Parametry tranzystorów V-04-2019
Home

Podzespoły elektroniczne

Tranzystory

Baza danych zawiera ponad 23,4 tysiąca tranzystorów i ich parametry.

TransistorTyp=Rodzaj=h21E=fT MHz=Pmax mW=UCBO MAX V=UCEO MAX V=IC MAX mA=tj MAX C=Obudowa

101NU70=Ge npn=-=większe od 0,2=30=10=20=3=-=-

101NU71=Ge npn=45-120=0,7=125=30=30=250=75=-

102NU70=Ge npn=-=większe od 0,5=50=20=25=5=-=-

102NU71=Ge npn=65-220=0,7=125=30=30=250=75=-

103NU70=Ge npn=większe od 0,95=większe od 0,5=50=20=25=5=-=-

103NU71=Ge npn=45-220=0,7=125=48=48=250=75=-

104NU70=Ge npn=większe od 0,95=większe od 0,5=50=20=25=5=-=-

104NU71=Ge npn=45-120=0,7=125=20=20=250=75=-

105NU70=Ge npn=20-40=większe od 0,6=125=32=30=10=75=-

106NU70=Ge npn=30-75=większe od 0,8=125=32=30=10=75=-

107NU70=Ge npn=65-130=większe od 1=125=32=30=10=75=-

107NU70b=Ge npn=68-120=0,8=125=15=15=10=75=-

10SNU70b=Ge npn=20-45=0,4=125=15=15=10=75=-

152NU70=Ge npn=20 - 100=większe od 2,5=50=10=6=5=75=-

153NU70=Ge npn=10-40=większe od 1=50=10=6=5=75=-

154NU70=Ge npn=20-100=większe od 2,5=50=10=6=5=75=-

155NU70=Ge npn=25-125=3-12=83=15=15=10=75=-

156NU70=Ge npn=45-225=7,5-30=83=15=15=10=75=-

1NU40=Ge złączowy pnp=5=większe od 0,1=20=10=4=3=50=TO-1

1NU70=Ge złączowy pnp=5=większe od 0,1=30=10=4=3=50=-

1T303A=Ge dyfuzyjny npn=15-50=większe od 36=(100)=12=(Ю)=15=80=-

1T303B=Ge dyfuzyjny npn=60-160=większe od 36=(100)=12=(Ю)=15=80=-

1T303E=Ge dyfuzyjny npn=60-160=większe od 72=(100)=12=(10)=15=80=-

1T308A=Ge dyfuzyjny pnp=25-75=150=150=20=15=50=80=-

1T308B=Ge dyfuzyjny pnp=80-150=większe od 200=150=20=15=50=85=-

1T403A=Ge złączowy pnp=20-60=0,008=4W=45=30=1,25 А=85=-

1T403B=Ge złączowy pnp=20-60=0,008=4W=60=45=1.25А=85=-

1T403E=Ge złączowy pnp=większe od 30=0,008=4W=60=45=1,25 А=85=-

1Т303Б=Ge dyfuzyjny npn=30-80=większe od 36=(100)=12=(Ю)=15=80=-

1Т303Г=Ge dyfuzyjny npn=15-50=większe od 72=(100)=12=(10)=15=80=-

1Т303Д=Ge dyfuzyjny npn=60-160=większe od 72=(100)=12=(10)=15=80=-

1Т308Б=Ge dyfuzyjny pnp=50-120=większe od 150=150=20=15=50=85=-

1Т308Г=Ge dyfuzyjny pnp=100 - 300=większe od 200=150=20=15=50=85=-

1Т403Б=Ge złączowy pnp=50-150=0,008=4W=45=30=1,25 А=85=-

1Т403Г=Ge złączowy pnp=50-150=0,008=4W=60=45=1,25 А=85=-

1Т403Д=Ge złączowy pnp=50-150=0,008=4W=60=45=1.25А=85=-

1Т403И=Ge złączowy pnp=50-150=0,008=4W=80=60=1,25 А=85=-

25A564A=Si planarny epitaksjalny pnp=65-700=100=250=45=45=100=125=ТО-92

2C111=Si planarny npn=większe od 40=większe od 200=300=25=20=-=175=TO-5

2C425=Si planarny npn=większe od 35=większe od 40=430=75=75=-=175=TO-5

2C444=Si planarny npn=większe od 30=większe od 200=400=50=35=-=175=TO-77

2CY30=Si złączowy pnp=35=większe od 0,25=300=64=64=100=125=TO-5

2CY32=Si złączowy pnp=80=większe od 0,4=300=64=64=100=125=TO-5

2CY33=Si złączowy pnp=35=większe od 0,4=300=32=32=100=125=TO-5

2CY34=Si złączowy pnp=60=większe od 0,6=300=32=32=100=125=TO-5

2CY38=Si złączowy pnp=większe od 15=1,5=410=32=32=500=125=TO-5

2CY39=Si złączowy pnp=większe od 15=1,5=410=64=64=500=125=TO-5

2G10=Ge złączowy pnp=25-85=większe od 0,5=125=20=8=120=75=TO-1

2G101=Ge mesa pnp=20=320=100=15=15=20=75=TO-5

2G102=Ge złączowy pnp=20=400=100=15=15=20=75=TO-5

2G102=Ge złączowy pnp=110=3,5=140=-=13=100=75=TO-5

2G1024=Ge złączowy pnp=16-52=0,8-5=225=70=50=500=85=TO-5

2G1025=Ge złączowy pnp=34-65=1-5,5=225=70=40=500=85=TO-5

2G1026=Ge złączowy pnp=44-96=1,3-6,5=225=70=40=500=85=TO-5

2G1027=Ge złączowy pnp=60-130=1,5-7=225=70=40=500=85=TO-5

2G103=Ge mesa pnp=40=300=150=15=15=50=75=TO-18

2G104=Ge mesa pnp=40=300=150=15=15=50=75=TO-18

2G106=Ge mesa pnp=większe od 30=120=150=18=15=100=75=TO-18

2G108=Ge złączowy pnp=55=2,5=140=25=16=100=60=TO-5

2G109=Ge złączowy pnp=100=3=140=25=16=100=60=TO-5

2G110=Ge mesa pnp=15=200=300=36=15=50=75=TO-5

2G138=Ge złączowy pnp=34=7=200=15=10=200=85=TO-5

2G139=Ge złączowy pnp=36=8=200=15=10=200=85=TO-5

2G140=Ge złączowy pnp=29,5=11=200=15=10=200=85=TO-5

2G141=Ge złączowy pnp=30,5=12=200=15=10=200=85=TO-5

2G20=Ge złączowy pnp=50-125=większe od 0,7=125=25=10=130=75=TO-1

2G201=Ge złączowy pnp=25=2,5=140=-=13=100=75=-

2G202=Ge złączowy pnp=40=3=140=-=13=100=75=-

2G210=Ge złączowy pnp=25-90=0,4=-=60=60=6A=95=MD6

2G220=Ge złączowy pnp=większe od 10=0,2=80 W=40=40=10A=95=MD4

2G221=Ge złączowy pnp=większe od 10=0,2=80 W=60=60=10 A=95=MD4

2G222=Ge złączowy pnp=większe od 10=0,2=80 W=80=80=10 A=95=MD4

2G223=Ge złączowy pnp=większe od 10=0,25=80 W=40=40=15 A=95=MD4

2G224=Ge złączowy pnp=większe od 10=0,25=80 W=60=60=15A=95=MD4

2G225=Ge złączowy pnp=większe od 10=0,25=80 W=80=80=15A=95=MD4

2G226=Ge złączowy pnp=większe od 10=0,3=80 W=40=40=20 A=95=MD4

2G227=Ge złączowy pnp=większe od 10=0,3=80 W=60=60=20 A=95=MD4

2G228=Ge złączowy pnp=większe od 10=0,3=80 W=80=80=20 A=95=MD4

2G229=Ge złączowy pnp=większe od 10=0,35=80 W=40=40=25 A=95=MD4

2G240=Ge złączowy pnp=większe od 40=15=25 W=80=80=ЗА=65=MD6

2G270=Ge złączowy pnp=40=2,5=240=30=20=200=85=TO-5

2G271=Ge złączowy pnp=75=3,1=240=30=20=200=85=TO-5

2G30=Ge złączowy pnp=większe od 30=3,5=90=16=5=25=75=TO-1

2G302=Ge złączowy pnp=-=7=150=-=10=200=75=-

2G302=Ge złączowy pnp=130=12=200=30=30=300=75=RO-44

2G303=Ge złączowy pnp=większe od 30=większe od 3=200=30=30=300=75=RO-44

2G304=Ge złączowy pnp=130=12=200=30=30=300=75=RO-44

2G306=Ge złączowy pnp=160=20=200=20=20=300=75=RO-44

2G308=Ge złączowy pnp=większe od 45=większe od 3=200=20=20=100=75=RO-51

2G309=Ge złączowy pnp=większe od 170=20=200=20=20=100=75=RO-51

2G319=Ge złączowy pnp=33=2=200=30=20=200=85=TO-5

2G320=Ge złączowy pnp=48=2,5=200=30=20=200=85=TO-5

2G321=Ge złączowy pnp=80=3,1=200=30=20=200=85=TO-5

2G322=Ge złączowy pnp=50=2,5=150=16=16=100=65=TO-5

2G323=Ge złączowy pnp=70=3,1=150=16=16=100=65=TO-5

2G324=Ge złączowy pnp=84=3,4=150=16=16=100=65=TO-5

2G330=Ge złączowy pnp=większe od 10=0,35=80 W=60=60=25 A=95=MD4

2G331=Ge złączowy pnp=12-10=0,35=80 W=80=80=25 A=95=MD4

2G339A=Ge złączowy npn=150=5=150=10=-=300=75=TO-5

2G344=Ge złączowy pnp=100=12=150=15=-=100=75=RO-51

2G345=Ge złączowy pnp=50=5=150=15=-=100=75=RO-51

2G371=Ge złączowy pnp=50=5=150=20=-=-=75=RO-51

2G374=Ge złączowy pnp=120=5=150=20=-=100=75=RO-51

2G376=Ge złączowy pnp=70=5=150=30=30=300=75=R0951

2G377=Ge złączowy pnp=70=5=150=60=60=300=75=RO-51

2G381=Ge złączowy pnp=większe od 30=większe od 1=250=20=20=500=75=RO-51

2G382=Ge złączowy pnp=większe od 30=większe od 1=250=30=30=500=75=RO-51

2G383=Ge złączowy pnp=większe od 40=większe od 1=250=70=30=1 A=75=TO-5

2G384=Ge złączowy pnp=większe od 55=większe od 1=250=50=25=1 A=75=TO-5

2G385=Ge złączowy pnp=większe od 100=większe od 1=250=50=25=1 A=75=TO-5

2G386=Ge złączowy pnp=większe od 5=większe od 1=250=40=20=1 A=75=TO-5

2G387=Ge złączowy pnp=większe od 100=większe od 1=250=40=20=1 A=75=TO-5

2G394=Ge złączowy pnp=25=3,5=150=-=10=200=75=TO-5

2G395=Ge złączowy pnp=20-150=większe od 3=150=30=15=200=75=TO-5

2G397=Ge złączowy pnp=40-150=większe od 10=150=30=15=200=75=TO-5

2G398=Ge złączowy pnp=30-105=większe od 1=150=105=60=200=85=TO-5

2G3D1=Ge złączowy pnp=większe od 30=większe od 3=200=20=20=300=75=RO-44

2G40=Ge złączowy pnp=większe od 40=większe od 7,5=90=16=5=25=75=TO-1

2G401=Ge dyfuzyjny pnp=większe od 100=80=200=20=20=25=75=TO-5

2G402=Ge dyfuzyjny pnp=większe od 100=80=200=20=20=25=75=TO-5

2G403=Ge dyfuzyjny pnp=większe od 100=130=200=40=40=25=75=TO-12

2G404=Ge dyfuzyjny pnp=150=75=200=20=-=25=75=TO-12

2G413=Ge dyfuzyjny pnp=100=100=100=40=-=25=75=TO-18

2G414=Ge dyfuzyjny pnp=większe od 50=120=100=20=20=10=75=TO-18

2G415=Ge dyfuzyjny pnp=większe od 50=120=100=20=20=10=75=TO-18

2G416=Ge dyfuzyjny pnp=większe od 50=120=100=20=20=10=75=TO-18

2G417=Ge dyfuzyjny pnp=większe od 50=90=100=20=20=10=75=TO-18

2G508=Ge złączowy pnp=112=4,4=150=16=16=100=75=TO-5

2G509=Ge złączowy pnp=112=4,4=150=16=16=100=75=TO-5

2G524=Ge złączowy pnp=16-41=-=225=45=30=500=85=TO-5

2G525=Ge złączowy pnp=30-64=większe od 1=225=45=30=500=85=TO-5

2G526=Ge złączowy pnp=44-84=1,3-6,3=225=45=30=500=85=TO-5

2G527=Ge złączowy pnp=60-120=1,5-7=225=45=30=500=85=TO-5

2G601=Ge złączowy pnp=większe od 20=7=200=20=-=200=75=TO-5

2G602=Ge złączowy pnp=większe od 20=10=200=20=-=200=75=TO-5

2G603=Ge złączowy pnp=większe od 40=9,4=100=30=15=200=75=TO-5

2G604=Ge złączowy pnp=70=9,4=100=-=30=200=75=TO-5

2G605=Ge złączowy pnp=45=7,5=150=20=-=200=85=TP-5

2H1254=Si mesa pnp=25-50=większe od 30=300=30=30=-=175=TO-18

2H1255=Si mesa pnp=-=większe od 50=300=30=30=-=175=TO-18

2H1257=Si mesa pnp=-=większe od 50=300=40=40=-=175=TO-18

2H1258=Si mesa pnp=75-150=większe od 50=300=30=30=-=175=TO-18

2H1259=Si mesa pnp=25-100=większe od 40=300=50=50=-=175=TO-18

2N«668=Ge złączowy pnp=50=0,2=30W=-=32=6A=100=MD3

2N100=Ge złączowy npn=-=5=25=25=-=5=50=OV9

2N101=Ge złączowy npn=40=0,4=1 W=30=15=1,5A=75=OV9

2N101/13=Ge złączowy pnp=większe od 10,5=0,6=20 W=30=30=ЗА=100=TO-13

2N1015=Si npn=0,5-1,0=-=375=-=40=50=-=-

2N1016=Si npn=0,5-1,0=-=375=-=40=50=-=-

2N1016A=Si złączowy npn=większe od 10=0,5=150W=60=60=7,5 A=150=MT-1

2N1016B=Si złączowy npn=większe od 10=0,5=150W=100=100=7,5A=150=MT-1

2N1016B/M=Si złączowy npn=10-35=0,5=150W=100=100=7,5 A=150=MT-1

2N1016C=Si złączowy npn=większe od 10=0,5=150W=160=160=7,5 A=150=MT-1

2N1016C/M=Si złączowy npn=10-35=0,5=150W=150=150=7,5 A=150=MT-1

2N1016E=Si złączowy npn=większe od 10=0,5=150W=250=250=7,5 A=150=MT-1

2N1016F=Si złączowy npn=większe od 10=0,5=150W=300=300=7,5 A=150=MT-1

2N1016O=Si złączowy npn=większe od 10=0,5=150W=200=200.=7,5 A=150=MT-1

2N1017=Ge złączowy pnp=większe od 80=25=170=12=10=400=85=TO-5

2N1018=Ge złączowy pnp=140=20=170=30=6=400=85=ТО-5

2N1019=Si planarny npn=15000=0,3=10W=30=-=ЗА=90=-

2N102=Ge złączowy npn=40=0,4=1W=30=15=800=75=OV4

2N102/13=Ge złączowy npn=większe od 11=-=12,5W=30=30=1.5A=100=TO-13

2N1020=Si npn=15000=-=10W=30=-=ЗА=90=-

2N1021=Ge złączowy pnp=30-90=25=50W=100=50=5A=100=то-з

2N1021A=Ge złączowy pnp=30-90=większe od 0,2=90 W=100=50=7A=100=то-з

2N1022=Ge złączowy pnp=30-90=większe od 0,2=50 W=120=55=5A=100=то-з

2N1022A=Ge złączowy pnp=30-90=większe od 0,2=90 W=120=55=7A=100=то-з

2N1023=Ge dyfuzyjny pnp=20-175=120=120=40=40=10=100=ТО-44

2N1024=Si planarny pnp=większe od 9=-=250=18=15=100=175=ТО-5

2N1025=Si planarny pnp=9-22=-=250=40=35=100=175=ТО-5

2N1026A=Si epitaksjalny pnp=36=większe od 2=400=35=35=100=175=ТО-5

2N1027=Si planarny pnp=większe od 18=większe od 4=250=18=15=100=175=ТО-5

2N1028=Si planarny pnp=większe od 9=większe od 6=250=12=10=100=175=ТО-5

2N1029=Ge złączowy pnp=20-60=-=90W=50=30=15A=90=MD-16

2N1029A=Ge złączowy pnp=20-60=-=90 W=60=40=15A=90=MD-16

2N1029B=Ge złączowy pnp=20-60=-=90 W=90=70=15 А=90=MD-16

2N1029C=Ge złączowy pnp=20-60=-=90 W=100=80=15 А=90=MD-16

2N103=Ge złączowy npn=4=0,75=50=35=-=10=75=OV9

2N1030=Ge złączowy pnp=50-100=-=90 W=50=30=15 А=90=MD-16

2N1030A=Ge złączowy pnp=50-100=-=90 W=60=40=15А=90=MD-16

2N1030B=Ge złączowy pnp=10-100=-=90 W=90=70=15 А=90=MD-16

2N1030C=Ge złączowy pnp=50-100=-=90W=100=80=15А=90=MD-16

2N1031=Ge złączowy pnp=20-60=-=90 W=50=30=15 А=90=ТО-41

2N1031A=Ge złączowy pnp=20-60=-=90W=60=40=15 А=90=ТО-41

2N1031B=Ge złączowy pnp=20-60=-=90 W=90=70=15 А=90=ТО-41

2N1032=Ge złączowy pnp=50-100=-=90W=50=30=15А=90=ТО-41

2N1032=Si npn=0,5-1,0=-=375=-=40=50=-=-

2N1032A=Ge złączowy pnp=50-100=-=90 W=60=40=15А=90=ТО-41

2N1032B=Ge złączowy pnp=50-100=-=90 W=90=70=15А=90=ТО-41

2N1032C=Ge złączowy pnp=50-100=-=90 W=100=80=15А=90=ТО-41

2N1034=Si planarny pnp=9-22=większe od 0,2=250=50=40=50=160=ТО-5

2N1035=Si planarny pnp=18-42=większe od 0,3=250=50=35=50=160=ТО-5

2N1036=Si planarny pnp=34-88=większe od 0,5=250=50=30=50=160=ТО-5

2N1037=Si planarny pnp=9-42=większe od 0,3=250=50=35=50=160=ТО-5

2N1038=Ge złączowy pnp=20-60=większe od 0,25=20 W=40=30=ЗА=100=TO5

2N1038=Si npn=0,5-1,0=-=375=-=40=50=-=-

2N1038-1=Ge złączowy pnp=20-60=większe od 0,25=20 W=40=40=ЗА=100=МТ-27

2N1038-2=Ge złączowy pnp=20-60=większe od 0,25=20 W=40=40=ЗА=100=МТ-28

2N1039=Ge złączowy pnp=20-60=większe od 0,25=20 W=60=40=ЗА=100=ТО-5

2N1039-1=Ge złączowy pnp=20-60=większe od 0,25=20 W=60=40=ЗА=100=МТ-27

2N1039-2=Ge złączowy pnp=20-60=większe od 0,25=20 W=60=40=ЗА=100=МТ-28

2N103T=Si npn=0,5-1,0=-=375=-=40=50=-=-

2N104=Ge złączowy pnp=44=0,75=150=30=-=50=75=TO-40

2N1040=Ge złączowy pnp=20-60=większe od 0,25=20 W=80=50=ЗА=100=ТО-5

2N1040=Si npn=większe od 5000=większe od 2O0=360=-=30=200=-=-

2N1040-1=Ge złączowy pnp=20-60=większe od 0,25=20 W=80=50=ЗА=100=МТ-27

2N1041=Ge złączowy pnp=20-60=większe od 0,25=20 W=100=60=ЗА=100=ТО-5

2N1041=Si npn=większe od 1000=większe od 2O0=360=-=30=200=-=-

2N1041-1=Ge złączowy pnp=20-60=większe od 0,25=20 W=100=60=ЗА=100=МТ-27

2N1041-2=Ge złączowy pnp=20-60=większe od 0,25=20 W=100=60=ЗА=100=МТ-28

2N1042=Ge złączowy pnp=20-60=0,01=20 W=40=40=ЗА=юо=МТ-28

2N1042=Si npn=40-200=większe od 200=5W=-=40=5A=-=-

2N1042-1=Ge złączowy pnp=20-60=0,01=20 W=40=40=ЗА=юо=МТ-27

2N1042-2=Ge złączowy pnp=20-60=0,01=20 W=40=40=ЗА=100=ТО-5

2N1043=Ge złączowy pnp=20-60=0,01=20 W=60=60=ЗА=100=МТ-28

2N1043=Si npn=40-200=większe od 200=35W=-=40=10A=-=-

2N1043-1=Ge złączowy pnp=20-60=0,01=20 W=60=60=ЗА=100=МТ-27

2N1043-2=Ge złączowy pnp=20-60=0,01=20 W=60=60=ЗА=100=ТО-5

2N1044=Ge złączowy pnp=20-60=0,01=20 W=80=80=ЗА=100=МТ-28

2N1044=Si npn=40-200=większe od 200=35W=-=40=10A=-=-

2N1044-1=Ge złączowy pnp=20-60=0,01=20 W=80=80=ЗА=юо=МТ-27

2N1044-2=Ge złączowy pnp=20-60=0,01=20W=80=80=ЗА=100=ТО-5

2N1045=Ge złączowy pnp=20-60=0,01=20 W=100=100=ЗА=100=МТ-28

2N1045=Si npn=40-200=większe od 200=35W=-=40=10A=-=-

2N1045.A=Si mesa npn=12-36=8=1 W=120=120=1 А=200=ТО-57

2N1045-1=Ge złączowy pnp=20-60=0,01=20 W=100=100=ЗА=100=МТ-27

2N1045-2=Ge złączowy pnp=20-60=0,01=20 W=100=100=ЗА=100=ТО-5

2N1046=Ge złączowy pnp=60-200=większe od 10=50 W=100=50=12 А=100=ТО-3

2N1046=Si npn=30-150=większe od 200=5W=-=75=5A=-=-

2N1046B=Ge złączowy pnp=większe od 20=większe od 15=50W=130=50=12 А=100=ТО-3

2N1046А=Ge złączowy pnp=większe od 40=większe od 15=50W=130=50=12А=100=ТО-3

2N1047=Si npn=30-150=większe od 200=35W=-=75=10A=-=-

2N1047A=Si mesa npn=12-36=8=40 W=80=80=1 А=200=ТО-57

2N1047B,С=Si mesa npn=12-36=12=40 W=80=80=1 А=200=ТО-57

2N1048=Si npn=30-150=większe od 200=35W=-=75=10A=-=-

2N1048B,С=Si mesa npn=12-36=12=1 W=120=120=1 А=200=ТО-57

2N1049=Si npn=30-150=większe od 200=35W=-=75=10A=-=-

2N1049,А=Si mesa npn=30-90=7=1 W=80=80=1 А=200=ТО-57

2N1049B.C=Si mesa npn=30-90=12=1 W=80=80=1 А=200=ТО-57

2N105=Ge złączowy pnp=55=0,75=35=25=-=15=85=TO-2

2N1050=Si npn=10-30=większe od 150=50W=-=50=20A=-=-

2N1050,А=Si mesa npn=30-90=7=1 W=120=120=1 А=200=ТО-57

2N1050B,С=Si mesa npn=30-90=12=1 W=120=120=1 А=200=ТО-57

2N1051=Si npn=30=-=500=60=40=100=175=ТО-5

2N1052=Si mesa npn=35=4=600=180=180=-=150=ТО-5

2N1052=Si npn=10-30=większe od 150=50W=-=50=20A=-=-

2N1053=Si mesa npn=35=4=600=200=200=-=150=ТО-5

2N1053=Si npn=10-30=większe od 150=50W=-=75=20A=-=-

2N1054=Si dufuzyjny npn=12=4=600=125=125=-=150=ТО-5

2N1054=Si npn=10-30=większe od 150=50W=-=75=20A=-=-

2N1055=Si dufuzyjny npn=3=4=3W=100=100=-=150=ТО-5

2N1055=Si npn=25-75=większe od 20=100W=-=130=20A=-=-

2N1056=Ge złączowy pnp=32=1=240=75=-=100=90=ТО-5

2N1057=Ge złączowy pnp=58=3=240=45=-=300=90=RO-32

2N1058=Ge złączowy npn=17=większe od 4=50=-=18=50=90=ТО-22

2N1059=Ge złączowy npn=75=większe od 0,01=180=20=15=100=90=ТО-22

2N106=Ge złączowy pnp=45=0,8=100=15=-=10=85=OV4

2N1060=Si dufuzyjny npn=50=100=250=-=40=50=150=NSC

2N1065=Ge dyfuzyjny pnp=50=większe od 20=120=40=20=-=90=ТО-9

2N1066=Ge dyfuzyjny pnp=20-175=120=120=40=40=10=100=ТО-33

2N1067=Si dufuzyjny npn=15-75=większe od 0,75=5W=60=60=500=175=ТО-8

2N1068=Si dufuzyjny npn=15-75=większe od 0,75=10W=60=60=1,5A=175=ТО-8

2N1069=Si dufuzyjny npn=10-50=większe od 0,5=50 W=60=60=4A=175=ТО-3

2N107=Ge złączowy pnp=19=0=50=12=-=10=75=RO-31

2N1070=Si dufuzyjny npn=10-50=większe od 0,5=50 W=60=60=4A=165=ТО-3

2N1072=Si dufuzyjny npn=większe od 20=70=13W=-=75=2A=175=NSC

2N1073=Si npn=20-60=większe od 20=5W=-=300=10A=-=-

2N1073B=Ge złączowy pnp=20-60=0,45=85 W=120=120=10A=110=ТО-41

2N1074=Si złączowy npn=14=0,2=250=50=-=50=150=ТО-9

2N1075=Si złączowy npn=25=0,3=250=50=-=50=150=ТО-9

2N1075=Ge złączowy pnp=większe od 30=0,008=20 W=60=45=ЗА=100=ТО-13

2N1076=Si złączowy npn=50=0,4=250=50=-=50=150=ТО-9

2N1077=Si złączowy npn=18=0,3=250=50=-=50=150=ТО-9

2N1079=Si dufuzyjny npn=20-80=-=60 W=60=60=ЗА=125=ТО-53

2N108=Ge złączowy pnp=-=-=50=20=-=15=65=RO-108

2N1080=Si dufuzyjny npn=20-00=-=60 W=60=60=ЗА=125=ТО-53

2N1081=Si złączowy npn=większe od 20=-=600=40=40=750=175=ТО-5

2N1082=Si złączowy npn=większe od 10=-=200=25=25=50=175=ТО-5

2N1084=Si złączowy pnp=20=0,025=-=60=50=2A=150=ТО-5

2N1085=Si złączowy npn=40-120=0,01=-=60=50=2A=150=ТО-5

2N1086=Ge złączowy npn=40=8=65=9=9=20=85=OV5

2N1086A=Ge złączowy npn=40='8=65=9=9=20=85=OV5

2N1087=Ge złączowy npn=40=8=65=9=9=20=85=OV5

2N109=Ge złączowy pnp=większe od 65=-=,150=25=25=70=75=TO-40

2N109/5=Ge złączowy pnp=75=-=150=25=-=70=65=TO-5

2N1090=Ge złączowy npn=większe od 20=większe od 5=120=25=18=400=85=ТО-9

2N1091=Ge złączowy npn=większe od 30=większe od 10=120=25=15=400=85=ТО-9

2N1092=Si złączowy npn=15-75=większe od 0,75=2W=60=60=500=175=ТО-5

2N1093=Ge złączowy pnp=125=8=150=30=-=250=90=ТО-5

2N1094=Ge dyfuzyjny pnp=50=645=150=30=15=40=90=ТО-28

2N1095=Si dufuzyjny npn=36=3=500=60=-=40=175=OV5

2N1096=Si dufuzyjny npn=35=3=500=90=-=30=175=OV5

2N1097=Ge złączowy pnp=większe od 34=-=140=-=16=100=85=ТО-5

2N1098=Ge złączowy pnp=25=-=H0=-=16=100=85=ТО-5

2N1099=Ge złączowy pnp=35-70=większe od 0,003=170W=80=55=15 А=110=ТО-36

2N110=Ge złączowy pnp=3=5=200=50=-=-=85=OV2

2N1100=Ge złączowy pnp=25-50=większe od 0,1=150W=100=65=15А=110=ТО-36

2N1101=Ge złączowy npn=45=większe od 0,1=180=20=-=100=75=ТО-72

2N1102=Ge złączowy npn=45=większe od 0,01=180=40=-=100=75=ТО-22

2N1102/5=Ge złączowy npn=40=0,15=180=40=-=100=90=ТО-5

2N1104=Si dufuzyjny npn=45=większe od 25=125=45=35=20=150=ТО-5

2N1105=Si złączowy npn=12=-=800=60=60=500=150=ТО-43

2N1106=Si złączowy npn=12=-=800=100=100=500=150=ТО-43

2N1108=Ge dyfuzyjny pnp=33=35=30=16=-=5=90=ТО-22

2N1109=Ge dyfuzyjny pnp=20=30=30=16=-=5=90=TO-22

2N111=Ge złączowy pnp=25=3=130=30=20=200=85=OV4

2N1110=Ge dyfuzyjny pnp=29=35=30=16=-=5=90=TO-22

2N1111=Ge dyfuzyjny pnp=25=35=30=20=-=5=90=TO-22

2N1111A=Ge dyfuzyjny pnp=29=35=30=20=-=5=90=TO-22

2N1111B=Ge dyfuzyjny pnp=29=35=30=20=-=5=90=TO-22

2N1114=Ge złączowy npn=110=10=150=25=-=200=100=TO-5

2N1115=Ge złączowy pnp=-=większe od 5=150=-=15=125=85=OV5

2N1115A=Ge złączowy pnp=-=większe od 5=150=20=15=125=90=RO-109

2N1116=Si dufuzyjny npn=większe od 40=4=600=60=60=-=200=TO-5

2N1117=Si dufuzyjny npn=większe od 40=4=600=60=60=-=200=TO-5

2N1118=Si złączowy pnp=większe od 15=większe od 8=150=25=25=50=150=TO-5

2N1118A=Si złączowy pnp=większe od 35=większe od 8=150=25=25=50=140=TO-5

2N111A=Ge złączowy pnp=25=3=130=30=20=200=85=OV4

2N112=Ge złączowy pnp=30=5=130=30=20=200=85=OV4

2N1120=Ge złączowy pnp=20-50=-=90 W=80=40=15A=100=TO-41

2N1121=Ge złączowy npn=34=8=65=-=15=20=85=OV5

2N1122=Ge dyfuzyjny pnp=większe od 25=większe od 40=25=12=11=50=85=TO-24

2N1122A=Ge dyfuzyjny pnp=większe od 25=większe od 40=25=15=14=50=100=TO-24

2N1123=Ge złączowy pnp=większe od 40=10=750=35=35=500=100=MT-60

2N1124=Ge złączowy pnp=większe od 40=większe od 0,4=300=40=35=250=85=TO-5

2N1125=Ge złączowy pnp=150=większe od 1=300=40=40=250=85=TO-5

2N1126=Ge złączowy pnp=większe od 40=0,4=1 W=40=35=250=85=-

2N1127=Ge złączowy pnp=50-150=większe od 1=1 W=40=40=250=85=-

2N1128=Ge złączowy pnp=120=-=150=25=-=250=90=RO-2

2N1129=Ge złączowy pnp=165=0,75=150=25=-=250=90=RO-2

2N112A=Ge złączowy pnp=30=5=130=30=20=200=85=OV4

2N113=Ge złączowy pnp=45=10=130=30=20=200=85=OV4

2N1130=Ge złączowy pnp=110=0,75=150=30=-=250=90=RO-2

2N1131=Si planarny pnp=20-45=większe od 50=600=50=35=600=175=TO-5

2N1131=Si npn=30-90=większe od 20=5W=-=130=5A=-=-

2N1131A=Si planarny epitaksjalny pnp=większe od 20=większe od 50=600=60=40=-=175=TO-5

2N1131A=Si npn=30-90=większe od 2=50W=-=130=10A=-=-

2N1132=Si planarny epitaksjalny pnp=45-90=większe od 60=600=50=35=-=175=TO-39

2N1132=Si npn=1,5-6,0=-=400=-=50=30=-=-

2N1132/KVT=Si planarny epitaksjalny pnp=większe od 30=większe od 96=3W=50=35=-=,125=ерох

2N1132/TNT=Si planarny epitaksjalny pnp=większe od 30=większe od 96=100=50=35=-=125=ерох

2N1132/TPT=Si planarny epitaksjalny pnp=większe od 30=większe od 96=150=50=35=-=125=ерох

2N1132A=Si planarny epitaksjalny pnp=30-90=większe od 60=600=60=40=600=175=TO-5

2N1132A=Si npn=1,5-6,0=-=400=-=50=30=-=-

2N1132A/46=Si planarny epitaksjalny pnp=większe od 30=większe od 96=400=50=35=-=175=TO-46

2N1132B=Si npn=1,5-6,0=-=400=-=50=30=-=-

2N1132B/46=Si planarny pnp=60=100=400=70=45=600=175=TO-46

2N1135=Si planarny pnp=-=większe od 5,6=100=12=12=50=175=TO-5

2N1135A=Si planarny pnp=-=większe od 5,6=100=12=12=50=175=TO-5

2N1136=Ge złączowy pnp=50-100=-=60 W=60=30=57 A=100=TO-3

2N1136=Si pnp=3,5-6,5=-=360=-=25=125=-=-

2N1136A=Ge złączowy pnp=50-100=-=60 W=90=65=7A=100=TO-3

2N1136B=Ge złączowy pnp=50-100=-=60W=100=75=7A=100=TO-3

2N1137=Ge złączowy pnp=75-150=-=60 W=60=35=7 A=100=TO-3

2N1137=Si npn=6,0-15=-=360=-=40=25=-=-

2N1137A=Ge złączowy pnp=75-150=-=60 W=90=65=7A=100=TO-3

2N1137B=Ge złączowy pnp=75-150=-=60 W=100=75=7A=100=TO-3

2N1138=Ge złączowy pnp=100-200=-=35W=-=35=5A=100=TO-3

2N1138=Si npn=60-250=większe od 100=350=-=140=600=-=-

2N1139=Si mesa npn=40=150=500=15=15=-=150=TO-5

2N113BA=Ge złączowy pnp=100-200=-=35W=-=65=5 A=100=TO-3

2N114=Ge złączowy pnp=75=20=130=30=20=200=85=OV4

2N1140=Si npn=50=60=1 W=40=-=-=150=TO-5

2N1141=Ge mesa pnp=większe od 10=1000=300=35=-=100=100=TO-5

2N1142=Ge mesa pnp=większe od 10=1000=300=30=-=100=100=TO-5

2N1142A=Ge mesa pnp=15=400=750=30=-=100=100=TO-5

2N1143=Ge mesa pnp=większe od 10=1000=300=25=-=100=100=TO-5

2N1143=Ge złączowy pnp=większe od 15=0,004=106W=50=35=25 A=110=TO-41

2N1143A=Ge mesa pnp=15=400=750=30=-=100=100=TO-5

2N1144=Ge złączowy pnp=większe od 15=0,004=106W=80=60=25 A=110=то-з

2N1145=Ge złączowy pnp=60-150=0,004=90W=40=30=15 A=100=TO-3

2N1146=Si npn=80-250=większe od 100=350=-=160=600=-=-

2N1146A=Ge złączowy pnp=60-150=0,004=90W=60=45=15 A=100=TO-3

2N1146C=Ge złączowy pnp=60-150=0,004=90 W=100=75=15A=100=TO-3

2N1147=Ge złączowy pnp=60-150=0,004=90 W=40=30=15 A=100=TO-41

2N1147=Si npn=40-250=większe od 30=15W=-=80=10A=-=-

2N1147B=Ge złączowy pnp=60-150=0,004=90 W=80=60=15 A=100=TO-41

2N1147C=Ge złączowy pnp=60-150=0,004=90W=100=75=15 A=100=TO-41

2N1148=Ge złączowy pnp=70-110=-=-=50=30=5A=100=ТО-3

2N1149=Si dufuzyjny npn=13=12=150=45=-=25=150=OV9

2N1149=Si npn=40-250=większe od 30=15W=-=80=10A=-=-

2N115=Ge złączowy pnp=większe od 90=0,2=-=32=-=ЗА=75=-

2N1150=Si dufuzyjny npn=24=13=150=45=-=25=150=OV9

2N1150=Si npn=mniejsze od 150=-=310=-=25=10=-=-

2N1151=Si dufuzyjny npn=39=14=(50=45=-=25=150=OV9

2N1151=Si npn=1,5-6,5=-=300=-=30=10=-=-

2N1152=Si dufuzyjny npn=49=15=150=45=-=25=150=OV9

2N1152=Si npn=1,5-6,5=-=300=-=30=10=-=-

2N1153=Si dufuzyjny npn=99=16=150=45=-=25=150=OV9

2N1153=Si npn=1,5-6,5=-=300=-=30=10=-=-

2N1154=Si npn=większe od 19=1=750=50=-=60=150=TO-22

2N1154=Si npn=2,0-3,0=-=500=-=50=10=-=-

2N1155=Si npn=większe od 19=-=750=80=-=50=150=TO-22

2N1155=Si npn=2,0-3,0=-=500=-=50=10=-=-

2N1156=Si npn=2,0-3,0=-=500=-=50=10=-=-

2N1157=Ge złączowy pnp=większe od 10=0,2=187W=60=45=40 A=100=MT-7

2N1157A=Ge złączowy pnp=większe od 10=0,2=187W=80-=50=40 A=100=MT-7

2N1158=Ge mesa pnp=50=-=60=20=20=100=90=TO-9

2N1158A=Ge mesa pnp=50=-=75=20=20=100=90=TO-9

2N1159=Ge złączowy pnp=30-75=0,008=90W=80=60=5A=100=TO-3

2N1162=Ge złączowy pnp=większe od 15=0,004=106W=50=35=25 A=110=TO-3

2N1162A=Ge złączowy pnp=większe od 15=0,004=106W=50=35=25 A=110=TO-3

2N1164A=Ge złączowy pnp=większe od 15=0,004=106 W=80=60=25 A=110=то-з

2N1165=Ge złączowy pnp=większe od 15=0,004=106W=80=60=25 A=110=ТО-41

2N1166=Ge złączowy pnp=większe od 15=0,004=106W=100=75=25 A=110=то-з

2N1167=Ge złączowy pnp=większe od 15=0,004=106W=100=75=25 A=110=ТО-41

2N1167A=Ge złączowy pnp=większe od 15=0,004=106W=100=75=25 A=110=ТО-41

2N1169=Ge złączowy npn=-=7=120=25=-=400=-=ТО-5

2N117=Si złączowy npn=9-20=4=150=45=-=25=150=ov6

2N1170=Ge złączowy npn=-=7=120=40=-=400=-=ТО-5

2N1171=Ge dyfuzyjny pnp=większe od 30=większe od 10=170=30=12=400=90=ТО-5

2N1172=Ge złączowy pnp=30-90=0,017=1 W=40=30=1,5A=90=ТО-37

2N1173=Ge złączowy npn=80=6=250=35=-=200=90=ТО-29

2N1174=Ge złączowy pnp=85=7=250=35=-=200=90=ТО-29

2N1175=Ge złączowy pnp=70-140=1,5=225=35=25=500=100=TO5

2N1175A=Ge złączowy pnp=80=4,2=200=35=25=200=100=ТО-5

2N1176=Ge złączowy pnp=większe od 20=0,015=300=35=35=300=90=ТО-5

2N1176A=Ge złączowy pnp=większe od 20=0,015=300=40=40=300=90=ТО-5

2N1177=Ge dyfuzyjny pnp=większe od 100=140=80=30=-=10=71=ТО-45

2N1179=Ge dyfuzyjny pnp=większe od 80=140=80=30=-=10=71=ТО-45

2N118=Si złączowy npn=18-40=5=150=45=-=25=150=OV6

2N1180=Ge dyfuzyjny pnp=większe od 80=100=80=30=-=10=71=ТО-45

2N1182=Ge złączowy pnp=35-85=większe od 0,005=50 W=60=60=5A=100=ТО-З

2N1183=Ge złączowy pnp=20-60=większe od 0,5=7,5W=45=20=ЗА=100=ТО-8

2N1183A=Ge złączowy pnp=20-60=większe od 0,5=7,5W=60=30=ЗА=100=ТО-8

2N1183B=Ge złączowy pnp=20-60=większe od 0,5=7,5W=80=40=ЗА=100=ТО-8

2N1184=Ge złączowy pnp=40-120=większe od 0,5=7,5 W=45=20=ЗА=100=ТО-8

2N1184A=Ge złączowy pnp=40-120=większe od 0,5=7,5W=60=30=ЗА=100=ТО-8

2N1184B=Ge złączowy pnp=40-120=większe od 0,5=7,5 W=80=40=ЗА=100=ТО-8

2N1185=Ge złączowy pnp=190-400=większe od 1,75=200=45=30=500=100=ТО-5

2N1186=Ge złączowy pnp=30-70=większe od 0,75=200=60=45=500=100=ТО-5

2N1187=Ge złączowy pnp=50-120=21=200=60=45=500=100=ТО-5

2N1188=Ge złączowy pnp=100-225=większe od 1,25=200=60=45=500=100=ТО-5

2N118A=Si złączowy npn=18-90=8=150=45=-=25=150=OV6

2N119=Si złączowy npn=36-90=6=150=45=-=25=150=OV6

2N1190=Ge złączowy pnp=125-300=większe od 2,25=200=45=30=500=100=ТО-5

2N1191=Ge złączowy pnp=30-70=1,5=200=40=25=200=100=ТО-5

2N1192=Ge złączowy pnp=50-125=2=200=40=25=200=100=ТО-5

2N1193=Ge złączowy pnp=100-250=2,5=200=40=25=200=100=TO5

2N1194=Ge złączowy pnp=190-500=3=200=40=25=200=100=TO-5

2N1195=Ge mesa pnp=40=550=300=30=20=50=100=TO-29

2N1196=Si mesa pnp=10=większe od 40=350=70=70=15=150=TO-5

2N1197=Si mesa pnp=10=większe od 45=350=70=-=15=150=TO-5

2N1198=Ge złączowy npn=17=większe od 5=65=-=25=75=90=OV17

2N1199=Si dufuzyjny npn=25=125=150=20=-=100=150=TO-9

2N1199A=Si dufuzyjny npn=25=125=150=20=-=100=150=TO-9

2N120=Si złączowy npn=76-333=7=150=45=-=25=150=OV6

2N1200=Si złączowy npn=większe od 7=4,3=100=20=15=100=175=TO-9

2N1201=Si złączowy npn=większe od 7=12,5=100=20=15=100=175=TO-9

2N1202=Ge złączowy pnp=40-120=0,006=40 W=80=60=3,5A=100=TO-10

2N1203=Ge złączowy pnp=25-75=0,006=40 W=120=70=3,5 A=100=TO-10

2N1204=Ge masa epitaksjalny pnp=większe od 15=większe od 110=300=20=15=500=100=TO-5

2N1204A=Ge masa epitaksjalny pnp=większe od 25=większe od 110=300=20=15=500=100=TO-5

2N1205=Si npn=większe od 10=większe od 17=150=20=20=-=175=TO-5

2N1206=Si planarny npn=20-80=większe od 10=550=60=60=-=175=TO-5

2N1207=Si planarny npn=20-80=większe od 10=550=125=100=-=175=TO-5

2N1208=Si planarny npn=większe od 15=12=45W=60=60=5 A=175=TO-61

2N1208/I=Si planarny npn=15-60=2,5=-=60=60=5A=175=MT-10

2N1209=Si planarny npn=20-80=12=45 W=45=45=5A=175=TO-61

2N1209/I=Si planarny npn=20-80=2,5=-=45=45=5A=175=MT-10

2N1210=Si planarny npn=15-75=0,015=30W=60=60=5A=175=TO-53

2N1210/I=Si planarny npn=15-75=2,5=-=60=60=5 A=175=MS-3

2N1211=Si planarny npn=15-75=0,015=30W=80=80=5 A=175=TO-53

2N1211/I=Si planarny npn=15-75=2,5=-=80=70=5 A=175=MS-3

2N1212=Si planarny npn=12-36=10=45 W=60=60=ЗА=175=TO-61

2N1212/I=Si planarny npn=12-36=2,5=-=60=60=5A=175=MT-10

2N1213=Ge złączowy pnp=-=-=75=25=-=100=71=TO-5

2N1215=Ge złączowy pnp=-=-=75=25=-=100=71=TO-5

2N1216=Ge złączowy pnp=-=-=75=25=-=100=71=TO-5

2N1217=Ge złączowy npn=60=9=75=20=20=25=90=OV5

2N1218=Ge złączowy npn=40-160=większe od 0,007=20 W=45=35=2A=85=TO-3

2N1219=Si planarny pnp=większe od 18=-=250=30=25=100=175=TO-5

2N122=Si złączowy npn=większe od 3=-=9W=120=-=140=150=MS6

2N1220=Si planarny pnp=większe od 9=-=250=30=25=100=175=TO-5

2N1221=Si planarny pnp=większe od 18=-=250=30=25=100=175=TO-5

2N1222=Si planarny pnp=większe od 9=-=250=30=25=100=175=TO-5

2N1223=Si planarny pnp=większe od 6=-=250=40=40=100=175=TO-5

2N1224=Ge złączowy pnp=20-175=30=120=40=40=10=100=TO-33

2N1225=Ge złączowy pnp=20-175=100=120=40=40=10=100=TO-33

2N1227=Ge złączowy pnp=większe od 30=0,005=-=40=30=ЗА=100=TO-3

2N1228=Si epitaksjalny pnp=14-32=1,2=400=15=15=-=200=TO-5

2N1229=Si epitaksjalny pnp=28-65=1,2=400=15=15=-=200=TO-5

2N123=Ge złączowy pnp=65=8=150=20=-=125=75=TO-5

2N123/5=Ge złączowy pnp=75=8=150=20=15=125=75=RO-32

2N1230=Si epitaksjalny pnp=14-32=1,2=400=35=35=-=200=TO-5

2N1231=Si epitaksjalny pnp=28-65=1,2=400=35=35=-=200=TO-5

2N1232=Si epitaksjalny pnp=14-32=1,2=400=60=60=-=200=TO-5

2N1233=Si epitaksjalny pnp=28-65=1,2=400=60=60=-=200=TO-5

2N1234=Si epitaksjalny pnp=14-32=1,2=400=110=110=-=200=TO-5

2N1235=Si planarny npn=12-60=0,05=45W=120=120=2A=175=TO-53

2N1238=Si złączowy pnp=14=1,2=1W=15=15=-=175=X3

2N124=Ge złączowy npn=18=0,3=50=10=-=8=75=OV9

2N1240=Si złączowy pnp=14=1,2=1 W=35=35=-=175=X3

2N1241=Si złączowy pnp=30=1,2=1W=35=35=-=175=X3

2N1242=Si złączowy pnp=14=-=1W=60=60=-=175=X3

2N1242A=Si złączowy pnp=20=-=1 W=90=-=-=175=X3

2N1243=Si złączowy pnp=30=-=1W=60=60=-=175=X3

2N1244=Si złączowy pnp=14=0,8=1W=110=110=-=175=X3

2N1245=Ge złączowy pnp=50=0,125=-=30=25=4A=90=TO-3

2N1246=Ge złączowy pnp=150=0,125=-=30=25=4A=90=TO-3

2N1247=Si planarny npn=większe od 15=5=30=6=6=-=175=TO-5

2N1248=Si planarny npn=większe od 15=-=30=6=6=-=175=TO-5

2N1249=Si planarny npn=większe od 20=-=30=6=6=-=175=TO-5

2N125=Ge złączowy npn=36=5=50=10=-=8=75=OV9

2N1250=Si planarny npn=większe od 15=-=45 W=60=60=-=175=TO-53

2N1250/I=Si planarny npn=15-60=2,5=-=60=60=5 A=175=MS-3

2N1251=Ge złączowy npn=70-250=większe od 0,075=180=20=15=100=85=TO-22

2N1252=Si planarny epitaksjalny npn=15-45=40=600=30=(20)=-=175=TO-5

2N1253=Si planarny epitaksjalny npn=30-50=większe od 150=600=30=20=-=175=TO-5

2N1254=Si planarny pnp=25 - 50=-=275=30=30=-=175=TO-5

2N1255=Si planarny pnp=40-90=-=275=30=30=-=175=TO-5

2N1256=Si planarny pnp=25-50=-=275=40=40=-=175=TO-5

2N1257=Si planarny pnp=40-80=-=275=40=40=-=175=TO-5

2N1258=Si planarny pnp=75-150=-=275=30=30=-=175=TO-5

2N1259=Si planarny pnp=25-100=-=275=50=50=-=175=TO-5

2N126=Ge złączowy npn=20=5=50=10=-=8=75=RO-26

2N1260=Si planarny npn=12-60=3=50W=120=120=-=175=TO-61

2N1261=Ge złączowy pnp=20-50=0,006=40W=80=45=3,5A=100=TO-10

2N1261A=Ge złączowy pnp=20-50=0,2=-=80=45=3.5A=100=-

2N1262=Ge złączowy pnp=30-75=0,006=40 W=80=45=3,5A=100=TO-10

2N1262A=Ge złączowy pnp=30-75=0,2=-=80=45=3,5 A=100=-

2N1263=Ge złączowy pnp=45-113=0,006=40W=80=45=3,5 A=100=TO-10

2N1263А=Ge złączowy pnp=45-113=0,2=-=80=45=3,5A=100=-

2N1264=Ge dyfuzyjny pnp=25=3=50=20=-=10=90=-

2N1264/13=Si dufuzyjny pnp=25=300=50=20=-=10=175=ТО-13

2N1265=Ge złączowy pnp=większe od 50=większe od 1=100=20=10=100=90=ТО-5

2N1265/5=Ge złączowy pnp=75=1=50=10=-=100=90=ТО-5

2N1266=Ge złączowy pnp=48=1=80=-=10=-=90=ТО-22

2N1267=Si dufuzyjny npn=11=-=65=20=-=100=150=ТО-9

2N1268=Si dufuzyjny npn=20=-=80=20=-=100=150=ТО-9

2N127=Ge złączowy npn=większe od 100=5=50=10=-=8=75=OV9

2N1270=Si dufuzyjny npn=11=-=110=20=-=100=150=ТО-9

2N1271=Si dufuzyjny npn=20=-=130=20=-=100=150=ТО-9

2N1272=Si dufuzyjny npn=50=-=170=20=-=100=150=ТО-9

2N1273=Ge złączowy pnp=187=-=250=15=15=200=90=ТО-5

2N1274=Ge złączowy pnp=187=-=250=25=25=200=90=ТО-5

2N1276=Si planarny npn=większe od 10=30=150=40=30=-=175=ТО-5

2N1277=Si planarny npn=większe od 20=30=150=40=30=-=175=ТО-5

2N1278=Si planarny npn=większe od 33=30=150=40=30=-=175=ТО-5

2N1279=Si planarny npn=większe od 80=34=150=40=30=-=175=ТО-5

2N128=Ge dyfuzyjny npn=większe od 19=28=25=10=4,5=5=85=TO-24

2N1280=Ge złączowy pnp=60=5=200=16=-=400=90=ТО-5

2N1281=Ge złączowy pnp=90=7=200=16=-=400=90=ТО-5

2N1282=Ge złączowy pnp=100=10=200=16=-=400=90=ТО-5

2N1284=Ge złączowy pnp=90=5=200=20=15=400=90=ТО-5

2N1285=Ge dyfuzyjny pnp=100=100=120=40=-=10=90=ТО-33

2N1287=Ge złączowy pnp=40=-=165=20=-=300=90=ТО-5

2N1287A=Ge złączowy pnp=60=0=165=20=-=300=90=ТО-5

2N1288=Ge dyfuzyjny npn=50-300=60=75=15=10=50=85=ТО-39

2N1289=Ge dyfuzyjny npn=50-300=60=75=20=15=50=35*=ТО-39

2N129=Ge złączowy pnp=20=30=30=-=4,5=5=85=TO-24

2N1291=Ge złączowy pnp=30-90=0,005=90 W=35=30=ЗА=100=ТО-3

2N1292=Ge złączowy npn=30-90=0,15=25 W=35=25=ЗА=100=ТО-3

2N1293=Ge złączowy npn=30-90=0,15=25 W=100=75=ЗА=100=ТО-3

2N1294=Ge złączowy npn=30-90=0,15=25 W=60=40=ЗА=100=ТО-3

2N1295=Ge złączowy pnp=większe od 40=0,005=90 W=80=80=ЗА=100=ТО-3

2N1297=Ge złączowy pnp=30-90=0,005=90 W=100=80=ЗА=100=ТО-3

2N1299=Ge złączowy npn=większe od 35=5=150=40=-=-=85=ТО-5

2N130=Ge złączowy pnp=24=0,7=85=25=22=10=-=TO-5

2N1300=Ge dyfuzyjny pnp=większe od 30=większe od 25=150=13=12=100=85=ТО-5

2N1301=Ge dyfuzyjny pnp=większe od 30=większe od 35=150=13=12=100=85=ТО-5

2N1302=Ge złączowy npn=większe od 20=4,53=150=25=25=200=85=ТО-5

2N1303=Ge złączowy pnp=większe od 20=4,5=150=30=25=300=85=ТО-5

2N1304=Ge złączowy npn=40-200=większe od 5=150=25=20=300=85=ТО-5

2N1304=NPN=-=10MHz=0.15W=-=25V=.3A=-=TO18

2N1305=Ge złączowy pnp=40-200=większe od 5=150=30=20=300=85=ТО-5

2N1305=PNP=-=10MHz=.15W=-=30V=.3A=-=-

2N1306=Ge złączowy npn=60-300=większe od 10=150=25=15=300=85=ТО-5

2N1307=Ge złączowy npn=60-300=większe od 10=150=30=15=300=85=ТО-5

2N1308=Ge złączowy npn=większe od 80=większe od 15=150=25=15=300=85=TO5

2N1309=Ge złączowy pnp=większe od 80=większe od 15=150=30=15=300=85=ТО-5

2N1309A=Ge dyfuzyjny pnp=większe od 80=większe od 1=150=35=15=300=85=ТО-5

2N130A=Ge złączowy pnp=26=0,7=100=-=44=100=85=OV16

2N131=Ge złączowy pnp=50=0,8=85=25=15=10=-=TO-5

2N1311=Ge złączowy npn=30=1,5=120=75=-=-=85=ТО-9

2N1312=Ge złączowy npn=40=2=120=50=-=-=85=ТО-9

2N1313=Ge złączowy pnp=większe od 83=większe od 8=180=30=15=400=85=ТО-5

2N1314=Ge złączowy pnp=20-80=0,004=12, 5W=32=16=3,5A=90=MD3

2N1315=Ge złączowy pnp=64=0,3=12,5W=32=32=3,5A=90=ТО-3

2N1316=Ge złączowy pnp=50-200=większe od 10=200=30=15=400=85=ТО-5

2N1317=Ge złączowy pnp=45-180=większe od 10=200=20=12=400=85=ТО-5

2N1318=Ge złączowy pnp=40-150=większe od 10=200=10=6=400=85=ТО-5

2N1319=Ge złączowy pnp=większe od 15=6=120=20=-=400=71=ТО-5

2N131A=Ge złączowy pnp=45=0,8=100=-=30=100=85=OW16

2N132=Ge złączowy pnp=90=1,2=85=25=15=10=-=ТО-5

2N1320=Ge złączowy pnp=30-90=0,15=20 W=35=30=ЗА=100=ТО-10

2N1321=Ge złączowy npn=30-90=0,15=25 W=35=25=ЗА=100=ТО-10

2N1322=Ge złączowy pnp=30-90=0,15=20 W=60=45=ЗА=100=ТО-10

2N1323=Ge złączowy npn=30-90=0,15=25 W=60=40=ЗА=100=ТО-10

2N1324=Ge złączowy pnp=30-90=0,15=20 W=80=60=ЗА=100=ТО-10

2N1325=Ge złączowy npn=30-90=0,15=25 W=80=55=ЗА=100=ТО-10

2N1326=Ge złączowy npn=40-90=0,15=20 W=100=100=ЗА=100=ТО-10

2N1327=Ge złączowy npn=30-90=0,15=25 W=100=75=ЗА=100=ТО-10

2N1328=Ge złączowy pnp=większe od 30=0,15=20 W=35=30=ЗА=100=ТО-13

2N1329=Ge złączowy npn=30-90=0,15=25 W=35=35 A=ЗА=100=ТО-13

2N132A=Ge złączowy pnp=90=1=100=-=24=100=85=OV16

2N133=Ge złączowy pnp=90=-=85=25=12=10=-=ТО-5

2N1330=Ge złączowy npn=30-90=0,15=25 W=60=40=ЗА=100=ТО-13

2N1331=Ge złączowy pnp=większe od 30=0,15=20 W=80=60=ЗА=100=ТО-13

2N1332=.Ge złączowy npn=30-90=0,15=25 W=80=55=ЗА=100=ТО-13

2N1333=Ge złączowy npn=większe od 30=0,15=20 W=100=80=ЗА=100=ТО-13

2N1334=Ge złączowy npn=30-90=0,15=25 W=100=75=ЗА=100=ТО-13

2N1335=Si planarny npn=10-150=większe od 70=800=120=45=300=175=ТО-5

2N1336=Si planarny npn=10-150=większe od 70=800=120=45=300=175=ТО-5

2N1337=Si planarny npn=10-150=większe od 70=800=120=45=300=175=ТО-5

2N1338=Si planarny npn=10-150=większe od 70=800=80=25=300=175=ТО-5

2N1339=Si planarny npn=10-150=większe od 70=800=120=50=300=175=ТО-5

2N133A=Ge złączowy pnp=50=0,8=100=-=30=100=85=OV16

2N1340=Si planarny npn=10-150=większe od 70=800=120=50=300=175=ТО-5

2N1341=Si planarny npn=10-150=większe od 70=800=120=50=300=175=ТО-5

2N1342=Si planarny npn=10-150=większe od 70=800=150=65=300=175=ТО-5

2N1343=Ge złączowy pnp=większe od 5=większe od 4=150=20=16=400=85=ТО-5

2N1344=Ge złączowy pnp=większe od 60=większe od 7=150=15=10=400=85=ТО-5

2N1345=Ge złączowy pnp=30-100=większe od 10=150=10=8=400=85=ТО-5

2N1346=Ge złączowy pnp=40-150=większe od 10=150=12=10=400=85=ТО-5

2N1347=Ge złączowy pnp=większe od 30=większe od 5=150=20=12=200=85=ТО-5

2N1348=Ge złączowy pnp=większe od 45=5=200=40=12=400=85=ТО-5

2N1349=Ge złączowy pnp=110>50=10=200=40=15=400=85=ТО-5

2N135=Ge złączowy pnp=20=większe od 3=100=20=20=50=85=RO-31

2N1350=Ge złączowy pnp=większe od 45=8=200=50=20=400=85=ТО-5

2N1351=Ge złączowy pnp=większe od 35=8=200=40=18=400=85=ТО-5

2N1352=Ge złączowy pnp=40-100=większe od 2,5=150=30=20=200=85=ТО-5

2N1353='Ge złączowy pnp=25-150=większe od 1,5=200=15=10=200=85=ТО-5

2N1354=Ge złączowy pnp=25-150=większe od 3=200=30=15=200=85=ТО-5

2N1355=Ge złączowy pnp=30-150=większe od 5=200=30=20=200=85=ТО-5

2N1356=Ge złączowy pnp=40-140=większe od 5=200=30=20=200=85=ТО-5

2N1357=Ge złączowy pnp=40-150=większe od 10=200=30=15=200=85=ТО-5

2N1358=Ge złączowy pnp=40-80=większe od 0,1=150W=80=40=15 A=110=ТО-36

2N1358A=Ge złączowy pnp=25-50=większe od 0,005=150W=100=60=15 A=110=ТО-36

2N1358M=Ge złączowy pnp=25-50=większe od 0,005=150W=80=40=15 A=110=ТО-36

2N136=Ge złączowy pnp=40=większe od 5=100=20=20=50=85=RO-31

2N1360=Ge złączowy pnp=60-140=większe od 0,005=106W=50=40=ЗА=110=то-з

2N1361=Ge złączowy pnp=większe od 40=4=150=25=20=200=85=GE

2N1361A=Ge złączowy pnp=większe od 40=4=200=25=20=200=85=ТО-5

2N1362=Ge złączowy pnp=35-90=większe od 0,007=106W=100=75=ЗА=110=ТО-З

2N1363=Ge złączowy pnp=60-140=większe od 0,005=106W=100=75=ЗА=110=ТО-3

2N1364=Ge złączowy pnp=35-90=większe od 0,007=106W=120=100=ЗА=110=ТО-З

2N1365=Ge złączowy pnp=60-140=większe od 0,005=106W=120=100=ЗА=110=ТО-З

2N1366=Ge złączowy npn=10=większe od 2,5=100=12=18=10=85=ТО-5

2N1367=Ge złączowy npn=większe od 20=większe od 2,5=100=12=18=10=85=ТО-5

2N137=Ge złączowy pnp=60=większe od 7=100=10=10=50=85=RO-31

2N1370=Ge złączowy pnp=187=2=250=25=25=200=85=ТО-5

2N1371=Ge złączowy pnp=187=2=250=45=45=200=85=ТО-5

2N1372=Ge złączowy pnp=127=1,5=250=25=25=200=85=ТО-5

2N1373=Ge złączowy pnp=127=1,5=250=45=45=200=85=ТО-5

2N1374=Ge złączowy pnp=187=2=250,=25=25=200=85=ТО-5

2N1375=Ge złączowy pnp=187=2=250=45=45=200=85=ТО-5

2N1376=Ge złączowy pnp=187=2=250=25=25=200=85=ТО-5

2N1378=Ge złączowy pnp=385=3=250=12=12=200=85=ТО-5

2N1379=Ge złączowy pnp=385=3=250=25=25=200=85=ТО-5

2N138=Ge złączowy pnp=44=-=150=20=-=150=86=ТО-22

2N1380=Ge złączowy pnp=385=2=250=12=12=200=85=ТО-5

2N1381=Ge złączowy pnp=385=2=250=25=25=200=85=ТО-5

2N1382=Ge złączowy pnp=187=2=250=25=25=200=85=ТО-5

2N1383=Ge złączowy pnp=187=2=250=25=25=200=85=ТО-5

2N1384=Ge złączowy pnp=większe od 20=35=240=30=30=500=85=TO-8

2N1385=Ge mesa pnp=większe od 10=większe od 800=750=25=10=100=85=TO-5

2N1386=Si planarny npn=większe od 45=60=300=25=25=50=175=TO-5

2N1387=Si planarny npn=większe od 30=50=300=30=30=50=175=TO-5

2N1388=Si planarny npn=większe od 15=75=300=45=45=50=175=TO-5

2N1389=Si planarny npn=większe od 15=40=300=50=50=50=175=TO-5

2N138A=Ge złączowy pnp=140=1,2=130=12=-=150=85=-

2N138B=Ge złączowy pnp=140=-=100=12=-=100=85=-

2N139=Ge złączowy pnp=48=14=35=16=12=15=85=ТО-40

2N1390=Si planarny npn=większe od 15=30=300=20=20=50=175=TO-5

2N1391=Ge złączowy npn=70=większe od 3=150=25=-=-=85=TO-5

2N1395=Ge dyfuzyjny pnp=50-175=30=120=40=40=10=100=TO-33

2N1396=Ge dyfuzyjny pnp=50-175=100=120=40=40=10=100=TO-33

2N1397=Ge dyfuzyjny pnp=50-175=020=120=40=40=10=100=TO-33

2N1398=Ge mesa pnp=większe od 10=100=50=30=-=10=-=RO-34

2N1399=Ge mesa pnp=większe od 3,5=100=50=30=-=10=-=RO-34

2N140=Ge złączowy pnp=48=10=35=16=9=15=85=ТО-40

2N1400=Ge mesa pnp=5-12=100=50=30=-=10=-=RO-34

2N1401=Ge mesa pnp=większe od 5=100=50=30=-=10=-=RO-34

2N1401A=Ge mesa pnp=większe od 10=100=50=30=-=10=-=RO-34

2N1402=Ge mesa pnp=większe od 3,5=100=35=30=-=5=-=RO-34

2N1403=Ge mesa pnp=większe od 25=200=250=15=12=100=85=RO-24

2N1404=Ge złączowy pnp=100=większe od 4=150=25=-=300=85=TO-5

2N1404A=Ge złączowy pnp=większe od 24=większe od 3=150=25=15=300=85=TO-5

2N1405=Ge mesa pnp=większe od 10=większe od 800=75=30=20=50=85=TO-12

2N1407=Ge mesa pnp=większe od 10=większe od 600=75=30=20=50=85=TO-12

2N1408=Ge złączowy pnp=większe od 10=-=150=50=50=200=100=TO-5

2N1409=Si mesa npn=45=większe od 50=600=30=-=500=175=TO-5

2N1409A=Si planarny npn=15-45=230=800=30=25=500=175=TO-5

2N141=Ge złączowy pnp=40=0,4=1,5W=60=30=800=75=ММ-1

2N141/13=Ge złączowy pnp=większe od 25=0,008=20 W=60=30=ЗА=100=ТО-13

2N1410=Si mesa npn=90=większe od 50=600=45=-=500=175=TO-5

2N1412=Ge złączowy pnp=25-50=większe od 0,005=150W=100=60=15 A=100=TO-36

2N1412A=Ge złączowy pnp=25-50=większe od 0,005=150 W=100=60=15 A=100=TO-36

2N1413=Ge złączowy pnp=25-42=-=225=35=25=500=100=TO-5

2N1415=Ge złączowy pnp=53-90=większe od 1,3=225=35=25=500=100=TO-5

2N1416=Ge złączowy pnp=110=0,6=250=-=18=850=85=TO-25

2N1417=Si planarny npn=30-200=34=150=15=15=-=175=ТО-5

2N1418=Si planarny npn=30-200=34=150=30=30=-=175=ТО-5

2N142=Ge złączowy npn=40=0,6=1,5W=60=30=800=75=ММ-1

2N142/13=Ge złączowy npn=większe od 11=-=12,5W=60=30=ЗА=100=то-13

2N1420=Si planarny npn=100-300=większe od 50=2000=60=30=1 A=200=ТО-5

2N1420=NPN=-=-=-=-=-=-=-=TO5

2N1420=Si npn=7,5-12,5=-=650=-=40=50=-=-

2N1421=Si planarny npn=20-80=większe od 10=30W=60=60=ЗА=175=МТ-10

2N1422=Si planarny npn=20-80=większe od 10=30W=60=60=ЗА=175=ТО-3

2N1423=Si planarny npn=20-80=większe od 10=60 W=60=60=ЗА=175=ТО-3

2N1424=Si planarny npn=20-80=większe od 10=60 W=60=60=ЗА=175=МТ-10

2N1425=Ge dyfuzyjny pnp=większe od 50=33=80=24=-=10=71=ТО-7

2N1426=Ge dyfuzyjny pnp=większe od 130=33=80=24=-=10=71=ТО-7

2N1427=Ge mesa pnp=40-120=większe od 60=25=6=6=50=35=ТО-24

2N1428=Si pnp=30=23=100=6=6=50=175=ТО-1

2N1429=Si pnp=30=23=100=6=6=50=175=ТО-5

2N143=Ge złączowy pnp=40=0,4=1W=60=30=800=75=-

2N143/13=Ge złączowy pnp=większe od 10=0,008=20 W=60=30=ЗА=100=ТО-13

2N1430=Ge złączowy pnp=30-120=1,5=50W=100=100=10А=110=ТО-41

2N1431=Ge złączowy npn=112=większe od 0,01=180=20=15=100=85=ТО-22

2N1432=Ge złączowy pnp=30-120=-=100=45=45=10=100=ТО-33

2N1433=Ge złączowy pnp=20-50=0,2=100=45=45=10=100=ТО-33

2N1434=Ge złączowy pnp=45-115=0,2=35W=80=50=3.5А=95=ТО-10

2N1435=Ge złączowy pnp=30-75=0,2=35W=80=50=3,5 А=95=ТО-10

2N1437=Ge złączowy pnp=większe od 20=0,008=20 W=100=90=ЗА=100=ТО-13

2N1438=Ge złączowy pnp=większe od 20=0,008=20 W=100=90=ЗА=100=ТО-10

2N1439=Si złączowy pnp=większe od 9=-=400=50=-=100=175=ТО 5

2N144=Ge złączowy npn=40=0,6=1 W=60=30=800=75=-

2N144/13=Ge złączowy npn=większe od 11=-=12,5W=60=60=1 А=100=ТО-13

2N1440=Si złączowy pnp=większe od 15=-=400=60=50=100=175=ТО-5

2N1441=Si złączowy pnp=większe od 27=-=400=50=35=100=175=ТО-5

2N1442=Si złączowy pnp=większe od 43=-=400=50=30=100=175=ТО-5

2N1443=Si złączowy pnp=większe od 65=większe od 1=400=50=-=100=175=ТО-5

2N1444=Si planarny npn=25=100=500=-=60=250=175=ТО-29

2N1445=Ge złączowy pnp=większe od 20=0,008=20 W=120=100=ЗА=100=ТО-13

2N1445=Si złączowy npn=80=0,075=800=120=120=750=175=ТО-5

2N1447=Ge złączowy pnp=33-65=3=200=45=25=400=85=ТО-5

2N1448=Ge złączowy pnp=50-90=4=200=45=25=400=85=ТО-5

2N1449=Ge złączowy pnp=70-125=5=200=45=25=400=85=ТО-5

2N1449=Si planarny pnp=36-88=większe od 2=250=40=35=100=175=ТО-5

2N145=Ge złączowy npn=-=0,45=65=20=-=5=85=OV9

2N1450=Ge złączowy pnp=większe od 20=-=120=30=-=100=100=ТО-9

2N1451=Ge złączowy pnp=20-65=1,5=200=45=20=400=85=ТО-5

2N1452=Ge złączowy pnp=30-90=2,2=200=45=20=400=85=ТО-5

2N1453=Ge złączowy pnp=40-90=0,005=43 W=30=25=5 А=100=ТО-13

2N1454=Ge złączowy pnp=70-150=0,005=43W=30=25=5 А=100=ТО-13

2N1455=Ge złączowy pnp=40-90=0,005=43 W=60=50=5 А=100=ТО-13

2N1457=Ge złączowy pnp=40-90=0,005=43 W=80=65=5 А=100=ТО-13

2N1458=Ge złączowy pnp=70-150=0,005=43 W=80=65=5 A=100=ТО-13

2N146=Ge złączowy npn=-=0,45=65=20=-=5=85=OV9

2N1461=Ge złączowy pnp=40-90=0,005=43 W=30=25=5 A=100=ТО-10

2N1462=Ge złączowy pnp=70-150=0,005=43 W=30=25=5A=100=ТО-10

2N1464=Ge złączowy pnp=70-150=0,005=43 W=60=50=5A=100=ТО-10

2N1466=Ge złączowy pnp=większe od 20=0,008=20 W=120=100=ЗА=100=ТО-10

2N147=Ge złączowy npn=-=0,45=65=20=-=5=85=OV9

2N1470=Si planarny npn=większe od 15=większe od 1=55W=60=60=1 А=175=то-з

2N1471=Ge złączowy pnp=100-250=5=200=12=12=200=85=ТО-5

2N1472=Si mesa npn=35=140=150=25=-=100=175=ТО-9

2N1473=Ge złączowy npn=50=8=250=40=40=400=85=ТО-5

2N1474=Si planarny pnp=12-44=140=250=60=60=10O=175=ТО-5

2N1474А=Si planarny pnp=18-44=-=250=60=60=100=175=ТО-5

2N1475=Si planarny pnp=36-88=-=250=60=60=100=175=ТО-5

2N1476=Si planarny pnp=12-36=-=250=100=100=100=175=ТО-5

2N1477=Si planarny pnp=30-66=-=250=100=100=100=175=ТО-5

2N1478=Ge złączowy pnp=większe od 40=większe od 3=250=30=20=500=100=ТО-5

2N1479=Si dufuzyjny npn=20-60=1,5=5W=60=40=1,5A=200=ТО-5

2N1479=Si npn=7,5-12,5=-=650=-=40=50=-=-

2N148=Ge złączowy npn=-=0,26=65=16=-=5=65=OV9

2N1480=Si dufuzyjny npn=20-60=1,5=5W=100=55=1,5 А=200=ТО-5

2N1480=Si npn=7,5-12,5=-=650=-=40=50=-=-

2N1481=Si dufuzyjny npn=35-100=1,5=5W=60=40=1,5A=200=ТО-5

2N1481=Si npn=10-40=-=300W=-=50=100A=-=-

2N1482=Si dufuzyjny npn=35-100=1,5=5W=100=55=1.5A=200=ТО-5

2N1482=Si npn=10-40=większe od 0,4=300W=-=70=80A=-=-

2N1483=Si dufuzyjny npn=20-60=1,25=25W=60=40=ЗА=200=ТО-8

2N1483=Si npn=40-120=większe od 25=500=-=40=800=-=-

2N1484=Si dufuzyjny npn=20-60=0,25=25 W=100=55=ЗА=200=ТО-8

2N1484=Si npn=100-300=większe od 300=500=-=40=800=-=-

2N1485=Si dufuzyjny npn=35-100=1,25=25 W=60=40=ЗА=200=ТО-8

2N1485=Si pnp=25-100=większe od 1GHz=1W=-=30=500=-=-

2N1486=Si dufuzyjny npn=35-100=1,25=25 W=100=55=ЗА=200=ТО-8

2N1486=Si npn=40-120=większe od 7=100W=-=180=30A=-=-

2N1487=Si dufuzyjny npn=15-45=0=75 W=60=40=6 А=200=ТО-З

2N1487=Si npn=10-30=-=350W=-=120=80A=-=-

2N1488=Si dufuzyjny npn=15-45=0=75 W=100=55=6 А=200=ТО-З

2N1488=Si npn=10-30=-=350W=-=60=80A=-=-

2N1489=Si npn=większe od 5=większe od 2=15W=-=18=600=-=-

2N148A=Ge złączowy npn=-=0,26=65=32=-=5=65=OV9

2N149=Ge złączowy npn=-=0,26=65=16=-=5=65=OV9

2N1490=Si dufuzyjny npn=25-75=-=75 W=100=55=6 А=200=ТО-З

2N1490=Si npn=większe od 5=większe od 200=30W=-=18=2A=-=-

2N1491=Si dyfuzyjny npn=15-200=300=5W=30=100=100=175=ТО-З 9

2N1492=Si dyfuzyjny npn=15-200=300=3W=60=60=100=175=ТО-З 9

2N1493=Si dyfuzyjny npn=15-200=300=3W=100=100=100=175=ТО-39

2N1494=Ge masa epitaksjalny pnp=większe od 15=większe od 110=500=20=15=500=100=ТО-5

2N1494A=Ge masa epitaksjalny pnp=większe od 25=większe od 110=550=20=15=500=100=ТО-31

2N1495=Ge masa epitaksjalny pnp=większe od 25=większe od 150=300=40=25=500=100=ТО-5

2N1495A=Ge masa epitaksjalny pnp=większe od 25=większe od 150=250=40=25=500=100=ТО-9

2N1496=Ge masa epitaksjalny pnp=większe od 25=większe od 150=500=fO=25=500=100=-

2N1497=Ge mesa pnp=większe od 15=większe od 220=400=20=15=500=100=то-31

2N1499A=Ge mesa pnp=większe od 30=większe od 100=60=20=20=-=100=ТО-9

2N1499В=Ge mesa pnp=większe od 30=większe od 150=75=30=30=100=100=ТО-9

2N149A=Ge złączowy npn=-=0,26=65=32=-=5=65=OV9

2N150=Ge złączowy npn=-=0,26=65=16=-=5=65=OV9

2N1500/18=Ge mesa pnp=70=175=60=15=-=50=100=ТО-18

2N1501=Ge złączowy pnp=25-100=0,006=40 W=60=40=3,5A=100=ТО-10

2N1502=Ge złączowy pnp=25-100=0,006=40 W=40=40=3,5A=100=то-ю

2N1504=Ge złączowy pnp=większe od 21=0,008=20 W=80=60=ЗА=100=ТО-10

2N1504/10=Ge złączowy pnp=większe od 21=0,15=-=80=60=ЗА=100=ТО-10

2N1505=Si planarny npn=większe od 7=większe od 150=3W=50=40=500=175=ТО-5

2N1506=Si planarny npn=większe od 10=większe od 200=3W=60=40=500=175=ТО-5

2N1506A=Si planarny npn=większe od 10=większe od 140=3,5W=80=50=500=175=ТО-5

2N1507=Si mesa npn=100-300=większe od 50=600=60=30=1 А=175=ТО-5

2N1508=Si mesa npn=20-60=większe od 50=800=100=-=1 А=150=ТО-5

2N1509=Si mesa npn=20-60=większe od 50=800=60=-=1 А=150=ТО-5

2N1510=Ge złączowy npn=30=większe od 25=75=75=70=20=90=OV5

2N1511=Si npn=15-45=1=75 W=60=40=6А=175=ТО-36

2N1512=Si npn=15-45=1=75 W=100=55=6А=175=ТО-36

2N1513=Si npn=25-75=1=75 W=60=40=6А=175=ТО-36

2N1514=Si npn=25-75=1=75W=100=55=6А=175=ТО-36

2N1515=.Ge złączowy pnp=100=70=83=20=-=10=80=ТО-7

2N1516=Ge złączowy pnp=67=70=83=20=-=10=80=ТО-7

2N1517=Ge złączowy pnp=67=70=83=20=-=10=80=ТО-7

2N1517A=Ge dyfuzyjny pnp=150=70=100=40=20=10=90=ТО-7

2N1518=Ge złączowy pnp=15-60=0,004=50W=50=40=25 А=-=ТО-36

2N1519=Ge złączowy pnp=15-60=0,004=50 W=80=60=25 А=-=ТО-36

2N1520=Ge złączowy pnp=17-68=0,004=50W=50=40=35 А=-=ТО-36

2N1521=Ge złączowy pnp=17-68=0,004=50 W=80=60=35 А=-=ТО-36

2N1522=Ge złączowy pnp=25-100=0,004=50W=50=40=50 А=-=ТО-36

2N1523=Ge złączowy pnp=25-100=0,004=50 W=80=60=50 А=-=ТО-36

2N1524=Ge dyfuzyjny pnp=60=-=80=24=-=10=71=ТО-1

2N1524/33=Gdfp=60=33=120=24=-=10=85=ТО-33

2N1525=Ge dyfuzyjny pnp=60=-=80=24=-=10=71=ТО-40

2N1526=Ge dyfuzyjny pnp=130=-=80=24=-=10=71=ТО-1

2N1526/33=Gdfp=130=33=80=24=-=10=85=ТО-33

2N1527=Ge dyfuzyjny pnp=130=-=80=24=-=10=71=ТО-40

2N1528=Si dufuzyjny npn=większe od 4=20=150=25=25=20=-=ТО-5

2N1529=Si npn=większe od 5=większe od 200=70W=-=18=4A=-=-

2N1529А=Ge złączowy pnp=20-40=0,25=106W=40=20=20=110=ТО-3

2N1530=Si npn=2,0-7,0=-=300=-=-=50=-=-

2N1530A=Ge złączowy pnp=20-40=0,25=106W=60=30=5А=110=то-з

2N1531=Si npn=2,0-7,0=-=300=-=-=50=-=-

2N1531A=Ge złączowy pnp=20-40=0,25=106 W=80=40=5А=110=то-з

2N1532=Si npn=2,0-7,0=-=300=-=-=50=-=-

2N1532A=Ge złączowy pnp=20-40=0,25=106W=100=50=5А=110=ТО-3

2N1533=Ge złączowy pnp=20-40=0,25=106W=120=60=5А=110=то-з

2N1533=Si npn=większe od 20=większe od 1,5GHz=30W=-=30=1,75A=-=-

2N1534=Si npn=większe od 20=większe od 1,5GHz=45W=-=30=3,5A=-=-

2N1534А=Ge złączowy pnp=35-70=0,20=106W=40=20=5А=110=то-з

2N1535=Si pnp=70-200=większe od 60=20W=-=-=2A=-=-

2N1535А=Ge złączowy pnp=35-70=0,25=106W=60=30=5А=110=то-з

2N1536=Si npn=70-200=większe od 60=20W=-=-=2A=-=-

2N1537=Si pnp=30-90=większe od 50=20W=-=-=2A=-=-

2N1538=Si npn=30-90=większe od 50=20W=-=-=2A=-=-

2N1539=Si pnp=70-200=większe od 60=20W=-=-=2A=-=-

2N1540=Si npn=70-200=większe od 60=20W=-=-=2A=-=-

2N1541=Si pnp=30-90=większe od 50=20W=-=-=2A=-=-

2N1542=Si npn=30-90=większe od 50=20W=-=-=2A=-=-

2N1543=Si pnp=70-200=większe od 70=25W=-=-=5A=-=-

2N1544=Si npn=70-200=większe od 70=25W=-=-=5A=-=-

2N1545=Si pnp=30-90=większe od 60=25W=-=-=5A=-=-

2N1546=Si npn=30-90=większe od 60=25W=-=-=5A=-=-

2N1547=Si pnp=70-200=większe od 60=25W=-=-=5A=-=-

2N1548=Si npn=70-200=większe od 70=25W=-=-=5A=-=-

2N1549=Si pnp=30-90=większe od 60=25W=-=-=5A=-=-

2N155=Ge złączowy pnp=większe od 32=0,18=20W=30=15=ЗА=100=TO-3

2N1550=Si npn=30-90=większe od 60=25W=-=-=5A=-=-

2N1551=Si pnp=70-200=większe od 70=58W=-=-=5A=-=-

2N1552=Si npn=70-200=większe od 70=58W=-=-=5A=-=-

2N1553=Si pnp=30-90=większe od 60=58W=-=-=5A=-=-

2N1554=Si npn=30-90=większe od 60=58W=-=-=5A=-=-

2N1555=Si pnp=70-200=większe od 60=58W=-=-=5A=-=-

2N1556=Si npn=70-200=większe od 70=58W=-=-=5A=-=-

2N1557=Si pnp=30-90=większe od 60=58W=-=-=5A=-=-

2N1558=Si npn=30-90=większe od 60=58W=-=-=5A=-=-

2N156=Ge złączowy pnp=większe od 25=0,1=20 W=30=30=ЗА=100=TO-13

2N1560=Si pnp=70-200=większe od 40=116W=-=-=10A=-=-

2N1564=Si npn=70-200=większe od 40=116W=-=-=10A=-=-

2N1565=Si pnp=30-90=większe od 30=116W=-=-=10A=-=-

2N1566=Si npn=30-90=większe od 30=116W=-=-=10A=-=-

2N157=Ge złączowy pnp=większe od 20=0,1=-=60=60=ЗА=85=TO-3

2N1572=Si pnp=70-200=większe od 40=116W=-=-=10A=-=-

2N1573=Si npn=70-200=większe od 40=116W=-=-=10A=-=-

2N1574=Si pnp=30-90=większe od 30=116W=-=100=10A=-=-

2N157A=Ge złączowy pnp=większe od 20=0,1=-=90=90=ЗА=85=TO-3

2N158=Ge złączowy pnp=większe od 21=0,008=20 W=60=60=ЗА=100=TO-13

2N158A=Ge złączowy pnp=większe od 20=0,008=20 W=80=60=ЗА=100=TO-13

2N1592=Si dufuzyjny npn=70-210=7=150=15=-=25=-=OV9

2N1593=Si dufuzyjny npn=40-210=7=150=30=-=25=-=OV9

2N1594=Si dufuzyjny npn=70-210=7=150=60=-=25=-=OV9

2N15CA=Ge złączowy npn=-=0,26=65=32=-=5=65=OV9

2N160=Si złączowy npn=większe od 15=4=150=40=-=25=75=OV9

2N1605=Ge złączowy npn=większe od 40=większe od 4=150=25=24=100=100=TO-5

2N1605А=Ge złączowy npn=większe od 24=większe od 4=200=40=40=100=100=TO-5

2N1606=Si pnp=większe od 6=większe od 7,2=100=10=10=50=150=TO-5

2N1607=Si pnp=większe od 6=większe od 10=100=10=10=50=150=TO-5

2N1608=Si pnp=większe od 6=większe od 25=100=10=50=50=150=TO-5

2N1609=Ge złączowy pnp=30-175=0,017=1 W=80=60=1,5 A=85=TO-37

2N160A=Si złączowy npn=większe od 15=4=150=40=-=25=75=OV9

2N161=Si złączowy npn=większe od 30=5=150=40=-=25=75=OV9

2N1610=Ge złączowy pnp=50-125=0,015=1 W=80=60=1,5A=85=TO-37

2N1611=Ge złączowy pnp=30-75=0,017=1 W=60=40=1,5 A=,85=TO-37

2N1612=Ge złączowy pnp=50-125=0,015=1 W=60=40=1,5 A=85=TO-37

2N1613=Si planarny npn=40-120=większe od 60=3W=75=50=500=200=TO-39

2N1613=Si npn=30-90=większe od 30=116W=-=-=10A=-=-

2N1613=NPN=-=-=8W=-=50V=.5A=-=TO5

2N1613=NPN=-=-=8W=-=50V=.5A=-=TO39

2N1613/46=Si planarny npn=35-125=130=500=75=50=-=200=TO-46

2N1613/51=Si planarny npn=35-125=130=3W=75=50=-=125=TO-51

2N1613/KVT=Si planarny npn=35-125=130=3W=75=50=-=125=ерох

2N1613/TNT=Si planarny npn=35-125=130=100=75=50=-=125=ерох

2N1613/TPT=Si planarny npn=35-125=130=150=75=50=-=125=ерох

2N1613A=Si planarny npn=40-120=większe od 60=1 W=75=50=500=200=TO-5

2N1613B=Si planarny npn=40-120=większe od 60=1 W=120=50=500=200=TO-5

2N1613S=Si npn=25-100=większe od 1=200W=-=-=20A=-=-

2N1614=Ge złączowy pnp=32=3=240=65=40=300=85=RO-32

2N1615=Si planarny npn=większe od 25=2=5W=100=100=-=200=TO-5

2N1616=Si planarny npn=15-75=0,015=30W=60=60=5A=200=TO-53

2N1616/I=Si planarny npn=15-75=2,5=-=60=-=5 A=200=MT-10

2N1616A=Si planarny npn=20-60=3=30W=60=60=7,5 A=200=TO-61

2N1616A/I=Si planarny npn=większe od 10=2,5=-=60=60=7,5 A=200=MT-10

2N1617=Si planarny npn=15-75=3=30w=80=70=-=200=TO-61

2N1617/I=Si planarny npn=15-75=2,5=-=80=70=5 A=200=MT-10

2N1617A=Si planarny npn=20-60=3=30W=80=70=7,5 A=200=TO-61

2N1617A/I=Si planarny npn=większe od 10=2,5=-=80=70=7,5 A=200=MT-10

2N1618=Si planarny npn=15-75=3=30W=100=80=-=200=TO-61

2N1618/I=Si planarny npn=15-75=2,5=-=100=80=5 A=200=MT-10

2N1618A=Si planarny npn=20-60=3=30W=100=80=7,5 A=200=TO-61

2N161A=Si złączowy npn=większe od 30=5=150=40=-=25=75=OV9

2N1620=Si planarny npn=15-75=3=30W=100=80=-=200=TO-53

2N1620/1=Si planarny npn=15-75=2,5=-=100=80=5 A=200=MS-3

2N1622=Ge złączowy npn=większe od 40=-=120=90=-=-=90=TO-5

2N1623=Si złączowy pnp=25=0,3=250=50=20=50=175=TO-5

2N1624=Ge złączowy npn=120=8=150=25=-=-=85=TO-5

2N163=Si złączowy npn=78=6=150=40=-=25=75=OV9

2N1631=Ge dyfuzyjny pnp=większe od 80=45=80=34=-=10=71=TO-40

2N1636=Ge dyfuzyjny pnp=-=-=80=34=-=10=71=ТО-40

2N163A=Si złączowy npn=78=6=150=40=-=25=75=OV9

2N164=Ge złączowy npn=80=większe od 4=65=15=15=30=75=TO-5

2N1641=-=-=0,4=250=30=-=50=-=ТО-5

2N1642=-=-=0,8=250=30=-=50=-=ТО-5

2N1643=-=-=1,2=250=30=-=50=-=ТО-5

2N164A=Ge złączowy npn=80=większe od 4=100=15=15=30=75=TO-5

2N165=Ge złączowy npn=72=5=65=15=15=20=75=RO-5

2N1651=Si npn=20-80=większe od 1=200W=-=-=20A=-=-

2N1652=Si npn=15-60=większe od 1=200W=-=-=20A=-=-

2N1653=Si npn=25-160=większe od 1=150W=-=-=15A=-=-

2N1654=-=35-140=-=106W=120=80=25 А=110=ТО-41

2N1655=-=30-90=0,25=250=100=80=50=175=ТО-5

2N166=Ge złączowy npn=32=5=25=6=-=20=75=RO-5A

2N166»=Ge złączowy pnp=70=0,2=30W=-=32=6 A=100=MD3

2N1662=Si planarny npn=-=25=85 W=80=80=2А=200=MS-3

2N1667=Ge złączowy pnp=90=0,2=30W=-=32=6 A=100=MD3

2N167=Ge złączowy npn=65=9=65=30=30=75=75=OV5

2N1670=Ge dyfuzyjny npn=15=10=120=100=-=-=90=TO-9

2N1672=Ge złączowy npn=50=2=120=40=-=-=85=TO-5

2N1672A=Ge złączowy npn=większe od 20=2=120=40=-=-=85=TO-5

2N1673=Ge dyfuzyjny npn=100=5=80=35=-=10=90=TO-33

2N1674=Ge dyfuzyjny npn=większe od 50=20=200=45=45=25=90=TO-5

2N1675=Si dufuzyjny npn=większe od 25=55=100W=-=70=10 A=175=TO-32

2N1676=Si złączowy pnp=10,5=42=100=4,5=4,5=50=175=TO-5

2N1677=Si złączowy pnp=50=32=100=4,5=4,5=50=175=TO-5

2N1678=Ge dyfuzyjny pnp=25=większe od 25=120=60=60=-=-=TO-9

2N1678=Si dufuzyjny npn=większe od 45=70=250=45=35=25=175=TO-46

2N1679=Si mesa pnp=-=-=100=-=1 A=175=175=-

2N167A=Ge złączowy npn=30=9=75=30=30=25=75=OV5

2N168=Ge złączowy npn=20=6=55=15=-=20=75=-

2N1680=Si mesa pnp=większe od 40=-=800=60=-=1 A=175=-

2N1681=Ge złączowy pnp=75=większe od 5=180=30=15=200=90=TO-5

2N1682=Si dufuzyjny npn=większe od 20=większe od 200=500=25=12=-=150=TO-5

2N1683=Ge mesa pnp=większe od 50=większe od 50=150=13=12=100=85=TO-5

2N1684=Ge złączowy pnp=większe od 40=większe od 4=100=25=-=100=85=U1

2N1685=Ge złączowy npn=60=większe od 8=100=25=-=100=85=U1

2N168A=Ge złączowy npn=40=8=65=15=15=20=75=OV5

2N169=Ge złączowy npn=72=8=65=15=15=20=75=OV5

2N1690=Si mesa npn=20-60=-=40 W=80=80=750=200=TO-57

2N1691=Si mesa npn=20-60=-=40 W=120=120=750=200=TO-57

2N1692=Ge mesa pnp=10=160=350=25=25=250=100=TO-102

2N1693=Ge mesa pnp=9=-=350=25=25=250=100=TO-102

2N1699=Ge dyfuzyjny pnp=100=100=100=40=-=-=100=-

2N169A=Ge złączowy npn=50=9=65=25=25=25=75=OV5

2N170=Ge złączowy npn=20=2,5=25=6=-=20=75=OV5

2N1700=Si dufuzyjny npn=20-80=-=5W=60=40=1 A=200=TO-5

2N1701=Si dufuzyjny npn=20-80=-=25 W=60=40=2.5A=200=TO-8

2N1702=Si dufuzyjny npn=15-60=-=75 W=60=40=5A=200=TO-3

2N1703=Si dufuzyjny npn=15-60=0,001=75 W=60=40=5A=200=TO-36

2N1704=Si złączowy npn=50=5=500=45=-=50=175=TO-5

2N1705=Ge złączowy pnp=70-150=3=200=18=12=400=100=TO-5

2N1706=Ge złączowy pnp=50-150=3=200=25=18=400=100=TO-5

2N1707=Ge złączowy pnp=30-150=4=200=30=25=400=100=TO-5

2N1708=Si planarny npn=większe od 20=większe od 200=300=25=12=200=175=TO-46

2N1708A=Si planarny npn=większe od 30=większe od 300=300=40=15=500=175=TO-46

2N1709=Si planarny npn=7,5-75=większe od 150=15W=75=60=2A=175=TO-8

2N1710=Si planarny npn=7,5-75=większe od 120=15W=60=45=2A=175=TO-8

2N1711=Si planarny npn=90-300=większe od 70=800=75=(50)=1 A=200=TO-5

2N1711=Si npn=20-80=większe od 1=150W=-=-=15A=-=-

2N1711=NPN=-=B100-300=.8W=-=30V=.75A=-=TO5

2N1711/46=Si planarny npn=100-300=160=500=75=50=-=200=TO-46

2N1711/51=Si planarny npn=100-300=160=150=75=50=-=125=TO-51

2N1711/DIV=NPN=-=-=.8W=-=75V=1A=-=TO39

2N1711/KVT=Si planarny npn=100-300=160=3W=75=50=-=125=ерох

2N1711/TNT=Si planarny npn=100-300=160=100=75=50=-=125=ерох

2N1711/TPT=Si planarny npn=100-300=160=150=75=50=-=125=ерох

2N1711A=Si planarny epitaksjalny npn=100-300=większe od 70=1 W=75=50=1 A=200=TO-5

2N1711B=Si planarny epitaksjalny npn=100-300=większe od 70=1 W=120=50=1 A=200=ТО-5

2N1711S=Si npn=15-60=większe od 1=150W=-=-=15A=-=-

2N1711ST=NPN=-=-=-=-=75V=1A=-=TO39

2N1713=Ge mesa pnp=40=większe od 100=80=12=30=10=100=ТО-7

2N1714=Si dyfuzyjny npn=20-60=większe od 16=800=90=60=750=175=ТО-5

2N1715=Si dyfuzyjny npn=20-60=większe od 16=800=150=100=750=175=ТО-5

2N1716=Si dyfuzyjny npn=40-120=większe od 16=800=90=60=750=175=ТО-5

2N1717=Si dyfuzyjny npn=40-120=większe od 16=800=150=100=750=175=ТО-5

2N1718=Si dyfuzyjny npn=20-60=większe od 16=2W=90=60=750=175=ИТ-13

2N1719=Si dyfuzyjny npn=20-60=większe od 16=2W=150=100=750=175=МТ-13

2N172=Ge złączowy npn=-=-=65=16=-=5=75=OV9

2N1720=Si dyfuzyjny npn=40-120=większe od 16=2W=90=60=750=175=МТ-13

2N1721=Si dyfuzyjny npn=40-120=większe od 16=2W=150=100=750=175=МТ-13

2N1722=Si dyfuzyjny npn=20-90=większe od 10=50W=120=80=7,5 A=175=ТО-53

2N1722/I=Si dufuzyjny npn=20-90=2,5=-=120=80=7,5 A=175=MS-3

2N1722A=Si dufuzyjny npn=większe od 20=-=50W=180=120=7,5 A=175=ТО-53

2N1723=Si dufuzyjny npn=50-150=większe od 10=50W=120=80=7,5 A=200=ТО-53

2N1724=Si planarny npn=20-90=większe od 10=117W=120=80=5A=200=ТО-61

2N1724A=Si dufuzyjny npn=30-90=większe od 10=50W=180=120=5A=200=ТО-61

2N1725=Si planarny npn=50-190=większe od 10=117W=120=80=5 A=200=ТО-61

2N1725A/I=Si dufuzyjny npn=większe od 20=-=85 W=180=120=7,5 A=200=ТО-61

2N1726=Ge dyfuzyjny pnp=większe od 40=większe od 100=60=20=20=50=100=ТО-9

2N1727=Ge dyfuzyjny pnp=większe od 15=większe od 100=60=20=20=50=100=ТО-9

2N1728=Ge dyfuzyjny pnp=większe od 25=większe od 100=60=20=20=50=100=ТО-9

2N1729=Ge złączowy pnp=większe od 30=-=150=25=15=300=90=ТО-9

2N173=Ge złączowy pnp=35-70=0,01=150W=60=50=15A=100=TO-36

2N1730=Ge złączowy npn=większe od 30=-=150=25=15=300=90=ТО-5

2N1731=Ge złączowy pnp=większe od 40=większe od 5=150=30=30=300=90=ТО-5

2N1732=Ge złączowy npn=większe od 40=większe od 5=150=30=30=300=90=ТО-5

2N174=Ge złączowy pnp=25-50=większe od 0,1=150W=80=70=15 A=100=TO-36

2N1742=Ge dyfuzyjny pnp=-=200=60=20=20=50=125=ТО-5

2N1743=Ge dyfuzyjny pnp=-=200=60=20=20=50=125=ТО-9

2N1744=Ge dyfuzyjny pnp=-=257=60=20=20=50=125=ТО-9

2N1745=Ge dyfuzyjny pnp=-=większe od 500=60=20=20=50=100=ТО-9

2N1746=Ge dyfuzyjny pnp=-=większe od 100=60=20=20=50=100=ТО-9

2N1747=Ge dyfuzyjny pnp=-=większe od 180=60=20=20=50=100=ТО-9

2N1748=Ge dyfuzyjny pnp=30-150=większe od 50=60=25=25=50=100=ТО-9

2N1748А=Ge dyfuzyjny pnp=70=większe od 100=60=25=25=50=100=ТО-9

2N1749=Ge dyfuzyjny pnp=30-150=większe od 50=75=40=40=10=100=ТО-9

2N174A=Ge złączowy pnp=25-50=większe od 0,1=150W=80=70=15A=100=TO-36

2N175=Ge złączowy pnp=65=0,85=20=10=-=2=75=TO-40

2N1750=Ge złączowy pnp=30=50=15=14=-=5=85=ТО-24

2N1751=Ge złączowy pnp=30-90=większe od 1,5=106W=80=60=25 A=110=ТО-3

2N1752=Ge dyfuzyjny pnp=50-300=większe od 50=60=12=12=50=100=ТО-9

2N1753=Ge złączowy pnp=większe od 50=-=30=30=18=50=90=ТО-1

2N1754=Ge dyfuzyjny pnp=większe od 20=150=50=13=13=100=100=ТО-9

2N1755=Ge złączowy pnp=30-75=0,015=28 W=40=30=ЗА=100=MS-7

2N1755=Si npn=większe od 5=większe od 500=7,5W=-=35=1A=-=-

2N1756=Ge złączowy pnp=30-75=0,015=28 W=60=50=ЗА=100=MS-7

2N1756=Si npn=większe od 5=większe od 450=15W=-=35=1,5A=-=-

2N1757=Ge złączowy pnp=30-75=0,015=28 W=80=65=ЗА=100=MS-7

2N1757=Si npn=większe od 5=większe od 4O0=30W=-=35=3A=-=-

2N1758=Ge złączowy pnp=30-75=0,015=28 W=100=75=ЗА=100=MS-7

2N1758=Si npn=mniejsze od 30=-=310=-=30=10=-=-

2N1759=Si npn=mniejsze od 60=-=310=-=30=10=-=-

2N176=Ge złączowy pnp=29-90=większe od 0,004=90 W=40=30=ЗА=100=TO-3

2N1760=Ge złączowy pnp=60-150=0,015=28 W=60=50=ЗА=100=MS-7

2N1760=Si npn=mniejsze od 100=-=310=-=30=10=-=-

2N1761=Ge złączowy pnp=60-150=0,015=28 W=80=65=ЗА=100=MS-7

2N1761=Si npn=większe od 5=większe od 300=15W=-=35=1A=-=-

2N1762=Ge złączowy pnp=60-150=0,015=28 W=100=75=ЗА=100=MS-7

2N1762=Si npn=większe od 5=większe od 250=30W=-=35=3A=-=-

2N1763=Si złączowy pnp=-=-=300=40=25=50=175=ТО-5

2N1764=Si złączowy pnp=-=-=300=20=15=50=175=ТО-5

2N1768=Si dufuzyjny npn=35-100=1,25=40W=60=40=ЗА=175=МТ-5

2N1769=Si dufuzyjny npn=35-100=1,25=40 W=100=55=ЗА=175=МТ-5

2N1779=Ge złączowy npn=40=większe od 5=100=25=-=100=85=U1

2N178=Ge złączowy pnp=25-90=większe od 0,006=40W=40=30=ЗА=100=TO-3

2N1780=Ge złączowy npn=40=większe od 8=100=25=-=100=85=U1

2N1781=Ge złączowy npn=60=większe od 6=100=25=-=100=85=U1

2N1782=Ge złączowy npn=30=większe od 8=100=30=-=100=85=U1

2N1783=Ge złączowy pnp=60=większe od 8=100=30=-=100=85=U1

2N1784=Ge złączowy pnp=40=większe od 12=100=30=-=100=85=111

2N1785=Ge dyfuzyjny pnp=-=większe od 50=45=10=10=50=85=ТО-9

2N1786=Ge dyfuzyjny pnp=-=większe od 50=45=10=10=50=85=ТО-9

2N1787=Ge dyfuzyjny pnp=-=większe od 50=45=10=10=50=85=ТО-9

2N1788=Ge dyfuzyjny pnp=-=większe od 100=60=35=35=50=100=ТО-9

2N1789=Ge dyfuzyjny pnp=-=większe od 100=60=35=35=50=100=ТО-9

2N179=Ge złączowy pnp=większe od 10=-=-=-=40=1 А=75=-

2N1790=Ge dyfuzyjny pnp=-=większe od 100=60=35=35=50=100=TO-9

2N180=Ge złączowy pnp=60=-=150=30=' -=-=75=RO-8a

2N1808=Ge złączowy npn=125=14=150=25=25=300=85=TO-5

2N1808=Si npn=większe od 5=większe od 200=60W=-=35=5A=-=-

2N1809=Si dufuzyjny npn=14>10=0,014=250 W=50=50=30A=175=MT-14

2N181=Ge złączowy pnp=60=-=150=30=-=-=75=Х41

2N1810=Si dufuzyjny npn=14>10=0,014=250W=100=100=30 A=175=MT-14

2N1810=Si npn=większe od 15=większe od 400=3,5W=-=18=250=-=-

2N1811=Si dufuzyjny npn=14>10=0,014=250W=150=150=30 A=175=MT-14

2N1812=Si dufuzyjny npn=14>10=0,014=250 W=200=200=30 A=175=MT-14

2N1812=Si npn=większe od 15=większe od 400=12W=-=18=1A=-=-

2N1813=Si dufuzyjny npn=14>10=0,014=250 W=250=250=30A=175=MT-14

2N1813=Si npn=większe od 15=większe od 400=30W=-=18=2A=-=-

2N1814=Si dufuzyjny npn=12>10=0,011=250 W=300=300=30A=175=MT-14

2N1814=Si npn=0,3-0,65=-=300=-=50=10=-=-

2N1816=Si dufuzyjny npn=14>10=0,014=250W=50=50=30A=175=MT-14

2N1816=Si npn=0,4-0,8=-=300=-=50=10=-=-

2N1817=Si dufuzyjny npn=14>10=0,014=250W=100=100=30 A=175=MT-14

2N1817=Si npn=0,45-0,9=-=300=-=50=10=-=-

2N1818=Si dufuzyjny npn=14>10=0,014=250W=150=150=30A=175=MT-14

2N1818=Si npn=mniejsze od 50=-=310=-=30=10=-=-

2N1819=Si dufuzyjny npn=14>10=0,014=250W=200=200=30 A=175=MT-14

2N1819=Si npn=mniejsze od 100=-=310=-=30=10=-=-

2N182=Ge złączowy npn=25=3,8=100=25=-=-=85=RO-8a

2N1820=Si dufuzyjny npn=14>10=0,014=250 W=250=250=15 A=175=MT-14

2N1820=Si npn=30-250=większe od 10=20W=-=250=1A=-=-

2N1823=Si dufuzyjny npn=większe od 10=0,016=250W=50=50=30A=175=MT-14

2N1823=Si npn=30-250=większe od 10=20W=-=300=1A=-=-

2N1824=Si dufuzyjny npn=-=0,016=250 W=100=100=30 A=175=MT-14

2N1824=Si npn=30-250=większe od 10=20W=-=350=1A=-=-

2N1825=Si dufuzyjny npn=większe od 10=0,016=250W=150=150=30A=175=MT-14

2N1825=Si npn=10-150=większe od 30=30W=-=80=10A=-=-

2N1826=Si dufuzyjny npn=większe od 10=0,016=250 W=200=200=30 A=175=MT-14

2N1826=Si npn=0,5-1,0=-=375=-=40=50=-=-

2N1827=Si dufuzyjny npn=większe od 10=0,011=250 W=250=250=20 A=175=MT-14

2N1828=Si dufuzyjny npn=większe od 10=0,011=250 W=300=300=20 A=175=MT-14

2N183=Ge złączowy npn=40=7,5=100=25=-=-=85=RO-8a

2N1830=Si dufuzyjny npn=większe od 10=0,014=250 W=50=50=30 A=175=MT-14

2N1830=Si npn=50-150=większe od 30=30W=-=80=10A=-=-

2N1831=Si dufuzyjny npn=większe od 10=0,014=250 W=100=100=30A=175=MT-14

2N1831=Si npn=40-120=większe od 20=20W=-=200=5A=-=-

2N1832=Si dufuzyjny npn=większe od 10=0,014=250 W=150=150=30 A=175=MT-17

2N1832=Si npn=25-75=większe od 20=20W=-=300=5A=-=-

2N1833=Si dufuzyjny npn=większe od 10=0,014=250W=200=200=30 A=175=MT-17

2N1833=Si npn=40-120=większe od 20=15W=-=200=5A=-=-

2N1834=Si dufuzyjny npn=większe od 10=-=250 W=250=250=25 A=175=TO-49

2N1835=Si dufuzyjny npn=większe od 10=-=250 W=300=300=25 A=175=TO-49

2N1837=Si planarny npn=40-120=175=600=80=30=-=175=TO-5

2N1837A=Si planarny npn=większe od 7=210=800=80=50=-=175=TO-5

2N1837B=Si planarny npn=większe od 40=140=800=80=30=500=175=TO-5

2N1838=Si planarny npn=40-150=175=600=45=30=-=175=TO-5

2N1839=Si planarny npn=12-50=175=600=45=30=-=175=TO-5

2N1839A=Si planarny npn=12-50=90=2,8W=45=30=150=175=TO-5

2N184=Ge złączowy npn=60=15=100=25=-=-=85=RO-8a

2N1840=Si planarny npn=12=175=600=25=20=-=175=TO-5

2N1841=Si planarny npn=30-100=78=13W=-=50=2A=-=TO-38

2N185=Ge złączowy pnp=większe od 35=-=150=20=-=150=65=TO-22

2N1853=Ge dyfuzyjny pnp=30-400=-=150=18=6=100=85=TO-5

2N1853/18=Ge mesa pnp=30-400=-=150=18=-=100=100=TO-18

2N1854=Ge dyfuzyjny pnp=większe od 40=większe od 40=150=18=6=100=85=TO-5

2N186=Ge złączowy pnp=24=0,8=100=25=-=200=75=RO-32

2N1864=Ge dyfuzyjny pnp=większe od 20=większe od 50=60=20=20=50=100=TO-9

2N1865=Ge dyfuzyjny pnp=60=większe od 180=60=20=20=50=100=TO-9

2N1867=Ge dyfuzyjny pnp=50=większe od 180=60=35=35=50=100=TO-9

2N186A=Ge złączowy pnp=24=0,8=200=25 ,=25=200=75=RO-32

2N187=Ge złączowy pnp=36=-=100=25=-=200=75=RO-32

2N187A=Ge złączowy pnp=36=-=200=25=25=200=75=RO-32

2N188=Ge złączowy pnp=54=1,2=100=25=-=200=75=RO-32

2N1889=Si planarny npn=40-120=większe od 50=800=100=60=-=200=TO-5

2N1889=Si npn=25-75=większe od 20=15W=-=300=5A=-=-

2N188A=Ge złączowy pnp=54=1,2=200=25=25=200=75=RO-32

2N189=Ge złączowy pnp=32=0,8=200=-=25=200=85=RO-32

2N1890=Si planarny npn=100-300=większe od 60=300=100=60=-=200=TO-5

2N1890=NPN=-=-=-=-=-=-=-=-

2N1890=Si npn=40-120=większe od 20=30W=-=200=10A=-=-

2N1891=Ge złączowy npn=większe od 25=większe od 5=150=25=15=300=90=TO-5

2N1892=Ge złączowy npn=większe od 30=większe od 5=150=30=15=300=90=TO-5

2N1893=Si planarny epitaksjalny npn=40-120=większe od 50=800=120=100=500=200=TO-5

2N1893=Si npn=25-75=większe od 20=30W=-=300=10A=-=-

2N1893=NPN=-=-=.8W=-=100V=.5A=-=TO5

2N1893/46=Si planarny epitaksjalny npn=40-120=większe od 80=500=120=80=-=200=TO-46

2N1893/51=Si planarny epitaksjalny npn=40-120=większe od 80=150=120=80=-=125=TO-51

2N1893/TNT=Si planarny epitaksjalny npn=40-120=większe od 80=100=120=80=-=125=ерох

2N1893/TPT=Si planarny epitaksjalny npn=40-120=większe od 80=150=120=80=-=125=ерох

2N1893A=Si planarny epitaksjalny npn=40-120=większe od 100=800=140=юс=1 A=200=TO-5

2N1893S=Si npn=40-120=większe od 20=15W=-=200=10=-=-

2N1894=Si planarny npn=12-60=większe od 25=85 W=60=60=2A=200=MT-16

2N1896=Si planarny npn=45-135=większe od 25=85 W=60=60=2A=200=MT-16

2N1897=Si planarny npn=45-135=większe od 25=85 W=80=80=2A=200=MT-16

2N1898=Si planarny npn=45-135=większe od 25=85 W=100=100=2A=200=MT-16

2N1899=Si planarny npn=10-30=większe od 50=125W=140=50=10A=200=TO-81

2N1899=Si npn=25-75=większe od 20=15W=-=300=10A=-=-

2N18F=Ge złączowy pnp=28-34=-=75=25=25=200=60=-

2N18FA=Ge złączowy pnp=28-34=-=180=25=25=200=60=-

2N18U=Si npn=1,5-6,5=-=310=-=25=10=-=-

2N190=Ge złączowy pnp=42=-=200=2=25=200=85=RO-32

2N1900=Si planarny npn=większe od 8=większe od 50=125 W=140=100=10A=200=MT-38

2N1901=Si planarny npn=20-60=większe od 50=125W=140=50=10A=200=TO-81

2N1901=Si npn=2,0-6,5=-=310=-=25=10=-=-

2N1902=Si npn=3,0-7,5=-=310=-=25=10=-=-

2N1903=Si planarny npn=większe od 8=większe od 50=125W=140=100=10A=200=MT-39

2N1903=Si npn=20-100=większe od 50=-=-=90=30A=-=-

2N1904=Si planarny npn=20-60=większe od 50=125 W=140=50=10A=200=MT-39

2N1904=Si npn=20-100=większe od 50=-=-=120=30A=-=-

2N1905=Ge dyfuzyjny pnp=50-150=większe od 2=30W=100=50=6 A=100=TO-3

2N1906=Ge dyfuzyjny pnp=75-250=większe od 3=30W=130=60=6 A=100=TO-3

2N1907=Ge złączowy pnp=30-170=większe od 10=60 W=100=40=20 A=100=TO-3

2N1907=Si pnp=50-150=większe od 50=4W=-=100=2A=-=-

2N1907A=Ge złączowy pnp=30-170=większe od 20=60 W=100=40=20 A=100=TO-3

2N1908=Ge złączowy pnp=30-170=większe od 10=60 W=130=50=20 A=100=TO-3

2N1908=Si pnp=50-150=większe od 50=16W=-=100=2A=-=-

2N1908A=Ge złączowy pnp=30-170=większe od 70=60 W=130=50=20 A=100=TO-3

2N190O=Si pnp=30-90=większe od 20=50W=-=100=10A=-=-

2N1917=Si planarny pnp=50=większe od 2=250=25=25=50=175=TO-5

2N1918=Si planarny pnp=50=większe od 10=250=25=25=50=175=TO-5

2N1919=Si planarny pnp=-=-=250=40=40=50=175=TO-5

2N192=Ge złączowy pnp=90=1,5=200=-=25=200=85=RO-32

2N1920=Si planarny pnp=-=-=250=40=40=50=175=TO-5

2N1921=Si planarny pnp=-=-=250=50=50=50=175=TO-5

2N1922=Si planarny pnp=-=-=250=80=80=50=175=TO-5

2N1923=Si planarny npn=4-90=-=750=85=85=60=150=TO-11

2N1924=Ge złączowy pnp=30-64=-=225=60=40=500=100=TO-5

2N1924=Si pnp=25-75=większe od 20=100W=-=100=20A=-=-

2N1925=Ge złączowy pnp=44-88=większe od 1,3=225=60=40=500=100=TO-5

2N1925=Si pnp=40-150=większe od 30=10W=-=100=1A=-=-

2N1926=Si pnp=40-150=większe od 30=10W=-=120=1A=-=-

2N193=Ge złączowy npn=7,5=większe od 2=150=18=15=100=75=TO-22

2N1936=Si planarny npn=7-50=4=150W=125=60=20 A=200=TO-63

2N1936=Si npn=40-150=większe od 30=10W=-=100=1A=-=-

2N1937=Si planarny npn=7-50=4=150W=125=80=20 A=200=TO-63

2N1937=Si npn=40-150=większe od 30=10W=-=120=1A=-=-

2N1940=Ge złączowy pnp=większe od 5=-=3,5W=30=15=250=90=MT-30

2N1941=Si planarny npn=większe od 40=większe od 60=600=45=30=1 A=175=TO-5

2N1942=Ge złączowy pnp=większe od 20=większe od 5=200=20=10=500=90=TO-5

2N1943=Si planarny npn=większe od 12=-=800=60=60=500=175=TO-5

2N1944=Si mesa npn=300=większe od 60=600=20=20=-=150=TO-5

2N1944=Si pnp=15-60=większe od 2=300W=-=60=50A=-=-

2N1945=Si pnp=15-60=większe od 2=300W=-=80=50A=-=-

2N1946=Si mesa npn=300=większe od 60=600=40=40=-=150=TO-5

2N1946=Si npn=15-60=większe od 2=300W=-=60=50A=-=-

2N1947=Si mesa npn=650=większe od 60=600=20=20=-=150=TO-5

2N1948=Si mesa npn=650=większe od 60=600=30=30=-=150=TO-5

2N1949=Si mesa npn=650=większe od 60=600=40=40=-=150=TO-5

2N194A=Ge złączowy npn=-=1,6=150=18=15=100=75=TO-22

2N195=Ge złączowy pnp=180=-=100=15=30=-=85=-

2N1950=Si mesa npn=375=większe od 60=600=20=20=-=150=TO-5

2N1950=Si npn=15-60=większe od 2=300W=-=80=50A=-=-

2N1951=Si mesa npn=375=większe od 60=600=30=30=-=150=TO-5

2N1951=Si npn=0,2-1,0=-=200=-=40=10=-=-

2N1952=Si mesa npn=375=większe od 60=600=40=40=-=150=TO-5

2N1952=Si npn=0,4-1,6=-=200=-=40=10=-=-

2N1953=Si planarny npn=większe od 15=większe od 40=600=20=20=1 A=175=TO-5

2N1953=Si npn=0,5-2,0=-=200=-=40=10=-=-

2N1954=Ge złączowy pnp=75=-=210=60=-=1 A=90=TO-5

2N1955=Ge złączowy pnp=125=-=210=60=-=1 A=90=TO-5

2N1956=Ge złączowy pnp=75=-=210=60=1 A=1 A=90=TO-5

2N1957=Ge złączowy pnp=75=-=210=60=-=1 A=90=TO-5

2N1958=Si planarny epitaksjalny npn=20-60=większe od 100=600=60=40=500=175=TO-5

2N1958A=Si planarny epitaksjalny npn=20-60=większe od 100=600=60=40=1 A=175=TO-5

2N1959=Si planarny epitaksjalny npn=40-120=większe od 100=600=60=40=500=175=TO-5

2N1959A=Si planarny epitaksjalny npn=40-120=większe od 100=600 '=60=40=1 A=175=TO-5

