Anteny z nanorurek węglowych

nano1

 

Nanorurki węglowe zostały odkryte w 1999 r. i od tego czasu stały się obiektem zainteresowania badaczy. To dlatego, że mają unikalne właściwości elektryczne, takie jak półprzewodniki lub metale w zależności od konfiguracji geometrycznej. Jednowarstwowa nanorurka węglowa jest zwiniętym arkuszem grafenu o promieniu rzędu nanometrów i długości rzędu centymetrów. Nanorurki, wzbudziły wielkie zainteresowanie wśród konstruktorów anten.

Czytaj więcej...

Radioteleskop VHF "LOFAR"

lofar1

 

LOFAR (ang. Low-Frequency Array for radio astronomy) jest to interferometr radiowy, składający się z sieci wielu teleskopów radiowych, których poszczególne anteny połączono razem, zwiększając w ten sposób czułość tak zbudowanego systemu antenowego. LOFAR posiada rozdzielczość równą jednej sekundzie kątowej. Teleskop, w chwili jego oficjalnego otwarcia w dniu 12 czerwca 2010 roku posiadał na terytorium Europy około 10000 indywidualnych anten, a do roku 2017 podłączono następne 15000. Teleskop pracuje w zakresach obejmujących częstotliwości od 10 do 80 MHz oraz od 110 do 240 MHz, tym samym pokrywając zakres VHF, w którym w Europie nie prowadzono obserwacji radioastronomicznych.

Czytaj więcej...

Elektroniczne układy cyfrowe odwzorowane w obwodach logicznych zbudowanych w żywych komórkach

Biolodzy odkryli nową metodę cyfrowego przetwarzania informacji w żywych komórkach, analogiczną do przetwarzania sygnałów elektrycznych w bramkach logicznych stosowanych w obwodach elektronicznych. Opublikowane wyniki badań dotyczących obwodów logicznych w komórkach eukariotycznych są jak dotychczas największym krokiem w kierunku wykorzystaniu potencjału komórek jako żywych komputerów.

170525085123 1 540x360

Rysunek przedstawiający połączone bramki CRISPR-dCas9 NOR. Źródło: University of Washington.

Czytaj więcej...

Przestrajalna antena ciekło-metaliczna

tunable antenna

 

Badając zjawiska elektrochemiczne, naukowcy z North Carolina State University (NCSU) stworzyli rekonfigurowaną, kontrolowaną napięciowo ciekło-metaliczną antenę, która może odegrać dużą rolę w przyszłych urządzeniach przenośnych i rozwijającym się Internecie Rzeczy. Podłączenie dodatniego lub ujemnego napięcia elektrycznego w miejscu zetknięcia metalu ciekłego i elektrolitu, może powodować przemieszczanie się ciekłego metalu (przepływ do kapilary lub zbiornika), zmieniając jednocześnie częstotliwość działania i charakterystykę promieniowania anteny.

Czytaj więcej...

Niewidzialny radar zapewnia skuteczną obronę

Silentium 400x270

 

Nowa technologia radarowa opracowana w Australii zapewnia śledzenie ruchu wojsk wroga bez uszczerbku dla własnego bezpieczeństwa. Australijska firma startupowa Silentium Defense opracowała pasywny radar, który wykorzystuje istniejące źródła energii o częstotliwości radiowej, aby zlokalizować cele w najbliższym otoczeniu.
Technologia ta pozwala wojskowemu na rozpoznawanie zarówno aktywnych, jak i cichych radiowo obiektów za pomocą czujnika, który nie emituje energii elektromagnetycznej, co eliminuje ryzyko wykrycia przez wroga. Pasywny radar może również pomóc w zarządzaniu ruchem na komercyjnych lotniskach i w portach morskich.

Czytaj więcej...

Układ scalony nowego, 12-bitowego przetwornika magnetycznego AM4096

Układ scalony 12-bitowego przetwornika magnetycznego AM4096

  

Układ scalony nowego, 12-bitowego przetwornika magnetycznego AM4096 firmy Renishaw jawi się jako kolejny krok technologii przetworników umieszczanych na osiach dzięki zwiększonej funkcjonalności i zredukowanym kosztom. Układ scalony nowego, 12-bitowego przetwornika magnetycznego AM4096 firmy Renishaw jawi się jako kolejny krok technologii przetworników umieszczanych na osiach dzięki zwiększonej funkcjonalności i zredukowanym kosztom. Technologia OnAxis™ opracowana przez RLS d.o.o., przedsiębiorstwo stowarzyszone z Renishaw, jest wykorzystywana w wielu zastosowaniach sterowania silnikami, gdzie technologie tradycyjnych przetworników mogą zawodzić.