Szerokopasmowa antena dipolowa sferyczna

Firma NTT Advanced Technology Corporation opracowała bardzo ciekawą konstrukcję szerokopasmowej anteny sferycznej. Przeznaczona jest do wykonywania laboratoryjnych pomiarów pola EM.

1

 
Parametry anteny:
- Antena jest połączone z systemem pomiarowym za pomocą światłowodu, co zapewnia  wraz z wewnętrznym zasilaniem bateryjnym ograniczenie błędów pomiarów.
- Zakres częstotliwości pracy anteny: od 30 do 3000 MHz.
- Czułość: 30 dB µV
- Natężenie pola: 70 dB µV /m (w odległości 3 m)
- Średnica sfery anteny 150 mm
 
Konstrukcja anteny (rys.1):
Antena posiada dwa odizolowane promienniki w kształcie połowy sfery. Górna czasza anteny połączona jest za pomocą pręta ze wzmacniaczem nadajnika, który jest umieszczony w dolnej części anteny za okrągłą pytą połączoną z jej powierzchnią. Takie umieszczenie nadajnika i konwertera współpracującego ze światłowodem dodatkowo ogranicza emisję niepożądanych zakłóceń.
 
2
 
rys. 1
 
W kostrukcji amatorskiej anteny można pominąć skomplikowany układ współpracujący ze światłowodem i wyprowadzić przez przpust izolacyjny fider antenowy podłączony środkową żyłą z prętem połączonym z górną czaszą anteny i ekrenem połączonym z otworem w płycie przykrywającej dolną czaszę anteny. Eksperymentalnie należy dobrać odległość między czaszami, którą można zmieniać w zakresie kilku milimetrów.
Wspornik anteny należy wykonać z materiałów izolacyjnych.