2N1959A/51=Si planarny epitaksjalny npn=40-120=większe od 100=300=60=40=500=175=TO-51

2N196=Ge złączowy pnp=65=0,8=100=30=30=-=85=-

2N1960=Ge złączowy pnp=większe od 25=-=150=15=15=200=85=U1

2N1962=Si planarny epitaksjalny npn=-=-=400=40=-=200=-=TO-46

2N1963=Si planarny epitaksjalny npn=-=-=400=30=-=200=-=TO-46

2N1964=Si planarny epitaksjalny npn=-=-=400=60=-=500=200=TO-46

2N1965=Si planarny epitaksjalny npn=-=-=400=60=-=500=200=TO-46

2N1969=Ge złączowy pnp=125=większe od 10=150=30=15=400=85=TO-5

2N197=Ge złączowy pnp=50=0,7=100=30=30=-=85=-

2N1970=Ge złączowy pnp=17-40=większe od 0,005=170W=100=50=15 A=110=TO-36

2N1971=Ge złączowy pnp=25-60=0,025=35W=80=40=4 A=100=MD1

2N1972=Si dufuzyjny npn=większe od 110=większe od 80=800=60=30=-=200=TO-5

2N1973=Si planarny npn=większe od 75=-=800=100=80=-=200=TO-5

2N1974=Si planarny npn=35-70=większe od 60=1,8W=100=60=-=200=TO-18

2N1975=Si planarny npn=większe od 15=większe od 40=800=100=60=-=200=TO-5

2N1978=Si planarny npn=większe od 20=większe od 60=17W=60=40=-=200=MT-8

2N198=Ge złączowy pnp=40=0,6=100=30=30=-=85=-

2N1980=Ge złączowy pnp=50-100=większe od 0,003=170W=50=30=15 A=110=TO-36

2N1980=Si npn=30-300=większe od 30=-=-=80=5A=-=-

2N1981=Ge złączowy pnp=50-100=większe od 0,003=170W=70=40=15 A=110=TO-36

2N1981=Si npn=30-300=większe od 30=52,5W=-=80=10A=-=-

2N1982=Ge złączowy pnp=50-100=większe od 0,003=170W=90=50=15 A=110=TO-36

2N1982=Si npn=30-300=większe od 30=87,5W=-=80=20A=-=-

2N1983=Si planarny epitaksjalny npn=80-240=większe od 40=600=50=25=1 A=150=ТО-5

2N1984=Si planarny epitaksjalny npn=40-120=większe od 40=600=50=25=1 A=150=ТО-5

2N1985=Si planarny npn=15-45=większe od 40=600=50=25=-=150=ТО-5

2N1986=Si npn=60-240=większe od 40=600=50=25=-=175=ТО-5

2N1987=Si npn=20-80=większe od 40=600=50=25=-=175=ТО-5

2N1988=Si npn=35-120=większe od 40=600=100=45=-=175=ТО-5

2N1989=Si npn=20-60=większe od 40=600=100=45=-=175=ТО-5

2N199=Ge złączowy pnp=25=0,5=100=30=30=-=85=-

2N1990=Si planarny npn=większe od 20=większe od 40=800=100=45=1 A=200=ТО-5

2N1990=Si npn=30-300=większe od 30=87,5W=-=80=20A=-=-

2N1990R=Si planarny npn=większe od 20=większe od 40=250=100=75=-=150=ТО-18

2N1990r=Si planarny npn=większe od 20=większe od 40=250=-=75=-=150=ТО-18

2N1990R=Si npn=30-300=większe od 30=175W=-=80=30A=-=-

2N1990S=Si planarny npn=większe od 20=-=600=100=75=-=150=ТО-5

2N1990S=Si npn=30-300=większe od 30=175W=-=80=30A=-=-

2N1991=Si planarny pnp=15-60=większe od 40=600=30=20=600=150=ТО-5

2N1991=Si pnp=20-80=większe od 10=50W=-=60=10A=-=-

2N1992=Si epitaksjalny npn=70=większe od 430=350=-=15=50=200=ТО-18

2N1993=Ge złączowy npn=większe od 50=większe od 3=150=30=18=300=85=ТО-5

2N1994=Ge złączowy npn=-=większe od 3=150=30=-=300=85=ТО-5

2N1995=Ge złączowy npn=-=większe od 5=150=25=-=300=85=ТО-5

2N1996=Ge złączowy npn=-=większe od 8=150=20=-=300=85=ТО-5

2N1997=Ge złączowy pnp=70=6=250=45=45=500=85=ТО-5

2N1998=Ge złączowy pnp=95=10=250=35=30=500=85=ТО-5

2N1999=Ge złączowy pnp=150=17=250=30=20=500=85=ТО-5

2N19F=Ge złączowy pnp=37-43=-=75=25=25=50=60=-

2N1K0=Ge złączowy pnp=20-50=-=90 W=80=60=7A=100=TO-3

2N1U6A=Ge złączowy pnp=większe od 15=0,004=106W=100=75=25 A=110=то-з

2N200=Ge złączowy pnp=45=-=100=36=100=100=85=-

2N2000=Ge złączowy pnp=175=większe od 2=300=50=-=1 A=85=ТО-5

2N2001=Ge złączowy pnp=większe od 60=większe od 6=300=30=-=1 A=85=ТО-5

2N2002=Si planarny pnp=-=0,8=250=30=5=100=200=ТО-5

2N2003=Si planarny pnp=-=0,8=250=30=5=100=200=ТО-5

2N2004=Si planarny pnp=większe od 12=0,8=250=50=15=100=175=ТО-5

2N2005=Si planarny pnp=-=0,8=250=50=15=100=200=ТО-5

2N2006=Si planarny pnp=-=0,8=250=60=35=100=200=ТО-5

2N2007=Si planarny pnp=-=0,8=250=60=35=100=200=ТО-5

2N2008=Si planarny npn=65=30=800=175=110=-=150=ТО-5

2N2015=Si dufuzyjny npn=15-50=0,012=150W=100=50=10A=200=ТО-36

2N2015=Si pnp=20-80=większe od 10=50W=-=100=10A=-=-

2N2016=Si dufuzyjny npn=15-50=0,012=150W=130=65=10A=200=ТО-36

2N2016=Si pnp=20-80=większe od 10=20W=-=60=10A=-=-

2N2017=Si planarny npn=większe od 35=-=1 W=60=60=1 A=200=ТО-5

2N2017=Si pnp=20-80=większe od 10=20W=-=100=10A=-=-

2N2018=Si planarny npn=20-60=większe od 10=40 W=150=125=2A=200=IG-39

2N2019=Si planarny npn=20-60=większe od 10=40W=200=140=2A=200=IG-39

2N2020=Si planarny npn=40-90=większe od 10=40 W=150=125=2A=200=IG-39

2N2021=Si planarny npn=40-90=większe od 10=40 W=200=140=2A=200=IG-39

2N2022=Ge złączowy pnp=35=-=150=15=-=50=85=ТО-18

2N2024=Si pnp=20-80=większe od 10=65W=-=60=20A=-=-

2N2025=Si pnp=20-80=większe od 10=65W=-=100=20A=-=-

2N2032=Si planarny npn=45>20=większe od 3=45 W=45=45=ЗА=200=ТО-53

2N2032/I=Si planarny npn=większe od 20=większe od 2,5=45 W=45=-'=ЗА=200=Ms-з

2N2033=Si planarny npn=20-60=1,5=5W=80=60=ЗА=200=ТО-5

2N2033/S=Si dufuzyjny npn=20-60=większe od 1=8,5W=80=60=ЗА=200=МТ-13

2N2034=Si dufuzyjny npn=20-60=1,5=5W=80=60=ЗА=200=ТО-5

2N2034S=Si dufuzyjny npn=20-60=większe od 1=8,5W=80=60=ЗА=200=МТ13

2N2035=Si dufuzyjny npn=15-45=1,5=14W=80=60=ЗА=200=ТО-8

2N2036=Si dufuzyjny npn=15-45=2=17W=80=60=5 А=200=ТО-37

2N2038=Si planarny npn=12-36=większe od 2=3W=45=35=-=200=ТО-5

2N2039=Si planarny npn=30-90=2=3W=75=60=-=200=ТО-5

2N204=Ge złączowy npn=80=1,2=100=36=-=100=85=-

2N2040=Si planarny npn=12-36=2=5W=45=35=-=200=ТО-5

2N2041=Si planarny npn=30-90=2=3W=75=60=-=200=ТО-5

2N2042=Ge złączowy pnp=20-50=0,5=200=105=105=200=100=ТО-5

2N2042=Si pnp=20-80=większe od 10=25W=-=60=20A=-=-

2N2042A=Si pnp=20-80=większe od 10=25W=-=100=20A=-=-

2N2042А=Ge złączowy pnp=80=0,5=200=105=105=200=100=ТО-5

2N2043=Ge złączowy pnp=40-100=0,75=200=105=105=200=100=ТО-5

2N2043=Si pnp=15-60=większe od 2=700W=-=80=50A=-=-

2N2043A=Ge złączowy pnp=180=0,75=200=105=105=200=100=ТО-5

2N2043A=Si npn=25-100=większe od 1=150W=-=-=10A=-=-

2N2045A=Si npn=20-80=większe od 1=150W=-=-=10A=-=-

2N2048=Ge złączowy pnp=125>50=250=150=20=15=100=100=ТО-9

2N2048А=Ge mesa pnp=większe od 40=150=150=30=20=100=100=ТО-9

2N2049=Si planarny epitaksjalny npn=100-300=50=800=75=50=-=200=ТО-5

2N2049=Si npn=15-60=większe od 1=150W=-=-=10A=-=-

2N205=Ge złączowy npn=25=0,6=100=36=-=100=85=-

2N2051=Si npn=większe od 35=większe od 200=400=-=-=600=-=-

2N2059=Ge dyfuzyjny pnp=35=50=60=10=-=50=100=ТО-1

2N206=Ge złączowy pnp=47=0,78=75=30=12=50=85=TO-1,

2N2060=Si planarny npn=40-120=60=500=100=60=500=200=ТО-5

2N2060=Si npn=40-120=większe od 500=625=-=15=500=-=-

2N2060A=Si npn=większe od 20=większe od 900=625=-=15=50=-=-

2N2060B=Si planarny npn=40-120=60=600=100=60=500=200=ТО-5

2N2060B=Si pnp=50-120=większe od 700=625=-=15=50=-=-

2N2061=Ge złączowy pnp=większe od 10=-=75 W=20=15=ЗА=100=ТО-3

2N2061=Si npn=30-120=większe od 350=625=-=15=500=-=-

2N2061A=Ge złączowy pnp=20-60=0,005=90 W=20=15=5 А=100=ТО-3

2N2061A=Si npn=większe od 2500=-=200=-=25=250=-=-

2N2062=Ge złączowy pnp=większe od 20=-=75 W=20=15=ЗА=100=ТО-3

2N2062=Si npn=większe od 2500=-=200=-=40=250=-=-

2N2062A=Ge złączowy pnp=50-140=0,005=90 W=20=15=5 А=100=ТО-3

2N2062A=Si npn=większe od 5000=-=200=-=25=250=-=-

2N2063=Ge złączowy pnp=większe od 10=-=75 W=40=30=ЗА=100=ТО-3

2N2063=Si npn=większe od 5000=-=200=-=40=250=-=-

2N2063A=Ge złączowy pnp=20-60=0,005=90 W=40=20=5 А=100=ТО-3

2N2063A=Si pnp=20-100=większe od 8=10W=-=-=3,5A=-=-

2N2064=Ge złączowy pnp=większe od 20=-=75 W=40=30=ЗА=100=ТО-3

2N2064=Si pnp=20-100=większe od 8=10W=-=-=3,5A=-=-

2N2064A=Si pnp=20-100=większe od 8=10W=-=-=3,5A=-=-

2N2064А=Ge złączowy pnp=50-140=0,001=90 W=40=20=5 А=100=ТО-3

2N2065=Ge złączowy pnp=większe od 10=-=75W=80=60=ЗА=100=ТО-3

2N2065=Si npn=20-100=większe od 1=10W=-=-=3,5A=-=-

2N2065A=Ge złączowy pnp=20-60=0,005=90 W=80=40=5 А=100=ТО-3

2N2065A=Si npn=20-100=większe od 1=iow=-=-=3,5A=-=-

2N2066=Ge złączowy pnp=większe od 20=-=75 W=80=60=ЗА=100=ТО-3

2N2066=Si npn=20-100=większe od 1=10W=-=-=3,5A=-=-

2N2066A=Si npn=40-120=większe od 250=600=-=40=600=-=-

2N2066А=Ge złączowy pnp=50-140=0,001=90 W=80=40=5А=100=ТО-3

2N2067=Ge złączowy pnp=większe od 20=0,007=10W=40=35=ЗА=100=MS7

2N20670=Ge złączowy pnp=większe od 20=0,007=10W=40=35=ЗА=100=MS7

2N2067B=Ge złączowy pnp=większe od 15=0,007=10W=40=35=ЗА=100=MS7

2N2067G=Ge złączowy pnp=większe od 25=0,007=10W=40=35=ЗА=100=MS7

2N2067W=Ge złączowy pnp=większe od 33=0,007=10W=40=35=ЗА=100=MS7

2N2068=Ge złączowy pnp=większe od 20=0,007=10W=80=65=ЗА=100=MS7

2N20680=Ge złączowy pnp=większe od 20=0,007=1ÓW=80=65=ЗА=100=MS7

2N2068G=Ge złączowy pnp=większe od 25=0,007=10W=80=65=ЗА=100=MS7

2N2069=Ge złączowy pnp=30-200=-=75 W=40=30=12А=100=ТО-3

2N206A=Si npn=100-300=większe od 250=600=-=40=600=-=-

2N207=Ge złączowy pnp=większe od 30=2=85=12=12=20=65=TO-5

2N2070=Ge złączowy pnp=30-200=-=75 W=80=60=12А=100=ТО-3

2N2071=Ge złączowy pnp=30-200=-=75 W=40=30=12A=100=TO-41

2N2072=Ge złączowy pnp=30-200=-=75W=80=60=12A=100=TO-41

2N2075=Si pnp=40-120=większe od 200=600=-=60=600=-=-

2N2075А=Ge złączowy pnp=20-40=większe od 0,005=170W=80=65=15 A=110=TO-36

2N2076=Si pnp=100-300=większe od 200=600=-=60=600=-=-

2N2077=Si pnp=0,06-0,225=-=350=-=40=10=-=-

2N2077А=Ge złączowy pnp=20-40=większe od 0,005=170W=50=45=15 A=110=TO-36

2N2078=Si pnp=0,1-0,4=-=350=-=40=10=-=-

2N2078А=Ge złączowy pnp=20-40=większe od 0,005=170W=40=25=15A=110=TO-36

2N2079=Si pnp=0,16-0,5=-=350=-=40=10=-=-

2N2079А=Ge złączowy pnp=35-70=większe od 0,005=170W=80=65=15 A=110=TO-36

2N207A=Si pnp=0,25-0,7=-=350=-=40=10=-=-

2N207B=Ge złączowy pnp=większe od 30=2=85=12=12=20=65=TO-5

2N207А=Ge złączowy pnp=większe od 30=2=85=12=12=20=65=TO-5

2N2080=Si npn=10-100=większe od 15=110W=-=225=5A=-=-

2N2080А=Ge złączowy pnp=35-70=większe od 0,005=170W=70=55=15 A=110=TO-36

2N2081=Si npn=10-100=większe od 15=110W=-=300=5A=-=-

2N2081А=Ge złączowy pnp=35-70=większe od 0,005=170W=50=45=15 A=110=TO-36

2N2082=Si npn=60-200=-=500=-=25=1A=-=-

2N2082А=Ge złączowy pnp=35-70=większe od 0,005=170W=40=25=15 A=110=TO-36

2N2084=Ge dyfuzyjny pnp=większe od 40=100=125=40=40=10=90=TO-33

2N2085=Ge złączowy npn=100=8=150=33=-=500=90=TO-5

2N2086=Si planarny epitaksjalny npn=większe od 20=większe od 150=600=120=80=500=175=TO-5

2N2087=Si planarny epitaksjalny npn=49-120=większe od 150=600=120=80=500=175=TO-5

2N2089=Ge dyfuzyjny pnp=150=75=100=32=32=10=80=TO-7

2N2090=Ge dyfuzyjny pnp=większe od 40=większe od 44=100=20=20=11=90=TO-7

2N2091=Ge dyfuzyjny pnp=większe od 40=większe od 44=100=20=20=11=90=TO-7

2N2092=Ge dyfuzyjny pnp=150=75=100=32=32=10=80=TO-7

2N2093=Ge masa epitaksjalny pnp=-=1000=300=30=15=300=90=TO-9

2N2093=Ge dyfuzyjny pnp=150=75=100=25=25=10=90=TO-7

2N2094=Si planarny epitaksjalny npn=25=większe od 200=600=60=40=-=175=TO-5

2N2094А=Si planarny epitaksjalny npn=40=większe od 200=600=60=60=-=175=TO-5

2N2095=Ge mesa pnp=-=100=300=30=15=300=90=TO-31

2N2095A=Si planarny epitaksjalny npn=100=większe od 200=600=60=60=-=175=TO-5

2N2096=Ge masa epitaksjalny pnp=większe od 15=400=500=25=12=500=100=-

2N2096А=Si planarny epitaksjalny npn=40=większe od 200=400=60=60=-=175=TO-18

2N2097=Ge masa epitaksjalny pnp=większe od 30=400=500=40=20=500=100=-

2N2099=Ge masa epitaksjalny pnp=większe od 15=400=300=25=12=500=100=TO-5

2N21=Ge złączowy pnp=-=2=120=100=-=40=85=TO-1

2N21«6=Si złączowy pnp=większe od 2,5=większe od 10=150=15=15=-=140=TO-5

2N2100=Ge masa epitaksjalny pnp=większe od 20=400=300=40=20=500=100=TO-5

2N2100A=Ge masa epitaksjalny pnp=większe od 30=-=300=40=20=500=90=TO-9

2N2101=Si mesa npn=15-60=1,5=75 W=60=60=ЗА=200=MT-10

2N2102=Si planarny epitaksjalny npn=40-120=większe od 60=5W=120=65=1 A=200=TO-39

2N2102=Si pnp=60-200=-=500=-=25=1A=-=-

2N2102=NPN=-=większe od 120MHz=1W=-=120V=1A=-=-

2N2102A=Si npn=150-500=-=500=-=25=1A=-=-

2N2102S=Si pnp=150-500=-=500=-=25=1A=-=-

2N2102А=Si planarny epitaksjalny npn=40-120=większe od 60=1 W=120=65=1 A=200=TO-5

2N2104=Si planarny pnp=60=60=800=50=35=600=200=TO-5

2N2105=Si planarny pnp=33=50=800=50=35=600=200=TO-5

2N2106=Si planarny npn=12-36=15=1 W=60=60=-=150=TO-5

2N2107=Si planarny npn=30-90=15=1 W=60=60=-=150=TO-5

2N2108=Si planarny npn=75-200=15=1 W=60=60=-=150=TO-5

2N2109=Si dufuzyjny npn=większe od 10=0,014=250W=50=50=30 A=175=МТ-17

2N2109=Si npn=60-120=większe od 100=500=-=40=1A=-=-

2N211=Ge złączowy npn=5=5-15=150=18=18=100=85=TO-22

2N2110=Si dufuzyjny npn=większe od 10=0,014=250W=100=100=30A=175=МТ-17

2N2110=Si pnp=60-120=większe od 100=500=-=40=1A=-=-

2N2111=Si dufuzyjny npn=większe od 10=0,014=250W=150=150=30A=175=МТ-17

2N2111=Si npn=100-200=większe od 120=500=-=40=1A=-=-

2N2112=Si dufuzyjny npn=większe od 10=0,014=250 W=200=200=30A=175=МТ-17

2N2112=Si pnp=100-200=większe od 120=500=-=40=1A=-=-

2N2113=Si dufuzyjny npn=większe od 10=0,012=250 W=250=250=30 A=175=МТ-17

2N2113=Si npn=150-300=większe od 135=500=-=40=1A=-=-

2N2114=Si dufuzyjny npn=większe od 10=0,011=250 W=300=300=30 A=175=МТ17

2N2114=Si pnp=150-300=większe od 135=500=-=40=1A=-=-

2N2115=Si npn=60-120=większe od 100=500=-=60=1A=-=-

2N2116=Si dufuzyjny npn=większe od 10=0,014=250W=50=50=30 A=175=МТ17

2N2116=Si pnp=60-120=większe od 100=500=-=60=1A=-=-

2N2117=Si dufuzyjny npn=większe od 10=0,014=250W=100=100=30 A=175=МТ17

2N2117=Si npn=100-200=większe od 120=500=-=60=1A=-=-

2N2118=Si dufuzyjny npn=większe od 10=0,014=250W=150=150=30 A=175=МТ17

2N2118=Si pnp=100-200=większe od 120=500=-=60=1A=-=-

2N2119=Si dufuzyjny npn=większe od 10=0,014=250W=200=200=30 A=175=МТ17

2N2119=Si npn=60-120=większe od 90=360=-=40=100=-=-

2N212=Ge złączowy npn=20=6-4=150=18=18=100=85=TO-22

2N2120=Si dufuzyjny npn=większe od 10=0,014=250W=250=250=15 A=175=МТ17

2N2120=Si npn=100-200=większe od 90=360=-=40=100=-=-

2N2121=Si dufuzyjny npn=większe od 10=-=250 W=300=300=15A=175=ТО-83

2N2121=Si npn=150-300=większe od 40=360=-=40=100=-=-

2N2122=Si npn=250-500=większe od 90=360=-=40=100=-=-

2N2123=Si dufuzyjny npn=większe od 10=0,016=250 W=50=50=30 A=175=МТ17

2N2123=Si npn=250-500=większe od 90=360=-=40=100=-=-

2N2124=Si dufuzyjny npn=większe od 10=0,016=250W=100=100=30 A=175=МТ17

2N2124=Si npn=400-800=większe od 90=360=-=40=100=-=-

2N2125=Si dufuzyjny npn=większe od 10=0,016=250W=150=150=30A=175=МТ17

2N2125=Si npn=400-800=większe od 90=360=-=40=100=-=-

2N2126=Si dufuzyjny npn=większe od 10=0,016=250 W=200=200=30 A=175=МТ17

2N2126=Si pnp=20-150=1,2GHz=200=-=30=30=-=-

2N2127=Si dufuzyjny npn=większe od 10=-=250W=250=250=20 A=175=ТО-83

2N2127=Si npn=80-500=większe od 100=625=-=100=600=-=-

2N2128=Si dufuzyjny npn=większe od 10=-=250 W=300=300=20 A=175=ТО-83

2N2128=Si npn=80-250=większe od 100=625=-=140=600=-=-

2N2129=Si npn=175-500=większe od 100=625=-=140=600=-=-

2N213=Ge złączowy npn=100-250=3=180=40=25=100=85=TO-22

2N2130=Si dufuzyjny npn=większe od 10=0,014=250 W=50=50=30 A=175=МТ17

2N2130=Si npn=50-250=większe od 100=625=-=180=600=-=-

2N2131=Si dufuzyjny npn=większe od 10=0,014=250 W=100=100=30A=175=МТ17

2N2131=Si npn=większe od 25=większe od 2,5GHz=200=-=10=15=-=-

2N2132=Si dufuzyjny npn=większe od 10=0,014=250W=150=150=30A=175=МТ17

2N2133=Si dufuzyjny npn=większe od 10=0,014=250 W=200=200=30 A=175=МТ17

2N2134=Si dufuzyjny npn=większe od 10=-=250 W=250=250=25 A=175=ТО-83

2N2134=Si npn=większe od 25=większe od 2,0GHz=2W=-=-=200=-=-

2N2135=Si dufuzyjny npn=większe od 10=-=250W=300=300=25 A=175=ТО-83

2N2135=Si npn=większe od 25=większe od 1,70=2W=-=-=300=-=-

2N2136=Si npn=8-40=większe od 5=100W=-=-=5A=-=-

2N2137=Si npn=10-50=większe od 5=100W=-=-=5A=-=-

2N2137А=Ge złączowy pnp=30-60=większe od 0,012=70 W=30=20=ЗА=110=ТО-3

2N2138=Si npn=10-50=większe od 5=100W=-=-=5A=-=-

2N2138A=Ge złączowy pnp=30-60=większe od 0,012=70 W=45=30=ЗА=110=ТО-3

2N2139=Si npn=25-200=większe od 2,2GHz=350=-=10=100=-=-

2N2139A=Ge złączowy pnp=30-60=większe od 0,012=70 W=60=45=ЗА=110=ТО-3

2N213A=Ge złączowy npn=100-250=0,15=180=40=25=100=85=TO-22

2N2140=Si npn=25-250=większe od 1,7GHz=350=-=10=100=-=-

2N2140A=Ge złączowy pnp=30-60=większe od 0,012=70 W=75=60=ЗА=110=ТО-3

2N2141=Si npn=25-150=większe od 200=625=-=40=600=-=-

2N2141A=Ge złączowy pnp=30-60=większe od 0,012=70 W=90=65=ЗА=110=ТО-3

2N2142=Si npn=35-150=większe od 250=625=-=40=600=-=-

2N2142A=Ge złączowy pnp=50-100=większe od 0,012=70W=30=20=ЗА=110=ТО-3

2N2143=Si npn=większe od 5=-=10W=-=18=1A=-=-

2N2143А=Ge złączowy pnp=50-100=większe od 0,012=70 W=45=30=ЗА=110=то-з

2N2144=Si npn=większe od 5=-=20W=-=18=2A=-=-

2N2144А=Ge złączowy pnp=50-100=większe od 0,012=70 W=60=45=ЗА=110=ТО-3

2N2145=Si npn=większe od 3=-=50W=-=24=3,5A=-=-

2N2145А=Ge złączowy pnp=50-100=większe od 0,012=70 W=75=60=ЗА=110=ТО-3

2N2146=Si npn=większe od 3=-=100W=-=24=7A=-=-

2N2146А=Ge złączowy pnp=50-100=większe od 0,012=70 W=90=65=ЗА=110=ТО-3

2N2147=Ge dyfuzyjny pnp=100-300=większe od 3=12,5W=75=50=5 А=100=ТО-3

2N2147=Si npn=większe od 40=większe od 8O0=500=-=15=100=-=-

2N2148=Ge dyfuzyjny pnp=większe od 60=większe od 3=12,5W=60=40=5А=100=ТО-3

2N2148=Si npn=większe od 40=większe od 1,1GHz=500=-=15=100=-=-

2N2149=Si dufuzyjny npn=40-120=0,08=-=100=10=-=-=-

2N214A=Ge złączowy npn=100=0,1=180=40=25=100=85=TO-5

2N214MP=Ge złączowy npn=-=-=180=40=25=100=85=-

2N215=Ge złączowy pnp=44=0,7=150=30=-=50=70=TO-1

2N2150=Si planarny epitaksjalny npn=20-60=większe od 20=30 W=125=80=2А=175=ТО-59

2N2150=Si pnp=50-300=większe od 100=750=-=60=1A=-=-

2N2151=Si planarny epitaksjalny npn=40-120=większe od 20=30W=125=80=2А=175=ТО-59

2N2151=Si npn=50-300=większe od 100=750=-=60=1A=-=-

2N2152=Si pnp=50-300=większe od 100=750=-=80=1A=-=-

2N2152A=Ge złączowy pnp=50-100=większe od 0,002=170W=45=30=30 А=110=ТО-36

2N2153=Si npn=50-300=większe od 100=750=-=80=1A=-=-

2N2153A=Ge złączowy pnp=50-100=większe od 0,002=170W=60=45=30 А=110=ТО-36

2N2154=Si npn=30-120=większe od 250=1W=-=-=2A=-=-

2N2154А=Ge złączowy pnp=50-100=większe od 0,002=170W=75=60=30A=110=TO-36

2N2155=Si npn=35-100=większe od 250=1W=-=-=2A=-=-

2N2155A=Ge złączowy pnp=50-100=większe od 0,002=170W=90=75=30 A=110=TO-36

2N2156=Si npn=25-100=większe od 200=1W=-=-=2A=-=-

2N2156А=Ge złączowy pnp=80-160=większe od 0,002=170W=45=30=30 A=110=TO-36

2N2157=Si npn=większe od 5=-=80W=-=35=8A=-=-

2N2157А=Ge złączowy pnp=80-160=większe od 0,002=170W=60=45=30A=110=TO-36

2N2158=Si pnp=50-500=-=1,25W=-=-=1,5A=-=-

2N2158А=Ge złączowy pnp=80-160=większe od 0,002=170W=75=60=30 A=110=TO-36

2N2159=Si pnp=40-200=większe od 100=1,25W=-=-=1A=-=-

2N2159А=Ge złączowy pnp=80-160=większe od 0,002=170W=90=75=30 A=110=TO-36

2N2160=UJT=-=-=-=-=-=8mA=-=-

2N2162=Si złączowy pnp=większe od 20=większe od 10=150=30=30=-=140=TO-5

2N2163=Si złączowy pnp=większe od 20=większe od 14=150=15=15=-=140=TO-5

2N2164=Si złączowy pnp=większe od 25=większe od 24=150=12=8=-=140=TO-5

2N2165=Si złączowy pnp=większe od 2,5=większe od 20=150=30=30=-=140=TO-5

2N2165=PNP=-=-=.15W=-=30V=-=-=-

2N2167=Si złączowy pnp=9>4=większe od 16=150=12=8=-=140=TO-5

2N2168=Ge dyfuzyjny pnp=większe od 50=450=60=20=15=100=100=TO-9

2N2169=Ge dyfuzyjny pnp=większe od 40=450=60=15=15=100=100=TO-9

2N217=Ge złączowy pnp=75=-=150=25=25=70=70=TO-1

2N2170=Ge dyfuzyjny pnp=większe od 20=350=60=15=10=100=100=TO-9

2N2171=Ge złączowy pnp=110-250=7,5=225=50=25=400=100=TO-5

2N2172=Ge złączowy pnp=65=8=200=20=-=400=90=TO-5

2N2173=Ge złączowy pnp=większe od 30=-=240=25=15=750=90=TO-39

2N2174=Si złączowy pnp=-=-=400=45=-=-=-=-

2N2175=Si planarny pnp=większe od 30=większe od 10=100=6=6=50=175=TO-5

2N2177=Si planarny pnp=70=8=100=6=6=50=160=TO-5

2N2178=Si planarny pnp=większe od 70=8=100=6=6=50=160=TO-18

2N217EQ=Ge złączowy pnp=70=0,35=125=32=-=70=75=-

2N218=Ge złączowy pnp=48=13=35=16=12=15=70=TO-1

2N2180=Ge dyfuzyjny pnp=większe od 100=60=50=15=-=50=90=TO-24

2N2182=Si złączowy pnp=większe od 10=większe od 6=150=25=25=50=150=TO-1

2N2183=Ge mesa pnp=większe od 40=większe od 60=125=40=25=30=90=TO-58

2N2183=Si złączowy pnp=większe od 10=większe od 6=150=15=10=50=150=TO-1

2N2184=Si złączowy pnp=większe od 10=większe od 6=150=15=10=50=150=TO-1

2N2185=Si złączowy pnp=-=większe od 6,5=150=30=30=50=140=TO-18

2N2186=Si złączowy pnp=-=większe od 6,5=150=30=30=50=140=TO-18

2N2187=Si złączowy pnp=-=większe od 6,5=150=30=30=50=140=TO-18

2N2189=Ge mesa pnp=większe od 60=większe od 102=125=40=25=30=90=TO-58

2N219=Ge złączowy pnp=większe od 75=10=35=16=12=15=70=TO-44

2N2190=Ge mesa pnp=większe od 40=większe od 60=125=60=25=30=90=TO-58

2N2191=Ge mesa pnp=większe od 60=większe od 102=125=60=25=30=90=TO-58

2N2192=Si pnp=20-100=większe od 4=87,5W=-=-=10A=-=-

2N2192A=Si pnp=20-100=większe od 4=87,5W=-=-=10A=-=-

2N2192B=Si npn=20-100=większe od 4=87,5W=-=-=10A=-=-

2N2192А,В=Si planarny epitaksjalny npn=100-300=większe od 50=800=60=40=1 A=200=TO-5

2N2193=Si npn=20-100=-=87,5W=-=-=10A=-=-

2N2193A=Si pnp=20-100=-=115W=-=-=15A=-=-

2N2193B=Si pnp=20-100=-=115W=-=-=15A=-=-

2N2193А,В=Si planarny epitaksjalny npn=40-120=większe od 50=800=80=50=1 A=200=TO-5

2N2194=Si npn=20-100=-=115W=-=-=15A=-=-

2N2194A=Si npn=20-100=-=115W=-=-=15A=-=-

2N2194B=Si pnp=20-100=-=150W=-=-=20A=-=-

2N2194А,В=Si planarny epitaksjalny npn=20-60=większe od 50=800=60=40=1 A=200=TO-5

2N2195=Si pnp=20-100=-=150W=-=-=20A=-=-

2N2195A=Si npn=20-100=-=150W=-=-=20A=-=-

2N2195B=Si npn=20-100=-=150W=-=-=20A=-=-

2N2195А,В=Si planarny epitaksjalny npn=większe od 20=większe od 50=600=45=25=1 A=200=TO-5

2N2196=Si planarny epitaksjalny npn=30=-=2W=80=60=1 A=175=MD14

2N2197=Si planarny epitaksjalny npn=75 - 200=-=2W=80=60=1 A=175=MD14

2N2198=Si złączowy npn=większe od 35=większe od 4=600=80=-=-=200=TO-5

2N2199=Ge dyfuzyjny pnp=80=większe od 120=75=15=10=100=90=TO-9

2N21A=Ge złączowy pnp=-=2=120=100=-=40=85=TO-1

2N22=Ge złączowy pnp=-=-=120=100=100=20=65=TO-1

2N220=Ge złączowy pnp=65=0,85=20=10=10=2=75=TO-1

2N2200=Ge dyfuzyjny pnp=70=większe od 120=75=15=10=100=90=TO-9

2N2201=Si planarny npn=30-90=15=2W=120=100=-=175=TO-5

2N2202=Si dufuzyjny npn=30-90=15=150W=120=100=-=175=RO-45

2N2203=Si dufuzyjny npn=30-90=15=150W=120=100=-=175=RO-46

2N2204=Si dufuzyjny npn=30-90=15=150W=120=100=-=175=MT19

2N2205=Si planarny npn=większe od 20=większe od 200=300=25=12=200=175=TO-18

2N2205=Si pnp=20-100=-=160W=-=-=30A=-=-

2N2206=Si planarny npn=większe od 40=większe od 200=300=25=20=-=175=TO-46

2N2206=Si pnp=20-100=-=160W=-=-=30A=-=-

2N2207=Ge dyfuzyjny pnp=większe od 36=175=200=70=-=50=90=TO-7

2N2208=Ge złączowy pnp=większe od 30=-=120=40=10=10=90=TO-44

2N2209=Ge złączowy pnp=większe od 50=większe od 6=150=30=12=100=90=TO-5

2N2210=Ge złączowy pnp=25-50=0,01=75W=100=65=15 A=100=TO-36

2N2211=Ge złączowy pnp=60-140=0,005=90 W=80=60=5 A=100=TO-3

2N2212=Ge złączowy pnp=50-120=większe od 0,45=102 W=120=120=10 A=110=TO-41

2N2214=Si planarny npn=większe od 2=200=250=25=15=-=175=TO-51

2N2216=Si planarny pnp=73=większe od 40=800=150=100=250=200=TO-5

2N2217=Si planarny epitaksjalny npn=20-60=większe od 250=800=60=30=800=200=TO-5

2N2217=Si npn=20-100=-=160W=-=-=30A=-=-

2N2218=Si planarny epitaksjalny npn=40-120=większe od 250=800=60=30=800=175=TO-5

2N2218=Si npn=20-100=-=160W=-=-=30A=-=-

2N2218/TNT=Si planarny epitaksjalny npn=80=400=100=60=30=-=-=U17

2N2218/TPT=Si planarny epitaksjalny npn=80=400=150=60=30=-=-=Х31

2N2218A=Si planarny epitaksjalny npn=40-120=większe od 250=800=75=40=800=175=TO-39

2N2218A=Si pnp=20-100=-=200W=-=-=50A=-=-

2N2218A=NPN=-=250MHz=.8W=-=40V=.8A=-=-

2N2218AS=Si pnp=20-100=-=200W=-=-=50A=-=-

2N2218S=Si npn=20-100=-=200W=-=60=50A=-=-

2N2219=Si planarny epitaksjalny npn=100-300=większe od 250=800=60=30=800=175=TO-5

2N2219=NPN=-=-=.8=-=30=.8=-=TO39

2N2219=Si npn=20-100=-=200W=-=-=50A=-=-

2N2219/TNT=Si planarny epitaksjalny npn=150=400=100=60=30=-=150=U17

2N2219/TPT=Si planarny epitaksjalny npn=150=400=150=60=30=-=-=Х31

2N2219A=NPN=-=300MHz=.8=-=40=.8=-=TO39

2N2219A=Si npn=0,05-0,15=-=500=-=40=10=-=-

2N2219AS=Si npn=0,05-0,15=-=500=-=40=10=-=-

2N2219S=Si npn=0,05-0,15=-=500=-=40=10=-=-

2N2219А=Si planarny epitaksjalny npn=100-300=większe od 300=800=75=40=800=175=TO-39

2N222=Ge złączowy pnp=20=-=70=12=-=-=85=-

2N2220=Si planarny epitaksjalny npn=20-60=większe od 250=500=60=30=800=200=TO-18

2N2220=Si npn=0,05-0,15=-=500=-=40=10=-=-

2N2221=Si planarny epitaksjalny npn=40-120=większe od 250=500=60=30=800=200=TO-18

2N2221=Si npn=0,05-0,15=-=500=-=40=10=-=-

2N2221A=Si planarny epitaksjalny npn=40-120=większe od 250=500=75=40=800=175=TO-18

2N2221A=NPN=-=250MHz=.5=-=40=.8=-=TO18

2N2221A=Si npn=0,05-0,15=-=500=-=40=10=-=-

2N2222=Si planarny epitaksjalny npn=100-300=większe od 250=500=60=30=800=200=TO-18

2N2222=NPN=-=300MHz=.5W=-=60V=.8A=-=-

2N2222=Si npn=0,05-0,15=-=500=-=40=10=-=-

2N2222A=NPN=-=300MHz=.5W=-=40V=.8A=-=TO18

2N2222A=Si npn=0,05-0,15=-=500=-=40=10=-=-

2N2222A-PL=NPN=-=-=.5W=-=75V=.8A=-=-

2N2222А=Si planarny epitaksjalny npn=100-300=większe od 300=500=75=40=800=175=TO-18

2N2223=Si planarny npn=25-150=większe od 50=500=100=60=500=200=TO-5

2N2223=Si pnp=30-120=większe od 700=310=-=20=50=-=-

2N2223A=Si planarny npn=25-150=większe od 50=500=100=60=500=200=TO-5

2N2223A=Si npn=5,0-10,0=-=500=-=25=50=-=-

2N2224=Si planarny npn=większe od 35=250=800=65=40=500=200=TO-5

2N2224=Si npn=5,0-10,0=-=500=-=25=50=-=-

2N2225=Ge dyfuzyjny pnp=60=30=200=15=4=400=90=TO-5

2N2226=Si złączowy npn=większe od 100=0,3=150W=50=50=10 A=150=MT-1

2N2226=Si npn=-=900=3,5W=-=-=330=-=-

2N2227=Si złączowy npn=większe od 100=0,3=150W=100=100=10A=150=MT-1

2N2227=Si npn=30-150=większe od 160=20W=-=50=5A=-=-

2N2228=Si złączowy npn=większe od 100=0,3=150W=150=150=10A=150=MT-1

2N2228=Si npn=40-200=większe od 120=40W=-=80=20A=-=-

2N2229=Si złączowy npn=większe od 100=0,3=150W=200=200=10A=150=MT-1

2N2229=Si npn=40-200=większe od 120=40W=-=70=20A=-=-

2N223=Ge złączowy pnp=60-120=0,6=250=-=18=150=75=TO-25

2N2230=Si złączowy npn=większe od 400=0,3=150W=50=50=10A=150=MT-1

2N2230=Si npn=większe od 10=większe od 50=80W=-=35=6A=-=-

2N2231=Si złączowy npn=większe od 400=0,3=150W=100=100=10A=150=MT-1

2N2231=Si npn=większe od 10=większe od 50=140W=-=35=12A=-=-

2N2232=Si złączowy npn=większe od 400=0,3=150 W=150=150=10A=150=MT-1

2N2232=Si npn=25-300=1,2GHz=1W=-=30=400=-=-

2N2233=Si złączowy npn=większe od 400=0,3=150W=200=200=10A=150=MT-1

2N2233=Si npn=większe od 20=-=5W=-=16=400=-=-

2N2234=Si planarny epitaksjalny npn=15-35=90=10W=40=20=500=150=TO-3

2N2235=Si planarny epitaksjalny npn=40-65=140=10W=40=20=500=150=TO-3

2N2236=Si planarny epitaksjalny npn=15-60=większe od 50=600=40=20=500=175=TO-5

2N2236=Si npn=większe od 20=-=15W=-=16=800=-=-

2N2236=Si npn=większe od 20=-=37,5W=-=16=2A=-=-

2N2237=Si planarny epitaksjalny npn=40-125=większe od 50=600=40=20=500=175=TO-5

2N2237=Si npn=25-250=większe od 1,1GHz=5W=-=30=400=-=-

2N2238=Ge złączowy pnp=24=-=300=30=-=50=90=TO-5

2N2239=Si złączowy npn=50=2,5=1 W=60=50=500=175=TO-37

2N224=Ge złączowy pnp=60-120=0,51=250=25=-=150=75=TO-25

2N2240=Si planarny npn=większe od 40=większe od 50=600=25=20=500=175=TO-5

2N2241=Si planarny npn=większe od 100=większe od 50=600=25=20=500=175=TO-5

2N2242=Si planarny epitaksjalny npn=40-120=większe od 250=360=40=15=225=200=TO-18

2N2242=Si npn=3,5-7,5=-=360=-=30=10=-=-

2N2243=Si planarny epitaksjalny npn=40-120=większe od 50=800=120=80=1 A=200=TO-5

2N2243=Si npn=3,5-7,5=-=360=-=30=10=-=-

2N2243A=Si planarny epitaksjalny npn=40-120=większe od 50=800=120=80=1 A=200=TO-5

2N2243A=Si npn=3,5-6,5=-=360=-=30=10=-=-

2N2243A=NPN=-=-=-=-=120V=1A=-=-

2N2244=Si mesa npn=10=większe od 60=500=20=20=100=175=TO-18

2N2245=Si mesa npn=20=większe od 60=500=20=20=100=175=TO-18

2N2246=Si mesa npn=40=większe od 60=500=20=20=100=175=TO-18

2N2247=Si mesa npn=10=większe od 60=500=45=45=100=175=TO-18

2N2248=Si mesa npn=20=większe od 60=500=45=45=100=175=TO-18

2N2249=Si mesa npn=40=większe od 60=500=45=45=100=175=TO-18

2N225=Ge złączowy pnp=-=-=250=25=-=150=75=TO-25

2N2250=Si mesa npn=10=większe od 60=500=20=20=100=175=TO-18

2N2252=Si mesa npn=40=większe od 60=500=20=20=100=175=TO-18

2N2253=Si mesa npn=10=większe od 60=500=45=45=100=175=TO-18

2N2254=Si mesa npn=20=większe od 60=500=45=45=100=175=TO-18

2N2255=Si mesa npn=40=większe od 60=500=45=45=100=175=TO-18

2N2256=Si mesa npn=większe od 20=większe od 250=300=7=7=100=175=TO-18

2N2256=Si npn=2,0-6,5=-=360=-=30=10=-=-

2N2257=Si mesa npn=większe od 40=większe od 250=300=7=7=100=175=TO-18

2N2257=Si npn=2,0-6,5=-=360=-=30=10=-=-

2N2258=Ge mesa pnp=większe od 20=większe od 250=150=7=7=100=100=TO-18

2N2258=Si pnp=20-100=większe od 5=40W=-=-=6A=-=-

2N2259=Ge mesa pnp=większe od 40=większe od 250=150=7=7=100=100=TO-18

2N2259=Si pnp=20-100=większe od 5=40W=-=-=6A=-=-

2N226=Ge złączowy pnp=35-105=0,4=250=30=-=150=75=TO-25

2N2266=Ge złączowy pnp=25-75=0,006=50W=100=55=-=125=TO-10

2N2267=Ge złączowy pnp=25-75=0,006=50W=120=55=-=125=TO-10

2N2268=Ge złączowy pnp=25-75=0,006=50W=100=55=-=125=TO-10

2N2269=Ge złączowy pnp=25-75=0,006=50W=120=55=-=125=TO-10

2N227=Ge złączowy pnp=-=-=250=30=-=150=75=TO-25

2N2270=Si planarny epitaksjalny npn=50-200=większe od 100=1 W=60=45=1 A=200=TO-5

2N2270=Si pnp=20-100=większe od 5=40W=-=-=6A=-=-

2N2270S=Si npn=30-120=większe od 10=100W=-=-=20A=-=-

2N2271=Ge złączowy pnp=75=większe od 0,01=250=20=15=500=90=TO-5

2N2272=Si planarny npn=większe od 60=większe od 300=360=40=15=500=200=TO-18

2N2273=Ge mesa pnp=20-75=większe od 250=150=25=15=100=100=TO-18

2N2274=Si złączowy pnp=większe od 10=większe od 6=150=25=25=50=140=TO-18

2N2275=Si złączowy pnp=większe od 10=większe od 6=150=25=25=50=140=TO-18

2N2276=Si złączowy pnp=większe od 10=większe od 6=150=15=10=50=160=TO-18

2N2277=Si złączowy pnp=większe od 10=większe od 6=150=15=10=50=140=ТО-18

2N2278=Si złączowy pnp=-=większe od 7=150=15=15=50=140=ТО-18

2N2279=Si złączowy pnp=-=większe od 7=150=15=15=50=140=ТО-18

2N228=Ge złączowy npn=55-100=0,6=180=40=15=100=85=TO-22

2N2280=Si złączowy pnp=-=większe od 16=150=10=6=50=140=ТО-18

2N2281=Si złączowy pnp=-=większe od 16=150=10=6=50=140=ТО-18

2N2282=Si dyfuzyjny pnp=30-75=2,5=5W=60=30=ЗА=110=ТО-37

2N2283=Si dyfuzyjny pnp=30-75=2,5=5W=100=60=ЗА=110=ТО-37

2N2284=Si dyfuzyjny pnp=30-75=2,5=5W=200=100=ЗА=110=ТО-37

2N2285=Ge złączowy pnp=35-140=0,6=106 W=60=30=25 А=110=ТО-3

2N2285=Si pnp=30-120=większe od 10=100W=-=-=20A=-=-

2N2286=Si pnp=mniejsze od 910=mniejsze od 0,62=390=60=-=-=-=ТО-18

2N2286=Si npn=30-120=większe od 10=100W=-=100=20A=-=-

2N2287=Ge złączowy pnp=35-140=0,6=106 W=120=80=25 А=110=ТО-3

2N2287=Si pnp=30-120=większe od 10=100W=-=100=20A=-=-

2N2288=Si epitaksjalny pnp=20-60=0,45=70 W=40=40=10А=110=ТО-3

2N2288=Si npn=150-700=większe od 100=625=-=60=50=-=-

2N2289=Si epitaksjalny pnp=20-60=0,45=70 W=80=80=10А=110=ТО-3

2N2289=Si npn=600-1400=większe od 100=625=-=45=50=-=-

2N229=Ge złączowy npn=większe od 25=0,6=180=10=10=100=85=TO-22

2N2290=Si epitaksjalny pnp=20-60=0,45=70 W=120=120=10А=110=то-з

2N2290=Si npn=1200-2200=większe od 100=625=-=30=50=-=-

2N2291=Si epitaksjalny pnp=50-120=0,45=70 W=40=40=10А=110=ТО-3

2N2291=Si npn=50-250=większe od 100=700=-=150=600=-=-

2N2292=Si epitaksjalny pnp=50-120=0,45=70 W=80=80=10А=110=ТО-3

2N2292=Si npn=50-250=większe od 100=700=-=180=600=-=-

2N2293=Si epitaksjalny pnp=50-120=0,45=70 W=120=120=10А=110=ТО-3

2N2294=Si epitaksjalny pnp=50-120=0,45=70 W=40=30=10 А=110=ТО-41

2N2295=Si epitaksjalny pnp=50-120=0,45=70 W=80=50=10А=110=ТО-41

2N2296=Si epitaksjalny pnp=50-120=0,45=70 W=120=70=10А=110=ТО-41

2N2297=Si planarny epitaksjalny npn=40-120=większe od 60=800=80=35=1 А=200=ТО-5

2N2297=Si pnp=20-120=większe od 2=75W=-=40=10A=-=-

2N2297S=Si pnp=20-120=większe od 2=75W=-=60=10A=-=-

2N23=Ge złączowy pnp=-=-=80=50=50=40=65=TO-1

2N230=Ge złączowy pnp=60-106=0,012=15W=60=30=2A=75=-

2N2303=Si planarny epitaksjalny pnp=75-200=większe od 60=600=50=35=500=200=ТО-5

2N2303=Si pnp=20-120=większe od 2=75W=-=80=10A=-=-

2N2303/46=Si planarny epitaksjalny pnp=większe od 75=większe od 96=400=50=35=-=200=ТО-46

2N2303/51=Si planarny epitaksjalny pnp=większe od 75=większe od 96=150=50=-=-=-=ТО-51

2N2303/KVT=Si planarny epitaksjalny pnp=większe od 75=większe od 96=2W=50=35=-=-=Х-30

2N2303/TNT=Si planarny epitaksjalny pnp=większe od 75=większe od 96=100=50=35=-=-=U17

2N2303/TPT=Si planarny epitaksjalny pnp=większe od 75=-=150=50=35=-=-=Х-31

2N2304=Si npn=20-80=-=25 W=60=40=ЗА=200=ТО-8

2N2305=Si npn=15-60=-=75 W=60=40=6А=200=ТО-3

2N2306=Si npn=10-75=-=13W=75=50=2А=200=ТО-8

2N2307=Si pnp=-=-=250=-=-=2А=-=RO-86

2N2308=Si dufuzyjny npn=20-60=większe od 1=25 W=100=80=ЗА=200=ТО-8

2N2309=Si planarny epitaksjalny pnp=25-125=większe od 40=600=30=30=-=175=ТО-5

2N231=Ge złączowy pnp=większe od 19=30=9=4,5=4,5=3=55=TO-24

2N2310=Si planarny epitaksjalny npn=12-36=40=350=60=60=-=175=ТО-46

2N2311=Si planarny epitaksjalny npn=12-36=-=350=100=100=-=175=ТО-46

2N2312=Si planarny epitaksjalny npn=30-90=40=350=60=60=-=175=ТО-46

2N2313=Si planarny epitaksjalny npn=30-90=40=350=100=100=-=175=ТО-46

2N2314=Si planarny epitaksjalny npn=20-60=większe od 40=350=60=40=-=175=ТО-46

2N2316=Si planarny epitaksjalny npn=40-120=większe od 50=350=120=80=-=175=ТО-46

2N2317=Si planarny epitaksjalny npn=40-120=większe od 60=350=75=50=-=175=ТО-46

2N2318=Si planarny epitaksjalny npn=większe od 30=większe od 300=360=30=15=-=200=TO-18

2N2319=Si planarny epitaksjalny npn=większe od 30=większe od 300=300=30=15=-=200=TO-46

2N232=Ge złączowy pnp=większe od 9=20=9=4,5=4,5=3=55=TO-24

2N2320=Si planarny epitaksjalny npn=większe od 30=większe od 300=600=30=15=-=200=TO-5

2N233=Ge złączowy npn=większe od 3,5=większe od 2=150=10=10=100=85=TO-22

2N2330=Si planarny epitaksjalny npn=większe od 50=większe od 100=800=30=20=500=200=TO-5

2N2330=Si npn=20-120=większe od 2=75W=-=40=10A=-=-

2N2330S=Si npn=20-120=większe od 2=75W=-=60=10A=-=-

2N2331=Si planarny epitaksjalny npn=większe od 50=większe od 100=500=30=20=500=200=TO-18

2N2331=Si npn=20-120=większe od 2=75W=-=80=10A=-=-

2N2332=Si planarny pnp=mniejsze od 2=-=150=15=-=100=200=TO-18

2N2333=Si planarny pnp=mniejsze od 3=-=150=15=-=100=200=TO-18

2N2334=Si planarny pnp=mniejsze od 2=-=150=30=-=100=200=TO-18

2N2334=Si pnp=20-120=większe od 2=90W=-=40=15A=-=-

2N2335=Si planarny pnp=mniejsze od 4=-=150=30=-=100=200=TO-18

2N2335=Si pnp=20-120=większe od 2=90W=-=60=15A=-=-

2N2336=Si planarny pnp=mniejsze od 2=-=150=50=-=100=200=TO-18

2N2337=Si planarny pnp=mniejsze od 3=-=150=50=-=100=200=TO-18

2N2337=Si pnp=20-120=większe od 2=90W=-=80=15A=-=-

2N2338=Si planarny epitaksjalny npn=15-60=większe od 0,015=150W=60=40=7,5 A=200=TO-36

2N2339=Si dufuzyjny npn=20-80=1=40 W=60=40=2,5A=200=MT-5

2N233A=Ge złączowy npn=15=większe od 2=150=18=18=100=85=TO-22

2N234=Ge złączowy pnp=większe od 25=0,008=25W=30=25=ЗА=85=TO-3

2N2340=Si dufuzyjny npn=10-40=0,9=3W=50=40=1 A=200=TO-37

2N2341=Si dufuzyjny npn=40-100=0,55=3W=50=40=1 A=200=TO-37

2N2342=Si dufuzyjny npn=10-40=0,9=3W=100=60=1 A=200=TO-37

2N2343=Si dufuzyjny npn=40-100=0,55=3W=100=40=1 A=200=TO-37

2N234A=Ge złączowy pnp=większe od 25=-=25W=30=30=ЗА=100=ТО-3

2N235=Ge złączowy pnp=35=0,15=-=35=35=2A=85=MD9

2N235=Ge złączowy pnp=35=-=-=-=40=ЗА=85=ТО-3

2N235?=Ge dyfuzyjny pnp=30-90=-=170W=120=80=50 A=110=TO-41

2N2350=Si planarny epitaksjalny npn=100-300=większe od 50=400=60=40=1 A=175=TO-46

2N2350=Si npn=20-120=większe od 2=90W=-=40=15A=-=-

2N2350A=Si planarny epitaksjalny npn=100-300=większe od 50=400=60=40=1 A=175=TO-46

2N2351=Si planarny epitaksjalny npn=40-120=większe od 50=400=80=50=1 A=175=TO-46

2N2351=Si npn=20-120=większe od 2=90W=-=60=15A=-=-

2N2351A=Si planarny epitaksjalny npn=40-120=większe od 50=400=80=50=1 A=175=TO-46

2N2352=Si planarny epitaksjalny npn=20-60=większe od 50=400=60=40=1 A=175=TO-46

2N2352=Si npn=20-120=większe od 2=90W=-=80=15A=-=-

2N2352-2=Si planarny npn=20-60=30=2W=100=80=5A=200=ТО-59

2N2352А=Si planarny epitaksjalny npn=20-60=większe od 50=400=60=40=1 A=175=TO-46

2N2353=Si planarny epitaksjalny npn=większe od 20=większe od 50=350=45=25=1 A=175=TO-46

2N2353=Si pnp=20-120=większe od 2=100W=-=60=20A=-=-

2N2353-2=Si planarny npn=większe od 40=40=2W=60=40=5 A=200=ТО-59

2N2353A=Si planarny epitaksjalny npn=większe od 20=większe od 5O=350=45=25=1 A=175=TO-46

2N2354=Ge złączowy npn=większe od 50=-=180=20=15=150=90=TO-22

2N2356=Si npn=większe od 2=większe od 50=300=25=7=-=140=TO-5

2N2356A=Si npn=większe od 2=większe od 50=300=25=7=-=140=TO-5

2N2357=Ge dyfuzyjny pnp=30-90=-=170W=60=30=50 A=110=TO-41

2N2358=Ge dyfuzyjny pnp=30-90=-=170W=100=60=50 A=110=TO-41

2N235A=Ge złączowy pnp=większe od 40=-=25 W=50=40=ЗА=100=ТО-3

2N235B=Ge złączowy pnp=większe od 60=-=25W=50=40=ЗА=85=ТО-3

2N236=Ge złączowy pnp=30-40=-=-=-=40=ЗА=85=ТО-3

2N2360=Ge dyfuzyjny pnp=33=1600=60=20,=-=50=125=TO-12

2N2361=Ge dyfuzyjny pnp=33=1600=60=20=-=50=125=TO-12

2N2362=Ge dyfuzyjny pnp=33=1600=60=20=20=50=125=TO-12

2N2363=Ge dyfuzyjny pnp=10=1100=75=30=20=50=100=TO-72

2N2364=Si planarny epitaksjalny npn=40-120=większe od 50=400=120=80=1 A=175=TO-46

2N2364=Si pnp=20-120=większe od 2=100W=-=80=20A=-=-

2N2364A=Si planarny epitaksjalny npn=40-120=większe od 50=400=120=80=1 A=175=TO-46

2N2364A=Si pnp=20-120=większe od 2=100W=-=100=20A=-=-

2N2368=Si planarny epitaksjalny npn=20-60=większe od 400=360=40=15=500=200=TO-18

2N2368=Si npn=20-120=większe od 2=100W=-=60=20A=-=-

2N2369=Si planarny npn=40-120=większe od 500=360=40=15=500=200=TO-18

2N2369=Si npn=20-120=większe od 2=100W=-=80=20A=-=-

2N2369/46=Si planarny epitaksjalny npn=80=większe od 800=400=40=15=500=200=TO-46

2N2369A=NPN=-=-=.36W=-=40V=.2A=-=-

2N2369A=Si npn=20-120=większe od 2=100W=-=100=20A=-=-

2N236A=Ge złączowy pnp=większe od 40=-=25 W=50=40=ЗА=100=ТО-3

2N236B=Ge złączowy pnp=większe od 60=-=25 W=50=40=ЗА=100=ТО-3

2N237=Ge złączowy pnp=50=0,5=150=45=-=20=75=-

2N2376=Ge złączowy pnp=-=-=250=35=35=500=90=TO-5

2N238=Ge złączowy pnp=45=-=150=20=10=150=75=ТО-22

2N2380=Si npn=-=-=35,7W=-=30=5A=-=-

2N2380A=Si npn=-=-=35,7W=-=18=5A1=-=-

2N2383=Si npn=-=-=35,7W=-=30=5A=-=-

2N2384=Si npn=-=-=10,7W=-=14=1,5A=-=-

2N2386=Si npn=-=-=36,7=-=18=5A=-=-

2N2386A=Si npn=150-300=większe od 140=400=-=25=500=-=-

2N2387=Si pnp=150-300=większe od 140=400=-=25=500=-=-

2N2388=Si npn=100-300=większe od 150=400=-=25=800=-=-

2N2389=Si pnp=100-300=większe od 225=400=-=25=800=-=-

2N2390=Si npn=250-500=większe od 165=400=-=25=800=-=-

2N2393=Si pnp=250-500=większe od 225=400=-=25=800=-=-

2N2394=Si npn=100-300=większe od 150=400=-=40=800=-=-

2N2395=Si pnp=100-300=większe od 225=400=-=40=800=-=-

2N2396=Si npn=250-500=większe od 165=400=-=40=800=-=-

2N24=Ge złączowy pnp=-=-=120=20=30=25=65=TO-1

2N240=Ge dyfuzyjny pnp=30=większe od 16=30=6=-=15=85=ТО-24

2N2405=Si pnp=250-500=większe od 250=400=-=40=800=-=-

2N2405S=Si npn=250-500=większe od 140=400=-=25=500=-=-

2N241=Ge złączowy pnp=73=1,3=100=25=-=200=85=RO-32

2N2410=Si planarny epitaksjalny npn=-=-=5W 800=120=90 30=1 A 800=200 J 200=TO-5 TO-5

2N2411=Si planarny epitaksjalny pnp=20-60=większe od 140=300=25=20=100=200=TO-18

2N2411=Si pnp=250-500=większe od 140=400=-=25=500=-=-

2N2412=Si planarny epitaksjalny pnp=40-120=większe od 140=300=25=20=100=200=TO-18

2N2412=Si npn=100-300=większe od 330=500=-=40=1,5A=-=-

2N2413=Si mesa epitaksjalny npn=większe od 30=większe od 300=300=40=18=200=200=TO-18

2N2414=Si npn=50-250=większe od 50=500=75=40=500=200=-

2N2414=Si pnp=100-300=większe od 240=500=-=40=1,5A=-=-

2N2415=Ge masa epitaksjalny pnp=-=większe od 500=75=15=10=20=100=TO-72

2N2415=Si npn=250-500=większe od 420=500=-=40=1,5A=-=-

2N2416=Ge masa epitaksjalny pnp=8-200=większe od 400=75=15=10=20=100=TO-72

2N2416=Si pnp=250-500=większe od 360=500=-=40=1,5A=-=-

2N241A=Ge złączowy pnp=73=1,3=200=25=25=200=65=RO-32

2N242=Ge złączowy pnp=30-120=0,005=106W=45=45=-=85=ТО-41

2N2423=Ge złączowy pnp=20-100=-=-=100=80=5A=-=TO-3

2N2424=Si złączowy pnp=większe od 30=większe od 15=375=40=5=50=150=TO-5

2N2425=Si złączowy pnp=większe od 25=większe od 10=375=50=10=50=150=TO-5

2N2426=Ge złączowy npn=większe od 25=0,025=150=40=(25)=200=85=TO-5

2N2427=Si dufuzyjny npn=20=50=500=40=-=50=175=TO-18

2N2428=Ge złączowy pnp=120=większe od 1,2=165=32=(32)=30=85=TO-1

2N2429=Ge złączowy pnp=40=2,3=165=32=(30)=100=85=TO-1

2N243=Si złączowy npn=9-30=0,007=750=60=60=60=150=OV1

2N2430=Ge złączowy npn=105=2,5=280=32=32=500=85=TO-1

2N2431=Ge złączowy pnp=90=1,5=225=32=32=1 A=85=TO-1

2N2431MP=Ge złączowy pnp=mniejsze od 1=-=225=32=32=1 A=85=TO-1

2N2432=Si planarny npn=większe od 50=większe od 20=300=30=30=100=175=TO-18

2N2432=Si npn=100-300=większe od 330=500=-=60=1,5A=-=-

2N2432A=Si pnp=100-300=większe od 240=500=-=60=1,5A=-=-

2N2432А=Si planarny npn=większe od 50=większe od 20=300=45=45=100=175=TO-18

2N2433=Si planarny npn=90=60=500=75=45=1 A=175=TO-46

2N2433=Si npn=250-500=większe od 420=500=-=60=1,5A=-=-

2N2434=Si planarny npn=185=90=500=75=45=1 A=175=TO-46

2N2434=Si pnp=250-500=większe od 360=500=-=60=1,5A=-=-

2N2435=Si planarny npn=większe od 45=80=500=120=80=500=175=TO-46

2N2435=Si pnp=25-100=większe od 1=200W=-=100=20A=-=-

2N2436=Si planarny npn=185=90=500=120=80=500=175=TO-46

2N2436=Si pnp=20-80=większe od 1=200W=-=120=20A=-=-

2N2437=Si planarny npn=35=70=500=100=75=500=175=TO-46

2N2437=Si pnp=15-60=większe od 1=200W=-=140=20A=-=-

2N2438=Si planarny npn=70=80=500=100=75=500=175=TO-46

2N2438=Si npn=10-50=większe od 50=140W=-=90=50A=-=-

2N2439=Si planarny npn=140=90=500=100=75=500=175=TO-46

2N2439=Si npn=10-50=większe od 50=140W=-=120=40A=-=-

2N244=Si złączowy npn=25-90=0,008=750=60=60=60=150=OV1

2N2440=Si planarny npn=185=90=800=120=80=500=175=TO-5

2N2440=Si pnp=większe od 750=większe od 25=40W=-=40=8A=-=-

2N2443=Si planarny npn=większe od 50=80=800=120=100=-=175=TO-5

2N2444=Ge złączowy pnp=75-120=-=85 W=80=(120)=10A=90=TO-3

2N2445=Ge złączowy pnp=20-60=-=90 W=100=50=20 A=-=TO-41

2N2446=Ge złączowy pnp=15-45=-=90W=60=50=7A=90=TO-3

2N2447=Ge złączowy pnp=65=1=75=45=24=100=85=U8

2N2448=Ge złączowy pnp=65=1=75=45=24=100=85=U9

2N2449=Ge złączowy pnp=125=1,2=75=35=20=100=85=U9

2N2450=Ge złączowy pnp=125=1,2=75=35=20=100=85=U9

2N2451=Ge dyfuzyjny pnp=większe od 25=większe od 80=25=6=6=50=%100=TO-24

2N2453=Si planarny npn=150-600=większe od 60=200=60=30=50=200=TO-5

2N2453=Si pnp=większe od 750=większe od 25=40W=-=60=8A=-=-

2N2453A=Si planarny npn=150-600=większe od 60=200=80=50=50=200=ТО-5

2N2453A=Si pnp=większe od 750=większe od 25=40W=-=80=8A=-=-

2N2455=Ge epitaksjalny pnp=52=820=150=15=15=200=85=ТО-5

2N2456=Ge epitaksjalny pnp=52=1000=150=15=15=200=85=ТО-18

2N2459=Si planarny npn=większe od 40=150=400=100=60=-=175=ТО-46

2N2459=Si npn=większe od 750=większe od 25=40W=-=40=8A=-=-

2N2460=Si planarny npn=większe od 70=150=400=100=60=-=175=ТО-46

2N2460=Si npn=większe od 750=większe od 25=40W=-=60=8A=-=-

2N2461=Si planarny npn=większe od 120=150=400=100=60=-=175=ТО-46

2N2461=Si npn=większe od 750=większe od 25=40W=-=80=8A=-=-

2N2462=Si planarny npn=większe od 170=150=400=100=60=-=175=ТО-46

2N2462=Si pnp=większe od 1000=większe od 4=75W=-=60=16A=-=-

2N2463=Si planarny npn=większe od 40=150=500=100=60=-=175=ТО-18

2N2463=Si pnp=większe od 1000=większe od 4=75W=-=80=16A=-=-

2N2464=Si planarny npn=większe od 70=150=500=100=60=-=175=ТО-18

2N2464=Si pnp=większe od 1000=większe od 4=75W=-=100=16A=-=-

2N2465=Si planarny npn=większe od 120=150=500=100=60=-=175=ТО-18

2N2465=Si npn=większe od 1000=większe od 4=75W=-=60=16A=-=-

2N2466=Si planarny npn=większe od 170=150=500=100=60=-=175=ТО-18

2N2466=Si npn=większe od 1000=większe od 4=75W=-=80=16A=-=-

2N2467=Ge złączowy pnp=30-90=-=-=60=60=ЗА=-=RO-50

2N2468=Ge złączowy pnp=30-90=-=-=100=100=ЗА=-=RO-50

2N2469=Ge złączowy pnp=30-90=-=-=200=200=ЗА=-=RO-50

2N247=Ge dyfuzyjny pnp=60=30=80=35=-=10="=-

2N247/33=Ge dyfuzyjny pnp=60=30=120=40=40=10=85=ТО-33

2N2472=Si dufuzyjny npn=30-90=większe od 10=10W=120=100=1 А=175=MD14

2N2473=Si dufuzyjny npn=30-90=większe od 10=7W=120=100=1 А=175=RO-46

2N2474=Si planarny pnp=15=-=250=30=15=' -=-=ТО-5

2N2475=Si planarny epitaksjalny npn=30-150=większe od 600=300=15=6=200=200=ТО-18

2N2476=Si planarny epitaksjalny npn=większe od 20=większe od 250=600=60=20=-=200=ТО-5

2N2476=Si npn=większe od 1000=większe od 4=75W=-=100=16A=-=-

2N2477=Si planarny epitaksjalny npn=większe od 40=większe od 250=600=60=20=-=200=ТО-5

2N2477=Si npn=20-100=większe od 30=114W=-=60=20A=-=-

2N2478=Si epitaksjalny npn=większe od 30=większe od 200=600=120=40=500=175=ТО-5

2N2479=Si epitaksjalny npn=30-120=większe od 150=600=80=40=500=175=ТО-5

2N248=Ge dyfuzyjny pnp=20=50=30=25=-=5=75=OV8

2N2480=Si planarny npn=30-350=większe od 50=300=75=40=500=200=ТО-5

2N2480=Si npn=20-100=większe od 30=114W=-=100=20A=-=-

2N2480A=Si npn=20-100=większe od 30=114W=-=140=20A=-=-

2N2480А=Si planarny npn=50-200=większe od 50=300=80=40=500=200=ТО-5

2N2481=Si planarny epitaksjalny npn=40-120=większe od 300=360=40=15=-=200=ТО-18

2N2481=Si pnp=25-100=większe od 3=75W=-=55=10A=-=-

2N2482=Ge mesa npn=większe od 25=większe od 600=150=20=10=100=90=ТО-18

2N2483=Si planarny npn=40-120=większe od 60=1,2 W=60=60=200=200=ТО-18

2N2483=Si pnp=większe od 750=większe od 4=150W=-=60=20A=-=-

2N2484=Si planarny npn=100-500=większe od 60=1,2W=60=60=200=200=ТО-18

2N2484=Si pnp=większe od 750=większe od 4=150W=-=80=20A=-=-

2N2484A=Si planarny npn=100-500=większe od 60=360=60=60=50=175=ТО-18

2N2484A=Si pnp=większe od 750=większe od 4=150W=-=100=20A=-=-

2N2485=Si planarny npn=większe od 10=200=8,7 W=120=120=-=175=ТО-5

2N2486=Si planarny npn=większe od 10=200=8,7 W=140=140=-=175=ТО-5

2N2487=Ge dyfuzyjny pnp=większe od 20=większe od 360=60=15=10=100=100=ТО-18

2N2488=Ge dyfuzyjny pnp=większe od 20=większe od 360=60=15=10=100=100=ТО-18

2N2489=Ge dyfuzyjny pnp=większe od 20=większe od 300=60=20=15=100=100=ТО-18

2N249=Ge złączowy pnp=50=-=350=25=-=200=85=RO-117

2N2490=Ge złączowy pnp=20-40=większe od 0,005=170W=70=50=15 А=110=ТО-36

2N2490=Si pnp=większe od 750=większe od 4=100W=-=60=16A=-=-

2N2491=Ge złączowy pnp=35-70=większe od 0,005=170W=60=50=15А=110=ТО-36

2N2491=Si pnp=większe od 750=większe od 4=100W=-=80=16A=-=-

2N2492=Ge złączowy pnp=25-50=większe od 0,005=170W=80=70=15А=110=то-36

2N2492=Si npn=większe od 750=większe od 4=100W=-=60=16A=-=-

2N2493=Ge złączowy pnp=25-50=większe od 0,005=170W=100=85=15А=110=ТО-36

2N2493=Si npn=większe od 750=większe od 4=100W=-=80=16A=-=-

2N2494=Ge złączowy pnp=większe od 25=-=125=40=40=10=85=ТО-7

2N2495=Ge złączowy pnp=większe od 25=-=125=40=40=10=85=ТО-18

2N2496=Ge złączowy pnp=większe od 25=-=100=40=40=10=85=ТО-72

2N2497=Si npn=większe od 750=większe od 4=150W=-=60=20A=-=-

2N2498=Si npn=większe od 750=większe od 4=150W=-=H0=20A=-=-

2N2499=Si npn=większe od 750=większe od 4=150W=-=100=20A=-=-

2N25=Ge złączowy pnp=-=9=200=50=50=30=65=TO-1

2N250=Ge złączowy pnp=większe od 30=0,012=70 W=30=-=ЗА=100=ТО-3

2N2500=Si npn=20-120=większe od 10=150W=-=100=50A=-=-

2N2501=Si planarny epitaksjalny npn=50-150=większe od 350=360=40=20=-=200=ТО-18

2N2501=Si pnp=20-120=większe od 10=150W=-=100=50A=-=-

2N2509=Si npn=25-120=większe od 10=150W=-=100=50A=-=-

2N250A=Ge złączowy pnp=25-100=-=90 W=40=25=7А=100=ТО-3

2N251=Ge złączowy pnp=większe od 30=-=70 W=60=-=ЗА=100=ТО-3

2N2510=Si planarny npn=150-500=większe od 45=360=100=65=50=200=ТО-18

2N2510=Si pnp=25-120=większe od 10=150W=-=100=50A=-=-

2N2511=Si planarny npn=250-750=większe od 45=360=80=50=50=200=ТО-18

2N2511=Si pnp=25-150=większe od 150=625=-=40=1A=-=-

2N2512=Ge dyfuzyjny pnp=większe od 40=większe od 140=150=70=(70)=30=90=ТО-12

2N2514=Si dufuzyjny npn=większe od 15=30=400=80=60=100=175=ТО-46

2N2514=Si pnp=100-500=200=360=-=25=100=-=-

2N2515=Si dufuzyjny npn=większe od 30=60=400=80=60=100=175=ТО-46

2N2515=Si npn=12-70=większe od 1=45W=-=275=10A=-=-

2N2516=Si dufuzyjny npn=większe od 60=99=400=80=60=100=175=ТО-46

2N2516=Si npn=12-70=większe od 1=45W=-=250=10A=-=-

2N2517=Si dufuzyjny npn=większe od 15=30=400=125=80=50=175=ТО-46

2N2517=Si npn=12-50=większe od 1=45W=-=350=10A=-=-

2N2518=Si planarny npn=większe od 40=100=400=125=80=-=175=ТО-46

2N2518=Si npn=większe od 5=-=12W=-=18=1A=-=-

2N2519=Si planarny npn=większe od 80=100=400=125=80=-=175=ТО-46

2N2519=Si npn=większe od 5=-=31W=-=18=2,5=-=-

2N251A=Ge złączowy pnp=25-100=-=90W=60=35=7А=100=ТО-3

2N252=Ge złączowy pnp=-=-=30=16=-=5=60=OV9

2N2520=Si planarny npn=większe od 18=50=400=60=60=-=175=ТО-46

2N2520=Si npn=większe od 5=-=65W=-=18=4A=-=-

2N2521=Si npn=większe od 5=-=65W=-=18=4A=-=-

2N2522=Si planarny npn=większe od 76=50=400=60=60=-=175=ТО-46

2N2522=Si npn=większe od 5=-=80W=-=18=6A=-=-

2N2523=Si planarny npn=40-120=większe od 45=400=60=45=-=200=ТО-46

2N2523=Si npn=większe od 5=-=8W=-=18=1A=-=-

2N2524=Si planarny npn=100-300=większe od 45=400=60=45=-=200=ТО-46

2N2524=Si npn=większe od 15=-=20W=-=18=2,5=-=-

2N2525=Si planarny npn=większe od 10=-=25 W=100=100=1 A=-=МТ39

2N2526=Ge pnp=20-50=większe od 0,3=85 W=80=80=10 A=110=ТО-3

2N2526=Si npn=większe od 15=-=40W=-=18=4A1=-=-

2N2527=Ge pnp=20-50=większe od 0,3=85 W=120=120=10 A=110=ТО-3

2N2527=Si npn=większe od 15=-=60W=-=18=6A=-=-

2N2528=Ge pnp=20-50=większe od 0,3=85 W=160=160=10 A=110=ТО-3

2N2528=Si npn=20-80=-=75W=-=60=10A=-=-

2N2529=Si npn=18=6=150=45=-=25=175=ТО-18

2N253=Ge złączowy npn=większe od 30=-=65=12=-=5=70=OV9

2N2530=Si npn=30=10=150=45=-=25=175=ТО-18

2N2531=Si npn=60=12=150=45=-=25=175=ТО-18

2N2532=Si npn=150=16=150=45=-=25=175=ТО-18

2N2533=Si npn=35=większe od 10=150=45=-=25=175=ТО-18

2N2534=Si npn=100=większe od 20=150=45=40=25=175=ТО-18

2N2535=Ge złączowy pnp=40-120=większe od 0,008=1 W=60=30=ЗА=90=МТ43

2N2536=Ge złączowy pnp=40-120=większe od 0,008=1 W=80=40=ЗА=90=МТ43

2N2537=Si planarny epitaksjalny npn=50-150=większe od 250=800=60=30=800=200=ТО-5

2N2537=Si npn=20-80=-=75W=-=60=10A=-=-

2N2538=Si planarny epitaksjalny npn=100-300=większe od 250=800=60=30=800=200=TO5

2N2538=Si npn=20-80=-=75W=-=70=10A=-=-

2N2539=Si planarny epitaksjalny npn=50-150=większe od 250=500=60=30=800=200=ТО-18

2N2539=Si npn=20-80=-=75W=-=70=10A=-=-

2N254=Ge złączowy npn=większe od 30=-=65=20=-=5=70=OV9

2N2540=Si planarny epitaksjalny npn=100-300=większe od 250=500=60=30=800=200=ТО-18

2N2540=Si npn=15-60=-=75W=-=40=16A=-=-

2N2541=Ge złączowy pnp=większe od 60=większe od 10=215=30=14=1 А=85=ТО-5

2N255=Ge złączowy pnp=25-100=-=25 W=15=15=ЗА=100=ТО-3

2N2552=Ge złączowy pnp=20-60=0,01=20 W=40=40=ЗА=100=МТ27

2N2553=Ge złączowy pnp=20-60=0,01=20W=60=60=ЗА=100=МТ27

2N2554=Ge złączowy pnp=20-60=0,01=20 W=80=80=ЗА=100=МТ27

2N2555=Ge złączowy pnp=20-60=0,01=20W=100=100=ЗА=100=МТ27

2N2557=Ge złączowy pnp=20-60=0,01=20 W=60=60=ЗА=100=МТ28

2N2558=Ge złączowy pnp=20-60=0,01=20W=80=80=ЗА=100=МТ28

2N2559=Ge złączowy pnp=20-60=0,01=20 W=100=100=ЗА=100=МТ28

2N255A=Ge złączowy pnp=większe od 25=0,005=25 W=15=15=ЗА=100=то-з

2N256=Ge złączowy pnp=25-100=-=25 W=30=30=ЗА=100=то-з

2N2560=Ge złączowy pnp=20-60=0,01=20 W=40=40=ЗА=100=МТ27

2N2561=Ge złączowy pnp=20-60=0,01=20 W=60=60=ЗА=100=МТ27

2N2562=Ge złączowy pnp=20-60=0,01=20 W=80=80=ЗА=100=МТ27

2N2563=Ge złączowy pnp=20-60=0,01=20 W=100=100=ЗА=100=МТ27

2N2564=Ge złączowy pnp=20-60=0,01=20 W=40=40=ЗА=100=ТО-5

2N2564/5=Ge złączowy pnp=20-60=0,007=5W=40=30=ЗА=85=ТО-5

2N2565=Ge złączowy pnp=20-60=0,01=20 W=60=60=ЗА=100=ТО-5

2N2565/5=Ge złączowy pnp=20-60=0,007=5W=60=40=ЗА=85=ТО-5

2N2566=Ge złączowy pnp=20-60=0,01=20 W=80=80=ЗА=100=ТО-5

2N2566/5=Ge złączowy pnp=20-60=0,007=5W=80=50=ЗА=85=ТО-5

2N2567=Ge złączowy pnp=20-60=0,01=20 W=100=100=ЗА=100=ТО-5

2N2567/5=Ge złączowy pnp=20-60=0,007=5W=100=60=ЗА=85=ТО-5

2N2568=Ge dyfuzyjny npn=większe od 10=większe od 1400=1 W=32=15=100=85=МТ54

2N2569=Si planarny epitaksjalny npn=większe od 50=większe od 100=300=20=15=500=175=ТО-18

2N256A=Ge złączowy pnp=większe od 25=0,005=25 W=30=25=ЗА=100=ТО-3

2N257=Ge złączowy pnp=większe od 40=większe od 0,005=45W=40=35=ЗА=100=ТО-З

2N2570=Si planarny epitaksjalny npn=większe od 50=większe od 100=300=20=15=500=175=ТО-18

2N2571=Si npn=większe od 50=większe od 100=300=20=15=-=175=ТО-18

2N2572=Si npn=większe od 50=większe od 100=300=20=15=- '=175=ТО-18

2N257B=Ge złączowy pnp=większe od 50=większe od 0,005=45W=40=35=ЗА=100=ТО-З

2N257G=Ge złączowy pnp=większe od 40=większe od 0,005=45W=40=35=ЗА=100=ТО-З

2N257W=Ge złączowy pnp=większe od 60=większe od 0,005=45 W=40=35=ЗА=100=то-з

2N258=Si złączowy pnp=większe od 15=-=250=30=30=50=125=-

2N2580=Si dufuzyjny npn=10-40=0,05=150W=400=-=10 А=150=ТО-36

2N2580M=Si dufuzyjny npn=10-40=większe od 2=150W=400=400=10 А=150=ТО-36

2N2581=Si dufuzyjny npn=25-65=0,05=150W=400=-=10А=150=ТО-36

2N2582=Si dufuzyjny npn=10-40=0,05=150W=500=-=10А=150=ТО-36

2N2583=Si dufuzyjny npn=25-65=0,05=150W=500=-=10А=150=ТО-36

2N2584=Si dufuzyjny npn=10-40=większe od 30=150W=600=600=5 А=175=ТО-36

2N2585=Si dufuzyjny npn=25-65=większe od 30=150W=600=600=10А=175=ТО-36

2N2586=Si planarny npn=120-360=większe od 45=300=60=45=30=175=ТО-18

2N2586=Si npn=15-60=-=75W=-=40=16A=-=-

2N2587=Ge dyfuzyjny pnp=większe od 15=-=150=30=15=100=85=ТО-18

2N2588=Ge dyfuzyjny pnp=większe od 50=większe od 75=150=40=40=30=85=-

2N2589=Si dufuzyjny npn=17-51=-=85 W=150=150=7А=175=МТ18

2N259=Si złączowy pnp=większe od 32=-=250=30=30=50=125=-

2N2590=Si planarny pnp=większe od 40=100=400=100=60=-=175=ТО-46

2N2590=Si pnp=30-150=-=40W=-=70=7A=-=-

2N2591=Si planarny pnp=większe od 70=100=400=100=60=-=175=ТО-46

2N2591=Si pnp=30-150=większe od 10=40W=-=70=7A=-=-

2N2592=Si planarny pnp=większe od 115=100=400=100=60=-=175=ТО-46

2N2592=Si pnp=30-150=większe od 10=40W=-=50=7A=-=-

2N2593=Si planarny pnp=większe od 160=100=400=100=60=-=175=ТО-46

2N2593=Si pnp=30-150=większe od 10=40W=-=50=7A=-=-

2N2594=Si planarny npn=50-150=40=5 W=80=80=1 А=175=ТО-5

2N2594=Si pnp=30-150=-=40W=-=30=7A=-=-

2N2594/TNT=Si planarny epitaksjalny npn=80=800=100=40=15=-=-=u17

2N2594/TPT=Si planarny epitaksjalny npn=80=800=150=40=15=-=-=Х31

2N2595=Si planarny pnp=15-60=większe od 30=400=80=60=-=175=TO-46

2N2595=Si pnp=30-150=większe od 10=40W=-=30=7A=-=-

2N2596=Si planarny pnp=30-120=większe od 40=400=80=60=-=175=TO-46

2N2596=Si npn=25-100=większe od 2,5=40W=-=45=4A=-=-

2N2597=Si planarny pnp=60-240=większe od 60=400=80=60=-=175=TO-46

2N2597=Si npn=25-100=większe od 2=40W=-=60=4A=-=-

2N2598=Si planarny pnp=15-60=większe od 30=400=125=80=-=175=TO-46

2N2598=Si npn=30-80=większe od 2=40W=-=80=4A=-=-

2N2599=Si planarny pnp=30-120=większe od 40=400=125=80=-=175=TO-46

2N2599=Si pnp=25-100=większe od 2=40W=-=45=4A=-=-

2N2599A=Si planarny pnp=75=większe od 40=400=125=100=50=175=TO-46

2N2599A=Si pnp=25-100=większe od 2=40W=-=60=4A=-=-

2N26=Ge złączowy pnp=-=-=90=30=40=40=65=TO-1

2N260=Si złączowy pnp=większe od 16=1,8=200=10=-=50=125=-

2N2600=Si planarny pnp=60-240=większe od 60=400=125=80=-=175=TO-46

2N2600=Si pnp=20-80=większe od 2=40W=-=80=4A=-=-

2N2600A=Si planarny pnp=60-240=większe od 60=400=125=100=-=175=TO-46

2N2600A=Si pnp=30-120=większe od 4=67W=-=80=20A=-=-

2N2601=Si planarny pnp=większe od 12,5=większe od 50=400=60=60=-=175=TO-46

2N2601=Si npn=30-120=większe od 50=67W=-=80=20A=-=-

2N2602=Si planarny pnp=większe od 25=większe od 50=400=60=60=-=175=TO-46

2N2602=Si npn=20-100=-=50W=-=40=7A=-=-

2N2603=Si planarny pnp=większe od 50=większe od 50=400=60=60=-=175=TO-46

2N2603=Si npn=20-100=-=50W=-=60=7A=-=-

2N2604=Si planarny pnp=40-120=większe od 30=400=60=45=30=200=TO-46

2N2604=Si npn=20-100=-=50W=-=80=7A=-=-

2N2605=Si planarny pnp=100-300=większe od 30=400=60=45=3o=200=TO-46

2N2605=Si pnp=20-100=-=50W=-=40=7A=-=-

2N2605A=Si planarny pnp=150-300=większe od 40=400=60=45=зо=200=TO-46

2N2606=Si pnp=20-100=-=50W=-=60=7A=-=-

2N2607=Si pnp=20-100=-=50W=-=80=7A=-=-

2N2608=Si npn=większe od 2=-=60W=-=18=6A=-=-

2N2609=Si npn=większe od 5=-=117W=-=35=9A=-=-

2N260А=Si złączowy pnp=większe od 16=1,8=200=30=-=50=125=-

2N261=Si złączowy pnp=większe od -10=0,8=200=75=-=50=125=-

2N2610=Si planarny npn=9-20=-=150=45=40=25=175=TO-5

2N2611=Si mesa npn=12-36=20=2W=120=100=-=175=MD14

2N2612=Ge złączowy pnp=85-250=-=90 W=65=(65)=15 A=100=TO-3

2N2613=Ge złączowy pnp=120-300=większe od 4=120=30=25=50=100=TO-1

2N2614=Ge złączowy pnp=100-250=większe od 4=120=40=35=50=100=TO-1

2N2615=Si planarny npn=większe od 20=większe od 800=300=30=15=-=175=TO-18

2N2615=Si npn=30-190=2=20W=-=250=1A=-=-

2N2616=Si planarny epitaksjalny npn=50=większe od 900=300=30=15=50=175=TO-18

2N2616=Si npn=30-150=2=20W=-=300=1A=-=-

2N2617=Si złączowy npn=większe od 25=większe od 1=250=25=25=100=500=RO-8

2N2618=SEMn=większe od 30=większe od 200=600=60=40=750=150=TO-5

2N2618/46=SEMn=większe od 30=większe od 200=400=60=40=750=150=TO-46

2N262=Si złączowy pnp=większe od 20=6=200=10=-=50=125=-

2N2621=Ge dyfuzyjny pnp=większe od 15=większe od 13=150=15=-=100=75=TO-5

2N2622=Ge dyfuzyjny pnp=większe od 15=większe od 15=150=24=-=100=75=TO-5

2N2623=Ge dyfuzyjny pnp=większe od 20=większe od 16=150=32=-=100=75=TO-5

2N2624=Ge dyfuzyjny pnp=większe od 15=większe od 13=150=15=-=100=75=TO-5

2N2625=Ge dyfuzyjny pnp=większe od 15=większe od 15=150=24=-=100=75=TO-5

2N2626=Ge dyfuzyjny pnp=większe od 20=większe od 16=150=32=-=100=75=TO-5

2N2627=Ge dyfuzyjny pnp=większe od 15=większe od 13=150=15=-=100=75=TO-5

2N2628=Ge dyfuzyjny pnp=większe od 17=większe od 15=150=24=-=100=75=TO-5

2N2629=Ge dyfuzyjny pnp=większe od 10=większe od 16=150=32=1=100=75=TO-5

2N263=Si planarny npn=50-300=większe od 35=300=45=45=30=200=ТО-5

2N2630=Ge dyfuzyjny pnp=większe od 25=większe od 300=300=18=10=-=100=TO-18

2N2631=Si planarny epitaksjalny npn=większe od 3=200=8,75W=80=60=1,5 A=200=TO-5

2N2631=Si npn=30-150=2=20W=-=350=1A=-=-

2N2632=Si planarny npn=40-120=większe od 30=40 W=90=60=5 A=-=MT24

2N2633=Si planarny npn=40-120=większe od 30=40 W=120=80=5 A=-=MT24

2N2634=Si planarny npn=40-120=większe od 30=40 W=150=100=5 A=-=MT24

2N2635=Ge dyfuzyjny pnp=45-300=większe od 150=150=30=15=100=100=TO-18

2N2636=Ge dyfuzyjny pnp=35-140=-=-=100=-=25 A=100=ТО-41

2N2637=Ge dyfuzyjny pnp=35-140=-=-=100=-=25 A=100=ТО-41

2N2638=Ge dyfuzyjny pnp=35-140=-=-=100=-=25 A=100=ТО-41

2N2639=Si npn=30-130=większe od 50=25W=-=75=2A=-=-

2N264=Si złączowy npn=20-55=10=125=45=30=-=150=1G-30

2N2640=Si planarny npn=50-300=większe od 35=300=45=45=30=200=ТО-5

2N2640=Si npn=40-250=większe od 50=25W=-=50=2A=-=-

2N2641=Si planarny npn=50-300=większe od 35=300=45=45=30=200=ТО-5

2N2641=Si pnp=30-130=większe od 50=25W=-=75=2A=-=-

2N2642=Si planarny npn=100-300=większe od 35=300=45=45=30=200=ТО-5

2N2642=Si pnp=40-250=większe od 50=25W=-=50=2A=-=-

2N2643=Si planarny npn=100-300=większe od 35=300=45=45=30=200=ТО-5

2N2643=Si pnp=30-120=większe od 30=60W=-=80=10A=-=-

2N2644=Si planarny npn=100-300=większe od 35=зоо=45=45=30=200=ТО-5

2N2644=Si pnp=60-240=większe od 30=60W=-=80=10A=-=-

2N2645=Si planarny epitaksjalny npn=100-300=większe od 35=500=75=(50)=-=200=ТО-18

2N2646=PNP=-=-=300mW=-=35V=50mA=-=TO18

2N2647=PNP=-=Rw 4.7...9.1kOM=300mW=-=35V=50mA=-=TO18

2N2647=P=-=-=-=-=-=8mA=-=-

2N2648=Ge złączowy pnp=200=20=300=35=(25)=2A=-=ТО-5

2N2649=Si planarny epitaksjalny npn=większe od 10=200=8,7 W=65=65=-=175=ТО-5

2N265=Ge złączowy pnp=115=1,5=75=-=25=50=65=RO-32

2N2650=Si planarny epitaksjalny npn=większe od 10=200=8,7 W=140=140=-=175=ТО-5

2N2651=Si planarny epitaksjalny npn=większe od 25=większe od 350=360=40=20=-=200=ТО-18

2N2652=Si planarny npn=50-200=większe od 60=300=100=60=500=200=ТО-5

2N2652=Si pnp=30-120=większe od 30=60W=-=100=10A=-=-

2N2652A=Si planarny npn=50-200=większe od 60=300=100=60=500=200=ТО-5

2N2652A=Si pnp=60-240=większe od 30=60W=-=100=10A=-=-

2N2654=Ge dyfuzyjny pnp=50=250=100=32=32=10=85=ТО-12

2N2655=Si npn=30-90=4=15W=100=100=500=175=ТО-5

2N2656=Si planarny epitaksjalny npn=większe od 40=większe od 250=360=25=15=200=175=ТО-18

2N2657=Si planarny epitaksjalny npn=40-120=większe od 20=1,25 W=80=60=5 A=200=ТО-5

2N2657=Si pnp=30-120=większe od 30=60W=-=80=10A=-=-

2N2658=Si planarny epitaksjalny npn=40-120=większe od 20=1,25 W=100=80=5A=200=ТО-5

2N2658=Si pnp=60-240=większe od 30=60W=-=80=10A=-=-

2N2659=Ge złączowy pnp=30-90=0,01=15W=50=50=ЗА=100=ТО-5

2N266=Ge złączowy pnp=24=0,8=75=18=18=200=65=RO-116

2N2660=Ge złączowy pnp=30-90=0,01=15W=70=70=ЗА=100=ТО-5

2N2661=Ge złączowy pnp=30-90=0,01=15W=90=90=ЗА=100=ТО-5

2N2662=Ge złączowy pnp=30-90=0,01=15W=50=50=ЗА=100=МТ27

2N2663=Ge złączowy pnp=30-90=0,01=15W=70=70=ЗА=100=МТ27

2N2664=Ge złączowy pnp=30-90=0,01=15W=90=90=ЗА=100=МТ27

2N2665=Ge złączowy pnp=50-150=0,01=15W=50=50=ЗА=100=ТО-5

2N2666=Ge złączowy pnp=50-150=0,01=15W=70=70=ЗА=100=ТО-5

2N2667=Ge złączowy pnp=50-150=0,01=15W=90=90=ЗА=100=ТО-5

2N2668=Ge złączowy pnp=50-150=0,01=15W=50=50=ЗА=100=МТ27

2N2669=Ge złączowy pnp=50-150=0,01=15W=70=70=ЗА=100=МТ27

2N267=Ge złączowy pnp=45=132=35=53=-=10=65=-

2N2670=Ge złączowy pnp=50-150=0,01=15W=90=90=ЗА=100=МТ27

2N2671=Ge dyfuzyjny pnp=150=75=100=32=32=10=90=ТО-12

2N2672=Ge dyfuzyjny pnp=150=75=100=32=32=10=90=ТО-39

2N2672А=Ge dyfuzyjny pnp=większe od 40=75=100=32=32=10=90=ТО-39

2N2673=Si dufuzyjny npn=większe od 8=40=250=60=45=25=175=ТО-46

2N2674=Si dufuzyjny npn=większe od 12=40=250=60=45=25=175=ТО-46

2N2675=Si dufuzyjny npn=większe od 22=40=250=60=45=25=175=ТО-46

2N2676=Si dufuzyjny npn=większe od 45=40=250=60=45=25=175=ТО-46

2N2677=Si dufuzyjny npn=większe od 20=50=250=45=35=25=175=ТО-46

2N268=Ge złączowy pnp=większe od 40=0,006=45W=80=60=ЗА=100=то-з

2N268A=Ge złączowy pnp=20-80=-=45 W=80=60=ЗА=100=то-з

2N269=Ge złączowy pnp=40=większe od 4=35=25=12=100=85=ТО-1

2N2691=Ge złączowy pnp=30-100=0,7=100W=100=80=20 A=90=TO-41

2N2691A=Ge złączowy pnp=50-100=większe od 0,6=170W=120=80=20 A=90=TO-41

2N2692=Si planarny epitaksjalny npn=90-360=większe od 42=300=45=30=50=175=TO-18

2N2692=Si pnp=30-120=większe od 30=60W=-=100=10A=-=-

2N2693=Si planarny epitaksjalny npn=większe od 60=większe od 42=300=45=30=50=175=TO-18

2N2693=Si pnp=60-240=większe od 30=60W=-=100=10A=-=-

2N2694=Si planarny epitaksjalny npn=większe od 30=większe od 42=300=45=20=50=175=TO-18

2N2694=Si pnp=30-120=większe od 30=10W=-=80=5A=-=-

2N2695=Si planarny epitaksjalny pnp=30-130=większe od 100=360=25=25=500=200=TO-46

2N2695=Si pnp=60-240=większe od 30=10W=-=80=mniejsze od 5A=-=-

2N2696=Si planarny epitaksjalny pnp=30-130=większe od 100=360=25=25=500=200=TO-18

2N2696=Si pnp=30-120=większe od 30=10W=-=100=5A=-=-

2N2697=Si planarny npn=40-120=większe od 20=18W=80=60=5A=175=MT-9

2N2698=Si planarny npn=40-120=większe od 20=18W=100=80=5A=175=MT-9

2N2699=Ge mesa npn=większe od 40=większe od 600=150=15=100=100=85=TO-18

2N27=Ge złączowy npn=4=2=120=35=-=100=85=-

2N270=Ge złączowy pnp=70=-=250=25=12=75=71=RO-27

2N2706=Ge złączowy pnp=115=większe od 2,5=280=32=32=200=90=TO-1

2N2708=Si planarny epitaksjalny npn=30-200=większe od 1200=200=35=20=50=200=TO-72

2N2709=Si złączowy pnp=większe od 10=większe od 0,2=240=50=35=50=150=TO-5

2N271=Ge złączowy pnp=45=10=130=30=20=200=85=OV4

2N2710=Si planarny epitaksjalny npn=większe od 40=większe od 500=360=40=20=500=200=TO-18

2N2710=Si pnp=60-240=większe od 30=10W=-=1=5A=-=-

2N2711=Si planarny npn=30-120=-=200=18=18=100=100=TO-98

2N2711=Si pnp=10-100=większe od 20=35W=-=225=2A=-=-

2N2712=Si planarny npn=80-300=-=200=18=18=100=100=TO-98

2N2712=Si pnp=10-100=większe od 20=35W=-=300=2A=-=-

2N2713=Si planarny npn=30-120=-=360=18=18=200=150=TO-98

2N2713=Si pnp=10-100=większe od 20=35W=-=350=2A=-=-

2N2714=Si planarny npn=80-300=-=360=18=18=200=150=TO-98

2N2714=Si pnp=10-100=większe od 20=35W=-=400=2A=-=-

2N2715=Si planarny npn=większe od 30=-=200=18=18=25=150=TO-98

2N2715=Si npn=25-150=większe od 20=125W=-=80=50A=-=-

2N2716=Si planarny npn=większe od 75=-=200=18=18=25=150=TO-98

2N2716=Si npn=20-80=większe od 20=71W=-=150=10A=-=-

2N2717=Ge mesa pnp=większe od 50=większe od 300=100=20=15=30=85=TO-18

2N2718=Ge dyfuzyjny pnp=większe od 25=większe od 150=240=20=12=400=85=TO-5

2N271A=Ge złączowy pnp=45=10=130=30=20=200=85=OV4

2N272=Ge złączowy pnp=120=0,5=150=20=24=100=-=ТО-5

2N2720=Si planarny npn=30-120=większe od 80=2x300=80=60=40=200=TO-5

2N2720=Si npn=20-80=większe od 20=71W=-=80=10A=-=-

2N2721=Si planarny npn=30-120=większe od 80=2x300=80=60=40=200=TO-5

2N2721=Si npn=większe od 20=większe od 50=500=-=300=50=-=-

2N2722=Si planarny npn=50-250=większe od 100=2x300=45=45=40=200=TO-5

2N2722=Si npn=większe od 20=większe od 50=500=-=250=50=-=-

2N2723=Si planarny npn=2000-10000=większe od 100=500=80=60=40=200=TO-72

2N2723=Si npn=większe od 20=większe od 50=500=-=2=50=-=-

2N2724=Si planarny npn=7000-50000=większe od 100=500=80=60=40=200=TO-72

2N2724=Si npn=większe od 20=większe od 50=500=-=150=50=-=-

2N2725=Si planarny npn=2000-10000=większe od 100=50=45=45=30=200=TO-72

2N2725=Si npn=75-200=-=360=-=60=100=-=-

2N2726=Si złączowy npn=60=większe od 15=1 W=200=(200)=500=175=TO-5

2N2726=Si pnp=75-150=-=360=-=60=100=-=-

2N2727=Si złączowy npn=110=większe od 15=1 W=200=(200)=500=175=TO-5

2N2727=Si npn=150-300=-=360=-=60=100=-=-

2N2728=Ge złączowy pnp=40-130=większe od 0,003=170W=15=5=50 A=110=TO-68

2N2729=Si planarny epitaksjalny npn=większe od 20=większe od 600=300=30=15=50=200=TO-5

2N2729=Si pnp=150-300=-=360=-=60=100=-=-

2N273=Ge złączowy pnp=20=-=150=20=30=10=-=ТО-5

2N2730=Ge złączowy pnp=większe od 15=0,34=170W=80=60=65 A=110=TO-68

2N2731=Ge złączowy pnp=większe od 15=0,34=170W=60=45=65 A=110=TO-68

2N2732=Ge złączowy pnp=większe od 15=0,34=170W=40=30=65 A=110=TO-68

2N2733=Ge złączowy pnp=większe od 15=0,34=140W=80=60=65 A=110=MT23

2N2734=Ge złączowy pnp=większe od 15=0,34=140W=60=45=65 A=110=MT23

2N2735=Ge złączowy pnp=większe od 15=0,34=140W=40=30=65 A=110=MT23

2N2736=Ge złączowy pnp=większe od 15=0,34=140W=80=60=65 A=110=MT22

2N2737=Ge złączowy pnp=większe od 15=0,34=140W=60=45=65 A=110=MT22

2N2738=Ge złączowy pnp=większe od 15=0,34=140W=40=30=65 A=110=MT22

2N2739=Si złączowy npn=większe od 10=0,5=200 W=50=50=20 A=175=MT-1 A

2N2739=Si pnp=25-100=większe od 1=150W=-=100=10A=-=-

2N274=Ge złączowy pnp=20-150=132=35=35=-=10=-=ТО-1

2N2740=Si złączowy npn=większe od 10=0,5=200 W=100=100=20 A=175=MT-1 A

2N2740=Si pnp=20-80=większe od 1=150W=-=120=10A=-=-

2N2741=Si złączowy npn=większe od 10=0,5=200 W=150=150=20 A=175=MT-1 A

2N2741=Si pnp=15-60=większe od 1=150W=-=140=10A=-=-

2N2742=Si złączowy npn=większe od 10=0,5=200 W=200=200=20 A=175=MT-1 A

2N2742=Si pnp=25-100=większe od 1=150W=-=100=15A=-=-

2N2743=Si złączowy npn=większe od 10=0,5=200 W=250=250=20 A=175=MT-1 A

2N2743=Si pnp=20-80=większe od 1=150W=-=120=15A=-=-

2N2744=Si złączowy npn=większe od 10=0,5=200 W=300=300=20 A=175=MT-1 A

2N2744=Si pnp=15,,60=większe od 1=150W=-=140=15A=-=-

2N2745=Si złączowy npn=większe od 10=0,5=200 W=50=50=20 A=175=MT-1 A

2N2745=Si npn=40-250=większe od 30=1,25W=-=100=10A=-=-

2N2746=Si złączowy npn=większe od 10=0,5=200 W=100=100=20 A=175=MT-1 A

2N2746=Si npn=15-125=większe od 20=50W=-=225=10A=-=-

2N2747=Si złączowy npn=większe od 10=0,5=200 W=150=150=20 A=175=MT-1 A

2N2747=Si npn=25-125=większe od 20=50W=-=275=10A=-=-

2N2748=Si złączowy npn=większe od 10=0,5=200 W=200=200=20 A=175=MT-1 A

2N2748=Si npn=25-125=większe od 20=50W=-=325=10A=-=-

2N2749=Si złączowy npn=większe od 10=0,5=200 W=250=250=20 A=175=MT-1 A

2N2749=Si pnp=20-100=większe od 6=125W=-=60=15A=-=-

2N2750=Si złączowy npn=większe od 10=0,5=200 W=300=300=20 A=175=MT-1 A

2N2750=Si pnp=20-100=większe od 6=125W=-=80=15A=-=-

2N2751=Si złączowy npn=większe od 10=0,5=200 W=50=50=20 A=175=MT-1 A

2N2751=Si pnp=20-100=większe od 6=125W=-=100=10A=-=-

2N2752=Si złączowy npn=większe od 10=0,5=200 W=100=100=20 A=175=MT-1 A

2N2752=Si npn=10-50=większe od 2,5=175W=-=200=30A=-=-

2N2753=Si złączowy npn=większe od 10=0,5=200 W=150=150=20 A=175=MT-1 A

2N2753=Si npn=8-50=większe od 2,5=175W=-=275=30A=-=-

2N2754=Si złączowy npn=większe od 10=0,5=200 W=200=200=20 A=175=MT-1 A

2N2754=Si npn=6-50=większe od 2,5=175W=-=350=30A=-=-

2N2755=Si złączowy npn=większe od 10=0,5=200 W=250=250=20 A=175=MT-1 A

2N2755=Si npn=20-70=większe od 0,8=115W=-=45=15A=-=-

2N2756=Si złączowy npn=większe od 10=0,5=200 W=300=300=20 A=175=MT-1 A

2N2756=Si npn=20-70=większe od 0,8=150W=-=80=15A=-=-

2N2757=Si złączowy npn=większe od 10=0,5=200 W=50=30=30 A=175=MT-33

2N2757=Si npn=większe od 5=-=5W=-=18=1A=-=-

2N2758=Si złączowy npn=większe od 10=0,5=200 W=100=100=30 A=175=MT-33

2N2758=Si npn=20-200=-=2W=-=16=400=-=-

2N2759=Si złączowy npn=większe od 10=0,5=200 W=150=150=30 A=175=MT-33

2N2759=Si npn=15-75=większe od 0,2=150W=-=40=30A=-=-

2N2760=Si złączowy npn=większe od 10=0,5=200W=200=200=30A=175=MT-33

2N2760=Si npn=20-60=większe od 0,2=250W=-=80=30A=-=-

2N2761=Si złączowy npn=większe od 10=0,5=200 W=250=250=30 A=175=MT-33

2N2761=Si npn=15-60=-=250W=-=150=30A=-=-

2N2762=Si złączowy npn=większe od 10=0,5=200 W=300=300=30A=175=MT-33

2N2762=Si npn=20-100=większe od 0,8=29W=-=40=3A=-=-

2N2763=Si złączowy npn=większe od 10=0,5=200 W=50=50=30 A=175=MT-33

2N2763=Si npn=25-100=większe od 0,8=50W=-=80=4A=-=-

2N2764=Si złączowy npn=większe od 10=0,5=200 W=100=100=ЗОА=175=mt-33

2N2764=Si npn=20-70=większe od 0,8=150W=-=150=15A=-=-

2N2765=Si złączowy npn=większe od 10=0,5=200 W=150=150=30A=175=MT-33

2N2765=Si npn=20-100=większe od 0,8=20W=-=120=4A=-=-

2N2766=Si złączowy npn=większe od 10=0,5=200 W=200=200=30A=175=MT-33

2N2766=Si npn=20-60=większe od 0,8=50W=-=150=4A=-=-

2N2767=Si złączowy npn=większe od 10=0,5=200 W=250=250=30A=175=MT-33

2N2767=Si npn=20-100=większe od 75=150W=-=80=40A=-=-

2N2768=Si złączowy npn=większe od 10=0,5=200 W=300=300=30 A=175=MT-33

2N2768=Si npn=20-100=większe od 75=150W=-=100=40A=-=-

2N2769=Si złączowy npn=większe od 10=0,5=200 W=50=50=30 A=175=MT-33

2N2769=Si npn=20-100=większe od 75=150W=-=80=40A=-=-

2N277=Ge złączowy pnp=35-70=0,3=50W=40=25=15A=85=ТО-36

2N2770=Si złączowy npn=większe od 10=0,5=200 W=100=100=30A=175=mt-33

2N2770=Si npn=20-100=większe od 75=150W=-=100=40A=-=-

2N2771=Si złączowy npn=większe od 10=0,5=200 W=150=150=30A=175=MT-33

2N2771=Si npn=30-120=większe od 30=250W=-=100=100A=-=-

2N2772=Si złączowy npn=większe od 10=0,5=200 W=200=200=30 A=175=MT-33

2N2772=Si npn=30-120=większe od 30=250W=-=120=100A=-=-

2N2773=Si złączowy npn=większe od 10=0,5=200 W=250=250=30 A=175=MT-33

2N2773=Si npn=30-120=większe od 30=250W=-=140=100A=-=-

2N2774=Si złączowy npn=większe od 10=0,5=200 W=300=300=30 A=175=MT-33

2N2774=Si npn=30-120=większe od 30=250W=-=150=100A=-=-

2N2775=Si złączowy npn=większe od 10=0,5=200 W=50=50=30 A=175=MT-33

2N2775=Si npn=30-120=większe od 30=250W=-=100=100A=-=-

2N2776=Si złączowy npn=większe od 10=0,5=200 W=100=100=30 A=175=mt-33

2N2776=Si='30-120=większe od 30=250W=-=120=100A=-=-

2N2777=Si złączowy npn=większe od 10=0,5=200 W=150=150=30 A=175=mt-33

2N2777=Si npn=30-120=większe od 30=250W=-=140=100A=-=-

2N2778=Si złączowy npn=większe od 10=0,5=200 W=200=200=30 A=175=MT-33

2N2778=Si npn=30-120=większe od 30=250W=-=150=100A=-=-

2N2779=Si złączowy npn=większe od 10=0,5=200 W=250=250=30 A=175=MT-33

2N2779=Si npn=większe od 750=większe od 4=160W=-=50=40A=-=-

2N278=Ge złączowy pnp=35-70=0,3=50W=50=30=15A=85=ТО-36

2N2780=Si złączowy npn=większe od 10=0,5=200 W=300=300=30 A=175=MT-33

2N2780=Si npn=większe od 750=większe od 4=160W=-=80=40A=-=-

2N2781=Si planarny npn=7,5-75=większe od 140=15W=75=(75)=2A=175=TO-8

2N2782=Si planarny npn=7,5-75=większe od 140=15W=100=(100)=2A=175=TO-8

2N2783=Si planarny npn=7,5-75=większe od 140=15W=100=(100)=2A=175=TO-8

2N2784=Si planarny epitaksjalny npn=120=1000=300=15=6=-=175=TO-18

2N2784/46=Si planarny epitaksjalny npn=120=1000=400=15=6=-=175=TO-46

2N2784/51=Si planarny epitaksjalny npn=120=1000=300=15=6=-=175=TO-51

2N2784/52=Si planarny epitaksjalny npn=120=większe od 1000=300=15=6=-=175=TO-52

2N2784/KVT=Si planarny epitaksjalny npn=120=większe od 1000=880=15=6=500=125=Х30

2N2784/TNT=Si planarny epitaksjalny npn=120=większe od 1000=100=15=6=500=175=U17

2N2784/TPT=Si planarny epitaksjalny npn=120=większe od 1000=150=15=6=500=125=Х31

2N2785=Si planarny npn=2000-20000=większe od 10=500=60=40=-_=175=TO-72

2N2785=Si npn=większe od 750=większe od 4=160W=-=100=40A=-=-

2N2786=Si planarny pnp=większe od 33=większe od 225=260=35=20=150=150=TO-39

2N2786A=Si planarny pnp=większe od 33=większe od 225=280=35=20=150=150=TO-39

2N2787=Si planarny epitaksjalny npn=20-60=400=800=75=35=-=200=TO-5

2N2787=Si pnp=większe od 750=większe od 4=160W=-=60=40A=-=-

2N2788=Si planarny epitaksjalny npn=40-120=250-700=800=75=35=-=200=TO-5

2N2788=Si pnp=większe od 750=większe od 4=160W=-=80=40A=-=-

2N2789=Si planarny epitaksjalny npn=100-300=250-700=800=75=35=-=200=TO-5

2N2789=Si pnp=większe od 750=większe od 4=160W=-=100=40A=-=-

2N2789S=Si npn=30-120=większe od 4=40W=-=30=7A=-=-

2N279=Ge złączowy pnp=30=0,3=125=-=30=10=85=RO-9

2N2790=Si planarny epitaksjalny npn=20-60=400=500=75=35=-=200=TO-18

2N2790=Si npn=30-120=większe od 4=40W=-=30=7A=-=-

2N2791=Si planarny epitaksjalny npn=40-120=250-700=500=75=35=-=200=TO-18

2N2791=Si npn=30-120=większe od 4=40W=-=50=mniejsze od 7A=-=-

2N2792=Si planarny epitaksjalny npn=100-300=250-700=500=75=35=-=200=TO-18

2N2792=Si npn=30-120=większe od 4=40W=-=50=7A=-=-

2N2793=Ge złączowy pnp=50-100=0,002=170W=75=60=60 A=100=TO'36

2N2795=Ge dyfuzyjny pnp=100-50=większe od 300=75=25=15=100=100=TO-18

2N2796=Ge dyfuzyjny pnp=60-30=większe od 300=75=20=12=100=100=TO-18

2N2797=Ge dyfuzyjny pnp=80=235=75=40=20=100=100=TO-9

2N2798=Ge dyfuzyjny pnp=50=235=75=60=25=100=100=TO-9

2N2799=Ge dyfuzyjny pnp=50=większe od 120=75=30=15=100=100=TO-9

2N28=Ge złączowy npn=3=0,5=120=30=-=80=85=-

2N280=Ge złączowy pnp=47=0,3=125=-=30=10=75=RO-9

2N2800=Si planarny pnp=30-90=większe od 120=800=50=35=800=200=TO-5

2N2800=Si npn=30-120=większe od 4=40W=-=70=7A=-=-

2N2800S=Si npn=30-120=większe od 4=40W=-=70=7A=-=-

2N2801=Si planarny pnp=75-225=większe od 120=800=50=35=800=200=TO-5

2N2801=Si npn=większe od 750=większe od 4=50W=-=60=8A=-=-

2N2801S=Si npn=większe od 750=większe od 4=50W=-=80=8A=-=-

2N2802=Si planarny pnp=20-120=większe od 60=2x250=25=20=30=200=TO-5

2N2802=Si pnp=większe od 750=większe od 4=50W=-=60=8A=-=-

2N2803=Si planarny pnp=20-120=większe od 60=2x250=25=20=30=200=TO-5

2N2803=Si pnp=większe od 750=większe od 4=50W=-=80=8A=-=-

2N2804=Si planarny pnp=20-120=większe od 60=2x250=25=20=30=200=TO-5

2N2804=Si pnp=większe od 750=większe od 4=75W=-=60=16A=-=-

2N2805=Si planarny pnp=40-120=większe od 60=2x250=25=20=30=200=TO-5

2N2805=Si pnp=większe od 750=większe od 4=75W=-=80=16A=-=-

2N2806=Si planarny pnp=40-120=większe od 60=2x250=25=20=30=200=TO-5

2N2806=Si npn=większe od 750=większe od 4=75W=-=60=16A=-=-

2N2807=Si planarny pnp=40-120=większe od 60=2x250=25=20=30=200=TO-5

2N2807=Si npn=większe od 750=większe od 4=75W=-=80=16A=-=-

2N2808=Si dufuzyjny npn=większe od 20=większe od 1000=200=30=10=25=175=TO-72

2N2808A=Si dufuzyjny npn=większe od 20=większe od 1500=200=30=10=25=175=TO-72

2N2809=Si dufuzyjny npn=większe od 20=większe od 1000=200=30=15=25=175=TO-72

2N2809А=Si dufuzyjny npn=większe od 20=większe od 1300=200=30=15=25=175=ТО-72

2N281=Ge złączowy pnp=70=0,35=125=16=16=125=75=RO-8

2N2810=Si dufuzyjny npn=większe od 20=większe od 1000=200=24=10=25=175=ТО-72

2N2810A=Si dufuzyjny npn=większe od 20=większe od 1300=200=24=10=25=175=ТО-72

2N2811=Si planarny npn=20-60=większe od 15=50 W=80=60=10 A=200=ТО-61

2N2812=Si planarny npn=40-120=większe od 15=50 W=80=60=10A=200=ТО-61

2N2813=Si planarny npn=20-60=większe od 15=50W=120=80=10A=200=ТО-61

2N2814=Si planarny npn=40-120=większe od 15=50W=120=80=10A=200=ТО-61

2N2815=Si mesa npn=10-50=większe od 0,6=200 W=80=80=20 A=200=ТО-63

2N2816=Si mesa npn=10-50=większe od 0,6=200 W=100=100=20 A=200=ТО-63

2N2817=Si mesa npn=10-50=większe od 0,6=200 W=150=150=20 A=200=ТО-63

2N2818=Si mesa npn=10-50=większe od 0,6=200 W=200=200=20 A=200=ТО-63

2N2819=Si mesa npn=10-50=większe od 0,6=200 W=80=80=25 A=300=ТО-63

2N282=Ge złączowy pnp=-=-=125=16=16=125=75=RO-8

2N2820=Si mesa npn=10-50=większe od 0,6=200 W=100=100=25 A=200=ТО-63

2N2821=Si mesa npn=10-50=większe od 0,6=200 W=150=150=25 A=200=ТО-63

2N2822=Si mesa npn=10-50=większe od 0,6=200 W=200=200=25 A=200=ТО-63

2N2823=Si mesa npn=10-40=większe od 0,6=200 W=80=80=30A=200=ТО-63

2N2824=Si mesa npn=10-40=większe od 0,6=200 W=100=100=30A=200=ТО-63

2N2825=Si mesa npn=10-40=-=200 W=150=150=30 A=200=ТО-63

2N2826=Ge złączowy pnp=75-200=0,017=400=25=15=1,5A=90=ТО-37

2N2827=Ge złączowy pnp=75-200=0,017=400=40=30=1,5A=90=ТО-37

2N2828=Si dufuzyjny npn=20-60=większe od 1=40 W=80=60=ЗА=175=МТ25

2N2829=Si dufuzyjny npn=20-60=większe od 1=40W=80=60=ЗА=175=МТ25

2N283=Ge złączowy pnp=40=0,5=125=32=-=10=75=RO-8

2N2831=Si złączowy npn=większe od 40=-=360=40=12=200=200=ТО-18

2N2832=Ge dyfuzyjny pnp=25-100=większe od 10=85W=80=50=20 А=110=ТО-3

2N2833=Ge dyfuzyjny pnp=25-100=większe od 10=85 W=120=75=20 А=110=ТО-3

2N2834=Ge dyfuzyjny pnp=25-100=większe od 10=85 W=140=100=20 А=110=ТО-3

2N2835=Ge złączowy pnp=większe od 30=-=16W=32=32=1 А=90=MD17

2N2836=Ge złączowy pnp=30-100=0,5=30W=55=(55)=3.5А=90=ТО-3

2N2837=Si planarny epitaksjalny pnp=30-90=większe od 120=500=50=35=800=200=ТО-18

2N2837=Si npn=15-60=większe od 0,2=150W=-=120=30A=-=-

2N2838=Si planarny epitaksjalny pnp=75-225=większe od 120=500=50=35=800=200=ТО-18

