Długofalowa stacja nadawcza precyzyjnych sygnałów czasu DCF 77

dd1

System antenowy stacji DCF 77

Według Zalecenia Międzynarodowego Związku Telekomunikacyjnego ITU-R TF.460-6 dotyczącego emisji sygnałów wzorcowych częstotliwości i czasu, odchylenie czasu wskazywanego przez przesyłane sygnały nie powinno być większe niż 1 ms, a odchylenie częstotliwości emitowanego sygnału częstotliwości wzorcowej nie powinno większe niż 1 ⋅ 10-10. Odniesienie stanowi czas międzynarodowy koordynowany UTC (Universal Time Coordinated). Warunki te spełnia niemiecka długofalowa stacja nadawcza precyzyjnych sygnałów czasu DCF 77, nadająca na częstotliwości 77,5 kHz.

Czytaj więcej...

Anteny z nanorurek węglowych

nano1

 

Nanorurki węglowe zostały odkryte w 1999 r. i od tego czasu stały się obiektem zainteresowania badaczy. To dlatego, że mają unikalne właściwości elektryczne, takie jak półprzewodniki lub metale w zależności od konfiguracji geometrycznej. Jednowarstwowa nanorurka węglowa jest zwiniętym arkuszem grafenu o promieniu rzędu nanometrów i długości rzędu centymetrów. Nanorurki, wzbudziły wielkie zainteresowanie wśród konstruktorów anten.

Czytaj więcej...

Radioteleskop VHF "LOFAR"

lofar1

 

LOFAR (ang. Low-Frequency Array for radio astronomy) jest to interferometr radiowy, składający się z sieci wielu teleskopów radiowych, których poszczególne anteny połączono razem, zwiększając w ten sposób czułość tak zbudowanego systemu antenowego. LOFAR posiada rozdzielczość równą jednej sekundzie kątowej. Teleskop, w chwili jego oficjalnego otwarcia w dniu 12 czerwca 2010 roku posiadał na terytorium Europy około 10000 indywidualnych anten, a do roku 2017 podłączono następne 15000. Teleskop pracuje w zakresach obejmujących częstotliwości od 10 do 80 MHz oraz od 110 do 240 MHz, tym samym pokrywając zakres VHF, w którym w Europie nie prowadzono obserwacji radioastronomicznych.

Czytaj więcej...