Kody klawiszy klawiatur PC
Home

Technika_komputerowa

Interfejsy

W tabeli zestawiono kody wysyłane przez klawiaturę po naciśnięciu klawisza do komputera PC.
W klawiaturze PC AT kod sygnalizujący zwolnienie klawisza przesyłany jest w postaci dwóch bajtów: kodu naciśnięcia poprzedzonego kodem F0H. Zamianę odebranych przez system kodów klawiatury na kody ASCII realizują procedury BIOS-u.

Klawisz kod PC XT (wciśnięty/zwolniony) kod PC AT
F1 3B/BB 05
F2 3C/BC 06
F3 3D/BD 04
F4 3E/BE 0C
F5 3F/BF 03
F6 40/C0 0B
F7 41/C1 83
F8 42/C2 0A
F9 43/C3 01
F10 44/C4 09
` 29/A9 0E
1 02/82 16
2 03/83 1E
3 04/84 26
4 05/85 25
5 06/86 2E
6 07/87 36
7 08/88 3D
8 09/89 3E
9 0A/8A 46
0 0B/8B 45
- 0C/8C 4E
= OD/8D 55
\ 2B/AB 5D
Backspace 0E/8E 66
Tab 0F/8F 0D
Q 10/90 15
W 11/91 1D
E 12/92 24
R 13/93 2D
T 14/94 2C
Y 15/95 35
U 16/96 3C
I 17/97 43
O 18/98 44
P 19/99 4D
[ 1A/9A 54
] 1B/9B 5B
Enter 1C/9C 5A
Ctrl 1D/9D 14
A 1E/9E 1C
S 1F/9F 1B
D 20/A0 23
F 21/A1 2B
G 22/A2 34
H 23/A3 33
J 24/A4 3B
K 25/A5 42
L 26/A6 4B
; 27/A7 4C
' 28/A8 52
Shift (lewy) 2A/AA 12
Z 2C/AC 1A
X 2D/AD 22
C 2E/AE 21
V 2F/AF 2A
B 30/B0 32
N 31/B1 31
M 32/B2 3A
, 33/B3 41
. 34/B4 49
/ 35/B5 4A
Shift (prawy) 36/B6 59
Alt (lewy) 38/B8 11
Spacja 39/B9 29
Caps Lock 3A/BA 58
Esc 01/81 76
Num Lock 45/C5 77
Scroll Lock 46/C6 7E
Sys Reg 84
klawisze numeryczne
0 52/D2 70
1 4F/CF 69
2 50/D0 72
3 51/D1 7A
4 4B/CB 6B
5 4C/CC 73
6 4D/CD 74
7 47/C7 6C
8 48/C8 75
9 49/C9 7D
* 37/B7 7C
- 4A/CA 7B
+ 4E/CE 79
Del 53/D3 71Home

Technika_komputerowa

Interfejsy

© 2000-2023 EJK. All rights reserved. Jerzy Kazojć.