2N2838=Si pnp=30-150=większe od 60=1W=-=80=3A=-=-

2N284=Ge złączowy pnp=30=0,35=125=32=30=10=75=RO-8

2N2841=Si npn=25-250=1,4GHz=200=-=15=150=-=-

2N2842=Si npn=25-250=1,20=200=-=15=50=-=-

2N2843=Si npn=15-75=większe od 5=125W=-=250=16A=-=-

2N2844=Si npn=15-75=większe od 5=125W=-=300=16A=-=-

2N2845=Si planarny epitaksjalny npn .=30-120=większe od 250=360=60=30=500=200=ТО-18

2N2845=Si npn=12-60=większe od 5=125W=-=350=16A=-=-

2N2846=Si planarny epitaksjalny npn=30-120=większe od 250=800=60=30=500=200=ТО-5

2N2847=Si planarny epitaksjalny npn=40-140=większe od 250=360=60=20=500=200=ТО-18

2N2848=Si planarny epitaksjalny npn=40-140=większe od 250=800=60=20=500=200=ТО-5

2N2848=Si pnp=25-100=większe od 4=75W=-=40=10A=-=-

2N2849=Si planarny npn=większe od 100=większe od 30=850=100=80=ЗА=200=ТО-5

2N2849=Si pnp=25-100=większe od 4=75W=-=60=10A=-=-

2N2849-1=Si planarny npn=większe od 100=większe od 30=1,25 W=100=80=ЗА=200=ТО-5

2N2849-2=Si planarny npn=większe od 100=większe od 30=2W=100=80=ЗА=200=ТО-59

2N2849-3=Si planarny npn=większe od 100=większe od 30=1,5=100=80=ЗА=200=-

2N284А=Ge złączowy pnp=70=0,35=125=60=30=10=75=RO-8

2N285=Ge złączowy pnp=125=-=-=-=40=ЗА=85=-

2N285=Si npnd=20-60=większe od 1=600=120=100=ЗА=200=ТО-5

2N2850=Si planarny npn=40-120=40=850=100=80=5А=200=ТО-5

2N2850=Si pnp=25-100=większe od 4=75W=-=80=10A=-=-

2N2850-2=Si planarny npn=40-120=40=2W=100=80=5А=200=ТО-59

2N2850-3=Si planarny npn=40-120=40=1,5W=100=80=5 A=200=-

2N2851=Si planarny npn=40-120=40=850=100=80=5 A=200=ТО-5

2N2851=Si npn=20-100=większe od 4=90W=-=60=15A=-=-

2N2851-1=Si planarny npn=40-120=40=1,25 W=100=80=5A=200=ТО-5

2N2851-2=Si planarny npn=40-120=40=2W=100=80=5 A=200=ТО-59

2N2851-3=Si planarny npn=40-120=40=1,5W=100=80=5 A=200=-

2N2852=Si planarny npn=20-60=30=850=100=80=5A=200=ТО-5

2N2852=Si npn=20-100=większe od 4=90W=-=80=15A=-=-

2N2852-1=Si planarny npn=20-60=30=1,25W=100'=80=5A=200=ТО-5

2N2852-3=Si planarny npn=20-60=30=1,5W=100=80=5A=200=-

2N2853=Si planarny npn=większe od 40=40=850=60=40=5 A=200=ТО-5

2N2853=Si npnd=20-60=większe od 1=600=100=80=ЗА=200=ТО-5

2N2853-1=Si planarny npn=większe od 40=40=1,25 W=60=40=5 A=200=ТО-5

2N2853-3=Si planarny npn=większe od 40=40=1,5W=60=40=5 A=200=-

2N2854=Si pnp=20-100=większe od 4=90W=-=60=15A=-=-

2N2855=Si pnp=20-100=większe od 4=90W=-=80=15A=-=-

2N2855-1=Si npn=40-120=40=11 W=60=40=5A=200=ТО-5

2N2856=Si npn=40-150=większe od 10=200W=-=200=40A=-=-

2N2856-1=Si npn=20-60=30=11 W=60=40=5A=200=ТО-5

2N2857=Si npn=30-150=większe od 10=200W=-=300=40A=-=-

2N285A=Ge złączowy pnp=150=-=25W=-=40=ЗА=95=ТО-З

2N285B=Ge złączowy pnp=150=-=-=-=40=ЗА=85=то-з

2N285C-1=Si planarny npn=40-120=40=1,25 W=100=80=5А=200=ТО-5

2N2861=Si npn=40-150=większe od 10=200W=-=200=40A=-=-

2N2862=Si npn=30-150=większe od 10=200W=-=300=40A=-=-

2N2863=Si npn=6-30=większe od 3=200W=-=60=40A=-=-

2N2864=Si npn=6-30=większe od 3=200W=-=80=40A=-=-

2N2865=Si npn=6-30=większe od 3=200W=-=100=40A=-=-

2N2866=Si npn=20-60=większe od 10=20 W=120=80=2A=200=МТ21

2N2866=Si pnp=6-30=większe od 3=200W=-=60=40A=-=-

2N2867=Si npn=40-120=większe od 10=20 W=120=80=2A=200=МТ21

2N2867=Si pnp=6-30=większe od 3=200W=-=80=40A=-=-

2N2868=Si pnp=6-30=większe od 3=200W=-=100=40A=-=-

2N2869=Ge pnpj=50-165=większe od 0,2=30W=60=50=10A=100=ТО-3

2N2870=Ge pnpj=50-165=większe od 0,2=30W=80=50=10A=100=ТО-3

2N2874=Si planarny npn=7,5-75=większe od 140=15W=75=(75)=2A=200=ТО-8

2N2874=Si npn=30-120=większe od 40=200W=-=100=50A=-=-

2N2875=Si planarny pnp=20-30=większe od 25=20 W=60=50=2A=200=МТ21

2N2876=Si planarny epitaksjalny npn=większe od 3W=150=17W=80=60=2,5 А=200=ТО-60

2N2876=Si npn=30-120=większe od 40=200W=-=120=50A=-=-

2N2877=Si planarny npn=20-60=większe od 30=30W=80=60=5A=200=МТ42

2N2877=Si npn=30-120=większe od 40=200W=-=140=50A=-=-

2N2878=Si planarny npn=40-120=większe od 50=30W=80=60=5A=200=МТ25

2N2878=Si npn=30-120=większe od 40=200W=-=150=50A=-=-

2N2879=Si planarny npn=20-60=większe od 30=30W=100=80=5 А=200=МТ42

2N2879=Si npn=10-100=większe od 80=140W=-=120=12A=-=-

2N2880=Si epitaksjalny pnp=40-120=większe od 50=30W=100=80=5 А=200=ТО-111

2N2880=Si npn=większe od 500=-=150W=-=40=30A=-=-

2N2881=Si dufuzyjny pnp=20-60=1=8,W=60=60=2А=200=ТО-5

2N2882=Si dufuzyjny pnp=20-60=1=8W=100=100=2А=200=ТО-5

2N2887=Si planarny npn=15-80=420=25 W=100=100=1,2А=200=МТ39

2N2890=Si npn=większe od 1500=-=150W=-=40=30A=-=-

2N2891=Si npn=większe od S00=-=150W=-=60=30A=-=-

2N2892=Si planarny epitaksjalny npn=30-90=większe od 30=30W=100=80=2А=200=МТ25

2N2892=Si npn=większe od 1500=-=150W=-=-=30A=-=-

2N2893=Si planarny epitaksjalny npn=50-150=większe od 30=30 W=100=80=2А=200=МТ25

2N2893=Si npn=15-60=większe od 0,2=150W=-=-=30A=-=-

2N2894=Si npn=15-60=większe od 0,2=150W=-=-=30A=-=-

2N2894=PNP=-=-=.36W=-=12V=.2A=-=-

2N2894A=Si npn=15-60=większe od 0,8=117W=-=-=16A=-=-

2N2895=Si npn=20-100=większe od 4=40W=-=-=6A=-=-

2N2896=Si npn=20-100=większe od 4=40W=-=-=6A=-=-

2N2897=Si npn=20-100=większe od 4=40W=-=-=6A=-=-

2N29=Ge złączowy npn=49=2=120=35=-=100=85=-

2N290=Ge złączowy pnp=72=0,4=55W=70=-=12А=85=TO-6

2N2902=Si dufuzyjny npn=30-90=-=40 W=120=120=750=200=МТ5

2N2903=Si npn=30-90=większe od 300=580=-=-=1,5A=-=-

2N2903A=Si npn=30-90=większe od 300=1W=-=-=1,5=-=-

2N2904=Si epitaksjalny pnp=40-120=większe od 200=3W=60=40=600=200=ТО-39

2N2904=PNP=-=-=.8W=-=40V=.6A=-=TO39

2N2904=Si pnp=30-120=większe od 30=250W=-=-=100A=-=-

2N2904A=Si epitaksjalny pnp=40-120=większe od 200=3W=60=60=600=200=ТО-39

2N2904A=PNP=-=-=.8W=-=60V=.6A=-=TO39

2N2904A=Si pnp=30-120=większe od 30=250W=-=-=100A=-=-

2N2904AS=Si npn=0,5-1,0=-=375=-=40=50=-=-

2N2904S=Si pnp=30-120=większe od 30=250W=-=-=100A=-=-

2N2905=Si epitaksjalny pnp=100-300=większe od 200=3W=60=40=600=200=ТО-39

2N2905=Si pnp=30-120=większe od 30=250W=-=-=100A=-=-

2N2905A=PNP=-=-=.8W=-=40V=.6A=-=TO39

2N2905A=Si pnp=30-120=większe od 30=250W=-=-=100A=-=-

2N2905AS=Si npn=0,5-1,0=-=375=-=40=50=-=-

2N2905S=Si pnp=30-120=większe od 30=250W=-=-=100A=-=-

2N2905А=Si epitaksjalny pnp=100-300=większe od 200=3W=60=60=600=200=ТО-39

2N2906=Si epitaksjalny pnp=40-120=większe od 200=1,8W=60=40=600=200=ТО-18

2N2906=Si npn=większe od 1000=większe od 20=100W=-=-=15A=-=-

2N2906A=PNP=-=-=.4W=-=60V=.6A=-=TO18

2N2906А=Si epitaksjalny pnp=40-120=większe od 200=1,8W=60=60=600=200=ТО-18

2N2907=Si epitaksjalny pnp=100-300=większe od 200=1,8W=60=40=600=200=ТО-18

2N2907=Si npn=większe od 1000=większe od 20=100W=-=-=15A=-=-

2N2907(PL,A,APL)=PNP=-=-=.4W=-=40V=.6A=-=TO18

2N2907A=Si epitaksjalny pnp=100-300=większe od 200=1,8W=60=60=600=200=TO-18

2N2908=Si dufuzyjny npn=12-20=-=45 W=80=(80)=5A=200=ТО-53

2N291=Ge złączowy pnp=większe od 30=-=180=25=-=200=65=OV7

2N2911=Si dufuzyjny npn=20-60=1=5W=150=125=ЗА=200=ТО-5

2N2912=Si dufuzyjny pnp=200-800=większe od 10=75 W=15=5=25 A=110=RO-74

2N2913=Si npn=większe od 1000=większe od 20=100W=-=-=15A=-=-

2N2914=Si npn=większe od 1000=większe od 20=40W=-=-=15A=-=-

2N2915=Si npn=większe od 1000=większe od 20=40W=-=-=15A=-=-

2N2915A=Si npn=większe od 1000=większe od 20=40W=-=-=15A=-=-

2N2916=Si npn=25-250=większe od 1GHz=200=-=12=40=-=-

2N2916A=Si pnp=50-250=większe od 50=12,5W=-=-=4A=-=-

2N2917=Si pnp=50-250=większe od 50=12,5W=-=-=4A=-=-

2N2918=Si npn=50-250=większe od 50=12,5W=-=-=4A=-=-

2N2919=Si npn=50-250=większe od 50=12,5W=-=-=4A=-=-

2N2919A=Si npn=45-180=większe od 50=15W=-=-=8A=-=-

2N292=Ge złączowy npn=25=5=65=15=15=20=85=OV5

2N2920=Si pnp=45-180=większe od 50=15W=-=-=8A=-=-

2N2920A=Si npn=40-250=większe od 50=15W=-=-=8A=-=-

2N2923=Si planarny epitaksjalny npn=290-180=200=200=25=25=100=100=ТО-98

2N2923=Si npn=40-250=większe od 50=15W=-=-=8A=-=-

2N2923=Si pnp=40-250=większe od 50=15W=-=-=8A=-=-

2N2924=Si planarny epitaksjalny npn=150-300=200=200=25=25=100=100=ТО-98

2N2925=Si planarny epitaksjalny npn=150-300=200=200=25=25=100=100=ТО-98

2N2926=Si planarny epitaksjalny npn=35-470=200=200=18=18=100=100=ТО-98

2N2926=Si pnp=40-250=większe od 50=15W=-=-=8A=-=-

2N2927=Si npn=40-250=większe od 40=15W=-=-=6A=-=-

2N292A=Ge złączowy npn=51=5=100=15=15=20=85=TO-5

2N293=Ge złączowy npn=25=8=65=15=15=20=85=OV5

2N2944=Si npn=40-250=większe od 40=15W=-=-=6A=-=-

2N2944A=Si pnp=40-250=większe od 40=15W=-=-=6A=-=-

2N2944А=Si planarny pnp=większe od 100=15=400=15=10=-=200=ТО-46

2N2945=Si planarny pnp=40-250=większe od 5=400=25=20=100=200=ТО-46

2N2945=Si pnp=40-250=większe od 40=15W=-=-=6A=-=-

2N2945А=Si planarny pnp=większe od 70=10=400=25=20=-=200=ТО-46

2N2946=Si planarny pnp=30-150=większe od 3=400=40=35=100=200=ТО-46

2N2946=Si pnp=8-80=większe od 10=35W=-=-=2A=-=-

2N2946=Si pnp=40-200=większe od 10=35W=-=-=1A=-=-

2N2946A=Si planarny pnp=większe od 30=większe od 3=400=40=35=-=200=ТО-46

2N2946A=Si pnp=8-80=większe od 10=35W=-=-=2A=-=-

2N2947=Si planarny pnp=2,5-100=większe od 100=25 W=60=60=1,5A=175=ТО-3

2N2947=Si pnp=10-100=większe od 15=35W=-=-=2A=-=-

2N2947=Si pnp=40-200=większe od 10=20W=-=-=2A=-=-

2N2948=Si planarny pnp=2,5-100=większe od 100=25 W=40=40=1,5A=175=ТО-3

2N2948=Si pnp=40-200=większe od 10=20W=-=-=2A=-=-

2N2949=Si planarny pnp=5-100=większe od 100=5,8W=60=60=700=175=RO-70

2N2949=Si npn=większe od 30000=większe od 150=625=-=40=500=-=-

2N2950=Si planarny pnp=5-100=większe od 100=5,aw=60=60=700=,175=ТО-102

2N2950=Si npn=większe od 20000=większe od 130=625=-=40=500=-=-

2N2951=Si planarny npn=20-150=większe od 200=800=60=60=250=175=ТО-5

2N2951S=Si pnp=20-80=większe od 40=200W=-=-=50A=-=-

2N2952=Si planarny epitaksjalny npn=20-150=większe od 200=500=60=60=250=175=ТО-18

2N2952=Si pnp=20-80=większe od 40=200W=-=-=50A=-=-

2N2953=Ge złączowy pnp=większe od 200=10=120=30=25=150=100=ТО-1

2N2953=Si pnp=20-80=większe od 40=200W=-=-=50A=-=-

2N2954=Si planarny epitaksjalny npn=25-300=większe od 300=200=30=20=500=175=-

2N2955=Ge epitaksjalny mesa pnp=20-60=350=150=40=25=100=100=ТО-18

2N2955=PNP=-=-=.15W=-=40V=0.1A=-=-

2N2956=Ge epitaksjalny mesa pnp=40-120=375=150=40=20=100=100=ТО-18

2N2957=Ge epitaksjalny mesa pnp=130-100=400=150=40=18=100=100=ТО-18

2N2958=Si planarny epitaksjalny npn=40-120=większe od 250=600=60=20=600=175=ТО-5

2N2958=Si npn=10-100=-=146W=-=33=-=-=-

2N2958S=Si npn=60-240=większe od 160=550=-=40=50=-=-

2N2959=Si planarny epitaksjalny npn=100-300=większe od 250=600=60=20=600=175=ТО-5

2N2959=Si npn=120-600=większe od 160=550=-=40=50=-=-

2N2959S=Si npn=60-240=większe od 160=550=-=40=50=-=-

2N296=Ge złączowy pnp=większe od 20=0,004=45W=80=60=ЗА=100=ТО-3

2N2960=Si planarny epitaksjalny npn=100-300=większe od 250=600=60=20=600=200=ТО-5

2N2961=Si planarny epitaksjalny npn=100-300=większe od 250=600=60=30=600=200=ТО-5

2N2962=Ge dyfuzyjny pnp=większe od 6=660=350=40=18=300=100=S-31

2N2963=Ge dyfuzyjny pnp=-=600=350=40=18=300=100=S-31

2N2964=Ge dyfuzyjny pnp=większe od 6=660=350=30=15=300=100=S-31

2N2965=Ge dyfuzyjny pnp=większe od 6=większe od 660=350=30=15=300=100=S-31

2N2966=Ge dyfuzyjny pnp=8- 100=większe od 500=60=20=20=100=100=-

2N2967=Si planarny epitaksjalny npn=20-120=większe od 400=300=12=6=-=200=ТО-18

2N2968=Si planarny pnp=15=większe od 8=150=30=10=50=140=ТО-5

2N2969=Si planarny pnp=15=większe od 8=150=30=10=50=140=ТО-18

2N297=Ge złączowy pnp=12-40=-=45W=60=50=5А=85=ТО-З

2N2970=Si planarny pnp .=10=większe od 8=150=30=20=50=140=ТО 5

2N2971=Si planarny pnp=10=większe od 8=150=30=20=50=140=ТО-18

2N2972=Si npn=120-600=większe od 160=550=-=40=50=-=-

2N2973=Si npn=60-240=większe od 160=550=-=40=50=-=-

2N2974=Si npn=120-600=większe od 160=550=-=40=50=-=-

2N2975=Si npn=60-240=większe od 160=550=-=40=50=-=-

2N2976=npn=600=większe od 160=120=-=50=550=-=-

2N2977=Si npn=30=-=0,5=-=10=800=-=-

2N2978=Si npn=30=-=0,5=-=10=800=-=-

2N2979=Si npn=30=-=15=-=10=360=-=-

2N297A=Ge złączowy pnp=40-100=większe od 0,005=45W=60=50=ЗА=100=ТО-З

2N2980=Si npn=30=-=15=-=10=360=-=-

2N2981=Si npn=40=-=20=-=10=360=-=-

2N2982=Si npn=40=-=20=-=10=360=-=-

2N2983=Si dufuzyjny npn=20-60=60=1000=155=80=ЗА=200=ТО-5

2N2984=Si dufuzyjny npn=20-60=60=1000=185=120=ЗА=200=ТО-5

2N2985=Si dufuzyjny npn=40-120=60=1000=155=80=ЗА=200=ТО-5

2N2986=Si dufuzyjny npn=40-120=60=1000=185=120=ЗА=200=ТО-5

2N2987=Si dufuzyjny pnp=25-75=większe od 30=15W=95=80=1 A=200=ТО-5

2N2988=Si dufuzyjny pnp=25-75=większe od 30=15W=155=100=1 A=200=ТО-5

2N2989=Si dufuzyjny pnp=60-120=większe od 30=15W=95=80=1 A=200=ТО-5

2N299=Ge dyfuzyjny pnp=18=110=20=-=4,5=5=85=-

2N2990=Si dufuzyjny pnp=60-120=większe od 30=15W=155=100=1 A=200=ТО-5

2N2991=Si dufuzyjny pnp=25-75=większe od 30=15W=95=80=1 A=200=МТ-13

2N2992=Si dufuzyjny pnp=25-75=większe od 30=15W=155=100=1 A=200=МТ-13

2N2993=Si dufuzyjny pnp=60-120=większe od 30=15W=95=80=1 A=200=мт-13

2N2994=Si dufuzyjny pnp=60-120=większe od 30=15W=155=100=1 A=200=МТ-13

2N2995=Si mesa npn=30-90=10=1,5W=120=120=1 A=200=МТ-20

2N2996=Ge mesa pnp=200=400=75=15=10=50=75=ТО-72

2N2997=Ge mesa pnp=200=600=75=30=15=50=75 ,=ТО-72

2N2998=Ge mesa pnp=200=900=75=15=12=20=75=ТО-72

2N2999=Ge mesa pnp=100=1600=75=15=10=20=75=ТО-72

2N2C83=Ge dyfuzyjny pnp=większe od 25=większe od 30=60=30=-=10=90=TO-7

2N2S09=Si planarny npn=większe od 40=większe od 45=360=125=80=50=200=ТО-18

2N2t6=Ge złączowy npn=-=0,45=150=18=18=100=85=TO-22

2N30=Ge złączowy pnp=17=2=100=30=-=7=65=-

2N300=Ge dyfuzyjny pnp=18=95=20=-=4,5=5=85=-

2N3009=Si planarny epitaksjalny npn=30-120=większe od 350=360=40=15=200=200=ТО-52

2N301=Ge złączowy pnp=większe od 30=0,4=11 W=40=32=ЗА=100=ТО-31

2N3010=Si planarny epitaksjalny npn=25-125=większe od 600=300=15=6=50=200=ТО-18

2N3011=Si planarny epitaksjalny npn=30-120=większe od 400=360=30=12=200=200=ТО-18

2N3012=Si planarny epitaksjalny npn=30-120=większe od 400=360=12=12=200=200=ТО-18

2N3013=Si planarny epitaksjalny npn=30-120=większe od 350=360=40=15=200=200=ТО-52

2N3015=Si planarny epitaksjalny npn=30-120=większe od 250=800=60=30=-=200=ТО-5

2N3016=Si planarny npn=60-150=większe od 200=3W=100=50=500=150=ТО-5

2N3017=Si planarny npn=60-150=większe od 200=3W=100=50=1 A=150=МТ27

2N3018=Si planarny npn=60-150=większe od 200=25 W=100=50=10 A=150=ТО-61

2N3019=Si planarny epitaksjalny npn=100-300=większe od 100=5W=140=80=1 A=200=ТО-39

2N3019=NPN=-=-=0.8W=-=140V=1A=-=-

2N301A=Ge złączowy pnp=większe od 30=0,4=11 W=60=60=ЗА=100=ТО-31

2N301B=Ge złączowy pnp=-=-=90 W=40=32=-=85=ТО-З

2N301G=Ge złączowy pnp=-=-=90 W=40=32=-=85=ТО-З

2N301W=Ge złączowy pnp=-=-=90W=40=32=-=85=то-з

2N302=Ge złączowy pnp=45=7=150=30=Ю=200=85=OV4

2N3020=Si planarny epitaksjalny npn=40-120=większe od 80=5w=140=80=1 A=200=ТО-5

2N3021=Si planarny pnp=20-60=większe od 60=25 W=30=30=ЗА=175=ТО-3

2N3022=Si planarny pnp=20-60=większe od 60=25 W=45=45=ЗА=175=ТО-3

2N3023=Si planarny pnp=20-60=większe od 60=25W=60=60=ЗА=175=ТО-3

2N3024=Si planarny pnp=50-180=większe od 60=25 W=30=30=ЗА=175=ТО-3

2N3025=Si planarny pnp=50-180=większe od 60=25 W=45=45=ЗА=175=ТО-3

2N3026=Si planarny pnp=50-180=większe od 60=25 W=60=60=ЗА=175=ТО-3

2N303=Ge złączowy pnp=-=14=-=30=10=20=-=OV4

2N3031=Si planarny epitaksjalny pnp=30-90=większe od 150=600=70=50=600=200=TO-46

2N3033=Si epitaksjalny mesa npn=1,5=-=300=100=100=20=175=ТО-18

2N3034=Si planarny epitaksjalny npn=1,5=-=300=70=70=20=175=ТО-18

2N3035=Si planarny epitaksjalny npn=1,5=-=300=50=50=20=175=ТО-18

2N3037=Si planarny epitaksjalny npn=30=50=360=120=70=500=-=ТО-50

2N3038=Si planarny epitaksjalny npn=60=50=360=100=60=500=-=ТО-50

2N3039=Si planarny epitaksjalny npn=20-80=50=360=50=35=500=-=ТО-50

2N3040=Si planarny epitaksjalny npn=40-60=50=360=40=30=500=-=ТО-50

2N3053=Si planarny npn=50-250=większe od 100=5W=60=(50)=700=200=ТО-39

2N3053=NPN=-=-=1W=-=60V=.7A=-=-

2N3053AS=Si npn=0,5-1,0=-=375=-=40=50=-=-

2N3054=Si planarny epitaksjalny npn=25-100=większe od 0,8=29 W=90=55=4A=20C=TO-66

2N3054=Si złączowy npn=25-100=większe od 0,8=25 W=90=55=4А=200=ТО-66

2N3054=Si pnp=25=większe od 175=10k=-=600=700=-=-

2N3054A=Si pnp=50k=większe od 175=20k=-=600=700=-=-

2N3054A=NPN=-=-=25W=-=90V=4A=-=-

2N3055=Si npnd=20-70=większe od 0,8=117W=100=60=15 A=200=TO-3

2N3055=Si npn=1k-10k=większe od 20=65W=-=80=15A=-=-

2N3055=NPN=-=.8MHz,h21E20-70=115W=-=60V=15A=-=-

2N3055E=Si npn=0,5k-10k=większe od 20=65W=-=100=15A=-=-

2N3055H=Si npn=1k-10k=większe od 20=65W=-=100=15A=-=-

2N3055S=Si npn=20-70=większe od 0,8=117W=-=-=15 A=200=TO-3

2N3055S=Si npn=1k-10k=większe od 20=65W=-=120=15A=-=-

2N3055SD=Si npn=1k-10k=większe od 20=36W=-=80=15A=-=-

2N3055U=Si npn=0,5k-10k=większe od 20=36W=-=100=15A=-=-

2N3055V=Si npn=1k-10k=większe od 20=36W=-=100=15A=-=-

2N3056=Si planarny epitaksjalny npn=40-120=większe od 80=400=100=60=1 A=200=TO-5

2N3056=Si npn=1k-10k=większe od 20=36W=-=120=15A=-=-

2N3056A=Si npn=100-350=większe od 200=625=-=40=200=-=-

2N3056А=Si planarny epitaksjalny npn=40-120=większe od 80=400=140=80=1 A=200=TO-46

2N3057=Si planarny epitaksjalny npn=100-300=większe od 100=400=100=60=1 A=200=TO-46

2N3057=Si npn=250-700=większe od 200=625=-=40=200=-=-

2N3057A=Si planarny epitaksjalny npn=100-300=większe od 100=400=140=80=1 A=200=TO-46

2N3057A=Si npn=100-300=większe od 200=625=-=60=200=-=-

2N3058=Si epitaksjalny pnp=40-400=10=400=6=6=100=200=TO-46

2N3059=Si epitaksjalny pnp=100-300=10=400=10=10=100=200=TO-46

2N306=Ge złączowy npn=25-125=0,6=180=20=15=100=85=TO-22

2N3060=Si epitaksjalny pnp=30-90=4=400=70=60=-=200=TO-46

2N3061=Si epitaksjalny pnp=60-180=5=400=70=60=-=200=TO-46

2N3062=Si epitaksjalny pnp=20-80=2,4=400=90=5O=-=200=TO-46

2N3063=Si epitaksjalny pnp=50-150=4=400=90=80=-=200=TO-46

2N3064=Si epitaksjalny pnp=12-40=-=400=110=100=-=200=TO-46

2N3065=Si epitaksjalny pnp=30-80=-=400=110=100=-=200=TO-46

2N3066=Si npn=większe od 60=większe od 200=625=-=65=200=-=-

2N3067=Si npn=7-35=większe od 6=100W=-=300=10A=-=-

2N3068=Si npn=7-35=większe od 6=100W=-=400=10A=-=-

2N3069=Si npn=7-35=większe od 6=125W=-=300=16A=-=-

2N307=Ge złączowy pnp=większe od 20=0,003=50W=35=35=5 A=100=TO-3

2N3070=Si npn=7-35=większe od 6=125W=-=400=16A=-=-

2N3071=Si npn=6-30=większe od 6=175W=-=300=30A=-=-

2N3072=Si planarny pnp=30-130=większe od 130=800=60=60=500=200=TO-5

2N3072=Si npn=6-30=większe od 6=175W=-=400=30A=-=-

2N3073=Si planarny pnp=30-130=większe od 130=360=60=60=500=200=TO-18

2N3073=Si npn=25k-150k=większe od 100=10W=-=40=2A=-=-

2N3074=Ge dyfuzyjny pnp=25 - 300=-=140=25=(25)=20=90=TO-12

2N3075=Ge dyfuzyjny pnp=20-250=-=140=35=(25)=20=90=TO-12

2N3076=Si planarny npn=30-90=większe od 50=125W=140=(100)=10A=150=MT-38

2N3077=Si planarny npn=80-400=większe od 60=360=80=60=50=200=TO-18

2N3078=Si planarny npn=25-120=większe od 60=360=80=60=50=200=TO-18

2N3079=Si npnd=10-50=większe od 2=175 W=200=200=10A=200=TO-36

2N307А=Ge złączowy pnp=większe od 30=0,0035=50 W=35=35=5A=100=TO-3

2N308=Ge złączowy pnp=-=-=30=20=-=5=65=OV9

2N3080=Si npnd=10-50=większe od 1,5=175 W=300=300=10 A=200=TO-36

2N3082=Si planarny npn=większe od 100=większe od 100=500=25=7=100=200=L1

2N3083=Si planarny npn=większe od 100=większe od 100=500=25=7=100=200=L1

2N3084=Si npn=15k-150k=większe od 100=10W=-=40=2A=-=-

2N3085=Si npn=80-300=większe od 75=10W=-=60=2A=-=-

2N3086=Si npn=80-300=większe od 75=10W=-=80=2A=-=-

2N3087=Si npn=80-300=większe od 75=10W=-=100=2A=-=-

2N3088=Si pnp=80-200=większe od 75=10W=-=60=2A=-=-

2N3088A=Si pnp=80-200=większe od 75=10W=-=80=2A=-=-

2N3089=Si pnp=80-200=większe od 75=10W=-=100=2A=-=-

2N3089A=Si npn=40-180=większe od 45=10W=-=250=700=-=-

2N309=Ge złączowy pnp=-=-=30=20=-=5=65=OV9

2N31=Ge złączowy pnp=17=3=100=30=-=7=65=-

2N310=Ge złączowy pnp=-=-=30=30=-=5=65=OV9

2N3107=Si planarny epitaksjalny npn=100-300=większe od 70=800=100=60=1 A=200=TO-5

2N3107=Si npn=40-180=większe od 45=10W=-=300=700=-=-

2N3108=Si planarny epitaksjalny npn=40-120=większe od 60=800=100=60=1 A=200=TO-5

2N3108=Si npn=40-180=większe od 45=10W=-=350=700=-=-

2N3109=Si planarny epitaksjalny npn=100-300=większe od 70=800=80=40=1 A=200=TO-5

2N3109=Si npn=10-40=większe od 10=220W=-=450=10A=-=-

2N311=Ge złączowy pnp=50=-=150=15=15=-=85=TO-5

2N3110=Si planarny epitaksjalny npn=40-120=większe od 60=800=100=40=1 A=200=TO-5

2N3110=Si npn=10-50=większe od 15=220W=-=300=10A=-=-

2N3114=Si planarny npn=30-120=większe od 50=800=150=150=200=200=TO-5

2N3114=Si npn=10-50=większe od 10=175W=-=450=10A=-=-

2N3114=Si npn=10-50=większe od 15=175W=-=300=10A=-=-

2N3114S=Si npn=15-200=1,5=100W=-=40=24A=-=-

2N3115=Si npn=20-60=większe od 1=250W=-=90=40A=-=-

2N3116=Si planarny epitaksjalny npn=100-300=większe od 250=500=60=20=600=175=TO-18

2N3117=Si planarny epitaksjalny npn=250-500=większe od 60=360=60=60=50=200=TO-18

2N3117=Si npn=20-60=większe od 1=250W=-=105=40A=-=-

2N3118=Si planarny epitaksjalny npn=50-275=większe od 300=1 W=85=60=500=200=TO-5

2N3119=Si dyfuzyjny npn=50-200=większe od 250=1 W=100=80=500=200=TO-5

2N3120=Si planarny epitaksjalny pnp=30-130=większe od 200=800=45=45=500=200=TO-5

2N3120=Si npn=7-21=większe od 5=125W=-=250=10A=-=-

2N3121=Si planarny epitaksjalny pnp=30-130=większe od 200=360=45=45=500=200=TO-18

2N3121=Si npn=7-21=większe od 5=125W=-=275=10A=-=-

2N3122=Si planarny epitaksjalny pnp=25-100=większe od 60=800=50=30=500=200=TO-5

2N3123=Si planarny epitaksjalny pnp=100-300=większe od 400=800=60=30=800=200=TO-5

2N3124=Ge złączowy pnp=50-100=większe od 0,0025=90 W=40=30=15A=90=ТО-41

2N3125=Ge złączowy pnp=30-75=większe od 0,005=90 W=80=80=3,3A=90=ТО-41

2N3126=Ge złączowy pnp=10-30=większe od 0,006=90 W=100=75=15 A=90=ТО-41

2N3127=Ge mesa pnp=125=większe od 400=100=25=20=50=75=ТО-72

2N3128=Si planarny npn=50-150=większe od 60=150=20=20=100=150=Х16

2N3129=Si planarny npn=150=większe od 60=150=45=45=100=150=Х16

2N313=Ge złączowy npn=25=5=65=15=-=20=85=-

2N313=Ge złączowy pnp=15-30=5=150=20=15=500=85=TO-5

2N3130=Si planarny npn=100=większe od 60=150=60=60=100=150=Х16

2N3131=Si planarny npn=30-120=większe od 250=150=40=15=100=150=Х16

2N3132=Si planarny npn=40-200=większe od 0,003=90 W=100=70=5 A=100=ТО-3

2N3132=Si npn=7-21=większe od 5=125W=-=300=10A=-=-

2N3133=Si planarny epitaksjalny pnp=40-120=większe od 200=600=50=35=600=200=ТО-5

2N3133=Si npn=2k-20k=większe od 4=120W=-=60=30A=-=-

2N3133=Si npn=2k-20k=większe od 4=120W=-=90=30A=-=-

2N3133S=Si npn=2k-20k=większe od 4=120W=-=120=30A=-=-

2N3134=Si planarny epitaksjalny pnp=100-300=większe od 200=600=50=35=600=200=ТО-5

2N3134=Si npn=7-35=większe od 25=125W=-=350=10A=-=-

2N3134S=Si npn=7-35=większe od 25=125W=-=400=10A=-=-

2N3135=Si planarny epitaksjalny pnp=40-120=większe od 200=400=50=35=600=200=TÓ-18

2N3135=Si npn=7-35=większe od 25=125W=-=450=10A=-=-

2N3136=Si planarny epitaksjalny pnp=100-300=większe od 200=400=50=35=600=200=ТО-18

2N3136=Si npn=7-35=większe od 25=125W=-=350=10A=-=-

2N3137=Si planarny epitaksjalny npn=20-120=większe od 500=600=40=20=150=200=ТО-3 9

2N3137=Si npn=7-35=większe od 25=125W=-=400=10A=-=-

2N3138=Si planarny npn=większe od 10=100=20 W=65=65=2A=175=МТ-24

2N314=Ge złączowy npn=25=8=65=15=-=20=85=-

2N3140=Si planarny npn=większe od 10=200=20 W=65=65=2A=175=МТ-24

2N3141=Si planarny npn=większe od 10=200=20W=140=140=2A=175=МТ-24

2N3142=Si planarny npn=większe od 10=100=25 W=65=65=2A=175=МТ-46

2N3143=Si planarny npn=większe od 10=100=25 W=140=140=2A=175=МТ-46

2N3144=Si planarny npn=większe od 10=200=25 W=65=65=2A=175=МТ-46

2N3145=Si planarny npn=większe od 10=200=25 W=140=140=2A=175=МТ-46

2N3146=Si dufuzyjny npn=30-90=większe od 0,2=150W=65=65=15A=200=ТО-3

2N3147=Si dufuzyjny npn=30-90=większe od 0,2=120W=180=75=15A=200=ТО-3

2N3148=Ge złączowy pnp=większe od 70=większe od 25=450=11=6=50=90=ТО-24

2N3149=Si dufuzyjny npn=większe od 10=większe od 0,1=200 W=80=80=50 A=200=МТ-49

2N3150=Si dufuzyjny npn=większe od 10=większe od 0,1=200 W=100=100=50 A=200=МТ-49

2N3151=Si dufuzyjny npn=większe od 10=większe od 0,1=200 W=150=150=50 A=200=МТ-49

2N3152=Si planarny npn=większe od 40=większe od 200=2500=120=120=100=200=ТО-18

2N3153=Si planarny npn=większe od 3=większe od 30=300=15=15=-=200=ТО-18

2N3154=Ge złączowy pnp=60-180=0,015=28 W=40=30=ЗА=100=MS7

2N3155=Ge złączowy pnp=60-180=0,015=28 W=60=50=ЗА=100=MS7

2N3156=Ge złączowy pnp=60-180=0,015=28 W=80=65=ЗА=100=MS7

2N3157=Ge złączowy pnp=60-180=0,015=28 W=100=75=ЗА=100=MS7

2N3158=Ge złączowy pnp=25-75=0,5=28 W=40=35=ЗА=100=MS7

2N3159=Ge złączowy pnp=25-75=0,5=28 W=60=50=ЗА=100=MS7

2N315A=Ge złączowy pnp=20-50=5=150=30=20=-=85=TO-5

2N315B=Ge złączowy pnp=70=5=150=30=-=-=85=TO-5

2N316=Ge złączowy pnp=20-50=12=150=20=10=500=85=TO-5

2N3160=Ge złączowy pnp=25-75=0,5=28 W=80=65=ЗА=100=MS7

2N3163=Si pnp=12-36=większe od 1=85 W=40=40=ЗА=200=МТ10

2N3164=Si pnp=12-36=większe od 1=85W=60=60=ЗА=200=МТ10

2N3166=Si pnp=12-36=większe od 1=85 W=100=100=ЗА=200=МТЮ

2N3167=Si pnp=12-36=większe od 1=85 W=40=40=ЗА=200=ТО-53

2N3168=Si pnp=12-36=większe od 1=85 W=60=60=ЗА=200=ТО-53

2N316A=Ge złączowy pnp=20-60=12=150=30=15=-=85=TO-5

2N317=Ge złączowy pnp=większe od 20=20=150=20=6=400=85=TO-5

2N3171=Si pnp=12-36=większe od 1=75 W=40=40=ЗА=200=то-з

2N3171=Si npn=7-35=większe od 25=125W=-=450=10A=-=-

2N3172=Si pnp=12-36=większe od 1=75 W=60=60=ЗА=200=то-з

2N3172=Si npn=7-35=większe od 25=125W=-=350=10A=-=-

2N3173=Si pnp=12-36=większe od 1=75 W=80=80=ЗА=200=ТО-3

2N3173=Si npn=7-35=większe od 25=125W=-=400=10A=-=-

2N3174=Si npn=7-35=większe od 25=125W=-=450=10A=-=-

2N3175=Si pnp=10-30=większe od 1=85 W=40=40=5А=200=мтю

2N3176=Si pnp=10-30=większe od 1=85 W=60=60=5А=200=мтю

2N3177=Si pnp=10-30=większe od 1=85 W=80=80=5А=200=мтю

2N3178=Si pnp=10-30=większe od 1=85 W=100=100=5А=200=мтю

2N3179=Si pnp=10-30=większe od 1=85 W=40=40=5А=200=ТО-53

2N317A=Ge złączowy pnp=20-60=20=150=25=10=400=85=TO-5

2N3181=Si pnp=10-30=większe od 1=85 W=80=80=5А=200=ТО-53

2N3182=Si pnp=10-30=większe od 1=85 W=100=100=5А=200=ТО-53

2N3183=Si pnp=10-30=większe od 1=75 W=40=40=5А=200=ТО-З

2N3183=Si npn=7-35=większe od 25=125W=-=350=10A=-=-

2N3184=Si pnp=10-30=większe od 1=75 W=60=60=5А=200=ТО-З

2N3184=Si npn=7-35=większe od 25=125W=-=400=10A=-=-

2N3185=Si pnp=10-30=większe od 1=75 W=80=80=5А=200=то-з

2N3185=Si npn=7-35=większe od 25=125W=-=450=10A=-=-

2N3186=Si pnp=10-30=większe od 1=75 W=100=100=5А=200=то-з

2N3186=Si npn=40-200=większe od 35=10W=-=150=1A=-=-

2N3187=Si pnp=10-30=większe od 1=85 W=40=40=5А=200=мтю

2N3188=Si pnp=10-30=większe od 1=85 W=60=60=5А=200=мтю

2N3189=Si pnp=10-30=większe od 1=85 W=80=80=5А=200=мтю

2N319=Ge złączowy pnp=25-42=większe od 1=225=25=20=200=85=TO-5

2N3190=Si pnp=10-30=większe od 1=85 W=100=100=5А=200=мтю

2N3191=Si dufuzyjny pnp=10-30=większe od 1=85 W=40=40=5А=200=ТО-53

2N3192=Si dufuzyjny pnp=10-30=większe od 1=85 W=60=60=5А=200=ТО-53

2N3193=Si dufuzyjny pnp=10-30=większe od 1=85 W=80=80=5А=200=ТО-53

2N3194=Si dufuzyjny pnp=10-30=większe od 1=85 W=100=100=5А=200=ТО-53

2N3195=Si dufuzyjny pnp=10-30=większe od 1=75 W=40=40=5А=200=то-з

2N3195=Si npn=30-200=większe od 35=10W=-=200=1A=-=-

2N3196=Si dufuzyjny pnp=19-30=większe od 1=75 W=60=60=5А=200=то-з

2N3196=Si npn=30-200=większe od 35=10W=-=250=1A=-=-

2N3197=Si dufuzyjny pnp=10-30=większe od 1=75 W=80=80=5А=200=то-з

2N3197=Si pnp=15-200=większe od 2,5=100W=-=40=24A=-=-

2N3198=Si dufuzyjny pnp=10-30=większe od 1=75 W=100=100=5А=200=то-з

2N3198=Si npn=większe od 25=większe od 3,5=375=-=15=25=-=-

2N32=Ge złączowy pnp=17=2,7=50=40=-=8=85=-

2N320=Ge złączowy pnp=34-65=2,5=225=25=20=200=85=TO-5

2N3200=Si dufuzyjny pnp=20-60=większe od 1=40 W=60=60=5А=200=МТ25

2N3201=Si dufuzyjny pnp=20-60=większe od 1=40 W=80=80=5А=200=МТ25

2N3202=Si dufuzyjny pnp=20-60=większe od 1=8,5W=40=40=5А=200=ТО-5

2N3202=Si npn=30-200=1GHz=400=-=15=30=-=-

2N3203=Si dufuzyjny pnp=20-60=większe od 1=8,5W=60=60=5А=200=ТО-5

2N3203=Si npn=30-200=1GHz=500=-=15=50=-=-

2N3204=Si dufuzyjny pnp=20-60=większe od 1=8,5W=80=80=5А=200=ТО-5

2N3204=Si pnp=15-60=-=150W=-=140=30A=-=-

2N3208=Si dufuzyjny pnp=20-60=większe od 1=8,5W=40=40=2А=200=ТО-5

2N3209=Si planarny epitaksjalny pnp=30-120=większe od 400=360=20=20=200=200=ТО-18

2N3209=Si npn=większe od 25=4,2GHz=200=-=12=30=-=-

2N321=Ge złączowy pnp=53-121=większe od 2=225=25=20=200=85=TO-5

2N3210=Si planarny epitaksjalny npn=30-120=większe od 300=360=40=15=500=200=ТО-18

2N3210=Si npn=większe od 25=4,5GHz=200=-=12=30=-=-

2N3211=Si planarny epitaksjalny npn=50-150=większe od 350=360=40=15=500=200=ТО-18

2N3212=Ge dyfuzyjny pnp=30-90=0,6=14W=100=80=5А=100=ТО-37

2N3213=Ge dyfuzyjny pnp=30-90=0,6=14W=80=60=5А=100=ТО-37

2N3214=Ge dyfuzyjny pnp=30-90=0,6=14W=60=40=5А=100=ТО-37

2N3215=Ge dyfuzyjny pnp=25-100=0,6=14W=40=30=5А=100=ТО-37

2N3216=Ge dyfuzyjny pnp=większe od 60=większe od 90=150=20=10=500=90=ТО-5

2N3217=Si planarny pnp=większe od 30=większe od 10=400=15=10=100=200=ТО-46

2N3218=Si planarny pnp=większe od 30=większe od 5=400=25=20=100=200=ТО-46

2N322=Ge złączowy pnp=34-65=większe od 1=225=18=18=200=85=TO-5

2N3220=Si npn=20-60=większe od 10=6W=100=80=2А=200=МТ-47

2N3221=Si npn=40-120=większe od 10=6W=100=80=2А=200=МТ47

2N3222=Si npn=20-60=większe od 10=2W=80=60=2А=200=МТ47

2N3223=Si npn=40-120=większe od 10=2W=80=60=2А=200=МТ47

2N3224=Si planarny npn=20-60=większe od 60=700=100=100=-=200=ТО-5

2N3225=Si planarny npn=40-120=większe od 80=700=100=100=-=200=ТО-5

2N3227=Si planarny npn=100-300=większe od 600=360=40=20=200=200=ТО-18

2N3229=Si planarny epitaksjalny npn=-=200=17,5W=105=60=2,5 А=200=МТ31

2N3229=Si npn=20-150=1,6GHz=130=-=15=50=-=-

2N323=Ge złączowy pnp=53-121=większe od 1,5=225=18=18=500=85=TO-5

2N3230=Si pnp=200-2000=-=25 W=80=60=7А=200=Х19

2N3231=Si pnp=200-2000=-=25 W=100=80=7А=200=Х19

2N3232=Si dufuzyjny npn=18-55=większe od 1=115W=80=60=7,5 А=200=MD21

2N3232=Si pnp=1k-20k=-=70W=-=40=15A=-=-

2N3233=Si dufuzyjny npn=18-55=większe od 1=115W=110=100=7,5 А=200=MD21

2N3233=Si pnp=1k-20k=-=70W=-=60=15A=-=-

2N3234=Si dufuzyjny npn=18-55=większe od 1=115W=160=160=7,5 А=200=MD21

2N3234=Si pnp=1k-20k=-=70W=-=80=15A=-=-

2N3235=Si dufuzyjny npn=20-70=większe od 1=115W=65=55=15А=200=MD21

2N3235=Si npn=-=-=25W=-=35=3A=-=-

2N3236=Si dufuzyjny npn=17-60=większe od 1=150W=100=90=15 А=200=ND21

2N3236=Si npn=mniejsze od 30=-=25W=-=60=3A=-=-

2N3237=Si dufuzyjny npn=12-36=większe od 1=175W=90=75=20 А=200=MD21

2N3237=Si npn=mniejsze od 40=-=25W=-=90=3A=-=-

2N3238=Si dufuzyjny npn=8,5-25=większe od 1=150W=80=80=15А=200 ,=MD21

2N3238=Si npn=mniejsze od 1,80=-=8,3W=-=35=2A=-=-

2N3239=Si dufuzyjny npn=8,5-25=większe od 1=150W=80=80=15А=200=MD21

2N3239=Si npn=mniejsze od 3=-=8,3W=-=60=2A=-=-

2N324=Ge złączowy pnp=71-198=większe od 2=225=18=18=500=85=TO-3

2N3240=Si dufuzyjny npn=8,5-25=większe od 1=150W=160=160=15 А=200=MD21

2N3240=Si npn=-=-=8,3W=-=90=2A=-=-

2N3241=Si planarny npn=większe od 50=większe od 50=500=30=25=100=175=RO-92

2N3241A=Si planarny epitaksjalny npn=100-200=175=500=30=25=-=175=ТО-104

2N3242=Si planarny npn=większe od 75=większe od 50=500=30=40=200=175=RO-92

2N3242A=Si planarny epitaksjalny npn=125-300=175=500=40=40=-=200=ТО-104

2N3244=Si planarny epitaksjalny pnp=50-150=większe od 175=1000=40=50=1 А=200=ТО-5

2N3244=Si pnp=1k-20k=-=65W=-=40=15A=-=-

2N3244S=Si pnp=1k-20k=-=65W=-=60=15A=-=-

2N3245=Si planarny epitaksjalny pnp=30-90=większe od 150=1,000=50=40=1 А=200=ТО-5

2N3245=Si pnp=1k-20k=-=65W=-=80=15A=-=-

2N3245S=Si npn=20-100=większe od 10=40W=-=30=10A=-=-

2N3246=Si planarny npn=350=większe od 60=350=60=45=50=200=ТО-18

2N3246=Si npn=większe od 30=-=10W=-=80=1,5A=-=-

2N3247=Si planarny npn=większe od 150=większe od 60=150=60=45=50=150=Х16

2N3248=Si planarny epitaksjalny npn=50-150=większe od 250=360=15=12=-=200=ТО-18

2N3248=Si npn=10-40=większe od 15=150W=-=300=10A=-=-

2N3249=Si planarny epitaksjalny npn=100-300=większe od 300=360=15=12=-=200=ТО-18

2N3249=Si npn=10-40=większe od 15=150W=-=350=10A=-=-

2N3250=Si planarny epitaksjalny pnp=50-150=większe od 250=360=50=40=200=200=ТО-18

2N3250=Si npn=10-40=-=150W=-=400=10A=-=-

2N3250A=Si npn=8-20=większe od 1=175W=-=300=20A=-=-

2N3250А=Si planarny epitaksjalny pnp=50-150=większe od 250=360=60=60=200=200=TO-18

2N3251=Si planarny epitaksjalny pnp=100-300=większe od 300=360=50=40=200=200=TO-18

2N3251=Si npn=8-20=-=175W=-=400=20A=-=-

2N3251A=Si npn=większe od 8=-=175W=-=300=20A=-=-

2N3251А=Si planarny epitaksjalny pnp=100-300=większe od 300=360=60=60=200=200=TO-18

2N3252=Si planarny epitaksjalny pnp=30-90=większe od 200=1W=60=30=1 A=200=TO-39

2N3252=Si npn=większe od 8=-=175W=-=350=20A=-=-

2N3252S=Si npn=większe od 8=większe od 15=175W=-=400=20A=-=-

2N3253=Si planarny epitaksjalny pnp=25-75=większe od 175=1W=75=40=1 A=200=TO-39

2N3253=Ge pnp=150=70=100=-=20=10=-=-

2N3253S=Ge pnp=150=70=100=-=20=10=-=-

2N326=Ge złączowy npn=30-60=0,15=7W=35=35=2A=85=TO-3

2N3260=Si dufuzyjny npn=10-40=większe od 0,6=175W=200=200=30=200=MT50

2N3261=Si planarny epitaksjalny npn=40-150=600=300=40=15=500=175=TO-52

2N3261=Ge pnp=150=100=100=-=20=10=-=-

2N3262=Si pnp=40=150=1 W=100=80=1,5A=200=TO-30

2N3262=Ge pnp=80-300=większe od 10=60=-=40=10=-=-

2N3263=Ge pnp=20-250=16=60=-=40=10=-=-

2N3264=Ge pnp=12-250=większe od 20=60=-=40=10=-=-

2N3265=Si planarny epitaksjalny npn=20-80=większe od 20=125W=150=90=25 A=200=TO-63

2N3265=Ge pnp=25-250=większe od 30=60=-=40=10=-=-

2N3266=Si planarny epitaksjalny npn=25-75=większe od 20=125W=120=60=25 A=90=TO-63

2N3266=Ge pnp=30-250=większe od 40=60=-=40=10=-=-

2N3267=Ge mesa pnp=10-500=większe od 900=75=15=8=20=200=TO-72

2N3268=Si dufuzyjny npn=12-80=większe od 2=150=45=45=25=100 ,=TO-5

2N327=Si złączowy pnp=14=0,3=237=-=40=50=150=-

2N3277=Ge pnp=9-16=8=100=-=15=15=-=-

2N3278=Ge pnp=11-27,5=12=100=-=15=15=-=-

2N3279=Ge epitaksjalny mesa pnp=10-100=800=100=30=20=50=100=TO-72

2N3279=Ge pnp=4-13,5=5=100=-=15=15=-=-

2N327A=Si złączowy pnp=9-22=0,2=400=50=40=50=200=TO-5

2N327В=Si złączowy pnp=14=większe od 2=400=50=40=100=150=TO-5

2N328=Si złączowy pnp=24=0,35=337=-=30=50=150=TO-5

2N3280=Ge epitaksjalny mesa pnp=10-100=800=100=30=20=50=100=TO-72

2N3280=Ge pnp=27-330=55=70=-=20=15=-=-

2N3281=Ge epitaksjalny mesa pnp=10-150=800=100=30=15=50=100=TO-72

2N3281=Ge pnp=27-330=60=70=-=20=15=-=-

2N3282=Ge epitaksjalny mesa pnp=10-150=800=100=30=15=50=100=TO-72

2N3282=Ge pnp=27-330=65=70=-=20=15=-=-

2N3283=Ge epitaksjalny mesa pnp=10-30=800=100=25=18=50=100=TO-72

2N3283=Ge pnp=40-400=7=63=-=20=10=-=-

2N3284=Ge epitaksjalny mesa pnp=10-30=800=100=25=18=50=100=TO-72

2N3284=Ge pnp=40-400=7=63=-=20=10=-=-

2N3285=Ge epitaksjalny mesa pnp=5-15=800=100=20=12=50=100=TO-72

2N3285=Ge pnp=100=150=83=-=20=5=-=-

2N3286=Ge epitaksjalny mesa pnp=5-15=800=100=20=12=50=100=TO-72

2N3286=Si pnp=400=10=30=-=-=150=-=-

2N3287=Si planarny epitaksjalny npn=15-100=600=200=40=20=50=200=TO-72

2N3287=Si pnp=70-240=większe od 100=400=-=30=400=-=-

2N3288=Si planarny epitaksjalny npn=15-100=600=200=40=20=50=200=TO-72

2N3288=Si pnp=40-400=1=10W=-=30=3A=-=-

2N3289=Si planarny epitaksjalny npn=10-150=300=200=30=15=50=200=TO-18, TO-72

2N3289=Si pnp=120=70=150=-=30=100=-=-

2N328B=Si złączowy pnp=28=większe od 3=400=50=35=100=150=TO-5

2N328А=Si złączowy pnp=18-44=0,3=400=50=35=50=200=TO-5

2N3290=Si planarny epitaksjalny npn=10-150=300=200=30=15=50=200=TO-18, TO-72

2N3290=Si pnp=30-240=10=20W=-=150=1,5A=-=-

2N3291=Si planarny epitaksjalny npn=większe od 10=250=200=25=25=50=200=TO-18, TO-72

2N3291=Si pnp=40-240=większe od 3=25W=-=40=3A=-=-

2N3292=Si planarny epitaksjalny npn=większe od 10=250=200=25=25=50=200=TO-18, TO-72

2N3292=Si pnp=120-400=80=400=-=50=150=-=-

2N3293=Si planarny epitaksjalny npn=większe od 10=250=200=20=20=50=200=TO-18, TO-72

2N3293=Si pnp=70-240=większe od 100=44=-=50=150=-=-

2N3294=Si planarny epitaksjalny npn=większe od 10=większe od 250=200=20=20=50=200=TO-18, TO-72

2N3294=Si pnp=40-240=większe od 50=5W=-=30=1A=-=-

2N3295=Si planarny epitaksjalny npn=20-60=większe od 200=800=60=60=250=175=TO-5

2N3295=Si pnp=40-240=70=600=-=80=800=-=-

2N3295S=Si pnp=40-240=70=600=-=50=800=-=-

2N3296=Si planarny epitaksjalny npn=5-50=większe od 100=6W=60=60=700=175=TO-102

2N3296=Si pnp=30-200=większe od 100=250=-=40=100=-=-

2N3297=Si pnp=30-200=większe od 100=250=-=20=100=-=-

2N3298=Si planarny epitaksjalny npn=60-120=większe od 200=300=25=25=100=175=TO-18

2N3298=Si pnp=40-240=większe od 50=300=-=80=100=-=-

2N3299=Si planarny epitaksjalny npn=40-120=większe od 250=800=60=30=500=200=TO-5

2N3299=Si pnp=30-300=większe od 50=800=-=80=600=-=-

2N3299S=Si pnp=30-300=większe od 50=800=-=60=600=-=-

2N329A=Si planarny pnp=36-88=większe od 0,3=400=50=30=-=200=TO-5

2N329В=Si złączowy pnp=36-88=większe od 5=400=50=30=100=200=TO-5

2N32H=npn=40-240=większe od 50=5W=-=50=1A=-=-

2N32А=Ge złączowy pnp=21=2,7=50=40=-=8=65=-

2N33=Ge złączowy pnp=40=50=30=8,5=-=7=65=OV7

2N330=Si złączowy pnp=30=większe od 0,5=337=-=20=50=200=TO-5

2N3300=Si planarny epitaksjalny npn=100-300=większe od 250=800=60=30=500=200=TO-5

2N3300=Si pnp=70-240=140=600=-=30=800=-=-

2N3300S=Si pnp=30-150=większe od 20=800=-=100=1,5A=-=-

2N3301=Si planarny epitaksjalny npn=40-120=większe od 250=360=60=30=500=200=TO-18

2N3301=Si pnp=30-150=większe od 20=800=-=60=1,5A=-=-

2N3302=Si planarny epitaksjalny npn=100-300=większe od 250=360=60=30=500=200=TO-18

2N3302=Si pnp=35-200=200=250=-=20=100=-=-

2N3303=Si planarny epitaksjalny npn=30-120=większe od 450=3W=25=12=1 А=200=RO-83a

2N3303=Si pnp=35-200=200=250=-=40=100=-=-

2N3304=Si planarny epitaksjalny npn=30-120=większe od 500=зоо=6=6=-=200=ТО-18

2N3304=Si pnp=35-200=większe od 100=250=-=40=100=-=-

2N3306=Si planarny epitaksjalny npn=100-300=większe od 20=600=-=40=-=200=ТО-5

2N3307=Si planarny epitaksjalny npn=40-250=większe od 700=200=40=35=50=200=ТО-72

2N3307=Si pnp=35-200=większe od 100=250=-=20=100=-=-

2N3308=Si planarny epitaksjalny npn=25-250=większe od 700=200=30=25=50=200=ТО-72

2N3308=Si pnp=20-120=większe od 100=650=-=40=300=-=-

2N3309=Si planarny epitaksjalny npn=5-100=większe od 300=1000=50=30=500=175=ТО-39

2N3309=Si pnp=20-120=większe od 100=650=-=20=300=-=-

2N330А=Si złączowy pnp=25=większe od 0,5=385=50=30=100=160=TO-5

2N331=Ge złączowy pnp=30-70=większe od 0,41=150=30=30=200=100=TO-9

2N3310=Si planarny npn=większe od 10=większe od 300=300=35=15=200=200=ТО-38

2N3311=Ge złączowy pnp=60-120=większe od 0,001=170W=30=20=5 А=110=ТО-39

2N3312=Ge złączowy pnp=60-120=większe od 0,001=170W=45=30=5А=110=ТО-36

2N3313=Ge złączowy pnp=60-120=większe od 0,001=170W=60=40=5А=110=ТО-36

2N3314=Ge złączowy pnp=100-200=większe od 0,001=170W=30=20=5А=110=ТО-36

2N3315=Ge złączowy pnp=100-200=większe od 0,001=170W=45=30=5 А=110=ТО-36

2N3316=Ge złączowy pnp=100-200=większe od 0,001=170W=60=40=5А=110=ТО-36

2N3317=Si złączowy pnp=-=większe od 6,4=150=30=30=50=140=RO-98

2N3318=Si złączowy pnp=-=większe od 7,6=150=15=15=50=140=RO-98

2N3319=Si złączowy pnp=-=większe od 12=150=10=6=50=140=RO-98

2N332=Si złączowy npn=9-20=większe od 4=150=45=-=25=175=TO-5

2N3320=Ge dyfuzyjny pnp=większe od 40=większe od 600=60=15=10=100=100=ТО-18

2N3321=Ge dyfuzyjny pnp=większe od 80=większe od 600=60=12=7=100=100=ТО-18

2N3322=Ge dyfuzyjny pnp=większe od 25=większe od 600=60=12=7=100=100=ТО-18

2N3323=Ge epitaksjalny pnp=30-200=300=150=35=35=100=100=ТО-18

2N3324=Ge epitaksjalny pnp=30-200=300=150=35=35=100=100=ТО-18

2N3325=Ge epitaksjalny pnp=30-200=300=150=35=35=100=100=ТО-18

2N3326=Si planarny epitaksjalny npn=40-120=większe od 250=800=60=45=800=175=ТО-5

2N3327=Si planarny epitaksjalny npn=większe od 10=700=23 W=65=65=2А=200=МТ31

2N3328=Si pnp=50=250=350=-=25=100=-=-

2N3329=Si pnp=50=80=5W=-=40=2A=-=-

2N332A=Si złączowy npn=9-22=większe od 2,5=500=45=45=-=175=TO-5

2N333=Si złączowy npn=20-40=większe od 4=150=45=-=25=175=TO-5

2N3330=Si pnp=70=80=5W=-=40=2A=-=-

2N3331=Si pnp=35-200=większe od 200=200=-=35=100=-=-

2N3332=Si pnp=80=90=500=-=75=200=-=-

2N3333=Si pnp=100=90=500=-=50=200=-=-

2N3334=Si pnp=30-160=150=750=-=50=700=-=-

2N3335=Si pnp=30-160=150=750=-=80=700=-=-

2N3336=Si pnp=50-232=150=250=-=45=200=-=-

2N3337=Si planarny npn=30-300=większe od 400=300=40=40=-=200=ТО-38

2N3338=Si planarny npn=30-300=większe od 400=300=40=40=-=200=ТО-72

2N3339=Si planarny npn=30-300=większe od 400=300=40=40=-=200=ТО-72

2N333A=Si złączowy npn=18-40=większe od 2,5=500=45=45=-=175=ТО-5

2N334=Si złączowy npn=20-40=większe od 10=150=45=-=25=175=ТО-5

2N334=Ge dyfuzyjny pnp=20-175=większe od 100=120=30=30=10=85=ТО-44

2N3340=Si planarny npn=większe od 40=większe od 70=400=30=20=30=200=ТО-46

2N3341=Si planarny npn=większe od 40=większe od 50=400=30=20=30=200=ТО-46

2N3342=Si planarny npn=większe od 30=-=250=20 ,=8=50=175=ТО-5

2N3343=Si planarny npn=większe od 20=większe od 2=250=25=8=50=175=ТО-5

2N3344=Si planarny npn=większe od 25=większe od 2=250=30=30=50=175=ТО-5

2N3345=Si planarny npn=większe od 15=większe od 2=250=50=50=50=175=ТО-5

2N3346=Si planarny npn=większe od 25=większe od 2=250=50=50=50=175=ТО-5

2N3347=Si planarny epitaksjalny pnp=40-300=większe od 60=600=60=45=30=175=F-100

2N3347=Si pnp=50-232=150=250=-=45=200=-=-

2N3348=Si planarny epitaksjalny pnp=40-300=większe od 60=600=60=45=30=175=F-100

2N3348=Si pnp=40-200=większe od 160=750=-=45=200=-=-

2N3349=Si planarny epitaksjalny pnp=40-300=większe od 60=600=60=45=30=175=F-100

2N3349=Si pnp=50-232=150=400=-=60=200=-=-

2N334A=Si złączowy npn=18-90=większe od 8=500=45=45=-=175=ТО-5

2N335=Si złączowy npn=35-90=większe od 4=150=45=-=25=175=ТО-5

2N3350=Si planarny epitaksjalny pnp=100-300=większe od 60=600=60=45=30=175=F-100

2N3350=Si pnp=30-173=80=750=-=60=1A=-=-

2N3351=Si planarny epitaksjalny pnp=100-300=większe od 60=600=60=45=30=175=F-100

2N3351=Si pnp=30-173=80=750=-=80=1A=-=-

2N3352=Si planarny epitaksjalny pnp=100-300=większe od 60=600=60=45=30=175=F-100

2N3352=Si pnp=38-115=80=750=-=80=3A=-=-

2N335A=Si złączowy npn=36-39=większe od 2,5=500=45=45=-=175=ТО-5

2N335B=Si złączowy npn=52=13=500=60=60=25=175=ТО-5

2N336=Si złączowy npn=76-333=większe od 2=150=45=-=-=175=ТО-5

2N3365=Si pnp=38-115=80=750=-=60=3A=-=-

2N3366=Si pnp=30-173=80=10W=-=60=1A=-=-

2N3367=Si pnp=30-173=80=10W=-=80=1A=-=-

2N3368=Si pnp=38-115=80=10W=-=80=3A=-=-

2N3369=Si pnp=38-115=80=10W=-=60=3A=-=-

2N336A=Si złączowy npn=76-333=większe od 2,5=500=45=45=-=175=ТО-5

2N337=Si złączowy npn=20-55=większe od 10=125=40=-=20=150=ТО-5

2N3370=Si pnp=65-700=120=300=-=25=100=-=-

2N3371=Ge mesa pnp=20-300=większe od 100=150=25=10=100=90=ТО-18

2N3371=Si pnp=65-700=120=300=-=45=100=-=-

2N3374=Si planarny epitaksjalny pnp=10-100=większe od 230=1,2W=80=80=500=200=ТО-5

2N3375=Si planarny epitaksjalny npn=15-200=500=8W=65=40=1,5A=200=ТО-60

2N3375=Si pnp=130-520=120=300=-=45=100=-=-

2N3376=Si pnp=130-520=120=300=-=25=100=-=-

2N3378=Si pnp=większe od 40=większe od 160=750=-=45=200=-=-

2N337A=Si złączowy npn=40-55=większe od 15=500=45=45=-=175=ТО-5

2N338=Si dufuzyjny npn=45-150=większe od 20=125=45=-=20=150=ТО-5

2N3380=Si pnp=60=200=250=-=40=300=-=-

2N3382=Si pnp=60=200=250=-=25=300=-=-

2N3384=Si pnp=60=200=250=-=40=300=-=-

2N3386=Si pnp=80=200=200=-=30=200=-=-

2N3388=Si planarny epitaksjalny npn=-=36=600=125=100=2,5=175=ТО-5

2N3389=Si planarny epitaksjalny npn=większe od 60=36=600=125=160=7=175=ТО-5

2N338A=Si dufuzyjny npn=45-150=większe od 25=500=45=45=-=175=ТО-5

2N339=Si planarny npn=9-99=10=1 W=55=55=-=175=ТО-11

2N339=Si złączowy npn=większe od 10=większe od 0,3=37,5W=60=60=2A=150=ТО-53

2N3390=Si planarny epitaksjalny npn=400-1250=140=200=25=25=100=100=RO-Ć7

2N3390=Si pnp=50=-=350=-=40 20=0=-=-

2N3391=Si planarny epitaksjalny npn=250-800=140=200=25=20=100=100=ТО-98

2N3391=Si pnp=50=-=350=-=20=200=-=-

2N3391A=Si pnp=50=-=350=-=40=200=-=-

2N3391А=Si planarny epitaksjalny npn=250-500=140=200=25=25=100=100=RO-67

2N3392=Si planarny epitaksjalny npn=150-300=140=200=25=25=100=100=RO-67

2N3392=Si pnp=40-400=70=300=-=50=150=-=-

2N3393=Si planarny epitaksjalny npn=90-400=140=200=25=25=100=100=RO-67

2N3393=Si pnp=70-240=200=500=-=30=500=-=-

2N3394=Si planarny epitaksjalny npn=55-300=140=200=25=25=100=100=RO-67

2N3394=Si pnp=65-700=80=250=-=25=100=-=-

2N3395=Si planarny epitaksjalny npn=150-800=140=200=25=25=100=100=RO-67

2N3395=Si pnp=65-700=80=250=-=45=100=-=-

2N3396=Si planarny epitaksjalny npn=90-800=140=200=25=25=100=100=RO-67

2N3396=Si pnp=130-520=80=250=-=45=100=-=-

2N3397=Si planarny epitaksjalny npn=55-800=140=200=25=25=100=100=RO-67

2N3397=Si pnp=130-520=80=250=-=25=100=-=-

2N3398=Si planarny epitaksjalny npn=55-1250=140=200=25=25=100=100=RO-67

2N3398=Si pnp=35-200=100=10W=-=100=700=-=-

2N3399=Ge masa epitaksjalny pnp=większe od 10=większe od 400=80=20=-=7=90=RO-38

2N339A=Si planarny npn=20-80=10=3W=60=60=-=175=ТО-11

2N34=Ge złączowy pnp=75=0,4=150=40=-=100=75=TO-22

2N34/5=Ge złączowy pnp=75=0,4=150=40=-=100=65=TO-5

2N340=Si planarny npn=9-99=10=1 W=85=85=-=175=ТО-11

2N3400=Ge dyfuzyjny pnp=50-300=większe od 150=150=20=20=100=90=ТО-72

2N3401=Si złączowy pnp=większe od 4=większe od 0,08=250=25=25=100=150=ТО-5

2N3402=Si planarny epitaksjalny npn=75-225=-=560=25=25=500=150=Х-28

2N3402=Si pnp=35-200=100=10W=-=100=700=-=-

2N3403=Si planarny epitaksjalny npn=180-540=-=560=25=25=500=150=Х-28

2N3403=Si pnp=40-160=większe od 200=800=-=45=1A=-=-

2N3404=Si planarny epitaksjalny npn=75-225=-=560=50=50=500=150=Х-28

2N3404=Si pnp=120-700=180=300=-=40=30=-=-

2N3405=Si planarny epitaksjalny npn=180-540=-=560=50=50=500=150=Х-28

2N3405=Si pnp=120-700=180=300=-=40=30=-=-

2N3407=Si planarny epitaksjalny npn=10-100=większe od 300=200=35=18=100=200=ТО-72

2N3409=Si pnp=120=100=800=-=40=600=-=-

2N340А=Si planarny npn=20-80=10=3W=85=85=-=175=ТО-11

2N341=Si planarny npn=9-99=10=1 W=125=85=-=175=ТО-11

2N3410=Si pnp=120=100=-=-=70=600=-=-

2N3411=Si pnp=40-240=większe od 100=750=-=45=200=-=-

2N3412=Ge dyfuzyjny pnp=30-200=większe od 100=60=20=20=-=90=ТО-5

2N3413=Ge pnp=10-45=-=400=150=150=-=200=ТО-5

2N3414=Si planarny epitaksjalny npn=75-225=120=360=25=25=500=150=ТО-98

2N3414=Si pnp=80-240=większe od 150=300=-=40=200=-=-

2N3415=Si epitaksjalny pnp=180-540=120=360=25=25=500=150=ТО-98

2N3415=Si pnp=40-200=większe od 50=700=-=80=1,2A=-=-

2N3416=Si pnp=40-200=większe od 50=700=-=80=UA=-=-

2N3417=Si epitaksjalny pnp=180-540=120=360=50=50=500=150=ТО-98

2N3417=Si pnp=40-200=większe od 50=1W=-=80=1,2A=-=-

2N3418=Si epitaksjalny pnp=20-60=większe od 40=15W=85=60=ЗА=200=ТО-5

2N3418=Si pnp=40-200=większe od 50=1W=-=80=1,2A=-=-

2N3419=Si epitaksjalny pnp=20-60=większe od 40=15W=125=80=ЗА=200=ТО-5

2N3419=Si pnp=60-560=180=250=-=50=100=-=-

2N341A=Si planarny npn=20-80=10=3W=125=100=-=175=ТО-11

2N342=Si planarny npn=9-32=-=1 W=60=60=60=175=ТО-11

2N3420=Si epitaksjalny pnp=40-120=większe od 40=15W=85=80=ЗА=200=ТО-5

2N3420=Si pnp=60-560=180=250=-=30=100=-=-

2N3421=Si epitaksjalny pnp=40-120=większe od 40=15W=125=80=ЗА=200=ТО-5

2N3421=Si pnp=60-560=180=200=-=30=100=-=-

2N3423=Si pnp=60-560=80=250=-=15=100=-=-

2N3424=Si pnp=60-560=80=200=-=15=100=-=-

2N3425=Si pnp=35-300=70=7W=-=20=1,5=-=-

2N3426=Si planarny epitaksjalny npn=30-120=większe od 200=3W=25=12=1 А=200=RO-94

2N3426=Si pnp=35-300=70=7W=-=40=1,5=-=-

2N3427=Ge złączowy pnp=100-350=4=200=45=(30)=500=100=ТО-5

2N3428=Ge złączowy pnp=150-400=6=200=45=(30)=500=100=ТО-2

2N3429=Si dufuzyjny npn=10-35=większe od 0,5=150W=50=50=5 А=175=МТ-52

2N3429=Si pnp=120=100=700=-=70=500=-=-

2N342А=Si planarny npn=9-32=-=3W=85=85=60=175=ТО-11

2N342В=Si planarny npn=9-32=6=750=85=85=60=175=то-11

2N343=Si planarny npn=29-90=-=1 W=60=60=60=175=ТО-11

2N3430=Si dufuzyjny npn=10-35=większe od 0,5=150W=100=100=5 А=175=МТ-52

2N3430=Si pnp=30-120=10=60W=-=70=10A=-=-

2N3431=Si dufuzyjny npn=10-35=większe od 0,5=150W=150=150=5 А=175=МТ-52

2N3431=Si pnp=30-120=10=60W=-=80=12A=-=-

2N3432=Si dufuzyjny npn=10-35=większe od 0,5=150W=200=200=5 А=175=МТ-52

2N3432=Si pnp=55-800=100=150=-=25=100=-=-

2N3433=Si dufuzyjny npn=10-35=większe od 0,5=150W=250=250=5 А=175=МТ-52

2N3433=Si pnp=35-500=większe od 80=150=-=60=100=-=-

2N3434=Si dufuzyjny npn=100-35=większe od 0,5=150W=300=300=5A=175=MT-52

2N3434=Si pnp=40-250=55=10W=-=30=6A=-=-

2N3435=Si dufuzyjny npn=50-200=większe od 140=1000=80=60=250=175=TO-5

2N3436=Si pnp=40-250=55=10W=-=30=6A=-=-

2N3437=Si pnp=40-250=55=10W=-=30=6A=-=-

2N3438=Si pnp=40-250=45=10W=-=45=5A=-=-

2N3439=Si npn=40-160=większe od 12=1 W=450=350=1 A=200=TO-5

2N3439=Si pnp=40-250=45=10W=-=60=5A=-=-

2N3439=NPN=-=-=1W=-=450V=1A=-=TO39

2N3439S=Si pnp=40-250=45=10W=-=60=5A=-=-

2N343B=Si planarny npn=28-90=-=1 W=60=60=60=175=ТО-11

2N343А=Si planarny npn=28-90=6=1 W=60=60=60=175=ТО-11

2N344=Ge dyfuzyjny pnp=11-33=większe od 50=20=5=5=5=85=ТО-24

2N3440=Si dufuzyjny npn=40-160=większe od 15=1 W=300=250=1 A=200=TO-39

2N3440=NPN=-=-=1W=-=300V=1A=-=TO39

2N3440=Si pnp=40-250=45=10W=-=60=5A=-=-

2N3440S=Si pnp=40-250=45=10W=-=45=5A=-=-

2N3441=Si dufuzyjny npn=25-100=większe od 0,8=25W=160=140=ЗА=200=TO-66

2N3441=Si pnp=40-250=45=10W=-=45=5A=-=-

2N3441=NPN=-=-=25W=-=160V=3A=-=-

2N3442=Si dufuzyjny npn=20-70=większe od 0,8=117W=160=140=10 A=200=TO-3

2N3442=NPN=-=-=117W=-=160V=10A=-=-

2N3442=Si pnp=30-330=130=250=-=150=50=-=-

2N3444=Si planarny epitaksjalny npn=20-60=większe od 150=1 W=100=50=1 A=200=TO-5

2N3444=Si pnp=30-330=130=250=-=180=50=-=-

2N3444S=Si pnp=225-1000=większe od 50=250=-=50=50=-=-

2N3445=Si pnp=225-1000=większe od 50=250=-=50=30=-=-

2N3446=Si pnp=65-400=180=250=-=15=500=-=-

2N3447=Si npn=40-120=większe od 10=115W=80=60=7,5 A=200=TO-3

2N3447=Si pnp=60-285=110=500=-=20=700=-=-

2N3448=Si npn=40-120=większe od 10=115W=100=80=7,5 A=200=TO-3

2N3448=Si pnp=30-120=10=60W=-=80=10A=-=-

2N3449=Ge dyfuzyjny pnp=większe od 20=większe od 300=150=6=100=100=90=TO-18

2N345=Ge dyfuzyjny pnp=25-110=większe od 50=20=5=5=5=85=ТО-24

2N3450=Si planarny npn=40-120=większe od 100=600=60=800=800=200=TO-5

2N3451=Si planarny epitaksjalny pnp=30-120=większe od 500=300=6=-=-=200=TO-18

2N3452=Si pnp=30-120=10=60W=-=100=10A=-=-

2N3453=Si pnp=40-320=60=25W=-=140=3A=-=-

2N3454=Si pnp=30-300=5=50W=-=-=7A=-=-

2N3455=Si pnp=30-300=5=50W=-=80=7A=-=-

2N3456=Si pnp=30-300=5=50W=-=50=7A=-=-

2N3457=Si pnp=40-320=90=400=-=50=200=-=-

2N3458=Si pnp=40-400=większe od 70=600=-=50=200=-=-

2N3459=Si pnp=90-700=80=150=-=25=100=-=-

2N346=Ge dyfuzyjny pnp=większe od 10=większe od 75=20=5=5=5=85=ТО-24

2N3460=Si pnp=90-700=80=150=-=45=100=-=-

2N3461=Ge złączowy pnp=90-150=większe od 0,01=5W=60=30=ЗА=90=TO-5

2N3462=Si złączowy npn=100-300=większe od 10=300=50=35=30=200=TO-18

2N3463=Si dufuzyjny npn=100-360=większe od 45=300=60=45=30=200=TO-18

2N3464=Si planarny epitaksjalny pnp=35-100=większe od 30=800=60=40=-=200=TO-5

2N3467=Si planarny epitaksjalny pnp=większe od 80=większe od 175=1 W=40=40=1 A=200=TO-5

2N3467=Si pnp=35-200=większe od 15=25W=-=50=3A=-=-

2N3467S=Si pnp=35-200=większe od 15=25W=-=50=3A=-=-

2N3468=Si planarny epitaksjalny pnp=większe od 50=większe od 150=1 W=50=50=1 A=200=TO-5

2N3468=Si pnp=35-200=8=25W=-=50=3A=-=-

2N3468S=Si pnp=60-320=-=400=-=35=500=-=-

2N3469=Si dufuzyjny npn=100-350=większe od 20=1,25 W=35=25=5 A=200=TO-5

2N3469=Si pnp=60-300=-=400=-=50=500=-=-

2N347=Si złączowy npn=49=3=750=60=-=60=150=-

2N3470=Si npn=100-350=0,3=150W=-=50=-=200=MT-33

2N3470=Si pnp=60-320=120=400=-=50=500=-=-

2N3471=Si dufuzyjny npn=100-500=większe od 0,5=150W=100=100=10A=150=МТЗЗ

2N3471=Si pnp=50-300=większe od 100=250=-=80=100=-=-

2N3472=Si planarny epitaksjalny pnp=75-225=większe od 200=400=60=50=600=200=TO-18

2N3472=Si dufuzyjny npn=100-500=większe od 0,5=150W=150=150=10A=150=мтзз

2N3472=Si pnp=65-690=140=320=-=50=200=-=-

2N3473=Si planarny epitaksjalny pnp=75-225=większe od 200=350=60=50=600=200=TO-46

2N3473=Si dufuzyjny npn=100-500=większe od 0,5=150W=200=200=10A=150=мтзз

2N3473=Si pnp=70-240=większe od 50=5W=-=80=750=-=-

2N3474=Si dufuzyjny npn=12-60=większe od 1=8,7 W=90=90=ЗА=200=ТО-5

2N3474=Si dufuzyjny npn=większe od 350=większe od 0,5=150W=50=50=10A=150=мтзз

2N3474=Si pnp=60-340=200=750=-=25=1,5A=-=-

2N3475=Si planarny epitaksjalny pnp=12-60=większe od 1=8,7W=90=55=ЗА=200=TO-5

2N3475=Si dufuzyjny npn=większe od 350=większe od 0,5=150W=100=100=10A=150=мтзз

2N3475=Si pnp=60-340=200=750=-=50=1,5A=-=-

2N3476=Si dufuzyjny npn=większe od 350=większe od 0,5=150W=150=150=10A=150=мтзз

2N3476=Si pnp=większe od 30=większe od 40=300=-=150=50=-=-

2N3477=Si dufuzyjny npn=większe od 350=większe od 0,5=150W=200=200=10A=150=мтзз

2N3477=Si dufuzyjny npn=większe od 5=większe od 5=400=30=20=100=200=ТО-5

2N3477=Si pnp=35-300=150=500=-=20=1A=-=-

2N3478=Si planarny epitaksjalny npn=25-150=większe od 800=200=30=15=-=200=TO-104

2N3478=Si planarny epitaksjalny npn=40-120=większe od 250=800=75=55=300=200=ТО-5

2N3478=Si pnp=35-300=130=500=-=40=500=-=-

2N348=Si złączowy npn=24=3=750=90=-=50=150=-

2N3481=Si planarny epitaksjalny npn=20-120=większe od 1000=200=10=7=25=200=ТО-72

2N3482=Si planarny epitaksjalny npn=40-120=większe od 600=360=40=15=200=200=ТО-18

2N3483=Si planarny epitaksjalny npn=20-150=większe od 1000=200=30=12=3=200=ТО-72

2N3485=Si planarny epitaksjalny pnp=40-120=większe od 200=400=60=40=600=200=ТО-46

2N3485=Si pnp=35-300=130=500=-=60=500=-=-

2N3485A=Si pnp=30-220=150=10W=-=20=3A=-=-

2N3485А=Si planarny epitaksjalny pnp=40-120=większe od 200=400=60=60=600=200=ТО-46

2N3486=Si planarny epitaksjalny pnp=100-300=większe od 200=400=60=40=600=200=ТО-46

2N3486=Si pnp=30-220=150=10W=-=40=3A=-=-

2N3486A=Si pnp=40-560=80=200=-=30=50=-=-

2N3486А=Si planarny epitaksjalny pnp=100=większe od 200=400=60=60=600=200=ТО-46

2N3487=Si npn=20-60=większe od 10=115W=,80=60=7,5 A=200=ТО-61

2N3487=Si pnp=40-560=80=200=-=50=50=-=-

2N3488=Si planarny epitaksjalny npn=większe od 30=większe od 400=200=40=40=30=125=RO-110

2N3488=Si npn=20-60=większe od 10=115W=100=80=7,5 A=200=ТО-61

2N3488=Si pnp=35-300=70=7W=-=20=1,5A=-=-

2N3489=Si npn=15-45=większe od 10=115W=120=100=7,5 A=200=ТО-61

2N3489=Si pnp=129-690=140=320=-=25=200=-=-

2N349=Si złączowy npn=19=3=750=125=-=40=150=-

2N3490=Si npn=40-120=większe od 10='115W=80=60=7,5 A=200=ТО-61

2N3490=Si planarny epitaksjalny npn=większe od 30=większe od 400=200=40=40=30=125=RO-110

2N3490=Si pnp=129-690=140=320=-=50=200=-=-

2N3491=Si npn=40-120=większe od 10=115W=100=80=7,5 A=200=ТО-61

2N3491=Si planarny npn=40-160=większe od 200=200=35=20=30=125=ТО-18

2N3491=Si pnp=51-442=większe od 70=950=-=60=1A=-=-

2N3492=Si planarny npn=100-400=większe od 200=200=35=20=30=125=ТО-18

2N3492=Si npn=30-90=większe od 10=115W=120=100=7,5 A=200=ТО-61

2N3492=Si pnp=51-442=większe od 70=950=-=80=1A=-=-

2N3493=Si planarny npn=40-160=większe od 200=200=45=45=30=125=RO-110

2N3493=Si epitaksjalny npn=większe od 40=większe od 400=150=12=8=25=200=ТО-72

2N3493=Si pnp=51-441=większe od 70=950=-=100=1A=-=-

2N3494=Si planarny epitaksjalny pnp=większe od 40=większe od 200=600=80=80=100=200=ТО-5

2N3494=Si planarny npn=100-400=większe od 200=200=45=45=30=125=RO-110

2N3494=Si pnp=80-230=-=750=-=20=500=-=-

2N3494S=Si pnp=80-240=100=800=-=60=700=-=-

2N3495=Si planarny epitaksjalny pnp=większe od 40=większe od 150=600=120=120=100=200=ТО-5

2N3495=Si pnp=80-240=95=800=-=80=700=-=-

2N3495S=Si pnp=80-320=większe od 150=300=-=40=200=-=-

2N3496=Si planarny epitaksjalny pnp=większe od 40=większe od 200=400=80=80=100=200=ТО-18

2N3496=Si pnp=70-240=większe od 800=300=-=40=100=-=-

2N3497=Si planarny epitaksjalny pnp=większe od 40=większe od 150=400=120=120=100=200=ТО-18

2N3497=Si pnp=większe od 40=większe od 300=750=-=150=500=-=-

2N3498=Si planarny epitaksjalny npn=80=większe od 150=1 W=100=100=500=200=ТО-5

2N3498=Si pnp=40-320=8=60W=-=100=12A=-=-

2N3498S=Si pnp=40-320=8=60W=-=80=12A=-=-

2N3499=Si planarny epitaksjalny npn=200=większe od 150=1 W=100=100=500=200=ТО-5

2N3499=Si pnp=35-320=160=10W=-=35=1,5A=-=-

2N3499S=Si pnp=40-200=większe od 200=800=-=40=1A=-=-

2N34A=Ge złączowy pnp=60=0,6=50=25=-=8=75=OV15

2N35=Ge złączowy npn=75=0,8=150=40=-=100=75=TO-22

2N35/5=Ge złączowy npn=75=0,8=150=40=-=100=65=TO-5

2N350=Ge złączowy pnp=20-60=-=10W=50=40=ЗА=100=то-з

2N3500=Si pnp=80-240=większe od 150=300=-=40=200=-=-

2N3501=Si planarny epitaksjalny npn=200=większe od 150=1 W=150=150=300=200=ТО-5

2N3501=Si pnp=60-340=200=400=-=25=1A=-=-

2N3501S=Si pnp=60-340=200=400=-=50=1A=-=-

2N3502=Si planarny epitaksjalny npn=135=większe od 200=700=45=45=600=200=ТО-5

2N3502=Si pnp=180-1040=250=150=-=35=100=-=-

2N3503=Si planarny epitaksjalny pnp=większe od 1 35=większe od 200=700=45=60=600=200=ТО-5

2N3503=Si planarny epitaksjalny npn=40-120=większe od 500=400=80=10=500=200=ТО-46

2N3503=Si pnp=180-1040=250=150=-=55=100=-=-

2N3504=Si planarny epitaksjalny pnp=większe od 135=większe od 200=400=60=45=600=200=ТО-18

2N3504=Si pnp=60-285=110=250=-=50=700=-=-

2N3505=Si planarny epitaksjalny pnp=większe od 135=większe od 200=400=45=60=600=200=ТО-18

2N3505=Si pnp=250-1200=100=150=-=35=100=-=-

2N3506=Si planarny epitaksjalny npn=większe od 120=większe od 60=1 W=60=40=ЗА=200=ТО-5

2N3506=Si pnp=250-1200=100=150=-=35=100=-=-

2N3506S=Si pnp=250-1200=100=150=-=50=100=-=-

2N3507=Si planarny epitaksjalny npn=większe od 90=większe od 60=1 W=60=50=ЗА=200=ТО-5

2N3507=Si pnp=250-1200=100=150=-=50=100=-=-

2N3507S=Si pnp=55-800=100=100=-=25=100=-=-

2N3508=npn=35-500=większe od 80=100=-=60=100=-=-

2N3509=Si planarny epitaksjalny npn=100-300=większe od 500=400=40=10=500=200=ТО-46

2N3509=Si pnp=60-340=200=600=-=25=1A=-=-

2N350A=Ge złączowy pnp=20-60=0,005=90 W=50=40=ЗА=100=то-з

2N351=Ge złączowy pnp=25-90=0,006=10W=50=40=ЗА=100=то-з

2N3510=Si planarny epitaksjalny npn=25-150=większe od 350=360=40=10=500=200=ТО-52

2N3510=Si pnp=60-340=200=600=-=50=1A=-=-

2N3511=Si planarny epitaksjalny npn=30-120=większe od 450=360=40=15=500=200=ТО-52

2N3511=Si pnp=60=200=650=-=-=300=-=-

2N3512=Si planarny epitaksjalny npn=większe od 10=większe od 250=800=60=35=-=200=ТО-5

2N3512=Si pnp=60-600=większe od 50=250=-=40=100=-=-

2N351A=Ge złączowy pnp=25-90=0,005=90 W=50=40=ЗА=100=то-з

2N352=Ge złączowy pnp=30-140=większe od 0,01=7W=-=40=2А=100=-

2N3526=Si planarny epitaksjalny npn=30-120=większe od 40=800=130=120=-=200=ТО-5

2N3527=Si planarny epitaksjalny npn=25-75=większe od 5=400=30=30=100=200=ТО-46

2N353=Ge złączowy pnp=40-150=większe od 0,007=10W=-=40=2А=100=-

2N354=Si złączowy pnp=18=większe od 15=150=-=25=50=-=-

2N3543=Si npn=10-80=większe od 150=60 W=65=60=5A=175=ТО-3

2N3543=Si pnp=35-320=160=-=-=-=3A=-=-

2N3544=Si planarny epitaksjalny npn=20-50=większe od 600=300=25=25=100=200=ТО-18

2N3544=Si pnp=20-300=-=50W=-=-=3A=-=-

2N3545=Si planarny epitaksjalny pnp=40-120=większe od 300=360=20=20=200=200=ТО-18

2N3545=Si pnp=30-120=350=360=-=-=100=-=-

2N3546=Si planarny epitaksjalny pnp=30-120=większe od 700=360=15=12=200=175=ТО-18

2N3546=Si pnp=80-200=większe od 200=700=-=-=500=-=-

2N3547=Si planarny epitaksjalny pnp=100-500=większe od 45=400=60=60=100=175=ТО-18

2N3547=Si pnp=40-320=120=8W=-=-=1A=-=-

2N3548=Si planarny epitaksjalny pnp=150-600=większe od 60=400=60=45=100=175=ТО-18

2N3548=Si pnp=40-320=120=W=-=-=1A=-=-

2N3549=Si planarny epitaksjalny pnp=150-500=większe od 60=400=60=60=100=200=ТО-18

2N3549=Si pnp=większe od 30=15=70W=-=-=8A=-=-

2N354A=Si pnp=większe od 30=15=70W=-=-=8A=-=-

2N3550=Si planarny pnp=200-600=większe od 60=400=60=45=100=200=ТО-18

2N3550=Si pnp=większe od 30=15=70W=-=-=8A=-=-

2N3551=Si mesa npn=20-90=większe od 40=40 W=115=60=12A=200=Х-15

2N3551=Si pnp=większe od 30=15=100W=-=-=10A=-=-

2N3552=Si mesa npn=20-90=większe od 40=40W=140=80=12A=200=Х-15

2N3552=Si pnp=większe od 30=15=100W=-=-=10A=-=-

2N3553=Si epitaksjalny pnp=15-200=600=5W=65=40=1 А=200=ТО-39

2N3553=NPN=-=175ms=2.5W=-=65V=1A=-=-

2N3553=Si pnp=większe od 30=15=100W=-=-=10A=-=-

2N3554=Si epitaksjalny pnp=25-100=większe od 150=800=60=30=1,2 А=150=ТО-5

2N3554=Si pnp=30-220=150=15W=-=-=3A=-=-

2N356=Ge złączowy npn=20-50=większe od 3=100=20=18=500=85=ТО-5

2N3563=Si planarny epitaksjalny npn=20-200=1000=200=30=12=50=150=ТО-106

2N3563=NPN=-=-=.2W=-=30V=.05A=-=-

2N3563=Si pnp=większe od 50=większe od 40=250=-=100=50=-=-

2N3564=Si planarny epitaksjalny npn=20-500=większe od 800=200=30=15=100=150=ТО-106

2N3564=Si pnp=225-1000=większe od 50=250=-=50=50=-=-

2N3565=Si planarny npn=150-600=większe od 40=200=30=25=50=150=ТО-106

2N3565=Si pnp=60-340=200=1W=-=25=1,5A=-=-

2N3566=Si planarny epitaksjalny npn=150-600=większe od 40=300=40=30=200=125=RO-97

2N3566=Si pnp=60-340=200=1W=-=50=1,5A=-=-

2N3567=Si npn=40-120=większe od 60=300=80=40=500=125=RO-97

2N3567=Si pnp=30-200=20=100W=-=-=12A=-=-

2N3568=Si npn=40-120=większe od 60=300=80=60=500=125=RO-97

2N3568=Si pnp=35-320=50=20W=-=-=2A=-=-

2N3569=Si npn=100-300=większe od 60=300=80=40=500=125=RO-97

2N3569=Si pnp=35-200=20=50W=-=-=8A=-=-

2N356A=Ge złączowy npn=20-50=większe od 3=150=30=20=500=85=ТО-5

2N357=Ge złączowy npn=25-75=większe od 6=100=20=15=500=85=ТО-5

2N3570=Si npn=20-150=większe od 1500=200=30=15=50=200=ТО-72

2N3570=Si pnp=25-200=24=60W=-=-=10A=-=-

2N3571=Si npn=20-200=większe od 1200=200=25=15=50=200=ТО-72

2N3571=Si pnp=25-200=20=80W=-=-=12A=-=-

2N3572=Si npn=20-300=większe od 1000=200=25=13=50=200=ТО-72

2N3572=Si pnp=50-240=większe od 30=6,3W=-=-=2A=-=-

2N3573=Si pnp=50-240=większe od 30=6,3W=-=-=2A=-=-

2N3574=Si pnp=50-240=większe od 30=6,3W=-=-=2A=-=-

2N3575=Si pnp=50-240=większe od 30=23W=-=-=2A=-=-

2N3576=Si epitaksjalny pnp=40-120=większe od 400=360=20=15=200=200=TO-18

2N3576=Si pnp=50-240=większe od 30=23W=-=-=2A=-=-

2N3577=Si dufuzyjny npn=12-60=większe od 10=85 W=100=80=2A=200=TO-53

2N3578=Si pnp=większe od 30=10=40W=-=-=6A=-=-

2N3579=Si planarny epitaksjalny pnp=30-120=80=400=80=60=30=200=TO-46

2N357А=Ge złączowy npn=25-75=większe od 6=150=30=20=500=85=ТО-5

2N358=Ge złączowy npn=20-50=większe od 9=100=20=12=500=85=ТО-5

2N3580=Si pnp=60-240=80=400=80=60=30=200=TO-46

2N3581=Si pnp=50-150=większe od 30=400=50=40=30=200=TO-46

2N3582=Si pnp=100-300=większe od 30=400=50=40=30=200=TO-46

2N3583=Si dyfuzyjny npn=40-200=większe od 15=35W=250=175=2A=200=TO-66

2N3583=Si pnp=większe od 30=10=40W=-=-=6A=-=-

2N3584=Si dyfuzyjny npn=25-100=większe od 15=35W=375=250=2A=200=TO-66

2N3584=Si pnp=40-400=10=30W=-=-=4A=-=-

2N3585=Si dyfuzyjny npn=25-100=większe od 15=35W=500=300=2A=200=TO-66

2N3585=Si pnp=40-400=10=30W=-=-=4A=-=-

2N3585=PNP=-=30MHz=.4W=-=50V=.03A=-=-

2N3586=Si złączowy pnp=większe od 1=większe od 0,1=250=45=45=100=200=Х-37

2N3587=Si pnp=40-400=10=40W=-=-=6A=-=-

2N3588=Ge dyfuzyjny pnp=większe od 20=większe od 200=100=25=-=10=85=RO-96

2N3589=Si planarny npn=większe od 90=większe od 10=2W=200=150=500=175=MD-14

2N358A=Ge złączowy npn=25-75=większe od 9=150=30=15=500=85=ТО-5

2N359=Ge złączowy pnp=200=3,5=170=25=18=200=85=ТО-5

2N3590=Si planarny npn=większe od 150=większe od 10=2W=200=150=500=175=MD-14

2N3591=Si planarny npn=większe od 90=większe od 10=1W=200=(200)=500=175=RO-46

2N3592=Si planarny npn=75-150=większe od 10=1 W=200=(200)=500=175=RO-46

2N3593=Si planarny npn=30-90=większe od 15=1 W=200=(180)=500=175=MT-20

2N3594=Si planarny npn=75-150=większe od 15=1 W=200=(180)=500=175=MT-20

2N3595=Si planarny npn=30-90=większe od 10=1,5W=200=(200)=500=175=MT-20

2N3596=Si planarny npn=75-150=większe od 10=1,5W=200=(200)=500=175=MT-20

2N3597=Si planarny npn=40-120=większe od 30=175W=60=40=20 A=200=TO-63

2N3597=Si pnp=40-400=10=40W=-=-=6A=-=-

2N3598=Si planarny npn=40-120=większe od 30=175W=80=60=20 A=200=TO-63

2N3598=Si pnp=140-451=80=750=-=16=2A=-=-

2N3599=Si planarny npn=40-120=większe od 30=100W=100=80=2A=200=TO-63

2N3599=Si pnp=140-451=80=750=-=20=2A=-=-

2N35A=Ge złączowy pnp=18=-=50=20=-=8=65=-

2N35O0S=Si pnp=98-316=55=750=-=50=1A=-=-

2N36=Ge złączowy pnp=45=-=50,=20=-=8=65=OV14

2N360=Ge złączowy pnp=100=2,5=170=32=30=200=85=ТО-5

2N3600=Si planarny epitaksjalny npn=20-150=większe od 850=200=18=15=-=200=TO-72

2N3600=Si pnp=98-316=55=750=-=70=1A=-=-

2N3605=Si planarny epitaksjalny npn=większe od 30=większe od 300=360=40=14=200=100=TO-98

2N3605=Si pnp=65-330=120=750=-=80=1A=-=-

2N3605A=Si planarny epitaksjalny npn=30-120=większe od 300=360=40=15=200=100=TO-98

2N3606=Si pnp=40-200=50=200=-=180=50=-=-

2N3606А=Si planarny epitaksjalny npn=30-120=większe od 300=360=40=15=200=100=TO-98

2N3607=Si planarny epitaksjalny npn=większe od 30=większe od 300=360=18=14=200=100=TO-98

2N3607=Si pnp=większe od 30=50=200=-=150=50=-=-

2N361=Ge złączowy pnp=25-75=2,5=170=32=30=200=85=ТО-5

2N3611=Ge złączowy pnp=35-70=większe od 0,3=85 W=40=25=7A=110=TO-3

2N3612=Ge pnp=36-70=większe od 0,3=85 W=60=35=7A=110=TO-3

2N3613=Ge pnp=60-120=większe od 0,3=85 W=40=25=7A=110=TO-3

2N3614=Ge pnp=60-120=większe od 0,3=85 W=60=35=7A=110=TO-3

2N3615=Ge pnp=30-60=większe od 0,3=85 W=80=50=7A=110=TO-3

2N3616=Ge pnp=30-60=większe od 0,3=85 W=100=75=7A=110=TO-3

2N3617=Ge pnp=45-90=większe od 0,3=85 W=80=60=7A=110=TO-3

2N362=Ge złączowy pnp=90=2=170=25=18=100=85=ТО-5

2N3624=Si planarny npn=większe od 30=większe od 200=7,5 W=75=40=5 A=175=MT27

2N3625=Si planarny npn=większe od 40=większe od 200=30W=75=40=5 A=175=TO-61

2N3626=Si planarny npn=większe od 40=większe od 200=30W=75=40=5 A=175=TO-61

2N3627=Si planarny npn=większe od 40=większe od 200=7,5 W=100=50=2,5 A=175=TO-5

2N3628=Si planarny npn=większe od 30=większe od 200=7,5 W=100=50=5A=175=MT27

2N3629=Si planarny npn=większe od 40=większe od 200=30W=100=50=5A=175=TO-61

2N363=Ge złączowy pnp=50=1,5=170=32=30=100=85=ТО-5

2N3630=Si planarny npn=większe od 40=większe od 200=30W=100=50=5 A=175=TO-61

2N3631=Si pnp=60-320=110=10W=-=35=3A=-=-

2N3632=Si planarny epitaksjalny npn=10-150=większe od 400=16W=65=40=ЗА=200=TO-60

2N3632=Si pnp=40-320=120=10W=-=80=1A=-=-

2N3632=NPN=-=-=23W=-=65V=3A=-=-

2N3633=Si planarny epitaksjalny npn=50-150=większe od 1300=300=15=6=50=200=TO-18

2N3633/46=Si planarny epitaksjalny npn=większe od 150=większe od 1300=400=15=6=50=200=TO-46

2N3633/51=Si planarny epitaksjalny npn=większe od 150=większe od 1300=150=15=6=50=-=TO-51

2N3633/52=Si planarny epitaksjalny npn=większe od 50=większe od 1300=300=15=6=50=200=TO-52

2N3633/TNT=Si planarny epitaksjalny npn=większe od 150=większe od 1300=100=15=6=50=-=U17

2N3634=Si planarny pnp=50-150=większe od 150=1 W=140=140=1 A=200=TO-5

2N3634=Si pnp=20-200=550=200=-=15=200=-=-

2N3634S=Si pnp=120=100=800=-=60=600=-=-

2N3635=Si planarny pnp=100-300=większe od 200=1 W=140=140=1 A=200=TO-5

2N3635=Si pnp=65-330=120=1,2W=-=100=1A=-=-

2N3635S=Si pnp=65-330=120=1,2W=-=120=1A=-=-

2N3636=Si planarny pnp=50-150=większe od 150=1 W=175=175=1 A=200=TO-5

2N3636=Si pnp=60-240=-=10W=-=150=500=-=-

2N3636S=Si pnp=250-1200=100=400=-=50=100=-=-

2N3637=Si planarny pnp=100-300=większe od 200=1 W=175=175=1 A=200=TO-5

2N3637=Si pnp=54=-=1W=-=60=1,5A=-=-

2N3637S=Si pnp=54=-=1W=-=60=1,5A=-=-

2N3638=Si planarny epitaksjalny pnp=większe od 30=większe od 100=300=25=25=500=150=RO-97

2N3638=Si pnp=20-200=większe od 1,5GHz=250=-=12=30=-=-

2N3638=PNP=-=-=.3W=-=25V=.5A=-=-

2N3638A=Si pnp=20-200=4GHz=300=-=12=50=-=-

2N3638А=Si planarny epitaksjalny pnp=większe od 100=większe od 150=зоо=25=25=500=150=RO-110a

2N3639=Si planarny epitaksjalny pnp=30-120=większe od 500=200=6=6=80=125=RO-97a

2N3639=Si pnp=większe od 20=10=50W=-=60=6A=-=-

2N364=Ge złączowy npn=większe od 15=2,5=150=30=-=50=85=OV9

2N3640=Si planarny epitaksjalny pnp=30-120=większe od 500=200=12=12=80=150=RO-97A

2N3640=Si pnp=większe od 20=10=50W=-=80=6A=-=-

2N3641=Si planarny epitaksjalny npn=40-120=większe od 250=350=60=30=500=125=RO-97

2N3641=Si pnp=większe od 20=10=50W=-=100=6A=-=-

2N3642=Si planarny epitaksjalny npn=40-120=większe od 250=350=60=45=500=150=RO-97

2N3642=Si pnp=150=100=700=-=120=50=-=-

2N3643=Si planarny epitaksjalny npn=100-300=większe od 250=350=60=30=500=150=RO-97

2N3643=Si pnp=150=100=700=-=150=50=-=-

2N3644=Si planarny epitaksjalny pnp=115 - 300=większe od 200=300=45=45=-=150=RO-97

2N3644=Si pnp=135-900=100=150=-=45=50=-=-

2N3645=Si planarny epitaksjalny pnp=115 - 300=większe od 200=300=60=60=-=150=RO-97

2N3645=Si pnp=60-600=180=150=-=40=100=-=-

2N3646=Si planarny epitaksjalny npn=30-120=większe od 350=200=40=15=200=150=RO-97a

2N3646=Si pnp=50-200=150=150=-=45=200=-=-

2N3647=Si planarny epitaksjalny npn=25-150=większe od 350=400=40=10=500=200=TO-5, TO-46

2N3647=Si pnp=70-240=większe od 10=15W=-=120=1A=-=-

2N3648=Si planarny epitaksjalny npn=30-120=większe od 350=400=40=15=500=200=TO-5, TO-46

2N3648=Si pnp=70-240=większe od 10=15W=-=100=1A=-=-

2N365=Ge złączowy npn=większe od 34=3=150=30=-=50=85=OV9

2N3659=Si planarny epitaksjalny npn=większe od 20=większe od 50=4000=220=170=500=200=TO-5

2N3659=Si pnp=70-240=większe od 50=10W=-=80=750=-=-

2N366=Ge złączowy npn=95=3,5=150=30=-=50=85=OV9

2N3660=Si planarny epitaksjalny npn=25-100=większe od 25=5W=40=30=1,5A=200=TO-5

2N3660=Si pnp=70-240=większe od 70=600=-=80=300=-=-

2N3661=Si planarny epitaksjalny npn=25-100=większe od 25=5W=60=50=1,5A=200=TO-5

2N3661=Si pnp=70-240=100=800=-=80=400=-=-

2N3662=Si planarny epitaksjalny npn=większe od 20=większe od 700=200=18=12=25=125=TO-98

2N3662=Si pnp=70-240=większe od 40=1W=-=150=50=-=-

2N3663=Si planarny epitaksjalny npn=większe od 20=większe od 700=200=30=12=25=125=TO-98

2N3663=Si pnp=50-350=większe od 30=950=-=140=500=-=-

2N3664=Si planarny epitaksjalny npn=8-80=większe od 300=5W=60=40=500=125=TO-102

2N3665=Si planarny epitaksjalny npn=40-120=większe od 60=5W=120=80=1 A=200=TO-5

2N3665=Si pnp=160-800=200=200=-=55=100=-=-

2N3666=Si planarny epitaksjalny npn=100-300=większe od 60=5W=120=80=1 A=200=TO-5

2N3666=Si pnp=40-200=10=50W=-=90=6A=-=-

2N3666A=Si pnp=50-220=większe od 150=250=-=20=30=-=-

2N3667=Si planarny epitaksjalny npn=15-60=większe od 0,5=115W=120=50=15 A=200=TO-3

2N367=Ge złączowy pnp=19=większe od 0,3=150=30=25=75=85=ТО-5

2N3671=Si planarny epitaksjalny npn=75-225=większe od 200=600=50=50=600=200=.TO-18

2N3675=Si pnp=40-240=6=25W=-=150=1,5A=-=-

2N3676=Si pnp=50-350=większe od 30=750=-=140=500=-=-

2N3678=Si pnp=200-700=140=200=-=60=50=-=-

2N368=Ge złączowy pnp=49=większe od 0,4=150=30=25=75=85=ТО-5

2N3680=Si pnp=200-700=140=200=-=40=50=-=-

2N3681=Si pnp=60-200=-=20W=-=150=2A=-=-

2N3683=Si pnp=160-800=200=300=-=55=100=-=-

2N3684=Si pnp=40-200=większe od 40=200=-=180=50=-=-

2N3684A=Si pnp=30-300=większe od 40=200=-=150=50=-=-

2N3685=Si pnp=250-1200=150=200=-=90=50=-=-

2N3685A=Si pnp=250-1200=150=200=-=120=50=-=-

2N3686=Si pnp=150=100=1W=-=120=50=-=-

2N3686A=Si pnp=150=100=1W=-=150=50=-=-

2N3687=Si pnp=55-300=130=800=-=100=800=-=-

2N3687A=Si pnp=150-800=150=300=-=50=100=-=-

2N3688=Si pnp=150-1200=150=300=-=35=100=-=-

2N3689=Si pnp=250-1200=150=300=-=35=100=-=-

2N369=Ge złączowy pnp=95=1,3=150=30=-=50=85=ТО-5

2N3690=Si pnp=150=100=500=-=120=50=-=-

2N3691=Si pnp=150=100=500=-=150=50=-=-

2N3692=Si pnp=140-451=większe od 30=950=-=16=2A=-=-

2N3693=Si pnp=160-800=120=300=-=90=50=-=-

2N3694=Si pnp=160-800=120=300=-=120=50=-=-

2N37=Ge złączowy pnp=30=-=50=20=-=8=65=OV11

2N370=Ge dyfuzyjny pnp=60=większe od 30=80=20=-=10=85=ТО-7

2N370/33=Ge dyfuzyjny pnp=107=30=80=24=-=10=85=ТО-33

2N3700=Si planarny epitaksjalny npn=100-300=większe od 100=1,8 W=140=80=1 A=200=ТО-18

2N3700=Si pnp=140=220=300=-=40=250=-=-

2N3700=NPN=-=200MHz=.5W=-=140V=1A=-=-

2N3701=Si planarny epitaksjalny npn=40-120=większe od 80=1,8W=140=80=1 A=200=ТО-18

2N3701=Si pnp=80-240=większe od 200=350=-=50=500=-=-

2N3702=Si planarny epitaksjalny pnp=60-300=większe od 100=250=40=25=200=150=ТО-92

2N3702=Si pnp=większe od 30=większe od 50=600=-=200=100=-=-

2N3703=Si planarny epitaksjalny pnp=30-150=większe od 100=250=50=30=200=150=ТО-92

2N3703=Si pnp=260-1040=-=150=-=35=100=-=-

2N3704=Si planarny epitaksjalny npn=100-300=większe od 100=360=50=30=800=150=ТО-92

2N3704=Si planarny epitaksjalny npn=30-600=większe od 100=360=40=20=800=150=ТО-92

2N3704=Si pnp=40-250=7=100W=-=130=10A=-=-

2N3704=NPN=-=B100-300=-=-=50V=.8A=-=-

2N3705=Si planarny epitaksjalny npn=50-150=większe od 100=360=50=30=800=150=ТО-92

2N3705=Si pnp=80-320=większe od 150=300=-=40=200=-=-

2N3706=Si pnp=120-690=140=270=-=65=200=-=-

2N3707=Si planarny epitaksjalny npn=100-400=-=250=30=30=30=125=ТО-92

2N3707=Si pnp=60-340=200=1,2W=-=35=1,5A=-=-

2N3708=Si planarny epitaksjalny npn=45-660=-=250=30=30=30=125=ТО-92

2N3708=NPN=-=80MHz=.36W=-=30V=.03A=-=-

2N3708=Si pnp=30-220=150=1,2W=-=40=3A=-=-

2N3709=Si planarny epitaksjalny npn=45-165=-=250=30=30=30=125=ТО-92

2N3709=NPN=-=80MHz=.36W=-=30V=.03A=-=-

2N3709=Si pnp=30-220=150=10W=-=50=3A=-=-

2N371=Ge dyfuzyjny pnp=60=większe od 30=80=20=-=10=85=ТО-7

2N371/33=Ge dyfuzyjny pnp=97=30=80=24=-=10=85=ТО-33

2N3710=Si planarny epitaksjalny npn=90-330=-=250=30=30=30=125=ТО-92

2N3710=Si pnp=65-700=100=350=-=25=100=-=-

2N3711=Si planarny epitaksjalny npn=180-660=-=250=30=30=30=125=ТО-92

2N3711=Si pnp=65-700=100=350=-=45=100=-=-

2N3712=Si planarny epitaksjalny npn=30-150=większe od 40=800=150=150=200=175=ТО-5

2N3712=Si pnp=60-340=200=625=-=25=1A=-=-

2N3712S=Si pnp=60-340=200=625=-=50=1A=-=-

2N3713=Si dufuzyjny npn=25-75=większe od 4=150W=80=60=10A=200=то-з

2N3713=Si pnp=160-800=120=300=-=90=50=-=-

2N3714=Si dufuzyjny npn=50-150=większe od 4=150W=100=80=10A=200=то-з

2N3714=Si dufuzyjny npn=27-75=większe od 4=150W=100=80=10A=200=то-з

2N3715=Si dufuzyjny npn=50-150=większe od 4=150 W=80=60=10 A=200=то-з

2N3715=Si pnp=160-800=120=300=-=120=50=-=-

2N3716=NPN=-=4MHz=150W=-=100V=10A=-=TO3

2N3716=Si pnp=50-275=70=750=-=150=100=-=-

2N3717=Si planarny epitaksjalny npn=większe od 100=większe od 250=7W=60=60=1 A=200=TO-39

2N3718=Si planarny epitaksjalny npn=większe od 100=większe od 250=10W=60=60=1 A=200=то-зо

2N3719=Si planarny pnp=większe od 180=większe od 90=1 W=40=40=ЗА=200=ТО-5

2N3719=Si pnp=50-276=70=750=-=175=100=-=-

2N372=Ge dyfuzyjny pnp=60=większe od 30=80=20=-=10=85=ТО-7

2N372/33=Ge dyfuzyjny pnp=97=30=80=24=-=10=85=ТО-33

2N3720=Si planarny pnp=większe od 180=większe od 90=1 W=60=60=ЗА=200=ТО-5

2N3720=Si pnp=98-451=55=950=-=50=2A=-=-

2N3721=Si npn=60-660=-=300=18=18=100=125=ТО-98

2N3721=Si pnp=150=100=1W=-=120=50=-=-

2N3722=Si planarny epitaksjalny npn=40-150=większe od 300=800=80=60=500=200=ТО-5

2N3722=Si pnp=150=100=1W=-=150=50=-=-

2N3723=Si planarny epitaksjalny npn=40-150=większe od 300=800=100=80=500=200=ТО-5

