Antena typu dipol pętlowy pirścieniowy λ/2
Home

Telekomunikacja

Anteny
dipol pętlowy pierścieniowy λ/2Symetryczny dipol pętlowy λ/2 zgięty w postaci koła tworzy dipol pętlowy pierścieniowy λ/2. Impedancja wejściowa tej anteny wynosi Za=200 Ω. Zysk energetyczny jest rzędu G=1,4 dBi.

Na rysunku widzimy konstrukcję anteny:
konstrukcja anteny


Na następnym rysunku widzimy charakterystyki przestrzenne poziome i pionowe dipola pętlowego pierścieniowego λ/2 spolaryzowanego pionowo.
polaryzacja pionowa


Widok zamocowanego dipola:
pion


Na tym rysunku widzimy charakterystyki przestrzenne poziomą i pionową dipola pętlowego pierścieniowego λ/2 spolaryzowanego poziomo.
charakterystyka pozioma


Widok zamocowanego dipola:
poziom


Opracowanie na podstawie książki H. Borowskiego i S. Wągrodzkiego "Telewizyjne anteny odbiorcze".


Home

Telekomunikacja

Anteny

© 2000-2023 EJK. All rights reserved. Jerzy Kazojć.