Interfejs Centronics
Home

Technika_komputerowa

Interfejsy

Opis złącza 36 pinowego Amphenol używanego do łączenia drukarki pracującej z równoległym interfejsem centronics:
PIN: OPIS:
1 -STROBE
2 DANE1
3 DANE2
4 DANE3
5 DANE4
6 DANE5
7 DANE6
8 DANE7
9 DANE8
10 -ACK
11 BUSY
12 PE
13 SELECT
14 +/- 0V
15 OSCXT
16 +/- 0V
17 CHASSIS GND
18 +5V
19 -STROBE
20 DANE1
21 DANE2
22 DANE3
23 DANE4
24 DANE5
25 DANE6
26 DANE7
27 DANE8
28 -ACK
29 -BUSY
30 -INIT
31 -INIT
32 FAULT lub ERROR
33 NC
34 LINE COUNT PULSE
35 RETURN (masa)
36 NC


Zeru logicznemu odpowiadają napięcia z przedziału 0...0,8V, a jedynce logicznej -2...5V. Przez łącze centronics można przesyłać informacje z szybkoscią ~ 100k.bajtów/s. Do synchronizacji pracy urządzeń używa się linii BUSY, -STROBE i -ACK. Komputer wysyła dane na szynę danych i sygnalizuje to ostawiając linię -STROBE w stan niski, drukarka po pojawieniu się -STROBE = 0 odczytuje dane z szyny, ustawiając linię BUSY w stan wysoki i zaczyna drukować.
Nadawca po odebraniu sygnału BUSY = 1 wycofuje dane z szyny danych i ustawia linię -STROBE w stan wysoki, po zakończeniu drukowania, jesli -STROBE = 1, odbiorca ustawia linię ACK w stan niski na okres 1ms, po czym linię BUSY także w stan niski, oznacza to koniec drukowania i gotowosć do dalszej współpracy. Taki sposób transmisji nazywa się przesyłaniem z potwierdzeniem (handshaking).

Opis wyprowadzeń złącza LPT w komputerze PC (gniazdo female D-SUB 25pin) uaktywnionego do pracy z drukarką w standardzie Centronics:

PIN SYGNAŁ OPIS
1 -STROBE wpis do bufora drukarki
2 DATA1 dane1
3 DATA2 dane2
4 DATA3 dane3
5 DATA4 dane4
6 DATA5 dane5
7 DATA6 dane6
8 DATA7 dane7
9 DATA8 dane8
10 -ACK potwierdzenie odbioru danych
11 BUSY zajętosć drukarki
12 PAPER END (PE) brak papieru
13 SELECTED (SELECT) gotowosć drukarki do pracy
14 -AUTO FD (AUTO FEED) automatyczny wysuw papieru
15 -ERROR (ERR) błąd transmisji
16 -INIT zerowanie drukarki
17 -SLCT IN (SLIN) poziom niski
18 GND masa
19 GND masa
20 GND masa
21 GND masa
22 GND masa
23 GND masa
24 GND masa
25 GND masaHome

Technika_komputerowa

Interfejsy

© 2000-2023 EJK. All rights reserved. Jerzy Kazojć.