2N3723=Si pnp=90-470=200=4W=-=18=2A=-=-

2N3724=Si planarny epitaksjalny npn=60-150=większe od 300=800=50=30=500=200=ТО-39

2N3724=Si pnp=250-1200=100=200=-=40=100=-=-

2N3724A=Si pnp=250-1200=150=200=-=90=50=-=-

2N3724А=Si planarny epitaksjalny npn=większe od 35=większe od 300=1W=50=30=1,2A=200=ТО-5

2N3725=Si pnp=250-1200=150=200=-=120=50=-=-

2N3725=NPN=-=60ns=-=-=80V=.5A=-=-

2N3725A=Si pnp=150-800=200=800=-=120=50=-=-

2N3726=Si pnp=250-1200=100=200=-=40=100=-=-

2N3727=Si pnp=30-180=10=150W=-=100=15A=-=-

2N3728=Si pnp=30-180=10=150W=-=150=15A=-=-

2N3729=Si pnp=30-180=10=150W=-=200=15A=-=-

2N373=Ge dyfuzyjny pnp=60=większe od 30=80=25=-=10=85=ТО-7

2N3730=Ge dyfuzyjny pnp=-=-=10W=200=200=ЗА=85=ТО-3

2N3731=Ge dyfuzyjny pnp=większe od 15=-=5W=320=320=10A=85=ТО-3

2N3732=Ge dyfuzyjny pnp=40-500=większe od 1=5W=100=100=ЗА=85=ТО-3

2N3733=Si planarny epitaksjalny npn=10-150=600=23 W=65=40=ЗА=200=ТО-60

2N3733=Si pnp=30-300=9=470=-=550=1A=-=-

2N3734=Si planarny epitaksjalny npn=30-120=większe od 300=1000=50=30=1,5A=200=ТО-5

2N3734=Si pnp=65-450=większe od 150=750=-=150=100=-=-

2N3734S=Si pnp=65-330=120=15W=-=150=1,5A=-=-

2N3735=Si planarny epitaksjalny npn=większe od 40=większe od 250=1000=50=50=1,5A=200=ТО-5

2N3735=Si pnp=65-330=120=15W=-=180=1,5A=-=-

2N3735S=Si pnp=65-450=większe od 150=1W=-=150=100=-=-

2N3736=Si planarny epitaksjalny npn=większe od 40=większe od 300=500=50=30=1,5A=200=ТО-46

2N3736=Si pnp=90-400=większe od 50=800=-=120=50=-=-

2N3737=Si planarny epitaksjalny npn=większe od 40=większe od 250=500=75=50=1,5A=200=ТО-46

2N3737=Si pnp=90-400=większe od 50=800=-=160=50=-=-

2N3738=Si mesa npn=40-200=większe od 10=23 W=250=225=ЗА=175=ТО-66

2N3738=Si pnp=50-275=70=750=-=120=100=-=-

2N3739=Si pnp=60=200=300=-=40=300=-=-

2N374=Ge dyfuzyjny pnp=60=większe od 30=80=25=-=10=85=ТО-7

2N3740=Si dufuzyjny pnp=30-100=większe od 4=25 W=60=60=4A=175=ТО-66

2N3740=Si pnp=większe od 70=40=7,9W=-=200=500=-=-

2N3740A=Si pnp=180-1040=-=250=-=120=50=-=-

2N3741=Si dufuzyjny pnp=30-100=większe od 4=25 W=80=80=4A=175=ТО-66

2N3741=Si pnp=51-276=większe od 70=625=-=80=1A=-=-

2N3741A=Si pnp=51-276=większe od 70=625=-=100=1A=-=-

2N3742=Si planarny epitaksjalny npn=20-200=większe od 30=1 W=300=300=50=175=ТО-5

2N3742=Si pnp=51-276=120=625=-=80=1A=-=-

2N3742S=Si pnp=51-276=120=625=-=100=1A=-=-

2N3743=Si planarny epitaksjalny pnp=25-250=większe od 30=1 W=300=300=50=175=ТО-5

2N3743=Si pnp=51-276=70=625=-=150=200=-=-

2N3743S=Si pnp=51-276=70=625=-=175=200=-=-

2N3744=Si pnp=100-800=120=500=-=30=200=-=-

2N3745=Si pnp=57-504=500=250=-=30=30=-=-

2N3746=Si pnp=57-504=500=250=-=45=30=-=-

2N3747=Si planarny npn=40-120=większe od 40=30 W=60=40=5A=175=МТ53

2N3747=Si pnp=140=290=500=-=40=250=-=-

2N3748=Si planarny npn=40-120=większe od 40=30 W=80=60=5 А=175=МТ53

2N3748=Si pnp=mniejsze od 960=80=200=-=50=50=-=-

2N3749=Si planarny npn=40-120=większe od 40=30W=100=80=5 А=175=МТ53

2N3749=Si pnp=mniejsze od 960=80=200=-=35=50=-=-

2N375=Ge złączowy pnp=35-90=0,007=90 W=80=60=ЗА=100=ТО-3

2N3750=Si planarny npn=100-300=większe od 50=30W=60=40=5А=175=МТ53

2N3750=Si pnp=35=większe od 70=450=-=120=50=-=-

2N3751=Si planarny npn=100-300=większe od 50=30w=80=60=5А=175=МТ53

2N3751=Si pnp=35=większe od 70=450=-=150=50=-=-

2N3752=Si planarny npn=100-300=większe od 50=30W=100=80=5А=175=МТ53

2N3752=Si pnp=150=100=1W=-=220=50=-=-

2N376=Ge złączowy pnp=35-120=0,006=10W=50=40=ЗА=100=то-з

2N3762=Si planarny epitaksjalny pnp=większe od 40=większe od 180=1000=40=40=1.5А=175=ТО-5

2N3762=Si pnp=40-140=4=25W=-=150=1,5A=-=-

2N3762S=Si pnp=200-700=150=300=-=120=50=-=-

2N3763=Si planarny epitaksjalny pnp=większe od 40=większe od 150=1000=60=60=1,5А=175=ТО-5

2N3763=Si pnp=200-700=150=300=-=90=50=-=-

2N3763S=Si pnp=70-240=120=800=-=150=50=-=-

2N3764=Si planarny epitaksjalny pnp=większe od 40=większe od 180=500=40=40=1,5А=175=ТО-48

2N3764=Si pnp=100-320=120=600=-=30=800=-=-

2N3765=Si planarny epitaksjalny pnp=większe od 40=większe od 150=500=60=60=1,5А=175=ТО-66

2N3766=Si dufuzyjny npn=40-160=większe od 15=23 W=80=60=4А=175=ТО-66

2N3766=Si pnp=60-350=większe od 30=950=-=140=500=-=-

2N3767=Si dufuzyjny npn=40-160=większe od 15=23 W=100=80=4А=175=ТО-66

2N3767=Si pnp=90-180=większe od 50=600=-=25=700=-=-

2N376A=Ge złączowy pnp=35-120=0,005=90 W=50=40=ЗА=100=то-з

2N377=Ge złączowy npn=40=większe od 6=150=40=20=200=85=ТО-5

2N3770=Ge dyfuzyjny npn=10-200=większe od 100=50=10=6=50=100=ТО-18

2N3771=Si dufuzyjny npn=15-60=większe od 0,8=150W=50=40=30А=200=ТО-3

2N3771=Si pnp=90-180=większe od 50=600=-=60=300=-=-

2N3771=NPN=-=-=150W=-=50V=30A=-=TO3

2N3772=Si dufuzyjny npn=15-60=większe od 0,8=150W=100=60=20 А=200=ТО-3

2N3772=Si pnp=90-180=większe od 50=600=-=80=300=-=-

2N3772=NPN=-=-=150W=-=100V=20A=-=TO3

2N3773=Si dufuzyjny npn=15-60=większe od 0,8=150 W=160=140=1ĆA=200=ТО-3

2N3773=Si pnp=80-320=większe od 150=150=-=40=100=-=-

2N3773=NPN=-=-=150W=-=160V=16A=-=TO3

2N3774=Si dufuzyjny pnp=20-60=większe od 1=5W=40=40=1 А=200=ТО-5

2N3774=Ge=30-250=1,5=220=-='20=300=-=-

2N3775=Si dufuzyjny pnp=20-60=większe od 1=5W=60=60=1 А=200=ТО-5

2N3775=Ge=większe od 50=większe od 1,3=220=-=32=200=-=-

2N3776=Si dufuzyjny pnp=20-60=większe od 1=5w=80=80=1 А=200=ТО-5

2N3776=Ge=50-250=większe od 0,9=125=-=32=250=-=-

2N3777=Si dufuzyjny pnp=20-60=większe od 1=5W=100=100=1 А=200=ТО-5

2N3777=Ge=50-250=większe od 0,9=125=-=40=250=-=-

2N3778=Si dufuzyjny pnp=10-40=większe od 1=8,75 W=40=40=1 А=200 !=ТО-5

2N3778=Ge=50-250=większe od 0,9=125=-=60=250=-=-

2N3779=Si dufuzyjny pnp=10-40=większe od 1=8J5W=60=60=1 A=200=TO-5

2N3779=Ge=50-250=większe od 0,9=125=-=32=250=-=-

2N377А=Ge złączowy npn=większe od 20=większe od 6=150=40=40=200=85=ТО-5

2N378=Ge złączowy pnp=15-40=0,005=50W=40=20=5A=100=ТО-3

2N3780=Si dufuzyjny pnp=10-40=większe od 1=8,75 W=80=80=1 A=200=TO-5

2N3780=Ge=większe od 125=większe od 1,7=220=-=32=200=-=-

2N3781=Si dufuzyjny pnp=10-40=większe od 1=8,75 W=100=100=1 A=200=TO-5

2N3781=Ge=105=większe od 1,5=175=-=12=500=-=-

2N3782=Si dufuzyjny pnp=10-60=większe od 1=8,75 W=40=40=ЗА=200=TO-5

2N3782=Ge=105=większe od 1,0=260=-=12=500=-=-

2N3783=Ge epitaksjalny mesa pnp=20-200=1200=150=30=20=20=100=TO-72

2N3784=Ge epitaksjalny mesa pnp=20-200=1100=150=30=20=20=100=TO-72

2N3785=Ge epitaksjalny mesa pnp=15-200=1100=150=15=12=20=100=TO-72

2N3788=Si dufuzyjny npn=20-180=większe od 0,05=100W=400=325=2A=200=TO-3

2N3789=Ge=50-250=większe od 1,0=220=-=16=2A=-=-

2N379=Ge złączowy pnp=20-90=0,005=50W=80=40=7A=100=ТО-З

2N3790=Si pnp=25-90=większe od 4=145W=80=80=10 A=200=TO-3

2N3790=Ge=50-250=większe od 1,0=1W=-=16=2A=-=-

2N3791=Si pnp=50-180=większe od 3,45=145W=60=60=10A=200=TO-3

2N3791=Ge=50-250=większe od 1,0=1=-=16=2A=-=-

2N3792=Si pnp=50-180=większe od 3,45=145 W=80=80=10A=200=TO-3

2N3792=PNP=-=-=10A=-=80V=150W=-=TO3

2N3792=Ge=50-250=1,5=1W=-=16=2A=-=-

2N3793=Si planarny npn=20-120=większe od 100=250=40=20=500=150=U-29

2N3793=Ge=115=większe od 1,3=220=-=12=200=-=-

2N3794=Si planarny npn=100-600=większe od 100=250=80=40=500=150=U-29

2N3794=Ge=115=większe od 1,3=260=-=12=200=-=-

2N3796=Ge=30-250=1,5=220=-=24=200=-=-

2N3797=Ge=30-150=1,5=220=-=24=200=-=-

2N3798=Si planarny epitaksjalny pnp=150-450=300=360=60=60=50=200=TO-18

2N3798=Ge=30-150=1,5=220=-=24=500=-=-

2N3798A=Ge=50-250=większe od 1=220=-=18=2A=-=-

2N3799=Si planarny epitaksjalny pnp=300-900=зоб=360=60=60=50=200=TO-18

2N3799=Ge=50-250=większe od 1=1W=-=18=2A=-=-

2N3799A=Ge=50-250=większe od 1=1W=-=18=2A=-=-

2N38=Ge złączowy pnp=15=-=50=20=-=8=65=OV11

2N3800=Ge=80-170=większe od 1,3=220=-=24=200=-=-

2N3801=Ge=130-300=większe od 1,7=220=-=24=200=-=-

2N3802=Ge=50-250=większe od 1=220=-=18=2A=-=-

2N3803=Ge=50-250=większe od 1=1W=-=18=2A=-=-

2N3804=Ge=100-500=większe od 1=220=-=15=2A=-=-

2N3804A=Ge=100-500=większe od 1=260=-=15=2A=-=-

2N3805=Ge=100-500=większe od 1=260=-=15=2A=-=-

2N3805A=Ge=100-500=większe od 1=220=-=15=2A=-=-

2N3806=Ge=100-500=większe od 1=260=-=15=2A=-=-

2N3807=Ge=100-500=większe od 1=260=-=15=2A=-=-

2N3808=Ge=30-150=1,5=220=-=15=200=-=-

2N3809=Ge=50-300=1,5=220=-=15=200=-=-

2N381=Ge złączowy pnp=35-65=większe od 3=225=50=25=400=85=ТО-5

2N3810=Ge=50-150=1,5=220=-=30=200=-=-

2N3810A=Ge=50-150=1,5=220=-=30=200=-=-

2N3811=Ge=75-350=większe od 1=1,1W=-=32=1A=-=-

2N3811A=Ge=30-150=1,5=220=-=15=200=-=-

2N3812=Si planarny epitaksjalny pnp=większe od 150=500=350=60=60=50=200=Х-22

2N3812=Ge=50-300=1,5=220=-=15=200=-=-

2N3813=Si planarny epitaksjalny pnp=większe od 300=500=350=60=60=50=200=Х-22

2N3813=Ge=50-120=1,5=220=-=24=200=-=-

2N3814=Si planarny epitaksjalny pnp=większe od 150=500=350=60=60=50=200=Х-22

2N3814=Ge=50-250=2=220=-=15=500=-=-

2N3815=Si planarny epitaksjalny pnp=większe od 300=500=350=60=60=50=200=Х-22

2N3815=Ge=30-250=0,3=11W=-=22=10A=-=-

2N3816=Si planarny epitaksjalny pnp=większe od 150=500=350=60=60=50=200=Х-22

2N3816=Ge=50-350=większe od 1=3,5W=-=20=3A=-=-

2N3816A=Ge=50-350=większe od 1=3,5W=-=20=3A=-=-

2N3817=Si planarny epitaksjalny pnp=większe od 300=500=350=60=60=50=200=Х-22

2N3817=Ge=15-200=większe od 0,5=6W=-=15=2A=-=-

2N3817A=Ge=50-200=większe od 2=iW=-=20=3A=-=-

2N3818=Si planarny epitaksjalny npn=5-50=większe od 150=25 W=60=60=2A=175=TO-60

2N3818=Ge=30-150=-=6W=-=15=3A=-=-

2N3819=Ge=15-60=0,2=6W=-=20=3,5A=-=-

2N3819=N=-=-=-=-=25V=20mA=-=-

2N382=Ge złączowy pnp=60-95=większe od 4=225=50=25=400=85=ТО-5

2N3820=P=-=-=-=-=20V=3-15m=-=-

2N3820=Ge=15-40=0,2=-=-=40=3,5A=-=-

2N3821=Ge=15-50=0,2=6W=-=60=3,5=-=-

2N3822=Ge=20-60=0,2=7,5W=-=40=5A=-=-

2N3823=-=-=NFET VHF=-=-=-=20mA=-=-

2N3823=Ge=20-90=0,2=7,5W=-=20=6A=-=-

2N3824=Si pnp=większe od 20=-=150W=-=100=30A=-=-

2N3825=Si pnp=70-240=większe od 50=1W=-=50=1,5A=-=-

2N3826=Si planarny epitaksjalny npn=40-160=większe od 200=200=60=4.5=30=150=TO-92

2N3826=Si pnp=80-240=120=900=-=120=800=-=-

2N3827=Si planarny epitaksjalny npn=100-400=większe od 200=200=60=45=30=150=TO-92

2N3827=Si pnp=100-320=120=900=-=30=1,5A=-=-

2N3828=Si planarny epitaksjalny npn=30-200=większe od 360=300=40=40=100=200=TO-92

2N3828=Si pnp=większe od 25=4GHz=150=-=8=30=-=-

2N3829=Si planarny epitaksjalny pnp=30-120=większe od 350=360=35=20=200=200=TO-52

2N3829=Si pnp=70-240=100=25W=-=160=1,5A=-=-

2N383=Ge złączowy pnp=75-120=większe od 5=225=50=25=400=85=ТО-5

2N3830=Si planarny epitaksjalny npn=większe od 30=większe od 200=1 W=80=50=1,2A=200=TO-5

2N3830=Si pnp=70-240=100=25W=-=180=1,5A=-=-

2N3831=Si planarny epitaksjalny npn=większe od 35=większe od 200=1 W=70=40=1,2A=200=TO-5

2N3831=Si pnp=70-240=100=25W=-=200=1,5A=-=-

2N3832=Si planarny epitaksjalny npn=25-125=większe od 800=200=15=10=35=200=TO-72

2N3832=Si pnp=70-240=100=25W=-=160=1,5A=-=-

2N3833=Si planarny epitaksjalny npn=większe od 20=większe od 1000=1 W=25=15=100=200=TO-50

2N3833=Si pnp=200-700=100=300=-=120=100=-=-

2N3834=Si planarny epitaksjalny npn=większe od 25=większe od 1000=1W=25=15=100=200=TO-50

2N3834=Si pnp=30-180=10=150W=-=150=15A=-=-

2N3835=Si planarny epitaksjalny npn=większe od 20=większe od 1000=1 W=25=15=100=200=TO-50

2N3835=Si pnp=180-1040=-=250=-=55=50=-=-

2N3836=Si npn=2000-20000=większe od 40=1W=80=60=7A=200=L-3S

2N3837=Si npn=2000-20000=większe od 40=1 W=100=80=7A=200=L-35

2N3838=Si pnp=65-450=80=1W=-=180=50=-=-

2N3839=Si npn=30-150=1000=200=-=15=-=-=TO-72

2N3839=Si pnp=65-450=80=1W=-=220=50=-=-

2N384/33=Ge dyfuzyjny pnp=60=większe od 100=120=40=40=10=85=ТО-33

2N3840=Si pnp=50=6=400=(0,1)=50=(5)=(0,5)=TO-46

2N3841=Si pnp=20=1,5=300=(0,12)=100=(5)=(0,5)=TO-18

2N3842=Si pnp=10=1=300=(0,2)=120=-=-=Td-18

2N3843=Si npn=20-40=135=200=(0,2)=30=(10)1=(1)=TO-98

2N3843=Si pnp=150-1200=120=200=-=40=100=-=-

2N3843A=Si pnp=250-1200=150=400=-=100=50=-=-

2N3843А=Si npn=20-40=135=200=(0,2)=30=(10)1=-=TO-98

2N3844=Si npn=35-70=135=200=(0,2)=30=(10)1=-=TO-98

2N3844=Si pnp=60-320=120=500=-=50=800=-=-

2N3844A=Si npn=35-70=135=200=(0,2)=30=(10)1=-=TO-98

2N3844A=Si pnp=60-320=120=500=-=80=800=-=-

2N3845=Si npn=60-120=135=200=(0,2)=30=(10)1=-=TO-98

2N3845=Si pnp=większe od 100=-=625=-=50=500=-=-

2N3845A=Si npn=60-120=135=200=(0,2)=30=(10)1=-=TO-98

2N3845A=Si npn=150-1200=120=500=-=40=300=-=-

2N3846=Si dyfuzyjny mesa npn=10-60=10=150 W=-=200=20 A=-=TO-63

2N3846=Si pnp=250-1200=100=400=-=100=50=-=-

2N3847=Si dyfuzyjny mesa npn=10-60=10=150 W=-=300=20 A=-=TO-63

2N3847=Si pnp=50-200=60=80W=-=130=8A=-=-

2N3848=Si npn=40-200=10=4000=-=200=-=-=TO-63

2N3848=Si pnp=50-200=60=120W=-=120=12A=-=-

2N3848=Si pnp=50-200=60=120W=-=150=12A=-=-

2N3849=Si npn=40-200=10=4000=-=300=-=-=TO-63

2N3849=Si pnp=100-1200=-=310=-=40=100=-=-

2N385=Ge złączowy npn=60=większe od 6=150=25=25=200=85=ТО-5

2N3850=Si npn=50-150=20=30=-=80=-=-=MT-20

2N3850=Si pnp=większe od 20=-=40W=-=100=4A=-=-

2N3851=Si npn=30-90=20=30=-=80=-=-=TO-59

2N3851=Si pnp=większe od 20=-=65W=-=100=15A=-=-

2N3852=Si npn=50-150=20=30=-=40=-=-=TO-59

2N3852=Si pnp=60,„320=120=25W=-=160=3A=-=-

2N3853=Si npn=30-90=20=30=-=40=-=-=TO-59

2N3854=Si npn=35-70=301=360=(0,2)=18=(10)1=-=TO-98

2N3854=Si pnp=70-240=60=25W=-=50=5A=-=-

2N3854A=Si npn=35-70=300=360=(0,2)=30=(10)1=-=TO-98

2N3854A=Si pnp=60-320=większe od 15=900=-=160=1A=-=-

2N3855=Si npn=60-120=350=360=(0,2)=18=(10)1=-=TO-98

2N3855=Si pnp=60-320=większe od 15=10W=-=160=1A=-=-

2N3855A=Si npn=60-120=350=360=(0,2)=30=(10)1=-=TO-98

2N3855A=Si pnp=70-400=większe od 80=400=-=50=150=-=-

2N3856=Si npn=100-200=375=360=(0,2)=18=(10)1=(1)=TO-98

2N3856A=Si npn=100-200=375=360=(0,2)=30=(10)1=-=TO-98

2N3856A=Si pnp=100-560=110=500=-=100=100=-=-

2N3857=Si pnp=50-200=3,2=600=(0,1)=45=(10)=-=TO-5

2N3858=Si npn=60-120=130=360=(0,125)=40=1(10)=(1)=TO-98

2N3858А=Si epitaksjalny npn=60-120=90=200=-=60=-=-=TO-98

2N3859=Si epitaksjalny npn=100-200=130=360=(0,125)=40=1(10)=(1)=TO-98

2N3859=Si pnp=30-220=większe od 50=750=-=200=70=-=-

2N3859A=Si epitaksjalny npn=100-200=90=360=(0,125)=60=(10)1=(1)=TO-98

2N3859A=Si pnp=100-560=110=750=-=120=100=-=-

2N385A=Ge złączowy npn=70=większe od 8=150=40=15=200=85=ТО-5

2N386=Ge złączowy pnp=większe od 20=0,7=12,5W=60=60=ЗА=100=ГО-27

2N3860=Si epitaksjalny npn=150-300=130=360=(0,125)=40=(10)1=(1)=TO-98

2N3860=Si pnp=70-240=100=900=-=50=2A=-=-

2N3861=Si epitaksjalny npn=30-200=50=5W=-=-=-=-=MD14

2N3862=Si npn=50-150=500=360=(0,25)=20=(10)=-=TO-72

2N3862=Si pnp=60-320=większe od 15=20W=-=150=1,5A=-=-

2N3863=Si npn=30-90=0,5=115W=-=50=-=-=TO-3

2N3863=Si pnp=50-220=większe od 150=200=-=20=30=-=-

2N3864=Si npn=30-90=0,5=115W=-=90=-=-=TO-3

2N3864=Si pnp=35-200=70=400=-=360=500=-=-

2N3865=Si pnp=35-200=70=400=-=360=500=-=-

2N3865=Si pnp=250-1200=90=400=-=60=100=-=-

2N3866=Si npn=większe od 10=480=5W=55=30=400=200=TO-39

2N3866=Si pnp=większe od 50=60=95W=-=100=10A=-=-

2N3866=NPN=-=400ms=1W=-=55V=.4A=-=-

2N3867=Si pnp=40-200=60=6W=-=40=-=-=TO-5

2N3867=Si pnp=100-500=280=200=-=30=100=-=-

2N3868=Si pnp=30-150=60=6W=-=60=-=-=TO-5

2N3868=Si pnp=100-320=280=200=-=50=100=-=-

2N387=Ge złączowy pnp=większe od 20=0,6=12,5W=80=80=ЗА=100=ТО-27

2N3876=Si npn=25-150=50=150W=-=50=-=-=TO-81

2N3877=Si epitaksjalny npn=20-250=-=360=(0,125)=70=(10)1=(1)=TO-98

2N3877=Si pnp=100-500=280=200=-=30=100=-=-

2N3877A=Si pnp=100-320=280=200=-=50=100=-=-

2N3877А=Si epitaksjalny npn=20-250=-=360=(0,125)=85=(10)1=(1)=TO-98

2N3878=Si epitaksjalny npn=40-200=60=35W=120=50(65)=7A=-=TO-66

2N3878=Si pnp=260-1040=-=100=-=35=100=-=-

2N3879=Si epitaksjalny npn=12-100=60=35W=120=75(90)=4A=-=TO-66

2N3879=Si pnp=260-1040=-=100=-=55=100=-=-

2N388=Ge złączowy npn=60-180=większe od 5=150=25=20=200=85=ТО-5

2N3880=Si npn=30-200=1200=200=-=15=-=-=TO-72

2N3880=Si pnp=35-200=60=100W=-=120=10A=-=-

2N3881=Si npn=większe od 50=70=200=(1,5)=35=(5)=-=TO-5

2N3883=Si npn=większe od 30=300=200=(0,35)=15=(200)=(40)=TO-5

2N388А=Ge złączowy npn=większe od 30=większe od 5=150=40=20=200=85=ТО-5

2N389/I=Si złączowy npn=12-60=2,5=-=60=60=ЗА=150=MS3

2N389A/I=Si złączowy npn=12-60=2,5=-=60=60=ЗА=150=MS3

2N389А=Si złączowy npn=12-60=2=37,5W=60=60=ЗА=150=ТО-53

2N38S3=Si pnp=35-200=60=100W=-=120=15A=-=-

2N38S6=Si pnp=35-200=60=100W=-=70=15A=-=-

2N38S8=Si pnp=35-200=60=150W=-=120=30A=-=-

2N38S8A=Si pnp=35-200=60=150W=-=70=30A=-=-

2N3900=Si planarny npn=250-500=120=360=(0,2)=18=10=-=TO-98

2N3900=Si pnp=2k-20k=-=100W=-=100=10A=-=-

2N3900A=Si pnp=2k-20k=-=100W=-=100=15A=-=-

2N3900А=Si planarny npn=250-500=120=300=(0,2)=18=10=-=TO-98

2N3901=Si planarny npn=350-700=-=310=-=18=-=-=TO-98

2N3901=Si pnp=60-320=130=1W=-=160=150=-=-

2N3902=Si npn=20-100=2,4=100W=-=400=-=-=TO-3

2N3902=Si pnp=70-400=większe od 80=200=-=50=150=-=-

2N3903=Si planarny npn=100-300=250=500=(0,3)=40=(10)=(5)=TO-92

2N3903=Si pnp=70-400=większe od 80=200=-=50=150=-=-

2N3903=NPN=-=-=.36W=-=60V=.2A=-=-

2N3904=Si npn=100-300=300=500=(0,3)=40=(10)=(5)=TO-92

2N3904=Si pnp=200-700=100=200=-=120=100=-=-

2N3905=Si pnp=50-150=200=500=(0,4)=40=(50)=(5)=TO-92

2N3905=Si pnp=55-240=70=120W=-=140=12A=-=-

2N3906=Si pnp=100-300=250=310=(0,25)=40=(10)=(5)=TO-92

2N3906=Si pnp=55-240=60=150W=-=160=15A=-=-

2N3906=PNP=-=B100-400=-=-=40V=.2A=-=-

2N3907=Si pnp=40-200=15=60W=-=80=5A=-=-

2N3908=Si pnp=40-200=15=70W=-=100=6A=-=-

2N3909=Si pnp=40-200=15=80W=-=120=7A=-=-

2N3909A=Si pnp=40-280=50=120W=-=150=10A=-=-

2N391=Ge złączowy pnp=30-75=-=-=50=40=5A=-=-

2N3910=Si pnp=40-160=4=400'=(0,3)=50=(10)=(2)=TO-46, TO-18

2N3911=Si pnp=60-240=8=400=(0,3)=40=(10)=(2)=TO-46, TO-18

2N3912=Si pnp=większe od 90=10=400=(0,3)=30=(10)=(2)=TO-46, TO-18

2N3913=Si pnp=40-160=4=800=(0,3)=50=(10)=(2)=TO-46

2N3914=Si pnp=60-240=8=400=(0,3)=40=(10)=(2)=TO-46

2N3915=Si pnp=większe od 90=10=700=(0,3)=30=(10)=(2)=TO-46

2N3916=Si npn=40-200=50=5W=-=150=-=-=MD-28

2N3917=Si npn=30-120=50=20 W=-=40=-=-=TO-3

2N3917=Si pnp=95-420=większe od 50=500=-=50=200=-=-

2N3918=Si npn=100-300=50=20 W=-=40=-=-=TO-3

2N3918=Si pnp=60-200=60=120W=-=120=12A=-=-

2N3919=Si npn=40-120=80=15W=-=60=-=-=TO-3

2N392=Ge złączowy pnp=60-150=0,006=-=60=45=5A=100=ТО-3

2N3920=Si npn=100-300=80=15W=-=60=-=-=TO-3

2N3921=Si pnp=60-200=60=120W=-=160=12A=-=-

2N3922=Si pnp=60-200=60=150W=-=160=15A=-=-

2N3923=Si planarny npn=30-120=większe od 40=800=(1)=150=(25)=-=TO-5

2N3924=Si npn=większe od 6=250=7W=-=18=1,5A=-=TO-39

2N3924=NPN=-=175MHz=4W=-=36V=.5A=-=-

2N3924=Si pnp=60-200=60=120W=-=120=12A=-=-

2N3925=Si npn=-=250=9W=-=18=-=-=TO-102

2N3926=Si npn=większe od 5=250=11 W=-=18=4,5=-=TO-ĆO

2N3926=Si pnp=60-200=60=120W=-=160=12A=-=-

2N3927=Si npn=15=200=23 W=-=18=-=-=TO-60

2N3927=Si pnp=60-200=60=60W=-=120=10A=-=-

2N3928=Si npn=40-150=200=7W=-=40=-=-=RO-114

2N3929=Si npn=20-300=200=30W=-=40=-=-=TO-59

2N393=Ge dyfuzyjny pnp=większe od 20=większe od 25=25=6=6=50=85=ТО-1

2N3930=Si pnp=80-300=40=200=(0,25)=180=00)=-=TO-5

2N3930=Si pnp=60-350=120=25W=-=100=2A=-=-

2N3931=Si pnp=80-300=40=360=(0,25)=180=(10)=-=TO-5

2N3931=Si pnp=250-1200=90=400=-=90=100=-=-

2N3932=Si npn=40-150=750=360=30=20=-=-=RO-115

2N3933=Si npn=60-200=750=1000=-=30=-=-=RO-115

2N394=Ge złączowy pnp=większe od 20=większe od 4=150=30=10=200=85=ТО-5

2N3945=Si npn=40-250=60=5W=(0,5)=50=(150)=-=TO-5

2N3946=Si npn=50-150=300=200=-=40=(50)=(5)=TO-18

2N3946=Si pnp=250-1200=90=400=-=120=100=-=-

2N3947=Si npn=100-300=250=400=-=40=(50)=(5)=TO-18

2N3947=Si pnp=250-1200=90=400=-=60=100=-=-

2N3948=Si npn=większe od 15=700=400=-=20=-=-=TO-39

2N394A=Ge złączowy pnp=70=7=150=30=15=200=85=ТО-5

2N395=Ge złączowy pnp=20-150=większe od 3=200=30=15=200=100=ТО-5

2N3950=Si npn=-=150=70 W=-=35=-=-=TO-60

2N3950=Si pnp=250-1200=90=400=-=90=100=-=-

2N3953=Si npn=większe od 40=1300=360=-=-=-=-=TO-72

2N3954=Si pnp=250-1200=90=400=-=120=100=-=-

2N3955=Si npn=70-400=większe od 150=300=-=50=200=-=-

2N3955A=Si pnp=55-240=70=120W=-=140=12A=-=-

2N3956=Si pnp=55-240=60=150W=-=160=15A=-=-

2N3957=Si pnp=100-320=120=300=-=30=800=-=-

2N3958=Ge pnp=20-250=0,5=5,5W=-=16=2,5A=-=-

2N3958=N=-=-=-=-=50V=.5A=-=-

2N3959=Si npn=40-200=1300=360=(0,3)=12=(30)=-=TO-18

2N3959=Ge pnp=20-250=0,5=5,5W=-=32=2,5A=-=-

2N396=Ge złączowy pnp=30-150=większe od ,5=200=30=20=200=100=ТО-5

2N3960=Si npn=40-200=1600=360=(0,3)=12=(30)=(3)=TO-18

2N3960=Ge pnp=20-250=0,5=5,5W=-=60=2,5A=-=-

2N3961=Si npn=-=400=9W=-=40=-=-=TO-102

2N3962=Si epitaksjalny pnp=100-300=160=360=(0,25)=60=(10)=(0,5)=TO-18

2N3962=Ge pnp=155-220=-=200=-=25=200=-=-

2N3963=Si epitaksjalny pnp=100-300=160=360=(0,25)=80=(10)=(0,5)=TO-18

2N3963=Ge pnp=34-115=0,25=20W=-=60=1,5A=-=-

2N3964=Si epitaksjalny pnp=250-500=160=360=(0,25)=45=(10)=(0,5)=TI-18

2N3964=Ge pnp=34-67=0,25=24W=-=30=1,5A=-=-

2N3965=Si pnp=100-300=160=360=(0,25)=60=(10)=(0,5)=TO-18

2N3965=Si npn=30-90=0,5=115W=-=150=-=-=TO-3

2N3965=Ge pnp=80-300=-=150=-=30=150=-=-

2N3966=Ge pnp=40-100=0,7=150=-=20=70=-=-

2N3967=Ge pnp=40-150=2=50=-=10=2=-=-

2N3967A=Ge pnp=60-100=-=65=-=18=40=-=-

2N3968=Ge pnp=55=-=150=-=25=100=-=-

2N3968A=Ge pnp=55=-=150=-=45=100=-=-

2N3969=Ge pnp=45-80=1,2=150=-=45=100=-=-

2N3969A=Ge pnp=45-80=1,2=150=-=30=100=-=-

2N396A=Ge złączowy pnp=większe od 15=większe od 5=200=30=20=200=100=ТО-5

2N397=Ge złączowy pnp=40-150=większe od 10=200=30=15=200=10=ТО-5

2N3970=Ge pnp=85=2=150=-=25=300=-=-

2N3971=Ge pnp=85=2=150=-=45=300=-=-

2N3972=Ge pnp=60-110=1,5=150=-=30=100=-=-

2N3973=Si npn=35-100=350=360=(0,3)=30=1(150)=(15)=RO-67

2N3974=Si npn=55-200=350=400=(0,3)=30=1(150)=(15)=RO-67

2N3975=Si npn=35-100=350=400=(0,3)=30=1(150)=(15)=RO-67

2N3976=Si npn=55-200=350=400=(0,3)=30=1(150)=(15)=RO-67

2N3977=Si pnp=większe od 40=1=800=(0,1)=10=(5)=-=TO-46

2N3978=Si pnp=większe od 30=1=-=(0,15)=20=(5)=-=TO-46

2N3979=Si pnp=większe od 20=1=-=(0,15)=30=(5)=-=TO-46

2N398=Ge złączowy pnp=większe od 20=1=50=105=105=100=85=ТО-5

2N3981=Si npn=30-120=250=-=(0,8)=30=(500)=(50)=TO-5

2N3982=Si npn=40-140=250=800=(0,8)=30=(500)=(50)=TO-5

2N3983=Si npn=większe od 30=500=200=-=12=-_=-=-

2N3984=Si npn=większe od 20=400=200=-=12=-=-=TO-92

2N3985=Si npn=większe od 20=300=200=-=12=-=-=TO-92

2N398B=Ge złączowy pnp=większe od 20=1=250=105=105=200=100=ТО-5

2N398А=Ge złączowy pnp=większe od 20=-=150=105=105=200=100=ТО-5

2N399=Ge złączowy pnp=większe od 20=0,4=35W=40=35=ЗА=100=ТО-3

2N3993=Ge pnp=60-100=1=150=-=30=100=-=-

2N3993A=Ge pnp=60-110=1,5=150=-=30=100=-=-

2N3994=Ge pnp=60-100=-=150=-=60=100=-=-

2N3994A=Ge pnp=15-50=6k=30W=-=32=3,5A=-=-

2N3995=Ge pnp=150-450=900=300=-=12=-=-=TO-39

2N3995=Ge pnp=15-50=6k=30W=-=60=3,5A=-=-

2N3996=Si epitaksjalny pnp=40-120=40=30W=-=80=5 A=-=TO-111

2N3996=Ge pnp=34-100=6k=30W=-=32=3,5A=-=-

2N3997=Si epitaksjalny pnp=80-240=40=30W=-=80=5 A=-=TO-111

2N3997=Ge pnp=34-100=6k=30W=-=60=3,5A=-=-

2N3998=Si epitaksjalny pnp=40-120=40=30W=-=80=5A=-=TO-111

2N3998=Ge pnp=16-36=6k=30W=-=40=6A=-=-

2N3999=Si epitaksjalny pnp=80-240=40=30W=-=80=5 A=-=TO-111

2N3999=Ge pnp=16-36=6k=30W=-=60=6A=-=-

2N3t74=Si pnp=12-36=większe od 1=75 W=100=100=ЗА=200=то-з

2N3U6=Ge pnp=30-80=6k=30W=-=40=6A=-=-

2N400=Ge złączowy pnp=większe od 30=0,5=35W=50=20=ЗА=100=ТО-3

2N4000=Si epitaksjalny pnp=30-120=40=15W=-=80=1 A=-=TO-5

2N4000=Ge pnp=25-115=większe od 0,15=25W=-=40=8A=-=-

2N4001=Si epitaksjalny pnp=30-120=40=15W=-=100=1 A=-=TO-5

2N4001=Ge pnp=40-80=0,25=40W=-=30=7A=-=-

2N4002=Si epitaksjalny pnp=20-80=30=100W=80=80=30 A=-=TO-63

2N4002=Ge pnp=70=-=150=-=16=500=-=-

2N4003=Si epitaksjalny pnp=20-80=30=100W=-=100=30 A=-=TO-63

2N4003=Ge pnp=70=-=150=-=20=500=-=-

2N4004=Si epitaksjalny pnp=30-150=30=40 W=-=80=-=-=Х21

2N4005=Si epitaksjalny pnp=30-150=30=40 W=-=100=-=-=Х21

2N4006=Si npn=-=20=400=-=6=-=-=TO-46

2N4007=Si pnp=-=15=400=-=15=-=-=TO-46

2N4008=Si pnp=-=15=400=-=30=-=-=TO-46

2N401=Ge złączowy pnp=większe od 20=0,4=35W=40=35=ЗА=100=ТО-3

2N4012=Si npn=4-40=500=11 W=-=40=-=-=TO-60

2N4012=Ge pnp=40-85=0,7=125=-=30=100=-=-

2N4013=Si npn=60-150=300=360=-=30=500=-=TO-18

2N4013=Ge pnp=35-63=0,7=125=-=32=300=-=-

2N4014=Si npn=60-150=300=360=(0,26)=50=500=-=TO-18

2N4014=Ge pnp=40-220=-=125=-=30=100=-=-

2N4015=Ge pnp=55-360=0,7=125=-=30=100=-=-

2N4016=Ge pnp=57-140=0,7=125=-=32=300=-=-

2N4017=Ge pnp=56-240=-=220=-=20=500=-=-

2N4018=Ge pnp=45=-=200=-=25=150=-=-

2N4019=Ge pnp=120=-=200=-=25=150=-=-

2N402=Ge złączowy pnp=większe od 25=większe od 0,6=180=25=20=150=85=ТО-5

2N4020=Ge pnp=120=-=200=-=25=150=-=-

2N4021=Ge pnp=120=-=200=-=25=150=-=-

2N4022=Ge pnp=50-83=-=200=-=25=150=-=-

2N4023=Ge pnp=większe od 20=2,5k=80W=-=80=20A=-=-

2N4024=Ge pnp=większe od 50=2,5k=80W=-=80=30A=-=-

2N4025=Ge pnp=większe od 20=2,5k=80W=-=100=20A=-=-

2N4026=Si pnp=40-120=100=500=-=60=(1000)=-=TO-18

2N4026=Ge pnp=większe od 20=2,5k=80W=-=140=20A=-=-

2N4027=Si pnp=40-120=100=500=(0,15)=80=(150)=-=TO-18

2N4027=Ge pnp=większe od 50=2,5k=80W=-=100=30A=-=-

2N4028=Si pnp=100-300=150=500=(15)=60=(150)=-=TO-18

2N4028=Ge pnp=większe od 50=2,5k=80W=-=140=30A=-=-

2N4029=Si pnp=100-300=150=500=(0,5)=80=(500)=-=TO-18

2N4029=Ge pnp=większe od 20=2,5k=80W=-=80=20A=-=-

2N403=Ge złączowy pnp=-=większe od 0,85=180=25=20=200=85=ТО-5

2N4030=Si epitaksjalny pnp=40-120=100=800=(0,15)=60=(150)=200=TO-5

2N4030=Ge pnp=większe od 50=2,5k=80W=-=80=30A=-=-

2N4031=Si epitaksjalny pnp=40-120=100=4W=(0,15)=80=(150)=200=TO-5

2N4031=Ge pnp=większe od 20=2,5k=80W=-=100=20A=-=-

2N4032=Si epitaksjalny pnp=100-300=150=4W=(0,15)=60=(150)=200=TO-5

2N4032=Ge pnp=większe od 20=2,5k=80W=-=140=20A=-=-

2N4033=Si epitaksjalny pnp=100-300=150=4W=(0,15)=80=(150)=200=TO-5

2N4033=PNP=-=B100-300=-=-=80V=1A=-=-

2N4033=Ge pnp=większe od 50=2,5k=80W=-=100=30A=-=-

2N4034=Si epitaksjalny pnp=70-200=400=360=(0,13)=40=(10)=-=TO-18

2N4034=Ge pnp=większe od 50=2,5k=80W=-=140=30A=-=-

2N4035=Si epitaksjalny pnp=50-300=450=1W=(0,13)=40=(10)100=-=TO-18

2N4035=Ge pnp=22-396=-=100=-=25=20=-=-

2N4036=Si epitaksjalny pnp=40-140=60=7W=90(0,6)=65=(150)1 A=200(150)=TO-39

2N4036=PNP=-=-=1W=-=90V=1A=-=-

2N4036=Ge pnp=53-273=większe od 10=650=-=32=1A=-=-

2N4037=Si epitaksjalny pnp=50-250=większe od 60=7W=60(1,4)=40=(150)1 A=-=TO-5

2N4037=Ge pnp=20-125=0,3=80W=-=25=15A=-=-

2N404=Ge złączowy pnp=większe od 24=większe od 4=150=25=24=100=85=ТО-5

2N4040=Si npn=10-80=500=17,5W=-=40=ЗА=-=TO-117

2N4041=Si npn=10-80=500=10W=-=40=1 A=-=TO-117

2N4046=Si npn=40-150=800=800=(0,20)=30=(100)=-=TO-5

2N4046=Ge pnp=20-125=0,3=80W=-=45=15A=-=-

2N4047=Si npn=40-150=250=800=(0,26)=50=500=-=TO-5

2N4047=Ge pnp=25-100=0,3=80W=-=55=15A=-=-

2N4048=Ge pnp=60-120=0,18=170W=-=30=-=-=TO-36

2N4049=Ge pnp=60-120=0,18=170W=-=45=-=-=TO-36

2N404А=Ge złączowy pnp=większe od 24=większe od 4=150=40=35=150=85=ТО-5

2N405=Ge złączowy pnp=35=0,65=150=20=18=35=85=ТО-40

2N4050=Ge pnp=60-120=0,18=170W=-=60=-=-=TO-3

2N4051=Ge pnp=80-180=0,25=170W=-=30=-=-=TO-3

2N4052=Ge pnp=80-180=0,25=170W=-=45=-=-,=TO-3

2N4053=Ge pnp=80-180=0,25=170W=-=60=-=-=TO-3

2N4054=Ge pnp=30-90=15=4000=-=300=-=-=Х51

2N4055=Ge pnp=30-90=15=4000=-=250=-=-=Х51

2N4056=Ge pnp=30-90=15=4000=-=200=-=-=Х51

2N4057=Si npn=30-90=15=4000=-=150=-=-=Х51

2N4058=Si pnp=100-400=-=250=(0,7)=30=(Ю)=(0,5)=TO-92

2N4058=Ge pnp=25-100=0,3=80W=-=65=15A=-=-

2N4059=Si pnp=45-660=-=250=(0,7)=30=(10)=(0,5)=TO-92

2N4059=Ge pnp=50-165=0,3=27,5W=-=40=7A=-=-

2N406=Ge złączowy pnp=35=0,65=150=20=18=35=85=ТО-1

2N4060=Si pnp=45-165=-=250=(0,7)=30=(10)=(0,5)=TO-92

2N4060=Ge pnp=45-155=większe od 0,2=44W=-=25=7A=-=-

2N4061=Si pnp=90-330=-=250=(0,7)=30=(10)=(0,5)=TO-92

2N4061=Ge pnp=45-155=większe od 0,2=44W=-=30=7A=-=-

2N4062=Si pnp=180-660=-=250=(0,7)=30=(10)=(0,5)=TO-92

2N4062=Ge pnp=25-80=0,3=44W=-=35=10A=-=-

2N4063=Si npn=40-160=50=15W=-=350=-=-=MD14

2N4063=Ge pnp=25-80=0,3=44W=-=40=10A=-=-

2N4064=Si npn=40-160=50=15W=-=250=-=-=MD 14

2N4064=Ge pnp=25-80=0,3=44W=-=50=10A=-=-

2N4068=Si npn=większe od 30=80=500=(3)=150=(30)=-=TO-104

2N4069=Si npn=większe od 30=80=1000=(3)=150=(30)=-=TO-104

2N407=Ge złączowy pnp=65=-=150=20=18=70=85=ТО-40

2N4070=Si npn=40-120=60=90 W=-=100=-=-=то-з'

2N4071=Si npn=40-120=60=90 W=-=150=-=-=TO-3

2N4072=Si npn=większe od 10=550=350=-=20=-=-=TO-18

2N4072=Ge pnp=65-180=większe od 10k=165=-=32=100=-=-

2N4073=Si npn=większe od 10=550=350=-=20=-=-=TO-5

2N4073=Ge pnp=80-270=większe od 10k=165=-=32=100=-=-

2N4074=Si npn=75-300=80=500=(0,3)=40=(300)=(15)=TO-104

2N4075=Si npn=30-90=20=30W=-=60=-=-=MT43

2N4075=Ge pnp=65-180=większe od 10k=165=-=32=100=-=-

2N4076=Si npn=50-150=-=30W=-=60=-=-=MT43

2N4076=Ge pnp=60-150=-=150=-=20=400=-=-

2N4077=Ge npn=10-300=1=7,5W=-=40=-=-=MD17

2N4078=Ge pnp=50-300=1=8W=-=20=-=-=MD 17

2N408=Ge złączowy pnp=65=-=150=20=18=70=85=ТО-1

2N4080=Si pnp=większe od 20=800=200=-=15=-=-=TO-72

2N4080=Ge pnp=35-90=-=150=-=20=400=-=-

2N4081=Si npn=większe od 40=600=200=-=40=-=-=TO-104

2N4082=Ge pnp=45-170=0,5=6,6W=-=20=1A=-=-

2N4083=Ge pnp=50-80=0,4=6,6W=-=25=1A=-=-

2N4084=Ge pnp=45-170=0,5=6,6W=-=35=1A=-=-

2N4085=Ge pnp=50-80=0,4=6,6W=-=35=1A=-=-

2N4086=Si npn=większe od 150=160=200=-=12=-=-=TO-98

2N4087=Si npn=większe od 250=160=200=-=12=-=-=TO-98

2N4087=Ge pnp=70-300=-=200=-=18=1A=-=-

2N4087A=Si npn=większe od 250=160=200=-=12=-=-=TO-98

2N4087A=Ge pnp=70-300=-=200=-=25=1A=-=-

2N409=Ge złączowy pnp=48=6,7=80=13=-=15=85=ТО-40

2N4091=Ge pnp=25-250=-=30W=-=150=9A=-=-

2N4092=Ge pnp=30-125=większe od 1,3=30W=-=150=9A=-=-

2N4093=Ge pnp=54-306=-=100=-=20=40=-=-

2N41=Ge złączowy pnp=40=-=50=25=-=15=65=-

2N410=Ge złączowy pnp=48=6,7=80=13=-=15=85=ТО-1

2N4100=Ge pnp=270-440=0,7=210=-=25=1A=-=-

2N4104=Si npn=400-800=300=300=(0,3)=60=-=(0,1)=TO-18

2N4104=Ge pnp=70-300=1,5=210=-=40=3A=-=-

2N4105=Ge npn=70-350=-=1500=-=-=-=-=TO-1

2N4106=Ge pnp=70-350=-=1500=-=-=-=-=TO-1

2N411=Ge złączowy pnp=75=większe od 10=80=13=-=15=85=ТО-40

2N4111=Si npn=40-120=-=29 W=-=60=-=-=TO-3

2N4111=Ge pnp=54-83=0,35=30W=-=30=7A=-=-

2N4112=Si npn=100-300=80=29 W=-=60=-=-=TO-3

2N4112=Ge pnp=27-71=2,5=40W=-=200=HA=-=-

2N4113=Si npn=40-120=70=29 W=-=80=-=-=TO-3

2N4113=Ge pnp=40-180=-=200=-=32=1A=-=-

2N4114=Si npn=100-300=-=29 W=-=80=-=-=TO-3

2N4114=Si pnp=40-240=3=25W=-=50=3A=-=-

2N4115=Si npn=40-120=70=37 W=-=80=-=-=MT43

2N4115=Si pnp=40-240=3=25W=-=50=3A=-=-

2N4116=Si npn=40-120=80=37W=-=80=-=-=MT43

2N4116=Si pnp=40-240=3=25W=-=40=3A=-=-

2N4117=Si pnp=40-240=3=25W=-=40=3A=-=-

2N4117A=Ge pnp=70-270=2=150=-=30=150=-=-

2N4118A=Ge pnp=70-270=-=150=-=30=150=-=-

2N4119=Ge pnp=20-100=większe od 7k=18W=-=50=3,5A=-=-

2N4119A=Ge pnp=36-440=0,8=150=-=20=500=-=-

2N412=Ge złączowy pnp=75=większe od 10=80=13=-=15=85=ТО-1

2N4120=Ge pnp=36-440=0,8=150=-=32=500=-=-

2N4121=Si pnp=70-200=400=200=(0,14)=40=(101=-=RO110

2N4121=Ge pnp=51-245=10k=4,3W=-=32=1,5A=-=-

2N4122=Si pnp=150-300=większe od 450=200=(0,14)=40=(10)=-=RO110

2N4122=Ge pnp=60-83=0,7=12W=-=35=2A=-=-

2N4123=Si npn=50-150=250=310=(o,3)=30=(50)=(5)=TO-92

2N4123=Ge pnp=46-334=-=150=-=25=500=-=-

2N4124=Si npn=120-360=300=310=(0,3)=25=(2)=(5)=TO-92

2N4124=NPN=-=-=.35W=-=30V=.2A=-=-

2N4124=Ge pnp=większe od 40=większe od 0,3=6W=-=25=2A=-=-

2N4125=Si pnp=50-150=200=310=(0,4)=30=(2)=(5)=TO-92

2N4125=Ge pnp=większe od 80=większe od 0,3=6W=-=25=2A=-=-

2N4126=Si pnp=120-360=250=310=(0,4)=25=(2)=(5)=TO-92

2N4126=PNP=-=-=-=-=25V=.2A=-=-

2N4126=Ge pnp=większe od 100=większe od 0,3=6W=-=25=2A=-=-

2N4127=Ge pnp=36-185=większe od 10k=6W=-=32=3A=-=-

2N4128=Si pnp=10-80=200=40 W=-=40=-=-=MT59

2N4128=Ge pnp=50-275=0,7=6W=-=25=2A=-=-

2N413=Ge złączowy pnp=większe od 10=większe od 1=170=30=18=200=85=ТО-5

2N4130=Si npn=10-60=1,25=140W=-=65=-=-=TO-3

2N4130=Ge pnp=70-300=1,5=6W=-=50=5A=-=-

2N4131=Si npn=10-80=150=55 W=-=80=-=-=TO-3

2N4134=Si npn=200=350=200=(0,4)=39=-=-=TO-72

2N4134=Ge pnp=większe od 40=większe od 0,3=9W=-=20=5A=-=-

2N4135=Si npn=większe od 200=425=200=-=30=-=-=TO-72

2N4135=Ge pnp=większe od 60=większe od 0,3=9W=-=20=5A=-=-

2N4137=Si npn=40-120=500=360=(0,3)=20=(10)=-=TO-18

2N4137=Ge pnp=57-334=-=200=-=18=1A=-=-

2N4138=Si npn=większe od 30=20=300=(0,15)=30=(10)=(0,5)=TO-46

2N4138=Ge pnp=większe od 30=-=250=-=25=500=-=-

2N413A=Ge złączowy pnp=30=2,5=150=30=-=200=85=ТО-5

2N414=Ge złączowy pnp=większe od 20=większe od 3=170=30=15=200=85=ТО-5

2N4140=Si npn=40-120=250=300=(0,40)=30=(150)=(15)=RO110

2N4140=Si pnp=30-280=5=25W=-=80=3A=-=-

2N4141=Si npn=100-300=250=300=(0,40)=30=(150)=(15)=RO110

2N4141=Si pnp=30-280=5=25W=-=50=3A=-=-

2N4142=Si pnp=40-120=200=300=(0,40)=40=(150)=(15)=RO110

2N4142=Si pnp=40-300=35=1W=-=60=3A=-=-

2N4143=Si pnp=100-300=200=300=(0,40)=40=(150)=(15)=RO110

2N4143=Si pnp=40-300=-=1W=-=80=3A=-=-

2N414A=Ge złączowy pnp=60=7=150=30=-=200=85=ТО-5

2N414B=Ge złączowy pnp=60=7=200=30=-=400=85=ТО-5

2N414C=Ge złączowy pnp=60=7=200=30=-=400=85=ТО-5

2N415=Ge złączowy pnp=30=10=150=-=12=50=85=ТО-5

2N4150=Si pnp=40-300=35=15W=-=60=3A=-=-

2N415A=Ge złączowy pnp=80=10=150=30=-=200=85=ТО-5

2N416=Ge złączowy pnp=45-220=większe od 5=170=3o=12=200=85=ТО-5

2N417=Ge złączowy pnp=60-260=większe od 15=170=30=10=200=85=ТО-5

2N418=Ge złączowy pnp=większe od 40=0,4=25 W=100=80=5 A=100=то-з

2N419=Ge złączowy pnp=9-44=0,3=35W=55=45=ЗА=100=то-з

2N420=Ge złączowy pnp=większe od 40=0,4=25 W=65=45=5A=100=то-з

2N4207=Si pnp=50-120=650=300=(0,15)=6=(10)=-=TO-18

2N4207=Si pnp=35-200=10=60W=-=100=7,5A=-=-

2N4208=Si pnp=30-120=700=300=(0,15)=12=(10)=-=TO-18

2N4208=Si pnp=35-200=-=60W=-=150=7,5A=-=-

2N4209=Si pnp=50-120=850=300=(0,18)=15=(10)=-=TO-18

2N4209=Si pnp=40-320=8=30W=-=60=8A=-=-

2N420А=Ge złączowy pnp=większe od 40=0,4=25 W=90=70=5 A=100=то-з

2N4210=Si npn=20-100=10=175 A=-=60=-=-=TO-63

2N4210=Si pnp=40-320=8=30W=-=60=8A=-=-

2N4211=Si npn=20-100=10=175W=-=80=-=-=TO-63

2N4211=Si pnp=40-320=8=35W=-=60=10A=-=-

2N422=Ge złączowy pnp=50=0,8=150=35=20=100=85=ТО-5

2N4220=N=-=-=-=-=30V=.5mA=-=-

2N4220=Si pnp=60-320=50=800=-=60=1,5A=-=-

2N4220A=Si pnp=60-320=50=800=-=60=1,5A=-=-

2N4221=Si pnp=40-320=8=10W=-=35=3A=-=-

2N4221A=Si pnp=30-160=70k=25W=-=60=3A=-=-

2N4222=Si pnp=30-160=70k=25W=-=80=3A=-=-

2N4222A=Si pnp=30-160=70k=25W=-=60=3A=-=-

2N4223=Si pnp=75-150=200=300=(0,40)=-=(150)=(15)=RO110 TO-18

2N4223=npn=30-160=70k=25W=-=80=3A=-=-

2N4224=Si pnp=40-320=8=20W=-=50=5A=-=-

2N4225=Si npn=większe od 25=150=5W=-=40=-=-=TO-5

2N4226=Si npn=większe od 30=150=5W=-=60=-=-=TO-5

2N4227=Si npn=75-150=250=300=(0,40)=-=(150)=(15)=RO110 TO-18

2N422А=Ge złączowy pnp=większe od 30=1,5=185=35=20=200=85=ТО-5

2N4231=Si npn=25-100=większe od 4=35W=(0,7)=40=4A (1,5 A)=-=TO-66

2N4231=Si pnp=40-320=8=20W=-=50=5A=-=-

2N4231A=Si pnp=45-220=większe od 3=60W=-=70=7A=-=-

2N4232=Si npn=25-100=większe od 4=30W=(0,7)=60=4A (1,5 A)=-=TO-66

2N4232=Si pnp=45-220=większe od 3=60W=-=90=7A=-=-

2N4232A=Si pnp=45-220=większe od 3=80W=-=90=10A=-=-

2N4233=Si npn=30-150=30>2=6W=(0,6)=60=(1 A)=-=TO-5

2N4233=Si npn=25-100=większe od 4=35 W=(0,7)=80=4A (1,5 A)=-=TO-66

2N4233=Si pnp=45-220=większe od 3=80W=-=110=10A=-=-

2N4233A=Si pnp=45-220=większe od 3=100W=-=110=12A=-=-

2N4234=Si pnp=30-150=3=6W=(0,6)=40=1 A (1 A)=-=TO-5

2N4234=Si pnp=45-220=większe od 3=100W=-=140=12A=-=-

2N4235=Si pnp=30-150=3=6W=(0,6)=60=1 A (1 A)=-=TO-5

2N4235=Si pnp=35-200=7=43W=-=60=5A=-=-

2N4236=Si pnp=30-150=3=6W=(0,5)=80=1 A (1 A)=-=TO-5

2N4236=Si pnp=35-200=7=43W=-=85=5A=-=-

2N4237=Si npn=większe od 30=30=5W=-=40=-=-=TO-5

2N4237=Si pnp=35-200=7=43W=-=60=5A=-=-

2N4238=Si pnp=35-200=7=43W=-=85=5A=-=-

2N4239=Si npn=30-150=30=6W=(0,6)=80=1 A (1 A)=-=TO-5

2N4239=Si pnp=55-300=70=10W=-=20=5A=-=-

2N424=Si złączowy npn=12-60=0,3=37,5 W=80=80=2A=100=ТО-53

2N424/I=Si złączowy npn=12-60=2,5=37,5W=80=80=ЗА=100=MS3

2N4240=Si npn=30-150=15=35=(1)=300=2A (0,75 A)=-=TO-66

2N4242=Ge pnp=40-80=0,5=100W=-=60=-=-=C-2

2N4243=Ge pnp=40-80=0,5=100W=-=45=-=-=C-2

2N4245=Ge pnp=60-120=0,5=100W=-=60=-=-=C-2

2N4246=Ge pnp=60-120=0,5=100W=-=45=-=-=C-2

2N4247=Ge pnp=60-120=0,5=100W=-=30=-=-=C-2

2N4248=Ge pnp=większe od 50=-=200=-=40=-=-=RO-124

2N4249=Ge pnp=większe od 100=-=200=-=60=-=-=RO-124

2N424A/I=Si złączowy npn=12-60=2,5=37,5W=80=80=ЗА=100=MS3

2N424А=Si złączowy npn=12-60=8=45W=80=80=2A=100=ТО-53

2N425=Ge złączowy pnp=30-60=większe od 3=150=30=18=400=100=ТО-5

2N4250=Si pnp=większe od 250=-=200=-=40=-=-=RO-124

2N4252=Si npn=większe od 50=600=200=-=18=-=-=TO-72

2N4253=Si npn=30-150=600=200=-=18=-=-=TO-72

2N4254=Si npn=większe od 50=600=200=-=18=-=-=TO-92

2N4255=Si npn=30-150=600=200=-=18=-=-=TO-92

2N4256=Si npn=100-500=135=360=(0,125)=18=(10)=(1)=TO-98

2N4257=Si pnp=30-120=500=200=(0,15)=6=(10)=-=-

2N4258=Si epitaksjalny pnp=30-120=700=200=40=12=-=-=TO-106

2N4259=Si npn=większe od 70=-=175=-=30=-=-=R0115

2N426=Ge złączowy pnp=40-60=większe od 3=170=30=18=400=100=ТО-5

2N4260=Si pnp=30-150=1600=200=(0,35)=15=(10)=(1)=TO-72

2N4261=Si pnp=30-150=2000=200=(0,35)=15=(10)=(1)=TO-72

2N4262=Si npn=większe od 75=600=1000=-=10=-=-=-

2N4263=Si npn=większe od 75=800=1000=-=10=-=-=-

2N4264=Si npn=40-160=300=310=(0,22)=15=10=(1)=TO-92

2N4265=Si npn=100-400=300=310=(0,22)=12=(10)=-=TO-92

2N4269=Si npn=większe od 200=-=360=-=140=-=-=TO-18

2N427=Ge złączowy pnp=większe od 40=większe od 5=170=30=15=400=100=ТО-5

2N427=PNP=-=-=.15W=-=30V=.4A=-=-

2N4270=Si npn=większe od 200=-=580=-=140=-=-=TO5

2N4271=Si npn=20-140=20=5W=-=140=-=-=TO-5

2N4272=Si npn=20-140=10=5W=-=140=-=-=TO-5

2N4273=Si npn=20-140=10=25 W=-=140=-=-=TO-5

2N4274=Si npn=18=400=200=-=12=-=-=RO-110

2N4275=Si npn=35-120=400=280=(0,20)=15=(10)=-=RO-110

2N4276=Si npn=60-120=0,18=170 W=-=20=-=- ,=TO-3

2N4277=Si npn=80-180=0,25=170W=-=20=-=-=TO-3

2N4278=Si npn=60-120=0,18=170W=-=30=-=-=TO-3

2N4279=Si npn=80-180=0,25=170 W=-=30=-=-=TO-3

2N428=Ge złączowy pnp=większe od 60=większe od 10=170=30=12=400=100=ТО-5

2N4280=Si npn=60-120=0,18=170 W=-=45=-=-=TO-3

2N4281=Si npn=80-180=0,25=170W=-=45=-=-=TO-3

2N4282=Ge pnp=60-120=0,18=170W=-=60=-=-=TO-3

2N4283=Ge pnp=80-180=0,25=170W=-=60=-=-=TO-3

2N4284=Si pnp=35-150=7=250=(0,5)=25=(10)=(1)=U 29

2N4285=Si pnp=35-150=7=250=(0,5)=35=(10)=-=U 29

2N4286=Si npn=150-600=40=250=(0,35)=25=(1)=(0,1)=U 29

2N4287=Si npn=150-600=40=250=(0,35)=45=(1)=(0,1)=U 29

2N4288=Si pnp=150-600=40=250=(0,35)=25=(1)=(0,1)=U 29

2N4289=Si pnp=150-600=40=250=(0,35)=45=(1)=(0,1)=U 29

2N428A=Ge złączowy pnp=większe od 20=większe od 10=150=30=18=-=100=ТО-5

2N4290=Si pnp=50-300=100=250=(0,4)=20=(100)=(10)=U 29

2N4291=Si pnp=100-300=100=250=(0,4)=30=(100)=(10)=U 29

2N4292=Si npn=większe od 20=600=250=(0,6)=15=(10)=(1)=U 29

2N4293=Si npn=większe od 20=600=250=(0,6)=15=(10)=(1)=U 29

2N4294=Si npn=30-120=400=250=(0,25)=12=(10)=(1)=U 29

2N4295=Si npn=40-120=500=250=(0,25)=15=(10)=(1)=U 29

2N4296=Si dyfuzyjny npn=50-150=30=20 W=(0,9)=250=(50) 1 A=(5)=TO-66

2N4297=Si npn=70-300=30=20 W=(0,75)=250=1 A (50)=(5)=TO-66

2N4298=Si npn=25-75=30=20 W=(0,9)=350=1 A (50)=(5)=TO-66

2N4299=Si npn=50-150=30=20 W=(0,75)=350=1 A (50)=(5)=TO-66

2N43=Ge złączowy pnp=42=1,3=240=45=30=300=75=RO-32

2N43=Ge złączowy pnp=32=0,8=50=35=-=20=65=-

2N4300=-=30-120=30=15W=-=80=-=-=TO-5

2N4301=Si epitaksjalny pnp=30-120=40=50 W=-=80=10A=-=TO-61

2N4305=Si npn=50-150=-=1500=-=80=-=-=TO-5

2N4306=Si npn=50-150=-=4000=-=80=-=-=MT65

2N4307=Si npn=50-150=-=1500=-=60=-=-=TO-5

2N4308=Si pnp=50-150=-=5W=-=60=-=-=MT65

2N4309=Si npn=50-150=-=1500=-=80=-=-=TO-5

2N430А=Si złączowy npn=40-100=20=200=45=45=-=175=TO-5

2N431=Si złączowy npn=30=większe od 10=150=30=15=-=125=ТО-5

2N4310=Si pnp=40-120=-=5W=-=80=-=-=MT65

2N4311=Si npn=40-120=-=1500=-=60=-=-=TO-5

2N4312=Si npn=40-120=-=5A=-=60=-=-=MT65

2N4313=Si pnp=30-120=700=200=(0,19)=12=(30)=-=R0124

2N4313=Si pnp=mniejsze od 320=180=60=-=25=1,5A=-=-

2N4314=Si pnp=większe od 50=60=7W=-=65=-=-=TO-5

2N4314=Si pnp=40-200=4=200W=-=200=15A=-=-

2N432=Si złączowy npn=większe od 20=większe od 10=150=30=15=-=125=ТО-5

2N433=Si złączowy npn=większe od 45=większe od 10=150=30=15=-=125=ТО-5

2N4338=Si pnp=2k-15k=-=40W=-=100=8A=-=-

2N4339=Si pnp=40-240=10=30W=-=70=4A=-=-

2N434=Ge złączowy pnp=90=10=150=12=-=20=85=TO-5

2N4340=Si pnp=90-400=120=800=-=50=1A=-=-

2N4341=Si pnp=70=200=800=-=250=500=-=-

2N4342=Si pnp=60-320=-=30W=-=140=5A=-=-

2N4343=Si pnp=60-320=-=30W=-=160=5A=-=-

2N4346=Ge pnp=-=-=5W=(0,75)=320=10A(6A)=(400)=TO-3

2N4347=Si npn=20-70=0,8=117W=140=120=(5A)10A=200=TO-3

2N4347=NPN=-=-=100W=-=140V=5A=-=-

2N4347=Si pnp=60-320=-=40W=-=80=8A=-=-

2N4348=Si npn=15-60=0,7=120W=(1)=120=30(5A)=-=TO-3

2N4348=Si pnp=60-200=-=60W=-=100=12A=-=-

2N4349=Si npn=większe od 20=350=7W=-=-=-=-=TO-5

2N4350=Si pnp=10-200=300=7W=-=40=-=-=TO-5

2N4351=Si pnp=60-200=-=60W=-=120=12A=-=-

2N4352=Si pnp=35-200=-=100W=-=140=15A=-=-

2N4354=Si pnp=50-500=większe od 100=350=(0,15)=60=(150)=-=TO-105

2N4354=Si pnp=35-200=-=100W=-=160=15A=-=-

2N4355=Si pnp=100-400=większe od 100=350=(0,15)=60=(150)=-=TO-105

2N4355=Si pnp=35-200=-=150W=-=200=20A=-=-

2N4356=Si pnp=50-250=większe od 100=350=(0,15)=80=(150)=-=TO-105

2N4356=Si pnp=1,1k-24k=20=80W=-=110=12A=-=-

2N4357=Si pnp=100=40=400=-=240=-=-=TO-18

2N4357=Si pnp=40-200=11=60W=-=80=8A=-=-

2N4358=Si pnp=100=40=700=-=240=-=-=TO-18

2N4358=Si pnp=40-200=7=70W=-=100=10A=-=-

2N4359=Si pnp=40-200=6=80W=-=120=12A=-=-

2N4360=Si pnp=60-340=200=600=-=25=1,5A=-=-

2N438=Ge złączowy npn=większe od 20=większe od 2,5=150=30=25=зоо=85=ТО-5

2N4381=Si pnp=60-340=200=750=-=50=1,5A=-=-

2N4382=Si pnp=60-340=200=750=-=25=1,5A=-=-

2N4383=Si npn=150=120=800=(0,2)=30=(10)=(1)=TO-5

2N4384=Si npn=150=120=500=(0,2)=30=(10)=(1)=TO-18

2N4384=Si pnp=90-400=-=150=-=25=700=-=-

2N4385=Si npn=120=120=800=(0,2)=30=(10)=(1)=TO-5

2N4386=Si npn=120=120=500=(0,2)=30=(10)=(1)=TO-18

2N4387=Si pnp=25-100=25=20 W=-=40=-=-=TO-66

2N4388=Si pnp=25-100=25=20 W=-=60=-=-=TO-66

2N4389=Si pnp=30-180=400=200=-=12=-=-=R0124

2N4389=Si pnp=40-200=7=60W=-=100=7A=-=-

2N438A=Ge złączowy npn=większe od 20=większe od 2,5=150=30=25=300=85=ТО-5

2N4390=Si npn=większe od 20=50=500=-=120=-=-=TO-104

2N4391=Si pnp=40-200=6=80W=-=120=8A=-=-

2N4392=Si npn=-=-=70 W=-=35=-=-=TO-60

2N4392=Ge pnp=większe od 100=-=13W=-=12=10A=-=-

2N4392=N=-=-=-=-=40V=-=-=-

2N4393=Si pnp=40-200=40=20W=-=160=3A=-=-

2N4395=Si npn=większe od 75=7=60 W=-=40=-=-=TO-3

2N4396=Si npn=większe od 60=7=60 W=-=60=-=-=TO-3

2N4397=Si npn=większe od 40=600=200 W=(0,3)=40=-=-=TO-104

2N4398=Si pnp=15-60=większe od 4=200 W=(2)=40=30A (20 A)=-=TO-3

2N4398=Si pnp=40-200=4=25W=-=200=3A=-=-

2N4399=Si pnp=15-60=większe od 4=200 W=(2)=60=30A (20 A)=-=TO-3

2N4399=Si pnp=60-320=110=8W=-=100=2A=-=-

2N4399=PNP=-=-=200W=-=60V=30A=-=-

2N439A=Ge złączowy npn=większe od 30=większe od 5=150=30=-=300=85=ТО-5

2N43А=Ge złączowy pnp=42=1,3=240=45=30=300=75=RO-32

2N44=Ge złączowy pnp=25=1=240=45=30=300=75=RO-32

2N440=Ge złączowy npn=większe od 40=większe od 10=100=30=15=300=85=ТО-5

2N4400=Si pnp=50-150=200=310=(0,40)=40=(150)=(50)=TO-92

2N4400=Si pnp=60-320=110=8W=-=120=2A=-=-

2N44002N4401=NPN=-=-=-=-=60V=.6A=-=-

2N4401=Si npn=100-300=250=310=(0,40)=40=050)=(50)=TO-92

2N4401=Si pnp=60-320=100=10W^=-=25=3A=-=-

2N4402=Si pnp=50-150=150=310=(0,40)=40=(150)=(50)=TO-92

2N4402=Si pnp=60-320=100=10W=-=35=3A=-=-

2N4403=Si pnp=100-300=200=310=(0,40)=40=(150)=(50)=TO-92

2N4403=PNP=-=B60-500=-=-=40V=.6A=-=-

2N4403=Si pnp=40-320=15=40W=-=85=10A=-=-

2N4404=Si pnp=40-120=200=-=-=80=-=-=TO-39

2N4404=Si pnp=40-320=15=40W=-=85=10A=-=-

2N4405=Si pnp=100-300=200=5W=-=80=-=-=TO-3 9

2N4405=Si pnp=40-320=15=60W=-=100=7A=-=-

2N4406=Si pnp=30-120=150=5W=-=80=-=-=TO-39

2N4406=Si pnp=160-800=200=300=-=50=100=-=-

2N4407=Si pnp=80-240=150=5W=-=80=-=-=TO-39

2N4407=Si pnp=160-800=200=300=-=50=100=-=-

2N4409=Si npn=60-400=300=310=(0,2)=50=(1)=(0,1)=TO-92

2N4409=Si pnp=1k-20k=-=80W=-=100=15A=-=-

2N440A=Ge złączowy npn=większe od 40=większe od 10=150=30=15=300=85=ТО-5

2N441=Ge złączowy pnp=20-40=0,01=150W=40=25=15 А=95=ТО-36

2N4410=Si pnp=1k-20k=-=80W=-=100=15A=-=-

2N4411=Si pnp=40-160=400=150=(0,25)=12=(5)=(0,5)=TO-72

2N4412=Si pnp=większe od 120=20=600=-=30=-=-=TO-5

2N4412А=Si pnp=większe od 120=20=600=-=60=-=-=TO-5

2N4413=Si pnp=większe od 120=20=400=-=30=-=-=TO-18

2N4414=Si pnp=100=20=600=-=30=-=-=TO-5

2N4414A=Si pnp=100=20=600=-=60=-=-=TO-5

2N4415=Si pnp=100=20=400=-=30=-=-=TO-18

2N4415А=Si pnp=100=20=400=-=60=-=-=TO-18

2N4416=Si pnp=1k-20k=-=100W=-=100=15A=-=-

2N4416=N=-=-=-=-=30V=.05mA=-=-

2N4416A=Si pnp=1k-20k=-=100W=-=100=15A=-=-

2N4417=Si pnp=90-650=-=400=-=25=200=-=-

2N4418=Si npn=40=500=360=(0,25)=15=(10)=-=Х55

2N4419=Si npn=30=400=360=(0,25)=12=(10)=-=Х55

2N441ЗА=Si pnp=120=20=400=-=60=-=-=TO-18

2N442=Ge złączowy pnp=20-40=0,01=150W=50=30=15 А=95=ТО-36

2N4420=Si npn=30=350=360=(0,35)=20=(100)=10=Х55

2N4420=NPN=-=-=.36W=-=40V=.2A=-=-

2N4421=Si npn=25=300=360=(0,2)=12=(30)=(3)=Х55

2N4422=Si npn=30=350=360=(0,5)=15=(300)=(30)=Х55

2N4423=Si pnp=40=400=360=(0,5)=12=(100)=(10)=Х55

2N4423=Si pnp=90-650=-=400=-=50=200=-=-

2N4424=Si npnE=180-540=120=360=-=40=(50)1=39=TO-98

2N4424=Si pnp=60-340=-=600=-=25=1A=-=-

2N4425=Si npnE=180-540=120=900=-=40=(1)=- -=Х28

2N4425=Si pnp=60-340=-=600=-=50=1A=-=-

2N4427=Si planarny epitaksjalny npn=10-200=800=3000=40=20=400=200=TO-39

2N4427=NPN=-=175ms=1W=-=40V=.4A=-=-

2N4427=Si pnp=40-140=12=150W=-=200=15A=-=-

2N4428=Si npn=20-200=700=29 W=-=35=-=-=TO-39

2N4428=Si pnp=60-320=140=900=-=80=100=-=-

2N4429=Si npn=20-200=700=5W=-=35=-=-=MT59

2N4429=Si pnp=60-320=140=900=-=100=100=-=-

2N443=Ge złączowy pnp=20-40=0,01=150W=60=45=15 А=95=ТО-36

2N4430=Si npn=20-200=600=10W=-=40=-=-=MT66

2N4430=Si pnp=60-320=140=900=-=80=2A=-=-

2N4431=Si npn=20-200=600=18W=-=40=-=-=MTĆ6

2N4431=Si pnp=60-320=140=900=-=100=2A=-=-

2N4432=Si npn=115=250=600=-=30=-=-=TO-5

2N4432A=Si npn=160=250=600=-=30=-=-=TO-5

2N4433=Si npn=większe od 50=200=165=-=30=-=-=TO-72

2N4434=Si npn=115=240=145=-=20=-=-=TO-72

2N4435=Si npn=67=170=145=-=20=-=-=TO-72

2N4436=Si npn=40-120=250=200=(0,22)=30=(150)=-=R0124

2N4436=Si pnp=60-320=140=1W=-=120=100=-=-

2N4437=Si npn=100=250=200=-=30=-=-=R0124

2N4437=Si pnp=60-320=140=1W=-=160=100=-=-

2N4438=Si npn=40-120=30=1000=-=300=-=-=TO-39

2N4439=Si npn=100-240=30=1000=-=300=-=-=TO-39

2N444=Ge złączowy npn=15=większe od 0,5=150=15=-=-=85=ТО-5

2N4440=Si npn=10-200=500=11,6W=-=40=-=-=TO-60

2N4440=Si pnp=60-320=140=1W=-=120=3A=-=-

2N4445=Si pnp=60-320=140=1W=-=160=3A=-=-

2N4445A=Si pnp=1k-20k=-=1oow=-=100=20A=-=-

2N4446=Si pnp=1k-20k=-=100W=-=100=20A=-=-

2N4446A=Si pnp=35-200=20=60W=-=100=12A=-=-

2N4447=Si pnp=35-200=22=60W=-=100=12A=-=-

2N4447A=Si pnp=35-200=20=80W=-=120=12A=-=-

2N4448=Si pnp=35-200=22=80W=-=120=12A=-=-

2N4448A=Si pnp=35-200=20=100W=-=140=15A=-=-

2N4449=Si npn=większe od 40=500=300=-=15=-=-=TO-46

2N4449=Si pnp=35-200=22=100W=-=140=15A=-=-

2N444А=Ge złączowy npn=20-40=większe od 0,5=150=40=25=-=85=ТО-5

2N445=Ge złączowy npn=35=większe od 2=150=15=-=-=85=ТО-5

2N4450=Si npn=większe od 50=250=360=-=30=-=-=TO-46

2N4450=Si pnp=35-200=20=125W=-=160=15A=-=-

2N4451=Si pnp=większe od 40=400=300=-=12=-=-=TO-46

2N4451=Si pnp=35-200=22=125W=-=160=15A=-=-

2N4452=Si pnp=135=200=350=-=45=-=-=TO-46

2N4452=Si pnp=1k-10k=0,1=25W=-=60=4A=-=-

2N4453=Si pnp=40=400=300=-=18=-=-=TO-46

2N4453=Si pnp=1k-10k=0,1=25W=-=80=4A=-=-

2N445A=Ge złączowy npn=40-100=większe od 2=150=30=18=-=85=ТО-5

2N446=Ge złączowy npn=60=większe od 5=150=15=-=-=85=ТО-5

2N446А=Ge złączowy npn=60-250=większe od 5=150=30=15=-=85=ТО-5

2N447=Ge złączowy npn=125=większe od 9=150=15=-=-=85=ТО-5

2N447A=Ge złączowy npn=80-300=większe od 9=150=30=12=-=85=ТО-5

2N447B=Ge złączowy npn=200=większe od 9=150=25=-=-=85=ТО-5

2N448=Ge złączowy npn=25=większe od 5=65=15=15=20=85=OV5

2N449=Ge złączowy npn=72=większe od 8=65=-=15=20=85=OV17

2N44А=Ge złączowy pnp=31=1=155=-=25=50=75=RO-32

2N45=Ge złączowy pnp=12=1=150=45=-=50=75=TO-29

2N450=Ge złączowy pnp=130=większe od 10=150=20=12=125=85=ТО-5

2N451=Si złączowy npn=większe od 10=-=85 W=65=65=5 А=150=МТ4

2N452=Si złączowy npn=większe od 8=0,4=85 W=65=65=5A=150=MT4

2N453=Si złączowy npn=większe od 20=0,4=85 W=30=30=2A=150=MT4

2N454=Si złączowy npn=większe od 8=0,4=85 W=65=65=2A=150=MT4

2N456=Ge złączowy pnp=większe od 10=-=50W=40=40=5A=100=TO-3

2N456A=Ge złączowy pnp=30-90=0,43=150W=40=30=7A=100=TO-3

2N456B=Ge złączowy pnp=30-90=0,2=90 W=40=30=7A=100=TO-3

2N457=Ge złączowy pnp=większe od 10=-=50 W=60=60=5A=1oo=TO-3

2N457A=Ge złączowy pnp=30-90=0,43=150W=60=40=7A=100=TO-3

2N457B=Ge złączowy pnp=30-90=0,2=90 W=60=40=7A=100=TO-3

2N458=Ge złączowy pnp=większe od 10=-=50W=80=80=5A=100=TO-3

2N458A=Ge złączowy pnp=30-90=0,43=150W=80=45=7A=100=TO-3

2N458B=Ge złączowy pnp=30-90=0,2=90 W=80=45=7A=100=TO-3

2N459=Ge złączowy pnp=20-70=0,005=50W=105=60=5A=100=TO-3

2N459A=Ge złączowy pnp=20-70=0,005=106W=105=60=5A=100=TO-3

2N45А=Ge złączowy pnp=większe od 15=1=150=45=-=10=75=TO-5

2N46=Ge złączowy pnp=40=0,8=50=25=-=20=65=-

2N460=Ge złączowy pnp=17-36=większe od 1,2=225=45=35=400=100=TO-5

2N461=Ge złączowy pnp=31-200=większe od 4=225=45=35=400=100=TO-5

2N462=Ge złączowy pnp=większe od 45=większe od 0,5=150=40=-=200=75=TO-25

2N463=Ge złączowy pnp=20-60=0,005=50 W=60=50=5A=100=TO-32

2N464=Ge złączowy pnp=większe od 14=większe od 0,7=150=45=40=100=85=TO-5

2N465=Ge złączowy pnp=większe od 27=większe od 0,8=150=45=30=100=85=TO-5

2N465C=Ge złączowy pnp=27-66=większe od 0,5=150=40=40=100=85=TO-5

2N466=Ge złączowy pnp=większe od 56=większe od 1=150=35=20=100=85=TO-5

2N466C=Ge złączowy pnp=54-130=większe od 0,5=150=35=35=100=85=TO-5

2N467=Ge złączowy pnp=większe od 112=większe od 1,2=150=35=15=100=85=TO-5

2N467C=Ge złączowy pnp=110-260=większe od 1,2=150=35=35=100=85=TO-5

2N468=Ge złączowy npn=15-80=większe od 0,15=-=60=45=ЗА=85=-

2N47=Ge złączowy pnp=40=0,8=50=35=-=20=65=-

2N470=Si złączowy npn=30-60=12=200=15=15=-=175=TO-5

2N471=Si złączowy npn=30-60=12=200=30=30=-=175=TO-5

2N471A=Si złączowy npn=10-25=8=200=30=30=-=175=TO-5

2N472=Si złączowy npn=30-60=12=200=45=45=-=175=TO-5

2N473=Si złączowy npn=20-50=8=200=15=15=-=175=TO-5

2N474=Si złączowy npn=20-50=8=200=30=30=-=175=TO-5

2N474А=Si złączowy npn=20-50=8=200=45=30=-=175=TO-5

2N475=Si złączowy npn=20-50=8=200=45=45=-=175=TO-5

2N475А=Si złączowy npn=20-50=8=200=45=45=-=175=TO-5

2N476=Si złączowy npn=30-60=12=200=15=15=-=175=TO-5

2N476А=Si złączowy npn=45=17=200=15=-=-=175=TO-5

2N477=Si złączowy npn=40-100=8=200=30=30=-=175=TO-5

2N477А=Si złączowy npn=45=17=200=30=-=-=175=TO-5

2N478=Si złączowy npn=40-100=8=200=15=15=~~=175=TO-5

2N478A=Si złączowy npn=60=11=200=15=-=-=175=TO-5

2N479А=Si złączowy npn=40-100=20=200=30=30=-=175=TO-5

2N480=Si złączowy npn=40-100=8=200=45=45=-=175=TO-5

2N481=Ge złączowy pnp=50=3=150=12=-=20=85=TO-5

2N482=Ge złączowy pnp=50=3,5=150=12=-=20=85=TO-5

2N483=Ge złączowy pnp=60=5,5=150=12=-=20=85=TO-5

2N485=Ge złączowy pnp=50=7,5=150=12=-=10=85=TO-5

2N4854=Si pnp=100-300=200=600=-=40=-=-=F-100

2N4854=Si pnp=1k-10k=0,1=40W=-=70=5A=-=-

2N4855=Si pnp=40-120=200=600=-=40=-=-=F-100

2N4855=Si pnp=1k-10k=0,1=40W=-=90=5A=-=-

2N4856=Si pnp=1k-10k=0,1=60W=-=90=6A=-=-

2N4856A=Si pnp=1k-10k=0,1=60W=-=110=6A=-=-

2N4857=Si pnp=1k-10k=60k=80W=-=100=8A=-=-

2N4857A=Si pnp=1k-10k=60k=80W=-=120=8A=-=-

2N4858=Si pnp=1k-10k=60k=110W=-=120=10A=-=-

2N4858A=Si pnp=1k-10k=60k=110W=-=140=10A=-=-

2N4859=Si pnp=2k-15k=-=40W=-=100=7A=-=-

2N4859A=Si pnp=2k-15k=-=40W=-=80=7A=-=-

2N486=Ge złączowy pnp=100=12=150=12=-=10=85=TO-5

2N4860=Si pnp=2k-15k=-=40W=-=60=7A=-=-

2N4860A=Si pnp=większe od 2k=-=30W=-=80=4A=-=-

2N4861=Si pnp=większe od 2k=-=25W=-=40=3A=-=-

2N4861A=Si pnp=większe od 2k=-=8W=-=100=1,5A=-=-

2N4863=-=50=85=5W=(1,5)=120=2A=-=TO-5

2N4865=Si npn=10-40=10=350W=-=80=-=-=MT69

2N4867=Si pnp=większe od 2k=-=10W=-=100=1,5A=-=-

2N4867A=Si pnp=40-140=13=100W=-=150=12A=-=-

2N4868=Si pnp=55-300=8=30W=-=100=4A=-=-

2N4868A=Si pnp=55-300=t=40W=-=100=5A=-=-

2N4869=Si pnp=2k-24k=-=80W=-=110=7A=-=-

2N4869A=Si pnp=55-160=10=60W=-=100=6A=-=-

2N487=Ge złączowy pnp=większe od 20=większe od 10=100=18 •=-=25=85=TO-5

2N4870=P=-=-=-=-=35V=1.5A=-=-

2N4871=PNP=-=-=.3W=-=35V=1.5A=-=TO92

2N4872=Si pnp=120=900=700=-=12=-=-=TO-18

2N4873=Si npn=150=700=360=-=15=-=-=TO-18

2N4874=Si npn=200=900=720=-=20=-=-=TO-39

2N4875=Si npn=200=800=720=25=25=-=-=TO-39

2N4876=Si npn=200=650=720=-=30=-=-=TO-39

2N4877=Si pnp=55-160=10=80W=-=120=8A=-=-

2N4878=Si pnp=50-250=-=40W=-=100=5A=-=-

2N4879=Si pnp=35-120=20=40W=-=80=8A=-=-

2N4880=Si pnp=40-200=-=60W=-=80=5A=-=-

2N4881=Si pnp=40-200=-=70W=-=100=6A=-=-

2N4882=Si pnp=1k-20k=-=125W=-=100=30A=-=-

2N4883=Si pnp=1k-20k=-=125W=-=100=30A=-=-

2N4884=Si pnp=1k-20k=-=125W=-=100=40A=-=-

2N4885=Si pnp=1k-20k=-=125W=-=100=40A=-=-

2N4886=Si pnp=40-200=-=80W=-=120=7A=-=-

2N4888=Si pnp=większe od 500=160=300=-=150=-=-=R0124

2N4888=Si pnp=40-320=-=80W=-=120=12A=-=-

2N4889=Si pnp=większe od 400=160=300=-=150=-=-=R0124

2N4889=Si pnp=40-320=-=80W=-=140=12A=-=-

2N4890=Si pnp=50-250=100=1000=(1,4)=40=(150)=(15)=TO-39

2N4890=Si pnp=40-320=-=100W=-=140=20A=-=-

2N4890S=Si pnp=40-320=-=100W=-=160=20A=-=-

2N4895=Si npn=40-120=większe od 50=7W=-=60=(5 A) 5 A=-=TO-39

2N4895=Si pnp=60-560=250=500=-=20=1,5A=-=-

2N4896=Si npn=100-300=większe od 80=7W=-=60=(5 A) 5 A=-=TO-39

2N4896=Si pnp=35-200=-=100W=-=120=15A=-=-

2N4897=Si npn=4-120=500=7W=(1)=80=(5 A) 5A=-=TO-39

2N4897=Si pnp=35-200=-=100W=-=140=15A=-=-

2N4898=Si pnp=20-100=większe od 3=25W=(0,6)=40=1 A (1 A)=-=TO-66

2N4898=Si pnp=35-200=20=100W=-=140=15A=-=-

2N4899=Si pnp=20-100=większe od 3=25 W=(0,6)=50=1 A (1 A)=-=TO-66

2N4899=Si pnp=35-200=-=125W=-=160=15A=-=-

2N49=Ge złączowy pnp=40=0,8=50=35=-=20=65=-

2N4900=Si pnp=20-100=większe od 3=25W=(0,6)=80=1 A (1 A)=-=TO-66

2N4900=Si pnp=35-200=2=125W=-=160=15A=-=-

2N4901=Si pnp=20-80=większe od 4=87,5 W=(1,5)=40=1 A (5 A)=(100)=TO-3

2N4901=Si pnp=90-650=80=200=-=25=ioo=-=-

2N4902=Si pnp=20-80=4=87,5 W=(0,4)=60=(1A) 5 A=(100)=TO-3

2N4902=Si pnp=90-650=80=200=-=45=100=-=-

2N4903=Si pnp=20-80=4=87,5 W=(0,4)=80=(1 A) 5 A=(100)=TO-3

2N4903=Si pnp=60-340=20=200=-=25=500=-=-

2N4904=Si pnp=25-100=4=87,5 W=-=40=(2,5)5 A=(250)=TO-3

2N4904=Si pnp=60-340=200=200=-=50=500=-=-

2N4905=Si pnp=25-100=4=87,5 W=-=60=(2,5)5 A=(250)=TO-3

2N4905=Ge pnp=40-200=7=100W=-=140=9A=-=-

2N4906=Si pnp=25-100=4=87,5 W=-=80=(2,5)5 A=(250)=TO-3

2N4906=Si pnp=większe od 80=0,3=6W=-=20=2A=-=-

2N4907=Si pnp=250-800=120=750=-=100=50=-=-

2N4908=Si pnp=250-800=150=750=-=120=50=-=-

2N4909=Si pnp=250-500=150=750=-=140=50=-=-

2N4910=Si npn=20-100=3=25 W=(0,6)=40=(1 A) 1 A (1 A)=-=TO-66

2N4910=Si pnp=60-320=140=1,25W=-=160=100=-=-

2N4911=Si npn=20-100=większe od 3=25 W=(0,5)=60=-=-=TO-66

2N4911=Si pnp=60-320=140=1,15W=-=200=100=-=-

2N4912=Si npn=20-100=większe od 3=25 W=(0,6)=80=1 A (1 A)=-=TO-66

2N4912=Si pnp=35-320=100=25W=-=160=4A=-=-

2N4913=Si npn=25-100=4=87,5 W=-=40=5A=-=TO-3

2N4913=Si pnp=35-200=100=25W=-=200=4A=-=-

2N4914=Si npn=25-100=4=87,5 W=-=60=5A=-=TO-3

2N4914=Si pnp=50-300=-=625=-=20=1A=-=-

2N4915=Si npn=25-100=większe od 4=87,5 W=(1,5)=80=5A (5 A)=-=TO-3

2N4915=Si pnp=35-200=-=150W=-=200=20A=-=-

2N4916=Si pnp=większe od 40=70k=25W=-=60=3A=-=-

2N4917=Si pnp=150=450=200=-=30=-=-=R0124

2N4917=Si pnp=90-650=80=200=-=60=100=-=-

2N4918=Si pnp=20-100=3=30W=-=40=-=-=Х58

2N4918=Si pnp=180-700=-=250=-=80=100=-=-

2N4919=Si pnp=20-100=3=30W=-=60=-=-=Х58

2N4919=Si pnp=90-400=-=150=-=50=300=-=-

2N4920=Si pnp=20-100=3=30W=-=40=-=-=Х58

2N4920=PNP=-=-=30W=-=80V=1A=-=-

2N4920=Si pnp=100-500=80=900=-=16=2A=-=-

2N4921=Si npn=20-100=3=30W=-=40=-=-=Х58

2N4921=Si pnp=100-500=80=900=-=20=2A=-=-

2N4922=Si npn=20-100=3=30W=-=60=-=-=Х58

2N4922=Si pnp=100-500=65=900=-=50=1A=-=-

2N4923=Si npn=20-100=3=30W=-=80=-=-=Х58

2N4923=NPN=-=-=30W=-=80V=1A=-=-

2N4923=Si pnp=100-500=65=900=-=70=1A=-=-

2N4924=Si npn=40-200=100=5W=-=100=-=-=TO-39

2N4924=Si pnp=180-1040=-=300=-=35=50=-=-

2N4924S=Si pnp=180-1040=-=300=-=55=50=-=-

2N4925=Si npn=40-200=500=5w=-=150=-=-=TO-39

2N4925=Si pnp=40-200=7=55W=-=80=5A=-=-

2N4925S=Si pnp=35-200=20=60W=-=100=6A=-=-

2N4926=Si npn=20-200=300=7W=-=200=-=-=TO-39

2N4926=Si pnp=35-200=22=60W=-=100=6A=-=-

2N4927=Si npn=20-200=300=7W=-=250=-=-=TO-39

2N4927=Si pnp=35-200=20=80W=-=120=7A=-=-

2N4928=Si pnp=większe od 25=100=600=(0,5)=100=(10)=(1)=TO-39

2N4928=Si pnp=35-200=22=80W=-=120=7A=-=-

2N4928S=Si pnp=70-240=10=40W=-=80=7A=-=-

2N4929=Si pnp=25-200=100=5W=-=150=-=-=TO-39

2N4929=Si pnp=70-240=10=60W=-=50=7A=-=-

2N4929S=Si pnp=55-160=20=120W=-=150=12A=-=-

2N4930=Si pnp=20-200=200=5W=-=200=-=-=TO-39

2N4930=Si pnp=55-160=20=150W=-=200=15A=-=-

2N4930S=Si npn=20-100=-=13W=-=50=600=-=-

2N4931=Si pnp=20-200=200=5W=-=250=-=-=TO-39

2N4931=Si npn=20-100=80=13W=-=50=500=-=-

2N4931S=Si npn=20-100=80=13W=-=70=500=-=-

2N4932=Si pnp=10-100=0,1=70 W=-=18=-=-=TO-60

2N4932=Si npn=20-100=280=500=-=30=80=-=-

2N4933=Si npn=-=0,1=70 W=-=40=-=-=TO-60

2N4933=Si npn=20-55=większe od 100=750=-=25=200=-=-

2N4934=Si npn=większe od 170=1600=200=-=30=-=-=TO-104

2N4935=Si npn=większe od 200=1600=200=-=40=-=-=TO-104

2N4936=Si npn=większe od 250=1600=200=-=40=-=-=TO-104

2N4937=Si npn=40-110=większe od 120=750=-=25=200=-=-

2N4938=Si npn=40-110=większe od 120=750=-=25=200=-=-

2N4939=Si npn=40-120=większe od 80=800=-=70=300=-=-

2N4940=Si npn=40-120=większe od 80=800=-=70=300=-=-

2N4941=Si npn=10-200=większe od 40=600=-=150=50=-=-

2N4942=Si npn=większe od 30=większe od 300=360=-=40=200=-=-

2N4943=Si npn=większe od 100=150=800=-=80=-=-=TO-5

2N4944=Si npn=40-120=3oo=220=(0,25)=40=(150)=-=R0124

2N4945=Si npn=40-120=3oo=220=(0,25)=60=(150)=-=R0124

2N4946=Si npn=100-300=60=220=(0,25)=40=(150)=-=R0124

2N495=Si planarny npn=większe od 15=większe od 8=150=25=25=50=140=TO-1

2N495/18=Si planarny npn=większe od 15=większe od 8=150=25=25=50=140=TO-18

2N4950=Si npn=większe od 10=0,1=350W=-=60=-=-=MT69

2N4951=Si npn=60-200=350=360=(0,3)=30=10(150)=(15)=TO-98

2N4952=Si npn=100-300=350=360=(0,3)=30=10(150)=(15)=TO-98

2N4953=Si npn=200-600=350=360=(0,3)=30=10(150)=(15)=TO-98

2N4954=Si npn=60-600=350=360=(0,3)=30=10(160)=(15)=TO-98

2N4957=Si pnp=większe od 20=1600=200=-=30=-=-=TO-72

2N4957=Si npn=30-200=większe od 300=360=-=15=200=-=-

2N4958=Si pnp=większe od 20=1500=200=-=30=-=-=TO-72

2N4958=Si npn=50-150=większe od 300=360=-=15=200=-=-

2N4959=Si pnp=większe od 20=1500=200=-=30=-=-=TO-72

2N4959=Si npn=20-120=160=800=-=120=300=-=-

2N496=Si planarny npn=większe od 15=większe od 7,2=150=10=10=50=140=TO-1

2N496/18=Si planarny npn=większe od 15=28,8=150=10=10=50=140=TO-18

2N4960=Si npn=100-300=250=800=(0,18)=60=(150)=-=TO-39

2N4961=Si npn=100-300=250=800=(0,18)=80=(150)=-=TO-39

2N4962=Si npn=100-300=250=500=(0,18)=60=(150)=-=TO-18

2N4963=Si npn=100-300=250=500=(0,18)=80=(150)=-=TO-13

2N4964=Si pnp=30=60=200=-=40=-=-=TO-108

2N4965=Si pnp=100=60=200=-=40=-=-=TO-106

2N4966=Si npn=500=40=200=-=40=-=-=TO-106

2N4967=Si npn=950=40=200=-=40=-=-=TO-106

2N4968=Si npn=500=40=200=-=25=-=-=TO-106

2N4969=Si npn=40-120=200=200=(0,4)=30=(150)=-=TO-106

2N497=Si planarny npn=12-36=większe od 0,2=4W=60=60=200=200=TO-5

2N4970=Si npn=100-350=200=200=(0,40)=30=(150)=-=TO-106

2N4971=Si pnp=120=200=200=-=40=-=-=TO-106

2N4972=Si pnp=300=200=200=-=40=-=-=TO-106

2N4973=Si pnp=20=-=200=(0,5)=15=(10)=-=-

2N4976=Si npn=20-250=1=400=-=30=-=-=MT66

2N4977=Si npn=10-100=większe od 100=20W=-=45=2A=-=-

2N4978=Si npn=większe od 10=większe od 80=20W=-=50=2A=-=-

2N4979=Si npn=większe od 10=większe od 80=20W=-=50=2A=-=-

2N497A=Si planarny npn=36=-=1 W=60=60=100=200=TO-5

2N498=Si złączowy npn=12-36=większe od 0,2=4W=100=100=200=200=TO-5

2N4980=Si pnp=większe od 60=10=400=-=-=-=-=TO-46

2N4981=Si pnp=większe od 40=5=400=-=-=-=-=TO-46

2N4982=Si pnp=większe od 30=3=400=-=-=-=-=TO-46

2N498A=Si złączowy npn=36=-=1 W=100=100=100=200=TO-5

2N499=Ge dyfuzyjny pnp=większe od 6=większe od 120=30=30=18=50=85=TO-1

2N4994=Si npn=większe od 40=200=360=-=45=-=-=Х55

2N4995=Si npn=100=200=360=-=45=-=-=Х55

2N4996=Si npn=50=600=250=-=18=-=-=Х55

2N4997=Si npn=30=600=250=-=18=-=-=Х55

2N4998=Si npn=30-90=50=29 W=-=80=-=-=TO-59

2N4998=Si npn=40-160=większe od 250=800=-=45=1A=-=-

2N4999=Si pnp=30-90=50=29 W=-=80=-=-=TO-59

2N4999=Si npn=40-240=większe od 100=800=-=70=800=-=-

2N499A=Ge dyfuzyjny pnp=20-80=większe od 240=60=30=18=50=100=TO-1

2N4U8=Si npn=40-240=większe od 100=800=-=50=800=-=-

2N50=Ge pnp=0,67=3=50=15=-=1=65=-

2N500=Ge dyfuzyjny pnp=większe od 20=120=60=15=15=20=85=TO-9

2N5000=Si npn=70-200=60=29 W=-=80=-=-=TO-59

2N5000=Si npn=20-150=160=20W=-=60=1A=-=-

2N5001=Si pnp=70-200=60=29 W=-=80=-=-=TO-59

2N5001=Si npn=60=350=350=-=40=300=-=-

2N5002=Si npn=30-90=60=45 W=-=80=-=-=TO-59

2N5002=Si npn=60=350=350=-=20=300=-=-

2N5003=Si npn=30-90=60=45 W=-=80=-=-=TO-59

2N5003=Si npn=60=350=350=-=20=300=-=-

2N5004=Si npn=70-200=70=45 W=-=80=-=-=TO-59

2N5005=Si npn=70-200=70=45 W=-=80=-=-=TO-59

2N5005=Si npn=60=350=350=-=-=300=-=-

2N5006=Si npn=30-90=30=115W=-=80=-=-=MT16a

2N5006=Si npn=60=350=350=-=-=300=-=-

2N5007=Si pnp=30-90=30=115W=-=80=-=-=MT16a

2N5007=Si npn=60=350=350=-=-=300=-=-

2N5008=Si npn=30-200=40=115W=-=80=-=-=MT16a

2N5008=Si npn=50=350=350=-=-=300=-=-

2N5009=Si pnp=30-200=40=115W=-=80=-=-=MT16a

2N5009=Si npn=20-150=400=800=-=30=500=-=-

2N501=Ge dyfuzyjny pnp=większe od 30=175=60=15=12=20=85=TO-1

2N501/18=Ge mesa pnp=większe od 20=90=150=15=12=200=100=TO-18

2N5010=Si npn=30-180=20=5W=-=400=-=-=TO-5

2N5011=Si npn=30-180=20=5W=-=500=-=-=TO-5

2N5012=Si npn=30-180=20=5w=-=580=-=-=TO-8

2N5013=Si npn=30-180=20=5W=-=650=-=-=TO-5

2N5014=Si npn=30-180=20=5W=-=720=-=-=TO-5

2N5015=Si npn=30-180=20=5W=-=800=-=-=TO-5

2N5016=Si npn=-=-=30=-=40=-=-=TO-60

2N5016=Si npn=40-150=400=800=-=35=500=-=-

2N5017=Si npn=-=-=30=-=40=-=-=TO-60

2N5018=Si npn=większe od 20=400=800=-=30=500=-=-

2N5019=Si npn=20-120=320=750=-=-=100=-=-

2N501A=Ge dyfuzyjny pnp=większe od 30=większe od 120=60=15=12=50=100=TO-1

2N502=Ge dyfuzyjny pnp=większe od 15=większe od 500=60=20=20=100=85=TO-9

2N5020=Si npn=20-120=320=750=-=-=100=-=-

2N5021=Si npn=35-200=większe od 80=750=-=-=100=-=-

2N5022=Si pnp=25-100=170=1000=(0,40)=50=(500)=-=TO-39

2N5022=Si npn=45=200=200=-=60=25=-=-

2N5023=Si pnp=40-100=200=1000=(0,35)=30=(500)=-=TO-39

2N5023=Si npn=50-200=większe od 30=150=-=15=150=-=-

2N5024=Si npn=25=1300=200=-=10=-=-=TO-72

2N5025=Si npn=20=150=40 W=-=75=-=-=TO-60

2N5026=Si npn=20=150=40 W=-=90=-=-=TO-60

2N5027=Si npn=większe od 50=250=320=-=30=-=-=TO-98

2N5028=Si npn=większe od 100=250=320=-=30=-=-=TO-98

2N5029=Si npn=większe od 30=500=320=-=12=-=-=TO-98

2N502A=Ge dyfuzyjny pnp=większe od 15=większe od 260=75=30=30=50=100=TO-9

2N502B=Ge dyfuzyjny pnp=20-80=większe od 620=75=30=-=100=100=TO-9

2N503=Ge dyfuzyjny pnp=45=350=25=20=20=50=85=TO-9

2N5030=Si npn=większe od 40=400=320=-=15=-=-=TO-98

2N5031=Si npn=27-215=większe od 60=100=-=20=30=-=-

2N5032=Si npn=43-126=większe od 100=100=-=20=30=-=-

2N5034=Si npn=20-70=0,8=83 W=-=40=-=-=TO-3

2N5035=Si npn=20-70=0,8=83W=-=40=-=-=TO-3

2N5036=Si npn=20-70=0,8=83 W=-=50=-=-=TO-3

2N5037=Si npn=20-70=0,8=83 W=-=50=-=-=TO-3

2N5038=NPN=-=-=140W=-=150V=20A=-=-

2N5038=Si npn=43-126=większe od 150=100=-=20=30=-=-

2N5039=Si npn=40=350=800=-=50=500=-=-

2N5039=NPN=-=60MHz=140W=-=120V=20A=-=-

2N503A=Ge złączowy pnp=120=4,5=200=30=30=200=55=TO-5

2N504=Ge dyfuzyjny pnp=większe od 16=50=30=35=25=50=85=TO-1

2N5040=Si pnp=większe od 30=400=300=(0,25)=25=(150)=-=R0 124

2N5041=Si pnp=40-150=400=300=(0,25)=40=(150)=-=R0124

2N5042=Si pnp=40-150=400=800=(0,25)=40=(150)=-=TO-39

2N5043=Ge pnp=15-150=1300=30=-=7=-=-=TO-72

2N5044=Ge pnp=15-150=1200=30=-=7=-=-=TO-72

2N5045=Si npn=60=300=350=-=40=200=-=-

2N5046=Si npn=60=większe od 200=350=-=20=200=-=-

2N5047=Si npn=60=250=350=-=20=200=-=-

2N5048=Si npn=15-60=8=115W=-=100=-=-=TO-61

2N5049=Si npn=15-60=8=115W=-=50=-=-=TO-61

2N505=Ge złączowy pnp=40=8=125=40=-=250=85=TO-9

2N5050=Si npn=60=300=350=-=80=200=-=-

2N5051=Si npn=60=250=350=-=80=200=-=-

2N5052=Si npn=40=-=650=-=50=700=-=-

2N5053=Si npn=większe od 25=1300=200=-=15=-=-=TO-72

2N5054=Si npn=większe od 25=1500=200=-=15=-=-=TO-72

2N5055=Si pnp=30-100=550=200=(0,19)=12=30=-=R0124

2N5056=Si pnp=30-100=600=360=(0,13)=15=30=-=TO-18

2N5056=Si npn=40=-=650=-=25=700=-=-

2N5057=Si pnp=40-100=800=360=(0,19)=15=30=-=TO-18

2N5057=Si npn=40=-=650=-=80=700=-=-

2N5058=Si npn=35-150=160=5w=-=300=-=-=TO-5

2N5058=Si npn=20=140=1,8W=-=100=1,5A=-=-

2N5058S=Si npn=17=100=1,8W=-=90=500=-=-

2N5059=Si npn=30-150=160=5W=-=250=-=-=TO-5

2N5059=Si npn=80=450=350=-=30=300=-=-

2N5059S=Si npn=80=350=650=-=40=100=-=-

2N506=Ge złączowy pnp=40=0,6=50=40=-=100=55=OV11

2N5066=Si npn=-=5=400=(0,01)=20=(1)=-=TO-46

2N5067=Si npn=20-80=większe od 4,5=85 W=(1,5)=40=5 A (5 A)=-=TO-3

2N5067=Si npn=15-100=35=75W=-=60=5A=-=-

2N5068=Si npn=20-80=większe od 4,0=85 W=(1,5)=60=5A (5 A)=-=TO-3

2N5068=Si npn=15-100=35=75W=-=-=10A=-=-

2N5069=Si npn=15-100=35=75W=-=-=10A=-=-

2N507=Ge złączowy npn=większe od 25=0,6=50=40=-=100=55=TO-22

2N5070=Si npn=100=-=70 W=-=20=-=-=TO-60

2N5070=Si npn=15-100=35=75W=-=-=10A=-=-

2N5071=Si npn=100=-=70 W=-=20=-=-=TO-60

2N5071=Si npn=20-120=900=200=-=15=30=-=-

2N5074=Si npn=30-100=40=70 W=-=170=-=-,=TO-59

2N5074=Si npn=40-120=900=200=-=15=30=-=-

2N5075=Si npn=20-70=1,8=115W=-=50=-=-=TO-59

2N5075=Si npn=20-120=większe od 500=200=-=15=30=-=-

2N5076=Si npn=30-110=40=70 W=-=200=-=-=TO-59

2N5076=Si npn=20-120=większe od 600=200=-=15=30=-=-

2N5077=Si npn=90-250=40=70 W=-=200=-=-=TO-59

2N5077=Si npn=43-126=większe od 200=100=-=20=30=-=-

2N5078=Si npn=50-135=większe od 30=150=-=20=200=-=-

2N508=Ge złączowy pnp=99-198=4,5=225=18=16=200=55=TO-5

2N5080=Si npn=200-500=500=1500=-=30=-=-=TO-18

2N5083=Si npn=40-120=50=35W=-=60=-=-=TO-59

2N5084=Si npn=100-300=80=35W=-=60=-=-=TO-59

2N5085=Si npn=300=175=310=(0,5)=30=10=(1)=TO-92

2N5085=Si npn=40-120=50=35W=-=80=-=-=TO-59

2N5086=Si npn=150=120=310=(0,3)=50=10=(1)=TO-92

2N5086=Si npn=większe od 40=90=150=-=35=200=-=-

2N5087=Si npn=250=150=310=(0,3)=50=10=(1)=TO-92

2N5087=Si npn=25-100=większe od 30=150=-=60=30=-=-

2N5088=Si npn=25-100=większe od 60=150=-=80=30=-=-

2N5089=Si npn=25-280=większe od 50=150=-=150=30=-=-

2N509=Ge mesa pnp=49=750=200=30=-=40=100=-

2N5090=Si npn=40-320=większe od 200=150=-=25=200=-=-

2N5091=Si pnp=20-200=20=5W=-=300=-=-=TO-5

2N5092=Si npn=15-250=50=5W=-=350=-=-=TO-5

2N5093=Si pnp=20-200=20=5W=-=350=-=-=TO-5

2N5093=Si npn=15-250=50=5w=-=500=-=-=TO-5

2N5094=Si pnp=20-200=20=5W=-=400=-=-=TO-5

2N5095=Si npn=15-250=50=5W=-=400=-=-=TO-5

2N5096=Si pnp=20-200=20=5W=-=450=-=-=TO-5

2N5097=Si npn=15-250=50=5W=-=450=-=-=TO-5

2N5099=Si npn=15-250=50=5W=-=550=-=-=TO-5

2N50O4=Si npn=60=320=500=-=50=200=-=-

2N51=Ge pnp=0,67=-=100=50=-=8=65=-

2N5100=Si pnp=20-200=20=5W=-=400=-=-=MD14

2N5101=Si planarny npn=15-1250=50=5W=-=400=-=-=MD 14

2N5102=Si npn=-=-=70 W=-=60 .=-=-=TO-60

2N5102=Si npn=60=500=500=-=50=300=-=-

2N5103=Si npn=większe od 20=większe od 600=100=-=12=10=-=-

2N5104=Si npn=40-200=większe od 600=150=-=15=20=-=-

2N5105=Si npn=większe od 20=większe od 850=100=-=12=20=-=-

2N5106=Si npn=100=700=800=-=30=-=-=TO-39

2N5107=Si npn=100=700=360=-=30=-=-=TO-18

2N5108=Si npn=-=1500=2500=-=30=-=-=TO-39

2N5108=Si npn=40-200=większe od 850=150=-=15=20=-=-

2N5109=Si npn=70-210=1400=2500=-=20=-=-=TO-39

2N5109=Si npn=większe od 25=większe od 850=150=-=15=20=-=-

2N5109=NPN=-=1.5GHz UHF=-=-=-=-=-=-

2N511=Ge złączowy pnp=20-60=0,26=150W=40=30=25 A=100=MD4

2N5110=Si pnp=15-60=8=5W=-=40=-=-=TO-5

2N5111=Si pnp=15-60=8=5w=-=80=-=-=TO-5

2N5112=Si pnp=15-60=8=30W=-=40=-=-=TO-59

2N5113=Si pnp=15-60=8=30W=-=80=-=-=TO-59

2N5114=Si npn=40-300=większe od 60=600=-=12=50=-=-

2N5115=Si npn=100-300=większe od 60=600=-=12=50=-=-

2N511A=Ge złączowy pnp=20-60=0,26=150W=60=40=25 A=100=MD4

2N511B=Ge złączowy pnp=20-60=0,26=150W=80=45=25 A=100=MD4

2N512=Ge złączowy pnp=20-60=0,28=150W=40=30=25 A=100=MD4

2N5126=Si npn=15=większe od 300=200=-=20=-=-=TO-106

2N5127=Si npn=35-300=większe od 300=260=-=15=100=-=-

2N5128=Si npn=35-350=200=300=(0,25)=12=(150)=-=TO-105

2N5128=Si npn=35-300=większe od 300=260=-=15=100=-=-

2N5129=Si npn=35-350=200=200=(0,25)=12=(150)=-=TO-106

2N5129=Si npn=35-300=większe od 300=260=-=20=100=-=-

2N512A=Ge złączowy pnp=20-60=0,28=150W=60=40=25 A=100=I MD4

2N512B=Ge złączowy pnp=20-60=0,28=150W=80=45=25 A=100=MD4

2N513=Ge złączowy pnp=20-60=0,3=150W=40=30=25 A=100=MD4

2N5130=Si npn=40-120=większe od 300=300=-=50=100=-=-

2N5131=Si npn=35-500=100=200=-=15=(10)=-=TO-106

2N5131=Si npn=35-500=większe od 190=570=-=30=500=-=-

2N5132=Si npn=30-400=200=200=(2)=20=(10)=-=TO-106

2N5132=Si npn=35-500=większe od 190=570=-=40=500=-=-

2N5133=Si npn=60-1000=40=200=-=18=-=-=TO-106

2N5133=Si npn=35-500=większe od 80=570=-=80=500=-=-

2N5134=Si npn=20-150=250=200=-=10=-=-=TO-106

2N5134=Si npn=35-500=większe od 80=570=-=100=500=-=-

2N5135=Si npn=50-600=40=300=(1)=25=(100)=-=TO-105

2N5135=Si npn=41-276=170=300=-=30=100=-=-

2N5136=Si npn=20-400=40=220=(0,25)=20=(150)=-=TO-105

2N5136=Si npn=większe od 20=większe od 350=800=-=20=600=-=-

2N5137=Si npn=20-400=40=220=(0,25)=20=(150)=-=TO-106

2N5137=Si npn=większe od 20=większe od 400=800=-=20=800=-=-

2N5138=Si pnp=40=30=200=-=30=-=-=TO-106

2N5138=Si npn=35-200=większe od 300=360=-=15=200=-=-

2N5139=Si pnp=większe od 30=300=200=(0,20)=20=(10)=-=TO-106

2N5139=Si npn=41-276=140=750=-=30=100=-=-

2N513A=Ge złączowy pnp=20-60=0,3=150W=60=40=25 A=100=MD4

2N513B=Ge złączowy pnp=20-60=0,3=150W=80=45=25 A=100=MD4

2N514=Ge złączowy pnp=20-60=0,43=150W=40=30=25 A=100=MD4

2N5140=Si pnp=20-140=400=200=(0,2)=5=(10)=-=TO-106

2N5140=Si npn=41-276=140=750=-=60=100=-=-

2N5141=Si pnp=25=300=200=(0,2)=6=(10)=-=to-106

2N5141=Si npn=100=180=7W=-=40=1,5A=-=-

2N5142=Si pnp=większe od 30=100=300=(0,5)=20=(50)=-=TO-105

2N5142=Si npn=100=180=15W=-=75=2,5A=-=-

2N5143=Si pnp=większe od 30=100=200=(0,5)=20=(50)=-=TO-106

2N5143=Si npn=większe od 30=większe od 200=300=-=15=200=-=-

2N5144=Si npn=70-200=70=1000=-=80=-=-=TO-39

2N5144=Si npn=większe od 30=300=360=-=30=-=-=TO-18

2N5145=Si npn=300=300=800=-=30=-=-=TO-39

2N5146=Si pnp=20=150=400=-=40=-=-=L56

2N5146=Si npn=70-240=większe od 100=400=-=40=400=-=-

2N5147=Si pnp=30-90=50=1000=-=80=-=-=TO-39

2N5147=Si npn=70-240=większe od 100=400=-=30=400=-=-

2N5148=Si npn=30-90=50=1000=-=80=-=-=TO-39

2N5148=Si npn=70-240=większe od 80=400=-=50=150=-=-

2N5149=Si pnp=70-120=60=1000=-=80=-=-=TO-39

2N5149=Si npn=200-400=większe od 80=400=-=50=150=-=-

2N514A=Ge złączowy pnp=20-60=0,43=150 W=60=40=25 A=100=MD4

2N514B=Ge złączowy pnp=20-60=0,43=150W=80=45=25 A=100=MD4

2N515=Ge złączowy npn=większe od 7,5=3=150=18=18=100=85=TO-22

2N5150=Si npn=70-200=60=1000=-=80=-=-=TO-39

2N5150=Si npn=40-240=większe od 100=300=-=30=50=-=-

2N5151=Si npn=40-240=większe od 100=300=-=30=50=-=-

2N5152=Si npn=30-90=60=1000=-=80=-=-=TO-39

2N5152=Si npn=25-140=większe od 250=100=-=30=20=-=-

2N5153=Si npn=większe od 30=większe od 400=250=-=40=50=-=-

2N5154=Si npn=20-100=większe od 300=300=-=45=50=-=-

2N5156=Ge pnp=25-60=0,32=230W=-=55=-=-=TO-3

2N5157=Si npn=30-90=3=250 W=-=500=-=-=TO-3

2N5157=Si npn=20-200=większe od 300=300=-=25=50=-=-

2N516=Ge złączowy npn=większe od 7,5=3=150=18=18=100=85=TO-22

2N5160=Si pnp=10=500=5W=-=40=-=-=TO-39

2N5160=Si npn=większe od 20=większe od 600=200=-=15=20=-=-

2N5160=PNP=-=UHF=5W=-=60V=.4A=-=-

2N5161=Si npn=większe od 20=większe od 650=250=-=15=50=-=-

2N5162=Si npn=20-200=większe od 300=300=-=25=50=-=-

2N5163=Si npn=20-200=większe od 300=300=-=25=50=-=-

2N5172=Si planarny npn=100-500=120=360=(0,25)=25=1=-=TO-98

2N5172=Si npn=40-200=większe od 600=150=-=20=20=-=-

2N5174=Si epitaksjalny npn=40-600=135=360=(0,35)=75=(10)=(1)=TO-98

2N5174=Si npn=40-300=większe od 600=150=-=20=20=-=-

2N5175=Si epitaksjalny npn=55-600=135=360=(0,35)=100=(10)=(1)=TO-98

2N5175=Si npn=40-240=większe od 100=200=-=30=100=-=-

2N5176=Si npn=30-200=większe od 200=300=-=12=500=-=-

2N5177=Si npn=10-150=200=40 W=-=35=-=-=MD 36

2N5178=Si npn=10-150=200=70 W=-=35=-=-=MD 36

2N5179=Si npn=większe od 25=1400=200=-=12=-=-=TO-72

2N5179=Si npn=20-200=większe od 250=200=-=20=20=-=-

2N5179=NPN=-=1GHz UHF=-=-=20V=-=-=-

2N518=Ge złączowy pnp=25=większe od 2,5=75=30=25=400=90=-

2N5180=Si npn=większe od 20=900=180=-=15=-=-=TO-105

2N5180=Si npn=20-200=większe od 250=200=-=20=20=-=-

2N5181=Si npn=większe od 27=700=180=-=-=-=-=TO-104

2N5182=Si npn=większe od 27=700=180=-=-=-=-=TO-104

2N5183=Si npn=większe od 70=125=500=(0,5)=18=-=-=TO-104

2N5184=Si npn=większe od 10=50=500=-=120=-=-=TO-104

2N5185=Si npn=większe od 10=50=1000=-=120=-=-=TO-104

2N5186=Si npn=większe od 35=400=300=(0,3)=5=-=-=TO-52

2N5187=Si npn=większe od 30=400=300=(0,25)=10=-=-=TO-72

2N5188=Si npn=większe od 25=400=800=(0,5)=25=-=-=TO-39

2N5189=Si npn=35=250=5W=-=35=-=-=TO-39

2N5190=Si npn=30-350=większe od 100=250=-=20=100=-=-

2N5191=Si npn=50-150=większe od 100=250=-=20=100=-=-

2N5192=Si npn=175=140=320=-=60=100=-=-

2N5192=NPN=-=2MHz=40W=-=80V=4A=-=-

2N5193=Si npn=41-175=140=320=-=60=100=-=-

2N5194=Si npn=10-30=0,4=100W=-=100=10A=-=-

2N5195=Si npn=większe od 20=0,4=100W=-=100=10A=-=-

2N5196=Si npn=10-30=0,4=100W=-=140=10A=-=-

2N5197=Si npn=większe od 20=0,4=100W=-=140=10A=-=-

2N5198=Si npn=20-60=0,4=100W=-=200=10A=-=-

2N5199=Si npn=10-30=0,4=100W=-=200=10A=-=-

2N519A=Ge złączowy pnp=20-50=0,5=150=25=18=-=85=TO-5

2N51I6=Si npn=większe od 20=0,4=100W=-=200=10A=-=-

2N52=Ge pnp=-=-=120=50=-=8=65=-

2N520=Ge złączowy pnp=40=większe od 3=100=15=-=-=85=TO-5

2N5200=Si npn=większe od 45=900=300=-=20=-=-=TO-46

2N5201=Si npn=większe od 65=1100=300=-=20=-=-=TO-46

2N5202=Si npn=10-100=60=35W=100=(75)50=4A=-=TO-66

2N5202=Si npn=10-30=0,4=200W=-=100=30A=-=-

2N5208=Ge npn=20=300=360=-=25=-=-=TO-92

2N5208=Si npn=większe od 20=0,4=200W=-=100=30A=-=-

2N5209=Si npn=10-30=0,4=200W=-=140=30A=-=-

2N520A=Ge złączowy pnp=40-170=większe od 3=150=25=15=-=85=TO-5

2N521=Ge złączowy pnp=70=większe od 8=100=15=-=-=85=TO-5

2N5210=Si npn=większe od 20=0,4=200W=-=140=30A=-=-

2N5219=Ge pnp=20=0,2=7,5W=-=-=6A=-=-

2N521A=Ge złączowy pnp=60-250=większe od 8=150=25=12=-=85=TO-5

2N522=Ge złączowy pnp=120=1815=100=15=8=200=85=TO-5

2N522А=Ge złączowy pnp=80-320=większe od 15=150=25=10=-=85=TO-5

2N523=Ge złączowy pnp=200=21=100=15=6=200=85=TO-5

2N5232=Si epitaksjalny npn=250-500=135=360=(0,125)=50=1(10)=(1)=TO-98

2N5232A=Si epitaksjalny npn=250-500=-=330=(0,125)=50=1(10)=(1)=TO-98

2N5233=Si epitaksjalny npn=100=-=330=-=60=-=-=TO-98

2N5234=Si epitaksjalny npn=250=-=330=-=60=-=-=TO-98

2N5235=Si epitaksjalny npn=400=-=330=-=60=-=-=TO-98

2N5236=Si npn=50=750=600=-=20=-=-=TO-99

2N523А=Ge złączowy pnp=100-400=większe od 21=150=20=6=-=85=TO-5

2N524=Ge złączowy pnp=25-42=0,8=225=45=30=500=85=TO-5

2N5241=Si npn=15-35=25=250 W=-=40=-=-=TO-3

2N5242=Si pnp=większe od 45=250=-=-=20=-=-=RO-124

2N5243=Si pnp=większe od 50=230=500=-=30=-=-=RO-124

2N5244=Si pnp=160=600=360=-=40=-=-=TO-18

2N5249=Si npn=400-800=135=360=(0,125)=50=-=-=TO-98

2N5249А=Si npn=400-800=135=360=-=50=-=-=TO-98

2N524A=Ge złączowy pnp=41=0,8=225=45=30=500=85=TO-5

2N525=Ge złączowy pnp=34-65=1-5,5=225=45=30=500=85=TO-5

2N525А=Ge złączowy pnp=64=1,5,5=225=45=30=500=85=TO-5

2N526=Ge złączowy pnp=53-90=-=225=45=30=500=85=TO-5

2N5262=Si npn=większe od 40=300=5W=-=50=-=-=TO-39

2N526А=Ge złączowy pnp=88=-=225=45=30=500=85=TO-5

2N527=Ge złączowy pnp=72-121=-=225=45=30=500=85=TO-5

2N5276=Si npn=większe od 30=600=300=-=15=-=-=TO-18

2N527А=Ge złączowy pnp=120=1,5-7=225=45=30=500=85=TO-5

2N528=Ge złączowy pnp=większe od 20=-=1 W=40=40=1 A=100=TO-38

2N5294=Si npn=30-120=0,8=36W=(1,1)=70=(500)=(50)=Х-75

2N5296=Si npn=30-120=0,8=36 W=(1,3)=40=(1 A)=(100)=Х-75

2N5298=Si npn=20-80=0,8=36W=(1,5)=60=(1,5 A)=(150)=Х-75

2N53=Ge pnp=0,67=5=100=50=-=8=65=-

2N530=Ge złączowy pnp=23=3=100=15=-=-=85=TO-5

2N5301=Si epitaksjalny npn=15-60=większe od 2=200 W=(2)=40=30 A (20 A)=-=TO-3

2N5302=Si npn=15-60=2=200 W=-=60=30 A=-=TO-3

2N5302=NPN=-=-=200W=-=60V=30A=-=-

2N5303=Si npn=15-60=większe od 2=200 W=(2)=80=20 A (20 A)=- T=O-3

2N5305=Da=2-20=-=-=(1,4)=25=(2)=(200)=TO-98

2N5306=Da=7-70=-=400=(1,4)=25=1 (200)=(2)=TO-98

2N5307=Da=2-20=-=400=(1,4)=40=(200)=(2)=TO-98

2N5308=Da=7-70=-=400=(1,4)=40=1 (200)=(2)=TO-98

2N5309=Si epitaksjalny npn=60-120=135=360=(0,125)=50=1(10)=-=TO-98

2N531=Ge złączowy pnp=28=28=100=15=-=-=85=TO-5

2N5310=Si epitaksjalny npn=100-300=135=360=(0,125)=50=10=(1)=TO-98

2N5311=Si epitaksjalny npn=250-500=135=360=(0,125)=50=10=(1)=TO-98

2N5311=npn=20-60=0,4=200W=-=200=30A=-=-

2N532=Ge złączowy pnp=35=4=100=15=-=-=85=TO-5

2N5320=NPN=-=-=10W=-=100V=2A=-=-

2N5320=Si npn=10-30=0,4=200W=-=200=30A=-=-

2N5321=Si npn=większe od 20=0,4=200W=-=200=30A=-=-

2N5322=PNP=-=-=10W=-=100V=2A=-=-

2N5322=Si npn=100-500=230=200=-=30=100=-=-

2N5323=Si npn=100-500=230=200=-=30=100=-=-

2N5326=Si npn=100-500=większe od 100=200=-=30=100=-=-

2N5327=Si npn=100,,500=230=200=-=30=100=-=-

2N5328=Si npn=35-200=230=200=-=30=100=-=-

2N5329=Si npn=35-200=230=200=-=30=100=-=-

2N533=Ge złączowy pnp=38=4,5=100=15=-=-=85=TO-5

2N5330=Si npn=40-160=-=650=-=40=600=-=-

2N5331=Si npn=40-240=większe od 50=1W=-=50=1A=-=-

2N5333=Si epitaksjalny pnp=30-120=90=15=-=80=5 A=-=TO-5

2N5333=Si npn=40-240=większe od 50=1W=-=30=1A=-=-

2N5334=Si npn=40-240=50=600=-=80=800=-=-

2N5335=Si npn=40-240=50=600=-=50=800=-=-

2N5336=Si npn=30-300=większe od 50=800=-=80=600=-=-

2N5337=Si npn=50-150=większe od 50=800=-=80=600=-=-

2N5338=Si npn=30-300=większe od 50=800=-=60=600=-=-

2N5339=Si npn=40-140=większe od 30=600=-=300=100=-=-

2N534=Ge złączowy pnp=większe od 35=-=25=50=-=25=65=TO-23

2N5344=Si pnp=25-100=66=40 W=-=-=-=-=TO-66

2N5344=Si npn=40-140=większe od 30=600=-=200=100=-=-

2N5345=Si pnp=25-100=66=40 W=-=-=-=-=TO-66

2N5345=Si npn=40-200=większe od 100=750=-=120=100=-=-

2N5346=Si npn=większe od 20=25'=20W=-=60=4A=-=-

2N5347=Si npn=70-240=100=600=-=30=800=-=-

2N5348=Si npn=30-150=większe od 20=800=-=100=1,5A=-=-

2N5349=Si npn=50-150=większe od 20=800=-=100=1,5A=-=-

2N535=Ge złączowy pnp=35-200=2=50=20=20=20=85=TO-5

2N5354=Si epitaksjalny pnp=40-120=340=360=(0,25)=25=(50)=(2,5)=TO-98

2N5354=Si npn=30-150=większe od 20=800=-=60=1,5A=-=-

2N5355=Si epitaksjalny pnp=100-300=340=360=(0,25)=25=(50) .=(2,5)=TO-98

2N5355=Si npn=50-150=większe od 20=800=-=60=1,5A=-=-

2N5356=Si epitaksjalny pnp=250-500=340=360=(0,25)=25=(50)=(2,5)=TO-98

2N5356=Si npn=30-150=25=4,5W=-=300=100=-=-

2N5358=Si npn=40-170=100=20W=-=300=150=-=-

2N5359=Si npn=10-140=większe od 250=10W=-=60=4A=-=-

2N535A=Ge złączowy pnp=35-200=2=50=20=20=20=85=TO-5

2N535B=Ge złączowy pnp=35-200=2=50=20=20=20=85=TO-5

2N536=Ge złączowy pnp=150=2=50=20=20=30=85=TO-5

2N5360=Si npn=30-300=10=50W=-=110=7A=-=-

2N5361=Si npn=40-120=większe od 10=50W=-=110=7A=-=-

2N5362=Si npn=30-300=10=50W=-=80=7A=-=-

2N5363=Si npn=40-120=większe od 10=50W=-=80=7A=-=-

2N5364=Si npn=30-300=10=50W=-=50=7A=-=-

2N5365=Si epitaksjalny pnp=40-120=340=360=(0,25)=25=10(10)=(2,5)=TO-98

2N5365=Si npn=30-150=większe od 20=10W=-=100=1,5A=-=-

2N5366=Si epitaksjalny pnp=100-30=340=360=(0,25)=40=10(50)=(2,5)=TO-98

2N5366=Si npn=30-150=większe od 20=10W=-=60=1,5A=-=-

2N5367=Si epitaksjalny pnp=250-500=340=360=(0,25)=40=10(50)=(2,5)=TO-98

2N5367=Si npn=50-150=większe od 20=10W=-=60=1,5A=-=-

2N5368=Si npn=35-200=większe od 450=100=-=20=20=-=-

2N5369=Si npn=60-960=100=250=-=50=100=-=-

2N537=Ge dyfuzyjny pnp=24=600=250=30=-=100=100=TO-29

2N5370=Si npn=60-960=100=250=-=30=100=-=-

2N5371=Si npn=60-960=100=200=-=30=100=-=-

2N5372=Si npn=90-700=150=300=-=25=100=-=-

2N5373=Si npn=90-700=150=300=-=45=100=-=-

2N5374=Si npn=130-520=150=300=-=45=100=-=-

2N5375=Si npn=130-520=150=300=-=25=100=-=-

2N5376=Si npn=90-700=150=300=-=25=100=-=-

2N5377=Si npn=130-520=150=300=-=25=100=-=-

2N5378=Si npn=30=400=7W=-=35=1A=-=-

2N5379=Si npn=25=400=11,6W=-=40=1,5A=-=-

2N538=Ge złączowy pnp=20-50=0,006=40 W=80=60=3,5A=100=TO-10

2N5380=Si npn=20=300=23W=-=40=3A=-=-

2N5381=Si npn=większe od 10=500=6W=-=40=1A=-=-

2N5382=Si npn=większe od 10=500=10W=-=40=1,5A=-=-

2N5383=Si npn=większe od 10=400=20W=-=40=3A=-=-

2N5384=Si epitaksjalny pnp=20-80=30=30 W=-=80=5 A=-=TO-111

2N5385=Si epitaksjalny pnp=20-80=30=30 W=-=80=5 A=-=TO-111

2N5385=Si npn=większe od 10=400=20W=-=40=3A=-=-

2N5386=Si epitaksjalny pnp=20-80=30=50W=-=89=12A=-=TO-61

2N5386=Si npn=większe od 10=większe od 600=4,2W=-=30=400=-=-

2N5387=Si mesa npn=25-100=15=100W=-=250=7,5 A=-=TO-61

2N5387=Si npn=35=200=200=-=20=25=-=-

2N5388=Si mesa npn=25-100=15=100W=-=250=7,5 A=-=TO-61

2N5388=Si npn=większe od 26=większe od 220=130=-=30=25=-=-

2N5389=Si mesa npn=25-100=15=100W=-=250=7,5 A=-=TO-61

2N5389=Si npn=większe od 26=większe od 220=130=-=30=25=-=-

2N538A=Ge złączowy pnp=20-50=większe od 0,2=40 W=80=60=3,5A=100=TO-10

2N539=Ge złączowy pnp=30-75=0,006=40 W=80=55=3,5A=100 ,=TO-10

2N5390=Si epitaksjalny pnp=2000-20000=80=(100)=-=80=2 A=-=TO-33

2N5390=Si npn=większe od 38=większe od 360=145=-=25=25=-=-

2N5397=Si npn=większe od 38=większe od 360=145=-=40=25=-=-

2N5398=Si npn=większe od 38=większe od 360=145=-=40=25=-=-

2N539A=Ge złączowy pnp=30-75=większe od 0,2=40 W=80=55=3,5 A=100=TO-10

2N54=Ge złączowy pnp=40=0,5=200=45=-=10=65=-

2N540=Ge złączowy pnp=45-113=0,006=40 W=80=55=3,5 A=100=TO-10

2N5400=PNP=-=-=.31W=-=130V=.6A=-=-

2N5400=Si npn=większe od 38=większe od 360=145=-=25=25=-=-

2N5401=PNP=-=-=.31W=-=160V=.6A=-=-

2N5401=Si npn=50=-=650=-=50=500=-=-

2N5404=Si npn=45=-=350=-=50=200=-=-

2N5405=Si npn=większe od 45=większe od 500=800=-=40=500=-=-

2N5406=Si npn=40-150=większe od 1GHz=200=-=15=20=-=-

2N5407=Si npn=40-150=1,1GHz=200=-=15=20=-=-

2N5408=Si npn=50-150=1,1GHz=200=-=15=20=-=-

2N5409=Si npn=25-150=większe od 1GHz=200=-=15=50=-=-

2N540А=Ge złączowy pnp=45-113=większe od 0,2=40W=80=55=3,5A=100=TO-10

2N541=Si złączowy npn=80-200=10=200=15=15=-=175=TO-5

2N5410=Si npn=25-150=większe od 1GHz=200=-=15=50=-=-

2N5411=Si npn=35-120=200=750=-=150=80=-=-

2N5412=Si npn=20-80=większe od 90=750=-=150=80=-=-

2N5413=Si npn=40-120=150=800=-=70=300=-=-

2N5414=Si npn=40-120=większe od 100=800=-=70=300=-=-

2N5415=Si npn=10-70=150=20W=-=50=1,5A=-=-

2N5415=PNP=-=15MHz=10W=-=200V=1A=-=-

2N5416=PNP=-=-=-=-=350V=-=-=-

2N5416=Si npn=10-70=większe od 75=20W=-=50=1,5A=-=-

2N5418=Si npn=25-100=180=13W=-=50=2,5A=-=-

2N5419=Si npn=większe od 40=większe od 150=165=-=30=30=-=-

2N542=Si złączowy npn=80-200=10=200=30=30=-=175=TO-5

2N5420=Si npn=60-180=większe od 150=165=-=30=30=-=-

2N5427=Si npn=40-160=większe od 150=165=-=30=30=-=-

2N5428=Si npn=40-240=większe od 100=750=-=45=200=-=-

2N5429=Si npn=35-200=większe od 100=750=-=25=200=-=-

2N542A=Si złączowy npn=większe od 20=10=200=30=30=-=175=TO-5

2N543=Si złączowy npn=80-200=10=200=45=45=-=175=TO-5

2N5430=Si npn=35-200=większe od 250=300=-=20=100=-=-

2N5432=Si npn=35-200=większe od 250=300=-=20=100=-=-

2N5433=Si npn=20-120=400=800=-=30=500=-=-

2N5434=Si npn=20-120=większe od 250=800=-=30=500=-=-

2N543A=Si złączowy npn=większe od 20=10=200=50=50=-=175=TO-5

2N544=Ge złączowy pnp=60=30=80=18=-=10=71=TO-7

2N544/33=Ge dyfuzyjny pnp=97=30=80=24=-=10=71=TO-33

2N5447=Si pnp=60-300=100=250=-=25=200=-=TO-92

2N5447=Si npn=20-200=większe od 300=6W=-=40=1A=-=-

2N5448=Si pnp=30-150=100=250=-=30=200=-=TO-92

2N5448=Si npn=30=większe od 300=6W=-=40=1A=-=-

2N5449=Si npn=100-300=100=300=-=30=800=-=TO-92

2N5449=Si npn=20-200=większe od 300=10W=-=40=1,5A=-=-

2N545=Si planarny npn=15-80=8=5W=60=40=-=200=TO-5

2N5450=Si npn=50-150=100=300=-=30=800=-=TO-92

2N5450=Si npn=30=większe od 300=10W=-=40=1,5A=-=-

2N5451=Si npn=15-60=500=20W=-=40=1,5A=-=-

2N5452=Si npn=15-60=większe od 300=20W=-=40=1,5A=-=-

2N5453=Si npn=większe od 20=większe od 250=20W=-=40=3A=-=-

2N5454=Si npn=30=większe od 250=20W=-=40=3A=-=-

2N5457=Si npn=40-120=580=300=-=15=100=-=-

2N5458=Si npn=40-120=większe od 500=300=-=15=100=-=-

2N5458=N=-=-=-=-=25V=2.9mA=-=-

2N5459=Si npn=60=800=200=-=20=30=-=-

2N546=Si planarny npn=15-80=4=5W=30=30=-=200=TO-5

2N5460=P=-=-=-=-=40V=-=-=-

2N5460=Si npn=30-120=większe od 600=200=-=20=30=-=-

2N5461=Si npn=15-350=50=200=-=7=50=-=-

2N5462=Si npn=20-200=większe od 350=150=-=30=20=-=-

2N5462=P=-=-=-=-=40V=-=-=-

2N5463=Si npn=20-200=większe od 400=150=-=30=20=-=-

2N5464=Si npn=80=1GHz=200=-=20=20=-=-

2N5465=Si npn=40-160=większe od 600=200=-=15=20=-=-

2N5466=Si npn=80=1,3GHz=200=-=35=20=-=-

2N5467=Si npn=40-160=większe od 1GHz=180=-=15=20=-=-

2N5468=Si npn=80=800=150=-=13=25=-=-

2N5469=Si npn=80=800=150=-=13=25=-=-

2N547=Si planarny npn=20-80=4=5W=60=60=-=200=TO-5

2N5471=Si npn=35-300=250=250=-=25=200=-=-

2N5472=Si npn=35-300=większe od 150=250=-=30=200=-=-

2N5473=Si npn=55-300=większe od 150=250=-=30=200=-=-

2N5474=Si npn=80=20=700=-=-=100=-=-

2N5475=Si npn=80=20=700=-=-=100=-=-

2N5476=Si npn=20-120=większe od 400=2,5W=-=20=500=-=-

2N5477=Si npn=129-690=140=320=-=25=200=-=-

2N5478=Si npn=129-690=140=320=-=25=200=-=-

2N5479=Si npn=129-690=140=180=-=50=100=-=-

2N548=Si planarny npn=20-80=4=5W=30=30=-=200=TO-5

2N5480=Si npn=129-690=140=320=-=50=200=-=-

2N5481=Si npn=82-690=140=180=-=25=100=-=-

2N5482=Si npn=82-690=140=320=-=25=200=-=-

2N5483=Si npn=82-690=140=180=-=50=100=-=-

2N5484=Si npn=82-690=140=320=-=50=200=-=-

2N5485=Si npn=15-200=większe od 300=10W=-=40=1,5A=-=-

2N5486=Si npn=15-200=większe od 250=20W=-=40=3A=-=-

2N5487=Si npn=większe od 20=większe od 300=10W=-=-=1A=-=-

2N5488=Si npn=większe od 20=większe od 250=20W=-=-=2A=-=-

2N549=Si planarny npn=20-80=większe od 4=5w=60=60=-=200=TO-5

2N5490=Si npn=40-200=większe od 500=360=-=-=500=-=-

2N5491=Si npn=28-200=większe od 200=100=-=15=100=-=-

2N5492=Si npn=30-160=2=50W=-=-=1A=-=-

2N5493=Si npn=30-160=2=50W=-=-=1A=-=-

2N5494=Si npn=większe od 7=3=50W=-=-=2,5A=-=-

2N5495=Si npn=większe od 5=3=50W=-=-=2,5A=-=-

2N5496=Si npn=180-700=150=150=-=25=100=-=-

2N5497=Si npn=40-250=większe od 150=140=-=-=30=-=-

2N55=Ge złączowy pnp=36=0,5=200=45=-=10=65=-

2N550=Si planarny npn=20-80=większe od 4=5w=30=30=-=200=TO-5

2N551=Si planarny npn=20-80=większe od 3=3W=60=60=-=200=TO-5

2N5515=Si npn=70-250=większe od 150=140=-=-=30=-=-

2N5516=Si npn=większe od 20=50=50W=-=-=5A=-=-

2N5517=Si npn=20-200=większe od 800=750=-=22=300=-=-

2N5518=Si npn=większe od 20=większe od 800=750=-=20=300=-=-

2N5519=Si npn=większe od 20=większe od 800=750=-=20=300=-=-

2N552=Si planarny npn=20-80=większe od 3=3W=30=30=-=200=TO-5

2N5520=Si npn=50-200=większe od 1GHz=200=-=13=20=-=-

2N5521=Si npn=40-120=większe od 500=800=-=35=300=-=-

2N5522=Si npn=35-200=15=50W=-=75=5A=-=-

2N5523=Si npn=30-130=-=50W=-=80=7A=-=-

2N5524=Si npn=25-560=600=150=-=20=30=-=-

2N5525=Si npn=250=-=10W=-=100=3A=-=-

2N5526=Si npn=170-400=65=10W=-=60=3A=-=-

2N5527=Si npn=40-320=600=150=-=20=30=-=-

2N5528=Si npn=większe od 8=-=50W=-=200=20=-=-

2N5529=Si npn=większe od 8=-=50W=-=250=20=-=-

2N553=Ge złączowy pnp=40-80=0,025=35W=80=40=ЗА=95=TO-3

2N5530=Si npn=większe od 8=-=50W=-=250=20=-=-

2N5531=Si npn=większe od 8=-=50W=-=300=25=-=-

2N5532=Si npn=30-150=25=6W=-=300=100=-=-

2N5533=Si npn=30-120=25=4W=-=300=100=-=-

2N5534=Si npn=większe od 14=-=50W=-=150=5A=-=-

2N5535=Si npn=większe od 40=-=300=-=15=100=-=-

2N5536=Si npn=35-200=-=300=-=15=100=-=-

2N5537=Si npn=10-180=większe od 300=30W=-=40=3A=-=-

2N5538=Si npn=15-60=większe od 300=30W=-=40=3A=-=-

2N5539=Si npn=10-180=większe od 300=35W=-=40=4A=-=-

2N554=Ge złączowy pnp=większe od 30=0,006=10W=15=15=ЗА=90=TO-3

2N5540=Si npn=15-60=większe od 300=30W=-=40=3A=-=-

2N5541=Si npn=10-180=400=8,6W=-=40=500=-=-

2N5542=Si npn=większe od 10=400=8,6W=-=40=500=-=-

2N5545=Si npn=10-180=400=15W=-=40=1A=-=-

2N5546=Si npn=mniejsze od 960=100=100=-=20=50=-=-

2N5547=Si npn=30-173=większe od 35=750=-=60=3A=-=-

2N5548=Si npn=30-173=większe od 35=750=-=-=3A=-=-

2N5549=Si npn=38-115=większe od 35=750=-=-=3A=-=-

2N555=Ge złączowy pnp=większe od 30=0,006=10W=30=30=ЗА=90=TO-3

2N5550=NPN=-=-=.31W=-=160V=.6A=-=-

2N5550=Si npn=38-115=większe od 35=750=-=-=3A=-=-

2N5551=NPN=-=-=.31W=-=180V=.6A=-=-

2N5551=Si npn=30-173=większe od 35=10W=-=-=3A=-=-

2N5552=Si npn=30-173=większe od 35=10W=-=-=3A=-=-

2N5552A=Si npn=38-115=większe od 35=10W=-=-=3A=-=-

2N5555=Si npn=38-115=większe od 35=10W=-=-=3A=-=-

2N5556=Si npn=30-160=15=750=-=-=1A=-=-

2N5557=Si npn=30-160=15=750=-=-=1A=-=-

2N5558=Si npn=20-300=większe od 150=200=-=25=30=-=-

2N556=Ge złączowy npn=50=-=100=25=-=200=85=TO-5

2N5561=Si npn=90-1200=150=200=-=25=100=-=-

2N5562=Si npn=90-800=150=200=-=45=100=-=-

2N5563=Si npn=35-500=większe od 100=200=-=25=100=-=-

2N5565=Si npn=35-500=większe od 100=200=-=25=100=-=-

2N5566=Si npn=55-300=większe od 100=200=-=25=100=-=-

2N557=Ge złączowy npn=30=-=100=20=-=200=85=TO-5

2N5575=Si npn=35-180=200=250=-=40=200=-=-

2N5578=Si npn=60=800=300=-=15=200=-=-

2N558=Ge złączowy npn=75=-=100=15=-=200=85=TO-5

2N5581=Si npn=60=800=200=-=15=200=-=-

2N5582=Si npn=60=250=200=-=30=200=-=-

2N5583=Si npn=60=250=200=-=60=200=-=-

2N5584=Si npn=90=20=350=-=100=100=-=-

2N5587=Si npn=90=20=350=-=200=100=-=-

2N5588=Si npn=10-180=500=3W=-=40=400=-=-

2N5589=Si npn=większe od 20=700=2,5W=-=20=1A=-=-

2N559=Ge mesa pnp=25-150=300-1000=150=15=15=50=100=TO-18

2N5590=Si npn=większe od 20=700=2,5W=-=20=1A=-=-

2N5591=Si npn=200-1200=80=300=-=30=100=-=-

2N5592=Si npn=200-700=150=400=-=50=150=-=-

2N5593=Si npn=200-700=większe od 80=300=-=30=100=-=-

2N5594=Si npn=70-400=150=300=-=50=150=-=-

2N5595=Si npn=70-400=300=300=-=30=400=-=-

2N5596=Si npn=10-180=większe od 300=17W=-=40=1,5A=-=-

2N5597=Si npn=większe od 10=-=17W=-=40=1,5A=-=-

2N5598=Si npn=20-300=większe od 250=150=-=12=20=-=-

2N5599=Si npn=20-300=większe od 200=150=-=12=20=-=-

2N56=Ge złączowy pnp=32=0,5=200=45=-=10=65=-

2N560=Si dufuzyjny npn=większe od 20=50=500=60=60=100=200=TO-29

2N5601=Si npn=większe od 10=500=680=-=40=300=-=-

2N5602=Si npn=45=450=12,5W=-=40=1,5A=-=-

2N5603=Si npn=35=350=25W=-=36=3A=-=-

2N5604=Si npn=40-240=większe od 200=400=-=15=200=-=-

2N5605=Si npn=30-173=większe od 35=10W=-=40=4A=-=-

2N5606=Si npn=30-230=większe od 35=10W=-=60=4A=-=-

2N5607=Si npn=30-230=większe od 35=10W=-=80=4A=-=-

2N5608=Si npn=30-230=większe od 35=10W=-=100=4A=-=-

2N5609=Si npn=38-230=większe od 35=10W=-=60=4A=-=-

2N560O=Si npn=38-230=większe od 35=10W=-=80=4A=-=-

2N561=Ge złączowy pnp=75=większe od 0,005=50W=60=65=10A=100=TO-66

2N5610=Si npn=38-230=większe od 35=10W=-=100=4A=-=-

2N5611=Si npn=27-264=większe od 70=10W=-=60=4A=-=-

2N5613=Si npn=większe od 40=większe od 150=150=-=20=20=-=-

2N5614=Si npn=większe od 40=większe od 150=150=-=20=20=-=-

2N5615=Si npn=większe od 75=większe od 100=150=-=20=20=-=-

2N5616=Si npn=większe od 75=większe od 100=150=-=20=20=-=-

2N5617=Si npn=20-300=większe od 400=100=-=12=20=-=-

2N5618=Si npn=40-200=większe od 500=360=-=40=200=-=-

2N5619=Si npn=35-300=250=250=-=30=200=-=-

2N5620=Si npn=większe od 20=200=800=-=30=500=-=-

2N5621=npn=30-200=8=25W=-=-=2A=-=-

2N5622=Si npn=70-240=większe od 50=400=-=150=30=-=-

2N5623=Si npn=20-200=większe od 150=800=-=-=1A=-=-

2N5624=Si npn=25-240=większe od 250=100=-=30=20=-=-

2N5625=Si npn=25-240=większe od 250=100=-=30=20=-=-

2N5626=Si npn=większe od 25=większe od 400=150=-=20=20=-=-

2N5627=Si npn=40-240=większe od 3=25W=-=-=3A=-=-

2N5628=Si npn=50-200=większe od 150=10W=-=-=3A=-=-

2N5629=Si npn=większe od 40=większe od 600=100=-=25=10=-=-

2N563=Ge złączowy pnp=25=0,8=150=30=-=-=85=RO-116

2N5630=Si npn=51-276=140=750=-=-=200=-=-

2N5632=Si npn=51-276=140=750=-=-=200=-=-

2N5633=Si npn=12-92=większe od 3=125W=-=-=10A=-=-

2N5634=Si npn=12-92=5,5=125W=-=-=10A=-=-

2N5635=Si npn=30-173=5,5=125W=-=-=10A=-=-

2N5636=Si npn=30-173=większe od 3=125W=-=-=10A=-=-

2N5637=Si npn=34-230=większe od 8=80W=-=-=5A=-=-

2N5638=Si npn=90=1,2GHz=200=-=13=20=-=-

2N5639=Si npn=70=750=500=-=35=300=-=-

2N563I=Si npn=50=-=250=-=-=100=-=-

2N564=Ge złączowy pnp=25=0,8=150=30=-=-=85=TO-5

2N5640=Si npn=50=-=250=-=-=100=-=-

2N5641=Si npn=50-232=większe od 100=250=-=45=200=-=-

2N5642=Si npn=50-232=większe od 100=250=-=45=200=-=-

2N5643=Si npn=większe od 20=większe od 350=2,5W=-=20=600=-=-

2N5644=Si npn=większe od 20=większe od 350=2,5W=-=20=800=-=-

2N5645=Si npn=większe od 20=większe od 400=2,5W=-=20=800=-=-

2N5646=Si npn=większe od 20=większe od 400=2,5W=-=20=600=-=-

2N5647=Si npn=większe od 30=większe od 1GHz=600=-=30=60=-=-

2N5648=Si npn=większe od 20=większe od 1GHz=650=-=25=120=-=-

2N5649=Si npn=20-250=15=30W=-=300=2A=-=-

2N565=Ge złączowy pnp=55=-=150=30=-=-=85=RO-116

2N5653=Si npn=100=20=700=-=60=300=-=-

2N5654=Si npn=100=20=700=-=60=500=-=-

2N5655=Si npn=100=20=700=-=60=500=-=-

2N5656=Si npn=65-700=220=250=-=25=100=-=-

2N5657=Si npn=65-700=220=250=-=45=100=-=-

2N5658=Si npn=130-520=220=250=-=25=100=-=-

2N5659=Si npn=130-250=220=250=-=45=100=-=-

2N5660=Si npn=40-500=większe od 150=250=-=20=30=-=-

2N5661=Si npn=70-250=większe od 150=250=-=20=30=-=-

2N5662=Si npn=30-200=6=25W=-=55=3A=-=-

2N5663=Si npn=15-200=większe od 300=23W=-=25=5A=-=-

2N5664=Si npn=większe od 30=50=20W=-=60=3A=-=-

2N5664=Si npn=30-270=większe od 150=250=-=25=50=-=-

2N5665=Si npn=większe od 30=50=20W=-=100=3A=-=-

2N5666=Si npn=10-200=800=3,5W=-=17=400=-=-

2N5667=Si npn=10-200=800=3,5W=-=30=400=-=-

2N5668=Si npn=160=70=350=-=20=200=-=-

2N5669=Si npn=160=60=350=-=20=200=-=-

2N567=Ge złączowy pnp=100=1,5=150=30=-=-=85=RO-116

2N5670=Si npn=160=60=350=-=20=300=-=-

2N5671=Si npn=160=70=350=-=30=500=-=-

2N5671=NPN=-=.5us=140W=-=120V=30A=-=-

2N5672=Si npn=50-200=większe od 850=500=-=25=80=-=-

2N5672=NPN=-=-=140W=-=150V=30A=-=-

2N5675=Si npn=50-232=150=400=-=60=200=-=-

2N5676=Si npn=10-200=800=2,5W=-=20=300=-=-

2N5677=Si npn=10-200=800=3W=-=20=400=-=-

2N5678=Si npn=21-322=8=23W=-=150=1A=-=-

2N5679=Si npn=35-300=150=200=-=100=30=-=-

2N568=Ge złączowy pnp=100=1,5=150=30=-=-=85=TO-5

2N5680=PNP=-=-=1W=-=120V=1A=-=-

2N5680=Si npn=50-232=150=400=-=45=200=-=-

2N5681=Si npn=większe od 20=większe od 6O0=750=-=20=1A=-=-

2N5682=Si npn=większe od 15=większe od 6O0=10,3W=-=20=2A=-=-

2N5683=Si npn=większe od 15=większe od 400=17,7W=-=20=4A=-=-

2N5684=PNP=-=-=200W=-=80V=50A=-=TO3

2N5684=Si npn=50-370=20=12W=-=60=500=-=-

2N5685=Si npn=21-322=20=23,7W=-=90=2,5A=-=-

2N5686=Si npn=21-322=20=23,7W=-=140=2,5A=-=-

2N569=Ge złączowy pnp=150=2=150=30=-=-=85=RO-116

2N56J2=Si npn=7,5-115=20=23,7W=-=380=2,5A=-=-

2N57=Ge złączowy pnp=większe od 14=-=20 W=60=30=800=100=-

2N570=Ge złączowy pnp=150=2=150=30=-=-=85=TO-5

2N571=Ge złączowy pnp=200=3=150=30=-=-=85=RO-116

2N5716=Si npn=7,5-115=20=23,7W=-=380=2,5A=-=-

2N5717=Si npn=40-200=większe od 120=300=-=30=200=-=-

2N5718=Si npn=25-200=15=60W=-=90=12A=-=-

2N572=Ge złączowy pnp=200=3=150=30=-=-=85=TO-5

2N5729=Si npn=25-200=15=80W=-=110=12A=-=-

2N573=Ge złączowy pnp=150=-=200=40=30=250=85=TO-5

2N5730=Si npn=225-1000=większe od 50=250=-=35=100=-=-

2N5731=Si npn=większe od 14=50=50W=-=200=5A=-=-

2N5732=Si npn=większe od 14=50=50W=-=250=5A=-=-

2N5733=Si npn=160=70=600=-=30=500=-=-

2N5734=Si npn=większe od 10=800=860=-=40=500=-=-

2N5737=Si npn=10-180=800=1,7W=-=401=500=-=-

2N5738=Si npn=20-180=800=1,7W=-=40=500=-=-

2N5739=Si npn=35-300=150=150=-=25=100=-=-

2N574=Ge złączowy pnp=9-22=-=187W=60=55=15 A=95=MT-7

2N5740=Si npn=35-300=większe od 100=150=-=25=100=-=-

2N5741=Si npn=42-143=-=300=-=35=300=-=-

2N5742=Si npn=42-143=-=300=-=35=300=-=-

2N5743=Si npn=42-143=-=300=-=20=300=-=-

2N5744=Si npn=25-102=-=2W=-=70=1,5A=-=-

2N5745=Si npn=225-1000=większe od 50=250=-=35=200=-=-

2N574А=Ge złączowy pnp=9-22=-=187 W=30=60=15 A=95=MT-7

2N575=Ge złączowy pnp=większe od 10=-=187W=60=50=25 A=95=MT-7

2N5758=Si npn=30-276=110=250=-=150=30=-=-

2N5759=Si npn=30-276=110=250=-=210=30=-=-

2N575A=Ge złączowy pnp=większe od 10=-=187W=80=55=25 A=95=MT-7

2N576=Ge złączowy npn=30=8=200=20=-=400=100=TO-5

2N5760=Si npn=mniejsze od 320=większe od 170=120=-=20=30=-=-

2N5763=Si npn=40-320=większe od 170=120=-=20=30=-=-

2N5769=Si npn=mniejsze od 320=większe od 170=120=-=20=30=-=-

2N576А=Ge złączowy npn=30=8=200=40=-=400=100=TO-5

2N5770=Si npn=40-320=większe od 170=120=-=20=30=-=-

2N5771=Si npn=mniejsze od 560=-=300=-=30=300=-=-

2N5772=Si npn=większe od 8=5=50W=-=300=2,5A=-=-

2N5777=Si npn=30-120=7=22W=-=500=1A=-=-

2N5778=Si npn=8-120=4=22W=-=500=6A=-=-

2N5779=Si npn=50-232=150=250=-=60=200=-=-

2N578=Ge złączowy pnp=większe od 10=większe od 3=(120)=20=14=400=85=TO-9

2N5780=Si npn=15-70=10=50W=-=90=15A=-=-

2N5781=Si npn=40-240=większe od 80=400=-=30=100=-=-

2N5782=Si npn=70=700=300=-=15=20=-=-

2N5783=Si npn=80-320=większe od 150=300=-=40=200=-=-

2N5784=Si npn=60-400=większe od 200=250=-=40=100=-=-

2N5785=Si npn=60-400=większe od 200=250=-=40=100=-=-

2N5786=Si npn=90-600=większe od 150=250=-=50=200=-=-

2N579=Ge złączowy pnp=większe od 20=większe od 5=(120)=20=14=400=85=TO-9

2N5793=Si npn=90-600=większe od 150=250=-=50=200=-=-

2N5794=Si npn=większe od 10=większe od 400=150=-=20=15=-=-

2N5795=Si npn=większe od 10=większe od 400=150=-=20=15=-=-

2N5796=Si npn=większe od 10=większe od 700=150=-=20=15=-=-

2N5797=Si npn=większe od 10=większe od 700=150=-=20=15=-=-

2N5798=Si npn=40-200=większe od 50=700=-=80=1,2A=-=-

2N5799=Si npn=40-200=większe od 50=700=-=80=1,2A=-=-

2N580=Ge złączowy pnp=większe od 30=większe od 10=(120)=20=14=400=85=TO-9

2N5800=Si npn=40-200=większe od 50=1W=-=80=1,2A=-=-

2N5804=Si npn=40-200=większe od 50=1W=-=80=1,2A=-=-

2N5805=Si npn=70=200=250=-=25=50=-=-

2N581=Ge złączowy pnp=większe od 20=większe od 4=(80)=18=14=100=85=TO-5

2N5810=Si epitaksjalny pnp=60-200=100=500=35(1,3)=25=1000=(50)="

2N5810=Si npn=100=-=250=-=25=50=-=-

2N5811=Si epitaksjalny pnp=60-200=100=500=35(1,3)=25=1000=(50)=-

2N5811=Si npn=130=200=250=-=30=100=-=-

2N5812=Si epitaksjalny pnp=150-500=135=500=35(1,3)=25=1000=(50)=-

2N5812=Si npn=160=70=500=-=20=200=-=-

2N5813=Si epitaksjalny pnp=150-500=135=500=35(1,3)=25=1000=(50)=-

2N5813=Si npn=160=70=500=-=20=500=-=-

2N5814=Si epitaksjalny pnp=60-120=100=500=(0,75)50=40=1000=(50)=-

2N5814=Si npn=160=70=500=-=30=500=-=-

2N5815=Si epitaksjalny pnp=60-120=100=500=(0,75)50=40=1000=(50)=-

2N5815=Si npn=160=70=1W=-=30=500=-=-

2N5816=Si epitaksjalny pnp=100-200=120=500=(0,75)50=40=1000=(50)=-

2N5816=Si npn=większe od 10=1,2GHz=6W=-=40=500=-=-

2N5817=Si epitaksjalny pnp=100-200=120=500=(0,75)50=40=1000=(50)=-

2N5817=Si npn=20-180=1,2GHz=12W=-=40=700=-=-

2N5818=Si epitaksjalny pnp=150-300=135=500=(0,75)50=40=1000=(50)=-

2N5818=Si npn=większe od 10=1,2GHz=17W=-=35=1,5A=-=-

2N5819=Si epitaksjalny pnp=150-300=135=500=(0,75)50=40=1000=(50)=-

2N5819=Si npn=20-180=1,2GHz=20W=-=40=1,5A=-=-

2N582=Ge złączowy pnp=większe od 40=większe od 14=(120)=25=14=100=85=TO-5

2N5820=Si epitaksjalny pnp=60-120=-=500=(0,75)70=60=1000=(50)=-

2N5820=Si npn=40-240=większe od 150=300=-=50=100=-=-

2N5821=Si epitaksjalny pnp=60-120=-=500=(0,75)70=60=1000=(50)=-

2N5821=Si npn=40-240=większe od 150=300=-=70=100=-=-

2N5822=Si epitaksjalny pnp=100-200=-=500=(0,75)70=60=1000=(50)=-

2N5822=Si npn=70-240=większe od 150=400=-=70=100=-=-

2N5823=Si epitaksjalny pnp=100-200=-=500=(0,75)70=60=1000=(50)=-

2N5823=Si npn=70-240=większe od 150=400=-=50=100=-=-

2N5824=Si epitaksjalny pnp=60-180=90-250=360=50=40=100=260=-

2N5824=Si npn=mniejsze od 10k=-=400=-=40=500=-=-

2N5825=Si epitaksjalny pnp=100-300=90-250=360=50=40=100=260=-

2N5825=Si npn=40-240=większe od 40=600=-=150=50=-=-

2N5826=Si epitaksjalny pnp=150-450=90-250=360=50=40=100=260=-

2N5826=Si npn=większe od 30=4,5GHz=150=-=20=30=-=-

2N5827=Si epitaksjalny pnp=250-750=90-350=360=50=40=100=260=-

2N5827=Si npn=30-300=większe od 3,7GHz=250=-=15=30=-=-

2N5827A=Si npn=30,,300=większe od 2,5GHz=200=-=15=30=-=-

2N5828=Si epitaksjalny pnp=400-1200=90-350=360=50=40=100=260=-

2N5828=Si npn=30-300=większe od 2,5GHz=200=-=15=30=-=-

2N5828A=Si npn=30-300=większe od 2,5GHz=200=-=15=30=-=-

2N5829=Si npn=20-400=większe od 300=600=-=15=200=-=-

2N583=Ge złączowy pnp=większe od 20=większe od 4=(80)=18=14=100=85=TO-1

2N5830=Si npn=25-240=większe od 40=800=-=300=150=-=-

2N5831=Si npn=25-240=większe od 40=1,2W=-=300=150=-=-

2N5832=Si npn=większe od 20=większe od 350=600=-=40=400=-=-

2N5833=Si npn=200-700=80=400=-=50=150=-=-

2N5835=Si npn=większe od 20=700=800=-=20=500=-=-

2N5836=Si npn=30-160=2=50W=-=1100=500=-=-

2N5837=Si npn=30-160=2=50W=-=1500=500=-=-

2N5838=Si npn=250-1200=90=300=-=40=30=-=-

2N5839=Si npn=80-240=większe od 150=300=-=40=200=-=-

2N584=Ge złączowy pnp=większe od 40=większe od 14=(120)=25=14=100=85=TO-1

2N5840=Si npn=80-240=70=800=-=60=700=-=-

2N5841=Si npn=80-240=70=800=-=80=700=-=-

2N5842=Si npn=30-270=większe od 150=150=-=25=50=-=-

2N5845=Si npn=120-700=90=300=-=40=30=-=-

2N5845A=Si npn=10-180=500=2,1W=-=20=750=-=-

2N5846=Si npn=większe od 20=większe od 80=750=-=165=60=-=-

2N5847=Si npn=większe od 20=większe od 80=750=-=250=60=-=-

2N5848=Si npn=większe od 20=większe od 80=750=-=250=60=-=-

2N5849=Si npn=większe od 20=większe od 80=750=-=165=60=-=-

2N585=Ge złączowy npn=większe od 20=większe od 3=(120)=25=24=200=71=TO-5

2N5851=Si npn=35-300=70=7W=-=20=1,5A=-=-

2N5852=Si npn=35-300=70=7W=-=40=1,5A=-=-

2N5855=Si npn=większe od 10=200=4W=-=35=1A=-=-

2N5856=Si npn=większe od 10=200=4W=-=35=1A=-=-

2N5857=Si npn=10-180=500=60W=-=40=6A=-=-

2N5858=Si npn=10-180=500=60W=-=40=6A=-=-

2N5859=Si npn=40=200=150=-=20=25=-=-

2N586=Ge złączowy pnp=większe od 35=-=(250)=45=25=250=55=TO-7

2N5860=Si npn=40-320=8=25W=-=120=10A=-=-

2N5861=Si npn=70=200=150=-=20=25=-=-

2N5862=Si npn=35-200=10=50W=-=80=10A=-=-

2N5864=Si npn=30-300=15=30W=-=300=2A=-=-

2N5865=Si npn=70=200=150=-=20=25=-=-

2N5867=Si npn=4-40=5=25W=-=1,1k=1=-=-

2N5868=Si npn=15-200=większe od 1,8GHz=3,75W=-=20=450=-=-

2N5869=Si npn=15,200=większe od 1,6GHz=7,5W=-=20=750=-=-

2N587=Ge złączowy npn=większe od 20=-=200=40=30=200=85=TO-5

2N5870=Si npn=15-200=większe od 400=15W=-=25=-=-=-

2N5871=Si npn=15-200=większe od 1,8GHz=3,75W=-=20=450=-=-

2N5872=Si npn=15-200=większe od 1,6GHz=7,5W=-=20=750=-=-

2N5873=Si npn=20-200=1,80-=6W=-=25=300=-=-

2N5874=Si npn=40-200=większe od 800=250=-=25=30=-=-

2N5875=Si npn=większe od 40=większe od 450=150=-=20=15=-=-

2N5876=Si npn=65-260=większe od 450=150=-=20=15=-=-

2N5877=Si npn=40-320=5=40W=-=300=3A=-=-

2N5878=Si npn=40-320=8=60W=-=100=12A=-=-

2N5879=Si npn=40-320=8=60W=-=80=12A=-=-

2N588=Ge dyfuzyjny pnp=większe od 20=większe od 50=(30)=15=15=50=85=TO-1

2N5880=Si npn=60=25=25W=-=80=7A=-=-

2N5881=Si npn=30-140=14=25W=-=80=7A=-=-

2N5882=Si npn=20-320=180=6W=-=260=100=-=-

2N5883=Si npn=30-160=20=7,5W=-=300=150=-=-

2N5883=PNP=-=15MHz=66W=-=100V=10A=-=-

2N5884=PNP=-=-=200W=-=80V=25A=-=-

2N5884=Si npn=35-320=8=25W=-=50=3A=-=-

2N5886=Si npn=35-320=8=25W=-=50=3A=-=-

2N5886=NPN=-=4MHz=200W=-=80V=25A=-=-

2N588A=Ge dyfuzyjny pnp=większe od 30=większe od 200=60=15=15=50=85=TO-1

2N589=Ge złączowy pnp=20-40=-=90W=100=7,5=ЗА=-=TO-3

2N58S5=Si npn=35-320=6=25W=-=50=3A=-=-

2N59=Ge złączowy pnp=90=1,8=180=25=20=200=85=TO-5

2N5902=Si npn=30-150=35=700=-=200=100=-=-

2N5903=Si npn=100=1,8GHz=600=-=20=150=-=-

2N5904=Si npn=40=-=800=-=80=1A=-=-

2N5905=Si npn=40-200=większe od 750=150=-=25=20=-=-

2N5906=Si npn=42-143=-=300=-=17=200=-=-

2N5907=Si npn=35-140=-=800=-=45=700=-=-

2N5908=Si npn=35-140=-=800=-=56=700=-=-

2N5909=Si npn=większe od 20=1GHz=2W=-=18=1,5A=-=-

2N591=Ge złączowy pnp=40-120=0,7=(85)=32=32=40=71=TO-1

2N591/5=Ge złączowy pnp=70=0,7=50=32=32=40=71=TO-5

2N5910=Si npn=większe od 20=1GHz=2W=-=18=1,5A=-=-

2N5911=Si npn=większe od 15=700=10W=-=18=2A=-=-

2N592=Ge złączowy pnp=większe od 15=0,4=125=20=20=-=85=TO-5

2N593=Ge złączowy pnp=większe od 15=0,6=150=35=25=-=85=TO-5

2N5938=Si npn=większe od 15=700=10W=-=18=2A=-=-

2N5939=Si npn=większe od 15=800=20W=-=18=4A=-=-

2N594=Ge złączowy npn=większe od 20=większe od 1,5=150=20=20=300=85=TO-5

2N5940=Si npn=większe od 15=800=20W=-=18=4A=-=-

2N5942=Si npn=większe od 15=800=30W=-=18=6A=-=-

2N5943=Si npn=większe od 15=800=30W=-=18=6A=-=-

2N5944=Si npn=50=1GHz=7W=-=30=500=-=-

2N5945=Si npn=80=1,6GHz=3W=-=40=500=-=-

2N5946=Si npn=80=1,6GHz=3W=-=40=500=-=-

2N5947=Si npn=30-300=większe od 2,5GHz=300=-=12=50=-=-

2N5949=Si npn=40-250=65=10W=-=30=6A=-=-

2N594I=Si npn=40-250=65=10W=-=30=6A=-=-

2N595=Ge złączowy npn=większe od 15=większe od 3=150=20=15=300=85=TO-5

2N5950=Si npn=40-250=65=10W=-=30=6A=-=-

2N5951=Si npn=40-250=60=10W=-=45=5A=-=-

2N5952=Si npn=40-250=60=10W=-=60=5A=-=-

2N5953=Si npn=40-250=60=10W=-=60=5A=-=-

2N5954=Si npn=40-250=60=10W=-=60=5A=-=-

2N5955=Si npn=40-250=60=10W=-=45=5A=-=-

2N5956=Si npn=40-250=60=10W=-=45=5A=-=-

2N5957=Si npn=30-120=-=50W=-=500=14A=-=-

2N5958=Si npn=40-200=-=20W=-=300=1M=-=-

2N5959=Si npn=40-200=-=80W=-=250=3A=-=-

2N596=Ge złączowy npn=większe od 20=większe od 5=150=20=10.=300=85=TO-5

2N5960=Si npn=większe od 30=10=50W=-=80=6A=-=-

2N5962=Si npn=większe od 30=10=50W=-=100=6A=-=-

2N5963=Si npn=większe od 30=10=40W=-=100=6A=-=-

2N5964=Si npn=większe od 20=10=100W=-=250=4A=-=-

2N5965=Si npn=większe od 30=10=100W=-=80=10A=-=-

2N596I=Si npn=większe od 30=10=100W=-=120=10A=-=-

2N597=Ge złączowy pnp=większe od 40=większe od 3=250=45=40=500=100=TO-5

2N5974=Si npn=większe od 30=10=100W=-=140=10A=-=-

2N5975=Si npn=60-320=większe od 600=150=-=20=20=-=-

2N5976=Si npn=60-320=większe od 600=150=-=20=20=-=-

2N5977=Si npn=15-250=większe od 300=27W=-=25=2A=-=-

2N5978=Si npn=30-300=większe od 3,7GHz=250=-=15=30=-=-

2N5979=Si npn=20-137=550=300=-=35=100=-=-

2N598=Ge złączowy pnp=70-225=większe od 6,5=250=35=35=500=100=TO-5

2N5980=Si npn=51-442=120=7,9W=-=140=1A=-=-

2N5982=Si npn=20-137=550=250=-=15=50=-=-

2N5983=Si npn=30-350=30=7,9W=-=180=100=-=-

2N5984=Si npn=30-350=30=7,9W=-=210=100=-=-

2N5985=Si npn=20-137=550=300=-=35=100=-=-

2N5986=Si npn=20-200=400=300=-=35=30=-=-

2N5987=Si npn=większe od 25=-=800=-=50=1A=-=-

2N5988=Si npn=40-320=większe od 5=25W=-=120=3A=-=-

2N5989=Si npn=40-320=większe od 5=25W=-=140=3A=-=-

2N598I=Si npn=mniejsze od 320=180=10W=-=35=1,5A=-=-

2N599=Ge złączowy pnp=większe od 100=większe od 12=250=30=20=500=100=TO-5

2N5990=Si npn=25-90=większe od 1,1GHz=600=-=35=300=-=-

2N5991=Si npn=większe od 20=600=700=-=20=500=-=-

2N5992=Si npn=40-400=większe od 70=600=-=50=200=-=-

2N5993=Si npn=większe od 10=3=50W=-=1,2k=1,5A=-=-

2N5994=Si npn=25-240=większe od 40=12,5W=-=300=150=-=-

2N5995=Si npn=większe od 20=600=0W-=-=20=1A=-=-

2N5996=Si npn=większe od 10=3=5ÓW=-=1,5k=3,5A=-=-

2N5998=Si npn=większe od 10=3=50W=-=600=6A=-=-

2N5999=Si npn=większe od 10=2=50W=-=600=6A=-=-

2N59A=Ge złączowy pnp=90=1,8=180=40=20=200=85=TO-5

2N59C=Ge złączowy pnp=90=1,8=180=60=20=200=85=ТО-5

2N59I2=Si npn=większe od 10=3=50W=-=600=7A=-=-

2N59I3=Si npn=40-400=100=10W=-=30=3A=-=-

2N5G90=Si npn=-=500=5W=-=30=-=-=TO-60

2N5J27=Si npn=12=większe od 150=200=-=12=-=-=TO-106

2N5t53=Si npn=70-200=70=1000=-=80=-=-=TO-39

2N60=Ge złączowy pnp=65=1,5=180=25=20=200=85=ТО-5

2N6000=Si npn=40-320=170=400=-=50=200=-=-

2N6002=Si npn=10,180=450=15W=-=18=1A=-=-

2N6004=Si npn=10-180=450=25W=-=18=2,5A=-=-

2N6005=Si npn=większe od 10=500=35W=-=40=5A=-=-

2N6006=Si npn=10-180=450=35W=-=18=5A=-=-

2N6007=Si npn=40-320=800=150=-=20=20=-=-

2N6008=Si npn=40-200=-=50W=-=250=1,5A=-=-

2N6009=Si npn=40-180=większe od 500=250=-=30=30=-=-

2N601=Ge złączowy pnp=większe od 10O=większe od 12=750=30=20=500=100=TO-31

2N6011=Si npn=40-180=większe od 500=250=-=40=30=-=-

2N6012=Si npn=większe od 10=600=30W=-=18=5A=-=-

2N6013=Si npn=większe od 10=600=30W=-=18=5A=-=-

2N6014=Si npn=większe od 10=400=45W=-=18=7A=-=-

2N6015=Si npn=większe od 10=400=45W=-=18=7A=-=-

2N6016=Si npn=większe od 10=350=60W=-=18=10A=-=-

2N6017=Si npn=większe od 10=350=60W=-=18=10A=-=-

2N602=Ge dyfuzyjny pnp=20-80=większe od 10=120=20=20=- -=85=TO-9

2N6029=Si npn=30-150=-=100W=-=200=2,5A=-=-

2N602A=Ge dyfuzyjny pnp=80=większe od 12,5=120=35=25=-=85=TO-9

2N6030=Si npn=40-200=większe od 1GHz=600=-=35=300=-=-

2N6031=PNP=-=-=200W=-=140V=16A=-=-

2N6031=Si npn=większe od 20=1,7GHz=2,5W=-=20=180=-=-

2N6032=Si npn=10-180=1,5GHz=30W=-=45=2A=-=-

2N6033=Si npn=10-180=1,4GHz=40W=-=45=4A=-=-

2N6034=Si npn=10-180=450=60W=-=18=10A=-=-

2N6035=Si npn=35-300=150=500=-=20=1A=-=-

2N6036=Si npn=35-300=130=500=-=40=500=-=-

2N6037=Si npn=35-300=130=500=-=60=500=-=-

2N6038=Si npn=60-320=160=8W=-=50=1A=-=-

2N6039=Si npn=60-320=160=8W=-=80=1A=-=-

2N603A=Ge złączowy pnp=100=większe od 12,5=120=30=20=-=90=TO-9

2N604=Ge dyfuzyjny pnp=40-140=większe od 50=120=30=20=-=85=TO-9

2N6040=Si npn=60-320=120=400=-=35=500=-=-

2N6041=Si npn=60-320=120=400=-=50=500=-=-

2N6042=Si npn=60-320=120=400=-=50=500=-=-

2N6043=Si npn=60-320=50=600=-=50=500=-=-

2N6044=Si npn=większe od 25=większe od 600=200=-=20=50=-=-

2N6045=Si npn=większe od 25=większe od 650=200=-=20=50=-=-

2N6046=Si npn=60-300=większe od 300=300=-=-=200=-=-

2N6047=Si npn=większe od 40=większe od 150=750=-=-=300=-=-

2N6048=Si npn=większe od 40=większe od 300=750=-=-=500=-=-

2N6049=PNP=-=-=75W=-=90V=4A=-=-

2N6049=Si npn=225-1000=większe od 50=250=-=50=100=-=-

2N604A=Ge dyfuzyjny pnp=większe od 40=większe od 50=120=30=20=-=85=TO-9

2N605=Ge dyfuzyjny pnp=większe od 20=większe od 15=120=15=15=-=85=TO-9

2N6050=Si npn=20-180=1,3GHz=800=-=16=500=-=-

2N6051=Si npn=30-220=150=10W=-=-=3A=-=-

2N6052=Si npn=30-220=150=10W=-=-=3A=-=-

2N6053=Si npn=50=-=ioow=-=-=10A=-=-

2N6054=Si npn=50=-=100W=-=-=10A=-=-

2N6055=Si npn=15=-=100W=-=-=10A=-=-

2N6056=Si npn=15=-=100W=-=-=10A=-=-

2N6057=Si npn=50=27=100W=-=-=10A=-=-

2N6058=Si npn=15=15=100W=-=-=10A=-=-

2N6059=Si npn=60=-=300=-=-=200=-=-

2N6059=NPN=-=-=150W=-=100V=12A=-=-

2N606=Ge dyfuzyjny pnp=większe od 25=20=120=15=15=-=85=TO-9

2N6061=Si npn=30-160=60=6W=-=-=100=-=-

2N6062=Si npn=większe od 20=6,5GHz=200=-=15=30=-=-

2N6063=Si npn=20-180=1,7GHz=5W=-=25=150=-=-

2N6067=Si npn=większe od 10=150=12,5W=-=-=4A=-=-

2N607=Ge dyfuzyjny pnp=większe od 30=25=120=15=15=-=85=ТО-9

2N6076=Si npn=35-300=70=7W=-=-=1,5A=-=-

2N6077=Si npn=160=60=500=-=20=500=-=-

2N6078=Si npn=160=60=500=-=20=500=-=-

2N6079=Si npn=160=60=500=-=30=500=-=-

2N608=Ge dyfuzyjny pnp=większe od 35=35=120=15=15=-=85=ТО-9

2N6080=Si npn=160=60=500=-=30=500=-=-

2N6080=NPN=-=175MHz=4W=-=36V=1A=-=-

2N6081=Si npn=20-200=większe od 1,8GHz=7W=-=25=300=-=-

2N6082=Si npn=20-200=większe od 1,4GHz=5W=-=-=300=-=-

2N6083=Si npn=20-200=większe od 1,8GHz=5W=-=-=300=-=-

2N6084=Si npn=40-200=większe od 800=250=-=25=30=-=-

2N609=Ge złączowy pnp=90=1,8=180=25=20=200=85=ТО-5

2N6094=Si npn=30-200=większe od 2,3GHz=3,5W=-=18=150=-=-

2N6095=Si npn=40-200=większe od 1,5GHz=250=-=25=30=-=-

2N6096=Si npn=100=2,5GHz=300=-=13=30=-=-

2N6097=Si npn=100=2,5GHz=300=-=13=30=-=-

2N6098=Si npn=100=2,5GHz=300=-=13=30=-=-

2N6098=NPN=-=-=75W=-=70V=10A=-=-

2N6099=Si npn=80=1,7GHz=2,8W=-=30=300=-=-

2N6099=NPN=-=-=75W=-=70V=10A=-=-

2N60B=Ge złączowy pnp=65=1,5=180=50=20=200=85=ТО-5

2N60C=Ge złączowy pnp=65=1,5=180=60=20=200=85=ТО-5

2N60O3=Si npn=80=1,7GHz=2,8W=-=30=300=-=-

2N60А=Ge złączowy pnp=65=1,5=180=40=20=200=85=ТО-5

2N61=Ge złączowy pnp=45=-=180=25=20=200=85=ТО-5

2N610=Ge złączowy pnp=65=1,5=180=25=20=200=85=ТО-5

2N6100=Si npn=80=1,7GHz=2,8W=-=30=300=-=-

2N6101=Si npn=80=2GHz=2,8W=-=30=300=-=-

2N6102=Si npn=80=2GHz=2,8W=-=30=300=-=-

2N6103=Si npn=80=2GHz=2,8W=-=30=300=-=-

2N6106=Si npn=100=2GHz=400=-=20=100=-=-

2N6107=Si npn=100=2GHz=400=-=20=100=-=-

2N6108=Si npn=30-300=większe od 2GHz=600=-=12=50=-=-

2N6109=PNP=-=10MHz=40W=-=60V=7A=-=-

2N6109=Si npn=30-300=większe od 4GHz=250=-=11=50=-=-

2N611=Ge złączowy pnp=45=-=180=25=20=200=85=ТО-5

2N6110=Si npn=30-300=większe od 4GHz=250=-=11=50=-=-

2N6111=Si npn=30-300=większe od 4GHz=250=-=11=50=-=-

2N612=Ge złączowy pnp=25=0,6=180=25=20=150=85=ТО-5

2N6121=Si npn=30-300=większe od 4GHz=250=-=10=50=-=-

2N6122=Si npn=30-300=większe od 4GHz=250=-=10=30=-=-

2N6123=Si npn=20-200=większe od 3,3GHz=1W=-=15=100=-=-

2N6124=Ge pnp=15-30=0,2=22,5W=-=-=6A=-=-

2N6125=Si pnp=35-80=0,25=22,5W=-=-=6A=-=-

2N6126=Si pnp=20-45=0,2,2=22,5W=-=-=6A=-=-

2N6127=Ge pnp=20-65=0,22=22,5W=-=-=6A=-=-

2N6128=npn=20-65=0,22=22,5W=-=-=6A=-=-

2N6129=Si npn=125-500=większe od 150=300=-=-=210=-=-

2N613=Ge złączowy pnp=35=0,85=180=25=20=200=85=ТО-5

2N6130=Si npn=125-500=300=300=-=45=200=-=-

2N6131=Si npn=125-900=większe od 150=300=-=-=200=-=-

2N6132=Si npn=125-900=300=300=-=20=200=-=-

2N6133=Si npn=240-900=większe od 150=300=-=-=200=-=-

2N6134=Si npn=240-900=300=300=-=20=200=-=-

2N6136=Si npn=większe od 30=10=300=-=-=50=-=-

2N614=Ge złączowy pnp=1,5=3=125=20=15=150=85=ТО-5

2N615=Ge złączowy pnp=7,5=5=125=20=15=150=85=ТО-5

2N616=Ge złączowy pnp=25=9=125=15=12=150=85=ТО-5

2N6166=Si npn=200-1000=większe od 60=200=-=30=50=-=-

2N617=Ge złączowy pnp=15=7,5=125=15=12=150=85=ТО-5

2N6175=Si npn=200-1000=większe od 70=200=-=30=50=-=-

2N6176=Si npn=100-400=-=300=-=30=200=-=-

2N6177=Si pnp=40-120=większe od 130=300=-=40=600=-=-

2N6178=Si pnp=80-240=większe od 130=300=-=40=500=-=-

2N6179=Si npn=40-120=większe od 40=800=-=-=1A=-=-

2N618=Ge złączowy pnp=60-140=większe od 0,005=106W=80=60=ЗА=110=ТО-3

2N6180=Si npn=większe od 75=250=250=-=5=75=-=-

2N6181=Si npn=większe od 75=250=250=-=20=75=-=-

2N6182=Si npn=większe od 75=250=250=-=30=75=-=-

2N6183=Si npn=większe od 30=większe od 40=101=-=30=500=-=-

2N6184=Si npn=większe od 40=większe od 4=300=-=40=501=-=-

2N6185=Si npn=większe od 45=większe od 200=300=-=30=500=-=-

2N6186=Si pnp=większe od 30=200=300=-=30=500=-=-

2N6187=Si pnp=większe od 50=200=300=-=40=500=-=-

2N6188=Si npn=60-300=większe od 40=200=-=25=20=-=-

2N6189=Si pnp=większe od 20=200=700=-=-=500=-=-

2N619=Si złączowy npn=14=0,2=250=50=-=50=175=-

2N6190=Si npn=większe od 40=większe od 50=750=-=-=1A=-=-

2N6191=Si npn=większe od 40=większe od 50=750=-=-=1A=-=-

2N6192=Si npn=większe od 20=-=800=-=-=1A=-=-

2N6193=Si pnp=większe od 20=-=800=-=-=1A=-=-

2N61B=Ge złączowy pnp=45=-=180=50=20=200=85=ТО-5

2N61C=Ge złączowy pnp=45=-=180=60=20=200=85=ТО-5

2N62=Ge złączowy pnp=-=-=50=35=-=20=85=ТО-24

2N620=Si złączowy npn=25=0,3=250=50=-=50=175=-

2N621=Si złączowy npn=50=0,4=250=50=-=50=175=-

2N6211=Si npn=80-550=150=50=-=20=50=-=-

2N6212=Si npn=125-500=większe od 150=250=-=45=200=-=-

2N6213=Si npn=125-900=większe od 150=250=-=20=200=-=-

2N6214=Si npn=240-900=większe od 150=250=-=20=200=-=-

2N6215=Si pnp=większe od 50=70=200=-=40=100=-=-

2N6216=Si pnp=większe od 160=70=200=-=40=100=-=-

2N6217=Si pnp=75-500=130=100=-=45=200=-=-

2N6218=Si pnp=75-900=130=250=-=25=2X=-=-

2N6219=Si pnp=125-900=130=250=-=20=200=-=-

2N622=Si złączowy npn=22=0,3=385=-=30=-=175=-

2N6220=Si pnp=większe od 40=większe od 50=750=-=40=1A=-=-

2N6221=Si pnp=większe od 40=większe od 50=750=-=60=1A=-=-

2N6222=Si npn=125-500=większe od 150=300=-=45=200=-=-

2N6223=Si npn=125-900=większe od 150=100=-=20=200=-=-

2N6224=Si npn=240-900=większe od 150=300=-=20=200=-=-

2N6225=Si npn=większe od 35=100=300=-=20=100=-=-

2N6226=Si npn=125-500=większe od 150=300=-=45=200=-=-

2N6227=Si npn=125-900=większe od 150=300=-=25=200=-=-

2N6228=Si npn=125-900=większe od 150=300=-=25=200=-=-

2N6229=Si npn=125-500=większe od 150=100=-=64=200=-=-

2N623=Ge dyfuzyjny pnp=35=90=40=30=-=-=85=-

2N6230=Si pnp=75-500=130=300=-=45=200=-=-

2N6231=Si pnp=125-500=130=-=-=45=200=-=-

2N6232=Si pnp=75-900=130=300=-=25=200=-=-

2N6233=Si npn=25-200=większe od 1,5GHz=250=-=14=50=-=-

2N6234=Si npn=większe od 50=150=250=-=130=50=-=-

2N6235=Si npn=większe od 50=150=250=-=130=50=-=-

2N624=Ge dyfuzyjny pnp=większe od 20=13=100=30=-=10=85=RO-4

2N6246=Si npn=większe od 50=150=250=-=160=50=-=-

2N6247=Si npn=większe od 50=150=250=-=160=50=-=-

2N6248=PNP=-=-=125W=-=110V=15A=-=-

2N6248=Si npn=większe od 5000=180=250=-=15=300=-=-

2N6249=Si npn=większe od 12000=180=250=-=30=300=-=-

2N625=Si dufuzyjny npn=większe od 30=-=-=40=30=800=-=-

2N6250=Si npn=większe od 12000=180=250=-=30=300=-=-

2N6251=Si npn=większe od 5000=180=250=-=15=300=-=-

2N6253=Si npn=mniejsze od 120=400=300=-=25=50=-=-

2N6254=Si npn=3-13=-=40W=-=350=5A=-=-

2N6255=Si npn=15-200=większe od 170=50W=-=25=3,5A=-=-

2N6256=Si npn=15-200=większe od 120=80W=-=25=5A=-=-

2N6257=Si npn=40=25=200W=-=200=30A=-=-

2N6258=Si npn=40=25=200W=-=200=30A=-=-

2N6259=Si npn=25=20=200W=-=400=30A=-=-

2N626=Ge złączowy npn=większe od 18 000=-=10W=30=-=ЗА=-=-

2N6260=Si npn=25=20=200W=-=400=30A=-=-

2N6261=Si npn=40=25=200W=-=200=30A=-=-

2N6262=Si npn=25=20=200W=-=400=30A=-=-

2N6263=Si npn=większe od 20=większe od 350=600=-=20=500=-=-

2N6264=Si npn=większe od 20=większe od 350=600=-=20=500=-=-

2N627=Ge złączowy pnp=10-30=0,008=90 W=40=зо=10А=100=ТО-3

2N6270=Si npn=30-150=większe od 200=12W=-=65=3A=-=-

2N6271=Si npn=20-150=większe od 100=25W=-=70=8A=-=-

2N6272=Si npn=większe od 3=-=50W=-=400=7A=-=-

2N6273=Si npn=90-800=większe od 100=100=-=25=30=-=-

2N6274=Si npn=90-800=większe od 100=100=-=25=30=-=-

2N6275=Si npn=250-1200=150=200=-=35=100=-=-

2N6276=Si npn=250-1200=150=200=-=35=100=-=-

2N6277=Si npn=250-1200=150=200=-=50=100=-=-

2N6278=Si npn=250-1200=150=200=-=50=100=-=-

2N6279=Si npn=10-180=450=45W=-=18=5A=-=-

2N628=Ge złączowy pnp=10-30=0,008=90 W=60=45=10А=100=ТО-3

2N6280=Si npn=10-180=450=50W=-=18=5A=-=-

2N6281=Si npn=4-14=8,5=23W=-=750=1A=-=-

2N6282=Si npn=60-340=200=400=-=25=1A=-=-

2N6283=Si npn=60-340=200=400=-=50=1A=-=-

2N6284=Si npn=40-270=większe od 600=100=-=25=10=-=-

2N6285=Si npn=20-180=1,7GHz=3W=-=25=150=-=-

2N6286=Si npn=10-35=-=80W=-=600=15A=-=-

2N6287=PNP=-=-=160W=-=100V=20A=-=-

2N6287=Si npn=10-45=-=80W=-=600=15A=-=-

2N6288=Si npn=30=700=5W=-=30=400=-=-

2N6289=Si npn=30=700=5W=-=30=400=-=-

2N629=Ge złączowy pnp=10-30=0,008=90 W=80=60=10А=100=ТО-3

2N6290=Si npn=180-1040=250=150=-=35=100=-=-

2N6291=Si npn=180-1040=250=150=-=55=100=-=-

2N6292=Si npn=20-200=większe od 1GHz=10W=-=25=1A=-=-

2N6292=NPN=-=-=40W=-=80V=7A=-=-

2N6293=Si npn=15-250=większe od 1GHz=11,6W=-=30=1A=-=-

2N6294=Si npn=250-1200=230=200=-=30=100=-=-

2N6295=Si npn=30-300=większe od 3,7GHz=250=-=15=30=-=-

2N6296=Si npn=10-180=1GHz=20W=-=17=2A=-=-

2N6297=Si npn=10-180=1GHz=20W=-=17=2A=-=-

2N6298=Si npn=10-180=1GHz=30W=-=17=3A=-=-

2N6299=Si npn=10-180=1GHz=40W=-=17=4A=-=-

2N63=Ge złączowy pnp=22=0,6=100=-=22=10=85=OV3

2N630=Ge złączowy pnp=10-30=0,008=90 W=100=75=10А=100=ТО-3

2N6300=Si npn=20-180=1GHz=5W=-=25=1A=-=-

2N6301=Si npn=35-200=większe od 150=100=-=20=30=-=-

2N6302=npn=30-200=14=100W=-=110=12A1=-=-

2N6303=Si npn=30-200=15=100W=-=110=10A=-=-

2N6304=Si npn=250-1200=230=200=-=30=100=-=-

2N6305=Si npn=250-1200=230=200=-=50=100=-=-

2N6306=Si npn=250-1200=230=200=-=50=100=-=-

2N6307=Si npn=60-340=200=600=-=25=1A=-=-

2N6308=Si npn=60-340=200=600=-=50=1A=-=-

2N631=Ge złączowy pnp=200=3,5=, 170=25=18=100=90=ТО-5

2N6312=Si npn=4,5-19=5=125W=-=1k=4A=-=-

2N6313=Si npn=4,5-19=5=125W=-=1,1k=4A=-=-

2N6314=Si npn=4,5-19=5=125W=-=1,2k=4A=-=-

2N6315=Si npn=60=-=200=-=15=200=-=-

2N6316=Si npn=60=-=200=-=15=200=-=-

2N6317=Si npn=większe od 40=-=300=-=20=300=-=-

2N6318=Si npn=większe od 25=-=800=-=65=1A=-=-

2N632=Ge złączowy pnp=120=2,5=170=30=24=100=90=ТО-5

2N6322=Si npn=30=-=650=-=70=700=-=-

2N6323=Si npn=większe od 10=220=60W=-=35=10A=-=-

2N6324=Si npn=większe od 10=220=60W=-=35=10A=-=-

2N6325=Si npn=80=1,8GHz=7W=-=40=700=-=-

2N6326=Si npn=80=1,8GHz=7W=-=40=700=-=-

2N6327=Si npn=80=1,8GHz=12W=-=401=1A=-=-

2N6328=Si npn=80=1,8GHz=12W=-=40=1A=-=-

2N6329=Si npn=5-25=-=50W=-=500=10A=-=-

2N6329=PNP=-=-=200W=-=50V=25A=-=-

2N633=Ge złączowy pnp=60=1,5=170=32=30=100=90=ТО-5

2N6330=Si npn=5-35=-=50W=-=500=15A=-=-

2N6331=Si npn=50-220=większe od 150=250=-=20=30=-=-

2N6338=Si npn=20-100=większe od 300=650=-=45=50=-=-

2N6339=Si npn=129-690=140=320=-=25=200=-=-

2N634=Ge dyfuzyjny npn=-=8=150=20=15=300=90=ТО-9

2N6340=Si npn=129-690=140=320=-=50=200=-=-

2N634I=Si npn=82-690=140=320=-=25=200=-=-

2N634А=Ge dyfuzyjny npn=55=8=150=25=20=300=90=ТО-5

2N635=Ge dyfuzyjny npn=większe od 25=12=150=20=15=300=90=ТО-9

2N6354=Si npn=82-690=140=320=-=50=200=-=-

2N6355=Si npn=20-200=większe od 1,4GHz=5W=-=25=300=-=-

2N6356=Si npn=60-320=180=8W=-=25=3A=-=-

2N6357=Si npn=70=-=300=-=13=100=-=-

2N6358=Si npn=większe od 30=większe od 600=300=-=13=100=-=-

2N6359=Si npn=70=-=300=-=15=150=-=-

2N635A=Ge dyfuzyjny npn=100=12=150=25=20=300=90=ТО-5

2N636=Ge dyfuzyjny npn=większe od 35=17=150=20=15=300=60=ТО-9

2N6360=Si npn=większe od 40=500=300=-=15=500=-=-

2N636A=Ge dyfuzyjny npn=190=17=150=25=15=300=90=ТО-5

2N637=Ge złączowy pnp=30-60=-=-=60=30=5А=100=ТО-3

2N6371=Si npn=200-700=80=200=-=50=100=-=-

2N6372=Si npn=200-700=80=200=-=50=100=-=-

2N6373=Si npn=70-240=większe od 50=5W=-=80=750=-=-

2N6374=Si npn=60-340=200=750=-=25=1,5A=-=-

2N6375=Si npn=60-340=200=750=-=50=1,5A=-=-

2N6376=Si npn=80=-=800=-=30=500=-=-

2N6377=Si npn=większe od 20=800=800=-=30=500=-=-

2N6378=Si npn=80=-=800=-=52=700=-=-

2N6379=Si npn=większe od 20=800=800=-=52=1A=-=-

2N637B=Ge złączowy pnp=30-60=-=-=100=65=5 А=100=ТО-3

2N637А=Ge złączowy pnp=30-60=-=-=90=55=5 А=100=ТО-3

2N638=Ge złączowy pnp=20-40=-=-=60=30=5А=100=ТО-3

2N6380=Si npn=100=1,6GHz=600=-=20=150=-=-

2N6381=Si npn=większe od 15=-=800=-=80=1A=-=-

2N6382=Si npn=większe od 15=-=800=-=80=1A=-=-

2N6383=Si npn=30-160=25=6W=-=300=100=-=-

2N6384=Si npn=40-180=większe od 400=250=-=30=20=-=-

2N6385=Si npn=40-180=większe od 600=250=-=15=20=-=-

2N6386=Si npn=40-180=większe od 800=250=-=15=20=-=-

2N6387=Si npn=30-220=150=15W=-=50=3A=-=-

2N6388=Si npn=225-1000=większe od 50=250=-=80=100=-=-

2N6389=Si npn=225-1000=większe od 50=250=-=80=100=-=-

2N638A=Ge złączowy pnp=20-40=-=-=90=55=5А=100=ТО-3

2N638B=Ge złączowy pnp=20-40=-=-=100=65=5А=100=ТО-3

2N639=Ge złączowy pnp=15-30=-=37W=-=40=5А=100=ТО-3

2N639A=Ge złączowy pnp=15-30=-=37W=-=70=5А=100=ТО-3

2N639B=Ge złączowy pnp=15-30=-=37 W=-=80=5A=100=то-з

2N64=Ge złączowy pnp=45=0,8=100=-=15=10=85=OV3

2N640=Ge dyfuzyjny pnp=większe od 50=42=80=34=-=10=71=ТО-7

2N6406=Si npn=25=20=200W=-=350=30A=-=-

2N6407=Si npn=większe od 30=10=70W=-=80=8A=-=-

2N6408=Si npn=większe od 30=10=70W=-=100=8A=-=-

2N6409=Si npn=większe od 30=10=70W=-=120=8A=-=-

2N641=Ge dyfuzyjny pnp=większe od 50=42=80=34=-=10=71=ТО-7

2N6410=Si npn=40=350=10W=-=18=1,5A=-=-

2N6412=Si npn=40=350=10W=-=18=1,5A=-=-

2N6413=Si npn=60-340=200=1W=-=25=1,5A=-=-

2N6414=Si npn=60-340=200=1W=-=50=1,5A=-=-

2N6415=Si npn=100=-=200=-=6=50=-=-

2N6416=Si npn=70=1,5GHz=600=-=40=150=-=-

2N6417=Si npn=20=4=50W=-=1,2k=16A=-=-

2N6418=Si npn=20=4=50W=-=1,5k=16A=-=-

2N6419=Si npn=20=-=50W=-=500=16A=-=-

2N641I=Si npn=80=1,5GHz=20W=-=40=2A=-=-

2N642=Ge dyfuzyjny pnp=większe od 50=42=80=34=-=10=71=ТО-7

2N6420=Si npn=80=1,5GHz=20W=-=40=2A=-=-

2N6421=Si npn=80=1,2GHz=25W=-=40=3A=-=-

2N6422=Si npn=80=1,2GHz=25W=-=40=3A=-=-

2N6423=Si npn=35-320=5=20W=-=50=2A=-=-

2N6424=Si npn=25-200=większe od 1,5GHz=250=-=14=50=-=-

2N6425=Si npn=15-250=większe od 1GHz=11,6W=-=25=1A=-=-

2N6426=Si npn=30-200=większe od 2,3GHz=3,5W=-=18=150=-=-

2N6427=Si npn=98-649=80=950=-=12=2A=-=-

2N643=Ge dyfuzyjny pnp=większe od 20=większe od 20=120=50=29=100=71=ТО-9

2N6436=Si npn=98-649=80=950=-=16=2A=-=-

2N6437=Si npn=50-240=większe od 30=23W=-=110=2A=-=-

2N6438=Si npn=50-240=większe od 30=23W=-=140=2A=-=-

2N6439=Si npn=większe od 12=10=100W=-=230=15A=-=-

2N644=Ge dyfuzyjny pnp=większe od 20=większe od 40=120=30=29=100=71=ТО-9

2N6441=Si npn=większe od 12=10=200W=-=230=50A=-=-

2N6442=Si npn=150=130=500=-=120=50=-=-

2N6443=Si npn=150=130=500=-=150=50=-=-

2N6444=Si npn=większe od 12=10=100W=-=150=15A=-=-

2N6445=Si npn=większe od 12=10=100W=-=200=15A=-=-

2N6446=Si npn=większe od 12=10=200W=-=150=50A=-=-

2N6447=Si npn=większe od 12=10=200W=-=200=50A=-=-

2N6448=Si npn=większe od 30=10=40W=-=60=6A=-=-

2N6449=Si npn=większe od 30=10=40W=-=80=6A=-=-

2N645=Ge dyfuzyjny pnp=większe od 20=większe od 60=120=30=,29=100=71=ТО-9

2N6450=Si npn=30-150=55=9,5W=-=300=150=-=-

2N6451=Si npn=40-170=większe od 40=20W=-=300=150=-=-

2N6452=Si npn=40-250=60=5W=-=35=3A=-=-

2N6453=Si npn=150=130=700=-=120=50=-=-

2N6454=Si npn=150=130=700=-=150=50=-=-

2N646=Ge złączowy npn=większe od 50=-=100=25=25=50=85=ТО-40

2N6461=Si npn=większe od 20=10=50W=-=250=4A=-=-

2N6462=Si npn=30-200=większe od 2GHz=800=-=18=150=-=-

2N6463=Si npn=30-300=większe od 2,5GHz=300=-=12=50=-=-

2N6464=Si npn=80=5GHz=300=-=10=90=-=-

2N6467=Si npn=80=5GHz=250=-=10=30=-=-

2N6468=Si npn=80=5GHz=250=-=10=70=-=-

2N6469=Si npn=80=6,5GHz=250=-=10=30=-=-

2N647=Ge złączowy npn=50-150=2=100=25=25=100=85=ТО-1

2N6470=Si npn=18=25=75W=-=400=4A=-=-

2N6471=Si npn=80=1,3GHz=4W=-=25=500=-=-

2N6472=Si npn=80=1,6GHz=7W=-=25=500=-=-

2N6473=Si npn=większe od 4=10=30W=-=360=3A=-=-

2N6474=Si npn=większe od 4=10=30W=-=400=3A=-=-

2N6475=Si npn=większe od 4=10=100W=-=360=10A=-=-

2N6476=Si npn=większe od 4=10=100W=-=400=10A=-=-

2N6477=Si npn=większe od 4=10=100W=-=400=10A=-=-

2N6478=Si npn=większe od 4=10=200W=-=360=30A=-=-

2N6479=Si npn=większe od 4=10=200W=-=-=30A=-=-

2N6480=Si npn=większe od 4=10=200W=-=-=30A=-=-

2N6481=Si npn=2k-100k=większe od 50=500=-=30=500=-=-

2N6482=Si npn=większe od 30=większe od 50=250=-=200=100=-=-

2N6486=Si npn=140-451=80=750=-=16=2A=-=-

2N6487=Si npn=140-451=80=750=-=20=2A=-=-

2N6488=Si npn=98-649=80=750=-=50=1A=-=-

2N6488=NPN=-=-=75W=-=50V=15A=-=-

2N6489=Si npn=98-649=80=750=-=70=1A=-=-

2N649=Ge złączowy npn=50-150=2=100=20=18=100=85=ТО-1

2N649/5=Ge złączowy npn=65=-=100=20=-=50=85=ТО-5

2N6490=Si npn=80=2GHz=5W=-=30=300=-=-

2N6491=PNP=-=BDP396=-=-=80V=15A=-=TO220

2N6495=Si npn=90=-=350=-=-=125=-=-

2N6496=Si npn=30-200=55=9,5W=-=-=150=-=-

2N6497=Si npn=większe od 20=10=40W=-=-=2A=-=-

2N6498=Si npn=40-200=większe od 50=15W=-=-=200=-=-

2N6499=Si npn=40-200=większe od 50=15W=-=-=200=-=-

2N649I=Si npn=40-200=większe od 50=15W=-=-=200=-=-

2N65=Ge złączowy pnp=75=-=125=20=-=100=85=OV4

2N650=Ge złączowy pnp=większe od 33=0,75=200=45=30=500=100=ТО-5

2N6501=Si npn=65-320=120=750=-=80=1A=-=-

2N6502=Si npn=65-330=120=750=-=80=500=-=-

2N6503=Si npn=10-180=1,5GHz=10W=-=47=1A=-=-

2N650A=Ge złączowy pnp=33-90=0,75=200=45=30=500=100=ТО-5

2N650O=Si npn=15-200=większe od 170=50W=-=-=3A=-=-

2N651=Ge złączowy pnp=większe od 45=większe od 1=200=45=30=500=100=ТО-5

2N6510=Si npn=15-200=większe od 120=62,5W=-=-=5A=-=-

2N6512=Si npn=35-250=1,8GHz=800=-=25=300=-=-

2N6513=Si npn=30-200=większe od 50=10W=-=-=100=-=-

2N6514=Si npn=30-300=większe od 60=200=-=150=50=-=-

2N6515=Si npn=60-320=110=10W=-=-=3A=-=-

2N6516=Si npn=40-320=150=10W=-=-=1A=-=-

2N6517=Si npn=65-330=150=750=-=20=1,5A=-=-

2N6518=Si npn=40-200=większe od 50=10W=-=-=200=-=-

2N6519=Si npn=40-200=większe od 50=12,5W=-=-=300=-=-

2N651A=Ge złączowy pnp=45-150=-=200=45=30=500=100=ТО-5

2N652=Ge złączowy pnp=większe od 80=większe od 1,25=200=45=30=500=100=ТО-5

2N6520=Si npn=40-200=większe od 50=10W=-=-=200=-=-

2N6521=Si npn=50=800=12W=-=30=1A=-=-

2N6522=Si npn=50=800=20W=-=30=2A=-=-

2N652A=Ge złączowy pnp=80-250=większe od 1,25=200=45=30=500=100=ТО-5

2N653=Ge złączowy pnp=30-70=1,5=200=30=25=250=100=ТО-5

2N6530=Si npn=50=1GHz=25W=-=30=3A=-=-

2N6531=Si npn=10-180=450=25W=-=18=2,5A=-=-

2N6532=Si npn=10-180=2GHz=5W=-=50=350=-=-

2N6533=Si npn=50=1,8GHz=7W=-=23=500=-=-

2N6534=Si npn=50=1,6GHz=12W=-=23=1A=-=-

2N6535=Si npn=50=1,2GHz=25W=-=23=2A=-=-

2N6536=Si npn=50=800=40W=-=23=4A=-=-

2N6537=Si npn=większe od 20=900=150=-=20=20=-=-

2N6538=Si npn=większe od 20=900=150=-=20=20=-=-

2N6539=Si npn=50-250=większe od 70=10W=-=250=100=-=-

2N654=Ge złączowy pnp=50-125=2=200=30=25=250=100=ТО-5

2N6540=Si npn=większe od 20=większe od 5GHz=200=-=15=30=-=-

2N6541=Si npn=większe od 30=większe od 3,5GHz=250=-=15=30=-=-

2N6542=Si npn=większe od 30=większe od 3,5GHz=175=-=20=30=-=-

2N6543=Si npn=większe od 30=większe od 3,5GHz=175=-=20=30=-=-

2N6544=Si npn=100=większe od 3GHz=600=-=15=120=-=-

2N6545=Si npn=100=większe od 3GHz=1,2W=-=15=120=-=-

2N6546=Si npn=100=3,5GHz=600=-=15=120=-=-

2N6547=NPN=-=-=175W=-=400V=15A=-=-

2N6547=Si npn=20-300=3GHz=750=-=20=180=-=-

2N6548=Si npn=większe od 30=większe od 6GHz=250=-=8=80=-=-

2N6549=Si npn=większe od 30=większe od 6GHz=400=-=8=80=-=-

2N655=Ge złączowy pnp=100-250=2,5=200=30=25=250=100=ТО-5

2N6551=Si npn=20-250=4,5GHz=580=-=12=70=-=-

2N6552=Si npn=50=1,8GHz=7W=-=35=500=-=-

2N6553=Si npn=50=1,8GHz=12W=-=35=1A=-=-

2N6554=Si='50=1,2GHz=25W=-=35=2A'=-=-

2N6555=Si npn=50=800=40W=-=35=4A=-=-

2N6556=Si npn=60-240=-=10W=-=150=500=-=-

2N6557=Si npn=większe od 40=większe od 80=1,2W=-=250=150=-=-

2N6558=Si npn=65-330=120=1,2W=-=100=1A=-=-

2N6559=Si npn=65-330=120=1,2W=-=120=1A=-=-

2N656=Si planarny npn=30-90=2=1 W=60=60=-=200=ТО-5

2N656=Si npn=65-360=150=4W=-=18=2A=-=-

2N6560=Si npn=40-170=większe od 40=12,5W=-=300=150=-=-

2N6561=Si npn=mniejsze od 960=100=200=-=50=100=-=-

2N6562=Si npn=mniejsze od 960=100=200=-=35=100=-=-

2N6563=Si npn=mniejsze od 960=100=200=-=35=100=-=-

2N6569=Si npn=30-220=większe od 5GHz=600=-=200=100=-=-

2N656A=Si planarny npn=30-90=-=1 W=60=60=-=200=ТО-5

2N656A=Si npn=większe od 30=większe od 3,5GHz=400=-=20=30=-=-

2N656S=Si npn=30-150=10=100W=-=330=8A=-=-

2N657=Si planarny npn=30-90=-=1 W=100=100=-=200=ТО-5

2N657=Si npn=większe od 10=7=80W=-=400=8A=-=-

2N6570=Si npn=większe od 10=7=80W=-=500=8A=-=-

2N6571=Si npn=większe od 10=7=150W=-=400=15A=-=-

2N6573=Si npn=większe od 10=7=150W=-=500=15A=-=-

2N6574=Si npn=250-1200=150=400=-=50=100=-=-

2N6575=Si npn=większe od 30=10=150W=-=100=15A=-=-

2N6576=Si npn=większe od 30=10=150W=-=150=15A=-=-

2N6577=Si npn=większe od 30=10=150W=-=200=15A=-=-

2N6578=Si npn=15-200=większe od 550=2,5W=-=18=2,2A=-=-

2N6579=Si npn=15-200=większe od 350=13,5W=-=18=3,5A=-=-

2N657A=Si planarny npn=30-90=-=1 W=100=100=-=200=ТО-5

2N657A=Si npn=15-200=większe od 200=30W=-=18=7,5A=-=-

2N657S=Si npn=30-200=większe od 2,3GHz=3,5W=-=18=100=-=-

2N658=Ge złączowy pnp=25-80=większe od 2,5=210=30=18=1 A=100=ТО-5

2N6580=Si npn=15-200=większe od 1,8GHz=4,35W=-=20=150=-=-

2N6581=Si npn=20-200=większe od 2GHz=7W=-=18=200=-=-

2N6582=Si npn=20-200=większe od 2GHz=7W=-=22=300=-=-

2N6583=Si npn=60=130=450=-=120=50=-=-

2N6584=Si npn=15-200=większe od 1,6GHz=4,4W=-=20=250=-=-

2N6585=Si npn=10-180=-=6W=-=9=600=-=-

2N6586=Si npn=10-180=-=5W=-=8,5=300=-=-

2N6587=Si npn=większe od 10=500=30W=-=17=4A=-=-

2N6588=Si npn=10-180=500=35W=-=17=3,5A=-=-

2N6589=Si npn=10-180=1GHz=6W=-=18=600=-=-

2N659=Ge złączowy pnp=40-115=większe od 5=210=30=16=1 A=100=ТО-5

2N6590=Si npn=50=-=180=-=20=100=-=-

2N6591=Si npn=50=-=5W=-=20=500=-=-

2N6592=Si npn=30-160=-=100W=-=100=25A=-=-

2N6593=Si npn=30-150=10=50W=-=100=7A=-=-

2N6594=Si npn=większe od 20=10=50W=-=60=6A=-=-

2N65U=Si npn=większe od 20=10=50W=-=80=6A=-=-

2N66=Ge złączowy pnp=większe od 25=0,2=-=60=40=800=-=-

2N660=Ge złączowy pnp=60-160=-=210=30=16=1 A=100=ТО-5

2N6602=Si npn=większe od 20=10=50W=-=100=6A=-=-

2N6603=Si npn=większe od 10=większe od 300=10W=-=18=1,2A=-=-

2N6604=Si npn=większe od 10=większe od 300=10W=-=18=1,2A=-=-

2N6609=Si npn=40-180=większe od 200=150=-=25=200=-=-

2N6609=PNP=-=2MHz=150W=-=160V=16A=-=-

2N661=Ge złączowy pnp=większe od 80=-=210=30=14=1 A=100=ТО-5

2N6619=Si npn=200-900=100=150=-=35=100=-=-

2N662=Ge złączowy pnp=większe od 30=większe od 4=210=30=16=1 A=100=ТО-5

2N6620=Si npn=60-600=250=150=-=40=100=-=-

2N6621=Si npn=70-240=większe od 10=15W=-=120=1A=-=-

2N663=Ge złączowy pnp=25-75=0,015=-=50=25=4A=100=ТО-З

2N6648=Si npn=70-240=większe od 10=15W=-=100=1A=-=-

2N6649=Si npn=70-240=większe od 50=10W=-=80=750=-=-

2N665=Ge złączowy pnp=40-80=większe od 0,02=35W=80=40=ЗА=100=ТО-З

2N6650=Si npn=70-240=100=600=-=80=300=-=-

2N6656=Si npn=70-240=100=800=-=80=400=-=-

2N6657=Si npn=70-240=większe od 40=1W=-=150=50=-=-

2N6658=Si npn=większe od 500=10=50W=-=70=6A=-=-

2N6659=npn=26-276=100=750=-=175=30'=-=-

2N6660=Si npn=82-690=140=320=-=50=200=-=-

2N6661=Si npn=82-690=140=320=-=25=200=-=-

2N6666=Si npn=82-690=140=320=-=50=200=-=-

2N6667=Si npn=50=-=800=-=50=1A=-=-

2N6668=Si npn=50=-=800=-=50=1A=-=-

2N6669=Si npn=500-2k=30=300=-=25=20=-=-

2N6670=Si npn=66-525=20=250=-=25=20=-=-

2N6671=Si npn=100=1,8GHz=600=-=20=300=-=-

2N6672=Si npn=50-330=150=150=-=130=50=-=-

2N6673=Si npn=50-330=150=150=-=160=50=-=-

2N6674=Si npn=30-300=większe od 7GHz=150=-=8=30=-=-

2N6675=Si npn=S0-300=większe od 7GHz=150=-=8=30=-=-

2N6675=NPN=-=-=-=-=400V=15A=-=TO3

2N6676=Si npn=30-300=większe od 6GHz=150=-=6=30=-=-

2N6677=Si npn=30-300=większe od 7GHz=300=-=8=30=-=-

2N6678=Si npn=30-300=większe od 6GHz=300=-=6=30=-=-

2N6678=NPN=-=-=-=-=400V=15A=-=T03

2N669=Ge złączowy pnp=75-250=większe od 0,003=90 W=40=30=ЗА=100=ТО-З

2N67=Ge npn=-=-=100=-=-=50=85=-

2N670=Ge złączowy pnp=100=0,65=300=40=40=2A=85=ТО-2

2N671=Ge złączowy pnp=100=0,65=1 W=40=40=2A=85=ТО-26

2N672=Ge złączowy pnp=-=-=300=25=25=2A=85=ТО-2

2N673=Ge złączowy pnp=-=-=1 W=25=25=2A=85=ТО-26

2N673А=Ge złączowy pnp=50-100=-=90 W=60=40=15 A=100=TO-3

2N674=Ge złączowy pnp=większe od 40=większe od 0,4=300=75=-=2A=85=ТО-5

2N675=Ge złączowy pnp=100=0,7=1 W=75=-=2A=85=ТО-26

2N676=Ge złączowy pnp=większe od 15000=-=10W=30=3=ЗА=-=-

2N677=Ge złączowy pnp=20-60=-=90 W=50=30=15 А=100=ТО-З

2N677A=Ge złączowy pnp=20-60=-=90W=60=40=15 А=100=ТО-З

2N677B=Ge złączowy pnp=20-60=-=90 W=90=70=15A=100=TO-3

2N678=Ge złączowy pnp=50-100=-=90W=50=30=15A=100=TO-3

2N678B=Ge złączowy pnp=50-100=-=90 W=90=70=15A=100=TO-3

2N678C=Ge złączowy pnp=50-100=-=90 W=100=80=15A=100=TO-3

2N679=Ge złączowy npn=30=3=150=25=-=-=85=RO-5

2N68=Ge złączowy pnp=40=0,4=2W=30=15=1,5A=85=-

2N680=Ge złączowy pnp=35=-=150=20=-=50=-=OV9

2N694=Ge dyfuzyjny pnp=20=500=100=30=-=50=85=-

2N695=Ge mesa pnp=40=250=75=15=15=50=85=TO-17

2N696=Si npn=30-300=większe od 6GHz=500=-=10=80=-=-

2N696A=Si npn=30-300=większe od 6GHz=500=-=8=80=-=-

2N696S=Si npn=30-300=większe od 6GHz=500=-=10=80=-=-

2N696А=Si planarny npn=45=150=800=60=40=500=200=TO-5

2N697=Si planarny npn=40-120=większe od 50=600=60=40=500=200=TO-5

2N697=Si npn=30-300=większe od 6GHz=400=-=8=80=-=-

2N697A=Si npn=60-350=większe od 30=950=-=140=500=-=-

2N697S=Si npn=większe od 500=10=40W=-=60=6A=-=-

2N698=Si planarny npn=20-60=większe od 40=800=120=80=-=200=TO-5

2N698=Si npn=większe od 500=10=40W=-=80=6A=-=-

2N699=Si mesa npn=40-120=większe od 50=600=120=80=-=175=TO-5

2N699=Si npn=40-200=10=50W=-=90=6A=-=-

2N699A=Si planarny npn=80=180=800=120=-=-=175=TO-5

2N699A=Si npn=40-240=6=25W=-=150=1,5A=-=-

2N699B=Si planarny npn=80=większe od 96=870=120=80=-=175=TO-5

2N699B=Si npn=60-350=większe od 30=750=-=140=500=-=-

2N69A=Si planarny npn=większe od 25=większe od 50=800=60=30=-=200=TO-5

2N6B3=Ge dyfuzyjny pnp=30-100=większe od 30=120=30=20=-=85=TO-9

2N6O10=Si npn=20-100=-=120W=-=120=25A=-=-

2N6O60=Si npn=20-200=większe od 2GHz=7W=-=20=300=-=-

2N700=Ge mesa pnp=większe od 2,5=200=75=25=20=50=100=TO-17

2N700/18=Ge mesa pnp=-=500=75=25=-=50=100=TO-18

2N700А=Ge mesa pnp=-=200=75=25=25=50=100=TO-17

2N701=Si planarny npn=25=-=75=30=-=-=-=-

2N702=Si planarny npn=20-60=większe od 70=300=25=25=50=175=TO-18

2N703=Si planarny npn=40-100=większe od 70=300=25=25=50=175=TO-18

2N705=Ge mesa pnp=większe od 25=300=300=15=15=50=100=TO-18

2N705A=Ge mesa pnp=40=300=150=15=-=100=100=TO-18

2N706=Si planarny epitaksjalny npn=większe od 20=większe od 200=300=25=20=200=175=TO-18

2N706=Si planarny npn=większe od 20=większe od 320=100=25=20=-=125=ерох

2N706=Si npn=40-180=większe od 400=250=-=20=20=-=-

2N706=NPN=-=50ns=-=-=25V=.2A=-=-

2N706/46=Si planarny npn=większe od 20=większe od 200=400=25=20=-=175=TO-46

2N706/KVT=Si planarny epitaksjalny npn=większe od 20=większe od 320=1 W=25=20=-=-=ерох

2N706/TPT=Si planarny epitaksjalny npn=większe od 20=większe od 320=150=25=20=-=-=ерох

2N7068/46=Si planarny epitaksjalny npn=większe od 20=większe od 200=400=25=15=50=175=TO-46

2N706A/46=Si mesa npn=większe od 20=większe od 200=400=25=15=-=175=TO-46

2N706A/TNT=Si planarny epitaksjalny npn=większe od 20=większe od 320=100=25=15=-=-=ерох

2N706A/TPT=Si planarny epitaksjalny npn=większe od 20=większe od 320=150=25=15=10=-=10-18

2N706B/51=Si planarny epitaksjalny npn=większe od 20=większe od 200=300=25=15=50=125=TO-51

2N706C=Si planarny epitaksjalny npn=większe od 20=większe od 320=360=40,=15=200=175=TO-18

2N706C/46=Si planarny epitaksjalny npn=większe od 20=większe od 320=400=40=15=200=175=TO-46

2N706C/51=Si planarny epitaksjalny npn=większe od 20=większe od 320=300=40=15=200=125=TO-51

2N706А=Si planarny epitaksjalny npn=20-60=większe od 200=300=25=15=50=175=TO-18

2N706В=Si planarny epitaksjalny npn=20-60=400=300=25=15=50=175=TO-18

2N707=Si epitaksjalny mesa npn=większe od 9=większe od 70=300=56=28=-=175=TO-18

2N707А=Si epitaksjalny mesa npn=9-50=większe od 70=500=70=40=-=175=TO-18

2N708=Si planarny epitaksjalny npn=30-120=większe od 300=320=40=15=200=200=TO-18

2N708=Si npn=40-180=większe od 150=250=-=30=30=-=-

2N708=NPN=-=-=.32W=-=40V=.2A=-=-

2N708/46=Si planarny epitaksjalny npn=większe od 30=większe od 480=400=40=15=-=200=TO-46

2N708/51=Si planarny epitaksjalny npn=większe od 30=większe od 480=300=40=15=-=125=TO-51

2N708/KVT=Si planarny epitaksjalny npn=większe od 30=większe od 480=1,2W=40=15=-=-=ерох

2N708/TNT=Si planarny epitaksjalny npn=większe od 30=większe od 480=100=40=15=-=-=ерох

2N708/TPT=Si planarny epitaksjalny npn=większe od 30=większe od 480=150=40=15=-=-=-

2N708А=Si planarny epitaksjalny npn=większe od 30=większe od 480=360=50=-=-=200=TO-18

2N709=Si planarny epitaksjalny npn=20-120=większe od 600=300=15=6=-=200=TO-18

2N709=Si npn=większe od 10=większe od 200=30W=-=25=3A=-=-

2N709/46=Si planarny epitaksjalny npn=20-120=większe od 600=400=15=6=-=200=TO-46

2N709/51=Si planarny epitaksjalny npn=30-120=większe od 600=300=15=6=-=125=TO-51

2N709/52=Si planarny epitaksjalny npn=55=większe od 800=300=15=6=-=-=TO-52

2N709/KVT=Si planarny epitaksjalny npn=55=większe od 800=880=15=6=-=-=ерох

2N709/TNT=Si planarny epitaksjalny npn=55=większe od 800=100=15=6=-=-=ерох

2N709/TPT=Si planarny epitaksjalny npn=55=większe od 800=150=15=6=-=-=ерох

2N709A/46=Si planarny epitaksjalny npn=60=większe od 800=400=15=6=-=200=TO-46

2N709A/51=Si planarny epitaksjalny npn=60=większe od 800=300=15=6=-=-=TO-51

2N709А=Si planarny epitaksjalny npn=30-90=większe od 800=300=15=6=-=200=TO-18

2N71=Ge złączowy pnp=większe od 20=0,25=1 W=75=50=250=65=-

2N710=Ge mesa pnp=40=300=150=15=-=50=100=TO-18

2N710A=Ge mesa pnp=34=300=150=15=15=50=100=ТОЙ 8

2N711=Ge mesa pnp=większe od 20=większe od 150=150=12=12=50=100=TO-18

2N711A=Ge mesa pnp=25-150=większe od 150=150=15=14=100=100=TO-18

2N711B=Ge mesa pnp=25-150=większe od 150=150=18=15=100=100=TO-18

2N715=Si mesa npn=30=150=500=50=35=-=175=TO-18

2N715=Si npn=większe od 10=większe od 200=45W=-=25=5A=-=-

2N716=Si npn=większe od 15=większe od 100=10W=-=65=3A=-=-

2N717=Si planarny npn=20-60=większe od 40=400=60=40=-=175=TO-18

2N717=Si npn=200-1200=130=200=-=60=50=-=-

2N717A=Si planarny npn=20-60=większe od 40=500=75=50=-=200=TO-18

2N718=Si npn=200-1200=130=200=-=40=50=-=-

2N718A=Si planarny npn=40-120=większe od 60=500=75=(50)=-=200=TO-18

2N718A=Si npn=60-200=-=20W=-=150=2A=-=-

2N719=Si planarny npn=20-60=większe od 40=400=120=80=-=175=TO-18

2N719=Si npn=90-650=150=250=-=25=200=-=-

2N719A=Si planarny npn=20-60=większe od 40=500=120=80=1 A=200=TO-18

2N719A=Si npn=90-650=150=250=-=50=200=-=-

2N72=Ge złączowy pnp=-=20=50=40=-=8=65=-

2N720=Si planarny npn=40-120=większe od 50=400=120=80=-=175=TO-18

2N720=Si npn=większe od 26=większe od 220=250=-=30=25=-=-

2N720A=Si npn=większe od 38=większe od 360=400=-=25=30=-=-

2N720А=Si planarny npn=40-120=większe od 50=500=120=100=-=200=TO-18

2N721=Si planarny epitaksjalny pnp=20-45=większe od 50=400=50=35=-=200=TO-18

2N721=Si npn=10-180=400=45W=-=35=3A=-=-

2N721A=Si planarny epitaksjalny pnp=-=większe od 50=400=50=35=-=200=TO-18

2N721A=Si npn=30-300=60=200=-=150=50=-=-

2N722=Si planarny epitaksjalny pnp=30-90=większe od 60=400=50=35=-=175=TO-18

2N722=Si npn=30-300=60=200=-=150=50=-=-

2N722A=Si planarny epitaksjalny pnp=większe od 30=większe od 96=400=50=35=-=175=TO-18

2N722A=Si npn=100-500=większe od 100=200=-=30=200=-=-

2N725=Ge mesa pnp=większe od 20=300=150=15=-=50=90=TO-18

2N726=Si planarny pnp=15-45=większe od 140=300=25=20=50=175=TO-18

2N726=Si npn=100-200=większe od 100=200=-=50=200=-=-

2N727=Si planarny pnp=30-120=większe od 140=300=25=20=50=175=TO-18

2N727=Si npn=100-200=większe od 100=200=-=50=200=-=-

2N728=Si mesa npn=40=150=300=15=15=-=150=TO-18

2N73=Ge złączowy pnp=-=-=200=-=50=-=65=-

2N730=Si planarny npn=20-60=większe od 40=500=60=40=-=175=TO-18

2N730=Si npn=100-500=większe od 100=200=-=30=200=-=-

2N731=Si planarny npn=40-120=większe od 50=500=60=40=1 A=175=TO-18

2N731=Si npn=250-1200=-=200=-=90=50=-=-

2N734=Si mesa npn=20-50=większe od 30=500=80=60=1 A=200=TO-18

2N734=Si npn=250-1200=150=200=-=120=50=-=-

2N735=Si planarny epitaksjalny npn=30-150=większe od 60=500=80=60=1 A=200=TO-18

2N735=Si npn=60=-=300=-=20=300=-=-

2N735A=Si planarny epitaksjalny npn=większe od 40=100=500=80=60=-=175=TO-18

2N735A=Si npn=20-300=7GHz=2W=-=10=130=-=-

2N736=Si planarny epitaksjalny npn=60-200=większe od 60=500=80=60=1 A=200=TO-18

2N736=Si npn=20-300=7,5GHz=200=-=13=30=-=-

2N736A=Si npn=20-300=7,5GHz=200=-=13=30=-=-

2N736B=Si planarny npn=większe od 80=100=500=80=60=-=175=TO-18

2N736B=Si npn=20-300=8GHz=200=-=8=30=-=-

2N736А=Si mesa npn=60-200=większe od 100=500=80=60=100=175=TO-18

2N738=Si mesa npn=35=większe od 30=500=125=80=100=175=TO-18

2N738=Si npn=20-300=8GHz=250=-=8=30=-=-

2N738A=Si npn=20-300=8GHz=250=-=8=30=-=-

2N739=Si planarny epitaksjalny npn=30-100=-=500=125=80=1A=200=TO-18

2N739=Si npn=20-300=8GHz=250=-=8=30=-=-

2N739A=Si npn=20-300=8GHz=250=-=8=30=-=-

2N739А=Si planarny epitaksjalny npn=większe od 40=100=500=125=80=-=200=TO-18

2N74=Ge złączowy pnp=-=-=200=-=50=-=65=-

2N740=Si planarny epitaksjalny npn=60-200=-=500=125=80=1 A=200=TO-18

2N740=Si npn=150=130=1W=-=120=50=-=-

2N740A=Si npn=150=130=1W=-=150=50=-=-

2N740А=Si planarny epitaksjalny npn=większe od 80=większe od 100=500=125=80=-=200=TO-18

