Kategorie pomiarowe urządzeń pomiarowychStrona startowa > Warsztat

Ochronę urządzeń pomiarowych od 01.01.2004 r. określa norma bezpieczeństwa IEC 61010-1, gdzie czytamy: 'Multimetry i podobne przyrządy nie mogą być źródłem jakiegokolwiek zagrożenia, bez względu na rodzaj użytego napięcia zasilania, ustawioną funkcję pomiarową czy zakres. Pod pojęciem "zgrożenia" rozumie się: porażenie prądem elektrycznym, pożar, iskrzenie, wybuch." Zdolność tą można potwierdzić w następującym teście: Najwyższe, określone napięcie dla danego urządzenia jest przyłożone kolejno do każdej pary końcuwek, a funkcje i zakresy pomiarowe są zmieniane we wszystkich możliwych kombinacjach. ... Zarówno w trakcie jak i po teście użytkownikowi nie może grozić żadne niebezpieczeństwo." Tego typu ochrona nie była wcześniej wymagana.
Poniższa tabela podaje kategorie pomiarowe urządzeń pomiarowych:

Kategoria I - Pomiary w obwodach elektrycznych, które nie są włączone bezporednio do sieci.
Kategoria II - Pomiary urządzeń, które są podłączone do sieci za pomocą wtyczki.
Kategoria III - Pomiary instalacji budynków.
Kategoria IV - Pomiary w źródle zasilania z sieci niskiego napięcia.(c) 2000 - 2019 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone