Interfejs IDE
Home

Technika_komputerowa

Interfejsy

Srandard IDE
Standard IDE ma następujące graniczne parametry zapisu informacji na dysku twardym:
Złącze dysku twardego standardu IDE
pin sygnał Kierunek
Transmisji
Opis końcówek gniazda IDE
1 -HRESET I Reset
2 GND Masa
3 HD07 I/O Dane bit7
4 HD08 I/O Dane bit8
5 HD06 I/O Dane bit6
6 HD09 I/O Dane bit9
7 HD05 I/O Dane bit5
8 HD10 I/O Dane bit10
9 HD04 I/O Dane bit4
10 HD11 I/O Dane bit11
11 HD03 I/O Dane bit3
12 HD12 I/O Dane bit12
13 HD02 I/O Dane bit2
14 HD13 I/O Dane bit13
15 HD01 I/O Dane bit1
16 HD14 I/O Dane bit14
17 HD00 I/O Dane bit0
18 HD15 I/O Dane bit15
19 GND Masa
20 KEY Klucz wtyku
21 REZERWA Żądanie obsługi DMA (DRQn) lub rezerwa
22 GND
23 -HIOW I Zapis do układu we-wy (IOW)
24 GND
25 -HIOR I Odczyt z układu we-wy (IOR)
26 GND
27 IORDY O Zakończenie dostępu do układu we-wy (I/O CHRDY)
28 REZERWA SPSYNC Synchronizacja obrotów dysku lub rezerwa
29 REZERWA DMACK Potwierdzenie przydziału kanału (DACKn) lub rezerwa
30 GND
31 HIRQ O Żądanie obsługi przerwania (IRQn)
32 -HIOCS16 O Włączenie 16-bitowej transmisji z i do urządzenia we-wy (I/OCS 16)
33 HA01 I Linia adresowa 1
34 -PDIAG I/O Połączenie z napędem Slave
35 HA00 I Linia adresowa 0
36 HA02 I Linia adresowa 2
37 -HCS0 I Wybór bazy rejestrów 1F0h
38 -HCS1 I Wybór bazy rejestrów 3F0h
39 -DASP I/O Połączenie z napędem Slave
40 GND MasaHome

Technika_komputerowa

Interfejsy

© 2000-2023 EJK. All rights reserved. Jerzy Kazojć.