2N741=Ge mesa pnp=większe od 10=360=150=15=15=100=100=TO-18

2N741A=Ge mesa pnp=większe od 10=większe od 300=150=20=20=100=100=TO-18

2N742=Si planarny epitaksjalny npn=większe od 20=-=500=60=60=100=200=TO-18

2N742А=Si planarny epitaksjalny npn=większe od 20=-=500=60=60=100=200=TO-18

2N743=Si planarny epitaksjalny npn=20-60=282=300=20=12=200=200=TO-18

2N743=Si npn=50=większe od 100=500=-=60=1A=-=-

2N743/46=Si planarny epitaksjalny npn=20-60=282=400=20=12=200=200=TO-46

2N743/51=Si planarny epitaksjalny npn=20-60=282=300=20=12=200=125=TO-51

2N743A=Si planarny epitaksjalny npn=większe od 20=500=360=40=15=200=200=TO-18

2N743A=Si npn=50-300=80=12,5W=-=300=200=-=-

2N744=Si planarny epitaksjalny npn=40-120=większe od 280=300=20=12=200=200=TO-18

2N744=Si npn=40-200=60=15W=-=300=200=-=-

2N744A=Si planarny epitaksjalny npn=większe od 40=500=360=40=15=-=200=TO-18

2N744A=Si npn=50-350=700=300=-=35=25=-=-

2N745=Si planarny npn=55=30=150=45=30=20=175=U2

2N746=Si planarny npn=99=40=150=45=30=20=175=U2

2N747=Si planarny npn=45=60=150=25=25=50=175=U2

2N748=Si planarny npn=30=50=200=30=30=50=175=U2

2N749=Si planarny npn=większe od 7=75=200=45=-=50=175=U2

2N75=Ge złączowy pnp=-=-=200=-=20=-=85=-

2N750=Si planarny npn=większe od 4=40=200=50=50=50=175=U2

2N751=Si planarny npn=większe od 2,2=30=200=20=20=50=175=U2

2N752=Si mesa npn=większe od 40=200=500=85=45=100=175=TO-18

2N753=Si planarny epitaksjalny npn=40-120=większe od 200=300=25=15=50=175=TO-18

2N753=Si npn=98-649=80=7,9W=-=50=1,5A=-=-

2N754=Si mesa npn=większe od 20=45=300=60=60=50=175=TO-18

2N755=Si mesa npn=większe od 20=45=300=100=80=50=175=TO-18

2N756=Si mesa npn=18=50=500=45=45=100=175=TO-18

2N756A=Si dufuzyjny npn=12-22=większe od 50=500=60=60=-=200=TO-18

2N757=Si mesa npn=30=50=500=45=45=100=175=TO-18

2N757A=Si dufuzyjny npn=18-40=większe od 50=500=60=60=-=200=TO-18

2N758=Si mesa npn=54=50=500=45=45=100=175=TO-18

2N758A=Si dufuzyjny npn=większe od 50=100=500=60=60=-=200=TO-18

2N758B=Si planarny npn=18-90=większe od 50=500=60=60=-=175=TO-18

2N759=Si mesa npn=63=większe od 50=500=45=45=100=200=TO-18

2N759B=Si planarny npn=36-90=większe od 50=500=60=60=-=200=TO-18

2N759А=Si dufuzyjny npn=36-90=większe od 50=500=60=60=-=200=TO-18

2N760=Si mesa npn=76-333=większe od 50=500=45=45=100=200=TO-18

2N760S=Si planarny npn=76-333=większe od 50=500=60=60=-=200=TO-18

2N760А=Si mesa npn=76-333=większe od 50=500=60=60=100=200=TO-18

2N761=Si mesa npn=większe od 90=większe od 50=500=45=30=100=200=TO-18

2N762=Si mesa npn=większe od 39=większe od 50=500=45=30=100=200=TO-18

2N763=Ge dyfuzyjny pnp=większe od 25=większe od 50=35=12=10=100=100=TO-18

2N769=Ge dyfuzyjny pnp=większe od 25=większe od 600=35=12=7=100=100=TO-18

2N77=Ge złączowy pnp=50=0,7=35=25=-=10=65=ТО-1

2N770=Si dufuzyjny npn=25=125=150=20=- ..=100=150=TO-18

2N771=Si dufuzyjny npn=50=200=150=20=-=100=150=TO-18

2N772=Si dufuzyjny npn=35=110=150=25=-=100=150=TO-18

2N773=Si dufuzyjny npn=11=-=65=20=-=100=150=TO-18

2N774=Si dufuzyjny npn=20=-=80=20=-=100=150=TO-18

2N775=Si dufuzyjny npn=50=-=150=20=-=100=150=TO-18

2N776=Si dufuzyjny npn=11=-=110=20=-=100=150=TO-18

2N777=Si dufuzyjny npn=20=-=130=20=-=100=150=TO-18

2N778=Si dufuzyjny npn=50=-=170=20=-=100=150=TO-18

2N779=Ge mesa pnp=90=480=60=15=-=50=90=TO-18

2N779B=Ge mesa pnp=większe od 50=450=150=15=-=-=90=TO-18

2N779А=Ge mesa pnp=50-200=większe od 320=60=15=15=100=100=TO-18

2N78=Ge złączowy npn=58=9=65=15=15=20=85=OV5

2N780=Si mesa npn=35-140=większe od 60=300=45=45=50=175=TO-18

2N782=Ge złączowy pnp=20=-=150=12=12=200=90=TO-18

2N783=Si mesa npn=50=większe od 200=300=40=20=200=175=TO-18

2N784=Si mesa npn=większe od 25=większe od 200=300=30=15=200=175=TO-18

2N784А=Si planarny npn=88=większe od 300=360=40=20=200=200=TO-18

2N789=Si planarny npn=20=6=150=45=-=25=175=U2

2N78A=Ge złączowy npn=58=9=65=20=20=20=85=OV5

2N79=Ge złączowy pnp=20=0,78=35=30=-=50=-=-

2N790=Si planarny npn=40=8=150=45=-=25=175=U2

2N791=Si planarny npn=90=11=150=45=-=25=175=U2

2N792=Si planarny npn=90=8=150=45=-=25=175=U2

2N793=Si planarny npn=330=13=150=45=-=25=175=U2

2N794=Ge dyfuzyjny pnp=większe od 30=25=150=13=12=100=100=TO-18

2N795=Ge dyfuzyjny pnp=większe od 30=35=150=13=12=100=100=TO-18

2N796=Ge dyfuzyjny pnp=większe od 50=50=150=12=12=100=100=TO-18

2N797=Ge mesa npn=większe od 40=600=150=20=7=150=100=TO-18

2N799=Ge złączowy pnp=60=12=75=25=-=100=90=-

2N7t8=Si planarny npn=40-120=większe od 50=400=60=40=-=175=TO-18

2N80=Ge złączowy pnp=80=-=50=25=-=8=65=-

2N800=Ge złączowy pnp=60=12=75=25=-=100=90=-

2N801=Ge złączowy pnp=40=6=75=30=18=400=90=-

2N802=Ge złączowy pnp=40=6=75=30=18=400=90=~

2N803=Ge złączowy pnp=-=11=-=-=-=-=-=-

2N804=Ge złączowy pnp=55=11=75=30=15=400=90=-

2N805=Ge złączowy pnp=80=17=75=30=12=400=90=-

2N806=Ge złączowy pnp=80=17=75=30=12=400=90=-

2N807=Ge złączowy pnp=60=18=75=35=-=100=90=-

2N808=Ge złączowy pnp=60=18=75=25=-=100=90=-

2N809=Ge złączowy pnp=60=7=75=30=15=200=90=-

2N81=Ge złączowy pnp=większe od 20=-=50=-=20=15=85=-

2N810=Ge złączowy pnp=60=7=75=30=15=200=90=-

2N811=Ge złączowy pnp=80=10=75=30=12=200=90=-

2N812=Ge złączowy pnp=80=10=75=30=12=200=90=-

2N813=Ge złączowy pnp=140=20=75=30=10=200=90=-

2N814=Ge złączowy pnp=140=20=75=30=10=200=90=-

2N815=Ge złączowy pnp=80=8=75=25=20=200=90=-

2N816=Ge złączowy pnp=80=8=75=25=20=200=90=-

2N819=Ge złączowy pnp=45=większe od 5=75=30=20=400=90=-

2N82=Ge złączowy pnp=większe od 20=-=35=20=-=15=85=-

2N820=Ge złączowy pnp=45=większe od 5=75=30=20=400=90=-

2N821=Ge złączowy npn=70=większe od 10=75=30=15=400=90=-

2N822=Ge złączowy npn=70=większe od 10=75=30=15=400=90=-

2N823=Ge złączowy npn=większe od 40=12=75=25=24=100=90=-

2N824=Ge złączowy npn=większe od 40=12=70=25=24=100=90=-

2N825=Ge złączowy pnp=95=8=75=30=20=200=90=-

2N826=Ge złączowy pnp=95=8=75=30=20=200=90=-

2N827=Ge mesa pnp=większe od 100=większe od 250=150=20=10=100=100=TO-18

2N828=Ge masa epitaksjalny pnp=większe od 25=większe od 300=150=15=15=200=100=TO-18

2N828=Ge masa epitaksjalny pnp=większe od 25=większe od 300=150=15=15=200=100=TO-18

2N829=Ge masa epitaksjalny pnp=większe od 50=większe od 300=150=15=15=200=100=TO-18

2N83=Ge złączowy pnp=większe od 8=0,35=-=66=-=2A=-=-

2N834=Si planarny epitaksjalny npn=większe od 25=większe od 350=300=40=6=200=175=TO-18

2N834=Si npn=10-180=500=35W=-=17=3,5A=-=-

2N834A=Si npn=40-180=większe od 800=250=-=15=50=-=-

2N834А=Si planarny epitaksjalny npn=większe od 25=większe od 500=360=40=15=200=175=TO-18

2N835=Si planarny epitaksjalny npn=większe od 20=większe od 300=300=25=20=200=175=TO-18

2N835=Si npn=30-300=3GHz=300=-=12=50=-=-

2N837=Ge złączowy pnp=większe od 30=-=150=12=6=100=90=TO-18

2N838=Ge masa epitaksjalny pnp=większe od 30=większe od 300=150=30=15=100=100=TO-18

2N839=Si mesa npn=35=większe od 30=300=45=45=50=175=TO-18

2N83A=Ge złączowy pnp=większe od 8=0,4=-=66=-=2A=-=-

2N84=Ge złączowy pnp=większe od 12=0,4=-=50=-=2A=-=-

2N840=Si planarny npn=30-100=większe od 30=500=45=45=1 A=200=TO-18

2N841=Si planarny npn=60-400=większe od 40=500=45=45=1 A=200=TO-18

2N841/46=Si mesa npn=140=40=300=45=45=50=175=TO-46

2N841/51=Si mesa npn=140=40=150=45=45=50=125=TO-51

2N841/KVT=Si mesa npn=140=40=880=45=45=50=125=ерох

2N841/TNT=Si mesa npn=140=40=100=45=45=50=125=ерох

2N841/TPT=Si mesa npn=140=40=150=45=45=50=125=ерох

2N842=Si mesa npn=większe od 20=większe od 30=300=45=45=50=175=TO-18

2N843=Si mesa npn=większe od 45=większe od 40=300=45=45=50=175=TO-18

2N844=Si mesa npn=większe od 40=większe od 50=300=60=60=50=175=TO-18

2N845=Si mesa npn=większe od 40=większe od 50=300=100=80=50=175=TO-18

2N846=Ge mesa pnp=35=450=60=15=15=50=90=TO-18

2N846B=Ge mesa pnp=20-100=większe od 320=150=15=15=100=100=TO-18

2N846А=Ge mesa pnp=25-125=większe od 320=60=15=15=100=100=TO-18

2N847=Si planarny npn=-=-=200=40=25=50=175=-

2N848=Si planarny npn=-=-=200=20=15=50=175=-

2N849=Si npn=30-300=większe od 2GHz=300=-=12=50=-=-

2N84А=Ge złączowy pnp=większe od 12=0,45=-=50=-=ЗА=-=-

2N850=Si planarny npn=40-120=większe od 600=300=25=15=50=175=TO-50

2N850=Si npn=25-200=większe od 1,5GHz=300=-=14=50=-=-

2N851=Si planarny npn=20-60=większe od 900=300=20=12=200=175=TO-50

2N851=Si npn=160-500=300=100=-=30=30=-=-

2N852=Si planarny npn=40-120=większe od 900=300=20=12=200=175=TO-50

2N852=Si npn=160-500=300=100=-=30=30=-=-

2N858=Si pnp=10-60=większe od 5=150=40=40=50=140=TO-18

2N859=Si pnp=25-100=większe od 6=150=40=40=50=140=TO-18

2N860=Si pnp=10-40=większe od 6,5=150=25=25=50=140=TO-18

2N861=Si pnp=25-75=większe od 7,5=150=25=25=50=140=TO-18

2N862=Si pnp=12-48=większe od 8=150=15=15=50=140=TO-18

2N863=Si pnp=25-100=większe od 10=150=25=25=50=140=TO-18

2N864=Si pnp=20-100=większe od 16=150=6=6=50=140=TO-18

2N864А=Si pnp=20-250=16=300=6=6=50=140=TO-18

2N865=Si pnp=45-125=większe od 24=150=15=15=50=140=TO-18

2N865А=Si pnp=45-400=większe od 24=300=10=10=50=140=TO-18

2N866=Si planarny npn=większe od 15=większe od 40=500=30=20=600=175=TO-18

2N867=Si planarny npn=większe od 30=większe od 50=500=30=20=600=175=TO-18

2N869=Si planarny pnp=20-120=większe od 100=360=25=18=-=200=TO-18

2N869=Si npn=55-300=130=800=-=100=800=-=-

2N869A=Si npn=150-800=300=300=-=50=100=-=-

2N870=Si planarny npn=40-120=większe od 80=500=100=60=-=200=TO-18

2N870=Si npn=150-1200=300=300=-=35=100=-=-

2N871=Si planarny npn=100-300=większe od 60=500=100=60=-=200=TO-18

2N871=Si npn=250-1200=300=300=-=35=100=-=-

2N903=Si planarny npn=40=8=150=45=-=25=175=-

2N905=Si planarny npn=90=8=150=45=-=25=175=-

2N908=Si planarny npn=75=45=150=45=-=25=175=-

2N910=Si npn=większe od 30=większe od 5,5GHz=150=-=10=30=-=-

2N911=Si npn=większe od 30=większe od 3,5GHz=175=-=15=30=-=-

2N912=Si npn=25-250=większe od 1,4GHz=300=-=20=100=-=-

2N913=Si planarny npn=30-120=350=360=25=18=-=200=TO-18

2N914=Si planarny epitaksjalny npn=30-120=większe od 300=360=40=15=150=200=TO-18

2N914=NPN=-=40ns=-=-=40V=.5A=-=-

2N914=Si npn=30-150=50=800=-=300=100=-=-

2N914A=Si planarny epitaksjalny npn=większe od 30=większe od 300=360=40=15=-=200=TO-18

2N914A=Si planarny epitaksjalny npn=większe od 50=większe od 300=360=45=25=200=200=TO-18

2N915=Si planarny npn=50-200=większe od 250=360=70=50=-=200=TO-18

2N915=Si npn=35-230=większe od 60=10W=-=220=100=-=-

2N915A=Si planarny epitaksjalny npn=50-200=większe od 600=360=70=50=-=200=TO-18

2N915A=Si npn=40-200=większe od 50=15W=-=300=700=-=-

2N916=Si planarny npn=50-200=większe od 300=360=45=25=-=200=TO-18

2N916=Si npn=40-200=większe od 50=15W=-=300=700=-=-

2N916B=Si planarny epitaksjalny npn=50-200=większe od 500=360=60=30=-=200=TO-18

2N917=Si planarny epitaksjalny npn=większe od 20=większe od 500=200=30=15=50=200=TO-72

2N917=Si npn=40-200=większe od 50=15W=-=300=700=-=-

2N917A=Si planarny epitaksjalny npn=20-200=większe od 600=200=30=15=50=200=TO-72

2N917A=Si npn=40-320=większe od 60=10W=-=300=100=-=-

2N918=NPN=-=600ms VHF=-=-=30V=-=-=-

2N918=Si npn=40-320=większe od 60=10W=-=300=100=-=-

2N919=Si mesa npn=4=400=360=25=15=220=175=TO-18

2N920=Si mesa npn=4=400=360=25=15=220=175=TO-18

2N921=Si mesa npn=4=400=360=50=20=200=175=TO-18

2N922=Si mesa npn=4=400=360=50=20=200=175=TO-18

2N923=Si złączowy pnp=21=większe od 0,8=150=40=25=50=200=TO-18

2N924=Si planarny pnp=24-70=większe od 0,8=250=40=25=100=200=TO-18

2N925=Si złączowy pnp=17=większe od 0,8=150=50=40=50=200=TO-18

2N926=Si planarny pnp=20-55=większe od 0,8=250=50=40=100=200=TO-18

2N927=Si planarny pnp=15=większe od 0,8=150=70=60=50=200=TO-18

2N928=Si planarny pnp=34=większe od 0,8=150=70=60=50=200=TO-18

2N929=Si planarny epitaksjalny npn=40-120=większe od 30=300=45=45=30=175=TO-18

2N929=Si npn=98-649=80=7,9W=-=50=1,5A=-=-

2N929A=Si npn=140-451=80=950=-=16=2A=-=-

2N929А=Si planarny epitaksjalny npn=40-120=większe od 45=300=60=45=30=175=TO-5

2N930=Si planarny epitaksjalny npn=100-300=180=300=45=45=30=175=TO-5

2N930=Si npn=30-300=13=8W=-=400=1A=-=-

2N930/46=Si planarny epitaksjalny npn=większe od 150=większe od 30=400=45=45=30=175=TO-46

2N930/KVT=Si planarny epitaksjalny npn=większe od 150=większe od 30=1,2W=45=45=30=125=ерох

2N930A=Si planarny epitaksjalny npn=100-300=większe od 45=300=60=45=30=175=TO-5

2N930A=Si npn=30-300=13=8W=-=450=1A=-=-

2N930A/46=Si planarny epitaksjalny npn=150=większe od 30=400=60=45=30=175=TO-46

2N930A/51=Si planarny epitaksjalny npn=150=większe od 30=150=60=45=30=125=TO-46

2N930B=Si planarny npn=100-300=większe od 45=30=60=45=30=175=TO-5

2N934=Ge epitaksjalny pnp=większe od 40=35=150=13=12=200=85=TO-18

2N935=Si planarny pnp=9-22=-=250=50=40=100=160=TO-18

2N936=Si planarny pnp=18-44=-=250=50=35=100=160=TO-18

2N937=Si planarny pnp=36-88=-=250=50=30=100=160=TO-18

2N938=Si planarny pnp=9-22=-=250=40=35=100=175=TO-18

2N939=Si planarny pnp=18-44=większe od 2=250=40=35=100=175=TO-1t

2N94=Ge złączowy npn=50=większe od 2=200=20=20=100=85=ТО-22

2N940=Si planarny pnp=36-88=większe od 2=250=40=35=100=175=TO-18

2N941=Si planarny epitaksjalny pnp=większe od 25=większe od 16=250=25=8=50=175=TO-18

2N942=Si planarny epitaksjalny pnp=większe od 25=większe od 10=250=25=8=50=175=TO-18

2N943=Si planarny epitaksjalny pnp=większe od 10=-=250=40=18=50=175=TO-18

2N944=Si planarny epitaksjalny pnp=większe od 10=-=250=40=18=50=175=TO-18

2N945=Si planarny epitaksjalny pnp=większe od 10=większe od 1=250=50=50=50=175=TO-18

2N946=Si planarny epitaksjalny pnp=większe od 10=-=250=80=80=50=175=TO-18

2N947=Si planarny npn=większe od 20=większe od 200=360=20=15=-=150=TO-18

2N94А=Ge złączowy npn=20=większe od 5=150=20=20=100=85=ТО-22

2N95=Ge złączowy npn=40=0,4=-=30=15=1,5 А=75=-

2N955=Ge mesa npn=60=1000=150=12=11=100=90=TO-18

2N955А=Ge mesa npn=50=1000=150=12=-=150=90=TO-18

2N956=Si planarny epitaksjalny npn=100-300=większe od 70=500=75=(50)=-=200=TO-18

2N957=Si npn=większe od 45=200=250=40=20=-=150=TO-18

2N958=Si mesa npn=większe od 20=większe od 200=250=25=15=-=150=u5

2N959=Si mesa npn=większe od 40=większe od 200=250=25=15=-=150=u5

2N96=Ge złączowy pnp=większe od 35=0,5=50=30=-=20=75=-

2N960=Ge masa epitaksjalny pnp=większe od 20=większe od 300=150=15=15=-=100=TO-18

2N960=Si npn=większe od 10=większe od 50=80W=-=35=7A=-=-

2N961=Ge masa epitaksjalny pnp=większe od 20=większe od 300=150=12=12=-=100=TO-18

2N961=Si npn=większe od 10=większe od 50=140W=-=35=12A=-=-

2N962=Ge masa epitaksjalny pnp=większe od 20=większe od 300=150=12=12=-=100=TO-18

2N962=Si npn=większe od 10=-=7,5W=-=17=800=-=-

2N963=Ge masa epitaksjalny pnp=większe od 20=większe od 300=150=12=12=-=100=TO-18

2N963=Si npn=60-1200=230=310=-=30=100=-=-

2N964=Ge masa epitaksjalny pnp=większe od 40=większe od 300=150=15=15=-=100=TO-18

2N964=Si npn=400-3k=15=50W=-=150=5A=-=-

2N964A=Si npn=250-2000=200=300=-=90=50=-=-

2N964А=Ge masa epitaksjalny pnp=większe od 40=większe od 300=150=15=7=100=100=TO-18

2N965=Ge masa epitaksjalny pnp=większe od 40=większe od 300=150=12=12=-=100=TO-18

2N965=Si npn=250-2000=200=300=-=120=50=-=-

2N966=Ge masa epitaksjalny pnp=większe od 40=większe od 300=150=12=12=-=100=TO-18

2N966=Si npn=150=300=300=-=40=250=-=-

2N967=Ge masa epitaksjalny pnp=większe od 40=większe od 200=150=12=12=-=100=TO-18

2N967=Si npn=30-150=10=50W=-=70=6A=-=-

2N968=Ge masa epitaksjalny pnp=większe od 20=większe od 250=150=15=15=-=100=TO-18

2N968=Si npn=większe od 20=większe od 600=150W=-=20=15=-=-

2N969=Ge masa epitaksjalny pnp=większe od 20=większe od 250=150=12=12=-=100=TO-18

2N969=Si npn=większe od 25=większe od 450=150W=-=20=20=-=-

2N97=Ge złączowy npn=13=-=50=30=-=10=75=ТО-5

2N970=Ge masa epitaksjalny pnp=większe od 20=większe od 250=150=12=12=-=100=TO-18

2N970=Si npn=większe od 25=większe od 450=150=-=20=20=-=-

2N971=Ge masa epitaksjalny pnp=większe od 20=większe od 250=150=7=7=-=100=TO-18

2N971=Si npn=większe od 25=większe od 450=150=-=20=20=-=-

2N972=Ge masa epitaksjalny pnp=większe od 40=większe od 250=150=15=15=-=100=TO-18

2N972=Si npn=większe od 10=większe od 1,2GHz=150=-=18=15=-=-

2N973=Ge masa epitaksjalny pnp=większe od 40=większe od 250=150=12=12=-=100=TO-18

2N973=Si npn=80-240=150=350=-=50=500=-=-

2N974=Ge masa epitaksjalny pnp=większe od 40=większe od 250=150=12=12=-=100=TO-18

2N974=Si npn=80-240=150=350=-=50=500=-=-

2N975=Ge masa epitaksjalny pnp=większe od 40=większe od 250=150=7=7=-=100=TO-18

2N975=Si npn=260-1040=-=150=-=35=100=-=-

2N976=Ge mesa pnp=większe od 30=większe od 600=100=15=10=100=100=TO-18

2N977=Ge mesa pnp=100=500=150=15=-=200=90=TO-18

2N978=Si planarny pnp=15-60=większe od 40=330=30=20=-=150=TO-18

2N979=Ge dyfuzyjny pnp=większe od 30=większe od 100=60=20=15=100=100=TO-18

2N97A=Ge złączowy npn=13=1=50=40=-=10=75=ТО-5

2N98=Ge złączowy npn=40=2,5=50=40=-=10=75=OV9

2N980=Ge dyfuzyjny pnp=większe od 30=100=60=20=12=100=100=TO-18

2N981=Si dufuzyjny pnp=większe od 36=80=500=80=80=100=200=TO-18

2N988=Si npn=65-220=150=600=-=20=1A=-=-

2N989=Si npn=większe od 20=większe od 600=200=-=18=50=-=-

2N98А=Ge złączowy npn=40=2,5=50='40=-=10=75=OV9

2N99=Ge złączowy npn=40=3,5=50=40=-=10=75=OV9

2N995=Si npn=większe od 10=większe od 1,2GHz=150=-=18=15=-=-

2N995A=Si npn=15-250=większe od 1GHz=-=-=23=1A=-=-

2N996=Si npn=15-250=większe od 600=22W=-=23=2A=-=-

2N997=Si npn=20-200=-=6W=-=50=300=-=-

2N998=Si npn=20-150=-=11,6W=-=50=1A=-=-

2N999=Si npn=20-150=-=19,5W=-=50=2A=-=-

2NI039=Si npn=20-150=-=29W=-=50=3A=-=-

2NI559=Si npn=30-300=większe od 2GHz=580=-=18=130=-=-

2NJ50=Ge złączowy pnp=75=10=60=12=-=10=75=RO-18

2NJ51=Ge złączowy pnp=50=5=60=12=-=10=75=RO-18

2NJ52=Ge złączowy pnp=40=-=80=20=-=30=75=RO-18

2NJ53=Ge złączowy pnp=60=-=80=20=-=30=75=RO-18

2Nt893/KVT=Si planarny epitaksjalny npn=40-120=większe od 80=3W=120=80=-=125=ерох

2Nt91=Ge złączowy pnp=67=1,2=200=-=25=200=85=RO-32

2Nt94=Ge złączowy npn=8=3=50=18=15=50=75=TO-22

2NU18A/I=Si planarny npn=większe od 10=2,5=-=100=80=7,5 A=200=MT-10

2NU19=Si npn=większe od 12=0,015=60 W=80=-=2A=-=-

2NU72=Ge pnp=większe od 10=większe od 0,1=4W=24=24=1,5 А=75=-

2NU73=Ge pnp=większe od 10=większe od 0,15=12,5W=24=24=3,5А=90=-

2NU74=Ge pnp=20-60=większe od 0,15=50 W=50=32=15 A=100=-

2S001=Si dufuzyjny npn=14=większe od 4=150=45=-=25=175=TO-5

2S002=Si dufuzyjny npn=25=większe od 4=150=45=-=25=175=TO-5

2S003=Si dufuzyjny npn=25=większe od 10=150=45=-=25=175=TO-5

2S004=Si dufuzyjny npn=50=większe od 4=150=45=-=25=175=TO-5

2S005=Si dufuzyjny npn=100=większe od 30=125=40=-=20=150=TO-5

2S012=Si dufuzyjny npn=większe od 10=większe od 10=38 W=60=-=2А=150=MS-3

2S012A=Si dufuzyjny npn=20-50=większe od 5=60 W=-=(70)=2А=150=MS-3

2S013=Si dufuzyjny npn=10-50=5=60 W=60=60=2А=175=MS-3

2S013A=Si dufuzyjny npn=15-50=5=60 W=-=60=1,5А=175=MS-3

2S014=Si dufuzyjny npn=65=większe od 20=125=40=-=200=150=RO-30

2S017=Si dufuzyjny npn=12-36=4,7=2W=60=60=400=200=ТО-5

2S018=Si dufuzyjny npn=12-36=4,7=2W=100=100=400=200=ТО-5

2S019=Si dufuzyjny npn=30-90=4,7=2W=60=60=400=200=ТО-5

2S020=Si dufuzyjny npn=30-90=4,7=2W=100=100=400=200=ТО-5

2S021=Si złączowy pnp=10-40=-=300=80=60=-=150=ТО-5

2S022=Si złączowy pnp=15-50=0,3=300=40=25=-=150=ТО-5

2S023=Si złączowy pnp=30-90=0,8=300=40=25=-=150=ТО-5

2S024=Si mesa npn=większe od 20=0,5=100W=100=32=7,5 A=150=MS-3

2S025=Si mesa npn=większe od 20=0,5=100W=150=60=75A=150=MS-3

2S026=Si mesa npn=większe od 20=0,5=100W=200=100=7,5 A=150=MS-3

2S033=Si mesa npn=30-100=większe od 15=4W=100=75=ЗА=150=ТО-3

2S034=Si mesa npn=60-200=większe od 15=4W=100=75=ЗА=150=ТО-3

2S035=Si mesa npn=30-100=większe od 15=4W=150=100=ЗА=150=ТО-3

2S036=Si mesa npn=60-200=większe od 15=4W=150=100=ЗА=150=ТО-3

2S043=Si mesa npn=30-100=większe od 15=35W=100=75=5 А=-=ТО-66

2S044=Si mesa npn=60-200=większe od 15=35W=100=75=5 А=-=ТО-66

2S045=Si mesa npn=30-100=większe od 15=35W=150=100=5 А=-=ТО-66

2S046=Si mesa npn=60-200=większe od 15=35W=150=100=5А=-=ТО-66

2S100=Ge złączowy pnp=40=0,8=100=30=-=50=75=TO-5

2S101=Si mesa npn=większe od 20=większe od 70=300=25=25=50=175=TO-18

2S101=Ge złączowy pnp=35=0,8=125=30=-=50=75=TO-5

2S102=Ge złączowy pnp=35=0,8=180=30=-=50=75=TO-5

2S102=Si mesa npn=40=120=400=60=45=50=200=TO-18

2S103=Si mesa npn=65=135=400=60=45=50=200=TO-18

2S103=Ge złączowy pnp=70=0,8=125=30=-=100=75=TO-5

2S104=Si mesa npn=90=150=400=60=45=50=200=TO-18

2S104=Ge złączowy pnp=70=0,8=180=30=-=100=75=TO-5

2S105=Ge złączowy pnp=70=0,5=500=30=-=200=75=-

2S106=Ge złączowy pnp=70=0,5=700=30=-=200=75=-

2S107=Ge złączowy pnp=70=0,4=10W=30=-=2A=75=TO-3

2S107A=Ge złączowy pnp=70=0,4=20 W=60=-=2A=75=TO-3

2S108=Ge dyfuzyjny pnp=70=45=35=20=-=10=60=TO-44

2S109=Ge dyfuzyjny pnp=60=30=35=20=-=10=60=TO-44

2S110=Ge dyfuzyjny pnp=60=30=35=20=-=10=60=TO-44

2S111=Ge dyfuzyjny pnp=40=20=35=20=-=10=60=TO-44

2S131=Si epitaksjalny npn=40=350=300=15=12=200=200=TO-18

2S150=Ge złączowy pnp=70=0,5=30=105=-=100=50=-

2S153=Ge dyfuzyjny pnp=60=55=20=15=-=4=-=TO-1

2S154=Ge dyfuzyjny pnp=30=45=20=15=-=-=-=TO-1

2S155=Ge dyfuzyjny pnp=40=45=20=15=-=4=-=TO-1

2S156=Ge dyfuzyjny pnp=50=45=20=15=-=4=-=TO-1

2S157=Ge dyfuzyjny pnp=50=55=20=15=-=4=-=TO-1

2S159=Ge dyfuzyjny pnp=50=50=20=15=-=4=-=TO-1

2S160=Ge dyfuzyjny pnp=60=50=20=15=-=4=-=TO-1

2S161=Ge złączowy pnp=50=0,65=125=30=-=100=75=TO-5

2S162=Ge złączowy pnp=50=0,65=180=30=-=100=75=TO-5

2S163=Ge złączowy pnp=70=0,8=125=30=-=100=75=TO-5

2S164=Ge złączowy pnp=70=0,8=180=30=-=100=75=TO-5

2S165=Ge złączowy pnp=100=-=125=30=-=100=75=TO-5

2S166=Ge złączowy pnp=100=-=180=30=-=100=75=TO-5

2S167=Ge złączowy pnp=większe od 40=większe od 5=100=20=15=30=65=TO-5

2S168=Ge złączowy pnp=większe od 40=większe od 5=140=20=15=30=65=TO-5

2S168A=Ge złączowy pnp=większe od 40=większe od 5=140=20=15=30=65=TO-5

2S169=Ge złączowy pnp=większe od 50=większe od 11=100=20=15=50=65=TO-5

2S170=Ge złączowy pnp=większe od 50=większe od 11=140=20=15=50=65=TO-5

2S171=Ge złączowy pnp=większe od 30=większe od 5=100=20=15=50=65=TO-5

2S172=Ge złączowy pnp=większe od 30=większe od 5=140=20=15=200=65=TO-5

2S173=Ge złączowy pnp=większe od 30=większe od 2=100=20=15=50=65=TO-5

2S174=Ge złączowy pnp=większe od 30=większe od 2=140=20=15=50=65=TO-5

2S175=Ge dyfuzyjny pnp=20-500=85=55=18=-=5=50=TO-44

2S176=Ge dyfuzyjny pnp=80=90=20=20=-=5=50=TO-44

2S189=Ge złączowy pnp=75=-=125=25=-=250=50=TO-1

2S26=Ge złączowy pnp=60=0,5=10W=25=-=1,5 А=50=ТО-3

2S26A=Ge złączowy pnp=60=0,5=10W=60=-=1,5А=50=ТО-3

2S30=Ge złączowy pnp=75=10=35=12=-=10=75=ТО-1

2S301=Si złączowy pnp=18=0,7=300=80=60=100=200=TO-5

2S3010=Si złączowy pnp=większe od 8=0,7=300=40=40=100=175=RO-51

2S302=Si złączowy pnp=20=0,8=300=40=25=100=200=TO-5

2S3020=Si złączowy pnp=11=0,8=300=40=40=100=175=RO-51

2S3021=Si złączowy pnp=11=0,8=300=15=15=100=175=RO-51

2S302A=Si złączowy pnp=11=0,8=300=25=25=100=200=TO-5

2S303=Si złączowy pnp=35=1,25=300=25=25=100=200=TO-5

2S3030=Si złączowy pnp=19=1,25=300=25=25=100=175=RO-51

2S304=Si złączowy pnp=75=3,5=300=15=15=100=200=TO-5

2S3040=Si złączowy pnp=39=3,5=300=15=15=100=175=RO-51

2S305=Si złączowy pnp=15=0,7=300=125=125=100=200=TO-5

2S306=Si złączowy pnp=80=większe od 1,5=50=6=6=10=150=TO-5

2S307=Si złączowy pnp=80=2=50=15=15=10=175=TO-5

2S31=Ge złączowy pnp=50=5=35=12=-=10=75=ТО-1

2S32=Ge złączowy pnp=40=0,6=50=20=-=10=75=ТО-1

2S321=Si złączowy pnp=15=-=300=80=80=50=200=RO-51

2S3210=Si złączowy pnp=większe od 10=większe od 0,1=300=40=40=100=175=RO-51

2S322=Si złączowy pnp=20=-=300=40=40=50=200=RO-51

2S3220=Si złączowy pnp=większe od 15=większe od 0,15=300=40=40=100=175=RO-51

2S3221=Si złączowy pnp=większe od 15=większe od 0,15=300=15=15=100=175=RO-51

2S322A=Si złączowy pnp=większe od 15=większe od 0,35=300=25=25=50=200=RO-51

2S323=Si złączowy pnp=35=2=300=25=25=50=200=RO-51

2S3230=Si złączowy pnp=większe od 25=większe od 0,25=зоо=25=25=100=175=RO-51

2S324=Si złączowy pnp=75=3=300=15=15=50=200=RO-51

2S3240=Si złączowy pnp=większe od 40=większe od 0,4=зоо=15=15=100=175=RO-51

2S325=Si złączowy pnp=20=0,75=300=125=125=50=200=RO-51

2S326=Si złączowy pnp=80=1=50=6=6=10=150=RO-51

2S327=Si złączowy pnp=80=2=50=15=15=10=175=RO-51

2S33=Ge złączowy pnp=70=0,6=50=20=-=50=75=ТО-1

2S34=Ge złączowy pnp=70=0,6=150=20=-=150=75=-

2S35=Ge złączowy pnp=75=10=35=16=-=15=60=ТО-1

2S36=Ge złączowy pnp=50=5=35=16=-=15=60=ТО-1

2S37=Ge złączowy pnp=70=-=50=35=-=50=60=ТО-1

2S38=Ge złączowy pnp=70=-=150=25=-=150=60=-

2S39=Ge złączowy pnp=45=0,85=20=10=-=2=60=ТО-1

2S40=Ge złączowy pnp=65=-=35=25=-=50=60=ТО-1

2S41=Ge złączowy pnp=62,5=-=8W=40=-=1,2А=75=ТО-3

2S42=Ge złączowy pnp=62,5=-=8W=60=-=1,2 А=75=ТО-3

2S424=Si dufuzyjny pnp=12-60=większe od 2=85 W=-=80=ЗА=175=MS-3

2S424A=Si dufuzyjny pnp=12-36=większe od 1=85 W=30=80=ЗА=175=TO-53

2S43=Ge dyfuzyjny pnp=60=30=35=35=-=10=60=ТО-44

2S44=Ge złączowy pnp=większe od 9=-=30=25=-=50=50=-

2S45=Ge złączowy pnp=20=3=20=16=-=5=50=-

2S46=Ge złączowy pnp=65=-=30=25=-=50=50=-

2S47=Ge złączowy pnp=65=1=30=25=-=50=50=-

2S49=Ge złączowy pnp=30-200=0,455=60=18=-=5=75=ТО-1

2S50=Ge złączowy pnp=30-150=większe od 9=60=18=16=24=75=ТО-1

2S501=Si planarny npn=większe od 40=większe od 30=300=25=25=30=175=TO-18

2S503=Si planarny npn=większe od 180=większe od 30=300=25=25=30=175=TO-18

2S51=Ge złączowy pnp=100=12=20=16=-=5=50=-

2S512=Si planarny epitaksjalny npn=większe od 50=większe od 250=300=25=12=-=200=TO-18

2S52=Ge złączowy pnp=25-170=0,455=60=18=-=5=75=TO-1

2S53=Ge złączowy pnp=20-130=0,455=60=18=-=5=75=TO-1

2S54=Ge złączowy pnp=65=-=30=25=-=50=50=TO-1

2S56=Ge złączowy pnp=50=1=75=25=-=50=50=-

2S57=Ge dyfuzyjny pnp=20-500=85=55=18=-=5=50=TO-44

2S58=Ge dyfuzyjny pnp=20-500=75=55=18=-=5=50=TO-44

2S59=Ge dyfuzyjny pnp=67=65=20=20=-=5=50=TO-44 '

2S5D2=Si planarny npn=większe od 100=większe od 30=300=25=25=30=175=TO-18

2S60=Ge dyfuzyjny pnp=67=50=20=20=-=5=50=TO-44

2S60A=Ge dyfuzyjny pnp=40-500=55=55=18=-=5=50=TO-44

2S61=Ge złączowy pnp=50=-=100=30=-=50=60=TO-1

2S64=Ge złączowy pnp=65=1=50=16=-=20=60=TO-1 .

2S65=Ge złączowy pnp=65=15=50=30=-=100=60=TO-1

2S701=Si dufuzyjny npn=18=6=100=25=25=20=125=TO-5

2S702=Si dufuzyjny npn=35=8=100=25=25=20=125=TO-5

2S703=Si dufuzyjny npn=155=16=100=25=25=20=125=TO-5

2S711=Si dufuzyjny npn=20=5=600=40=40=200=125=TO-5

2S712=Si dufuzyjny npn=40=5=600=40=40=200=125=TO-5

2S720=Si dufuzyjny npn=większe od 10=3=-=-=120=1 A=175=MS-3

2S721=Si dufuzyjny npn=20-60=3=85 W=60=(60)=2A=175=MS-3

2S722=Si dufuzyjny npn=20-60=3=85 W=100=(100)=2A=175=MS-3

2S723=Si dufuzyjny npn=40-120=3=85 W=60=(60)=2A=175=MS-3

2S724=Si dufuzyjny npn=40-120=3=85 W=100=(100)=2A=175=MS-3

2S731=Si mesa npn=40=120=400=30=30=50=100=TO-18

2S732=Si mesa npn=60=120=400=30=30=50=100=TO-18

2S733=Si mesa npn=100=120=400=30=30=50=100=TO-18

2S741=Si dufuzyjny npn=większe od 5=2=100=30=(30)=25=175=TO-5

2S742=Si dufuzyjny npn=większe od 5=2=100=75=(75)=25=175=TO-5

2S743=Si dufuzyjny npn=większe od 5=2=100=115=(115)=25=175=TO-5

2S744=Si dufuzyjny npn=większe od 20=2=100=30=(30)=25=175=TO-5

2S745=Si dufuzyjny npn=większe od 20=2=100=75=(75)=25=175=TO-5

2S746=Si dufuzyjny npn=większe od 20=2=100=115=(115)=25=175=TO-5

2S92=Ge dyfuzyjny pnp=50=40=20=20=-=5=50=TO-44

2S92A=Ge dyfuzyjny pnp=40-500=50=55=18=-=5=50=TO-44

2S93=Ge dyfuzyjny pnp=40=35=20=20=-=5=50=TO-44

2S93A=Ge dyfuzyjny pnp=20-500=45=55=18=-=5=50=TO-44

2S95A=Si planarny epitaksjalny npn=większe od 30=większe od 300=300=20=15=200=175=TO-18

2S96=Ge złączowy pnp=30=-=35=20=-=10=75=-

2S97=Ge złączowy pnp=30=-=35=20=-=10=75=-

2S98=Ge złączowy pnp=30=-=35=50=-=10=75=,-

2SA10!4=Si npn=50=-=7W=-=35=500=-=-

2SA100=Ge dyfuzyjny pnp=większe od 50=większe od 10=60=40=-=10=75=TO-1

2SA100=Si npn=50=-=12W=-=35=A=-=-

2SA1001=Si npn=50=-=25W=-=35=2A=-=-

2SA1002=Si npn=50=-=40W=-=35=4A=-=-

2SA1003=Si npn=50=-=75W=-=35=8A=-=-

2SA1004=Si npn=40-400=10=30W=-=60=4A=-=-

2SA1006A=PNP=-=-=-=-=200V=-=-=-

2SA1008=Si npn=40-400=10=30W=-=80=4A=-=-

2SA101=Ge dyfuzyjny pnp=12-140=większe od 10=60=40=-=10=75=TO-1

2SA101=Si npn=30-200=7=40W=-=400=3A=-=-

2SA1010=Si npn=większe od 400=15=100W=-=150=5A=-=-

2SA1011=PNP=-=-=25W=-=160V=1.5A=-=-

2SA1011=Si npn=większe od 500=10=150W=-=140=15A=-=-

2SA1012=PNP=-=15MHz=.9W=-=160V=1A=-=-

2SA1012=Si npn=większe od 500=10=100W=-=70=8A=-=-

2SA1013=Si npn=większe od 100=10=150W=-=400=15A=-=-

2SA1015=Si npn=80-320=większe od 150=300=-=40=200=-=-

2SA1015=PNP=-=-=.4W=-=50V=0.15A=-=-

2SA1016=PNP=-=-=.4W=-=100V=0.05A=-=-

2SA1017=Si npn=60-300=większe od 300=300=-=40=200=-=-

2SA1018=Si npn=10-180=500=30W=-=15=5A=-=-

2SA1019=Si npn=50=-=7,5W=-=35=600=-=-

2SA102=Ge dyfuzyjny pnp=12-250=większe od 20=60=40=-=10=75=TO-1

2SA102=Si npn=50=-=7,5W=-=35=600=-=-

2SA1020=Si npn=50=-=15W=-=35=1,5A=-=-

2SA1020=PNP=-=-=.9W=-=50V=2A=-=-

2SA1021=Si npn=50=-=15W=-=35=1,5A=-=-

2SA1022=Si npn=60-340=200=1,2W=-=35=1,5A=-=-

2SA1024=Si npn=30-220=150=1,2W=-=40=3A=-=-

2SA1024H=Si npn=30-220=150=10W=-=-=3A'=-=-

2SA1025=Si npn=90-650=150=350=-=25=200=-=-

2SA1028=Si npn=90-650=150=350=-=50=200=-=-

2SA1029=Si npn=60-340=200=625=-=25=1A=-=-

2SA1029=PNP=-=-=40W=-=30V=7A=-=-

2SA103=Ge dyfuzyjny pnp=35-30=większe od 30=60=40=-=10=75=TO-1

2SA103=Si npn=60-340=200=625=-=50=1A=-=-

2SA1030=Si npn=20-200=większe od 400=250=-=20=20=-=-

2SA1031=Si npn=20-200=większe od 400=250=-=20=20=-=-

2SA1032=Si npn=75-360=130=500=-=20=1,5A=-=-

2SA1034=Si npn=75-360=130=500=-=25=1,5A=-=-

2SA1035=Si npn=większe od 20=-=15W=-=-=4A=-=-

2SA104=Ge dyfuzyjny pnp=30-150=większe od 40=60=40=-=10=75=TO-1

2SA104=Si npn=większe od 15=-=15W=-=-=4A=-=-

2SA1040=Si npn=większe od 10=-=15W=-=-=4A=-=-

2SA1041=Si npn=większe od 15=-=50W=-=-=15A=-=-

2SA1042=Si npn=większe od 15=-=50W=-=-=15A=-=-

2SA1043=Si npn=większe od 10=-=50W=-=-=15A=-=-

2SA1044=Si npn=większe od 15=-=100W=-=-=15A=-=-

2SA1045=Si npn=większe od 15=-=100W=-=-=15A=-=-

2SA1046=Si npn=większe od 10=-=100W=-=-=15A=-=-

2SA1047=Si npn=większe od 20=-=150W=-=-=30A=-=-

2SA1048=Si npn=większe od 15=-=150W=-=-=30A=-=-

2SA1048=PNP=-=-=.2W=-=50V=.15A=-=-

2SA1048L1=Si npn=większe od 15=-=150W=-=-=30A=-=-

2SA1049=Si npn=większe od 10=-=150W=-=-=30A=-=-

2SA105=Ge dyfuzyjny pnp=40=20=35=6=-=10=75=TO-44

2SA1050A=Si npn=większe od 20=-=300W=-=-=60A=-=-

2SA1051A=Si npn=większe od 15=-=300W=-=-=60A=-=-

2SA106=Ge dyfuzyjny pnp=50=30=35=6=-=10=75=TO-44

2SA1060=Si npn=większe od 10=-=300W=-=-=60A=-=-

2SA1061=Si npn=5-35=-=50W=-=-=10A=-=-

2SA1061=PNP=-=-=70W=-=100V=6A=-=15MHz

2SA1062=Si npn=większe od 2k=-=800=-=-=1A=-=-

2SA1065=Si npn=większe od 2k=-=800=-=-=1A=-=-

2SA1066=Si npn=większe od 1k=-=800=-=-=4A=-=-

2SA107=Ge dyfuzyjny pnp=50=75=35=6=-=10=75=TO-44

2SA1072=Si npn=większe od 1k=-=800=-=-=4A=-=-

2SA1073=Si npn=większe od 1k=-=30W=-=-=6A=-=-

2SA1074=Si npn=większe od 1k=-=30W=-=-=6A=-=-

2SA1075=Si npn=1k-20k=-=800=-=-=10A=-=-

2SA1075=PNP=-=-=120W=-=120V=12A=-=-

2SA1076=Si npn=1k-20k=-=800=-=-=10A=-=-

2SA1077=Si npn=większe od 1k=-=40W=-=-=12A=-=-

2SA1077=PNP=-=60MHz=60W=-=120V=10A=-=-

2SA1079=Si npn=większe od 1k=-=40W=-=-=12A=-=-

2SA108=Ge dyfuzyjny pnp=70=45=80=20=-=10=75=TO-44

2SA1081=Si npn=65-450=większe od 150=750=-=150=100=-=-

2SA1082=Si npn=większe od 500=15=800=-=-=3A=-=-

2SA1083=Si npn=większe od 500=-=800=-=-=3A=-=-

2SA1084=Si npn=250-2000=201=300=-=90=50=-=-

2SA1085=Si npn=250-2000=-=300=-=120=50=-=-

2SA109=Ge dyfuzyjny pnp=60=30=80=20=-=10=75=TO-44

2SA1090=Si npn=większe od 8=3=50W=-=-=1,5A=-=-

2SA1094=Si npn=8-30=-=50W=-=-=2,5A=-=-

2SA1095=PNP=-=-=120W=-=160V=12A=-=-

2SA1095=Si npn=8-40=3=50W=-=-=3,5A=-=-

2SA110=Ge dyfuzyjny pnp=60=30=80=20=-=10=75=TO-44

2SA1102=PNP=-=20MHz=60W=-=80V=6A=-=-

2SA1103=PNP=-=20MHz=70W=-=100V=7A=-=-

2SA1104=PNP=-=-=80W=-=120V=8A=-=-

2SA1106=PNP=-=-=100W=-=140V=10A=-=-

2SA111=Ge dyfuzyjny pnp=40=20=80=20=-=10=75=TO-44

2SA1110=PNP=-=250MHz=5W=-=120V=.5A=-=-

2SA1111=PNP=-=250MHz=20W=-=150V=1A=-=-

2SA1112=PNP=-=-=20W=-=180V=1A=-=-

2SA1115=PNP=-=200MHz=-=-=50V=.2A=-=-

2SA112=Ge dyfuzyjny pnp=45=20=80=20=-=10=75=TO-44

2SA1120=PNP=-=170MHz=-=-=35V=5A=-=-

2SA1123=PNP=-=-=.75W=-=150V=.05A=-=-

2SA1124=PNP=-=-=1W=-=150V=.05A=-=-

2SA1127=PNP=-=-=.4W=-=60V=.1A=-=-

2SA113=Ge złączowy pnp=45=20=50=34=-=10=75=TO-44

2SA114=Ge złączowy pnp=40=20=50=34=-=10=75=TO-44

2SA1141=PNP=-=-=100W=-=115V=10A=-=90MHz

2SA1142=PNP=-=-=-=-=150V=.05A=-=-

2SA1144=PNP=-=-=.2W=-=20V=.05A=-=-

2SA1145=PNP=-=-=.8=-=150V=.05A=-=-

2SA1146=PNP=-=-=100W=-=140V=10A=-=-

2SA115=Ge złączowy pnp=-=30=50=34=-=10=75=TO-44

2SA116=-=większe od 1,5=120=50=30=-=-=75=TO-44

2SA117=Ge dyfuzyjny pnp=większe od 1,5=110=50=30=-=-=75=TO-44

2SA1170=PNP=-=20MHz=200W=-=200V=17A=-=-

2SA1175=PNP=-=180MHz=-=-=60V=.1A=-=-

2SA118=Ge dyfuzyjny pnp=większe od 1,5=100=50=30=-=-=75=TO-44

2SA1184=PNP=-=120MHZ=15W=-=120V=1A=-=-

2SA1185=PNP=-=100MHz=60W=-=50V=7A=-=-

2SA1186=PNP=-=-=100W=-=150V=10A=-=-

2SA12=Ge złączowy pnp=-=8=80=16=-=15=85=TO-1

2SA1208=PNP=-=-=.9W=-=180V=.07A=-=-

2SA1209=PNP=-=-=10W=-=180V=.14A=-=-

2SA1213=PNP=-=-=.5W=-=50V=2A=-=-

2SA1215=PNP=-=50MHz=150W=-=160V=15A=-=-

2SA1216=PNP=-=-=200W=-=180V=17A=-=-

2SA1220=PNP=-=160MHz=20W=-=120V=1.2A=-=-

2SA123=Ge dyfuzyjny pnp=16-80=większe od 50=15=15=15=2=65=-

2SA1232=PNP=-=60MHz=100W=-=130V=10A=-=-

2SA124=Ge dyfuzyjny pnp=16-80=większe od 90=15=15=15=2=65=-

2SA1249=PNP=-=120MHz=10W=-=180V=1.5A=-=-

2SA125=Ge dyfuzyjny pnp=32-70=większe od 100=15=15=15=2=65=-

2SA126=Ge mesa pnp=40=300=150=15=15=50=75=TO-18

2SA1262=PNP=-=15MHz=30W=-=60V=4A=-=-

2SA1263=PNP=-=30MHz=60W=-=80V=6A=-=-

2SA1264=PNP=-=30MHz=80W=-=120V=8A=-=-

2SA1265=PNP=-=-=100W=-=140V=10A=-=-

2SA127=Ge dyfuzyjny pnp=50=-=150=70=70=50=75=TO-44

2SA128=Ge dyfuzyjny pnp=50=większe od 15=125=40=40=200=75=TO-44

2SA1282=PNP=-=80MHz=.9W=-=20V=2A=-=-

2SA1286=PNP=-=90MHz=.9W=-=30V=1.5A=-=-

2SA1287=PNP=-=-=.9W=-=50V=1A=-=90MHz

2SA129=Ge dyfuzyjny pnp=40-180=większe od 15=125=40=40=200=75=TO-44

2SA1294=PNP=-=-=130W=-=230V=15A=-=-

2SA1295=PNP=-=35MHz=130W=-=230V=17A=-=-

2SA12H=Ge złączowy pnp=25-100=8=80=16=-=15=85=TO-1

2SA13=Ge złączowy pnp=55=8=80=12=-=15=85=TO-1

2SA130=Ge mesa pnp=80=75=80=9=-=10=75=-

2SA1300=PNP=-=-=.75W=-=20V=2A=-=-

2SA1301=PNP=-=-=120W=-=160V=12A=-=-

2SA1302=PNP=-=-=150W=-=200V=15A=-=-

2SA1303=PNP=-=50MHz=125W=-=150V=14A=-=-

2SA1306=PNP=-=-=20W=-=160V=1.5A=-=-

2SA1307=PNP=-=-=20W=-=60V=5A=-=-

2SA131=Ge mesa pnp=40=50=80=9=-=10=75=-

2SA1317=PNP=-=200MHz=.3W=-=60V=.2A=-=-

2SA1318=NPN=-=200MHz=.4W=-=60V=.5A=-=-

2SA132=Ge mesa pnp=80=60=80=9=-=10=75=-

2SA133=Ge mesa pnp=50=45=80=9=-=10=75=-

2SA134=Ge mesa pnp=70=140=80=20=-=10=75=-

2SA1346=PNP=-=200MHz=-=-=50V=.1A=-=-

2SA1349=PNP=-=170MHz=.4W=-=80V=.1A=-=-

2SA135=Ge mesa pnp=70=150=80=20=-=10=75=-

2SA1357=PNP=-=170MHz=15W=-=35V=5A=-=-

2SA1358=PNP=-=120MHz=10W=-=120V=1A=-=-

2SA1359=PNP=-=100MHz=10W=-=40V=3A=-=-

2SA136=Ge złączowy pnp=75=10=80=6=-=10=75=TO-1

2SA1360=PNP=-=-=5W=-=150V=.5A=-=-

2SA137=Ge złączowy pnp=50=5=80=6=-=10=75=TO-1

2SA1370=PNP=-=150MHz=1W=-=200V=.1A=-=-

2SA1371E=PNP=-=150MHz=1W=-=300V=.1A=-=-

2SA138=Ge złączowy pnp=-=15=80=20=15=25=75=TO-1

2SA1380=PNP=-=-=1.2W=-=200V=.1A=-=-

2SA1386=PNP=-=40MHz=130W=-=160V=15A=-=-

2SA139=Ge złączowy pnp=70=8=80=30=-=50=75=TO-1

2SA1396=PNP=-=-=30W=-=100V=10A=-=-

2SA14=Ge złączowy pnp=50=4=80=16=-=15=85=TO-1

2SA1400=PNP=-=-=10W=-=400V=.5A=-=-

2SA141=Ge złączowy pnp=7-200=większe od 2=80=15=-=15=85=TO-1

2SA142=Ge złączowy pnp=20-200=większe od 6=80=15=-=15=85=TO-1

2SA142A=Ge złączowy pnp=70=8=80=50=40=-=-=TO-1

2SA143=Ge złączowy pnp=70=15=80=15=15=-=-=TO-1

2SA144=Ge złączowy pnp=100=12=83=15=-=10=85=TO-1

2SA145=Ge złączowy pnp=50=6=83=15=-=10=85=TO-1

2SA146=Ge dyfuzyjny pnp=20-150=większe od 15=80=20=-=10=85=TO-44

2SA147=Ge dyfuzyjny pnp=25-200=większe od 20=60=20=-=10=85=TO-44

2SA148=Ge dyfuzyjny pnp=25-200=większe od 30=60=20=-=10=85=TO-44

2SA1489=PNP=-=20MHz=60W=-=80V=6A=-=-

2SA149=Ge dyfuzyjny pnp=25-200=większe od 40=60=20=-=10=85=TO-44

2SA1490=PNP=-=20MHz=80W=-=120V=8A=-=-

2SA1491=PNP=-=20MHz=100W=-=140V=10A=-=-

2SA1494=PNP=-=20MHz=200W=-=200V=17A=-=-

2SA15=Ge złączowy pnp=60=12=80=16=-=15=85=TO-1

2SA151=Ge złączowy pnp=-=10=80=9=-=15=85=TO-1

2SA1516=PNP=-=25MHz=130W=-=180V=12A=-=-

2SA1519=PNP=-=200MHz=.3W=-=50V=.5A=-=-

2SA152=Ge złączowy pnp=60=10=80=9=-=15=85=TO-1

2SA153=Ge dyfuzyjny pnp=60=55=20=15=-=4=65=TO-1

2SA1535=PNP=-=200MHz=40W=-=150V=1A=-=-

2SA154=Ge dyfuzyjny pnp=-=45=20=15=-=4=65=TO-1

2SA155=Ge dyfuzyjny pnp=-=45=20=15=-=4=65=TO-1

2SA157=Ge dyfuzyjny pnp=-=55=20=15=-=4=65=TO-1

2SA15H=Ge złączowy pnp=30-120=5-16=80=16=13=15=85=TO-1

2SA16=Ge złączowy pnp=60=12=80=12=-=15=85=TO-1

2SA160=Ge dyfuzyjny pnp=-=50=20=15=-=4=85=TO-1

2SA161=Ge mesa pnp=-=-=50=20=15=10=85=TO-18

2SA162=Ge mesa pnp=-=100=50=20=15=10=85=TO-18

2SA1625=PNP=-=-=.75W=-=400V=.5A=-=-

2SA163=Ge mesa pnp=-=100=50=20=15=10=85=TO-18

2SA164=Ge mesa pnp=-=100=50=20=15=10=86=TO-18

2SA166=Ge mesa pnp=-=100=50=20=15=10=85=TO-18

2SA1667=PNP=-=20MHz=25W=-=150V=2A=-=-

2SA167=Ge złączowy pnp=większe od 40=większe od 5=100=20=15=30=65=TO-5

2SA1673=PNP=-=20MHz=85W=-=180V=15A=-=-

2SA168=Ge złączowy pnp=większe od 40=większe od 5=140=20=15=30=65=TO-5

2SA168A=Ge złączowy pnp=większe od 40=większe od 5=140=20=15=50=65=TO-5

2SA169=Ge złączowy pnp=większe od 50=większe od 11=100=20=15=50=65=TO-5

2SA17=Ge złączowy pnp=70-200=14=80=16=10=15=85=TO-1

2SA170=Ge złączowy pnp=większe od 50=większe od 11=140=20=15=50=65=TO-5

2SA1706=PNP=-=-=1W=-=60V=2A=-=-

2SA171=Ge złączowy pnp=większe od 30=większe od 5=100=20=15=50=65=TO-5

2SA172=Ge złączowy pnp=20-250=większe od 5=140=20=15=50=65=TO-5

2SA173=Ge złączowy pnp=większe od 30=większe od 2=100=20=15=50=65=TO-5

2SA174=Ge złączowy pnp=większe od 30=większe od 2=140=20=15=50=65=TO-5

2SA175=Ge dyfuzyjny pnp=20-500=85=55=18=-=5=50=TO-44

2SA17H=Ge złączowy pnp=70-200=większe od 14=80=16=11=15=85=TO-1

2SA18=Ge złączowy pnp=70-300=większe od 14=80=21=12=15=85=TO-1

2SA180=Ge złączowy pnp=70=12=(50)=15=-=10=7=TO-44

2SA181=Ge złączowy pnp=65=8=(50)=15=-=10=75=TO-44

2SA182=Ge złączowy pnp=40=5=(50)=15=-=10=75=TO-44

2SA183=Ge złączowy pnp=30=16=(50)=15=-=10=75=TO-1

2SA188=Ge złączowy pnp=65=10=80=12=-=15=75=тем

2SA189=Ge złączowy pnp=65=6=80=12=-=15=75=той

2SA18H=Ge złączowy pnp=70-300=większe od 14=80=21=12=15=85=TO-1

2SA19=Ge dyfuzyjny pnp=20=50=15=12=-=2=50=TO-1

2SA20=Ge dyfuzyjny pnp=30=55=15=12=-=2=50=TO-1

2SA201=Ge złączowy pnp=65=8=(30)=15=-=5=75=той

2SA201=Si npn=większe od 8=-=50W=-=-=6A=-=-

2SA202=Ge złączowy pnp=70=12=(30)=15=-=5=75=TO-1

2SA202=Si npn=8-30=-=50W=-=-=6A=-=-

2SA203=Ge złączowy pnp=40=5=(30)=15=-=5=75=TO-ł

2SA203=Si npn=8-40=-=50W=-=-=7A=-=-

2SA204=Ge złączowy pnp=20-150=większe od 4=150=30=10=200=85=TO-5

2SA205=Ge złączowy pnp=20-150=większe od 3=200=30=15=200=85=TO-5

2SA206=Ge złączowy pnp=30-150=większe od 5=200=30=20=200=85=TO-5

2SA207=Ge złączowy pnp=40-150=większe od 10=200=30=15=200=85=TO-5

2SA208=Ge złączowy pnp=15-100=większe od 3=120=20=15=400=85=TO-5

2SA208H=Ge złączowy pnp=15-100=większe od 3=120=20=15=400=85=TO-5

2SA209=Ge złączowy pnp=30-120=większe od 5=120=20=15=400=85=TO-5

2SA209H=Ge złączowy pnp=30-120=większe od 5=120=20=15=400=85=TO-5

2SA210=Ge złączowy pnp=45-150=większe od 10=120=20=15=400=85=TO-5

2SA210H=Ge złączowy pnp=45-150=10=120=20=15=400=85=TO-5

2SA211=Ge złączowy pnp=30-120=14=120=18=12=100=85=TO-5

2SA211H=Ge złączowy pnp=30-120=14=120=18=12=100=85=TO-5

2SA212=Ge złączowy pnp=30-120=14=120=25=15=100=85=TO-5

2SA212H=Ge złączowy pnp=30-120=14=120=25=15=100=85=TO-5

2SA213=Ge dyfuzyjny pnp=25=140=15=15=-=2=85=TO-1

2SA214=Ge dyfuzyjny pnp=25=140=15=15=-=2=85=TO-1

2SA215=Ge dyfuzyjny pnp=40=120=15=15=-=2=65=TO-1

2SA217=Ge złączowy pnp=30-120=20=120=25=12=100=85=TO-5

2SA217H=Ge złączowy pnp=30-120=14=120=25=12=100=85=TO-5

2SA218=Ge dyfuzyjny pnp=-=55=(50)=20=-=10=75=TO-44

2SA219=Ge dyfuzyjny pnp=70=60=(70)=20=-=10=75=TO-44

2SA220=Ge dyfuzyjny pnp=150=50=(50)=20=-=10=75=TO-44

2SA221=Ge dyfuzyjny pnp=-=65=(50)=20=-=10=75=TO-55

2SA221=Si npn=150=1,4GHz=600=-=-=20=-=-

2SA222=Ge dyfuzyjny pnp=-=70=(50)=20=-=10=75=TO-44

2SA222=Si npn=80=651=600=-=-=300=-=-

2SA223=Ge dyfuzyjny pnp=160=75=(50)=20=-=10=75=TO-44

2SA223=Si npn=150=130=1W=-=-=50=-=-

2SA224=Ge dyfuzyjny pnp=80=80=(50)=20=-=10=75=TO-44

2SA225=Ge dyfuzyjny pnp=-=100=(50)=20=-=10=75=TO-44

2SA226=Ge dyfuzyjny pnp=120=95=(50)=20=-=10=75=TO-44

2SA227=Ge dyfuzyjny pnp=-=80=(50)=20=-=10=75=TO-44

2SA228=Ge dyfuzyjny pnp=70=30=(100)=80=-=10=75=TO-17

2SA229=Ge mesa pnp=większe od 4=400=75=20=18=5=50=TO-18

2SA230=Ge mesa pnp=większe od 4=400=75=20=18=5=50=TO-18

2SA231=Ge złączowy pnp=30-110=0,0025=22,5W=40=-=400=-=TO-8

2SA232=Ge złączowy pnp=30-175=0,004=22,5W=30=-=400=-=TO-8

2SA233=Ge mesa pnp=20-300=100=80=20=-=10=85=TO-44

2SA234=Ge mesa pnp=20-300=120=80=20=-=10=85=TO-44

2SA234H=Ge mesa pnp=30-135=110=80=20=20=10=85=TO-44

2SA235=Ge mesa pnp=20-300=135=80=20=-=10=85=TO-44

2SA235H=Ge mesa pnp=30-135=większe od 80=80=20=20=10=85=TO-44

2SA236=Ge dyfuzyjny pnp=20-120=35=55=18=-=5=50=TO-44

2SA237=Ge dyfuzyjny pnp=20-500=35=55=18=-=5=50=TO-44

2SA238=Ge mesa pnp=7=700=200=25=20=30=85=TO-5

2SA239=Ge mesa pnp=większe od 4=200=75=20=18=5=50=TO-18

2SA240=Ge mesa pnp=10-120=200=75=20=18=5=50=TO-18

2SA241=Ge dyfuzyjny pnp=większe od 10=240=50=20=-=5=75=TO-7

2SA242=Ge mesa pnp=100=większe od 290=50=-=20=5=85=TO-7

2SA243=Ge mesa pnp=100=większe od 350=50=-=20=5=85=TO-7

2SA243N=Ge mesa pnp=2,2=100=80=20=-=5=75=TO-18

2SA244=Ge mesa pnp=30=600=200=25=20=30=85=RO-24

2SA245=Ge mesa pnp=30=700=200=25=20=30=85=RO-24

2SA246=Ge dyfuzyjny pnp=20-250=160=100=30=25=30=85=TO-44

2SA246H=Ge dyfuzyjny pnp=30-135=175=100=30=25=30=85=TO-44

2SA247=Ge mesa pnp=125=200=100=10=10=30=85=TO-44

2SA248=Ge dyfuzyjny pnp=30-150=większe od 25=125=40=40=200=75=TO-41

2SA250=Ge dyfuzyjny pnp=100=50=180=100=-=10=75=TO-1

2SA251=Ge dyfuzyjny pnp=50=50=50=15=6=50=75=RO-48

2SA252=Ge dyfuzyjny pnp=150=80=50=15=6=-=75=RO-48

2SA253=Ge mesa pnp=30=450=200=20=-=30=75=TO-39

2SA254=Ge złączowy pnp=80=10=55=12=-=10=75=RO-18

2SA255=Ge złączowy pnp=50=5=55=12=-=10=75=RO-18

2SA256=Ge dyfuzyjny pnp=75=60=55=20=-=10=75=RO-18

2SA257=Ge dyfuzyjny pnp=60=50=55=20=-=10=75=RO-18

2SA258=Ge dyfuzyjny pnp=45=40=55=20=-=10=75=RO-18

2SA26=Ge złączowy pnp=60=6=125=20=-=50=75=TO-5

2SA260=Ge mesa pnp=13=250=(50)=20=-=5=85=TO-18

2SA261=Ge mesa pnp=13=400=(50)=20=-=5=85=TO-18

2SA262=Ge mesa pnp=13=250=(50)=20=-=5=85=TO-18

2SA263=Ge mesa pnp=13=400=(50)=20=-=5=85=TO-18

2SA264=Ge mesa pnp=10=600=(40)=20=-=5=85=TO-17

2SA265=Ge mesa pnp=10=600=(50)=20=-=5=85=TO-17

2SA268=Ge dyfuzyjny pnp=45=40=80=20=-=10=85=TO-1

2SA269=Ge dyfuzyjny pnp=45=30=80=20=-=10=85=TO-1

2SA270=Ge dyfuzyjny pnp=75=50=80=9=-=10=85=TO-1

2SA271=Ge dyfuzyjny pnp=60=30=80=9=-=10=85=TO-1

2SA272=Ge dyfuzyjny pnp=45=20=80=9=-=10=85=TO-1

2SA273=Ge dyfuzyjny pnp=45=40=80=34=-=10=85=TO-1

2SA274=Ge dyfuzyjny pnp=40=30=80=34=-=10=85=TO-1

2SA275=Ge dyfuzyjny pnp=60=45=80=34=-=10=85=TO-1

2SA276=Ge mesa pnp=20-150=210=75=15=15=30=75=TO-17

2SA277=Ge dyfuzyjny pnp=32-150=większe od 3,5=65=18=16=40=75=TO-5

2SA278=Ge złączowy pnp=34-200=większe od 11=65=18=16=40=75=TO-5

2SA279=Ge złączowy pnp=większe od 40=większe od 40=250=30=-=30=75=TO-7

2SA28=Ge dyfuzyjny pnp=20-360=66=55=18=-=5=75=TO-44

2SA280=Ge dyfuzyjny pnp=125=80=120=30=-=30=75=TO-7

2SA281=Ge dyfuzyjny pnp=125=80=120=50=-=30=75=TO-7

2SA282=Ge złączowy pnp=większe od 30=3,8-8,5=150=18=18=200=75=TO-5

2SA283=Ge złączowy pnp=większe od 33=7,5-12,5=150=18=18=200=75=TO-5

2SA284=Ge złączowy pnp=większe od 38=większe od 11,5=150=18=18=200=75=TO-5

2SA285=Ge dyfuzyjny pnp=70=40=50=18=-=5=75=TO-44

2SA286=Ge dyfuzyjny pnp=70=50=50=18=-=5=75=TO-44

2SA287=Ge dyfuzyjny pnp=70=60=50=18=-=5=75=TO-44

2SA288=Ge mesa pnp=większe od 10=większe od 250=80=20=-=10=85=TO-7

2SA289=Ge mesa pnp=większe od 10=większe od 250=80=20=-=10=85=TO-7

2SA29=Ge dyfuzyjny pnp=20-60=większe od 15=55,=18=-=5=75=TO-44

2SA290=Ge mesa pnp=większe od 10=większe od 250=80=20=-=10=85=TO-7

2SA291=Ge dyfuzyjny pnp=40=100=50=20=-=50=85=RO-48

2SA292=Ge dyfuzyjny pnp=40=200=50=15=-=50=85=RO-48

2SA293=Ge dyfuzyjny pnp=40=300=50=15=-=50=85=RO-48

2SA294=Ge dyfuzyjny pnp=40=400=50=15=-=50=85=RO-48

2SA295=Ge dyfuzyjny pnp=50=-=50=15=15=50=85=P.O-48

2SA296=Ge złączowy pnp=45=5=80=15=-=15=75=TO-1

2SA297=Ge złączowy pnp=65=10=80=16=-=15=75=TO-1

2SA298=Ge dyfuzyjny pnp=55=35=80=40=-=10=75=TO-44

2SA30=Ge złączowy pnp=75=10=80=12=-=10=75=TO-1

2SA301=Ge złączowy pnp=125=100=120=20=-=30=75=TO-7

2SA302=Ge złączowy pnp=20=6=83=20=-=100=75=RO-9

2SA303=Ge złączowy pnp=50=9=83=20=-=100=75=RO-9

2SA304=Ge złączowy pnp=20-220=większe od 3=65=18=-=40=75=TO-5

2SA305=Ge złączowy pnp=20-220=10=65=18=-=40=75=TO-5

2SA305=Ge dyfuzyjny pnp=250=450=83=20=-=5=75=TO-7

2SA306=Ge dyfuzyjny pnp=65=55=80=40=-=10=75=TO-44

2SA307=Ge dyfuzyjny pnp=70=75=80=40=-=10=75=TO-44

2SA309=Ge dyfuzyjny pnp=250=600=83=20=-=5=75=TO-7

2SA31=Ge złączowy pnp=50=5=80=12=-=10=75=TO-1

2SA310=Ge dyfuzyjny pnp=250=650=106=32=-=25=75=TO-7

2SA311=Ge dyfuzyjny pnp=30-150=20=150=40=-=400=75=TO-5

2SA312=Ge dyfuzyjny pnp=30-150=25=150=40=-=200=75=TO-5

2SA313=Ge dyfuzyjny pnp=22-220=40=60=18=-=20=75=TO-5

2SA314=Ge dyfuzyjny pnp=22-220=40=60=18=-=20=75=TO-5

2SA315=Ge dyfuzyjny pnp=22-220=55=60=18=-=20=75=TO-5

2SA316=Ge dyfuzyjny pnp=22-220=75=60=18=-=20=75=TO-5

2SA32=Ge złączowy pnp=65=10=100=20=-=50=75=RO-55

2SA320=Ge złączowy pnp=20-250=-=5,5W=32=-=2,5 A=85=RO-58

2SA321=Ge dyfuzyjny pnp=40=35=(50)=20=-=10=75=TO-44

2SA322=Ge dyfuzyjny pnp=40=35=(50)=20=-=10=75=TO-44

2SA323=Ge dyfuzyjny pnp=70=50=(50)=20=-=10=75=TO-44

2SA324=Ge dyfuzyjny pnp=130=60=(50)=20=-=10=75=TO-44

2SA325=Ge złączowy pnp=60=5=80=-=-=-=75=TO-1

2SA326=Ge złączowy pnp=60=10=80=-=-=-=75=TO-1

2SA327=Ge dyfuzyjny pnp=30=35=80=-=-=-=75=TO-44

2SA329=PNP=-=-=.O5W=-=10mA=-=-=-

2SA33=Ge złączowy pnp=65=6=100=20=-=25=75=RO-55

2SA331=Ge dyfuzyjny pnp=100=70=(120)=25=-=50=75=TO-44

2SA338=Ge dyfuzyjny pnp=większe od 13=10=50=20=-=5=75=4X5,5

2SA339=Ge dyfuzyjny pnp=większe od 27=20=50=20=-=5=75=4X5,5

2SA340=Ge dyfuzyjny pnp=większe od 20=70=63=20=-=10=75=TO-18

2SA341=Si npn=150=131=1W=-=-=50=-=-

2SA342=Ge złączowy pnp=większe od 20=-=63=20=-=10=75=TO-18

2SA342=Si npn=30-200=45=15W=-=-=300=-=-

2SA343=Ge mesa pnp=10=200=60=20=20=10=85=TO-17

2SA343=Ge dyfuzyjny pnp=100=150=83=20=-=5=75=TO-7

2SA343=Si npn=większe od 40=większe od 600=300=-=19=50=-=-

2SA344=Ge dyfuzyjny pnp=125=150=120=30=-=30=75=TO-44

2SA345=Ge mesa pnp=30=250=60=20=20=10=85=TO-17

2SA346=Ge mesa pnp=30=250=60=20=20=10=85=TO-17

2SA347=Ge mesa pnp=30=250=60=20=20=10=85=TO-17

2SA35=Ge złączowy pnp=75=10=80=16=-=15=75=TO-1

2SA350=Ge dyfuzyjny pnp=90=40=80=20=-=10=85=TO-1

2SA352=Ge dyfuzyjny pnp=75=40=80=20=-=10=85=TO-1

2SA353=Ge dyfuzyjny pnp=70=30=80=25=-=10=85=TO-1

2SA353A=Ge dyfuzyjny pnp=70=30=80=50=-=10=85=TO-1

2SA354=Ge dyfuzyjny pnp=70=30=80=25=-=10=85=TO-1

2SA354A=Ge dyfuzyjny pnp=70=30=80=50=-=10=85=TO-1

2SA355=Ge dyfuzyjny pnp=90=30=80=25=-=10=85=TO-1

2SA355A=Ge dyfuzyjny pnp=90=30=80=50=-=10=85=TO-1

2SA356=Ge dyfuzyjny pnp=80=25=80=9=-=10=85=TO-1

2SA357=Ge dyfuzyjny pnp=80=30=80=9=-=10=85=TO-1

2SA358=Ge dyfuzyjny pnp=90=40=125=75=-=50=85=-

2SA358H=Ge dyfuzyjny pnp=50-175=40=125=75=-=50=85=-

2SA359=Ge dyfuzyjny pnp=45=30=55=20=-=10=75=RO-18

2SA359=Ge mesa pnp=30=250=350=20=-=20=85=TO-5

2SA36=Ge złączowy pnp=50=5=80=16=-=15=75=TO-1

2SA360=Ge mesa pnp=70=110=80=20=20=10=85=TO-44

2SA361=Ge mesa pnp=70=125=80=20=20=10=85=TO-44

2SA362=Ge mesa pnp=70=150=100=30=25=30=85=TO-44

2SA363=Ge mesa pnp=80=150=100=-=-=-=85=TO-44

2SA364=Ge mesa pnp=60=45=80=9=9=10=85=TO-44

2SA365=Ge mesa pnp=60=50=80=9=9=10=85=TO-44

2SA366=Ge mesa pnp=60=75=80=9=9=10=85=TO-44

2SA367=Ge dyfuzyjny pnp=70=30=80=20=20=10=85=TO-1

2SA368=Ge dyfuzyjny pnp=70=40=80=20=20=10=85=TO-1

2SA37=Ge złączowy pnp=65=7,5=25=18=-=5=75=TO-2

2SA370=Ge dyfuzyjny pnp=70=40=120=75=-=50=85=-

2SA371=Ge złączowy pnp=70=8=80=-=-=-=85=TO-1

2SA372=Ge masa epitaksjalny pnp=20-150=większe od 350=100=15=-=200=75=TO-18

2SA373=Ge masa epitaksjalny pnp=40=640=250=25=12=150=75=TO-5

2SA373=Ge dyfuzyjny pnp=większe od 10=300=50=20=-=5=75=TO-18

2SA373AH=Ge mesa pnp=10=300-800=250=25=-=150=85=-

2SA373H=Ge mesa pnp=większe od 10=300-800=250=25=-=150=85=-

2SA374=Ge dyfuzyjny pnp=100=300=1,5W=32=-=300=90=TO-5

2SA375=Ge dyfuzyjny pnp=40=40=80=30=30=100=-=TO-1

2SA377=Ge dyfuzyjny pnp=większe od 10=240=50=20=-=5=75=TO-18

2SA379=Ge dyfuzyjny pnp=większe od 10=350=50=20=-=5=75=TO-18

2SA38=Ge złączowy pnp=65=10=25=18=-=5=75=TO-2

2SA380=Ge dyfuzyjny pnp=70=60=80=25=-=10=75=TO-1

2SA381=Ge dyfuzyjny pnp=50=35=80=25=-=10=75=TO-1

2SA382=Ge dyfuzyjny pnp=55=30=80=25=-=10=75=TO-1

2SA383=Ge dyfuzyjny pnp=40=25=80=25=-=10=75=TO-1

2SA384=Ge dyfuzyjny pnp=60=40=80=25=-=10=75=TO-1

2SA385=Ge złączowy pnp=80-250=większe od 5=80=16=-=10=75=TO-1

2SA39=Ge złączowy pnp=50=5,5=25=18=-=5=75=TO-2

2SA40=Ge złączowy pnp=65=5=80=25=(18)=50=75=TO-1

2SA400=Ge mesa pnp=20-175=230=130=30=25=40=85=TO-44

2SA401=Ge dyfuzyjny pnp=40-300=125 - 300=130=30=25=40=85=TO-1

2SA401H=Ge dyfuzyjny pnp=30-135=125 - 300=130=30=25=40=85=TO-1

2SA403=Ge mesa pnp=10=280=75=20=(15)=10=85=TO-1

2SA405=Ge mesa pnp=40=300=150=15=15=50=85=TO-18

2SA406=Ge złączowy pnp=60=9=200=30=15=200=85=TO-5

2SA407=Ge złączowy pnp=70=14=200=30=12=200=85=TO-5

2SA408=Ge dyfuzyjny pnp=100=50=50=15=6=50=85=RO-48

2SA409=Ge dyfuzyjny pnp=100=80=50=15=6=50=85=RO-48

2SA41=Ge złączowy pnp=45=6=250=35=-=40=70=TO-1

2SA412=Ge mesa pnp=większe od 30=60=150=13=12=100=85=TO-1

2SA412H=Ge mesa pnp=większe od 30=większe od 25=150=13=-=100=85=TO-1

2SA413=Ge dyfuzyjny pnp=większe od 50=500=275=20=15=30=75=TO-18

2SA414=Ge złączowy pnp=większe od 15=5,5=150=30=25=200=85=TO-5

2SA415=Ge złączowy pnp=większe od 20=8=150=30=20=200=85=TO-5

2SA416=Ge dyfuzyjny pnp=40-100=90=6W=70=60=700=75=TO-3

2SA417=Ge epitaksjalny mesa pnp=70=400=300=15=15=200=100=TO-46

2SA419=Ge mesa pnp=20=większe od 350=50=20=20=5=85=TO-17

2SA41H=Ge złączowy pnp=20-80=4,5-9=250=35=15=40=70=TO-1

2SA42=Ge złączowy pnp=45=6=250=45=-=40=70=TO-1

2SA420=Ge mesa pnp=25=500=(50)=20=-=5=85=TO-18

2SA421=Ge mesa pnp=25=680=(50)=20=-=5=85=TO-18

2SA422=Ge mesa pnp=25=800=200=30=-=30=85=TO-5

2SA425=Ge mesa pnp=25=350=200=30=-=30=85=TO-5

2SA426=Ge mesa pnp=30=500=200=30=30=30=85=TO-5

2SA427=Ge dyfuzyjny pnp=60=45=100=20=-=15=85=TO-44

2SA428=Ge dyfuzyjny pnp=80=50=100=20=-=15=85=TO-44

2SA429=Si npn=większe od 40=większe od 900=300=-=19=50=-=-

2SA429G=Si pnp=40-240=50=150=150(1)=150=30(10)=125(1)=-

2SA43=Ge dyfuzyjny pnp=60=30=80=35=-=10=75=TO-44

2SA430=Ge mesa pnp=większe od 4,5=większe od 450=70=20=-=5=85=TO-72

2SA431=Ge mesa pnp=większe od 4=500=70=20=-=5=85'=TO-17

2SA431A=Ge mesa pnp=15=500=70=20=20=5=85=TO-72

2SA432=Ge mesa pnp=większe od 4=700=70=20=18=5=85=TO-17

2SA433=Ge dyfuzyjny pnp=20-132=34=55=18=-=5=75=TO-44

2SA434=Ge mesa pnp=10-220=większe od 250=60=20=-=10=85=-

2SA434=Ge mesa pnp=większe od 10=400=80=20=-=10=85=TO-7

2SA436=Ge mesa pnp=10-150=większe od 270=60=20=-=10=85=-

2SA437=Ge mesa pnp=10-150=większe od 270=60=20=-=10=85=-

2SA438=Ge mesa pnp=10-150=większe od 270=60=20=-=10=85=-

2SA438H=Ge mesa pnp=10-100=większe od 270=60=20=15=10=85=TO-1

2SA440=Ge mesa pnp=30-300=większe od 350=60=-=20=5=85=-

2SA443H=Ge złączowy pnp=większe od 120=-=60=21=21=15=85=-

2SA444H=Ge złączowy pnp=40-120=-=60=16=-=12=85=-

2SA445H=Ge złączowy pnp=45-80=5-16=60=16=-=15=75=-

2SA446=Ge epitaksjalny mesa pnp=40-200=większe od 350=200=15=-=200=75=TO-5

2SA447=Ge dyfuzyjny pnp=80=650=90=25=-=15=75=TO-18

2SA448=Ge złączowy pnp=40=1600=40=15=-=5=85=TO-17

2SA450H=Ge mesa pnp=30-70=300=300=12=6=100=100=TO-18

2SA451H=Ge mesa pnp=60-150=większe od 300=300=12=6=100=100=TO-18

2SA452H=Ge mesa pnp=120-350=większe od 300=300=12=6=100=100=TO-18

2SA453=Ge pnp=6=600=60=22=-=10=85=TO-18

2SA454=Ge pnp=12=600=60=22=-=10=85=TO-18

2SA455=Ge pnp=24=600=60=22=-=10=85=TO-18

2SA456=Ge pnp=48=600=60=22=-=10=85=TO-18

2SA457=Ge dyfuzyjny pnp=200=45=55=18=-=10=85=TO-44

2SA458=Ge złączowy pnp=60=6=150=25=14=200=85=RO-107

2SA459=Ge złączowy pnp=120=6=150=25=14=200=85=RO-107

2SA460=Ge mesa pnp=30=400=60=20=20=10=85=TO-44

2SA461=Ge mesa pnp=30=400=60=20=20=10=85=TO-44

2SA463=Ge mesa pnp=10=300=75=20=20=10=85=TO-44

2SA464=Ge mesa pnp=30=850=60=15=10=10=85=TO-44

2SA467=Si npn=45-180=200=500=-=-=30=-=-

2SA467=PNP=-=-=.3W=-=40V=.4A=-=-

2SA467G=Si planarny epitaksjalny pnp=40-240=większe od 100=300=40=30=400=125=TO-98

2SA468=Ge dyfuzyjny pnp=40-350=35=55=18=-=10=85=TO-1

2SA469=Ge dyfuzyjny pnp=20-350=30=55=18=-=10=85=TO-1

2SA470=Ge dyfuzyjny pnp=40-350=większe od 20=55=18=-=10=85=TO-1

2SA471=Ge dyfuzyjny pnp=20-132=35=55=18=-=10=,85=TO-1

2SA472=Ge dyfuzyjny pnp=20-350=30=55=18=-=10=85=TO-1

2SA473=PNP=-=100MHz=10W=-=30V=3A=-=-

2SA473=Si pnp=40-400=200=25 W=(0,8)=30=ЗА (2A)=150 (200)=-

2SA473=Si npn=20-150=większe od 100=10W=-=-=3A=-=-

2SA474=Ge dyfuzyjny pnp=50=70=120=50=-=50=85=TO-1

2SA475=Ge dyfuzyjny pnp=70=30=120=50=-=50=85=TO-1

2SA476=Ge dyfuzyjny pnp=70=130=55=18=-=10=85=TO-1

2SA477=Ge dyfuzyjny pnp=20-350=45=55=18=-=10=85=TO-1

2SA478=Ge dyfuzyjny pnp=60=40=125=40=40=400=85=TO-1

2SA479=Ge dyfuzyjny pnp=60=40=125=40=40=200=85=TO-1

2SA480=Si npn=większe od 30=większe od 6GHz=400=-=-=80=-=-

2SA480=Si planarny epitaksjalny pnp=60=140=150=30=20=100=200=TO-18

2SA483=Si dyfuzyjny pnp=30-250=10=20 W=(1,5)=150=1 A (0,5)=150(50)=TO-66

2SA483=Si npn=większe od 40=większe od 5,5GHz=300=-=-=30=-=-

2SA484=Si dyfuzyjny pnp=30-300=20=300=110=110=1,5 A=150=TO-39

2SA485=Si dyfuzyjny pnp=50-140=20=800=80=80=1,5A=150=TO-39

2SA486=Si dyfuzyjny pnp=-=20=800=50=50=1,5A=150=TO-39

2SA489=Si dyfuzyjny epitaksjalny mesa pnp=40-240=3=30W=0,2)=60=4A=150(300)=-

2SA49=Ge złączowy pnp=30-200=0,455=60=18=-=5=75=TO-1

2SA490=Si npn=większe od 40=większe od 5,5GHz=300=-=-=30=-=-

2SA493=-=-=80MHz=.2W=-=-=.05A=-=-

2SA493=Si epitaksjalny pnp=70-400=-=200=-=-=50=125=-

2SA493=Si npn=65-330=120=15W=-=-=1,5A=-=-

2SA494G=Si planarny epitaksjalny pnp=70-400=100=200=35=30=30=125=ерох

2SA495=PNP=-=200MHz=.2W=-=35V=.1A=-=-

2SA495=Si npn=65-330=120=15W=-=-=1,5A=-=-

2SA495=Si planarny epitaksjalny pnp=40-240=większe od 100=200=30=30=100=125=ерох

2SA495G=Si planarny epitaksjalny pnp=40-400=większe od 100=2C0=35=30=100=125=ерох

2SA496=Si npn=250-1200=150=200=-=-=50=-=-

2SA496=Si planarny epitaksjalny pnp=40-240=120-240=550=40=30=800=125=ерох

2SA497=Si npn=250-1200=150=200=-=-=50=-=-

2SA498=Si npn=150-800=200=800=-=-=50=-=-

2SA499=Si npn=250-1200=150=200=-=-=100=-=-

2SA499=Si planarny epitaksjalny pnp=30-200=większe od 100=250=50=40=100=175=ТО-18

2SA50=Ge złączowy pnp=30-150=większe od 9=60=18=16=24=75=TO-1

2SA500=Si npn=większe od 30=większe od 6GHz=400=-=-=80=-=-

2SA500=Si planarny epitaksjalny pnp=100-200=większe od 100=250=30=20=100=175=ТО-18

2SA502=Si npn=30-300=większe od 60=600=-=-=50=-=-

2SA503=Si npn=większe od 3=-=50W=-=-=6A=-=-

2SA503=Si planarny epitaksjalny pnp=30-300=większe od 50=800=60=50=600=175=ТО-39

2SA504=Si planarny epitaksjalny pnp=100-300=większe od 50=800=40=30=600=175=ТО-39

2SA504=Si npn=25-200=550=100=-=-=20=-=-

2SA505=Si npn=30-300=3GHz=300=-=-=50=-=-

2SA505=Si planarny epitaksjalny pnp=40-240=większe od 50=550=60=50=800=125=ерох

2SA507=Ge mesa pnp=10-120=250=75=20=18=5=85=-

2SA508=Ge mesa pnp=3-16=200=75=20=18=5=85=-

2SA509=Si npn=30-300=3GHz=300=-=-=50=-=-

2SA509=Si planarny epitaksjalny pnp=70-400=140=600=35=30=500=150=ерох

2SA51=Ge złączowy pnp=70=14=60=18=-=5=75=TO-1

2SA510=Si npn=25-200=2GHz=300=-=-=50=-=-

2SA510=Si dyfuzyjny pnp=30-150=większe od 20=800=120=100=1,5A=175=TO-39

2SA511=Si dyfuzyjny pnp=30-90=większe od 20=800=100=80=1,5A=175=TO-39

2SA512=Si npn=25-200=2GHz=300=-=-=50=-=-

2SA512=Si dyfuzyjny pnp=50-150=większe od 20=800=80=60=1,5 A=175=TO-39

2SA513=Si dyfuzyjny pnp=-=większe od 20=800=60=40=1.5A=175=TO-39

2SA517=Ge dyfuzyjny pnp=20-350=55=55=18=-=10=85=TO-1

2SA518=Ge dyfuzyjny pnp=20-350=45=55=18=10=10=85=TO-1

2SA52=Ge złączowy pnp=25-170=0,455=60=18=-=5=75=TO-1

2SA522=Si npn=większe od 200=140=320=-=-=50=-=-

2SA522=Si planarny epitaksjalny pnp=50=200=250=25=20=100=200=TO-18

2SA522A=Si npn=35-330=80=25W=-=-=1A=-=-

2SA522A=Si planarny epitaksjalny pnp=50=200=250=50=40=100=200=TO-18

2SA522AN=Si npn=80=8GHz=150=-=-=30=-=-

2SA522N=Si npn=80=8GHz=150=-=-=30=-=-

2SA523=Si planarny epitaksjalny pnp=70=80=5W=50=40=2A=175=TO-5

2SA523AN=Si npn=80=8GHz=150=-=-=30=-=-

2SA523N=Si npn=80=8GHz=150=-=-=30=-=-

2SA524=Si npn=80=8GHz=300=-=-=30=-=-

2SA525=Ge masa epitaksjalny pnp=10-120=250=75=20=18=5=85=TO-17

2SA525-1=Ge masa epitaksjalny pnp=20-120=250=75=20=18=5=85=TO-17

2SA525-2=Ge masa epitaksjalny pnp=10-50=250=75=20=18=5=85=TO-17

2SA527=Si npn=80=8GHz=300=-=-=30=-=-

2SA527=Si planarny epitaksjalny pnp=50=80=5W=50=40=2A=175=TO-5

2SA528=Si npn=80=8GHz=400=-=-=30=-=-

2SA53=Ge złączowy pnp=20-130=0,455=60=18=-=5=75=TO-1

2SA530H=Si npn=80=8GHz=400=-=-=30=-=-

2SA530H=Si planarny epitaksjalny pnp=35-120=większe od 200=200=50=35=100=175=TO-18

2SA532-3=Si npn=10-180=1GHz=300=-=8.5=100=-=-

2SA532-4=Si npn=80=6GHz=400=-=-=40=-=-

2SA537=Si planarny epitaksjalny pnp=35-200=większe od 200=750=60=50=700=200=TO-39

2SA537AH=Si npn=80=6GHz=400=-=-=40=-=-

2SA537AH=Si planarny epitaksjalny pnp=80-160=większe od 100=750=100=80=700=200=TO-39

2SA537H=Si planarny epitaksjalny pnp=30-160=większe od 100=750=60=50=700=200=TO-38

2SA537H=Si npn=80=6GHz=1W=-=-=80=-=-

2SA538=Ge złączowy pnp=70=8=120=25=-=50=75=TO-1

2SA539=PNP=-=180MHz=.25W=-=-=.2A=-=-

2SA539=Si npn=80=6GHz=1W=-=-=80=-=-

2SA539S=Si npn=80=6GHz=250=-=-=30=-=-

2SA54=Si mesa pnp=12=400=75=20=(15)=5=75=RO-77

2SA544=Si planarny epitaksjalny pnp=40-200=180=750=60=45=200=175=TO-5

2SA544=Si npn=80=6GHz=250=-=-=30=-=-

2SA545=Si npn=80=6GHz=200=-=-=30=-=-

2SA546=Si planarny epitaksjalny pnp=30-173=80=1,2W=70=60=1 A=175=TO.-39

2SA546=Si npn=80=6GHz=200=-=-=30=-=-

2SA546A=Si npn=80=6GHz=300=-=-=70=-=-

2SA546A=Si planarny epitaksjalny npn=30-173=80=1,2W=90=80=1 A=175=TO-39

2SA546AZ=Si npn=80=6GHz=300=-=-=70=-=-

2SA546Z=Si npn=80=6GHz=400=-=-=30=-=-

2SA547=Si planarny epitaksjalny pnp=30-173=80=10W=70=60=1 A=175=-

2SA547=Si npn=80=6GHz=400=-=-=30=-=-

2SA547A=Si npn=80=6GHz=400=-=-=30=-=-

2SA547A=Si planarny epitaksjalny pnp=30-173=80=10W=90=80=1 A=175=-

2SA547AZ=Si npn=80=6GHz=400=-=-=30=-=-

2SA547Z=Si npn=90-400=większe od 50=800=-=-=100=-=-

2SA548=Si planarny epitaksjalny pnp=35-180=większe od 200=200=50=35=100=175=TO-18

2SA548H=Si planarny epitaksjalny pnp=35-200=większe od 200=200=50=35=100=175=TO-1

2SA549AH=Si dyfuzyjny pnp=30-200=większe od 40=200=150=100=50=175=TO-1

2SA550=Si planarny epitaksjalny pnp=40-520=100=300=25=25=100=175=TO-18

2SA550=Si npn=90-400=większe od 50=800=-=-=100=-=-

2SA550A=Si planarny epitaksjalny pnp=40-520=100=300=45=45=100=175=TO-18

2SA550A=Si npn=większe od 3=-=50W=-=-=6A=-=-

2SA550AZ=Si npn=10-180=150=20W=-=-=6A=-=-

2SA550Z=Si npn=10-180=150=20W=-=-=6A=-=-

2SA552=Si npn=10-180=400=50W=-=-=7A=-=-

2SA553=Si npn=10-180=500=10W=-=-=1A=-=-

2SA554=Si npn=30-300=8=150=-=-=20=-=-

2SA554A=Si npn=30-200=większe od 2GHz=580=-=-=150=-=-

2SA555=Si npn=20-200=większe od 3GHz=5W=-=-=200=-=-

2SA558=Si npn=50-275=140=750=-=-=100=-=-

2SA559=Si npn=20-200=1,8GHz=800=-=-=300=-=-

2SA559A=Si pnp=125-900=130=300=-=-=200=-=-

2SA56=Ge mesa pnp=40=300=150=15=15=50=75=TO-18

2SA560=Si planarny epitaksjalny pnp=-=150=800=80=60=800=175=TO-39

2SA561=Si planarny epitaksjalny pnp=40-400=-=300=50=50=150=125=TO-92

2SA561=Si pnp=125-900=130=300=-=-=200=-=-

2SA562=Si planarny epitaksjalny pnp=200-400=-=300=30=30=400=125=TO-92

2SA562=PNP=-=-=.3W=-=30V=.4A=-=-

2SA562TM=Si pnp=240-900=130=-=-=-=200=-=-

2SA564=Si planarny epitaksjalny pnp=65-700=100=250=25=25=100=125=ТО-92

2SA564=Si pnp=większe od 60=-=300=-=-=200=-=-

2SA564A=Si pnp=większe od 100=-=300=-=-=200=-=-

2SA564AZ=Si pnp=125-500=2X0=300=-=-=200=-=-

2SA564Z=Si npn=125-500=280=300=-=-=200=-=-

2SA565=Si planarny epitaksjalny pnp=40-200=100=300=50=50=500=175=ТО-1

2SA566=Si planarny epitaksjalny pnp=25-200=100=10W=100=100=700=175=ТО-66

2SA566=Si npn=125-500=-=100=-=-=200=-=-

2SA566H=Si npn=125-500=większe od 150=300=-=-=200=-=-

2SA566H=Si planarny epitaksjalny pnp=35-200=-=10W=100=100=700=175=ТО-66

2SA567=Si planarny epitaksjalny pnp=100-800=100=200=30=30=100=175=ТО-1

2SA57=Ge dyfuzyjny pnp=20-500=85=55=18=-=5=50=TO-44

2SA571=Si npn=125-900=280=300=-=-=200=-=-

2SA578=Si npn=125-900=280=300=-=-=200=-=-

2SA579=Si npn=125-900=-=300=-=-=200=-=-

2SA58=Ge dyfuzyjny pnp=20-500=75=55=18=-=5=50=TO-41

2SA580=Si npn=125-900=większe od 150=300=-=-=200=-=-

2SA581=Si npn=240-900=-=300=-=-=200=-=-

2SA59=Ge dyfuzyjny pnp=70=65=55=18=-=5=75=-

2SA594=Si npn=240-900=-=300=-=-=200=-=-

2SA594=Si planarny epitaksjalny pnp=40-240=większe od 100=750=60=45=200=175=ТО-39

2SA60=Ge dyfuzyjny pnp=-=55=55=18=-=5=50=TO-44

2SA603=Si npn=240-900=-=300=-=-=200=-=-

2SA603=PNP=-=-=.3W=-=-=.2A=-=-

2SA606=Si npn=240-900=większe od 150=300=-=-=200=-=-

2SA606S=Si pnp=40-200=100=300=-=-=100=-=-

2SA607=Si pnp=100-500=130=300=-=-=100=-=-

2SA607S=Si npn=125-500=większe od 150=300=-=-=200=-=-

2SA608=PNP=-=180MHz=.1W=-=30V=.1A=-=-

2SA608KNP=Si pnp=50-400=90=50=-=-=50=-=-

2SA608NP=Si pnp=większe od 75=-=250=-=-=75=-=-

2SA608SP=Si pnp=większe od 75=80=250=-=-=75=-=-

2SA609NP4=Si pnp=większe od 75=80=250=-=-=75=-=-

2SA609SP=Si pnp=50-500=200=100=-=-=200=-=-

2SA614=PNP=-=30MHz=15W=-=80V=1A=-=-

2SA623=Si pnp=50-900=200=-=-=-=200=-=-

2SA624=Si pnp=50-900=-=300=-=-=200=-=-

2SA625=Si npn=125-900=większe od 150=300=-=-=200=-=-

2SA626=Si npn=125-900=większe od 150=300=-=-=200=-=-

2SA627=Si npn=125-900=większe od 150=300=-=-=200=-=-

2SA628=-=-=100MHz=-=-=30V=.1A=-=-

2SA628=Si npn=40-250=większe od 50=-=-=-=1A=-=-

2SA628A=Si npn=40-250=większe od 50=800=-=-=1A=-=-

2SA634=Si pnp=większe od 60=350=300=-=-=200=-=-

2SA634L=Si pnp=większe od 60=350=300=-=-=200=-=-

2SA634Z=Si pnp=większe od 60=550=300=-=-=200=-=-

2SA636=Si pnp=większe od 60=większe od 200=300=-=-=200=-=-

2SA636A=Si pnp=większe od 80=350=300=-=-=200=-=-

2SA636AL=Si pnp=większe od 80=350=-=-=-=200=-=-

2SA636AZ=Si pnp=większe od 80=350=300=-=-=200=-=-

2SA636L=Si pnp=większe od 80=większe od 200=300=-=-=200=-=-

2SA636Z=Si pnp=większe od 140=350=300=-=-=2X>=-=-

2SA637=Si planarny pnp=większe od 30=40=300=150=150=50=175=ТО-18

2SA638S=Si pnp=większe od 140=350=300=-=-=200=-=-

2SA639=PNP=-=-=.25W=-=180V=.05A=-=-

2SA639S=Si pnp=większe od 140=350=300=-=-=200=-=-

2SA64=Ge złączowy pnp=65=15=80=16=(12)=40=75=To-1

2SA64=Ge złączowy pnp=50-200=7,5-12,5=150=18=18=200=75=TO-1

2SA640=Si pnp=większe od 140=większe od 200=J00=-=-=200=-=-

2SA640=PNP=-=-=.25W=-=50V=.03A=-=-

2SA641=Si npn=100-450=-=360=-=-=800=-=-

2SA642=Si pnp=150-450=-=250=-=-=30=-=-

2SA643=PNP=-=180MHz=.5W=-=40V=.5A=-=-

2SA643=Si pnp=większe od 90=70=200=-=-=100=-=-

2SA648=Si pnp=100-450=250=625=-=-=400=-=-

2SA649=Si pnp=100-450=250=800=-=-=400=-=-

2SA65=Ge złączowy pnp=50-200=3,8-6,5=150=18=18=200=75=TO-1

2SA653A=Si npn=100-450=300=625=-=-=401=-=-

2SA656A=Si npn=100-450=300=800=-=-=400=-=-

2SA657=Si epitaksjalny mesa pnp=30-300=5=50 W=100=80=7=150=то-з

2SA657A=Si npn=125-500=większe od 150=300=-=-=200=-=-

2SA658=Si epitaksjalny mesa pnp=30-300=5=50 W=70=50=7=150=то-з

2SA658A=Si npn=125-500=większe od 150=625=-=-=200=-=-

2SA659NP=Si npn=125-500=300=300=-=-=200=-=-

2SA661=Si npn=125-900=większe od 150=-=-=-=200=-=-

2SA666=Si planarny epitaksjalny pnp=90-520=-=150=25=25=100=125=ТО-92

2SA666=Si npn=65-450=większe od 150=1W=-=150=100=-=-

2SA666A=Si planarny epitaksjalny pnp=90-520=-=150=45=45=100=125=ТО-92

2SA666A=Si npn=100=-=450=-=20=150=-=-

2SA67=Ge złączowy pnp=50-200=14=150=18=18=200=75=TO-1

2SA670=Si npn=większe od 10=-=7,5W=-=17=800=-=-

2SA671=Si npn=20-200=większe od 150=5W=-=40=1A=-=-

2SA671K=Si npn=70-240=300=500=-=30=500=-=-

2SA673=Si npn=60=-=300=-=15=200=-=-

2SA673A=Si npn=70-350=większe od 30=950=-=200=500=-=-

2SA673AK=Si npn=144-630=140=270=-=25=200=-=-

2SA675=Si npn=10-180=150=12,3W=-=40=3,5A=-=-

2SA678=Si npn=10-180=500=15W=-=17=1A=-=-

2SA682=Si npn=10-180=1GHz=10W=-=17=1A=-=-

2SA683=Si planarny epitaksjalny pnp=60-340=200=1W=30=25=1,5A=135=ерох

2SA683=Si npn=10-180=1GHz=20W=-=17=2A=-=-

2SA684=Si npn=10-180=800=40W=-=17=5A=-=-

2SA684=PNP=-=-=.75W=-=60V=1A=-=-

2SA684=Si planarny epitaksjalny pnp=60-340=200=1 W=60=50=1,5A=135=ерох

2SA685=Si npn=większe od 10=800=40W=-=17=5A=-=-

2SA69=Ge dyfuzyjny pnp=-=70=100=20=-=10=75=TO-7

2SA69=Si npn=10-180=150=20W=-=25=6A=-=-

2SA695=Si npn=10-180=-=5W=-=17=600=-=-

2SA696=Si npn=10-180=-=12,5W=-=17=2A=-=-

2SA697=Si npn=10-180=-=25W=-=17=3,5A=-=-

2SA699=Si npn=20-200=większe od 300=750=-=55=800=-=-

2SA699=Si planarny epitaksjalny pnp=30-220=150=10W=40=20=ЗА=150=ерох

2SA699=PNP=-=150MHz=10W=-=40V=2A=-=-

2SA699A=Si npn=30-150=150=12W=-=80=3A=-=-

2SA70=Ge dyfuzyjny pnp=-=70=100=20=-=10=75=TO-7

2SA70=Si npn=50-200=150=12W=-=120=3A=-=-

2SA701NP=Si npn=większe od 20=700=750=-=18=500=-=-

2SA702NP=Si npn=większe od 20=600=5W=-=18=1A=-=-

2SA703=Si npn=większe od 10=600=15W=-=18=1,5A=-=-

2SA704=Si npn=260-1040=-=150=-=120=50=-=-

2SA705=Si npn=500-2k=30=300=-=30=100=-=-

2SA706-2=Si npn=10-180=1,2GHz=10W=-=17=1A=-=-

2SA706-3=Si pnp=30-300=13=950=-=300=1A=-=-

2SA706-4=Si npn=50-276=140=750=-=150=100=-=-

2SA707=Si npn=500-2k=30=300=-=30=100=-=-

2SA708=Si npn=51-276=większe od 50=625=-=140=1A=-=-

2SA708A=Si npn=51-276=większe od 50=625=-=140=1A=-=-

2SA709=Si npn=500-3k=15=30W=-=60=3A=-=-

2SA71=Ge dyfuzyjny pnp=większe od 20=100=100=20=-=10=75=TO-7

2SA71=Si npn=500-3k=15=30W=-=80=3A=-=-

2SA711=PNP=-=100MHz=-=-=50V=.1A=-=-

2SA711=Si npn=40-400=10=40W=-=60=6A=-=-

2SA712=Si npn=40-400=10=40W=-=80=6A=-=-

2SA714=Si npn=75=-=50W=-=90=25A=-=-

2SA714L=Si npn=20-250=4,5GHz=350=-=12=70=-=-

2SA715=Si npn=90-400=większe od 50=600=-=25=700=-=-

2SA717=Si npn=90-400=większe od 50=600=-=60=300=-=-

2SA718=Si npn=90-400=większe od 50=600=-=80=300=-=-

2SA719=Si npn=20-137=550=250=-=35=100=-=-

2SA719=Si planarny epitaksjalny pnp=60-340=200=400=30=25=1 А=125=ТО-92

2SA71N=Ge dyfuzyjny pnp=110-250=większe od 70=100=20=-=10=75=TO-7

2SA72=Ge dyfuzyjny pnp=20-500=40=55=13=-=5=50=TO-44

2SA720=Si planarny epitaksjalny pnp=60-340=200=400=60=50=1 А=125=ТО-92

2SA720=Si npn=95-420=większe od 50=500=-=50=200=-=-

2SA720=PNP=-=-=.4W=-=50V=.5A=-=-

2SA721=Si npn=większe od 8=większe od 10=100W=-=400=10A=-=-

2SA722=Si npn=większe od 7=większe od 10=100W=-=300=15A=-=-

2SA723=Si npn=większe od 10=większe od 10=100W=-=250=15A=-=-

2SA725=Si npn=30-150=większe od 150=12W=-=20=3A=-=-

2SA725=PNP=-=100ms=-=-=35V=.1A=-=-

2SA725Y=Si npn=70=150=1W=-=60=1A=-=-

2SA726=Si npn=30-200=większe od 1,5GHz=350=-=18=100=-=-

2SA726=PNP=-=-=.1W=-=50V=.1A=-=-

2SA726Y=Si npn=25-200=większe od 1,5GHz=250=-=14=50=-=-

2SA728=Si npn=większe od 3=-=50W=-=500=!6A=-=-

2SA728A=Si npn=200=250=5W=-=45=1,5A=-=-

2SA73=Ge dyfuzyjny pnp=20-500=35=55=18=-=5=50=TO-44

2SA730=Si planarny epitaksjalny pnp=60-340=200=600=30=25=1 А=125=ерох

2SA730=Si npn=100=150=10W=-=80=2A=-=-

2SA731=Si planarny epitaksjalny pnp=60-340=200=600=60=50=1 А=125=ерох

2SA731=Si npn=50=-=7,5W=-=23=500=-=-

2SA732=Si npn=50=-=12,5W=-=23=1A=-=-

2SA733=PNP=-=180ms=-=-=50V=.1A=-=-

2SA733=Si npn=50=-=30W=-=23=3A=-=-

2SA738=Si npn=50-200=150=12W=-=-=3A=-=-

2SA739=Si npn=80=350=300=-=28=300=-=-

2SA74=Ge dyfuzyjny pnp=70=70=120=18=-=50=75=TO-44

2SA740=PNP=-=8MHz=25W=-=150V=1.5A=-=-

2SA741H=Si npn=25-200=większe od 1,5GHz=250=-=14=50=-=-

2SA742H=Si npn=20-180=1,8GHz=-=-=25=500=-=-

2SA743=Si npn=50=220=25W=-=-=8A=-=-

2SA743A=Si npn=50=-=65W=-=35=6A=-=-

2SA744=Si npn=150=300=500=-=40=250=-=-

2SA745=Si npn=10-180=500=600=-=17=300=-=-

2SA745A=Si npn=10-180=1,7GHz=500=-=9=300=-=-

2SA746=Si npn=10-180=800=800=-=-=600=-=-

2SA747=Si npn=40-200=500=150=-=25=20=-=-

2SA747=PNP=-=15MHz=100W=-=120V=10A=-=-

2SA747A=Si npn=20-200=większe od 2,8GHz=6W=-=18=250=-=-

2SA748=PNP=-=-=15W=-=70V=2A=-=-

2SA748=Si npn=20-200=większe od 2GHz=7W=-=18=450=-=-

2SA749=Si planarny epitaksjalny pnp=80=większe od 40=250=100=100=50=125=ТО-92

2SA749=Si npn=150=150=500=-=35=1A=-=-

2SA75=Ge dyfuzyjny pnp=70=30=120=20=-=50=75=TO-44

2SA750=Si npn=30-200=większe od 75=1,W=-=-=50=-=-

2SA751=Si npn=80=-=350=-=-=300=-=-

2SA752=Si npn=70=-=350=-=-=300=-=-

2SA753=Si npn=150=100=1W=-=-=50=-=-

2SA755=Si npn=40-140=4=25W=-=-=1,5A=-=-

2SA756=Si npn=większe od 25=100=10W=-=-=4A=-=-

2SA757=Si npn=80-360=większe od 80=200=-=30=20=-=-

2SA758=Si npn=25-200=większe od 100=7W=-=-=5A=-=-

2SA76=Ge dyfuzyjny pnp=20-500=130=55=18=-=5=75=TO-44

2SA761-1=Si npn=50-276=140=750=-=175=100=-=-

2SA761-2=Si npn=20-220=1,25GHz=210=-=22=20=-=-

2SA761S=Si npn=60-320=100=1WW=-=80=700=-=-

2SA762-1=Si npn=98-451=100=500=-=50=500=-=-

2SA762-2=Si npn=70-700=większe od 80=400=-=50=150=-=-

2SA764=Si npn=50=-=1W=-=-=1A=-=-

2SA765=PNP=-=10MHz=40W=-=80V=6A=-=-

2SA765=Si npn=20-200=większe od 1GHz=10W=-=18=750=-=-

2SA768=Si npn=20-200=większe od 400=25W=-=18=2,2A=-=-

2SA769=PNP=-=10MHz=30W=-=80V=4A=-=-

2SA769=Si npn=20-200=większe od 300=34W=-=18=3A=-=-

2SA77=Ge dyfuzyjny pnp=20-500=110=55=20=-=5=75=TO-44

2SA77=PNP=-=120MHz=.75W=-=80V=.5A=-=-

2SA770=Si npn=większe od 30=55=9,5W=-=-=150=-=-

2SA771=Si npn=35-300=-=800=-=35=1A=-=-

2SA771=PNP=-=-=40W=-=80V=6A=-=-

2SA772-1=Si npn=27-264=większe od 70=16W=-=60=4A=-=-

2SA772-2=Si npn=27-264=większe od 70=25W=-=50=4A=-=-

2SA773-1=Si npn=25-140=większe od 150=25W=-=20=8A=-=-

2SA773-2=Si npn=40-250=7=100W=-=130=10A=-=-

2SA777=Si npn=200-700=150=300=-=120=50=-=-

2SA778A=PNP=-=60MHz=.2W=-=180V=.05A=-=-

2SA778AK=Si npn=200-700=150=300=-=120=50=-=-

2SA778K=Si npn=20-200=większe od 150=5W=-=-=1A=-=-

2SA779K=Si npn=30-150=większe od 150=12W=-=-=3A=-=-

2SA78=Ge dyfuzyjny pnp=30-150=większe od 25=125=40=40=400=75=TO-41

2SA780AKH=Si npn=20-200=4GHz=5W=-=14=200=-=-

2SA781=PNP=-=160ns=.2W=-=20V=.2A=-=-

2SA781K=Si npn=10-180=500=30W=-=-=3,5A=-=-

2SA79=Ge złączowy pnp=70=6=55=18=-=200=75=-

2SA793=Si npn=20-100=większe od 100=25W=-=-=6A=-=-

2SA794=Si npn=20-185=100=60W=-=18=6A=-=-

2SA794=PNP=-=120MHz=5W=-=100V=.5A=-=-

2SA794A=Si npn=20-100=większe od 100=150W=-=18=15A=-=-

2SA794A=PNP=-=120MHz=5W=-=120V=.5A=-=-

2SA795=Si npn=większe od 10=400=15W=-=18=2A=-=-

2SA798=PNP=-=-=-=-=50V=.1A=-=-

2SA798=Si npn=większe od 10=400=35W=-=18=3,5A=-=-

2SA799=Si npn=10-150=300=50W=-=18=6A=-=-

2SA799F=Si npn=10-150=300=50W=-=18=6A=-=-

2SA80=Ge dyfuzyjny pnp=90=50=80=20=-=10=85=TO-44

2SA800=Si npn=150=większe od 1,5GHz=7,5W=-=17=800=-=-

2SA801=Si npn=80=większe od 1,2GHz=15W=-=17=1,4A=-=-

2SA807=Si npn=120=większe od 900=30W=-=17=2,8A=-=-

2SA808=Si npn=80-320=większe od 150=150=-=40=100=-=-

2SA808A=Si npn=160=większe od 150=300=-=40=200=-=-

2SA809=Si npn=120=300=300=-=20=200=-=-

2SA81=Ge dyfuzyjny pnp=80=40=80=20=-=10=85=TO-44

2SA810=Si npn=większe od 130=100=1W=-=30=2A=-=-

2SA811=Si npn=większe od 30=7GHz=225=-=8=80=-=-

2SA812=PNP=-=-=.15W=-=50V=.1A=-=-

2SA812=Si npn=większe od 30=6,5GHz=150=-=10=30=-=-

2SA813=Si npn=30-300=3GHz=225=-=20=50=-=-

2SA814=PNP=-=-=15W=-=120V=1A=-=-

2SA814=Si npn=większe od 10=-=7,5W=-=-=800=-=-

2SA815=Si npn=większe od 10=-=10W=-=17=1,4A=-=-

2SA816=PNP=-=30MHz=15W=-=80V=1A=-=-

2SA816=Si npn=20-100=większe od 100=10W=-=80=4A'=-=-

2SA817=PNP=-=100MHz=.6W=-=80V=.3A=-=-

2SA817=Si npn=100-320=120=600=-=30=800=-=-

2SA817A=Si npn=15-60=8=50W=-=300=6A=-=-

2SA818=Si npn=większe od 15=6=50W=-=325=15A=-=-

2SA82=Ge dyfuzyjny pnp=85=50=80=20=-=10=85=TO-44

2SA83=Ge dyfuzyjny pnp=60=30=80=25=-=10=85=TO-44

2SA835=Si npn=większe od 15=6=50W=-=400=15A=-=-

2SA836=Si npn=większe od 5=6=50W=-=400=15A=-=-

2SA836=PNP=-=200us=10W=-=55V=.1A=-=-

2SA837=Si npn=20=4=5W=-=800=2A=-=-

2SA838=Si npn=8-35=5=50W=-=800=5A=-=-

2SA839=Si npn=25-75=-=30W=-=200=3A=-=-

2SA84=Ge dyfuzyjny pnp=80=40=80=25=-=10=85=TO-44

2SA840=Si npn=20-60=-=100W=-=200=10A=-=-

2SA841=Si npn=15-45=-=200W=-=200=30A=-=-

2SA842=Si npn=250-1200=100=200=-=70=100=-=-

2SA843=Si npn=250-1200=100=200=-=70=100=-=-

2SA844=Si npn=10-180=1,7GHz=4W=-=18=600=-=-

2SA845AH=Si npn=20-180=1GHz=50W=-=17=9A=-=-

2SA845H=Si npn=50=większe od 500=4=-=-=-=-=-

2SA847=Si npn=10-40=6=80W=-=400=7A=-=-

2SA847A=Si npn=10-40=6=80W=-=300=7A=-=-

2SA848=Si npn=większe od 10=-=100W=-=400=10A=-=-

2SA849=Si npn=większe od 20=-=100W=-=400=10A=-=-

2SA85=Ge dyfuzyjny pnp=85=50=80=25=-=10=85=TO-44

2SA850=Si npn=większe od 10=-=100W=-=350=10A=-=-

2SA851=Si npn=60-350=większe od 30=950=-=140=500=-=-

2SA852=Si npn=20-200=4,5GHz=210=-=15=30=-=-

2SA853=Si npn=30-170=1,4GHz=210=-=15=20=-=-

2SA857=Si npn=20-180=500=10W=-=18=2A=-=-

2SA858=Si npn=10-40=5=200W=-=400=50A=-=-

2SA86=Ge dyfuzyjny pnp=80=50=225=45=-=50=85=TO-44

2SA861=Si npn=30-200=3GHz=250=-=14=50=-=-

2SA87=Ge dyfuzyjny pnp=100=130=80=25=-=10=85=-

2SA872=PNP=-=-=.2W=-=90V=.05A=-=-

2SA872=Si npn=20-250=4,50=290=-=12=70=-=-

2SA872A=Si npn=30-700=6GHz=250=-=11=50=-=-

2SA873=Si npn=20=-=150W=-=400=15A=-=-

2SA876H=Si npn=większe od 10=1,2GHz=15W=-=18=4A=-=-

2SA879ł=Si npn=większe od 25=większe od 450=250=-=20=20=-=-

2SA88=Ge dyfuzyjny pnp=50=90=80=25=-=10=85=-

2SA880=Si npn=10-30=5=200W=-=400=50A=-=-

2SA882=Si npn=50=1,2GHz=3W=-=18=1A=-=-

2SA883=Si npn=50=1,2GHz=7W=-=18=1A=-=-

2SA884=PNP=-=140MHz=.27W=-=65V=.2A=-=-

2SA884=Si npn=50=1GHz=12W=-=18=2A=-=-

2SA885=PNP=-=200MHz=5W=-=45V=1A=-=-

2SA885=Si npn=50=800=30W=-=25=5A=-=-

2SA886=Si npn=50=700=50W=-=25=10A=-=-

2SA886=PNP=-=-=1.2W=-=50V=1.5A=-=-

2SA887=Si npn=większe od 1k=-=8W=-=120=10A=-=-

2SA888=Si npn=większe od 1k=-=8W=-=120=10A=-=-

2SA889=Si npn=35-180=-=12,5W=-=75=4A=-=-

2SA89=Ge dyfuzyjny pnp=50=90=80=25=-=10=85=-

2SA890=Si npn=większe od 10=-=50W=-=18=6A=-=-

2SA891=Si npn=większe od 15=-=100W=-=350=10A=-=-

2SA893=PNP=-=-=.3W=-=-=50mA=-=-

2SA893=Si npn=większe od 10=większe od 200=30W=-=25=3A=-=-

2SA893A=Si npn=większe od 10=większe od 200=45W=-=25=5A=-=-

2SA896-1=Si npn=10-180=1,2GHz=10W=-=47=1A=-=-

2SA896-2=Si npn=50-250=większe od 70=15W=-=300=200=-=-

2SA897=Si npn=większe od 10=400=35W=-=18=3,5A=-=-

2SA898=Si npn=50=-=65W=-=40=6A=-=-

2SA899=Si npn=większe od 10=-=40W=-=18=6A=-=-

2SA899=PNP=-=-=1W=-=150V=.05A=-=-

2SA90=Ge dyfuzyjny pnp=70=większe od 60=200=30=-=20=85=-

2SA900=PNP=-=-=1.2W=-=18V=1A=-=-

2SA900=Si npn=większe od 10=300=70W=-=18=10A=-=-

2SA901=Si npn=większe od 10=150=60W=-=35=6A=-=-

2SA904=Si npn=większe od 10=400=30W=-=18=4,5A=-=-

2SA904A=Si npn=20-100=większe od 300=600=-=35=50=-=-

2SA905=Si npn=50=800=7W=-=18=2A=-=-

2SA906=Si npn=50=500=60W=-=25=6A=-=-

2SA907=Si npn=większe od 300=17=40W=-=50=10A=-=-

2SA908=Si npn=większe od 10=-=40W=-=400=7A'=-=-

2SA909=Si npn=większe od 10=-=250W=-=400=30A=-=-

2SA911=Si npn=większe od 50=300=400=-=20=30=-=-

2SA912=Si npn=30-150=200=25W=-=50=8A=-=-

2SA913=PNP=-=-=15W=-=150V=1A=-=-

2SA913=Si npn=większe od 1k=-=800=-=120=10A=-=-

2SA913A=Si npn=większe od 1k=-=800=-=120=10A=-=-

2SA914=PNP=-=200MHz=-=-=150V=.05A=-=-

2SA914=Si npn=40-320=większe od 50=200=-=20=30=-=-

2SA915=PNP=-=80MHz=.8W=-=120V=.05A=-=-

2SA915=Si npn=30-170=1,4GHz=250=-=15=20=-=-

2SA916=Si npn=40-150=2,5GHz=250=-=15=50=-=-

2SA917=Si npn=54-254=większe od 70=1W=-=80=4A=-=-

2SA918=Si npn=54-132=większe od 70=1W=-=80=4A=-=-

2SA92=Ge dyfuzyjny pnp=40-500=50=55=18=-=5=50=TO-44

2SA920=Si npn=108-264=większe od 70=1W=-=80=4A=-=-

2SA921=Si npn=większe od 30=większe od 400=250=-=40=50=-=-

2SA921=PNP=-=200MHz=.15=-=120V=.02A=-=-

2SA922-1=Si npn=20-100=większe od 300=300=-=45=50=-=-

2SA922-2=Si npn=30-300=8GHz=580=-=10=80=-=-

2SA922S=Si npn=30-300=8GHz=700=-=10=80=-=-

2SA922S=Si npn=30-300=8GHz=700=-=10=80=-=-

2SA923-1=Si npn=większe od 10=-=250W=-=300=30A=-=-

2SA923-2=Si npn=50=-=3W=-=35=500=-=-

2SA924=Si npn=20-200=-=7,5W=-=12=750=-=-

2SA925-1=Si npn=10-180=1GHz=30W=-=45=2A=-=-

2SA925-2=Si npn=10-180=1GHz=50W=-=45=4A=-=-

2SA927=Si npn=20-200=-=17W=-=12=1,5A=-=-

2SA929=Si npn=40-320=większe od 50=750W=-=160=100=-=-

2SA92BA=PNP=-=-=.25W=-=20V=1A=-=-

2SA93=Ge dyfuzyjny pnp=20-500=45=55=18=-=5=50=TO-44

2SA930=Si npn=70-240=120=800=-=150=50=-=-

2SA931=Si npn=120-400=większe od 50=800=-=160=100=-=-

2SA932=Si npn=120-400=większe od 50=800=-=180=100=-=-

2SA933=PNP=-=-=.3W=-=50V=.1A=-=-

2SA934=PNP=-=-=.75W=-=40V=.7A=-=-

2SA937=PNP=-=140MHz=.3W=-=50V=.1A=-=-

2SA939=Si npn=100-320=większe od 50=12W=-=160=200=-=-

2SA94=Ge dyfuzyjny pnp=60=45=80=9=-=-=85=-

2SA940=PNP=-=4MHz=25W=-=150V=1.5A=-=-

2SA940=Si npn=100-320=większe od 50=12W=-=180=200=-=-

2SA941=Si npn=30-150=8=40W=-=60=4A=-=-

2SA942=Si npn=większe od 10=300=70W=-=18=10A=-=-

2SA949=Si npn=80-240=120=900=-=120=800=-=-

2SA949=PNP=-=-=.8W=-=150V=.05A=-=-

2SA950=Si npn=100-320=120=900=-=30=1,5A=-=-

2SA951=Si npn=70-240=100=25W=-=160=1,5A=-=-

2SA952=Si npn=70-240=100=25W=-=180=1,5A=-=-

2SA953=Si npn=70-240=100=25W=-=200=1,5A=-=-

2SA954=Si npn=70-240=100=25W=-=160=1,5A=-=-

2SA956=Si npn=200-700=100=300=-=120=100=-=-

2SA958=PNP=-=20MHz=30W=-=200V=2A=-=-

2SA959=Si npn=40-170=większe od 50=20W=-=300=150=-=-

2SA962=Si npn=40-170=większe od 20=25W=-=300=150=-=-

2SA965=Si npn=większe od 10=-=40W=-=400=8A=-=-

2SA965=PNP=-=-=.9W=-=120V=.8A=-=-

2SA966=Si npn=30-180=10=150W=-=200=15A=-=-

2SA966=PNP=-=120MHz=.9W=-=30V=1.5A=-=-

2SA967=Si npn=250-1200=150=400=-=100=50=-=-

2SA968=Si npn=większe od 30=-=80W=-=100=8A=-=-

2SA968=PNP=-=-=25W=-=160V=1.5A=-=-

2SA968A=Si npn=większe od 30=-=80W=-=120=8A=-=-

2SA968B=Si npn=większe od 30=-=80W=-=140=8A=-=-

2SA969=Si npn=180-1040=-=250=-=55=100=-=-

2SA970=PNP=-=100MHz=-=-=120V=.1A=-=-

2SA970=Si npn=30-150=550=150=-=35=20=-=-

2SA971=Si npn=30-150=większe od 400=150=-=35=20=-=-

2SA973=Si npn=35-200=większe od 40=400=-=360=500=-=-

2SA977=Si npn=35-200=większe od 40=400=-=360=500=-=-

2SA977A=Si npn=140-450=100=10W=-=20=8A=-=-

2SA978=Si npn=40-200=większe od 50=750=-=300=300=-=-

2SA979=Si npn=40-200=większe od 50=750=-=300=300=-=-

2SA979=PNP=-=-=.4W=-=100V=.05A=-=-

2SA984=PNP=-=-=.5W=-=50V=.5A=-=-

2SA984=Si npn=40-200=większe od 50=750=-=300=300=-=-

2SA984K=Si npn=50-250=10GHz=440=-=10=30=-=-

2SA985=PNP=-=-=25W=-=120V=1.5A=-=-

2SA988=PNP=-=100MHz=-=-=120V=.05A=-=-

2SA992=PNP=-=-=.2W=-=100V=.05A=-=-

2SA993=Si npn=50-250=8,5GHz=440=-=12=65=-=-

2SA994=Si npn=60-320=120=500=-=50=800=-=-

2SA995=PNP=-=-=.4W=-=100V=.05A=-=-

2SA995=Si npn=60-320=120=500=-=80=800=-=-

2SAB16A=Ge złączowy pnp=50=-=1,8W=20=-=600=85=RO-57

2SAB17A=Ge złączowy pnp=50=-=1,8W=40=-=600=85=RO-57

2SAB18A=Ge złączowy pnp=50=-=1,8W=80=-=600=85=RO-57

2SAB19=Ge złączowy pnp=20-250=-=5,5W=16=-=2,5 А=85=RO-58

2SAB21=Ge złączowy pnp=20-250=-=5,5W=60=-=2,5 A=85=RO-58

2SAB22=Ge złączowy pnp=150=1=300=25=-=200=85=TO-1

2SAB23=Ge złączowy pnp=-=-=40=15=-=10=75=TO-1

2SAB24=Ge złączowy pnp=-=-=40=15=-=10=75=RO-69

2SAB25=Ge złączowy pnp=34-115=0,25=10W=60=(60)=1,5 A=75=TO-3

2SAB25N=Ge złączowy pnp=34-67=większe od 2=25 W=60=-=1,5A=35=TO-3

2SAB26=Ge złączowy pnp=34-115=0,25=10W=32=(32)=1,5A=*75=TO-3

2SAB26A=Ge złączowy pnp=34-115=-=10W=45=(45)=ЗА=75=TO-3

2SAB27=Ge złączowy pnp=18-46=większe od 0,005=5W=15=15=500=75=TO-3

2SAB28=Ge złączowy pnp=35-96=większe od 0,005=5YV=15=15=500=75=TO-3

2SAB30=Ge złączowy pnp=35-115=większe od 0,005=5W=15=15=500=75=TO-3

2SAB31=Ge złączowy pnp=72-186=większe od 0,005=5W=15=15=500=75=TO-3

2SAB32=Ge złączowy pnp=40=0,8=150=20=-=50=75=TO-1

2SAB33=Ge złączowy pnp=80=1=150=20=-=50=75=TO-1

2SAB34=Ge złączowy pnp=85=0,8=250=20=-1=150=75=TO-7

2SAB37=Ge złączowy pnp=80=0=250=20=-=50=75=TO-1

2SAB38=Ge złączowy pnp=85=0,8,=250=30=(20)=150=75=TO-7

2SAB39=Ge złączowy pnp=65=0,85=50=10=-=2=75=TO-1

2SAB40=Ge złączowy pnp=43-200=większe od 0,7=(80)=40=30=100=75=To-1

2SAB41=Ge złączowy pnp=35-160=0,005=44 W=40=32=1,2A=75=TO-3

2SAB42=Ge złączowy pnp=35-160=0,005=44 W=60=50=1,2A=75=TO-3

2SAB43=Ge złączowy pnp=40-110=1=(150)=25=(25)=50=75=TO-1

2SAB43A=Ge złączowy pnp=40-110=1=(150)=45=-=150=75=TO-1

2SAS37A=Si planarny epitaksjalny pnp=100-200=większe od 200=750=90=80=700=200=TO-39

2SAU50=Si npn=większe od 100=-=625=-=50=500=-=-

2SB100=Ge złączowy pnp=60=0,8=100=30=-=50=75=ТО-5

2SB1009=PNP=-=100MHz=10A=-=40V=2A=-=-

2SB101=Ge złączowy pnp=60=0,8=125=30=(25)=50=75=ТО-5

2SB1012=PNP=-=-=8W=-=120V=1.5A=-=-

2SB1015=PNP=-=-=20W=-=-=3A=-=-

2SB1017=PNP=-=-=20W=-=80V=4A=-=-

2SB102=Ge złączowy pnp=60=0,8=180=30=(25)=50=75=ТО-5

2SB1020=PNP=-=-=40W=-=100V=7A=-=-

2SB103=Ge złączowy pnp=70=0,8=125=30=-=100=75=ТО-5

2SB1039=PNP=-=20MHz=40W=-=100V=4A=-=-

2SB104=Ge złączowy pnp=70=0,8=180=30=-=100=75=ТО-5

2SB105=Ge złączowy pnp=70=0,5=500=30=(25)=500=75=-

2SB106=Ge złączowy pnp=70=0,5=3W=30=(25)=500=75=-

2SB1066=PNP=-=-=1W=-=-=3A=-=-

2SB107=Ge złączowy pnp=70=0,4=10W=30=(25)=2A=75=ТО-3

2SB107A=Ge złączowy pnp=70=0,4=20 W=60=35=2A=75=ТО-3

2SB108=Ge złączowy pnp=70=0,5=500=40=-=500=75=RO-20

2SB108A=Ge złączowy pnp=70=0,5=500=60=-=500=75=RO-20

2SB109=Ge złączowy pnp=15-120=0,5=700=40=-=500=75=RO-20

2SB1098=PNP=-=-=20W=-=100V=5A=-=-

2SB109A=Ge złączowy pnp=15-120=0,5=700=60=-=500=75=RO-20

2SB109B=Ge złączowy pnp=15-120=0,5=700=80=-=500=75=RO-20

2SB110=Ge złączowy pnp=30=-=70=25=-=50=75=ТО-1

2SB11010=PNP=-=100MHz=.75W=-=40V=2A=-=-

2SB1109=PNP=-=-=1.25W=-=160V=.1A=-=-

2SB1109C=PNP=-=TOR WIZJI=-=-=-=-=-=-

2SB111=Ge złączowy pnp=45=1=70=25=-=50=75=ТО-1

2SB112=Ge złączowy pnp=60=-=70=25=-=50=75=ТО-1

2SB113=Ge złączowy pnp=80=-=70=25=-=50=75=ТО-1

2SB114=Ge złączowy pnp=65=1,5=70=25=-=50=75=ТО-1

2SB1140=PNP=-=320MHz=-=-=25V=10W=-=-

2SB1143=PNP=-=-=-=-=60V=4A=-=-

2SB115=Ge złączowy pnp=85=1,5=70=25=-=50=75=то-1

2SB1156=PNP=-=-=100W=-=130V=20A=-=-

2SB116=Ge złączowy pnp=110=1,5=70=25=20=50=75=TO-1

2SB1163=PNP=-=-=150W=-=170V=15A=-=-

2SB1168=PNP=-=130W=20W=-=120V=4A=-=-

2SB117=Ge złączowy pnp=140=1,5=70=25=20=50=75=TO-1

2SB1185=NPN=-=-=25W=-=50V=3A=-=-

2SB1187=PNP=-=-=35W=-=80V=3A=-=-

2SB119=Ge złączowy pnp=większe od 6=0,2=-=32=16=ЗА=75=-

2SB119A=Ge złączowy pnp=większe od 6=0,2=-=60=30=ЗА=75=-

2SB120=Ge złączowy pnp=70=0,7=150=32=-=20=75=TO-1

2SB1202=PNP=-=150MHz=15W=-=60V=3A=-=-

2SB121=Ge złączowy pnp=60=0,5=50=105=60=100=75=TO-1

2SB1212=PNP=-=50MHz=.9W=-=160V=1.5A=-=-

2SB122=Ge złączowy pnp=35-110=większe od 0,15=25 W=80=80=1,5A=75=TO-3

2SB123=Ge złączowy pnp=większe od 5=-=-=40=-=5A=75=TO-3

2SB124=Ge złączowy pnp=43-190=większe od 0,23=40 W=60=60=15 A=70=-

2SB1243=PNP=-=-=1W=-=60V=3A=-=-

2SB125=Ge złączowy pnp=43-190=większe od 0,23=40 W=36=36=15 A=70=-

2SB1254=PNP=-=-=70W=-=160V=7A=-=-

2SB126=Si npn=20-200=-=34W=-=18=3A=-=-

2SB126=Ge złączowy pnp=20-55=-=30W=32=-=3,5A=90=TO-3

2SB126A=Si npn=20-200=większe od 1GHz=10W=-=18=750=-=-

2SB126A=Ge złączowy pnp=20-55=-=30W=60=-=3,5A=90=TO-3

2SB127=Si npn=20-200=większe od 500=17W=-=18=1,5A=-=-

2SB127=Ge złączowy pnp=45-130=-=30W=32=-=3,5A=90=TO-3

2SB1274=PNP=-=-=10W=-=60V=1.5A=-=-

2SB127A=Si npn=20-200=większe od 300=34W=-=18=3A=-=-

2SB127A=Ge złączowy pnp=45-130=-=30W=60=-=3,5 A=90=TO-3

2SB128=Ge złączowy pnp=większe od 16=-=30W=80=-=6 A=90=TO-3

2SB128=Si npn=20-200=-=10W=-=18=750=-=-

2SB128A=Si npn=20-200=-=17W=-=18=1,5A=-=-

2SB128A=Ge złączowy pnp=większe od 16=-=30W=120=-=6 A=90=TO-3

2SB129=Si npn=20-200=-=34W=-=18=3A=-=-

2SB129=Ge złączowy pnp=30-80=-=30W=80=-=6 A=90=TO-3

2SB1292=PNP=-=-=30W=-=80V=5A=-=-

2SB129A=Ge złączowy pnp=30-80=-=30W=120=60=6 A=90=TO-3

2SB130=Ge złączowy pnp=27=-=6,5W=32 ,=-=1,5A=75=TO-66

2SB131=Ge złączowy pnp=35-160=większe od 0,005=65 W=40=32=1,5A=75=TO-3

2SB131A=Ge złączowy pnp=35-160=większe od 0,005=65 W=40=32=8 A=75=TO-3

2SB132A=Ge złączowy pnp=35-160=większe od 0,005=65 W=80=50=8A=75=TO-3

2SB134=Ge złączowy pnp=25-180=0,8=100=25=-=50=85=TO-1

2SB135=Ge złączowy pnp=30-200=0,8=100=25=-=50=55=TO-1

2SB136=Ge złączowy pnp=40-150=0,8=100=25=-=50=85=TO-1

2SB136A=Ge złączowy pnp=50-120=0,8=150=60=(40)=300=85=TO-1

2SB137=Ge złączowy pnp=30-150=0,4=30W=30=25=5 A=85=TO-3

2SB138=Ge złączowy pnp=30-250=0,4=30 W=60=35=5 A=85=TO-3

2SB138A=Ge złączowy pnp=30-250=0,4=30W=80=40=5 A=85=TO-3

2SB138B=Ge złączowy pnp=30-250=0,4=30W=80=60=5 A=85=TO-3

2SB140=Ge złączowy pnp=62-89=większe od 0,005=12W=40=20=1,5A=85=TO-3

2SB141=Ge złączowy pnp=62-89=większe od 0,005=12W=60=40=1,5A=85=TO-3

2SB142=Ge złączowy pnp=12-31=większe od 0,005=10W=30=30=1 A=85=TO-3

2SB1429=PNP=-=-=150W=-=180V=15A=-=-

2SB143=Ge złączowy pnp=23-59=większe od 0,005=10 W=30=30=1 A=85=TO-3

2SB143P=Ge złączowy pnp=23-59=0,007=10W=30=30=1 A=85=TO-3

2SB144=Ge złączowy pnp=45-119=0,005=10W=30=30=1 A=85=TO-3

2SB144P=Ge złączowy pnp=45-119=0,007=10W=30=30=1 A=85=TO-3

2SB145=Ge złączowy pnp=23-59=0,005=10W=30=30=1 A=85=TO-3

2SB146=Ge złączowy pnp=45-119=0,005=10W=30=30=1 A=85=TO-3

2SB147=Ge złączowy pnp=28-119=0,007=-=60=60=1,5 A=85=TO-3

2SB148=Ge złączowy pnp=43-190=0,23=40 W=80=80=15A=70=-

2SB149=Ge złączowy pnp=25-115=większe od 0,15=25 W=40=(30)=8A=75=TO-3

2SB149=Si npn=20-200=-=17W=-=12=1,5A=-=-

2SB149N=Ge złączowy pnp=40-80=-=40 W=60=-=7A=85=TO-3

2SB149N=Si npn=10-150=100=175W=-=18=20A=-=-

2SB150=Ge złączowy pnp=20-60=większe od 0,5=(50)=105=40=40=75=TO-1

2SB151=Ge złączowy pnp=30-75=-=50W=80=60=5 A=75=TO-3

2SB152=Ge złączowy pnp=30-75=-=50 W=100=80=5 A=75=TO-3

2SB153=Ge złączowy pnp=70=-=150=12=-=70=75=-

2SB154=Ge złączowy pnp=70=-=150=12=-=70=75=-

2SB155=Ge złączowy pnp=10-50=-=150=16=-=300=85=TO-1

2SB155H=Ge złączowy pnp=40-75=-=150=20=-=300=,85=TO-1

2SB156=Ge złączowy pnp=70=-=450=16=16=300=85=TO-1

2SB156=Si npn=250-1200=100=400=-=100=50=-=-

2SB156A=Ge złączowy pnp=90=-=450=20=20=300=85=TO-1

2SB156A=Si npn=większe od 15=20=80W=-=400=16A=-=-

2SB157=Ge złączowy pnp=35=-=10=7=-=5=55=3X4 mm

2SB158=Ge złączowy pnp=55=-=10=7=-=5=55=3x4 mm

2SB159=Ge złączowy pnp=80=-=10=7=-=5=55=3x4 mm

2SB160=Ge złączowy pnp=75=-=10=7=-=5=55=3X4mm

2SB161=Ge złączowy pnp=50=0,65=125=30=-=100=75=TO-5

2SB162=Ge złączowy pnp=50=0,65=180=30=-=100=75=TO-5

2SB164=Ge złączowy pnp=70=0,8=180=30=-=100=75=TO-5

2SB165=Ge złączowy pnp=100=1=125=30=-=100=75=TO-5

2SB166=Ge złączowy pnp=100=-=180=30=-=100=75=TO-5

2SB167=Ge złączowy pnp=80=1,2=200=20=20=500=75=TO-1

2SB168=Ge złączowy pnp=60=0,8=150=9=-=100=75=TO-1

2SB169=Ge złączowy pnp=85=1=150=9=-=100=75=TO-1

2SB170=Ge złączowy pnp=20-40=-=125=32=-=10=75=TO-1

2SB171=Ge złączowy pnp=25-85=-=125=32=-=10=75=TO-1

2SB171=Si npn=większe od 15=20=100W=-=400=20A=-=-

2SB172=Si npn=większe od 50=250=200=-=20=30=-=-

2SB172=Ge złączowy pnp=30-75=-=125=32=-=125=75=TO-1

2SB173=Si npn=45-150=130=25W=-=55=8A=-=-

2SB173=Ge złączowy pnp=25-130=-=125=20=-=10=75=TO-1

2SB174=Ge złączowy pnp=65=0,7=225=20=-=300=85=RO-8

2SB175=Ge złączowy pnp=55-360=-=125=32=-=10=75=TO-1

2SB175=PNP=-=-=.125W=-=30V=.1A=-=-

2SB175=Si npn=większe od 4k=-=8W=-=20=1,5A=-=-

2SB176=Ge złączowy pnp=30-140=-=125=32=-=125=75=TO-1

2SB176=Si npn=większe od 4k=-=8W=-=20=1,5A=-=-

2SB177=Ge złączowy pnp=30-140=-=125=60=-=125=75=TO-1

2SB178=Ge złączowy pnp=35-240=-=225=20=-=300=75=TO-1 A

2SB178A=Ge złączowy pnp=35-240=-=225=40=-=300=75=TO-1 A

2SB178B=Ge złączowy pnp=35-240=-=225=60=-=300=75=TO-1 A

2SB178N=Ge złączowy pnp=75-150=-=225=40=-=300=75=TO-1 A

2SB178Q=Si npn=większe od 10k=-=8W=-=20=1,5A=-=-

2SB180A=Ge złączowy pnp=25-150=0,018=12W=40=30=500=75=TO-8

2SB181=Ge złączowy pnp=20-150=-=5,5W=60=40=500=75=TO-8

2SB181A=Ge złączowy pnp=25-150=0,013=12W=60=40=500=75=TO-8

2SB183=Ge złączowy pnp=65=0,7=50=12=-=20=75=TO-2

2SB184=Ge złączowy pnp=100=-=50=12=-=20=75=TO-2

2SB185=Si npn=100-320=230=200=-=50=100=-=-

2SB186=Ge złączowy pnp=150-400=-=150=25=-=50=75=TO-1

2SB186=Si npn=250-1200=230=200=-=50=100=-=-

2SB186A=Si npn=100-320=230=200=-=50=100=-=-

2SB186B=Si npn=55=-=1W=-=40=1A=-=-

2SB187=Si npn=60-320=większe od 180=750=-=45=1,5A=-=-

2SB187=Ge złączowy pnp=50-160=-=150=25=-=50=75=TO-1

2SB188=Ge złączowy pnp=-=-=150=25=-=50=75=TO-1

2SB189=Ge złączowy pnp=40-145=1=250=25=-=250=75=-

2SB18C=Ge złączowy pnp=20-150=-=5,5W=40=30=500=75=TO-8

2SB19=Si npn=30-180=większe od 2GHz=3,5W=-=15=350=-=-

2SB199=Ge złączowy pnp=90=0,8=250=12=-=300=75=TO-7

2SB20=Si npn=30-180=większe od 2,2GHz=5W=-=15=350=-=-

2SB200=Ge złączowy pnp=30-150=0,5=250=32=(32)=400=75=-

2SB200A=Ge złączowy pnp=30-150=0,8=250=45=(45)=400=75=-

2SB201=Ge złączowy pnp=40-300=większe od 0,2=160=35=(35)=400=75=TO-5

2SB202=Ge złączowy pnp=70-290=0,5=250=32=(32)=400=75=-

2SB203=Ge złączowy pnp=20-60=-=80 W=40=30=20 A=85=-

2SB204=Ge złączowy pnp=50-150=-=80 W=40=30=30 A=85=-

2SB205=Ge złączowy pnp=20-60=-=80 W=80=60=20 A=85=-

2SB205=Si npn=50-200=80=80W=-=130=8A=-=-

2SB206=Ge złączowy pnp=50-150=-=80 W=80=60=30 A=85=-

2SB206=Si npn=50-200=80=120W=-=120=12A=-=-

2SB207=Ge złączowy pnp=20-60=-=80 W=100=75=20 A=85=-

2SB207=Si npn=50-200=80=120W=-=150=12A=-=-

2SB207A=Ge złączowy pnp=20-60=-=80 W=140=85=20 A=85=-

2SB207A=Si npn=większe od 2k=-=W=-=60=2A=-=-

2SB208=Si npn=większe od 2k=-=8W=-=60=2A=-=-

2SB208A=Ge złączowy pnp=50-150=-=80 W=140=85=30 A=85=-

2SB208A=Si npn=15-120=-=8,7W=-=45=600=-=-

2SB209=Ge złączowy pnp=20-60=0,0025=80 W=40=30=20 A=85=-

2SB21=Si npn=15-120=-=17,5W=-=45=1,2A=-=-

2SB210=Ge złączowy pnp=50-150=0,0025=80 W=40=30=30A=85=-

2SB211=Ge złączowy pnp=20-60=0,0025=80 W=80=60=20 A=85=-

2SB211=Si npn=większe od 30=4,5GHz=225=-=20=30=-=-

2SB212=Ge złączowy pnp=50-150=0,0025=80 W=80=60=30 A=85=-

2SB212=Si npn=większe od 50=2,2GHz=150=-=7=30=-=-

2SB213=Ge złączowy pnp=20-60=0,0025=80 W=100=75=20 A=85=-

2SB213=Si npn=20-200=-=7,5W=-=18=750=-=-

2SB213A=Ge złączowy pnp=20-60=0,0025=80 W=140=85=20 A=85=-

2SB213A=Si npn=20-200=-=70W=-=18=6A=-=-

2SB214=Si npn=większe od 20=-=40W=-=100=4A=-=-

2SB214=Ge złączowy pnp=50-150=0,0025=80 W=100=75=30 A=85=-

2SB214A=Ge złączowy pnp=50-150=0,0025=80 W=140=85=30 A=85=-

2SB214A=Si npn=większe od 10=-=40W=-=400=4A=-=-

2SB215=Ge złączowy pnp=20-200=-=-=100=-=ЗА=75=TO-3

2SB216=Ge złączowy pnp=70=-=(20 W)=60=35=1 A=75=TO-3

2SB217=Ge złączowy pnp=70=-=(20 W)=25=25=1 A=75=TO-3

2SB218=Ge złączowy pnp=50=2=225=80=(40)=100=75=TO-5

2SB219=Ge złączowy pnp=31=1=225=30=(25)=200=75=TO-5

2SB22=Si npn=większe od 20=-=65W=-=100=15A=-=-

2SB220=Ge złączowy pnp=50=1,5=225=30=(25)=200=75=TO-5

2SB221=Ge złączowy pnp=72=2=225=30=(25)=200=75=TO-5

2SB222=Ge złączowy pnp=97=2,5=225=30=(25)=200=75=TO-5

2SB223=Ge złączowy pnp=150=3=225=30=(25)=200=75=TO-5

2SB223M=Ge złączowy pnp=20-55=większe od 0,2=44 W=80=35=5 A=91=TO-3

2SB224=Ge złączowy pnp=35=2=225=45=(30)=500=75=TO-5

2SB226=Ge złączowy pnp=73=3=225=45=(30)=500=75=TO-5

2SB227=Ge złączowy pnp=91=3,3=225=45=(30)=500=75=TO-5

2SB228=Ge złączowy pnp=20-54=-=-=80=35=5 A=75=TO-3

2SB229=Ge złączowy pnp=20-54=-=-=100=40=5 A=75=TO-3

2SB229H=Ge złączowy pnp=20-55=większe od 0,2=44 W=100=40=5A=91=TO-3

2SB230=Ge złączowy pnp=20-54=-=-=120=50=5 A=75=TO-3

2SB231=Ge dyfuzyjny pnp=25-200=większe od 0,7=25 W=120=120=6A=75=TO-3

2SB232=Ge dyfuzyjny pnp=większe od 20=-=-=130=-=6 A=75=TO-3

2SB233=Ge dyfuzyjny pnp=większe od 100=-=-=130=-=6 A=75=TO-3

2SB234=Ge dyfuzyjny pnp=większe od 15=-=-=180=-=1,5 A=75=TO-3

2SB235=Ge złączowy pnp=43-190=większe od 0,23=60W=80=80=15 A=85=TO-36

2SB236=Ge złączowy pnp=43 - 190=większe od 0,23=60 W=60=60=15 A=85=TO-36

2SB237=Ge złączowy pnp=43-190=większe od 0,23=60 W=36=36=15 A=85=TO-36

2SB238=Ge złączowy pnp=40-80=0,5=13W=40=30=1 A=85=TO-8

2SB239=Ge złączowy pnp=30-90=0,5=13W=80=45=1 A=85=TO-8

2SB239A=Ge złączowy pnp=30-90=0,5=13W=100=50=1 A=85=TO-8

2SB23GH=Ge złączowy pnp=20-55=większe od 0,15=44 W=120=50=5 A=91=TO-3

2SB240=Ge złączowy pnp=30-90=0,5=13W=40=30=1 A=85=TO-8

2SB240A=Ge złączowy pnp=30-90=0,5=13W=60=40=1 A=85=TO-8

2SB241=Ge złączowy pnp=30-90=0,5=13W=80=45=1 A=85=TO-8

2SB241A=Ge złączowy pnp=30-90=0,5=13W=100=50=1 A=85=TO-8

2SB242=Ge złączowy pnp=20-60=0,5=13W=30=20=1 A=85=TO-8

2SB242A=Ge złączowy pnp=20-60=0,5=13W=60=30=1 A=85=TO-8

2SB243=Ge złączowy pnp=40-150=0,5=13W=30=20=1 A=85=TO-8

2SB243A=Ge złączowy pnp=40-150=0,5=13W=60=30=1 A=85=TO-8

2SB244=Ge złączowy pnp=20-60=0,5=13W=80=40=1 A=85=TO-8

2SB245=Ge złączowy pnp=40-150=0,5=13W=80=40=1 A=85=TO-8

2SB246=Ge złączowy pnp=40-80=0,35=54 W=40=25=15A=75=TO-3

2SB248=Ge złączowy pnp=40-80=0,35=54 W=40=25=5A=75=TO-3

2SB248A=Ge złączowy pnp=40-80=0,35=54 W=60=35=5A=75=TO-3

2SB249=Ge złączowy pnp=40-80=0,35=54 W=80=40=5A=75=TO-3

2SB25=Si npn=większe od 10=-=65W=-=400=15A=-=-

2SB250=Ge złączowy pnp=20-60=0,35=54 W=20=(20)=5A=90=TO-3

2SB250A=Ge złączowy pnp=20-60=0,35=54W=60=(40)=5A=90=TO-3

2SB251=Ge złączowy pnp=40-100=0,35=54 W=30=(20)=5A=90=TO-3

2SB251A=Ge złączowy pnp=40-100=0,35=54 W=60=(40)=5A=90=TO-3

2SB252A=Ge złączowy pnp=20-60=0,35=54 W=120=(50)=5A=90=TO-3

2SB253=Ge złączowy pnp=40-80=0,35=54 W=80=(50)=5A=90=TO-3

2SB253A=Ge złączowy pnp=40-80=0,35=54 W=120=(80)=5A=90=TO-3

2SB254=Ge złączowy pnp=100=-=4W=35=35=600=75=TO-66

2SB255=Ge złączowy pnp=50=-=4W=35=35=600=75=TO-ĆĆ

2SB256=Ge złączowy pnp=75=-=4W=25=25=600=75=TO-66

2SB257=Ge złączowy pnp=50-200=5=60=18=-=40=75=TO-1

2SB258=Ge dyfuzyjny pnp=38-280=1,5=60 W=120=-=15A=75=TO-36

2SB259=Ge dyfuzyjny pnp=38-280=1,5=60 W=80=-=15A=75=TO-36

2SB25N=Si npn=30-200=7,5GHz=600W=-=12=40=-=-

2SB260=Ge dyfuzyjny pnp=38-280=1,5=60 W=50=-=15A=75=TO-36

2SB262=Ge złączowy pnp=90=3=65=20=(15)=30=75=RO-18

2SB263=Ge złączowy pnp=60=1,5=200=20=18=150=75=TO-1

2SB264=Ge złączowy pnp=65=-=70=25=-=50=75=TO-1

2SB264=Ge złączowy pnp=67=1,3=150=25=-=150=75=TO-1

2SB265=Ge złączowy pnp=43-200=większe od 0,7=170=40=3o=100=75=TO-5

2SB267=Ge złączowy pnp=70=1,3=150=25=-=150=75=TO-1

2SB268=Ge złączowy pnp=67=1,3=150=25=-=150=75=TO-1

2SB270=Ge złączowy pnp=20-400=-=140=25=-=50=75=TO-1

2SB271=Ge złączowy pnp=80=-=600=25=-=-=-=TO-1

2SB272=Ge złączowy pnp=100=0,8=720=25=-=500=85=TO-1

2SB273=Ge złączowy pnp=100=0,8=720=35=(35)=500=85=TO-1

2SB274=Ge złączowy pnp=10-160=-=12W=120=80=6A=91=TO-3

2SB275=Ge złączowy pnp=10-160=-=12W=120=105=6A=91=TO-3

2SB282=Ge złączowy pnp=większe od 15=-=30W=80=-=6A=90=TO-3

2SB283=Ge złączowy pnp=większe od 35=-=30W=60=-=6A=90=TO-3

2SB284=Ge złączowy pnp=większe od 20=-=30W=60=-=6A=90=TO-3

2SB285=Ge złączowy pnp=większe od 30=-=30W=80=-=6A=90=TO-3

2SB290=Ge złączowy pnp=50-200=5=65=18=-=40=75=TO-5

2SB291=Ge złączowy pnp=22-220=-=150=30=-=150=75=TO-5

2SB292=Ge złączowy pnp=40-130=-=150=30=30=100=75=TO-5

2SB292A=Ge złączowy pnp=40-130=1=150=60=-=150=75=TO-1

2SB293=Ge złączowy pnp=70=1,2=150=18=(13)=250=75=TO-1

2SB294=Ge złączowy pnp=36=1,2=150=18=(13)=250=75=TO-1

2SB295=Ge złączowy pnp=30-120=0,0045=40 W=100=(65)=5A=75=TO-3

2SB295=Ge złączowy pnp=20-100=1,5=35W=130=-=10A=75=TO-3

2SB299=Ge złączowy pnp=65=0,3=150=-=-=-=75=TO-1

2SB300=Ge dyfuzyjny pnp=30-200=-=35 W=100=(100)=10A=75=TO-3

2SB301=Ge dyfuzyjny pnp=30-200=-=35W=60=(60)=10A=75=TO-3

2SB302H=Ge złączowy pnp=150-300=-=80=10=-=15=85=TO-1

2SB303=Si npn=20-160=6,5GHz=1,5W=-=15=150=-=-

2SB303=Ge złączowy pnp=100=1=100=25=-=20=75=TO-1

2SB304=Ge złączowy pnp=70=1=225=30=20=500=90=TO-5

2SB304A=Ge złączowy pnp=70=1=225=45=(30)=500=90=TO-5

2SB306=Ge złączowy pnp=50=0,9=75=105=-=20=90=TO-5

2SB309=Ge dyfuzyjny pnp=63=-=30 W=75=-=8A=90=TO-3

2SB309A=Ge dyfuzyjny pnp=63=-=30W=-=(60)=8A=90=TO-3

2SB311=Ge dyfuzyjny pnp=30-125=-=50W=180=-=10A=90=TO-3

2SB312=Ge dyfuzyjny pnp=14-100=-=43W=140=-=8A=85=TO-3

2SB313=Ge dyfuzyjny pnp=14-100=-=43 W=180=-=10A=85=TO-3

2SB319=Ge dyfuzyjny pnp=40-200=3=50 W=100=(60)=5A=85=TO-3

2SB320=Ge dyfuzyjny pnp=40-200=2=50 W=100=(60)=10A=85=TO-3

2SB321=Ge złączowy pnp=100=6=40=12=-=50=85=RO-68

2SB322=Ge złączowy pnp=50=6=40=12=-=50=85=RO-68

2SB323=Ge złączowy pnp=100=6=40=12=-=50=85=RO-68

2SB324=Ge złączowy pnp=25-50=0,35=80 W=100=65=15 A=100=TO-36

2SB324=Si npn=30-200=7,5GHz=600=-=12=40=-=-

2SB324=Ge złączowy pnp=53-200=0,015=550=32=-=500=90=TO-1 A

2SB324=PNP=-=-=.25W=-=-=1A=-=-

2SB325=Ge złączowy pnp=20-250=-=1,8W=120=(100)=600=90=RO-57

2SB326=Ge złączowy pnp=65=większe od 1=225=30=25=500=90=TO-5

2SB327=Ge złączowy pnp=110=większe od 1=225=30=25=500=90=TO-5

2SB328=Ge złączowy pnp=80=-=150=25=(20)=300=90=TO-1

2SB329=Ge złączowy pnp=150=-=150=25=(20)=300=90=TO-1

2SB330=Ge złączowy pnp=35=-=225=110=110=150=90=TO-5

2SB331=Ge złączowy pnp=20-125=3,35=80 W=40=25=15 A=100=TO-36

2SB331H=Ge złączowy pnp=20-125=0,35=80 W=40=25=15 A=100=to-36

2SB331H=Si npn=20-160=6,5GHz=1,5W=-=15=150=-=-

2SB332=Ge złączowy pnp=20-125=0,35=80 W=60=45=15 A=100=TO-36

2SB332H=Si npn=60-320=120=25W=-=160=3A=-=-

2SB332H=Ge złączowy pnp=20-125=0,35=80 W=60=45=15 A=100=TO-36

2SB333=Ge złączowy pnp=25-100=0,35=80 V/=80=55=15A=100=TO-36

2SB333H=Ge złączowy pnp=25-100=0,35=80 W=80=35=15 A=100=TO-36

2SB333M=Si npn=większe od 25=900=150=-=20=20=-=-

2SB334H=Ge złączowy pnp=25-100=0,35=80 W=100=65=15 A=100=TO-36

2SB334H=Si npn=większe od 20=większe od 650=250=-=15=50=-=-

2SB335=Ge złączowy pnp=36-110=-=83=20=-=60=75=4x6 mm

2SB336=Ge złączowy pnp=72-180=-=83=20=-=60=75=4x6 mm

2SB337=Si npn=40-200=większe od 400=250=-=30=20=-=-

2SB337=Ge złączowy pnp=50-165=0,3=30W=40=(30)=7A=100=TO-3

2SB337=PNP=-=-=30W=-=50V=7A=-=-

2SB337H=Si npn=większe od 20=większe od 800=250=-=15=50=-=-

2SB337H=Ge złączowy pnp=45-155=większe od 0,2=44 W=40=25=7A=91=TO-3

2SB338=Ge złączowy pnp=75=0,25=12W=60=30=7A=90=TO-3

2SB338H=Ge złączowy pnp=45-155=większe od 0,2=44 W=60=30=7A=91=TO-3

2SB338H=Si npn=20=-=100W=-=400=10A=-=-

2SB339=Ge złączowy pnp=50=0,25=12W=80=35=10 A=90=TO-3

2SB339H=Ge złączowy pnp=25-80=większe od 0,2=44 W=80=35=10A=91=TO-3

2SB339H=Si npn=15=-=150W=-=700=10A=-=-

2SB340=Ge złączowy pnp=50=0,25=44 W=100=40=10A=90=TO-3

2SB340H=Ge złączowy pnp=25-80=większe od 0,2=44 W=100=40=10A=91=TO-3

2SB340H=Si npn=15=-=150W=-=800=10A=-=-

2SB341=Ge złączowy pnp=50=0,25=44 W=120=50=10A=90=TO-3

2SB341H=Si npn=20=-=40W=-=400=4A=-=-

2SB341H=Ge złączowy pnp=25-00=większe od 0,2=44 W=120=50=10A=91=TO-3

2SB342=Ge dyfuzyjny pnp=50=1,5=30W=120=(120)=6A=85=TO-3

2SB343=Ge złączowy pnp=110-360=0,017=165=32=-=100=75=TO-1

2SB343=Ge dyfuzyjny pnp=50=1,5=30W=150=(150)=6A=85=TO-3

2SB345=Si npn=160-960=130=400=-=100=100=-=-

2SB345=Ge złączowy pnp=65-180=0,017=165=32=-=100=75=TO-1

2SB346=Si npn=160-960=130=400=-=120=100=-=-

2SB347=Ge złączowy pnp=65-180=0,017=165=32=-=100=75=TO-1

2SB347=Si npn=100-560=130=500=-=100=100=-=-

2SB349=Ge złączowy pnp=150=-=50=20=-=-=75=TO-1

2SB350=Ge złączowy pnp=100=-=150=25=(25)=50=75=TO-1

2SB351=Ge złączowy pnp=30-150=0,004=70 W=40=30=15A=-=TO-36

2SB352=Ge złączowy pnp=30-150=0,004=70 W=60=40=15A=-=TO-36

2SB353=Ge złączowy pnp=30-150=0,004=70 W=80=50=15 A=-=TO-36

2SB354=Ge złączowy pnp=30-150=0,004=70 W=100=60=15A=-=TO-36

2SB355=Ge złączowy pnp=30-120=-=15W=25=25=1 A=85=TO-66

2SB357=Ge złączowy pnp=20-120=-=15W=100=100=1 A=85=TO-66

2SB358=Ge dyfuzyjny pnp=większe od 10=-=50 W=80=80=6A=85=TO-3

2SB358H=Ge złączowy pnp=50-80=0,5=6,6W=45=35=1 A=85=TO-66

2SB359=Ge dyfuzyjny pnp=większe od 10=-=50W=120=120=10A=85=TO-3

2SB360=Ge dyfuzyjny pnp=większe od 10=-=50W=180=180=10A=85=TO-3

2SB361=Ge dyfuzyjny pnp=50-280=5=40 W=80=40=5 A=100=TO-3

2SB361H=Ge dyfuzyjny pnp=50-130=0,025=40 W=80=40=7A=100=TO-3

2SB362=Ge dyfuzyjny pnp=50-200=5=40 W=100=40=7A=100=TO-3

2SB362H=Ge dyfuzyjny pnp=50-110=0,025=40 W=100=40=7 A=100=TO-3

2SB364=Si npn=20=-=300W=-=400=40A=-=-

2SB364=Ge złączowy pnp=60-150=1=150=20=-=400=75=TO-1

2SB365=Si npn=50-300=80=390=-=10=80=-=-

2SB365=Ge złączowy pnp=35-90=1=150=20=-=400=75=TO-1

2SB367=Ge złączowy pnp=45-170=0,5=6,6W=25=25=1 A=85=TO-66

2SB367=Si npn=100-560=130=750=-=120=100=-=-

2SB367H=Ge złączowy pnp=50-80=0,5=6,6W=30=25=1 A=85=TO-66

2SB367H=Si npn=40-170=większe od 20=20W=-=300=150=-=-

2SB368=Si npn=większe od 10=większe od 1,2GHz=15W=-=17=1,4A=-=-

2SB368=Ge złączowy pnp=45-170=0,5=6,6W=45=35=1 A=85=TO-66

2SB368H=Si npn=większe od 10=większe od 900=30W=-=17=2,8A=-=-

2SB370=Si npn=większe od 10=-=50W=-=18=6A=-=-

2SB370A=Si npn=większe od 10=150=100W=-=18=6A=-=-

2SB371=Ge złączowy pnp=50-220=0,01=165=32=-=200=75=TO-1

2SB372=Ge złączowy pnp=70=-=1,5W=25=(25)=1 A=85=TO-5

2SB373=Ge złączowy pnp=150=0,7=1,5W=25=(25)=1 A=85=TO-5

2SB374=Ge złączowy pnp=150=-=1,5W=60=(60)=1 A=85=TO-5

2SB375=Si npn=60-320=większe od 20=900=-=160=1A=-=-

2SB375=Ge dyfuzyjny pnp=50=0,7=30W=150=(150)=9A=85=TO-3

2SB375A=Si npn=60-320=większe od 20=10W=-=160=1A=-=-

2SB376=Ge złączowy pnp=35-70=-=225=20=-=300=75=TO-1 A

2SB377=Ge złączowy pnp=82-218=1,4=270=32=30=150=85=TO-5

2SB378=Ge złączowy pnp=25-68=1,3=180=18=16=150=65=TO-5

2SB379=Ge złączowy pnp=51-138=większe od 1,5=180=18=16=150=65=TO-5

2SB380=Ge złączowy pnp=103-275=większe od 1,7=180=18=16=150=65=TO-5

2SB381=Ge złączowy pnp=25-68=większe od 1,3=270=32=3o=300=85=TO-5

2SB382=Ge złączowy pnp=51-138=większe od 1,5=270=32=30=300=85=TO-5

2SB383=Ge złączowy pnp=51-138=większe od 1,5=270=32=30=300=85=TO-5

2SB385=Ge złączowy pnp=50=-=80=20=(15)=30=85=ТО-1

2SB386=Ge złączowy pnp=80=1,5=150=-=-=-=85=ТО-1

2SB389=Ge złączowy pnp=100=8=80=12=-=10=85=ТО-1

2SB390=Ge dyfuzyjny pnp=50=1,5=30W=80=(80)=6 A=85=то-з

2SB391=Ge dyfuzyjny pnp=75=1,5=30W=50=(50)=6A=85=то-з

2SB400=Si npn=20=-=75W=-=400=4A=-=-

2SB400=Ge złączowy pnp=100=1=100=20=-=40=75=ТО-1

2SB403=Ge złączowy pnp=większe od 40=-=240=40=-=3oo=85=ТО-5

2SB405=Ge złączowy pnp=120=0,75=720=25=(25)=600=85=ТО-1

2SB405=Si npn=większe od 10=większe od 1,5GHz=7,5W=-=17=800=-=-

2SB405ST=Si npn=większe od 10=400=30W=-=18=3,5A=-=-

2SB407=Si npn=20-100=większe od 100=25W=-=45=6A=-=-

2SB411=Si npn=większe od 20=200=40W=-=18=5A=-=-

2SB414=Ge dyfuzyjny pnp=33-130=2=12,5W=32=-=1,5A=85=ТО-66

2SB415=Si npn=250-1200=90=400=-=60=100=-=-

2SB419H=Ge złączowy pnp=80-170=większe od 0,04=6W=45=35=1,5 A=100=ТО-66

2SB424=Ge złączowy pnp=34-115=0,3=30W=80=(80)=ЗА=85=то-з

2SB425=Ge złączowy pnp=34-115=0,3=30W=60=(60)=ЗА=85=то-з

2SB426=Ge złączowy pnp=34-115=0,3=30W=32=(32)=ЗА=85=то-з

2SB427=Ge złączowy pnp=60=-=225=45=(30)=500=85=ТО-5

2SB428=Ge złączowy pnp=90=1=225=45=(30)=500=85=ТО-5

2SB430=Ge złączowy pnp=20-130=-=80 W=100=50=30A=85=ТО-36

2SB430=Ge dyfuzyjny pnp=większe od 10=większe od 0,01=80 W=70=-=20 А=100=ТО-36

2SB432=Ge dyfuzyjny pnp=40-170=3=50 W=150=(100)=5 А=100=ТО-З

2SB433=Ge złączowy pnp=30-120=-=56 W=70=60=15 А=100=ТО-36

2SB434=Si npn=większe od 30=80=95W=-=100=10A=-=-

2SB434G=Si npn=30-70=80=95W=-=100=10A=-=-

2SB435=Si npn=większe od 60=80=95W=-=100=10A=-=-

2SB435G=Si npn=20=-=150W=-=200=15A=-=-

2SB439=Si npn=20=-=300W=-=200=40A=-=-

2SB439=Ge złączowy pnp=70-270=2=150=30=(20)=150=75=ТО-1

2SB44=Ge złączowy pnp=45-115=większe od 0,5=(80)=30=-=50=75=TO-1

2SB440=Si npn=30-200=3,50=600=-=18=150=-=-

2SB440=Ge złączowy pnp=70-270=2=150=30=(20)=150=75=ТО-1

2SB442H=Ge złączowy pnp=30-160=4=40 W=160=80=6А=100=то-з

2SB443=Ge złączowy pnp=70-300=3=100=18=18=10=85=ТО-1

2SB444=Ge złączowy pnp=130-300=-=100=18=18=10=85=ТО-1

2SB444H=Ge złączowy pnp=70-300=3=100=18=18=10=85=ТО-1

2SB445=Ge dyfuzyjny pnp=40-200=1,5=10W=40=(40)=1,5А=100=MD10

2SB447=Ge dyfuzyjny pnp=15-50=1,5=45 W=220=-=6A=100=TO-3

2SB448=Ge złączowy pnp=30-110=większe od 0,01=13W=32=-=1 A=85=MD11

2SB449=Ge złączowy pnp=20-80=0,01=22,5 W=50=-=3,5 A=100=TO-3

2SB449=Si npn=większe od 10=500=6W=-=40=1A=-=-

2SB450=Ge złączowy pnp=120=1,3=200=25=25=500=85=TO-1

2SB451=Ge złączowy pnp=80=1=300=25=25=1 A=85=RO-107

2SB452=Ge złączowy pnp=150=1=300=25=25=1 A=85=RO-107

2SB452A=Ge złączowy pnp=150=1=300=32=25=1 A=85=RO-107

2SB453=Ge złączowy pnp=120=1,5=-=-=-=-=85=RO-107

2SB454=Ge złączowy pnp=120=1,5=-=-=-=-=85=RO-107

2SB455=Ge złączowy pnp=120=1,5=-=-=-=-=85=RO-107

2SB457=Si npn=większe od 10=-=70W=-=18=6A=-=-

2SB457=Ge złączowy pnp=110=0,8=150=20=20=500=85=TO-1

2SB457A=Si npn=80=-=1,5W=-=200=100=-=-

2SB458=Ge złączowy pnp=28-210=-=4W=25=25=1 A=85=MD17

2SB458A=Ge złączowy pnp=28-210=-=4W=45=45=1 A=85=MD17

2SB458B=Ge złączowy pnp=28-210=-=4W=100=100=1 A=85=MD17

2SB459=Ge złączowy pnp=180=-=120=30=(18)=50=100=TO-1

2SB46=Ge złączowy pnp=150=-=(80)=25=-=150=75=TO-1

2SB460=Ge złączowy pnp=180=-=120=40=(25)=50=100=TO-1

2SB462=Ge złączowy pnp=30-250=0,9=6W=60=(60)=2A=85=TO-66

2SB463=Ge złączowy pnp=30-120=0,9=6W=32=(32)=2A=85=TO-66

2SB464=Ge dyfuzyjny pnp=30-170=1,6=30W=100=(100)=6A=85=TO-3

2SB466=Ge złączowy pnp=25-150=0,013=12W=40=30=500=85=MD10

2SB467=Ge złączowy pnp=25-150=0,013=12W=60=40=500=85=MD10

2SB468=Ge złączowy pnp=14-130=-=32 W=220=115=10A=85=TO-3

2SB47=Ge złączowy pnp=60-250=większe od 1=(80)=12=-=50=75=TO-1

2SB470=Ge złączowy pnp=160=-=80=25 ,=(18)=50=-=TO-1

2SB471=Ge złączowy pnp=50-165=0,3=30W=60=(45)=10A=100=To-3

2SB472=Ge złączowy pnp=80-165=10,3=30W=80=(50)=10A=100=TO-3

2SB473=Si npn=50-200=60=120W=-=180=12A=-=-

2SB474=Si npn=35-200=80=100W=-=120=10A=-=-

2SB474=PNP=-=-=12W=-=35V=2A=-=-

2SB475=Si npn=35-200=80=100W=-=120=15A=-=-

2SB475=Ge złączowy pnp=30-250=-=50=20=-=300=75=TO-1

2SB476=Si npn=35-200=80=100W=-=70=15A=-=-

2SB476=Ge złączowy pnp=większe od 40=-=6W=20=-=2A=85=TO-5

2SB476S=Si npn=35-200=80=150W=-=120=30A=-=-

2SB476W=Si npn=35-200=80=150W=-=70=30A=-=-

2SB477=Ge złączowy pnp=20-130=-=80 W=30=15=30 A=85=ТО-36

2SB478=Ge złączowy pnp=20-130=-=80 W=60=30=30 A=85=ТО-36

2SB479=Ge złączowy pnp=20-130=-=80 W=80=40=30A=85=ТО-36

2SB481=Ge złączowy pnp=30-110=0,015=6W=32=-=ЗА=90=ТО-66

2SB481=Si npn=2k-20k=-=100W=-=100=10A=-=-

2SB482=Ge złączowy pnp=80-150=7=120=35=(25)=50=85=ТО-1

2SB483=Ge złączowy pnp=40-250=0,025=60 W=140=85=15A=85=то-з

2SB483=Ge złączowy pnp=40-250=0,025=60W=80=60=15A=85=то-з

2SB484=Ge złączowy pnp=40-250=0,025=60 W=100=75=15A=85=TO-3

2SB486=Ge złączowy pnp=80-500=7=120=25=(20)=50=85=ТО-1

2SB488=Ge złączowy pnp=30-150=-=5W=60=30=500=85=MD26

2SB49=Ge złączowy pnp=51-138=większe od 1,3=140=16=16=100=65=TO-5

2SB492=PNP=-=-=6W=-=25V=2A=-=-

2SB492=Si npn=2k-20k=-=100W=-=100=15A=-=-

2SB492ST=Si npn=60-320=150=1W=-=160=150=-=-

2SB493=Ge złączowy pnp=większe od 40=0,03=9W=40=-=5 A=90=ТО-8

2SB493=Si npn=większe od 15=-=250W=-=400=60A=-=-

2SB493W=Si npn=większe od 10=-=250W=-=200=60A=-=-

2SB494=Ge złączowy pnp=większe od 38=1=200=25=18=1 A=85=ТО-1

2SB495=Ge złączowy pnp=110=1=200=25=18=1 A=85=ТО-1

2SB495=Si npn=40-170=50=10W=-=300=100=-=-

2SB495A=Ge złączowy pnp=110=1=200=32=25=1 A=85=ТО-1

2SB496=Ge złączowy pnp=większe od 60=2=300=25=(18)=250=85=ТО-1

2SB496=Si npn=70-700=większe od 80=200=-=50=150=-=-

2SB497=Ge złączowy pnp=90=3=65=20=(15)=30=85=RO-18

2SB50=Ge złączowy pnp=103-171=większe od 1,6=140=16=16=100=65=TO-5

2SB502=Si dufuzyjny pnp=30-280=1=20W=110=80=ЗА=150=ТО-66

2SB502A=Si npn=70-700=większe od 80=200=-=50=150=-=-

2SB503=Si dufuzyjny pnp=30-280=1=20 W=70=50=ЗА=150=ТО-66

2SB503A=Si npn=200-700=100=200=-=120=100=-=-

2SB504=Si npn=55-240=80=120W=-=140=12A=-=-

2SB504A=Si npn=55-240=80=150W=-=160=15A=-=-

2SB505=Si npn=60-320=większe od 20=20W=-=150=1,5A=-=-

2SB506=Si npn=30-150=większe od 50=900=-=300=100=-=-

2SB506A=Si npn=100-320=większe od 40=15W=-=160=1,5A=-=-

2SB507=Si npn=40-200=15=60W=-=80=5A=-=-

2SB508=Si npn=40-200=15=70W=-=100=6A=-=-

2SB509=Si npn=40-200=15=80W=-=120=7A=-=-

2SB51=Ge złączowy pnp=25-68=większe od 1=200=30=20=200=85=TO-5

2SB510=Si npn=40-280=50=120W=-=150=10=-=-

2SB510S=Si npn=140-600=150=900=-=10=2A'=-=-

2SB511=Si npn=większe od 15=20=40W=-=400=6A=-=-

2SB511A=PNP=-=8MHz=10W=-=35V=1.5A=-=-

2SB512=Si npn=większe od 15=20=50W=-=400=12A=-=-

2SB512A=Si planarny pnp=większe od 30=0,07=25 W=80=80=ЗА=150=ерох

2SB512A=Si npn=większe od 15=20=80W=-=400=16A=-=-

2SB513=Si npn=większe od 15=20=100W=-=400=20A=-=-

2SB513A=Si planarny pnp=większe od 30=0,07=25 W=80=80=ЗА=150=ерох

2SB513A=Si npn=większe od 15=20=60W=-=400=6A=-=-

2SB514=Si npn=większe od 15=20=80W=-=400=12A=-=-

2SB515=Si npn=większe od 15=20=200W=-=400=40A=-=-

2SB518-1=Si npn=10-150=300=50W=-=18=6A=-=-

2SB518-2=Si npn=większe od 20=200=20W=-=18=5A=-=-

2SB519-1=Si npn=większe od 20=-=250W=-=35=20A=-=-

2SB519-2=Si npn=60-200=80=120W=-=120=12A=-=-

2SB52=Ge złączowy pnp=51-138=większe od 1,3=200=30=20=200=85=TO-5

2SB520-1=Si npn=30-200=większe od 50=1,25W=-=300=100=-=-

2SB520-2=Si npn=30-150=większe od 20=10W=-=300=100=-=-

2SB521-1=Si npn=60-200=80=120W=-=160=12A=-=-

2SB521-2=Si npn=60-200=80=150W=-=160=15A=-=-

2SB522-1=Si npn=20-200=-=10W=-=18=750=-=-

2SB522-2=Si npn=20-200=-=17W=-=18=1,5A=-=-

2SB523=Si npn=60-200=80=120W=-=120=12A=-=-

2SB524=Si npn=60-200=80=120W=-=160=12A=-=-

2SB525=Si npn=60-200=80=60W=-=120=10A=-=-

2SB526=Si npn=60-350=120=25W=-=100=2A=-=-

2SB527=PNP=-=70MHz=10W=-=110V=.8A=-=-

2SB527=Si npn=większe od 20=-=20W=-=400=2A=-=-

2SB528=Si npn=większe od 10=-=40W=-=400=5A=-=-

2SB529=Si npn=większe od 10=-=80W=-=400=7A=-=-

2SB53=Ge złączowy pnp=51-87=większe od 1,3=200=30=25=250=85=TO-5

2SB530=Si npn=250-1200=90=400=-=90=100=-=-

2SB531=PNP=-=8MHz=50W=-=90V=6A=-=-

2SB531=Si npn=250-1200=90=400=-=120=100=-=-

2SB532=Si npn=250-1200=90=400=-=60=100=-=-

2SB533=Si npn=250-1200=90=400=-=90=100=-=-

2SB536=PNP=-=-=20W=-=140V=1.5A=-=-

2SB536=Si npn=250-1200=90=400=-=120=100=-=-

2SB537=Si npn=70-400=większe od 150=300=-=50=200=-=-

2SB537=PNP=-=60MHz=20W=-=130V=1.5A=-=-

2SB539=Si npn=70-240=120=25W=-=50=5A=-=-

2SB539=PNP=-=8MHz=100W=-=130V=1OA=-=-

2SB539A=Si npn=55-240=90=120W=-=140=12A=-=-

2SB539B=Si npn=55-240=80=150W=-=160=15A=-=-

2SB539C=Si npn=30-200=80=800=-=300=100=-=-

2SB54=Ge złączowy pnp=80-300=-=(150)=30=(20)=150=75=TO-1

2SB54=Si npn=30-200=80=1W=-=300=100=-=-

2SB540=Si npn=większe od 10=-=15W=-=17=2A=-=-

2SB541=Si npn=większe od 10=-=35W=-=17=3,5A=-=-

2SB542=Si npn=większe od 10=-=70W=-=17=6A=-=-

2SB544=PNP=-=180MHz=.9W=-=25V=1A=-=-

2SB544=Si npn=większe od 10=-=15W=-=17=1,4A=-=-

2SB544MP=Si npn=większe od 10=-=30W=-=17=2,8A=-=-

2SB544P1=Si npn=większe od 10=-=50W=-=18=6A=-=-

2SB544P2=Si npn=70-240=100=900=-=50=2A=-=-

2SB546=Si npn=40-200=550=100=-=30=20=-=-

2SB546=PNP=-=-=20W=-=200V=2A=-=-

2SB546A=Si npn=40-240=większe od 100=200=-=30=50=-=-

2SB547=Si npn=40-240=większe od 80=200=-=30=100=-=-

2SB547A=Si npn=100-320=120=300=-=30=800=-=-

2SB548=Si npn=40-240=większe od 300=300=-=25=50=-=-

2SB549=Si npn=30-90=większe od 20k=100W=-=20=10A=-=-

2SB549=PNP=-=80MHz=10W=-=120V=.8A=-=-

2SB55=Ge złączowy pnp=45-125=91=(150)=60=(60)=150=75=TO-1

2SB550=Si npn=15-45=większe od 20k=100W=-=40=10A=-=-

2SB551H=Si npn=większe od 10=-=80W=-=40=6A=-=-

2SB552=Si npn=większe od 10=-=80W=-=55=6A=-=-

2SB553=Si npn=większe od 10=-=80W=-=70=6A=-=-

2SB554=Si npn=większe od 10=-=80W=-=85=6A=-=-

2SB555=Si npn=60=25=6W=-=300=100=-=-

2SB556=Si npn=mniejsze od 250=8=6W=-=300=150=-=-

2SB557=Si npn=155-220=-=200=-=25=200=-=-

2SB557S=Si npn=30-200=-=200W=-=80=10A=-=-

2SB558=Si npn=12-184=20=50W=-=50=5A=-=-

2SB559=Si npn=20-80=1,5=20W=-=55=3A=-=-

2SB560=PNP=-=-=.9W=-=100V=.7A=-=-

2SB560=Si npn=20-80=większe od 0,5=20W=-=55=3A=-=-

2SB560MP=Si npn=25-100=1=18W=-=60=3A=-=-

2SB561=PNP=-=-=.5W=-=25V=.7A=-=-

2SB561=Si npn=15-60=1,5=50W=-=55=6A=-=-

2SB562=Si npn=15-60=większe od 0,5=50W=-=55=6A=-=-

2SB563=Si npn=12-48=1,2=150W=-=50=10A=-=-

2SB564=PNP=-=-=.8W=-=-=1A=-=-

2SB564=Si npn=12-48=większe od 0,5=150W=-=50=10A=-=-

2SB565=Si npn=12-48=-=200W=-=55=20A=-=-

2SB565A=Si npn=12-48=-=200W=-=110=20A=-=-

2SB566=Si npn=15-150=-=30W=-=80=3A=-=-

2SB566A=Si npn=35-170=13=50W=-=140=3A=-=-

2SB566AK=Si npn=270-440=0,75=210=-=25=600=-=-

2SB566K=Si npn=25-140=20=60W=-=60=7,5A=-=-

2SB568=Si npn=25-140=20=60W=-=90=7,5A=-=-

2SB56A=Ge złączowy pnp=45-125=-=(150)=45=(45)=150=75=TO-1

2SB57=Ge złączowy pnp=65=-=100=30=-=100=75=RO-55

2SB59=Ge złączowy pnp=70=1=150=30=20=100=75=TO-1

2SB595=Si npn=40-320=50=1W=-=60=3A=-=-

2SB596=Si npn=40-120=-=1W=-=60=2A=-=-

2SB598NPH=Si npn=40-160=-=1W=-=80=3A=-=-

2SB60=Ge złączowy pnp=65=-=150=20=-=50=75=TO-1

2SB600=Si npn=40-320=50=15W=-=60=3A=-=-

2SB600=PNP=-=-=200W=-=200V=10A=-=-

2SB601=Si npn=większe od 40=większe od 1,5=50W=-=20=6A=-=-

2SB601=PNP=-=-=30W=-=100V=5A=-=-

2SB604=Si npn=większe od 40=większe od 1,5=50W=-=40=6A=-=-

2SB605=Si npn=większe od 40=większe od 1,5=50W=-=60=6A=-=-

2SB605=PNP=-=120MHz=.8W=-=60V=.7A=-=-

2SB606=Si npn=większe od 40=większe od 1,5=50W=-=70=6A=-=-

2SB608=Si npn=większe od 40=większe od 1,5=50W=-=85=6A=-=-

2SB608A=Si npn=34-230=10=80W=-=300=5A=-=-

2SB609=Si npn=34-230=10=80W=-=100=5A=-=-

2SB60A=Ge złączowy pnp=70=-=150=20=20=50=75=TO-1

2SB61=Ge złączowy pnp=85=1=150=30=-=50=75=ТО-1

2SB611=Si npn=34-230=10=80W=-=150=5A=-=-

2SB611A=Si npn=34-230=10=80W=-=200=5A=-=-

2SB612=Si npn=34-230=12=120W=-=300=10A=-=-

2SB612A=Si npn=34-230=12=120W=-=100=10A=-=-

2SB613=Si npn=34-230=12=120W=-=150=10A=-=-

2SB615=Si npn=34-230=12=120W=-=200=10A=-=-

2SB616=Si npn=większe od 20=większe od 1,5=20W=-=20=3A=-=-

2SB617=Si npn=większe od 20=większe od 1,5=20W=-=40=3A=-=-

2SB618=Si npn=większe od 20=większe od 1,5=20W=-=55=3A=-=-

2SB62=Ge złączowy pnp=30-125=0,4=4W=60=(60)=500=75=ТО-66

2SB621=Si npn=większe od 20=większe od 1,5=20W=-=80=3A=-=-

2SB621=Si npn=większe od 20=większe od 1,5=20W=-=70=3A=-=-

2SB621NC=Si npn=30-300=1=25W=-=80=3A=-=-

2SB624=Si npn=30-300=1=25W=-=50=3A=-=-

2SB625=Si npn=30-300=1=100W=-=110=10A=-=-

2SB626=Si npn=30-300=1=100W=-=80=10A=-=-

2SB627=Si npn=30-300=1,5=200W=-=80=30A=-=-

2SB628=Si npn=30-300=1,5=200W=-=50=30A=-=-

2SB63=Ge złączowy pnp=30-125=0,4=4 W=32=(32)=500=75=ТО-66

2SB630=Si npn=15-100=1,5=1W=-=40=1,5A=-=-

2SB631=Si npn=15-180=większe od 0,5=1W=-=40=1,5A=-=-

2SB631=PNP=-=-=8W=-=100V=1A=-=-

2SB631K=Si npn=15-100=1,5=iw=-=55=1,5A=-=-

2SB632=PNP=-=100MHz=10W=-=25V=2A=-=-

2SB632=Si npn=15-100=większe od 0,5=1W=-=55=1,5A=-=-

2SB632K=Si npn=10-75=większe od 0,5=60W=-=40=6A=-=-

2SB633=PNP=-=15MHz=40W=-=100V=6A=-=-

2SB633=Si npn=10-75=1=60W=-=75=7A=-=-

2SB633P=Si npn=20-80=większe od 0,5=60W=-=50=7A=-=-

2SB634=Si npn=10-75=większe od 0,5=60W=-=55=6A=-=-

2SB637=Si npn=10-75=-=60W=-=100=7A=-=-

2SB637K=Si npn=20-80=większe od 0,5=60W=-=75=7A=-=-

2SB638=Si npn=10-75=-=60W=-=150=7A=-=-

2SB638H=Si npn=większe od 20=większe od 0,5=60W=-=100=7A=-=-

2SB639=Si npn=30-200=-=25W=-=80=3A=-=-

2SB639H=Si npn=30-200=-=25W=-=50=3A=-=-

2SB64=Ge złączowy pnp=34-170=-=25 W=100=(100)=6A=75=то-з

2SB641=Si npn=20-100=-=150W=-=65=30A=-=-

2SB641=PNP=-=120MHz=-=-=30V=.1A=-=-

2SB642=Si npn=30-150=1,4=20W=-=35=1A=-=-

2SB643=Si npn=30-150=1,4=20W=-=35=1A=-=-

2SB644=Si npn=20-150=1,4=20W=-=50=1A=-=-

2SB645=Si npn=20-150=1,4=20W=-=50=1A=-=-

2SB646=Si npn=35=1,2=20W=-=70=2A=-=-

2SB646=PNP=-=-=.9W=-=120V=.05A=-=-

2SB646A=Si npn=50=1,2=800=-=70=1A=-=-

2SB647=PNP=-=140MHz=.9W=-=120V=1A=-=-

2SB647=Si npn=20-100=-=120W=-=60=15A=-=-

2SB647A=Si npn=20-250=20=4W=-=200=100=-=-

2SB648=Si npn=80=20=4W=-=200=100=-=-

2SB648A=Si npn=20-250=20=4W=-=300=100=-=-

2SB649=PNP=-=-=1W=-=180V=15A=-=-

2SB649=Si npn=80=20=4W=-=300=100=-=-

2SB649A=Si npn=20-250=15=30W=-=200=1A=-=-

2SB65=Ge złączowy pnp=65=-=150=30=(20)=100=75=ТО-1

2SB650=Si npn=75=15=30W=-=200=1A=-=-

2SB650H=Si npn=20-250=15=30W=-=300=1A=-=-

2SB653=Si npn=75=15=30W=-=300=1A=-=-

2SB653A=Si npn=50=-=25W=-=55=1,5A=-=-

2SB654=Si npn=30=-=100W=-=70=10A=-=-

2SB654A=Si npn=większe od 15=większe od 0,8=100W=-=40=10A=-=-

2SB655=Si npn=większe od 15=większe od 0,8=100W=-=55=10A=-=-

2SB655A=Si npn=większe od 15=większe od 0,8=100W=-=70=10A=-=-

2SB656=Si npn=większe od 15=większe od 0,8=100W=-=85=10A=-=-

2SB656A=Si npn=2500=-=50W=-=70=10A=-=-

2SB65H=Ge złączowy pnp=większe od 20=-=50=105=-=100=85=ТО-5

2SB66=Ge złączowy pnp=70=1,5=150=30=-=70=85=ТО-1

2SB668=Si npn=30-200=5,5=125W=-=150=3,5A=-=-

2SB668A=Si npn=30-200=5,5=125W=-=200=3,5A=-=-

2SB669=Si npn=10-60=1,2=100W=-=40=10A=-=-

2SB669A=Si npn=10-60=-=100W=-=60=10A=-=-

2SB66H=Ge złączowy pnp=50-100=większe od 0,5=150=30=-=70=85=ТО-1

2SB66H=Si npn=10-60=1,2=50W=-=40=5A=-=-

2SB67=Ge złączowy pnp=45=-=350=55=-=150=70=ТО-1

2SB670=Si npn=10-60=1,2=50W=-=40=5A=-=-

2SB670A=Si npn=10-60=1,2=50W=-=60=5A=-=-

2SB671=Si npn=10-60=1,3=50W=-=60=5A=-=-

2SB671A=Si npn=15-45=większe od 0,5=50W=-=60=5A=-=-

2SB672=Si npn=10-60=1,2=100W=-=50=10A=-=-

2SB672A=Si npn=10-50=1,2=100W=-=70=10A=-=-

2SB673=Si npn=15-45=większe od 0,5=100W=-=70=10A=-=-

2SB674=Si npn=30-180=10=60W=-=70=10A=-=-

2SB675=Si npn=30-160=10=100W=-=100=15A=-=-

2SB676=Si npn=30-160=10=100W=-=200=10A=-=-

2SB676=PNP=-=-=30W=-=100V=4A=-=-

2SB677=Si npn=15-120=1,5=10W=-=30=1A=-=-

2SB678=Si npn=35=1,5=10W=-=30=1A=-=-

2SB679=Si npn=15-120=1,5=10W=-=55=1A=-=-

2SB67A=Ge złączowy pnp=45=-=350=60=-=150=70=ТО-1

2SB67AH=Ge złączowy pnp=45-135=-=350=60=30=150=70=-

2SB67H=Ge złączowy pnp=45-135=-=350=55=30=150=70=-

2SB68=Ge złączowy pnp=większe od 20=-=50=105=105=100=55=ТО-5

2SB681=PNP=-=-=100W=-=150V=12A=-=-

2SB681=Si npn=35=1,5=10W=-=55=1A=-=-

2SB682=Si npn=20-100=1,5=25W=-=40=1,5A=-=-

2SB683=Si npn=20-100=1,5=25W=-=55=1,5A=-=-

2SB685=Ge npn=120=-=200=-=25=150=-=-

2SB686=Ge npn=120=-=200=-=25=150=-=-

2SB688=Ge npn=120=-=200=-=25=150=-=-

2SB688=PNP=-=-=80W=-=120V=8A=-=-

2SB689=Ge npn=50-83=-=200=-=25=150=-=-

2SB69=Ge złączowy pnp=34-170=1=25W=60=(60)=6A=75=то-з

2SB690=Si npn=30-120=10=60W=-=80=12A=-=-

2SB691=Si npn=30-120=10=60W=-=80=7A=-=-

2SB692=Si npn=większe od 20=12=50W=-=80=5A=-=-

2SB693=Si npn=większe od 20=12=50W=-=100=5A=-=-

2SB693H=Si npn=35-330=45=25W=-=300=1A=-=-

2SB694=Si npn=60-200=25=25W=-=300=1A=-=-

2SB694H=Si npn=większe od 30=7=25W=-=800=500=-=-

2SB695=Si npn=2,5=-=10W=-=1,5k=2,5A=-=-

2SB696=Si npn=2,5=-=10W=-=1,5k=2,5A=-=-

2SB696K=Si npn=większe od 20=większe od 4=50W=-=60=6A=-=-

2SB697=Si npn=większe od 20=większe od 4=50W=-=80=6A=-=-

2SB697K=Si npn=większe od 20=większe od 4=50W=-=100=6A=-=-

2SB698=Si npn=20=18k=150W=-=30=10A=-=-

2SB699=Si npn=20=18k=150W=-=60=10A=-=-

2SB700A=Si npn=20=18k=150W=-=90=10A=-=-

2SB702=Si npn=większe od 15=większe od 4=100W=-=40=10A=-=-

2SB702A=Si npn=większe od 15=większe od 4=100W=-=60=10A=-=-

2SB703=PNP=-=18MHz=40W=-=100V=4A=-=-

2SB707=PNP=-=-=40W=-=80V=7A=-=-

2SB709=Si npn=większe od 15=większe od 4=100W=-=80=10A=-=-

2SB709=PNP=-=80MHz=-=-=25V=.1A=-=-

2SB709A=Si npn=większe od 15=większe od 4=100W=-=100=10A=-=-

2SB70O=Si npn=70=1,2=800=-=35=1A=-=-

2SB710=Si npn=70=1,2=800=-=35=1A=-=-

2SB710A=Si npn=70=1,2=800=-=50=1A=-=-

2SB713=Si npn=70=1,2=800=-=50=1A=-=-

2SB714=Si npn=25-200=10=60W=-=80=10A=-=-

2SB715=Si npn=30-120=10=60W=-=100=10A=-=-

2SB716=PNP=-=-=.75W=-=120V=.05A=-=-

2SB716=Si npn=30-120=większe od 6=60W=-=120=10A=-=-

2SB716A=Si npn=większe od 40=większe od 4=500=-=30=1A=-=-

2SB717=Si npn=większe od 40=większe od 4=500=-=50=1A=-=-

2SB718=PNP=-=140MHz=-=-=200V=.05A=-=-

2SB718=Si npn=większe od 40=większe od 4=500=-=60=1A=-=-

2SB719=Si npn=20-160=25k=25W=-=40=3A=-=-

2SB720=Si npn=20-160=25k=25W=-=60=3A=-=-

2SB721=Si npn=20-160=25k=25W=-=80=3A=-=-

2SB723=Si npn=30-100=25k=25W=-=40=3A=-=-

2SB724=Si npn=65-400=120=250=-=15=500=-=-

2SB725=Si npn=25=-=125W=-=40=30A=-=-

2SB726=Si npn=25=-=125W=-=40=30A=-=-

2SB73=Si npn=25=-=125W=-=100=30A=-=-

2SB73=Ge złączowy pnp=40-150=-=(20)=10=-=2=85=ТО-1

2SB733=PNP=-=50MHz=1W=-=20V=2A=-=-

2SB736=Si npn=25=-=125W=-=100=30A=-=-

2SB737=PNP=-=-=.25W=-=40V=.3A=-=-

2SB738=Si npn=40-240=3=25W=-=50=3A=-=-

2SB739=PNP=-=80MHz=.9W=-=20V=2A=-=-

2SB739=Si npn=40-240=3=25W=-=50=3A=-=-

2SB73N=Ge złączowy pnp=60-100=-=65=18=-=40=85=ТО-1

2SB73N=Si npn=40-240=3=25W=-=40=3A=-=-

2SB74=Ge złączowy pnp=48=-=(80)=16=-=15=85=ТО-1

2SB740=Si npn=40-240=3=25W=-=40=3A=-=-

2SB741=Si npn=większe od 20=większe od 4=10W=-=30=1,5A=-=-

2SB744=PNP=-=45MHz=10W=-=70V=3A=-=-

2SB745=Si npn=większe od 20=większe od 4=10W=-=50=1,5A=-=-

2SB745A=Si npn=większe od 20=większe od 4=10W=-=80=1,5A=-=-

2SB747=Si npn=większe od 2=-=16W=-=1,5k=4,5A=-=-

2SB748=Si npn=25=0,8=125W=-=40=30A=-=-

2SB748A=Si npn=25=0,6=125W=-=100=30A=-=-

2SB749=Si npn=100=-=30W=-=200=2A=-=-

2SB749A=Si npn=większe od 40=większe od 4=25W=-=40=4A=-=-

2SB75=Si npn=większe od 40=większe od 4=25W=-=60=4A=-=-

2SB75=Ge złączowy pnp=55=2=150=25=25=100=85=ТО-1

2SB753=Si npn=większe od 40=większe od 4=25W=-=80=4A=-=-

2SB754=Si npn=większe od 40=większe od 4=25W=-=100=4A=-=-

2SB755=PNP=-=20MHz=120W=-=150V=12A=-=-

2SB755=Si npn=60-285=120=500=-=20=700=-=-

2SB756=Si npn=15-30=-=100W=-=400=6A=-=-

2SB75A=Ge złączowy pnp=55=2=150=45=45=100=85 ,=ТО-1

2SB75A=Si npn=30-60=-=100W=-=400=6A=-=-

2SB75AH=Ge złączowy pnp=45-80=1,2=150=45=30=100=85=ТО-1

2SB75AH=Si npn=15-30=-=30W=-=400=2A=-=-

2SB75H=Ge złączowy pnp=45-80=1,2=150=30=30=100=85=ТО-1

2SB75H=Si npn=30-250=-=30W=-=400=2A=-=-

2SB764=PNP=-=15MHz=.9A=-=60V=1A=-=-

2SB77=Ge złączowy pnp=85=2=150=25=25=100=85=ТО-1

2SB77=Si npn=15-30=-=80W=-=400=5A=-=-

2SB772=PNP=-=80MHz=10W=-=40V=-=-=-

2SB774=PNP=-=150MHz=.25W=-=30V=1A=-=-

2SB775=PNP=-=13MHz=60W=-=100V=6A=-=-

2SB77A=Ge złączowy pnp=85=12=150=45=45=100=85=ТО-1

2SB77A=Si npn=30-60=-=80W=-=400=5A=-=-

2SB77AH=Ge złączowy pnp=60-100=1,5=150=45=30=100=85=ТО-1

2SB77AH=Si npn=125-900=większe od 150=625=-=20=200=-=-

2SB77AN=Ge złączowy pnp=60-100=-=150=60=-=100=85=ТО-1

2SB77AN=Si npn=125-900=300=300=-=20=200=-=-

2SB77H=Si npn=240-900=większe od 150=300=-=20=200=-=-

2SB77H=Ge złączowy pnp=60-110=1,5=150=30=30=100=85=ТО-1

2SB77N=Si npn=240-900=większe od 150=625=-=20=200=-=-

2SB77N=Ge złączowy pnp=60-100=1=150=30=-=100=85=ТО-1

2SB78=Ge złączowy pnp=85=2=150=18=18=100=85=ТО-1

2SB80=Ge złączowy pnp=70=6=-=25=-=1 A=85=ТО-66

2SB80H=Ge złączowy pnp=50-80=-=4W=30=-=1 A=85=ТО-66

2SB81=Ge złączowy pnp=30-110=-=2W=80=60=500=70=ТО-66

2SB810=NPN=-=-=.35W=-=30V=.7A=-=-

2SB817=PNP=-=-=100W=-=160V=12A=-=-

2SB819=PNP=-=-=1W=-=50V=1.5A=-=-

2SB81H=Ge złączowy pnp=30-110=-=5W=80=60=500=85=ТО-66

2SB82=Ge złączowy pnp=22-110=-=2 W=100=60=500=70=ТО-66

2SB822=PNP=-=100MHz=.75W=-=40V=2A=-=-

2SB825=PNP=-=-=40W=-=60V=7A=-=-

2SB826=PNP=-=10MHz=40W=-=60V=12A=-=-

2SB827=PNP=-=10MHz=80W=-=60V=12A=-=-

2SB828=PNP=-=10MHz=80W=-=60V=12A=-=-

2SB82H=Ge złączowy pnp=22-110=-=5W=100=60=500=85=ТО-66

2SB83=Ge złączowy pnp=70=0,4=-=40=32=ЗА=70=то-з

2SB835=PNP=-=200MHz=.5W=-=20V=1A=-=-

2SB83H=Ge złączowy pnp=40-100=0,2=44 W=40=25=ЗА=91=то-з

2SB84=Ge złączowy pnp=70=0,4=-=60=32=ЗА=-=то-з

2SB84H=Ge złączowy pnp=40-100=0,2=44 W=60=30=ЗА=91=TO-3

2SB84N=Ge złączowy pnp=40-80=-=40 W=60=-=ЗА=85=ТО-3

2SB85=Ge złączowy pnp=większe od 14=-=-=40=25=5A=-=ТО-3

2SB857=PNP=-=-=40W=-=50V=4A=-=-

2SB861=PNP=-=-=30W=-=200V=2A=-=-

2SB863=PNP=-=-=100W=-=140V=10A=-=-

2SB87=Ge złączowy pnp=większe od 20=-=-=80=50=5 А=-=ТО-3

2SB89=Ge złączowy pnp=45-135=-=250=25=25=150=85=-

2SB891=PNP=-=100MHz=5W=-=40V=2A=-=-

2SB892=PNP=-=-=1W=-=60V=2A=-=-

2SB89A=Ge złączowy pnp=85-135=-=250=45=45=150=85=-

2SB89AH=Ge złączowy pnp=65-100=11,5=250=45=45=150=85=-

2SB89H=Ge złączowy pnp=45-100=11,5=250=30=30=150=85=-

2SB90=Ge złączowy pnp=30-120=-=(40)=18=-=5=75=ТО-2

2SB908=PNP=-=-=-=-=100V=4A=-=-

2SB91=Ge złączowy pnp=40-120=większe od 1=(40)=18=-=30=75=ТО-2

2SB926=PNP=-=-=.75W=-=30V=2A=-=-

2SB94=Ge złączowy pnp=45-125=-=125=25=-=50=75=ТО-1

2SB946=PNP=-=30MHz=40W=-=130V=7A=-=-

2SB97=Ge złączowy pnp=30-124=-=40=18=-=5=75=ТО-2

2SB98=Ge złączowy pnp=120=1,5=125=30=-=50=75=ТО-5

2SB985=PNP=-=150MHz=1W=-=60V=3A=-=-

2SB986=PNP=-=150MHz=10W=-=60V=4A=-=-

2SB99=Ge złączowy pnp=120=1,5=125=30=-=50=75=ТО-5

2SBB370=Ge złączowy pnp=160-300=-=600=32=25=1 A=85=TO-1

2SC100=Si planarny epitaksjalny npn=większe od 30=większe od 300=150=40=15=200=175=U23

2SC1000=Si npn=50-600=-=625=-=55=30=-=-

2SC1001=Si pnp=125-500=130=300=-=64=200=-=-

2SC1001=Si planarny epitaksjalny npn=większe od 20=700=800=40=20=500=175=ТО-39

2SC1002=Si planarny epitaksjalny npn=większe od 20=600=10W=40=20=1 A=175=ТО-60

2SC1003=Si planarny epitaksjalny npn=większe od 20=400=20 W=40=20=2A=175=ТО-60

2SC1004=Si dyfuzyjny npn=30-160=5,5=50W=(3,2)=(700)=500(150)=150(15)=то-з

2SC1004=Si pnp=125-500=130=300=-=45=200=-=-

2SC1004A=Si pnp=125-900=130=300=-=25=200=-=-

2SC1004A=Si dyfuzyjny npn=30-160=5,5=50W=1500=(800)=500=150=то-з

2SC1005=Si dyfuzyjny npn=12>5=-=50 W=1100=600=5A=150=то-з

2SC1005A=Si dyfuzyjny npn=12>5=-=50 W=1400=600=5A=150=то-з

2SC1006=Si pnp=125-900=130=300=-=20=50=-=-

2SC1007=Si pnp=35-600=180=300=-=-=1W=-=-

2SC1008=NPN=-=75MHz=.8W=-=80V=.7A=-=-

2SC1008A=Si pnp=125-900=130=300=-=-=200=-=-

2SC1009=Si pnp=125-900=150=300=-=-=200=-=-

2SC101=Si mesa npn=12-250=30=60 W=60=-=2A=150=TO-66

2SC1010=Si pnp=125-900=130=300=-=-=200=-=-

2SC1011=Si npn=większe od 2,5=-=300=-=30=10=-=-

2SC1012=Si npn=większe od 2,5=-=300=-=30=10=-=-

2SC1012=Si planarny epitaksjalny npn=większe od 20=80=2,5W=165=(165)=60=175=ТО-39

2SC1012A=Si=125-500=130=300=-=-=200=-=-

2SC1012A=Si planarny epitaksjalny npn=większe od 20=100=2,5W=250=(250)=60=175=ТО-39

2SC1012AZ=Si npn=20-180=100=800=-=-=1A=-=-

2SC1012Z=Si pnp=20-200=200=800=-=-=1A=-=-

2SC1013=Si pnp=większe od 75=250=375=-=-=1A=-=-

2SC1014=NPN=-=-=7W=-=50V=1.5A=-=-

2SC1014=Si pnp=większe od 75=250=375=-=-=1A=-=-

2SC1017=Si npn=40-240=120=850=-=-=1A=-=-

2SC1018=NPN=-=27MHz=1.4W=-=75V=1A=-=-

2SC1018=Si npn=40-240=120=850=-=-=1A=-=-

2SC101A=Si mesa npn=30=20=35W=70=50=5A=150=TO-66

2SC102=Si mesa npn=większe od 15=20=100W=50=-=7Л=150=TO-66

2SC1021=Si npn=40-240=120=550=-=-=1A=-=-

2SC1022=Si pnp=40-240=75=850=-=-=1A=-=-

2SC1023=Si pnp=40-240=75=850=-=-=1A=-=-

2SC1025=NPN=-=8MHz=25W=-=200V=3A=-=-

2SC1025=Si pnp=75-900=130=300=-=45=200=-=-

2SC1026=Si pnp=125-500=200=625=-=45=200=-=-

2SC1030=NPN=-=-=50W=-=150V=6A=-=-

2SC1030=Si pnp=125-500=130=300=-=45=200=-=-

2SC1030=Si dyfuzyjny npn=35-200=10=50W=150=80=6A=150=то-з

2SC1031=Si pnp=75-900=150=300=-=25=200=-=-

2SC1032=Si pnp=125-900=200=625=-=25=200=-=-

2SC1033=Si planarny epitaksjalny npn=większe od 30=-=300=200=150=25=175=ТО-18

2SC1033A=Si planarny epitaksjalny npn=większe od 20=-=300=250=200=25=175=ТО-18

2SC1034=Si pnp=125-900=130=300=-=25=200=-=-

2SC1038=Si pnp=125-900=130=300=-=20=200=-=-

2SC1039=Si pnp=240-500=240=625=-=20=200=-=-

2SC103A=Si planarny npn=80=250=250=30=-=80=175=TO-18

2SC1040=Si pnp=240-900=130=300=-=20=200=-=-

2SC1041=Si pnp=40-250=większe od 50=800=-=40=1A=-=-

2SC1042=Si pnp=40-250=większe od 50=800=-=60=1A=-=-

2SC1043=Si pnp=większe od 125=większe od 200=300=-=35=100=-=-

2SC1044=Si npn=125-500=280=625=-=45=300=-=-

2SC1047=Si npn=125-900=280=625=-=30=300=-=-

2SC1047=Si planarny epitaksjalny npn=większe od 40=większe od 450=150=30=20=15=125=ТО-92

2SC1047Z=Si npn=240-900=280=625=-=20=300=-=-

2SC104A=Si planarny npn=80=250=250=30=-=80=175=TO-18

2SC105=Si planarny epitaksjalny npn=większe od 20=większe od 10O=250=30=20=80=175=TO-18

2SC1050=-=-=-=40W=-=300V=1A=-=-

2SC1050=Si pnp=125-300=250=625=-=45=300=-=-

2SC1051=Si pnp=125-900=250=625=-=30=300=-=-

2SC1051L=Si pnp=240-900=250=625=-=20=300=-=-

2SC1055=Si npn=40-150=100=800=-=60=5A=-=-

2SC1055H=Si pnp=40-120=większe od 12=560=-=60=50=-=-

2SC1056=Si pnp=100-300=większe od 15=360=-=60=50=-=-

2SC1059=Si dyfuzyjny npn=30-160=20=8W=300=300=150=150=ТО-66

2SC1059=Si pnp=większe od 100=J00=625=-=45=1A=-=-

2SC106=Si planarny epitaksjalny npn=20=100=15W=60=-=2A=150=TO-8

2SC1060=Si pnp=większe od 100=260=625=-=45=1A=-=-

2SC1060=Si dyfuzyjny npn=35-200=8=25 W=50=50=ЗА=150=ерох

2SC1061=NPN=-=-=25W=-=50V=3A=-=-

2SC1061=Si pnp=większe od 100=100=625=-=45=1A=-=-

2SC1061K=Si npn=większe od 30=20=25W=-=40=7A=-=-

2SC1062=Si npn=40-200=8=100W=-=200=15A=-=-

2SC1068=Si npn=40-200=8=100W=-=120=15A=-=-

2SC1069=Si npn=40-200=8=100W=-=140=15A=-=-

2SC107=Si planarny epitaksjalny npn=20=100=15W=60=-=1,5A=150=TO-8

2SC1070=Si npn=40-200=8=100W=-=150=15A=-=-

2SC1071=Si npn=40-200=35=20W=-=60=6A=-=-

2SC1072=Si npn=40-200=35=20W=-=60=6A=-=-

2SC1072A=Si npn=32-173=4=18W=-=40=3A=-=-

2SC1073=Si planarny epitaksjalny npn=większe od 20=1000=2W=36=18=1,5A=175=strip

2SC1073=Si npn=32-173=4=18W=-=55=3A=-=-

2SC1073Z=Si npn=14-27=-=125W=-=400=10A=-=-

2SC1074=Si planarny epitaksjalny npn=większe od 15=700=10W=36=18=2A=175=strip

2SC1074=Si npn=28-70=-=125W=-=400=10A=-=-

2SC1074Z=Si npn=15-30=-=200W=-=400=30A=-=-

2SC1075=Si planarny epitaksjalny npn=większe od 15=800=20 W=36=18=5A=175=strip

2SC1075=Si npn=30-70=-=200W=-=400=30A=-=-

2SC1075Z=Si npn=30-200=10=25W=-=80=5A=-=-

2SC1076=Si planarny epitaksjalny npn=800=800=30W=36=18=6A=175=strip

2SC1076=Si npn=większe od 2=-=16W=-=1,5k=5A=-=-

2SC1076Z=Si npn=3-8=-=16W=-=1,5k=5A=-=-

2SC1077=Si planarny epitaksjalny npn=większe od 20=350=50W=65=35=5A=175=2-15C

2SC108=Si epitaksjalny mesa npn=większe od 20=większe od 100=600 ,=90=-=600=150=TO-5

2SC1080=Si planarny epitaksjalny npn=40-80=-=100W=-=80=12A=150=TO-3

2SC1082=Si npn=2500=-=50W=-=70=10A=-=-

2SC1083=Si npn=2500=-=50W=-=70=10A=-=-

2SC1083F=Si npn=15-30=-=150W=-=400=15A=-=-

2SC108A=Si npn=30-60=-=150W=-=400=15A=-=-

2SC109=NPN=-=-=.6W=-=50V=.6A=-=-

2SC109=Si epitaksjalny mesa npn=większe od 20=większe od 70=600=50=-=600=150=TO-5

2SC1090=Si npn=większe od 30=5=25W=-=800=1A=-=-

2SC1096=NPN=-=-=10W=-=40V=2A=-=-

2SC1096=Si npn=40-320=8=30W=-=60=3A=-=-

2SC1096L=Si npn=40-320=8=30W=-=60=3A=-=-

2SC1096Z=Si npn=40-320=8=35W=-=60=4A=-=-

2SC1098=Si npn=30-150=12=80W=-=90=7A=-=-

2SC1098A=Si npn=30-150=12=80W=-=80=7A=-=-

2SC1098AL=Si npn=30-150=12=80W=-=100=7A=-=-

2SC1098AZ=Si npn=30-160=25k=25W=-=60=3A=-=-

2SC1098L=Si npn=30-160=25k=25W=-=80=3A=-=-

2SC1098Z=Si npn=30-160=25k=25W=-=60=3A=-=-

2SC109A=Si npn=30-160=25k=25W=-=80=3A=-=-

2SC11=Ge złączowy npn=22-150=większe od 3,5=(56)=18=18=24=75=ТО-1

2SC110=Si planarny npn=50=240=750=40=-=300=175=TO-5

2SC1101=Si npn=20-60=1=100W=-=80=30A=-=-

2SC1104=Si npn=30-50=1=100W=-=80=30A=-=-

2SC1106=NPN=-=-=80W=-=350V=2A=-=-

2SC1106=Si npn=10-50=-=50W=-=230=5A=-=-

2SC111=Si planarny npn=50=240=750=50=-=300=175=TO-5

2SC1111=Si npn=25-100=8=60W=-=250=15A=-=-

2SC1112=Si npn=50-150=30=9W=-=300=150=-=-

2SC1113=Si npn=40-320=8=10W=-=35=3A=-=-

2SC1114=Si npn=60-285=120=250=-=20=700=-=-

2SC1115=Si npn=60-320=50=800=-=60=1,5A=-=-

2SC1116=NPN=-=10MHz=100W=-=180V=10A=-=-

2SC1116=Si npn=60-320=50=800=-=60=1,5A=-=-

2SC1117=Si npn=40=30=800=-=70=1A=-=-

2SC1117=Si planarny npn=150=850=150=20=-=20=150=TO-18

2SC1117H=Si npn=40-320=8=20W=-=50=5A=-=-

2SC1118=Si npn=40-320=8=20W=-=50=5A=-=-

2SC1119=Si npn=40-320=-=65W=-=100=7A=-=-

2SC112=Si planarny npn=większe od 35=180=750=40=20=300=175=TO-5

2SC1120=Si planarny epitaksjalny npn=20-40=700=10W=35=20=1,5 A=175=210 A

2SC1121=Si planarny epitaksjalny npn=20-40=500=20 W=35=20=ЗА=175=2-10 A

2SC1122=Si planarny epitaksjalny npn=20-40=400=30 W=35=20=4,5 A=175=2-10 A

2SC1123=Si npn=40-260=25k=75W=-=80=6A=-=-

2SC1124=Si npn=40-260=25k=75W=-=100=6A=-=-

2SC1126=Si npn=70-150=25k=75W=-=80=6A=-=-

2SC1127-1=Si npn=45-220=większe od 3=60W=-=70=7A=-=-

2SC1127-2=Si npn=45-220=większe od 3=60W=-=90=7A=-=-

2SC1128=Si npn=45-220=większe od 3=80W=-=90=10A=-=-

2SC1129=Si npn=45-220=większe od 3=80W=-=110=10A=-=-

2SC112H=Si planarny npn=30-150=większe od 100=750=40=20=300=175=TO-5

2SC113=Si planarny npn=większe od 35=180=750=50=25=300=175=TO5

2SC113H=Si planarny npn=35-100=większe od 100=750=50=25=300=175=TO-5

2SC114=Si planarny npn=73=80=750=-=-=-=175=TO-5

2SC1150=Si npn=45-220=większe od 3=100W=-=110=12A=-=-

2SC115-1=Si epitaksjalny mesa npn=6-276=-=750=30=25=50=175=TO-5

2SC115-2=Si epitaksjalny mesa npn=6-276=-=750=45=45=50=175=TO-5

2SC115-3=Si epitaksjalny mesa npn=6-276=-=750=70=70=50=175=TO-5

2SC116=Si epitaksjalny mesa npn=3,5=70=750=50=-=200=175=TO-5

2SC1161=Si npn=45-220=większe od 3=100W=-=140=12A=-=-

2SC1161A=Si npn=20-70=większe od 0,8=115W=-=60=15A=-=-

2SC1162=NPN=-=-=10W=-=-=1.5A=-=-

2SC1162=Si dyfuzyjny npn=35-200=-=8W=35=-=1,5A=150=-

2SC1162=Si npn=20-70=większe od 0,8=115W=-=60=15A=-=-

2SC1164=Si planarny epitaksjalny npn=25-90=1400=600=-=35=300=150=TO-39

2SC1164=Si npn='>4,5=-=50W=-=400=14A=-=-

2SC1165=Si planarny epitaksjalny npn=20=600=5W=40=20=500=175=TO-39

2SC1166=Si planarny epitaksjalny npn=40-80=70-120=600=-=-=200=150=-

2SC1166=Si npn=3-8=-=22W=-=700=HA=-=-

2SC1167=Si dyfuzyjny npn=10=2=50W=1200=-=1,5A=150=TO-3

2SC1167=Si npn=3-15=-=22W=-=700=HA=-=-

2SC1168=Si dyfuzyjny npn=25-240=100=12,5W=-=-=150=150=TO-66

2SC1168=Si npn=6,5-30=30=80W=-=270=7A=-=-

2SC1169=Ge npn=69-273=większe od 10k=220=-=32=1A=-=-

2SC116T=Si planarny npn=większe od 8=większe od 60=750=75=50=200=175=TO-39

2SC117=Si dufuzyjny npn=większe od 10=60=2W=75=50=600=175=TO-8

2SC1170=Si dyfuzyjny npn=10-20=-=50W=500=-=3,5A=150=TO-3

2SC1170B=Si npn=większe od 40=8=60W=-=150=6A=-=-

2SC1171=Si dyfuzyjny npn=30-160=0,5=50 W=-=(700)=1 A=150=TO-3

2SC1172=NPN=-=-=50W=-=600V=5A=-=-

2SC1172=Si dyfuzyjny npn=10-20=-=50W=600=-=5A=150=TO-3

2SC1172=Si npn=55-300=100=800=-=25=1,5A=-=-

2SC1172A=Si npn=55-300=70=10W=-=80=800=-=-

2SC1172B=Si npn=55-300=70=10W=-=100=800=-=-

2SC1173=Si pnp=40-400=-=25 W=30=-=ЗА=150=-

2SC1173=Si npn=55-300=70=10W=-=120=800=-=-

2SC1174=Si dyfuzyjny npn=-=-=50W=1200=-=3.5A=150=TO-3

2SC1175NP=Si npn=55-300=70=10W=-=20=3A=-=-

2SC1176=Si npn=55-300=70=10W=-=20=3A=-=-

2SC1177=Si npn=55-300=70=10W=-=40=3A=-=-

2SC1178=Si npn=30-120=10=40W=-=100=8A=-=-

2SC1178A=Si npn=20-100=-=200W=-=200=30A=-=-

2SC117H=Si planarny npn=większe od 10=większe od 60=2W=75=50=600=175=TO-39

2SC117T=Si planarny npn=większe od 8=większe od 60=2W=75=50=600=175=TO-39

2SC118=Si planarny npn=większe od 10=70=2W=80=-=600=175=TO-8

2SC1180=Si npn=10-80=-=200W=-=400=30A=-=-

2SC1185=Si npn=30-160=70k=25W=-=60=3A=-=-

2SC1188=Si npn=30-160=70k=25W=-=80=3A=-=-

2SC1189=Si npn=30-160=70k=25W=-=60=3A=-=-

2SC118H=Si planarny npn=większe od 4=większe od 70=2W=80=60=600=175=TO-39

2SC119=Si planarny epitaksjalny npn=większe od 10=70=2W=75=-=600=175=TO-8

2SC1190=Si npn=30-160=70k=25W=-=80=3A=-=-

2SC1190=Si planarny epitaksjalny npn=większe od 10=600=30W=36=18=5A=175=strip

2SC1190Z=Ge npn=46-334=30k=150=-=25=500=-=-

2SC1191=Si planarny epitaksjalny npn=większe od 10=175=45 W=36=18=7A=175=strip

2SC1191=Si npn=większe od 5=-=50W=-=400=10A=-=-

2SC1191Z=Si npn=50-300=2=100W=-=60=10A=-=-

2SC1192=Si npn=40-240=5=50W=-=100=6A=-=-

2SC1192=Si planarny epitaksjalny npn=większe od 10=350=60 W=36=18=10A=175=strip

2SC1192Z=Si npn=20-100=-=200W=-=100=60A=-=-

2SC1195=Si npn=20-100=-=200W=-=200=60A=-=-

2SC119H=Si planarny epitaksjalny npn=większe od 4=większe od 70=2W=75=50=600=175=TO-39

2SC12=Si mesa npn=większe od 10=-=700=60=60=250=150=ТО-60

2SC120=Si planarny npn=40=200=250=40=25=25=175=TO-39

2SC1200=Si npn=15-100=-=200W=-=300=60A=-=-

2SC1206B=Si npn=10-80=-=200W=-=400=60A=-=-

2SC1207B=Si npn=30-160=10=100W=-=100=15A=-=-

2SC1208A=Si npn=30-160=-=100W=-=200=15A=-=-

2SC1209=Si npn=15-100=-=100W=-=300=15A=-=-

2SC121=Si planarny npn=40=200=250=40=25=25=175=TO-39

2SC1210=Si npn=10-80=-=100W=-=400=15A=-=-

2SC1211=Si npn=30-180=10=60W=-=80=7A=-=-

2SC1212=Si npn=5-15=-=50W=-=700=13A=-=-

2SC1212A1=Si npn=7,5-20=-=50W=-=650=16A=-=-

2SC1213=NPN=-=-=.4W=-=50V=.5A=-=-

2SC1213=Si npn=40-250=45=20W=-=120=3A=-=-

2SC1213AH=Si npn=większe od 1500=20k=30W=-=80=7A=-=-

2SC1213AK=Si npn=40-250=45=20W=-=120=3A=-=-

2SC1215=Si npn=większe od 1500=20k=30W=-=100=7A=-=-

2SC1215=NPN=-=1.2GHz=-=-=-=-=-=-

2SC1215=Si planarny epitaksjalny npn=większe od 25=1200=200=30=20=50=125=TO-92

2SC1215Z=Si npn=40-320=8=25W=-=120=3A=-=-

2SC1216=Si npn=40-320=8=25W=-=150=2A=-=-

2SC1217=Si npn=40-320=8=25W=-=120=3A=-=-

2SC1218=Si npn=40-*320=8=25W=-=150=2A=-=-

2SC122=-=90=200=250=40=25=25=175=TO-39

2SC1222=Si npn=40-200=9=80W=-=100=12A=-=-

2SC1223=Si npn=30-160=25k=25W=-=60=3A=-=-

2SC1226=Si planarny epitaksjalny npn=30-220=150=10W=40=20=ЗА=150=-

2SC1226=Si npn=30-160=25k=25W=-=80=3A=-=-

2SC1226=NPN=-=150MHz=10W=-=40V=2A=-=-

2SC1226A=Si planarny epitaksjalny npn=30-220=150=10W=50=40=ЗА=150=-

2SC1226A4=Si npn=30-160=25k=25W=-=60=3A=-=-

2SC1227=Si npn=30-160=25k=25W=-=80=3A=-=-

2SC1227F=Si npn=55-300=150=300=-=15=500=-=-

2SC1228=Si npn=większe od 4=-=100W=-=400=6A=-=-

2SC1228F=Si npn=60-320=180=750=-=25=1A=-=-

2SC1229=Si npn=mniejsze od 320=180=750=-=25=2A=-=-

2SC123=Si planarny npn=140=200=250=40=25=25=275=TO-39

2SC1230=Si npn=60-320=180=1W=-=25=2A=-=-

2SC1231=Si npn=60-320=180=1W=-=25=2A=-=-

2SC1235=Si npn=40-200=10=20W=-=150=2A=-=-

2SC1236=Si planarny epitaksjalny npn=20-70=6500=200=20=15=30=175=2-6 D

2SC1236=Si npn=40-200=5=25W=-=150=3A=-=-

2SC1238=Si npn=40-200=-=20W=-=150=2A=-=-

2SC1239=Si npn=40-200=-=25W=-=150=3A=-=-

2SC124=Si planarny npn=40=200=250=40=25=25=175=TÓ-19

2SC1243=Si npn=2k-12k=-=15W=-=70=3A=-=-

2SC1246A=Si npn=2k-12k=-=15W=-=100=3A=-=-

2SC1246AF=Si npn=1,5k-12k=-=30W=-=100=8A=-=-

2SC1247A=Si npn=1,5k-12k=-=30W=-=150=8A=-=-

2SC1247AF=Si npn=1,5k-12k=-=40W=-=100=8A=-=-

2SC125=Si epitaksjalny mesa npn=13-138=-=750=100=100=50=175=TO-5

2SC125=Si mesa npn=większe od 10=700=(80)=20=-=10=150=TO-7

2SC1251=Si npn=1,5k-12k=-=40W=-=150=8A=-=-

2SC1252=Si npn=1k-10k=-=100W=-=80=15A=-=-

2SC1253=Si npn=1k-15k=-=150W=-=100=20A=-=-

2SC1254=Si npn=65=2=800=-=200=500=-=-

2SC1255=Si npn=40-320=8=15W=-=80=1,5A=-=-

2SC1260=Si npn=40-320=8=10W=-=100=1,5A=-=-

2SC1261=Si npn=większe od 3,5=-=50W=-=400=7A=-=-

2SC1261F=Si npn=25=31=75W=-=200=7A=-=-

2SC1261S=Si npn=większe od 700=-=40W=-=80=10A=-=-

2SC1262=Si npn=większe od 700=-=40W=-=100=10A=-=-

2SC1262F=Si npn=większe od 700=1=40W=-=120=10A=-=-

2SC1262S=Si npn=20=3=30W=-=200=4A=-=-

2SC1263=Si npn=20=3=30W=-=200=4A=-=-

2SC1263F=Si npn=40-140=-=150W=-=180=15A=-=-

2SC1263S=Si npn=40-140=-=100W=-=140=12A=-=-

2SC1264=Si npn=40-140=-=100W=-=120=12A=-=-

2SC1264F=Si npn=40-140=-=80W=-=120=8A=-=-

2SC1265=Si npn=40-140=-=100W=-=120=8A=-=-

2SC1268=Si npn=40-140=-=60W=-=100=7A=-=-

2SC1269=Si npn=większe od 7=-=80W=-=600=10A=-=-

2SC127=Si planarny npn=150=200=200=20=-=25=175=TO-39

2SC1270=Si npn=mniejsze od 200=2=80W=-=350=10A=-=-

2SC1271=Si npn=60-320=-=750=-=80=1A=-=-

2SC1271A=Si npn=60-320=-=750=-=80=1A=-=-

2SC1272=Si npn=60-320=15=8W=-=18=2A=-=-

2SC1275=Si npn=20-100=-=200W=-=200=55A=-=-

2SC1278=Si npn=6,5-50=-=80W=-=400=10A=-=-

2SC1278S=Si npn=większe od 1500=20k=50W=-=80=7A=-=-

2SC1279=Si npn=większe od 1500=20k=50W=-=100=7A=-=-

2SC1279S=Si npn=40-170=-=80W=-=250=3A=-=-

2SC1280=Si npn=większe od 1,5k=20k=80W=-=60=7A=-=-

2SC1280A=Si npn=większe od 1,5k=20k=80W=-=80=7A=-=-

2SC1280AS=Si npn=większe od 150=-=400W=-=400=50A=-=-

2SC1280S=Si npn=większe od 150=-=400W=-=450=50A=-=-

2SC129=Ge złączowy npn=większe od 20=-=125=25=-=100=75=TO-5

2SC1293=Si npn=60-340=280=500=-=20=1A=-=-

2SC1295=Si npn=60-340=190=900=-=20=1,5A=-=-

2SC1297=Si npn=40-200=-=100W=-=110=15A=-=-

2SC1298=Si npn=3,2-9,1=-=15W=-=700=4A=-=-

2SC1299=Si npn=2-6=-=15W=-=700=4A=-=-

2SC1299F=Si npn=90-400=130=800=-=25=1,5A=-=-

2SC13=Ge złączowy npn=większe od 20=większe od 3,5=(65)=18=-=40=75=ТО-5

2SC130=Si planarny npn=20-150=160=1,8W=60=(50)=400=175=TO-8

2SC130=Si npn=większe od 1k=-=80W=-=100=15A=-=-

2SC1301=Si npn=większe od 1k=-=80W=-=100=15A=-=-

2SC1302=Si npn=większe od 1k=-=100W=-=100=20A=-=-

2SC1303=Si planarny epitaksjalny npn=większe od 20=350=600=40=20=500=175=TO-39

2SC1303=Si npn=większe od 1k=-=100W=-=100=20A=-=-

2SC1303Z=Si npn=60-500=większe od 100=50=-=30=100=-=-

2SC1306=Si npn=60-500=większe od 100=50=-=30=100=-=-

2SC1307=Si npn=35-320=7=40W=-=29=8A=-=-

2SC1308=NPN=-=-=50W=-=1500V=7A=-=-

2SC1308=Si npn=35-320=7=40W=-=29=8A=-=-

2SC131=Si npn=mniejsze od 320=7=40W=-=50=8A=-=-

2SC1310=Si npn=mniejsze od 320=7=40W=-=60=8A=-=-

2SC1311=Si npn=60-200=7=40W=-=60=8A=-=-

2SC1312=Si npn=60-200=7=40W=-=50=8A=-=-

2SC1312=NPN=-=150ms=-=-=35V=.1A=-=-

2SC1312Y=Si npn=60-320=-=30W=-=150=5A=-=-

2SC1313=Si npn=60-320=-=30W=-=150=5A=-=-

2SC1313Y=Si npn=większe od 10=większe od 0,5=625W=-=80=250A=-=-

2SC1314=Si npn=większe od 10=większe od 0,5=625W=-=100=250A=-=-

2SC1314A=Si npn=większe od 10=większe od 0,5=625W=-=120=250A=-=-

2SC1316=Si npn=większe od 10=większe od 0,5=625W=-=140=250A=-=-

2SC1317=NPN=-=200MHz=.4W=-=30V=.5A=-=-

2SC1317=Si npn=większe od 10=większe od 0,5=625W=-=80=250A=-=-

2SC1317=Si planarny epitaksjalny npn=60-340=200=400=30=25=1 A=125=TO-92

2SC1318=NPN=-=-=.4W=-=60V=.5A=-=-

2SC1318=Si npn=większe od 10=większe od 0,5=625W=-=100=250A=-=-

2SC1318=Si planarny epitaksjalny npn=60-340=200=400=60=50=1 A=125=ТО-92

2SC132=Si npn=większe od 10=większe od 0,5=625W=-=120=250A=-=-

2SC1321=Si npn=większe od 10=większe od 0,5=625W=-=80=250A=-=-

2SC1324=Si npn=większe od 10=większe od 0,5=625W=-=100=250A=-=-

2SC1325=Si npn=100-500=-=5W=-=16=3A=-=-

2SC1325A=Si npn=3-10=-=16W=-=700=5A=-=-

2SC1326=Si npn=20=30=30W=-=200=4A=-=-

2SC1326=Si planarny epitaksjalny npn=30=800=5W=55=30=400=175=ТО-39

2SC1326Z=Si npn=15=-=100W=-=400=K1A=-=-

2SC1327=Si npn=350-1,5k=-=100W=-=400=7A=-=-

2SC1327=Si planarny epitaksjalny npn=260-1040=-=150=35=35=100=125=ТО-92

2SC1327=NPN=-=-=.15W=-=35V=.05A=-=-

2SC1328=Si planarny epitaksjalny npn=260-1040=-=150=55=55=100=125=ТО-92

2SC1328=Si npn=200-1200=-=100W=-=550=12A=-=-

2SC1328=NPN=-=250MHz=-=-=55V=.05A=-=-

2SC133=Si planarny epitaksjalny npn=60=350=350=20=(20)=300=175=TO-18

2SC133=Si npn=2k-15k=-=50W=-=80=7A=-=-

2SC1333=Si npn=większe od 2k=-=100W=-=80=15A=-=-

2SC1334=Si npn=40-240=12=40W=-=100=5A=-=-

2SC1335=Si npn=40-240=większe od 3=30W=-=80=4A=-=-

2SC1336=Si npn=większe od 350=-=100W=-=500=12A=-=-

2SC1337=Si npn=większe od 350=-=100W=-=500=12A=-=-

2SC1337A=Si npn=10-95=4=85W=-=320=5A=-=-

2SC1338=Si npn=większe od 750=-=50W=-=80=10A=-=-

2SC1338A=Si npn=35-200=9=43W=-=60=5A=-=-

2SC134=Si npn=35-200=9=43W=-=85=5A=-=-

2SC134=Si planarny epitaksjalny npn=60=350=350=40=(30)=300=175=TO-18

2SC1340=Si npn=45-200=9=70W=-=200=7A=-=-

2SC1342=Si npn=45-220=8=100W=-=90=10A=-=-

2SC1343=Si npn=40-200=-=150W=-=120=16A=-=-

2SC1343H=Si npn=50=27=100W=-=200=10A=-=-

2SC1344=Si npn=50=27=100W=-=150=10A=-=-

2SC1345=Si npn=większe od 8=15=100W=-=400=10A=-=-

2SC1345=NPN=-=230MHz=-=-=55V=-=-=-

2SC1345K=Si npn=większe od 20=15=150W=-=400=10A=-=-

2SC1346=Si npn=większe od 8=15=100W=-=350=10A=-=-

2SC1346=Si planarny epitaksjalny npn=60-340=200=600=30=25=1 A=125=-

2SC1347=Si planarny epitaksjalny npn=60-340=200=600=60=50=1 A=125=-

2SC1347=Si npn=większe od 20=15=150W=-=350=10A=-=-

2SC1348-1=Si npn=40=25=200W=-=200=30A=-=-

2SC1348-2=Si npn=40=25=200W=-=150=30A=-=-

2SC1348-3=Si npn=większe od 8=20=200W=-=400=30A=-=-

2SC1349=Si npn=większe od 8=20=200W=-=350=30A=-=-

2SC1349F=Si npn=35-200=9=43W=-=60=5A=-=-

2SC135=Si planarny epitaksjalny npn=60=350=350=20=(20)=300=175=TO-18

2SC135=Si npn=35-200=9=43W=-=85=5A=-=-

2SC1350=Si pnp=mniejsze od 560=180=500=-=20=1,5A=-=-

2SC1351=Si pnp=mniejsze od 320=180=500=-=25=1,5A=-=-

2SC1353=Si npn=40-200=7=30W=-=500=2A=-=-

2SC1354=Si npn=większe od 150=-=400W=-=450=50A=-=-

2SC1354=Si planarny epitaksjalny npn=50>10=175=60W=55=35=10A=175=-

2SC1354Z=Si npn=większe od 150=-=770W=-=450=120A=-=-

2SC1355=Si npn=większe od 4k=-=15W=-=30=1,5A=-=-

2SC1355F=Si npn=40-240=10=40W=-=100=7A=-=-

2SC1356=Si npn=40-140=15=100W=-=150=12A=-=-

2SC1356F=Si npn=25-80=4=150W=-=180=15A=-=-

2SC1358=Si npn=70-240=10=40W=-=50=7A=-=-

2SC1358A=Si npn=40-200=7=200W=-=200=15A=-=-

2SC1359=Si planarny epitaksjalny npn=50-220=większe od 150=250=30=20=30=125=ТО-92

2SC1359=Si npn=większe od 15=-=120W=-=80=15A=-=-

2SC1359=NPN=-=300MHz=-=-=30V=.03A=-=-

2SC136=Si npn=większe od 15=-=120W=-=100=15A=-=-

2SC1360=Si npn=2k-12k=-=1W=-=70=3A=-=-

2SC1360=Si planarny epitaksjalny npn=20-100=większe od 300=650=50=45=50=135=ТО-98

2SC1361=Si npn=2k-15k=-=40W=-=100=8A=-=-

2SC1362=Si npn=większe od 100=-=100W=-=400=15A=-=-

2SC1363=Si npn=40-240=10=30W=-=70=4A=-=-

2SC1364=Si npn=90-400=110=800=-=50=1A=-=-

2SC1365=Si npn=większe od 80=7=150W=-=400=15A=-=-

2SC1368=Si npn=większe od 80=7=150W=-=450=15A=-=-

2SC137=Si planarny epitaksjalny npn=50=350=350=25=(25)=3oo=175=TO-18

2SC137=Si npn=większe od 200=6=400W=-=120=100A=-=-

2SC1374=Si npn=większe od 200=6=400W=-=120=100A=-=-

2SC1374H=Si npn=większe od 2,5=-=50W=-=600=2,5A=-=-

2SC1376=Si npn=większe od 2=-=50W=-=600=2,5=-=-

2SC1376H=Si npn=70=200=800=-=250=500=-=-

2SC138=Si npn=5-15=-=[16W]=-=1,5k=12A=-=-

2SC138=Si planarny epitaksjalny npn=50=400=800=60=30=500=175=TO-33

2SC1380=Si npn=60-320=-=30W=-=140=5A=-=-

2SC1380A=Si npn=60-320=-=30W=-=160=5A=-=-

2SC1382=Si npn=60-320=-=40W=-=80=8A=-=-

2SC1383=Si npn=70=1,2=20W=-=50=1A=-=-

2SC1383=Si planarny epitaksjalny npn=60-340=200=1 W=30=25=1,5A=135=ТО-98

2SC1384=Si npn=60-200=-=60W=-=100=12A=-=-

2SC1384=Si planarny epitaksjalny npn=60-340=200=1 W=60=50=1.5A=135=ТО-98

2SC1384=NPN=-=-=.75W=-=60V=1A=-=-

2SC1385=Si npn=60-200=-=60W=-=120=12A=-=-

2SC1385=NPN=-=-=.8W=-=60V=.5A=-=-

2SC1385H=Si npn=35-200=-=100W=-=140=15A=-=-

2SC1386=Si npn=35-200=-=100W=-=160=15A=-=-

2SC1386H=Si npn=35-200=-=100W=-=200=20A=-=-

2SC1387=Si npn=1,1k-24k=20=80W=-=110=12A=-=-

2SC1388=Si npn=40-200=18=60W=-=80=8A=-=-

2SC1388F=Si npn=40-200=10=70W=-=100=10A=-=-

2SC138A=Si npn=40-200=9=80W=-=120=12A=-=-

2SC138A=Si planarny epitaksjalny npn=50=400=800=60=35=500=175=To-33

2SC139=Si planarny epitaksjalny npn=50=400=800=60=30=500=175=TO-33

2SC139=Si npn=100=-=1W=-=90=2A=-=-

2SC1391=Si npn=60-340=200=600=-=25=1,5A=-=-

2SC1393=Si npn=60-340=200=750=-=50=1,5A=-=-

2SC1395=Si npn=60-340=200=750=-=25=1,5A=-=-

2SC1396=Si npn=30-200=-=800=-=400=300=-=-

2SC1398=NPN=-=-=15W=-=70V=2A=-=-

2SC1398=Si npn=30-200=-=800=-=700=300=-=-

2SC1398=Si planarny epitaksjalny npn=większe od 30=120=15W=70=50=ЗА=150=-

2SC1399=Si npn=90-400=-=150=-=25=700=-=-

2SC1399=NPN=-=100MHz=.25W=-=100V=.05A=-=-

2SC13O0=Si npn=40-200=7=60W=-=100=7A=-=-

2SC13O0F=Si npn=40-200=6=80W=-=120=8A=-=-

2SC14=Ge złączowy npn=większe od 20=większe od 11=(65)=18=-=40=75=ТО-5

2SC140=Si mesa npn=30=200=1,7W=60=35=1 A=175=TO-9

2SC1400=Si npn=mniejsze od 560=180=350=-=20=1A=-=-

2SC1400=NPN=-=100MHz=.25W=-=100V=.05A=-=-

2SC1401=Si npn=mniejsze od 320=130=8W=-=100=2A=-=-

2SC1402=Si npn=mniejsze od 320=130=8W=-=120=2A=-=-

2SC1403=Si npn=90-700=150=200=-=25=100=-=-

2SC1403A=Si npn=60-340=200=200=-=25=500=-=-

2SC1405=Si npn=90-650=150=250=-=30=200=-=-

2SC1405Z=Si npn=0,4-3,2k=8=100W=-=180=5A=-=-

2SC1406=Si npn=większe od 200=-=80W=-=500=8A=-=-

2SC1407=Si npn=większe od 200=-=80W=-=280=8A=-=-

2SC1412=Si npn=większe od 200=-=100W=-=500=15A=-=-

2SC1413=-=-=-=50W=-=1200V=5A=-=-

2SC1413=Si npn=40-200=45=20W=-=160=3A=-=-

2SC1413A=Si npn=40-200=5=25W=-=200=3A=-=-

2SC1413AH=Si npn=50=1,5=30W=-=60=7A=-=-

2SC1414=Si npn=40=1,5=30W=-=80=7A=-=-

2SC1414F=Si npn=60-320=100=10W=-=25=3A=-=-

2SC1415=Si pnp=60-320=-=10W=-=35=3A=-=-

2SC1415F=Si npn=40-320=-=40W=-=85=10A=-=-

2SC1419=Si npn=40-320=-=40W=-=85=10A=-=-

2SC1424=Si npn=większe od 800=-=800=-=80=3A=-=-

2SC1425=Si npn=większe od 800=-=800=-=120=3A=-=-

2SC1426=Si npn=40-320=-=60W=-=100=7A=-=-

2SC1429-14=Si npn=większe od 20=większe od 70=500=-=60=1,5A=-=-

2SC1429-24=Si npn=większe od 20=większe od 70=1W=-=60=1,5A=-=-

2SC143=NPN=-=-=.36W=-=40V=.2A=-=-

2SC1431-14=Si npn=3-15=-=50W=-=900=7A=-=-

2SC1431-21=Si npn=20=2=30W=-=400=3A=-=-

2SC1436=Si npn=180=5=800=-=150=500=-=-

2SC1437=Si npn=5-25=-=50W=-=600=6A=-=-

2SC1438=Si npn=1k-20k=-=80W=-=100=15A=-=-

2SC1439=Si npn=1k-20k=-=80W=-=100=15A=-=-

2SC1440=Si npn=1k-20k=-=100W=-=100=15A=-=-

2SC1441=Si npn=1k-20k=-=100W=-=100=15A=-=-

2SC1442=Si npn=35=0,8=200W=-=40=30A=-=-

2SC1443=Si npn=40=-=200W=-=50=40=-=-

2SC1444=Si npn=50-250=-=80W=-=300=4A=-=-

2SC1445=NPN=-=10MHz=40W=-=100V=6A=-=-

2SC1445=Si npn=2k-15k=-=40W=-=100=7A=-=-

2SC1446=Si npn=2k-15k=-=40W=-=80=7A=-=-

2SC1447=Si npn=2k-15k=-=40W=-=60=7A=-=-

2SC1449=Si npn=90-650=-=400=-=25=200=-=-

2SC145=Si npn=90-650=-=400=-=50=200=-=-

2SC1451=Si npn=60-340=-=600=-=25=1A=-=-

2SC1452=Si npn=60-340=-=600=-=50=1A=-=-

2SC1454=NPN=-=10MHz=50W=-=300V=4A=-=-

2SC1454=Si npn=25-140=-=100W=-=400=7A=-=-

2SC1457=Si npn=20-140=4=150W=-=400=15A=-=-

2SC1458=Si npn=większe od 10=-=300W=-=400=40A=-=-

2SC1459=Si npn=większe od 150=-=300W=-=200=60A=-=-

2SC1460=Si npn=większe od 150=-=300W=-=450=60A=-=-

2SC1461=Si npn=większe od 150=-=350W=-=450=60A=-=-

2SC1462=Si npn=większe od 150=-=400W=-=450=100A=-=-

2SC1463=Si npn=większe od 150=-=400W=-=450=100A=-=-

2SC1464=Si npn=większe od 100=-=770W=-=600=100A=-=-

2SC1465=Si npn=większe od 100=-=2,5kW=-=300=400A=-=-

2SC1466=Si npn=4-12=-=22W=-=600=5A=-=-

2SC1467=Si npn=większe od 500=-=80W=-=400=12A=-=-

2SC1468=Si npn=większe od 500=-=80W=-=400=12A=-=-

2SC1469=Si npn=większe od 500=-=30W=-=400=8A=-=-

2SC1469A=Si npn=większe od 500=-=30W=-=400=8A=-=-

2SC147=Si mesa npn=24=120=1,7W=30=-=1 A=175=TO-9

2SC1470=Si npn=40-180=-=30W=-=180=1,5A=-=-

2SC1471=Si npn=40-180=-=50W=-=200=1,5A=-=-

2SC1471A=Si npn=6-60=-=50W=-=600=12A=-=-

2SC1472K=Si npn=6-60=-=50W=-=600=12A=-=-

2SC1473=Si npn=większe od 60=-=1W=-=70=2A=-=-

2SC1474-3=Si npn=260-1040=-=300=-=35=200=-=-

2SC1474-4=Si npn=większe od 30=większe od 5=600=-=200=100=-=-

2SC1475=NPN=-=-=.75W=-=100V=1A=-=-

2SC1475-1=Si npn=większe od 500=-=80W=-=500=6A=-=-

2SC1475-2=Si npn=2k-15k=-=40W=-=80=7A=-=-

2SC147A=Si epitaksjalny mesa npn=27-172=-=750=30=25=1 A=175=TO-9

2SC147S=Si epitaksjalny mesa npn=27-172=-=750=60=40=1 A=175=TO-9

2SC1484=Si npn=40-140=-=150W=-=200=15A=-=-

2SC1485=Si npn=60-320=14=900=-=80=100=-=-

2SC149=Si mesa npn=50=160=800=120=(80)=300=175=TO-39

2SC14U=Si npn=60-320=14=900=-=100=100=-=-

2SC15=Si mesa npn=7-240=większe od 120=750=30=30=50=175=ТО-5

2SC150=Si epitaksjalny mesa npn=50=100=750=20=-=100=175=TO-5

2SC1501=Si npn=60-320=140=900=-=80=2A=-=-

2SC1504=Si npn=60-320=140=900=-=100=2A=-=-

2SC1505=Si npn=60-320=140=1W=-=120=100=-=-

2SC1505=NPN=-=-=15W=-=300V=.2A=-=-

2SC1506=Si npn=60-320=140=1W=-=160=100=-=-

2SC1507=Si npn=60-320=140=1W=-=120=3A=-=-

2SC1507=NPN=-=-=15W=-=300V=.2A=-=-

2SC1509=Si npn=60-320=140=1W=-=160=3A=-=-

2SC1509=NPN=-=120MHz=.75W=-=80V=.5A=-=-

2SC1509Z=Si npn=1k-20k=-=100W=-=100=20A=-=-

2SC150T=Si planarny npn=20-200=200=750=50=20=100=175=TO-39

2SC151=Si epitaksjalny mesa npn=50=130=750=40=-=100=175=TO-5

2SC15-1=Si mesa npn=7-240=większe od 12O=750=60=55=50=175=ТО-5

2SC1510=Si npn=1k-20k=-=100W=-=100=20A=-=-

2SC1511=Si npn=280-700=150=600=-=18=1,5A=-=-

2SC1512=Si npn=60-330=20=40W=-=300=1A=-=-

2SC1513=Si npn=35-200=8=60W=-=100=12A=-=-

2SC1514=NPN=-=80MHz=-=-=300V=.1A=-=-

2SC1514=Si npn=35-200=25=60W=-=100=12A=-=-

2SC1515K=Si npn=35-200=8=80W=-=120=12A=-=-

2SC1516K=Si npn=35-200=25=80W=-=120=12A=-=-

2SC1517=Si npn=35-200=-=100W=-=140=15A=-=-

2SC151H=Si planarny epitaksjalny npn=20-120=większe od 80=750=40=25=100=175=TO-39

2SC151H=Si npn=35-200=25=125W=-=140=15A=-=-

2SC152=Si epitaksjalny mesa npn=50=większe od 160=750=60=-=100=175=TO-5

2SC15-2=Si mesa npn=7-240=większe od 12O=750=90=85=50=175=ТО-5

2SC1520=Si npn=35-200=25=125W=-=160=15A=-=-

2SC1520=NPN=-=-=12.5W=-=300V=.2A=-=-

2SC1520-1=Si npn=35-200=-=125W=-=160=15A=-=-

2SC1521=Si npn=1k-10k=0,1=25W=-=60=4A=-=-

2SC1524=Si npn=1k-10k=0,1=25W=-=80=4A=-=-

2SC1525=Si npn=1k-10k=0,1=40W=-=70=5A=-=-

2SC1526=Si npn=1k-10k=0,1=40W=-=90=5A=-=-

2SC1528=Si npn=1k-10k=0,1=60W=-=90=6A=-=-

2SC152H=Si planarny epitaksjalny npn=20-120=większe od 80=750=60=25=100=175=TO-39

2SC152H=Si npn=1k-10k=0,1=60W=-=110=6A=-=-

2SC153=Si mesa npn=40=większe od 350=750=120=40=100=175=TO-5

2SC15-3=Si mesa npn=7-240=większe od 120=750=120=115=50=175=ТО-5

2SC1530=Si npn=1k-10k=60k=80W=-=100=8A=-=-

2SC1533=Si npn=1k-10k=60k=80W=-=120=8A=-=-

2SC1534=Si npn=1k-10k=50k=110W=-=120=10A=-=-

2SC1535=Si npn=1k-10k=50k=i10W=-=140=10A=-=-

2SC1536=Si npn=większe od 500=-=150W=-=400=15A=-=-

2SC154=Si dufuzyjny npn=35-200=większe od 80=750=120=70=100=175=TO-39

2SC1547=Si npn=większe od 500=-=150W=-=450=15A=-=-

2SC1547Z=Si npn=większe od 1,5=-=30W=-=300=6A=-=-

2SC154A=Si dufuzyjny npn=35-200=większe od 80=750=150=110=100=175=TO-39

2SC154B=Si dufuzyjny npn=30-200=większe od 80=750=150=150=100=175=TO-39

2SC154C=Si dufuzyjny npn=30-250=większe od 40=750=200=200=100=175=TO-39

2SC154H=Si npn=większe od 600=-=30W=-=400=6A=-=-

2SC154H=Si dufuzyjny npn=35-200=większe od 80=750=120=70=100=175=TO-39

2SC155=Si planarny npn=35=200=100=20=-=25=125=U31

2SC1550=Si npn=większe od 400=-=100W=-=400=10A=-=-

2SC1551=Si npn=większe od 2k=-=30W=-=80=4A=-=-

2SC1552=Si npn=większe od 2k=-=25W=-=40=3A=-=-

2SC1553=Si npn=większe od 2k=-=8W=-=100=1,5A=-=-

2SC1553A=Si npn=większe od 2k=-=10W=-=100=1,5A=-=-

2SC1554=Si npn=70-240=10=40W=-=50=7A=-=-

2SC1555=Si npn=500-3k=-=40W=-=180=6A=-=-

2SC1556=Si npn=500-3k=-=50W=-=80=6A=-=-

2SC1557=Si npn=większe od 150=-=300W=-=350=60A=-=-

2SC1558=Si npn=większe od 150=-=350W=-=350=60A=-=-

2SC1559=Si npn=większe od 150=-=400W=-=350=100A=-=-

2SC156=Si planarny npn=50=200=100=20=-=25=125=U31

2SC1560=Si npn=większe od 150=-=400W=-=350=100A=-=-

2SC1561=Si npn=większe od 100=-=770W=-=450=100A=-=-

2SC1562=Si npn=większe od 150=-=2,5kW=-=200=600A=-=-

2SC1563=Si npn=większe od 150=-=250W=-=200=60A=-=-

2SC1564=Si npn=większe od 150=-=770W=-=200=200A=-=-

2SC1565=Si npn=większe od 150=-=770W=-=200=200A=-=-

2SC1566=Si npn=większe od 10=-=300W=-=300=40A=-=-

2SC1567=NPN=-=120MHz=5W=-=100V=.5A=-=-

2SC1567=Si npn=większe od 150=-=300W=-=150=60A=-=-

2SC1567A=Si npn=90-500=-=40W=-=50=5A=-=-

2SC1568=Si npn=55-300=8=30W=-=100=4A=-=-

2SC1569=NPN=-=-=12.5W=-=300V=.15A=-=-

2SC1569=Si npn=55-300=8=40W=-=100=5A=-=-

2SC157=Si mesa npn=30=25=125=20=-=20=175=TO-5

2SC1570=Si npn=2k-24k=-=80W=-=110=7A=-=-

2SC1571=Si npn=55-160=12=60W=-=100=6A=-=-

2SC1571=NPN=-=100MHz=.2W=-=40V=.1A=-=-

2SC15711=Si npn=70-240=10=80W=-=50=10A=-=-

2SC1573=NPN=-=-=.6W=-=200V=.1A=-=-

2SC1573=Si npn=55-160=12=80W=-=120=8A=-=-

2SC1574=Si npn=400-1,5k=-=100W=-=400=7A=-=-

2SC1576=Si npn=50-250=-=40W=-=100=5A=-=-

2SC1577=Si npn=większe od 20=-=30W=-=80=15A=-=-

2SC1578=Si npn=większe od 5=-=50W=-=600=16A=-=-

2SC1579=Si npn=35-320=10=40W=-=80=8A=-=-

2SC158=Si mesa npn=40=40=125=20=-=20=175=TO-5

2SC1580=Si npn=40-200=7=60W=-=80=5A=-=-

2SC1583=Si npn=40-200=7=70W=-=100=6A=-=-

2SC1583=NPN=-=100MHz=.4W=-=50V=.1A=-=-

2SC1584=Si npn=1k-20k=-=125W=-=100=30A=-=-

2SC1585=Si npn=1k-20k=-=125W=-=100=30A=-=-

2SC1586=Si npn=1k-20k=-=125W=-=100=40A=-=-

2SC1586=NPN=-=10MHz=150W=-=250V=15A=-=-

2SC1589=Si npn=1k-20k=-=125W=-=100=40A=-=-

2SC159=Si mesa npn=50=60=125=20=-=20=175=TO-5

2SC1590=Si npn=40-200=7=80W=-=120=7A=-=-

2SC1591=Si npn=40-320=15=80W=-=120=12A=-=-

2SC1592=Si npn=40-320=15=80W=-=140=12A=-=-

2SC1593=Si npn=40-320=15=100W=-=140=20A=-=-

2SC1594=Si npn=40-320=15=100W=-=160=20A=-=-

2SC1595=Si npn=60-560=250=500=-=20=1,5A=-=-

2SC1596=Si npn=35-200=-=100W=-=120=15A=-=-

2SC16=Si mesa npn=większe od 10=większe od 100=200=25=20=30=150=ТО-18

2SC160=Si mesa npn=60=100=125=20=-=20=175=TO-5

2SC1600=Si npn=35-200=10=100W=-=140=15A=-=-

2SC1603=Si npn=35-200=25=100W=-=140=15A=-=-

2SC1604=Si npn=35-200=10=125W=-=160=15A=-=-

2SC1605=Si npn=35-200=25=125W=-=160=15A=-=-

2SC1605A=Si npn=25-200=-=80W=-=200=3A=-=-

2SC1606=Si npn=25-200=-=80W=-=250=3A=-=-

2SC1607=Si npn=40-200=7=100W=-=140=9A=-=-

2SC1608=Si npn=35-200=-=150W=-=200=20A=-=-

2SC161=Si mesa npn=większe od 20=25=50 W=60=-=4A=150=TO-3

2SC1610=Si npn=50-300=-=625=-=20=1A=-=-

2SC1617=Si npn=250-800=350=750=-=100=50=-=-

2SC1618=Si npn=250-1200=350=750=-=120=50=-=-

2SC1619=Si npn=250-500=350=750=-=140=50=-=-

2SC1619A=Si npn=60-320=140=1,25W=-=160=100=-=-

2SC1620=Si npn=60-320=140=1,25W=-=200=100=-=-

2SC1620Z=Si npn=35-320=100=25W=-=160=4A=-=-

2SC1621=Si npn=35-200=100=25W=-=200=4A=-=-

2SC1622=Si npn=40-200=-=20W=-=150=3A=-=-

2SC1623=NPN=-=250MHz=-=-=60V=.1A=-=-

2SC1623=Si npn=większe od 40=25k=25W=-=60=3A=-=-

2SC1624=NPN=-=-=15W=-=120V=1A=-=-

2SC1624=Si npn=większe od 100=-=900=-=60=4A=-=-

2SC1626=Si npn=większe od 5=-=50W=-=600=5A=-=-

2SC1627=NPN=-=100MHz=.6W=-=80V=.3A=-=-

2SC1627=Si npn=większe od 3=-=50W=-=800=3,5A=-=-

2SC1627A=Si npn=0,5k-2k=-=100W=-=180=5A=-=-

2SC1628=NPN=-=120MHz=-=-=180V=.05A=-=-

2SC1628=Si npn=0,5k-2,5k=-=100W=-=55=20A=-=-

2SC1629=Si npn=90-400=-=150=-=50=300=-=-

2SC1630=Si npn=100-800=80=900=-=16=2A=-=-

2SC1632=Si npn=100-800=80=900=-=20=2A=-=-

2SC1633=Si npn=100-800=80=900=-=50=1A=-=-

2SC1634=Si npn=100-800=80=900=-=70=1A=-=-

2SC1635=Si npn=60-200=3=200W=-=80=30A=-=-

2SC1635F=Si npn=większe od 1,5k=-=30W=-=300=6A=-=-

2SC1636=Si npn=większe od 600=-=30W=-=400=6A=-=-

2SC1637=Si npn=większe od 8=-=50W=-=800=5A=-=-

2SC1638=Si npn=40-200=7=55W=-=80=5A=-=-

2SC1653=Si npn=większe od 8=3=50W=-=600=2,5A=-=-

2SC1654=Si npn=większe od 8=3=50W=-=600=3,5A=-=-

2SC1655=Si npn=większe od 8=3=50W=-=600=5A=-=-

2SC1655A=Si npn=większe od 8=3=50W=-=600=6A=-=-

2SC1656=Si npn=większe od 8=3=50W=-=600=7A=-=-

2SC1657=Si npn=większe od 20=15=40W=-=90=10A=-=-

2SC1658=Si npn=35-200=10=60W=-=100=5A=-=-

2SC1659=Si npn=35-200=25=60W=-=100=6A=-=-

2SC1660=Si npn=35-200=10=80W=-=120=7A=-=-

2SC1661=Si npn=35-200=25=80W=-=120=7A=-=-

2SC1662=Si npn=120-560=120=10W=-=70=8A=-=-

2SC1663=Si npn=2k-20k=-=30W=-=100=5A=-=-

2SC1664=Si npn=500=-=150W=-=400=20A=-=-

2SC1664A=Si npn=700=-=400W=-=400=50A=-=-

2SC1667=Si npn=70-240=10=40W=-=80=7A=-=-

2SC1669=Si npn=70-240=15=60W=-=50=7A=-=-

2SC167=Si dufuzyjny npn=50-100=20=200=55=45=30=175=TO-1

2SC1670=Si npn=55-160=20=120W=-=150=12A=-=-

2SC1672=Si npn=55-160=20=150W=-=200=15A=-=-

2SC1673=Si npn=50-200=3=100W=-=110=10A=-=-

2SC1674=Si npn=większe od 8=3=50W=-=600=2,5A=-=-

2SC1674=NPN=-=-=600ms=-=30V=.02A=-=-

2SC1675=Si npn=większe od 8=3=50W=-=600=3,5A=-=-

2SC1675=NPN=-=-=250ms=-=50V=.03A=-=-

2SC1676=Si npn=większe od 8=3=50W=-=600=5A=-=-

2SC1677=Si npn=większe od 8=3=50W=-=600=6A=-=-

2SC1678=Si npn=15-60=3=150W=-=140=16A=-=-

2SC1681=Si npn=60-300=3=25W=-=80=3A=-=-

2SC1682=Si npn=20-70=3=115W=-=60=15A=-=-

2SC1683=Si npn=60-300=3=30W=-=60=3A=-=-

2SC1684=Si npn=większe od 150=-=400W=-=250=60A=-=-

2SC1685=NPN=-=150ms=-=-=60V=.1A=-=-

2SC1685=Si npn=większe od 150=-=400W=-=350=60A=-=-

2SC1686=Si npn=większe od 150=-=400W=-=450=60=-=-

2SC1687=Si npn=większe od 150=-=400W=-=250=80=-=-

2SC1689=Si npn=większe od 150=-=400W=-=350=80A=-=-

2SC17=Si mesa npn=większe od 30=większe od 10O=200=25=20=30=150=ТО-18

2SC170=Si planarny npn=60=250=110=25=(20)=50=175=TO-18

2SC1706=Si npn=większe od 150=-=400W=-=450=50A=-=-

2SC1706H=Si npn=większe od 150=-=400W=-=250=50A=-=-

2SC1707=Si npn=większe od 150=-=400W=-=350=50A=-=-

2SC1707A=Si pnp=0,2-3,0=-=200=-=20=10=-=-

2SC1707AH=Si pnp=0,2-3,0=-=200=-=20=10=-=-

2SC1707H=Si pnp=4=20=63W=-=170=5A=-=-

2SC1708=Si pnp=30=-=800=-=140=100=-=-

2SC1708Ał=Si pnp=większe od 2=-=100W=-=100=10A=-=-

2SC1709=Si pnp=większe od 1,5=-=300=-=50=10=-=-

2SC171=Si planarny npn=60=250=200=25=(20)=50=175=TO-18

2SC1710=Si pnp=600-1300=-=100W=-=100=7A=-=-

2SC1711=Si pnp=600-1300=-=ioow=-=120=7A=-=-

2SC1711A=Si pnp=600-1300=-=100W=-=140=7A=-=-

2SC1712=Si pnp=600-1300=-=100W=-=160=7A=-=-

2SC1713=Si pnp=większe od 30=-=600=-=25=10=-=-

2SC1714=Si pnp=większe od 8=-=400=-=25=10=-=-

2SC1715=Si npn=0,7-3,2=-=100=-=20=10=-=-

2SC1716=Si npn=0,8-3,2=-=100=-=2=10=-=-

2SC1719=Si npn=0,8-3,2=-=100=-=20=10=-=-

2SC172=Si planarny npn=60=350=300=25=(20)=50=175=TO-18

2SC1720=Si npn=0,8-3,2=-=100=-=20=10=-=-

2SC1721=Si npn=100=6V=10=-=20=-=-=-

2SC1729=NPN=-=-=16W=-=-=3.5A=-=-

2SC172A=Si planarny npn=60=350=360=40=(20)=50=175=TO-18

2SC173=Ge dyfuzyjny npn=41=20=(30)=15=-=5=175=RO-17

2SC1730=NPN=-=1.1GHz=-=-=30V=.05A=-=-

2SC174=Si planarny npn=45=170=200=30=-=25=175=TO-72

2SC1740=NPN=-=-=.3W=-=100mA=-=-=-

2SC1741=NPN=-=250MHz=.4W=-=40V=.5A=-=-

2SC174A=Si planarny npn=45=200=200=60=-=25=175=TO-72

2SC175=Ge dyfuzyjny npn=24=10=(30)=15=-=5=75=RO-17

2SC1756=NPN=-=50MHz=-=-=300V=.2A=-=-

2SC176=Ge dyfuzyjny npn=24=10=(30)=15=-=5=75=RO-17

2SC177=Ge dyfuzyjny npn=24=10=(30)=15=-=5=75=RO-17

2SC1775A=NPN=-=-=.2W=-=120V=.05A=-=-

2SC178=Ge dyfuzyjny npn=49=20=(30)=15=-=5=75=RO-17

2SC1780=Si npn=750=4=200=-=-=120=-=-

2SC1781=NPN=-=-=.35W=-=50V=.5A=-=-

2SC1781=Si npn=750=4=200=-=-=120=-=-

2SC1781H=Si npn=750=4=200=-=-=120=-=-

2SC1787=Si npn=750=4=200=-=-=120=-=-

2SC1788=Si npn=750=4=200=-=-=120=-=-

2SC179=Ge złączowy npn=40=większe od 3=120=25=15=400=85=TO-1

2SC1798=Si pnp=większe od 100=100=625=-=25=1A=-=-

2SC179H=Ge złączowy npn=20-100=większe od 3=120=25=15=400=85=TO-1

2SC180=Ge złączowy npn=35=większe od 5=120=25=15=400=85=TO-1

2SC1803=Si pnp=większe od 100=260=625=-=25=1A=-=-

2SC1804=Si pnp=większe od 100=-=625=-=25=1A=-=-

2SC1806=Si npn=240-900=-=250=-=61=30=-=-

2SC1807=Si npn=240-900=-=250=-=45=30=-=-

2SC1808=Si npn=125-900=-=250=-=60=30=-=-

2SC180H=Ge złączowy npn=20-120=większe od 5=120=25=15=400=85=TO-1

2SC180O=Si npn=125-900=-=250=-=45=30=-=-

2SC181=Ge złączowy npn=60=większe od 10=120=25=15=400=85=TO-1

2SC1810=Si npn=100-1000=większe od 50=310=-=25=50=-=-

2SC1811-1=Si pnp=100-1000=większe od 50=310=-=25=50=-=-

2SC1812=Si npn=100-1000=większe od 50=310=-=25=50=-=-

2SC1813=Si pnp=100-1000=większe od 50=310=-=25=50=-=-

2SC1815=NPN=-=-=.4W=-=60V=.15A=-=-

2SC1815=Si npn=większe od 100=200=625=-=45=1A=-=-

2SC1816=Si npn=większe od 100=210=625=-=45=1A=-=-

2SC1816H=Si npn=większe od 100=100=625=-=45=1A=-=-

2SC1817=Si npn=większe od 100=200=625=-=25=1A=-=-

2SC1818=Si npn=większe od 100=210=625=-=25=1A=-=-

2SC1819=Si npn=większe od 100=100=625=-=25=1A=-=-

2SC181H=Ge złączowy npn=30-200=większe od 10=120=25=15=400=85=TO-1

2SC181l-2=Si npn=40-250=100=800=-=40=500=-=-

2SC182=Si planarny epitaksjalny npn=35-200=większe od 30=150=25=(20)=150=150=U23

2SC182=Si npn=40-160=100=800=-=60=500=-=-

2SC1820=Si npn=większe od 20=większe od 100=800=-=60=1A=-=-

2SC1821=Si pnp=większe od 20=większe od 100=800=-=60=1A=-=-

2SC1822=Si npn=większe od 20=większe od 100=800=-=80=1A=-=-

2SC1823=Si pnp=większe od 20=większe od 100=800=-=80=1A=-=-

2SC1824=Si npn=40-450=większe od 125=150=-=45=100=-=-

2SC1825=Si npn=40-450=większe od 125=,150=-=30=100=-=-

2SC1826=Si npn=40-450=większe od 125=350=-=20=100=-=-

2SC1827=Si pnp=40-450=większe od 125=,150=-=45=100=-=-

2SC1827=NPN=-=10MHz=30W=-=100V=4A=-=-

2SC1828=Si pnp=40-450=większe od 125=350=-=30=100=-=-

2SC1829=Si pnp=40-450=większe od 125=350=-=20=100=-=-

2SC183=Si pnp=63-630=większe od 200=310=-=25=200=-=-

2SC183=Si planarny epitaksjalny npn=większe od 20=większe od 60=100=20=(18)=30=125=U23

2SC1830=Si pnp=63-370=większe od 200=310=-=25=200=-=-

2SC1831=Si pnp=100-500=większe od 200=310=-=26=100=-=-

2SC1832=Si npn=100-500=większe od 125=310=-=26=100=-=-

2SC1833=Si pnp=40-250=250=801=-=40=500=-=-

2SC1834=Si pnp=40-160=250=800=-=60=500=-=-

2SC1837=Si pnp=większe od 50=większe od 50=8W=-=45=2A=-=-

2SC1837F=Si pnp=większe od 50=większe od 50=8W=-=60=2A=-=-

2SC1838=Si=większe od 50=większe od 50=8W=-=80=2A=-=-

2SC1838F=Si npn=większe od 60=większe od 50=BW=-=45=2A=-=-

2SC184=Si npn=większe od 60=większe od 50=BW=-=60=2A=-=-

2SC184=Si planarny epitaksjalny npn=większe od 40=większe od 100=100=20=(18)=30=125=U23

2SC1841=NPN=-=-=.5W=-=120V=.05A=-=-

2SC1845=NPN=-=-=.5W=-=120V=.05A=-=-

2SC1846=Si npn=większe od 60=większe od 50=BW=-=S0=2A=-=-

2SC1846=NPN=-=-=.5W=-=120V=.05A=-=-

2SC1847=NPN=-=-=1.2W=-=50V=1.5A=-=-

2SC1847=Si npn=85-375=60=800=-=20=2A=-=-

2SC1848=Si pnp=85-375=60=800=-=20=2A=-=-

2SC1849=Si npn=10k-600k=większe od 100=625=-=100=1A=-=-

2SC185=Si npn=10k-600k=większe od 100=625=-=80=1A=-=-

2SC185=Si planarny epitaksjalny npn=większe od 40=większe od 150=100=20=(18)=30=125=U23

2SC1850=Si npn=większe od 75=300=175=-=45=1A=-=-

2SC1851=Si npn=większe od 75=300=375=-=25=1A=-=-

2SC1852=Si npn=240-900=większe od 150=300=-=45=100=-=-

2SC1855=Si npn=240,,900=większe od 150=100=-=30=100=-=-

2SC1856=Si npn=240-900=większe od 150=300=-=30=100=-=-

2SC1859-1=Si pnp=większe od 50=większe od 50=400=-=180=100=-=-

2SC1859-2=Si npn=większe od 30=większe od 50=400=-=180=100=-=-

2SC186=Si planarny npn=40=250=(85)=20=15=25=175=TO-1

2SC1860=Si npn=125-500=100=250=-=45=200=-=-

2SC1861=Si npn=125-900=300=250=-=20=200=-=-

2SC1862=Si npn=240-900=300=250=-=20=200=-=-

2SC1863=Si npn=5=-=50=-=20=10=-=-

2SC1864=Si npn=-=-=10=-=20=0,5=-=-

2SC1865=Si npn=-=-=10=-=20=0,5=-=-

2SC1866=Si npn=-=-=10=-=20=0,5=-=-

2SC1867=Si npn=-=-=10=-=20=0,5=-=-

2SC1868=Si npn=24-0,40=-=10=-=20=0,5=-=-

2SC1869=Si npn=30-0,47=-=10=-=20=0,5=-=-

2SC187=Si planarny npn=50=250=(85)=20=15=25=175=TO-1

2SC1870=Si npn=-=-=10=-=20=0,5=-=-

2SC1871=Si npn=41-0,61=-=10=-=20=0,5=-=-

2SC1871A=Si npn=większe od 4,0=-=150=-=50=10=-=-

2SC1872=Si npn=większe od 6,3=-=210=-=30=20=-=-

2SC1873=Si npn=5=-=100=-=20=10=-=-

2SC1874=Si npn=większe od 1,5=-=250=-=30=10=-=-

2SC1875=Si npn=większe od 3,5=-=300=-=50=10=-=-

2SC1876=Si npn=większe od 2,7=-=250=-=27=20=-=-

2SC1876H=Si npn=większe od 6,0=-=300=-=50=10=-=-

2SC1879=Si npn=7-34=-=250=-=50=10=-=-

2SC1879H=Si npn=większe od 100=-=250=-=50=10=-=-

2SC188=Si planarny npn=50=150=600=40=(25)=200=,175=TO5

2SC1881=Si npn=większe od 4,0=-=300=-=50=10=-=-

2SC1881K=Si npn=większe od 1,2=-=100=-=50=10=-=-

2SC1882=Si npn=większe od 3,5=-=200=-=15=10=-=-

2SC1882H=Si npn=większe od 3,5=-=200=-=15=10=-=-

2SC1884=Si npn=większe od 6,3=-=300=-=30=20=-=-

2SC1884H=Si npn=większe od 6,3=-=300=-=30=20=-=-

2SC1885=Si npn=większe od 10,8=-=300=-=30=20=-=-

2SC1888=Si npn=większe od 10,8=-=300=-=30=20=-=-

2SC1889=Si npn=większe od 14,0=-=300=-=30=20=-=-

2SC189=Si planarny npn=40=150=600=60=(40)=500=175=TO-5

2SC1890=Si npn=większe od 14,0=-=300=-=30=20=-=-

2SC1890A4=Si npn=większe od 20=80GHz=500=-=8=100=-=-

2SC1891=Si npn=większe od 10=-=500=-=25=100=-=-

2SC1892=Si npn=500-1300=-=100W=-=100=7A=-=-

2SC1893=Si npn=500-1300=-=100W=-=120=7A=-=-

2SC1894=Si npn=500-1300=-=100W=-=140=7A=-=-

2SC1895=Si npn=500-1300=-=100W=-=160=7A=-=-

2SC1896=Si npn=większe od 30=-=1,2W=-=40=10=-=-

2SC190=Si planarny npn=75=180=600=60=(40)=500=175=TO-5

2SC1901=Si npn=większe od 30=-=600=-=40=10=-=-

2SC1902=Si npn=większe od 5=-=400=-=50=10=-=-

2SC1903=Si npn=240-900=300=300=-=20=200=-=-

2SC1904=Si npn=-=-=200=-=18=10=-=-

2SC1905=Si npn=22=-=400=-=40=10=-=-

2SC1906=NPN=-=-=.3W=-=19V=.05A=-=-

2SC1906=Si npn=większe od 4=-=200=-=50=10=-=-

2SC1907=Si npn=7=-=200=-=18=10=-=-

2SC1908=Si npn=-=większe od 3=300=-=50=20=-=-

2SC1909=Si npn=-=większe od 3=300=-=50=20=-=-

2SC1909=NPN=-=27MHz=5.5W=-=75V=3A=-=-

2SC191=Si złączowy npn=9-160=większe od 12=250=60=54=10=150=TO-5

2SC1910=Si npn=-=większe od 3=300=-=50=20=-=-

2SC1911=Si npn=-=większe od 3=300=-=40=20=-=-

2SC1912=Si npn=-=większe od 3=300=-=40=20=-=-

2SC1913=Si npn=-=większe od 3=300=-=40=20=-=-

2SC1913=NPN=-=120MHz=15W=-=150V=1A=-=-

2SC1913AH=Si pnp=-=-=300=-=50=20=-=-

2SC1914=Si pnp=-=-=300=-=50=20=-=-

2SC1914A=Si pnp=-=-=300=-=50=20=-=-

2SC1919=Si pnp=-=-=300=-=50=20=-=-

2SC192=Si złączowy npn=9-160=2,5-18=250=60=54=10=150=TO-5

2SC1920=Si npn=3,5-2,0=-=300=-=50=20=-=-

2SC1921=Si npn=3,8-2,4=-=300=-=50=20=-=-

2SC1921=NPN=-=-=.6W=-=250V=.05A=-=-

2SC1923=NPN=-=550MHz=-=-=-=-=-=-

2SC193=Si złączowy npn=9-160=12-46=250=60=54=10=150=TO-5

2SC194=Si złączowy npn=9-160=większe od 34=250=60=54=10=150=TO-5

2SC1941=NPN=-=-=.8W=-=160V=.05A=-=-

2SC1944=NPN=-=-=16W=-=80V=6A=-=-

2SC1945=NPN=-=-=20W=-=80V=6A=-=-

2SC1946=NPN=-=-=50W=-=35V=7A=-=-

2SC1947=NPN=-=175ms=-=-=4W=-=-=-

2SC195=Si złączowy npn=9-160=2,5-18=250=30=27=10=150=TO-5

2SC1953=NPN=-=-=1W=-=150V=.05A=-=-

2SC1957=NPN=-=27ms=1.8W=-=-=-=-=-

2SC1959=NPN=-=-=.5W=-=-=.5A=-=-

2SC196=Si złączowy npn=9-160=12-46=250=30=27=10=150=TO-5

2SC1969=Si npn=większe od 8=-=240=-=18=30=-=-

2SC1969=NPN=-=-=20W=-=60V=6A=-=-

2SC197=Si złączowy npn=9-160=większe od 34=250=30=27=10=150=TO-5

2SC1970=Si npn=większe od 8=-=350=-=20=30=-=-

2SC1970=NPN=-=-=5W=-=40V=.6A=-=-

2SC1971=NPN=-=-=12.5W=-=35V=2A=-=-

2SC1971=Si npn=większe od 8=-=350=-=20=30=-=-

2SC1972=NPN=-=-=25W=-=35V=3.5A=-=-

2SC1972=Si npn=7=-=330=-=-=20=-=-

2SC1973=NPN=-=50MHz=1W=-=55V=.5A=-=-

2SC1973=Si npn=większe od 11=-=330=-=-=35=-=-

2SC1974=Si npn=20=-=300=-=20=30=-=-

2SC1975=Si npn=większe od 11=-=330=-=8'=33=-=-

2SC1976=Si npn=20=-=300=-=20=30=-=-

2SC1977=Si npn=większe od 7=-=360=-=8'=50=-=-

2SC1978=Si npn=20=-=300=-=20=30=-=-

2SC1980=NPN=-=-=.15W=-=-=.05A=-=-

2SC1980=Si npn=14-18,5=-=210=-=14.5=30=-=-

2SC1981=Si npn=20=-=300=-=20=30=-=-

2SC1981S=Si npn=większe od 8=-=300=-=-=30=-=-

2SC1982=Si npn=większe od 0,25=-=300=-=20=20=-=-

2SC1982S=Si npn=25-100=większe od 0,8=29W=-=40=4A=-=-

2SC1983=Si npn=25-100=większe od 0,8=5,8W=-=40=4A=-=-

2SC1984=Si npn=5-60=większe od 0,8=117W=-=40=15A=-=-

2SC1985=Si npn=-=większe od 400=11,6W=-=40=1,5A=-=-

2SC1986=Si npn=-=550=7W=-=18=500=-=-

2SC1987=Si npn=-=400=11,6W=-=18=1A=-=-

2SC1988=Si npn=-=350=23,2W=-=18=2A=-=-

2SC198A=Si npn=-=SO0=7WW=-=50=500=-=-

2SC199=Si mesa npn=70=100=600=80=45=50=175=TO-5

2SC1O08=Si npn=-=500=11,6W=-=50=-=-=-

2SC1Ó25=Si npn=-=500=23,2W=-=50=1,25A=-=-

2SC1U6A=Si npn=większe od 10=-=7W=-=40=1A=-=-

2SC20=Si mesa npn=większe od 50=większe od 70=600=40=(30)=400=150=ТО-5

2SC200=Si planarny epitaksjalny npn=60=350=650=40=-=300=175=TO-5

2SC2001=Si npn=większe od 10=-=11,2W=-=40=1,5A=-=-

2SC2002=Si npn=większe od 10=-=23,3W=-=40=3A=-=-

2SC2009=Si npn=70-350=100=5W=-=18=700=-=-

2SC201=Si planarny epitaksjalny npn=60=350=650=20=-=300=175=TO-5

2SC2014=Si npn=20-120=0,75=29W=-=35=4A=-=-

2SC2017=Si npn=70-350=100=5W=-=30=700=-=-

2SC2018=Si npn=20-120=0,7=29W=-=60=4A=-=-

2SC2019=Si npn=0-250=-=35W=-=300=2A=-=-

2SC202=Si planarny epitaksjalny npn=60=350=650=80=-=300=175=TO-5

2SC2020=Si npn=70-350=100=5W=-=40=700=-=-

2SC2021R=NPN=-=m.cz.=-=-=-=-=-=-

2SC2023=NPN=-=-=40W=-=300V=2A=-=20MHz

2SC2024=Si npn=50-350=100=5W=-=35=700=-=-

2SC2025=Si npn=20-120=0,75=29W=-=40=4A=-=-

2SC2026=NPN=-=-=.25W=-=30V=.05A=-=-

2SC2026=Si npn=40-200=-=5W=-=40=700=-=-

2SC2027=Si npn=większe od 50=-=35W=-=300=2A=-=-

2SC2028=Si npn=35-200=-=5W=-=40=700=-=-

2SC2028=NPN=-=27MHz=.7W=-=80V=1.5A=-=-

2SC2029=NPN=-=-=6W=-=80V=2A=-=27MHz

2SC2029=Si npn=40-200=-=5W=-=40=700=-=-

2SC203=Si planarny epitaksjalny npn=60=350=350=40=-=200=175=TO-18

2SC203=Si npn=25-200=-=5W=-=300=1A=-=-

2SC2031=Si npn=większe od 75=-=35W=-=300=2A=-=-

2SC2032=Si npn=70-350=100=5W=-=18=700=-=-

2SC2033=Si npn=20-120=0,7=29W=-=35=4A=-=-

2SC2034=Si npn=12-60=-=117W=-=35=15A=-=-

2SC2035=Si npn=40-200=-=5W=-=40=700=-=-

2SC2036=NPN=-=-=1.4W=-=80V=1A=-=-

2SC2037=NPN=-=-=.25W=-=30V=.05A=-=-

2SC2037=Si npn=40-250=-=5W=-=300=1A=-=-

2SC204=Si npn=większe od 20=-=35W=-=300=2A=-=-

2SC204=Si planarny epitaksjalny npn=60=350=350=20=-=200=175=TO-18

2SC2040=Si npn=-=-=70W=-=25=10A=-=-

2SC2043=Si npn=-=-=70W=-=35=10A=-=-

2SC2044=Si npn=większe od 25=-=10W=-=175=1A=-=-

2SC204F=Si npn=większe od 25=-=4W=-=175=1A=-=-

2SC205=Si npn=większe od 25=-=10W=-=175=11A=-=-

2SC205=Si planarny epitaksjalny npn=60=350=350=80=-=200=175=TO-18

2SC2051=Si npn=25-100=-=1W=-=40=3A=-=-

2SC2053=Si npn=25-100=-=4,4W=-=40=3A=-=-

2SC2055=NPN=-=-=.5W=-=18V=.3A=-=-

2SC2055=Si npn=25-100=-=11,7W=-=40=3A=-=-

2SC2056=Si npn=30-125=-=1W=-=65=3A=-=-

2SC2057=Si npn=30-125=-=4,4W=-=65=3A=-=-

2SC2058=NPN=-=-=.25W=-=40V=.05A=-=-

2SC2060=NPN=-=150MHz=.75W=-=40V=.7A=-=-

2SC2065=Si npn=30-125=-=11,7W=-=65=3A=-=-

2SC2066=Si npn=30-125=-=1W=-=140=3A=-=-

2SC2067=Si npn=30-125=-=4,4W=-=140=3A=-=-

2SC2068=NPN=-=95MHz=-=-=300V=.05A=-=-

2SC2068=Si npn=30-125=-=U,7W=-=140=3A=-=-

2SC2069=Si npn=40-200=100=5W=-=70=700=-=-

2SC206D=NPN=-=-=-=-=-=-=-=-

2SC2070=Si npn=70-350=100=5W=-=70=700=-=-

2SC2071=Si pnp=35-200=100=5W=-=70=700=-=-

2SC2073=Si npn=20-70=0,7=U5W=-=70=15A=-=-

2SC2073=NPN=-=4MHz=25W=-=150V=1.5A=-=-

2SC2075=Si npn=35-175=15=35W=-=60=7A=-=-

2SC2075=NPN=-=27MHz=3.5W=-=80V=4A=-=-

2SC2076=Si npn=40-120=-=5W=-=65=1A=-=-

2SC2078=Si npn=35-100=-=5W=-=55=1,5A=-=-

2SC2078=NPN=-=-=10W=-=75V=3A=-=-

2SC2079=Si npn=35-100=-=25W=-=55=3A=-=-

2SC2080=Si npn=25-75=-=75W=-=55=6A=-=-

2SC2081=Si npn=25-150=większe od 0,8=5,8W=-=55=4A=-=-

2SC2082=Si npn=25-100=większe od 0,8=5,8W=-=140=4A=-=-

2SC2083=Si npn=40-200=większe od 10=5,8W=-=175=5A=-=-

2SC2085=Si npn=50-200=większe od 60=5,8=-=50=10A=-=-

2SC2086=Si npn=40-160=-=10W=-=350=1A=-=-

2SC2086=NPN=-=27MHz=-=-=-=.45=-=-

2SC2088=Si npn=50-250=większe od 100=3,5A=-=40=700=-=-

2SC2089=Si npn=40-160=większe od 15=3,5W=-=250=1A=-=-

2SC2091=Si pnp=50-250=większe od 60=3,5W=-=40=1A=-=-

2SC2092=NPN=-=-=12W=-=75V=3A=-=-

2SC2092=Si npn=50-250=większe od 100=7W=-=40=700=-=-

2SC2093=Si pnp=50-250=większe od 60=7W=-=40=1A=-=-

2SC2094=Si pnp=30-200=100=1W=-=50=700=-=-

2SC2097=NPN=-=-=85W=-=50V=15A=-=-

2SC2098=Si npn=40-200=100=1W=-=50=700=-=-

2SC2099=Si npn=40-200=100=1W=-=90=700=-=-

2SC20O3=Si npn=50-250=100=3,5W=-=90=700=-=-

2SC21=Si mesa npn=25=6=60 W=60=-=2А=150=ТО-З

2SC210=Si planarny npn=50=150=650=50=-=500=175=TO-5

2SC2100=Si pnp=50-250=100=3,5W=-=90=700=-=-

2SC2101=Si npn=35-100=0,8=150W=-=90=30A=-=-

2SC2102=Si npn=większe od 40=większe od 10=10W=-=250=1A=-=-

2SC2103=Si npn=większe od 40=większe od 10=4W=-=250=1A=-=-

2SC2103A=Si npn=większe od 40=większe od 10=10W=-=250=1A=-=-

2SC2104=Si pnp=50-300=100=1W=-=55=700=-=-

2SC2105=Si pnp=15-90=100=1W=-=55=700=-=-

2SC2106=Si npn=15-90=100=1W=-=55=700=-=-

2SC2107=Si npn=70-350=większe od 50=10W=-=95=2A=-=-

2SC2109=Si pnp=70-350=większe od 50=10W=-=95=2A=-=-

2SC211=Si planarny npn=50=150=650=25=-=500=175=TO-5

2SC2111=Si npn=35-120=większe od 700=3,5W=-=40=400=-=-

2SC2113=Si npn=7-500=100=1W=-=25=700=-=-

2SC2114=Si npn=70-500=100=1W=-=32=700=-=-

2SC2115=Si npn=30-120=większe od 0,8=36W=-=30=4A=-=-

2SC2116=Si npn=25-100=większe od 0,8=36W=-=32=4A=-=-

2SC2117=Si npn=25-100=większe od 0,8=36W=-=40=4A=-=-

2SC2118=Si npn=20-100=-=50W=-=45=6A=-=-

2SC2119=Si npn=20-100=-=50W=-=55=6A=-=-

2SC212=Si planarny npn=50=150=650=80=-=500=175=TO-5

2SC2120=Si npn=20-70=-=36W=-=35=4A=-=-

2SC2120=NPN=-=120MHz=-=-=30V=.8A=-=-

2SC2121=Si npn=20-70=-=36W=-=40=4A=-=-

2SC2122=Si npn=20-70=-=36W=-=45=4A=-=-

2SC2122A=Si npn=20-70=-=50W=-=60=6A=-=-

2SC2123=Si pnp=50-250=większe od 60=1W=-=75=700=-=-

2SC2124=Si npn=50-250=większe od 100=1W=-=75=700=-=-

2SC2125=Si npn=20-70=większe od 0,8=115=-=95=15A=-=-

2SC2126=Si npn=50-250=większe od 120=5W=-=40=1A=-=-

2SC2127=Si pnp=70-250=większe od 60=7W=-=40=1A=-=-

2SC2128=Si pnp=20-100=większe od 5=5,8W=-=80=6A=-=-

2SC2129=Si pnp=20-100=większe od 5=5,8W=-=60=6A=-=-

2SC213=Si planarny npn=50=150=1,5W=50=-=600=175=TO-8

2SC2130=Si pnp=20-100=większe od 5=5,8W=-=40=6A=-=-

2SC2132=Si npn=większe od 25=-=35W=-=300=5A=-=-

2SC2135=Si npn=większe od 12=-=45W=-=350=10A=-=-

2SC2137=Si npn=większe od 12=-=100W=-=350=10A=-=-

2SC2138=Si npn=większe od 10=-=100W=-=300=15A=-=-

2SC2139=Si npn=większe od 8=-=175W=-=300=30A=-=-

2SC2139A=Si npn=50-250=większe od 4=40W=-=100=7A=-=-

2SC214=Si planarny npn=50=150=1,5W=25=-=600=175=TO-8

2SC2140=Si pnp=50-250=większe od 4=40W=-=100=7A=-=-

2SC2141=Si npn=30-150=większe od 4=40W=-=70=7A=-=-

2SC2143=Si pnp=30-150=większe od 4=40W=-=70=7A=-=-

2SC2144=Si npn=20-120=większe od 4=40W=-=50=7A=-=-

2SC2145=Si pnp=20-120=większe od 4=40W=-=50=7A=-=-

2SC2147=Si npn=30-190=21=1,4W=-=250=1A=-=-

2SC2148=Si npn=30-150=21=1,4W=-=300=1A=-=-

2SC2149=Si npn=30-150=21=1,4W=-=350=1A=-=-

2SC215=Si planarny npn=50=150=1,5W=80=-=600=175=TO-8

2SC2150=Si npn=50-250=-=300=-=12=150=-=-

2SC2151=Si npn=40-250=-=300=-=12=50=-=-

2SC2152=Si npn=27-250=-=300=-=12=50=-=-

2SC2153=Si npn=70-250=-=300=-=12=50=-=-

2SC2159=Si npn=20-100=większe od 0,8=5,8W=-=40=3A=-=-

2SC216=-=50=-=650=50=(50)=300=175=TO-5

2SC2160=Si npn=25-100=większe od 0,8=5,8W=-=80=4A=-=-

2SC2161=Si npn=20-100=większe od 0,8=5,8W=-=120=4A=-=-

2SC2162=Si npn=20-60=większe od 0,8=5,8W=-=140=4A=-=-

2SC2163=Si npn=20-60=większe od 40=175W=-=125=30A=-=-

2SC2164=Si npn=20-60=większe od 40=175W=-=80=30A=-=-

2SC2165=Si npn=-=-=3,5W=-=24=400=-=-

2SC2165H=Si npn=-=-=3,1W=-=21=-=-=-

2SC2166=Si npn=60-350=większe od 2GHz=2,5W=-=25=250=-=-

2SC2166=NPN=-=-=12.5W=-=75V=4A=-=-

2SC2168=NPN=-=20MHz=30W=-=200V=2A=-=-

2SC217=Si planarny npn=50=-=650=25=(25)=300=175=TO-5

2SC2173=Si npn=większe od 25=większe od 4=40W=-=25=7A=-=-

2SC2175=Si pnp=większe od 25=większe od 10=40W=-=25=7A=-=-

2SC2176=Si npn=większe od 20=-=8K1=-=30=1A=-=-

2SC2177=Si pnp=większe od 20=-=1W=-=30=1A=-=-

2SC2178=Si npn=większe od 25=-=36W=-=35ł=4A=-=-

2SC2179=Si npn=większe od 20=20=800=-=200=1A=-=-

2SC218=Si planarny npn=50=-=650=80=(80)=300=175=TO-5

2SC2180=Si npn=większe od 8=-=100W=-=200=5A=-=-

2SC2182=Si npn=15-60=-=150W=-=140=30A=-=-

2SC2183=Si npn=25-100=większe od 2=40W=-=40=7A=-=-

2SC2188=Si npn=25-100=większe od 2=40W=-=60=7A=-=-

2SC218I=Si npn=20-80=większe od 2=40W=-=80=7A=-=-

2SC2196=Si pnp=25-100=większe od 2=40W=-=40=7A=-=-

2SC2197=Si pnp=25-100=większe od 2=40W=-=60=7A=-=-

2SC2198=Si pnp=20-80=większe od 2=40W=-=80=7A=-=-

2SC22=Si planarny epitaksjalny npn=20-100=110=13W=75=50=600=175=ТО-8

2SC22=Si npn=240-900=250=300=-=30=100=-=-

2SC220=Si planarny epitaksjalny npn=50=150=650=50=-=700=175=TO-5

2SC2204=Si npn=240-900=250=625=-=30=100=-=-

2SC2206=Si npn=240-900=250=300=-=30=100=-=-

2SC2207=Si npn=240-900=250=300=-=45=100=-=-

2SC2208=Si npn=240-900=250=625=-=45=100=-=-

2SC2208H=Si npn=240-900=250=300=-=45=100=-=-

2SC221=Si planarny epitaksjalny npn=50=150=650=25=-=700=175=TO-5

2SC2212=Si pnp=125-900=200=300=-=30=100=-=-

2SC2213=Si pnp=240-900=250=625=-=35=100=-=-

2SC2214=Si pnp=125-900=200=300=-=35=100=-=-

2SC2214-2=Si pnp=125-900=200=300=-=45=100=-=-

2SC2214-3=Si pnp=240-900=250=625=-=45=100=-=-

2SC2215=Si pnp=125-900=200=300=-=45=100=-=-

2SC2216=Si pnp=75-260=150=250=-=45=200=-=-

2SC2216=NPN=-=300MHz=-=-=-=-=-=-

2SC2217=Si pnp=75-500=150=250=-=25=200=-=-

2SC2218=Si pnp=125-500=150=250=-=20=200=-=-

2SC2219=Si npn=50-250=większe od 100=1W=-=-=1A=-=-

2SC222=Si planarny epitaksjalny npn=50=150=650=80=-=700=175=TO-5

2SC2220=Si npn=50-160=większe od 100=1W=-=-=1A=-=-

2SC2221=Si pnp=50-250=większe od 100=1W=-=-=1A=-=-

2SC2222=Si pnp=50-160=większe od 100=1W=-=-=1A=-=-

2SC2228=Si npn=67-236=100=625=-=60=1A=-=-

2SC2229=Si pnp=67-236=100=625=-=60=1A=-=-

2SC2229=NPN=-=-=.8W=-=150V=.05A=-=-

2SC223=Si planarny epitaksjalny npn=20=150=1,5W=50=-=1 A=175=TO-8

2SC2230=Si npn=110-450=300=300=-=45=100=-=-

2SC2230=NPN=-=50MHz=.8W=-=200V=.1A=-=-

2SC2230AH=Si npn=110-800=300=300=-=20=100=-=-

2SC2231=Si npn=200-800=300=300=-=20=100=-=-

2SC2231A=Si npn=40-250=większe od 50=1W=-=40=2A=-=-

2SC2233=Si npn=40-250=większe od 50=1W=-=60=2A=-=-

2SC2234=Si npn=50-460=większe od 100=625=-=60=100=-=-

2SC2235=NPN=-=-=.9W=-=120V=.8A=-=-

2SC2235=Si pnp=50-460=większe od 100=625=-=60=200=-=-

2SC2236=NPN=-=-=.9W=-=30V=1.5A=-=-

2SC2236=Si npn=50-460=większe od 100=625=-=80=100=-=-

2SC2237=NPN=-=175MHz=7.5W=-=35V=2A=-=-

2SC2238=NPN=-=-=25W=-=160V=1.5A=-=-

2SC2238=Si pnp=50-460=większe od 100=625=-=80=100=-=-

2SC2238A=Si npn=50-460=większe od 100=625=-=100=200=-=-

2SC2238BH=Si pnp=50-460=100=625=-=100=200=-=-

2SC2239=Si npn=125-900=większe od 150=300=-=45=100=-=-

2SC224=Si planarny epitaksjalny npn=20=150=1,5W=25=-=1 A=175=TO-8

2SC2240=Si npn=125-900=większe od 150=300=-=30=100=-=-

2SC2240=NPN=-=100MHz=-=-=120V=.1A=-=-

2SC2241=Si npn=125-900=większe od 150=300=-=30=100=-=-

2SC2242=Si pnp=125-900=większe od 150=300=-=45=100=-=-

2SC2248=Si pnp=125-900=większe od 150=300=-=30=100=-=-

2SC225=Si planarny epitaksjalny npn=20=150=1,5W=80=-=1 A=175=TO-8

2SC2256=Si pnp=125-900=większe od 150=300=-=30=-=-=-

2SC2259=NPN=-=-=.4W=-=100V=.05A=-=-

2SC2259=Si pnp=40-250=większe od 50=1W=-=40=2=-=-

2SC226=Si planarny epitaksjalny npn=50=-=650=50=(50)=700=175=TO-5

2SC2260=Si pnp=40-250=większe od 50=1W=-=60=2=-=-

2SC2261=Si pnp=50-280=200=880=-=28=3A=-=-

2SC2262=Si npn=50-280=200=880=-=18=3A=-=-

2SC22634=Si pnp=95-280=200=880=-=28=3A=-=-

2SC2265=Si npn=95,„280=200=880=-=18=3A=-=-

2SC2265H=Si npn=110-450=300=300=-=45=100=-=-

2SC2267=Si npn=110-800=300=300=-=20=100=-=-

2SC2267H4=Si npn=200-800=300=300=-=20=100=-=-

2SC227=Si planarny epitaksjalny npn=50=-=650=25=(25)=700=175=TO-5

2SC2270=Si pnp=75-260=150=360=-=80=150=-=-

2SC2270=NPN=-=100MHz=10W=-=50V=5A=-=-

2SC2271=Si pnp=125-500=150=360=-=50=150=-=-

2SC2271=NPN=-=50MHz=.9W=-=300V=.1A=-=-

2SC2271M=Si pnp=większe od 240=150=360=-=40=150=-=-

2SC2271N=Si npn=60-400=200=625=-=45=1A1=-=-

2SC2272=Si pnp=60-400=150=625=-=45=1A=-=-

2SC2273=Si npn=60-400=200=625=-=60=1A=-=-

2SC2274=Si pnp=60-400=150=625=-=60=1A1=-=-

2SC2274K1=Si npn=60-400=200=625=-=80=1A=-=-

2SC2275=NPN=-=200MHz=25W=-=120V=1.5A=-=-

2SC2277=Si pnp=60-400=150=625=-=80=1A=-=-

2SC2278=NPN=-=-=80MHz=-=300V=.1A=-=-

2SC2278=Si pnp=większe od 60=większe od 200=300=-=45=200=-=-

2SC2279=Si pnp=większe od 80=większe od 200=300=-=25=200=-=-

2SC228=Si planarny epitaksjalny npn=50=-=650=80=(80)=700=175=TO-5

2SC2280=Si pnp=większe od 140=większe od 200=300=-=20=200=-=-

2SC2281=Si pnp=większe od 30000=250=625=-=30=400=-=-

2SC2282=Si npn=większe od 30000=250=625=-=30=400=-=-

2SC2283=Si npn=180-800=-=625=-=60=50=-=-

2SC2284=Si npn=380-1550=-=625=-=45=50=-=-

2SC2285=Si npn=400-2200=-=625=-=20=50=-=-

2SC2286=Si npn=180-800=-=625=-=45=50=-=-

2SC2287=Si pnp=100-600=większe od 100=625=-=50=200=-=-

2SC2288=Si pnp=40-400=-=625=-=60=1A=-=-

2SC2289=Si pnp=40-400=-=625=-=80=1A=-=-

2SC229=Si planarny epitaksjalny npn=50=-=1,5W=80=(80)=1 A=175=TO-8

2SC2290=Si pnp=40-180=większe od 50=625=-=120=100=-=-

2SC2291=NPN=-=-=.4W=-=100V=.05A=-=-

2SC2291=Si pnp=60-240=większe od 50=625=-=150=100=-=-

2SC2292=Si npn=60-250=większe od 50=625=-=140=100=-=-

2SC2293=Si npn=40-250=większe od 50=625=-=160=100=-=-

2SC2295=Si pnp=większe od 50=większe od 50=625=-=80=500=-=-

2SC2297=Si npn=większe od 50=większe od 50=625=-=80=500=-=-

2SC2298=Si npn=40-400=-=625=-=60=1A=-=-

2SC2298-A=Si npn=40-400=-=625=-=80=1A=-=-

2SC2298-B=Si npn=mniejsze od 500=300=500=-=65=200=-=-

2SC22IO=Si npn=125-500=300=625=-=65=200=-=-

2SC22O0=Si npn=75-500=300=500=-=65=200=-=-

2SC23=Si planarny epitaksjalny npn=20-100=110=13W=75=50=500=175=ТО-8

2SC23=Si npn=mniejsze od 900=3=500=-=45=200=-=-

2SC230=Si planarny epitaksjalny npn=60=350=350=80=-=200=175=TO-18

2SC230=Si npn=125-500=300=625=-=45=200=-=-

2SC2308=Si npn=75-500=300=500=-=45=200=-=-

2SC2309=Si npn=mniejsze od 900=300=500=-=30=200=-=-

2SC231=Si npn=125-900=300=625=-=30=200=-=-

2SC231=Si epitaksjalny mesa npn=40=-=650=50=(50)=700=175=TO-5

2SC2310=Si npn=75-900=300=500=-=30=200=-=-

2SC2310=NPN=-=230MHz=.2W=-=55V=.1A=-=-

2SC2311=Si npn=mniejsze od 900=300=500=-=30=200=-=-

2SC2312=NPN=-=-=18.5W=-=60V=6A=-=-

2SC2314=Si npn=240-900=250=625=-=30=200=-=-

2SC2314=NPN=-=-=5W=-=45V=1A=-=-

2SC2315=NPN=-=B=800=50W=-=6A=-=-

2SC2316=NPN=-=-=50W=-=100V=6A=-=-

2SC2318=Si npn=240-900=300=500=-=30=200=-=-

2SC2319=Si npn=mniejsze od 900=300=500=-=45=200=-=-

2SC231H=Si planarny epitaksjalny npn=60-320=większe od 100=200=30=20=100=175=TO-1

2SC232=Si epitaksjalny mesa npn=40=-=650=25=(25)=700=175=TO-5

2SC232=Si npn=240-900=250=625=-=45=200=-=-

2SC2320=NPN=-=-=.3W=-=-=.2A=-=-

2SC2321=Si npn=240-900=300=500=-=45=200=-=-

2SC2322=Si pnp=mniejsze od 500=150=500=-=65=200=-=-

2SC2323=Si pnp=125-500=280=625=-=65=200=-=-

2SC2324=Si pnp=75-500=150=500=-=65=200=-=-

2SC2324K=Si pnp=mniejsze od 500=150=500=-=45=200=-=-

2SC2325=Si pnp=125-500=320=625=-=45=200=-=-

2SC2326=Si pnp=75-500=150=500=-=45=200=-=-

2SC2327=Si pnp=mniejsze od 900=150=500=-=30=200=-=-

2SC2328=Si pnp=125-900=360=625=-=30=200=-=-

2SC2328=NPN=-=2.2GHz=-=-=20V=.03A=-=-

2SC2329=Si pnp=75-900=150=500=-=30=200=-=-

2SC233=Si pnp=mniejsze od 900=150=500=-=30=200=-=-

2SC233=Si epitaksjalny mesa npn=40=-=650=80=(80)=700=175=TO-5

2SC2330=Si pnp=240-900=250=625=-=30=200=-=-

2SC2330=NPN=-=-=31.6W=-=38V=6A=-=-

2SC2331=NPN=-=-=15W=-=150V=2A=-=-

2SC2331=Si pnp=125-900=150=500=-=30=200=-=-

2SC2333=Si pnp=mniejsze od 900=150=500=-=45=200=-=-

2SC2334=Si pnp=240-900=250=625=-=45=200=-=-

2SC2334=NPN=-=-=40W=-=150V=7A=-=-

2SC2335=Si pnp=125-900=150=500=-=45=200=-=-

2SC2335=NPN=-=-=40W=-=500V=7A=-=-

2SC2336=NPN=-=-=-=-=200V=-=-=-

2SC2338=Si npn=125-500=większe od 150=300=-=45=200=-=-

2SC2339=Si npn=125-90=większe od 150=300=-=20=200=-=-

2SC234=Si epitaksjalny mesa npn=20=140=1,8W=100=-=1,5A=175=TO-8

2SC234=Si npn=240-900=większe od 150=300=-=20=200=-=-

2SC2341=Si npn=120-320=-=350=-=20=100=-=-

2SC2342=Si pnp=120-320=-=350=-=20=100=-=-

2SC2344=NPN=-=-=25W=-=160V=1.5A=-=-

2SC2344=Si pnp=60-300=200=300=-=70=200=-=-

2SC2345=Si pnp=60-300=200=300=-=70=200=-=-

2SC2347=Si npn=20k-70k=większe od 150=625=-=40=1A=-=-

2SC2348=Si npn=10k-50k=większe od 150=625=-=55=1A=-=-

2SC2349=Si npn=40-250=130=800=-=45=1,5A=-=-

2SC234H=Si planarny epitaksjalny npn=35-200=większe od 140=350=70=25=100=175=ТО-1

2SC235=Si epitaksjalny mesa npn=20=120=1,8W=100=-=1,5 A=175=TO-8

2SC2356=Si pnp=40-250=50=800=-=45=1,5A=-=-

2SC2357=Si npn=40-160=130=800=-=60=1,5A=-=-

2SC2358=Si pnp=40-160=50=800=-=60=1,5A=-=-

2SC2359=Si npn=40-160=130=800=-=80=1,5A=-=-

2SC236=Si epitaksjalny mesa npn=17=100=1,8W=90=.=500=175=TO-8

2SC236=Si pnp=40-160=50=800=-=80=1,5A=-=-

2SC2362=NPN=-=130MHz=.4W=-=120V=.05A=-=-

2SC2362=Si npn=380-1,4k=większe od 100=625=-=30=200=-=-

2SC2362K4=Si npn=380-1,4k=większe od 100=625=-=45=200=-=-

2SC2363=Si npn=60-300=150=300=-=70=200=-=-

2SC2366=Si npn=60-300=150=300=-=70=200=-=-

2SC2367=Si pnp=140-600=większe od 200=300=-=30=200=-=-

2SC237=Si planarny epitaksjalny npn=80=450=350=25=-=300=175=TO-18

2SC237=Si pnp=140-600=większe od 200=300=-=30=200=-=-

2SC2375=Si pnp=63-630=większe od 100=625=-=40=1A=-=-

2SC2376=Si pnp=63-630=większe od 100=625=-=25=1A=-=-

2SC2379=Si npn=63-630=większe od 100=625=-=40=1A=-=-

2SC238=Si npn=63-630=większe od 100=625=-=25=1A=-=-

2SC238=Si planarny epitaksjalny npn=80=300=500=30=-=100=200=TO-5

2SC2380=Si npn=większe od 2000=200=800=-=45=2A=-=-

2SC2382=Si pnp=większe od 2000=200=800=-=45=2A=-=-

2SC2383=NPN=-=20MHz=.9W=-=160V=1A=-=-

2SC2383=Si npn=większe od 2000=200=800=-=60=2A=-=-

2SC2384=Si pnp=większe od 2000=200=800=-=60=2A=-=-

2SC2388=Si npn=większe od 2000=200=800=-=80=2A=-=-

2SC2389=NPN=-=140MHz=.3W=-=120V=.05A=-=-

2SC238I=Si pnp=większe od 2000=200=800=-=80=2A=-=-

2SC239=Si planarny epitaksjalny npn=80=450=350=35=-=300=175=TO-18

2SC2391=Si pnp=większe od 20k=200=350=-=30=800=-=-

2SC2392=Si npn=większe od 20k=200=350=-=30=800=-=-

2SC2394=Si pnp=większe od 10k=200=350=-=60=800=-=-

2SC2395=NPN=-=28MHz=10W=-=40V=5A=-=-

2SC2395=Si npn=większe od 10k=200=350=-=60=800=-=-

2SC2396=Si pnp=120-260=150=200=-=20=200=-=-

2SC2398=Si pnp=120-260=150=200=-=20=200=-=-

2SC2398-1=Si pnp=215-500=150=200=-=20=200=-=-

2SC2398-2=Si pnp=35-600=180=300=-=20=100=-=-

2SC24=Si pnp=215-500=150=200=-=20=200=-=-

2SC24=Si mesa npn=50=150=500=60=-=100=150=ТО-5

2SC24=Si planarny epitaksjalny npn=20-100=110=12W=100=7.0=500=175=ТО-8

2SC240=Si npn=110-220=300=200=-=20=200=-=-

2SC240=Si mesa npn=większe od 15=35=75 W=100=65=5 A=175=TO-3

2SC2402=Si npn=110-220=300=200=-=20=200=-=-

2SC2403=Si npn=200-450=300=200=-=20=200=-=-

2SC2408=Si npn=200-450=300=200=-=20=200=-=-

2SC241=Si mesa npn=większe od 15=35=75 W=60=40=5 A=175=TO-3

2SC241=Si npn=420-800=300=200=-=20=200=-=-

2SC2419=Si npn=420-800=300=200=-=20=200=-=-

2SC242=Si mesa npn=większe od 15=35=75W=100=60=5A=175=TO-3

2SC242=Si npn=większe od 125=większe od 125=150=-=32=200=-=-

2SC2420=Si npn=125-900=większe od 125=150=-=32=200=-=-

2SC2425=Si pnp=większe od 125=180=150=-=32=200=-=-

2SC2428=Si pnp=125-900=180=150=-=32=200=-=-

2SC243=Si mesa npn=większe od 15=35=25W=140=80=5 A=175=TO-3

2SC243=Si pnp=większe od 60=większe od 200=225=-=50=200=-=-

2SC2430=Si pnp=większe od 80=większe od 200=225=-=30=200=-=-

2SC2431=Si pnp=większe od 140=większe od 200=225=-=30=200=-=-

2SC2432=Si npn=100-630=większe od 100=350=-=32=1A=-=-

2SC2433=Si npn=100-630=większe od 100=350=-=32=1A=-=-

2SC2434=Si npn=100-630=większe od 100=350=-=45=1A=-=-

2SC2435=Si npn=100-630=większe od 100=350=-=45=1A=-=-

2SC2436=Si pnp=100-630=większe od 100=350=-=32=1A=-=-

2SC2441=Si pnp=100-630=większe od 100=350=-=32=1A=-=-

2SC2444=Si pnp=100-630=większe od 100=350=-=45=1A=-=-

2SC2445=Si pnp=100-630=większe od 100=350=-=45=1A=-=-

2SC2456=Si pnp=120-260=150=200=-=45=200=-=-

2SC2458=Si pnp=120-260=150=200=-=45=200=-=-

2SC2458=NPN=-=80MHz=.2W=-=50V=.15A=-=-

2SC2458LH=Si pnp=215-500=150=200=-=45=200=-=-

2SC2459=Si pnp=215-500=150=200=-=45=200=-=-

2SC2460A1=Si npn=110-220=300=200=-=45=200=-=-

2SC2461A1=Si npn=110-220=300=200=-=45=200=-=-

2SC2466=NPN=-=2.2GHz=-=-=30V=.05A=-=-

2SC247=Si planarny npn=60=150=600=100=-=100=175=TO-5

2SC248=Si planarny npn=60=170=300=70=(60)=5A=175=TO-18

2SC2481=NPN=-=20MHz=20W=-=150V=1.5A=-=-

2SC2481=Si npn=200-450=300=200=-=45=200=-=-

2SC2482=NPN=-=-=.9W=-=300V=.1A=-=-

2SC2482=Si npn=200-450=300=200=-=45=200=-=-

2SC2483=NPN=-=120MHz=15W=-=160V=1.5A=-=-

2SC2483=Si npn=100-630=większe od 100=450=-=32=1A=-=-

2SC2484=Si npn=100-630=większe od 100=450=-=-=1A=-=-

2SC2485=NPN=-=15MHz=70W=-=100V=6A=-=-

2SC2485=Si pnp=63-400=większe od 100=450=-=-=1A=-=-

2SC2486=Si pnp=63-400=większe od 100=450=-=-=1A=-=-

2SC2489=Si npn=100-630=większe od 100=870=-=-=1A=-=-

2SC249=Si planarny npn=60=170=500=70=(60)=70=175=TO-5

2SC2491=NPN=-=-=50W=-=100V=6A=-=-

2SC250=Si planarny npn=45=170=60=20=25=25=175=TO-44

2SC2500=Si npn=100-630=większe od 100=870=-=-=1A=-=-

2SC2501=Si pnp=63-400=większe od 100=870=-=-=1A=-=-

2SC2502=Si pnp=63-630=większe od 100=870=-=-=1A=-=-

2SC2503=Si npn=125-500=większe od 150=225=-=50=200=-=-

2SC2504=Si npn=125-900=większe od 150=225=-=30=200=-=-

2SC2505=Si npn=240-900=większe od 150=225=-=30=200=-=-

2SC2506=Si pnp=80-300=większe od 200=300=-=60=200=-=-

2SC2507=Si pnp=150-400=większe od 200=300=-=50=200=-=-

2SC2508=Si npn=100-400=większe od 120=610=-=40=1,2A=-=-

2SC2509=Si npn=100-400=120=800=-=40=1,2A=-=-

2SC251=Si npn=100-300=120=610=-=60=1,2A=-=-

2SC251=Si planarny epitaksjalny npn=50=900=200=30=15=30=150=TO-72

2SC2510=Si npn=100-300=120=800=-=60=1,2A=-=-

2SC251A=Si planarny epitaksjalny npn=50=900=2C0=30=15=3o=150=TO-72

2SC252=Si pnp=100-300=większe od 135=610=-=40=1,2A=-=-

2SC252=Si planarny epitaksjalny npn=50=900=200=30=15=3o=150=TO-72

2SC2522=Si pnp=100-300=większe od 135=800=-=40=1,2A=-=-

2SC2523=Si pnp=100-300=większe od 135=610=-=60=1,2A=-=-

2SC2524=Si pnp=100-300=większe od 135=800=-=60=1,2A=-=-

2SC2525=Si npn=100-400=80=540=-=40=1A=-=-

2SC2526=Si npn=100-400=80=700=-=40=1A=-=-

2SC2527=NPN=-=80MHz=60W=-=120V=10A=-=-

2SC2527=Si npn=100-300=80=540=-=60=1A=-=-

2SC2529=Si npn=100-300=80=700=-=60=1A=-=-

2SC253=Si pnp=100-300=większe od 135=540=-=40=1A=-=-

2SC253=Si planarny epitaksjalny npn=50=900=200=30=15=30=150=TO-72

2SC2534=Si pnp=100-300=większe od 135=700=-=40=1A=-=-

2SC2535=Si pnp=100-300=większe od 135=540=-=60=1A=-=-

2SC2536=Si pnp=100-300=większe od 135=700=-=60=1A=-=-

2SC2538=NPN=-=-=.7W=-=40V=.4A=-=-

2SC2542=NPN=-=-=40W=-=450V=5A=-=-

2SC2543=Si pnp=100-600=100=310=-=45=1A=-=-

2SC2544=Si pnp=100-600=1oo=310=-=45=1A=-=-

2SC2545=Si pnp=100-600=100=310=-=25=1A=-=-

2SC2546=Si pnp=100-600=100=310=-=25=1A=-=-

2SC2547=Si npn=100-600=200=310=-=45=1A=-=-

2SC2547=NPN=-=-=.4W=-=120=.1A=-=-

2SC2550=Si npn=100-600=200=310=-=45=1A=-=-

2SC2553=NPN=-=-=40W=-=500V=5A=-=-

2SC2562=Si npn=100-600=200=310=-=25=1A=-=-

2SC2562=NPN=-=120MHz=25W=-=60V=5A=-=-

2SC2563=NPN=-=90MHz=80W=-=120V=8A=-=-

2SC2564=Si npn=100-600=200=310=-=25=1A=-=-

2SC2564=NPN=-=60MHz=120W=-=140V=12A=-=-

2SC2565=Si npn=większe od 2000=350=3,5W=-=45=1A=-=-

2SC257=Si planarny epitaksjalny npn=40-120=większe od 30=150=35=20=200=150=U23

2SC2570=NPN=-=-=.6W=-=25V=-=-=-

2SC2577=NPN=-=-=60W=-=120V=6A=-=-

2SC2578=NPN=-=20MHz=70W=-=-=7A=-=-

2SC2579=NPN=-=20MHz=80W=-=160V=8A=-=-

2SC2581=NPN=-=-=100W=-=200V=10A=-=-

2SC2590=NPN=-=250MHz=5W=-=120V=.5A=-=-

2SC2591=NPN=-=250MHz=20W=-=150V=1A=-=-

2SC2592=NPN=-=250MHz=20W=-=180V=1A=-=-

2SC2603=NPN=-=-=.3W=-=50V=.2A=-=-

2SC2608=NPN=-=20MHz=200W=-=200V=17A=-=-

2SC2610=NPN=-=80MHz=.8W=-=300V=.1A=-=-

2SC2610=Si npn=większe od 63=100=450=-=125=1A=-=-

2SC2611=Si pnp=większe od 63=100=450=-=125=1A=-=-

2SC2611=NPN=-=80MHz=.8W=-=300V=.1A=-=-

2SC2625=NPN=-=-=80W=-=450=10A=-=-

2SC2630=NPN=-=-=100W=-=35V=14A=-=-

2SC2631=NPN=-=-=.75W=-=150V=.05A=-=-

2SC2632=NPN=-=-=1W=-=150V=.05A=-=-

2SC2638=Si npn=większe od 63=większe od 30=450=-=100=1A=-=-

2SC2639=Si npn=70-400=większe od 100=625=-=60=200=-=-

2SC2640=Si pnp=70-400=większe od 100=625=-=60=200=-=-

2SC2641=Si=70-400=większe od 100=625=-=80=200=-=-

2SC2642=Si=70-400=100=625=-=80=200=-=-

2SC2643=Si=70-400=100=625=-=100=200=-=-

2SC2655=NPN=-=-=.9W=-=50V=2A=-=-

2SC2655=Si=70-400=100=625=-=100=200=-=-

2SC266=Si planarny epitaksjalny npn=większe od 43=większe od 200=100=30=20=30=150=U23

2SC266=Si=większe od 1k=-=1W=-=60=800=-=-

2SC2660=NPN=-=30MHz=30W=-=200V=2A=-=-

2SC2665=NPN=-=10MHz=55W=-=100V=4A=-=-

2SC2668=NPN=-=550MHz=-=-=-=-=-=-

2SC2668=Si=większe od 63=100=450=-=100=1A=-=-

2SC2669=Si=większe od 63=100=350=-=125=1A=-=-

2SC267=Si=większe od 63=100=350=-=125=1A=-=-

2SC2670=Si=większe od 63=100=350=-=125=1A=-=-

2SC2671=NPN=-=2.5GHz=-=-=25V=.07A=-=-

2SC267A=Si=większe od 63=100=350=-=125=1A=-=-

2SC268=Si planarny epitaksjalny npn=25-100=większe od 60=150=60=60=30=150=U23

2SC268=Si=większe od 50=większe od 100=625=-=45=1A=-=-

2SC2681=NPN=-=80MHz=100W=-=115V=10A=-=-

2SC2682=NPN=-=160MHz=8W=-=180V=.1A=-=-

2SC268A=Si planarny epitaksjalny npn=15-100=większe od 60=150=80=80=30=150=U23

2SC268A=Si=większe od 50=większe od 60=625=-=45=1A=-=-

2SC268B=Si=większe od 50=większe od 100=625=-=60=1A=-=-

2SC269=Si planarny epitaksjalny npn=40-200=większe od 200=150=25=20=200=150=U23

2SC269=Si=większe od 50=większe od 60=625=-=60=1A=-=-

2SC2690=NPN=-=160MHz=20W=-=120V=1.2A=-=-

2SC2694=NPN=-=175MHz=75W=-=35V=20A=-=-

2SC27=Si mesa npn=50=150=500=60=-=100=150=TO-5

2SC270=Si mesa npn=24-92=większe od 10=50W=270=75=5 A=150=TO-3

2SC2705=NPN=-=-=10W=-=150V=.05A=-=-

2SC2706=NPN=-=90MHz=100W=-=140V=10A=-=-

2SC271=Si planarny epitaksjalny npn=większe od 25=większe od 1000=100=25=12=20=150=U23

2SC2710=Si=większe od 50=większe od 100=625=-=80=1A=-=-

2SC2712=NPN=-=150MHz SMD=-=-=60V=.15A=-=-

2SC2714=NPN=-=550MHz=-=-=40V=.02A=-=-

2SC2717=Si=większe od 50=większe od 60=625=-=80=1A=-=-

2SC272=Si planarny epitaksjalny npn=większe od 25=większe od 1000=100=25=12=20=150=U23

2SC2724=NPN=-=200MHz=-=-=30V=.03A=-=-

2SC273=Si planarny npn=50=większe od 100=500=120=120=1 A=150=TO-18

2SC2738=NPN=-=1MHz=25W=-=400V=2A=-=-

2SC2750=-=-=-=100W=-=150V=15A=-=-

2SC276A=Si planarny epitaksjalny npn=70=90=150=60=30=200=150=U23

2SC2774=NPN=-=20MHz=200W=-=200V=17A=-=-

2SC2785=NPN=-=-=.3W=-=60V=.1A=-=-

2SC2786=NPN=-=600MHz=-=-=-=-=-=-

2SC28=Si mesa npn=30=100=225=40=-=50=150=TO-5

2SC280H=Si planarny epitaksjalny npn=większe od 80=-=(2X80)=30=20=10=125=-

2SC281=Si pnp=60-500=większe od 80=200=30=20=100=175=TO-1

2SC2810=NPN=-=20MHz=50W=-=300V=7A=-=-

2SC282=Si pnp=60=większe od 100=350=30=20=100=175=TO-1

2SC282H=Si planarny epitaksjalny npn=60-320=-=350=30=20=100=175=TO-1

2SC283=Si mesa npn=35-250=większe od 80=350=50=20=100=175=ТО-1

2SC2837=NPN=-=70MHz=100W=-=150V=10A=-=-

2SC2839E=NPN=-=w.cz.=-=-=-=-=-=-

2SC283H=Si planarny epitaksjalny npn=35-120=większe od 100=350=50=20=100=175=ТО-1

2SC284=Si pnp=35=200=350=70=35=100=175=ТО-1

2SC285=Si planarny epitaksjalny npn=60=320=500=50=-=200=200,=ТО-5

2SC285=Si=40-250=50=1W=-=45=1,5A=-=-

2SC285A=Si planarny epitaksjalny npn=60=320=500=50=-=200=200=ТО-5

2SC285A=Si=40-160=50=1W=-=60=1,5A=-=-

2SC286=Si planarny epitaksjalny npn=70=większe od 600=100=20=12=10=150-=U23

2SC287=Si=40-160=50=1W=-=80=1,5A=-=-

2SC287=Si planarny epitaksjalny npn=większe od 20=większe od 600=100=20=12=10=150=U23

2SC2873=NPN=-=100MHz=-=-=50V=2A=-=-

2SC2878=NPN=-=-=.4W=-=50V=.3A=-=-

2SC287A=Si planarny epitaksjalny npn=80=większe od 600=150=35=15=20=150=U23

2SC287A=Si=40-250=50=1W=-=45=1,5A=-=-

2SC288=Si planarny epitaksjalny npn=70=większe od 850=100=30=12=10=150=U23

2SC288=Si=40-160=50=1W=-=60=1,5A=-=-

2SC2882=NPN=-=120MHz=-=-=80V=.4A=-=-

2SC288A=Si planarny epitaksjalny npn=większe od 20=większe od 850=150=35=15=20=150=U23

2SC288A=Si=40-160=50=1W=-=80=1,5A=-=-

2SC288A-1=Si=125-700=większe od 125=500=-=32=200=-=-

2SC289=Si planarny epitaksjalny npn=większe od 20=większe od 900=100=25=12=10=150=U23

2SC2898=NPN=-=-=50W=-=500V=8A=-=-

2SC29=Si mesa npn=30=100=115=40=-=25=150=TO-5

2SC291=Si planarny epitaksjalny npn=70=większe od 35=1 W=70=40=ЗА=175=ТО-5

2SC2911=NPN=-=150MHz=10W=-=180V=140mA=-=-

2SC292=Si planarny epitaksjalny npn=70=większe od 35=1 W=100=60=ЗА=175=ТО-5

2SC2922=NPN=-=50MHz=200W=-=180V=17A=-=-

2SC2923=NPN=-=140MHz=-=-=300V=.1A=-=-

2SC293=Si planarny epitaksjalny npn=70=większe od 35=1 W=130=80=З'А=175=ТО-5

2SC294=Si=125-700=większe od 200=625=-=32=200=-=-

2SC2944=NPN=-=-=100W=-=250V=15A=-=-

2SC294-M=Si=125-700=większe od 125=500=-=45=200=-=-

2SC2958=NPN=-=-=1W=-=160V=.5A=-=-

2SC297=Si planarny epitaksjalny npn=70=większe od 35=10W=70=40=ЗА=175=-

2SC2979=NPN=-=-=40W=-=800V=3A=-=-

2SC2987=NPN=-=60MHz=120W=-=140V=12A=-=-

2SC2988=NPN=-=175MHz=-=-=36V=.5A=-=-

2SC299=Si planarny epitaksjalny npn=70=większe od 35=10W=130=80=ЗА=175=-

2SC2I31=Si=125-700=większe od 200=625=-=45=200=-=-

2SC2S1A=Si=85-375=65=800=-=20=2A=-=-

2SC30=Si=85-375=65=800=-=20=2A=-=-

2SC30=Si mesa npn=20-100=250=1,5W=60=25=80=150=TO-5

2SC300=Si planarny npn=50=400=360=25=15=100=175=ТО-18

2SC300=Si=większe od 125=większe od 125=150=-=45=200=-=-

2SC301=Si planarny npn=50=400=360=25=15=100=175=ТО-1 В

2SC301=Si=125-900=większe od 125=150=-=45=200=-=-

2SC302=Si planarny npn=50=400=360=50=20=100=175=ТО-18

2SC302=Si=większe od 125=180=150=-=45=200=-=-

2SC3020=NPN=-=520MHz=3.3W=-=35V=1A=-=-

2SC3022=NPN=-=520MHz=22W=-=35V=7A=-=-

2SC3026=NPN=-=-=50W=-=1700V=6A=-=-

2SC302-M=Si=125-900=180=150=-=45=200=-=-

2SC303=Si planarny npn=20=180=800=50=(40)=500=175=ТО-5

2SC3030=NPN=-=DARLINGTON=80W=-=800V=7A=-=-

2SC3039=NPN=-=-=52W=-=500V=7A=-=-

2SC304=Si planarny npn=25=200=800=60=(40)=500=175=ТО-5

2SC3042=NPN=-=-=100W=-=400V=12A=-=-

2SC305=Si planarny npn=30=200=800=80=(80)=500=175=ТО-5

2SC3052F=NPN=-=200MHz SMD=-=-=50V=.2A=-=-

2SC306=Si=100-630=większe od 100=625=-=32=1A=-=-

2SC307=Si planarny npn=85=200=800=80=40=500=175=ТО-5

2SC307=Si=100-630=większe od 100=625=-=45=1A=-=-

2SC3073=NPN=-=100MHz=15W=-=30V=3A=-=-

2SC308=Si planarny npn=65=90=800=100=60=500=175=ТО-5

2SC309=Si=100-630=większe od 100=625=-=32=1A=-=-

2SC31=Si planarny epitaksjalny npn=20-55=200=750=60=25=200=175=TO-5

2SC31=Si=100-630=większe od 100=625=-=45=1A=-=-

2SC310=Si planarny npn=65=120=000=140=100=500=175=ТО-5

2SC310=Si=125-700=200=500=-=32=200=-=-

2SC3117=NPN=-=120MHz=10W=-=180V=1.5A=-=-

2SC313=Si planarny epitaksjalny npn=większe od 20=większe od 600=200=30=12=50=200=06 х 6 ТО-18

2SC313H=Si planarny epitaksjalny npn=35-120=600=150=30=19=50=175=ТО-18

2SC3148=NPN=-=-=40W=-=900V=3A=-=-

2SC314H=Si planarny epitaksjalny npn=5-100=większe od 50=2W 20W=75=60=1,2А=175=ТО-39

2SC3150=NPN=-=-=50W=-=900V=3A=-=-

2SC3153=NPN=-=-=100W=-=900V=6A=-=-

2SC3156=NPN=-=15MHz=120W=-=900V=6A=-=-

2SC3158=NPN=-=-=60W=-=500V=7A=-=-

2SC315H=Si planarny epitaksjalny npn=5-100=większe od 50=2W 20 W=75=60=1,2А=175=ТО-39

2SC316=Si planarny npn=większe od 100=80=300=45="=50=175=ТО-18

2SC3169=NPN=-=8MHz=25W=-=500V=2A=-=-

2SC317=Si planarny epitaksjalny npn=60-200=większe od 100=350=70=50=100=175=TO-1

2SC3175=NPN=-=-=50W=-=400V=7A=-=-

2SC3178=NPN=-=-=60W=-=1200V=2A=-=-

2SC3179=NPN=-=15MHz=30W=-=60V=4A=-=-

2SC317H=Si planarny npn=35-200=większe od 100=350=70=50=100=175=TO-1

2SC318=Si planarny npn=350=150=300=32=32=30=175=TO-18

2SC3180N=NPN=-=-=60W=-=80V=6A=-=-

2SC3181=NPN=-=30MHz=80W=-=120V=8A=-=-

2SC3182=NPN=-=-=100W=-=140V=10A=-=-

2SC318A=Si=125-700=większe od 250=625=-=32=200=-=-

2SC319=Si=125-700=200=500=-=45=200=-=-

2SC3199=NPN=-=130MHz=.2A=-=60V=.15A=-=-

2SC32=Si=125-700=większe od 250=625=-=45=200=-=-

2SC32=Si planarny epitaksjalny npn=40-110=250=750=60=25=200=175=TO-5

2SC320=Si=10-35=7=600=-=64=100=-=-

2SC320=Si planarny epitaksjalny npn=większe od 20=większe od 400=2,5W=40=20=500=175=TO-33

2SC3211=NPN=-=3MHz=70W=-=800V=5A=-=-

2SC321H=Si planarny epitaksjalny npn=35-200=większe od 300=360=40=15=200=175=TO-18

2SC321H=Si=15-60=7=600=-=64=100=-=-

2SC3225=NPN=-=-=.9W=-=40V=2A=-=-

2SC323=Si planarny epitaksjalny npn=90=250=250=40=-=100=175=TO-18

2SC3244E=NPN=-=-=60W=-=500V=8A=-=-

2SC3246=NPN=-=130MHz=.9W=-=30V=1.5A=-=-

2SC3259=NPN=-=-=40W=-=800V=3A=-=-

2SC3260=NPN=-=-=50W=-=-=3A=-=-

2SC3262=NPN=-=-=100W=-=800V=10A=-=-

2SC3263=NPN=-=-=130W=-=230V=15A=-=-

2SC3264=NPN=-=60MHz=200W=-=230V=17A=-=-

2SC3271=NPN=-=-=5W=-=300V=1A=-=80MHz

2SC3277=NPN=-=-=90W=-=400V=10A=-=-

2SC3279=NPN=-=150MHz=.75W=-=30V=2A=-=-

2SC3280=NPN=-=-=120W=-=160V=12A=-=-

2SC3281=NPN=-=-=150W=-=200V=15A=-=-

2SC3284=NPN=-=60MHz=125W=-=150V=14A=-=-

2SC3293=NPN=-=-=20W=-=50V=1.2A=-=-

2SC3298=NPN=-=-=20W=-=160V=1.5A=-=-

2SC3299=NPN=-=-=20W=-=60V=5A=-=-

2SC32A=Si planarny epitaksjalny npn=50-120=200=750=60=25=200=175=TO-5

2SC32-M=Si=większe od 63=100=450=-=100=1A=-=-

2SC3303=NPN=-=120MHz=20W=-=100V=5A=-=-

2SC3306=NPN=-=-=100W=-=500V=10A=-=-

2SC3307=NPN=-=-=150W=-=900V=10A=-=-

2SC3309=NPN=-=-=20W=-=500V=2A=-=-

2SC3310=NPN=-=-=30W=-=500V=5A=-=-

2SC3320=NPN=-=-=80W=-=500V=15A=-=-

2SC3326=NPN=-=30MHz=-=-=50V=.3A=-=-

2SC3330=NPN=-=200MHz=.3W=-=60V=.2A=-=-

2SC3346=NPN=-=90MHz=40W=-=80V=12A=-=-

2SC3353=NPN=-=-=40W=-=800V=5A=-=-

2SC3355=NPN=-=6.5GHz=.6W=-=20V=.1A=-=-

2SC3356=NPN=-=7GHz=.2W=-=20V=.1A=-=-

2SC3358=NPN=-=7GHz=-=-=20V=.1A=-=-

2SC3377=NPN=-=150MHz=.6W=-=40V=1A=-=-

2SC3378=NPN=-=100MHz=.2W=-=120V=.1A=-=-

2SC3379=NPN=-=-=3W=-=20V=1.5A=-=-

2SC3381=NPN=-=170MHz=.4W=-=80V=.1A=-=-

2SC3397=NPN=-=250MHz=-=-=50V=.1A=-=-

2SC3399=NPN=-=250MHz=-=-=50V=.1A=-=-

2SC34=Ge złączowy npn=większe od 14=większe od 3,5=140=20=-=250=75=TO-1

2SC3400=NPN=-=250MHz=-=-=50V=.1A=-=-

2SC3402=NPN=-=250MHz=-=-=50V=.1A=-=-

2SC3405=NPN=-=-=20W=-=900V=.8A=-=-

2SC3412=NPN=-=-=50W=-=1200V=8A=-=-

2SC3419=NPN=-=100MHz=5W=-=40V=.8A=-=-

2SC3420Y=NPN=-=100MHz=10W=-=50V=5A=-=-

2SC3421Y=NPN=-=120MHz=10W=-=120V=1A=-=-

2SC3422Y=NPN=-=100MHz=10W=-=40V=3A=-=-

2SC3423=NPN=-=-=5W=-=150V=.05A=-=-

2SC3457=NPN=-=-=50W=-=1100V=3A=-=-

2SC3459=NPN=-=-=90W=-=1100V=4.5A=-=-

2SC3460=NPN=-=-=100W=-=1100V=6A=-=-

2SC3461=NPN=-=-=120W=-=1100V=8A=-=-

2SC3466=NPN=-=-=120W=-=1200V=8A=-=-

2SC3468=NPN=-=150MHz=1W=-=300V=.1A=-=-

2SC3481=NPN=-=-=120W=-=1500V=5A=-=-

2SC3482=NPN=-=-=120W=-=1500V=5A=-=-

2SC3486=NPN=-=-=120W=-=1500V=6A=-=-

2SC35=Ge złączowy npn=większe od 35=większe od 4,5=140=20=-=400=75=TO-1

2SC350=Si planarny epitaksjalny npn=45-250=-=200=30=20=100=175=TO-1

2SC3502=NPN=-=-=1.2W=-=200V=.1A=-=-

2SC3503=NPN=-=150MHz=-=-=300V=.1=-=-

2SC3504=NPN=-=500MHz=.9W=-=70V=.05A=-=-

2SC3507=NPN=-=-=80W=-=1000V=-=-=-

2SC350H=Si planarny epitaksjalny npn=80-300=większe od 110=200=30=20=100=175=TO-1

2SC352A=Si=20-70=7=600=-=64=100=-=-

2SC353=Si mesa npn=50=160=750=60=-=100=150=TO-5

2SC353=Si mesa npn=50=130=750=40=-=100=150=TO-5

2SC353A=Si=10-35=7=600=-=32=100=-=-

2SC354=Si planarny npn=100=180=7W=40=-=1,5A=175=TO-5

2SC354=Si=15-60=7=600=-=32=100=-=-

2SC355=Si=125-500=250=300=-=45=100=-=-

2SC355=Si planarny npn=100=180=15W=75=-=2,5 A=175=TO-60

2SC3552=-=-=-=150W=-=1100V=12A=-=-

2SC356=Si planarny epitaksjalny npn=60=400=300=30=20=200=150=TO-46

2SC356=Si=240-900=350=300=-=20=100=-=-

2SC35A=Si=125-700=większe od 125=1W=-=32=200=-=-

2SC36=Ge złączowy npn=większe od 50=większe od 9=140=20=-=400=75=TO-1

2SC3616=NPN=-=-=-=-=25V=.7A=-=-

2SC366=Si planarny epitaksjalny npn=60=120=300=50=-=400=150=TO-98

2SC366G=Si planarny epitaksjalny npn=40-240=większe od 100=300=60=40=400=125=TO-98

2SC366GTM=Si=125-700=większe od 125=1W=-=32=200=-=-

2SC367=Si planarny epitaksjalny npn=30-600=większe od 100=300=40=20=400=125=TO-98

2SC367=Si=125-700=większe od 125=1W=-=45=200=-=-

2SC3675=NPN=-=-=10W=-=1500V=.1A=-=-

2SC3678=NPN=-=-=80W=-=900V=3A=-=-

2SC3679=NPN=-=-=100W=-=900V=5A=-=-

2SC367G=Si planarny epitaksjalny npn=40-240=większe od 100=300=40=20=400=125=TO-98

2SC368=Si planarny epitaksjalny npn=200-1200=większe od 50=250=40=30=100=175=TO-18

2SC3680=NPN=-=6MHz=120W=-=900V=7A=-=-

2SC3687=NPN=-=-=150W=-=1500V=8A=-=-

2SC3688=NPN=-=-=150W=-=1500V=10A=-=-

2SC369=Si planarny epitaksjalny npn=150-800=150=200=18=18=100=125=TO-98

2SC369G=Si planarny epitaksjalny npn=200-1200=większe od 50=200=40=20=100=175=TO-98

2SC37=Si planarny epitaksjalny npn=50=250=200=40=25=100=150=TO-5

2SC370=Si planarny epitaksjalny npn=25-50=większe od 80=200=35=30=100=125=TO-98

2SC370G=Si planarny epitaksjalny npn=20-60=większe od 80=200=35=30=100=125=TO-98

2SC371=Si planarny epitaksjalny npn=40-140=większe od 80=200=35=30=100=125=TO-98

2SC371G=Si planarny epitaksjalny npn=70-140=większe od 80=200=35=3o=100=125=TO-98

2SC372=Si planarny epitaksjalny npn=70-240=większe od 80=200=35=30=100=125=TO-98

2SC372=NPN=-=200MHz=.2W=-=35V=.1A=-=-

2SC372=Si=125-700=większe od 125=1W=-=45=200=-=-

2SC372G=Si planarny epitaksjalny npn=120-240=większe od 80=200=35=30=100=125=TO-98

2SC373=Si planarny epitaksjalny npn=200-400=większe od 80=200=35=30=100=125=• TO-98

2SC373G=Si planarny epitaksjalny npn=200-400=większe od 80=200=35=30=100=125=TO-98

2SC373GTM=Si=125-500=większe od 125=1W=-=60=100=-=-

2SC374=Si planarny epitaksjalny npn=350-700=większe od 80=200=35=30=100=125=TO-98

2SC3746=NPN=-=100ns=20W=-=80V=5A=-=-

2SC375=Si planarny epitaksjalny npn=100=600=200=20=12=50=125=TT-98

2SC376=Si planarny epitaksjalny npn=20-160=większe od 100=200=70=70=100=125=TO-98

2SC377=Si planarny epitaksjalny npn=70=150=200=35=30=30=125=TO-98

2SC378=Si planarny epitaksjalny npn=140=150=200=35=30=30=125=TO-98

2SC3782=NPN=-=400MHz=15W=-=200V=.2A=-=-

2SC3788=NPN=-=150MHz=5W=-=200V=.1A=-=-

2SC379=Si planarny epitaksjalny npn=70=300=200=30=20=100=125=TO-98

2SC3795=NPN=-=-=40W=-=800V=5A=-=-

2SC38=Si planarny epitaksjalny npn=50=250=500=40=25=100=150=TO-5

2SC380=Si planarny epitaksjalny npn=50=300=200=30=20=100=125=TO-98

2SC380=NPN=-=200ms=-=-=35V=.03A=-=-

2SC380=Si=125-500=większe od 125=1W=-=60=100=-=-

2SC3807=NPN=-=260MHz=15W=-=30V=2A=-=-

2SC380A=Si planarny epitaksjalny npn=40-240=100-400=200=35=30=30=125=TO-98

2SC380TM=Si npn=125-500=większe od 125=1W=-=60=100=-=-

2SC381=Si planarny epitaksjalny npn=25-140=większe od 250=100=40=30=20=125=TO-98

2SC381=Si npn=175-700=większe od 125=1W=-=45=50=-=-

2SC382=Si planarny npn=większe od 30=większe od 400=150=40=-=50=125=TO-98

2SC382G=Si planarny epitaksjalny npn=większe od 30=większe od 400=150=40=-=50=125=TO-98

2SC382R=Si planarny epitaksjalny npn=większe od 30=większe od 400=150=40=-=50=125=TO-98

2SC382TM=Si pnp=175-700=180=1W=-=45=50=-=-

2SC383=Si planarny epitaksjalny npn=20-100=większe od 300=300=75=40=50=125=TO-98

2SC383ATM=Si pnp=większe od 100=większe od 250=350=-=40=200=-=-

2SC383TM=Si pnp=100-400=większe od 250=350=-=45=200=-=-

2SC384=Si planarny epitaksjalny npn=80=500=200=20=-=20=125=TO-98

2SC384=Si planarny epitaksjalny npn=25-200=większe od 250=200=20=18=50=125=TO-98

2SC385=Si planarny epitaksjalny npn=80=większe od 600=200=20=-=20=125=TO-96

2SC3855=NPN=-=20MHz=100W=-=200V=10A=-=-

2SC3858=NPN=-=20MHz=200W=-=200V=17A=-=-

2SC385A=Si pnp=100-600=większe od 300=350=-=45=200=-=-

2SC385A=Si planarny epitaksjalny npn=większe od 20=większe od 600=200=30=15=20=125=TO-98

2SC387=Si planarny epitaksjalny npn=większe od 20=większe od 650=200=20=12=50=125=TO-98

2SC387=Si pnp=większe od 100=większe od 250=350=-=25=200=-=-

2SC387A=Si planarny epitaksjalny npn=większe od 20=większe od 650=200=30=15=50=125=TO-98

2SC387G=Si planarny epitaksjalny npn=60 .=1000=200=20=12=50=125=TO-98

2SC388=Si planarny epitaksjalny npn=80>16=większe od 350=200=20=-=20=125=TO-98

2SC3883=NPN=-=-=50W=-=1500V=5A=-=-

2SC388A=Si planarny epitaksjalny npn=20-200=większe od 300=300=25=25=50=125=TO-98

2SC388A=Si pnp=125-500=180=1W=-=60=100=-=-

2SC388A=NPN=-=400MHz=-=-=-=-=-=-

2SC388ATM=Si pnp=125-500=180=1W=-=60=100=-=-

2SC3892=NPN=-=-=50W=-=1500V=7A=-=-

2SC3895=NPN=-=-=70W=-=1500V=8A=-=-

2SC39=Si mesa npn=50=500=250=25=(15)=50=150=TO-18

2SC39=NPN=-=220MHz=-=-=40V=2A=-=-

2SC390=Si pnp=125-700=180=1W=-=32=200=-=-

2SC390=Si planarny epitaksjalny npn=40-200=większe od 600=150=30=20=20=150=TO-72

2SC3907=NPN=-=30MHz=130W=-=180V=12A=-=-

2SC392=Si pnp=125-700=180=1W=-=32=200=-=-

2SC3927=NPN=-=-=120W=-=900V=10A=-=-

2SC394=NPN=-=200ms=-=-=25V=.1A=-=-

2SC394=Si planarny npn=25-240=większe od 100=200=35=30=100=125=TO-98

2SC394=Si pnp=125-700=180=1W=-=45=200=-=-

2SC3944=NPN=-=300MHz=40W=-=150V=1A=-=-

2SC395=Si planarny epitaksjalny npn=30-200=większe od 400=250=20=12=200=175=TO-18

2SC3950=NPN=-=-=-=-=30V=.5A=-=-

2SC3953=NPN=-=400MHz=8W=-=120V=2A=-=-

2SC395A=Si planarny epitaksjalny npn=30-200=większe od 200=300=20=12=500=175=TO-18

2SC397=Si planarny epitaksjalny npn=80=800=200=20=12=50=175=TO-72

2SC3972=NPN=-=-=40W=-=800V=5A=-=-

2SC3973=NPN=-=-=45W=-=800V=7A=-=-

2SC398=Si planarny epitaksjalny npn=20-200=większe od 250=200=20=20=20=150=TO-72

2SC398=Si pnp=125-700=180=1W=-=45=200=-=-

2SC399=Si npn=100-400=większe od 200=300=-=60=200=-=-

2SC399=Si planarny epitaksjalny npn=20-200=większe od 250=200=20=20=20=150=TO-72

2SC39A=Si mesa npn=120=350=250=25=(15)=50=150=TO-18

2SC3C6=Si planarny npn=85=150=800=50=30=500=175=ТО-5

2SC40=Si mesa npn=50=750=250=25=(15)=50=150=TO-18

2SC400=Si planarny epitaksjalny npn=30-350=większe od 100=250=30=20=100=175=TO-72

2SC400=Si npn=100-450=większe od 50=150=-=40=30=-=-

2SC400-M=Si npn=250-600=większe od 200=300=-=50=200=-=-

2SC401=Si planarny epitaksjalny npn=90=170=100=50=25=100=125=ерох

2SC402=Si planarny epitaksjalny npn=90=170=100=50=25=100=125=ерох

2SC402A=Si planarny epitaksjalny npn=60=140=180=50=-=100=125=ерох

2SC403=Si planarny epitaksjalny npn=60=170=100=50=25=100=125=ерох

2SC403A=Si epitaksjalny mesa npn=60=140=180=50=-=100=125=ерох

2SC403C=Si npn=120-600=większe od 50=150=-=40=30=-=-

2SC403CS=Si npn=100-600=większe od 50=150=-=40=100=-=-

2SC404=Si planarny epitaksjalny npn=90=170=100=50=25=50=125=ерох

2SC405=Si mesa npn=40=300=150=15=-=50=150=ТО-18

2SC4059=NPN=-=-=130W=-=600V=15A=-=-

2SC407=Si pnp=10-35=15=350=-=40=100=-=-

2SC407=Si złączowy npn=10-30=0,4=100W=150=100=10 A=150=ТО-3

2SC408=Si pnp=10-35=15=400=-=40=100=-=-

2SC408=Si złączowy npn=większe od 20=0,4=100W=150=100=10A=150=ТО-3

2SC409=Si złączowy npn=10-30=0,4=100W=200=140=10Л=150=ТО-3

2SC409=Si pnp=25-60=15=350=-=40=100=-=-

2SC409T=Si dyfuzyjny npn=większe od 10=27=1 W=75=60=1,5A=175=TO-39

2SC41=Si mesa npn=12-92=większe od 10=50W=150=-=5A=150=TO-3

2SC410=Si pnp=25-60=15=400=-=40=100=-=-

2SC410=Si złączowy npn=większe od 20=0,4=100W=200=140=10A10A=150=ТО-3

2SC410A=Si pnp=40-100=15=350=-=40=100=-=-

2SC411=Si złączowy npn=10-30=0,4=100 W=300=200=10A=150=ТО-3

2SC411=Si pnp=40-100=15=400=-=40=100=-=-

2SC412=Si pnp=10-35=15=350=-=70=100=-=-

2SC4137=NPN=-=300MHz=-=-=25V=.1A=-=-

2SC42=Si mesa npn=4-185=większe od 8=50 W=150=-=5A=150=TO-3

2SC423=Si planarny npn=60=350=500=40=-=300=175=ТО-5

2SC4236=NPN=-=-=100W=-=1200V=6A=-=-

2SC4237=NPN=-=-=150W=-=1200V=10A=-=-

2SC424=Si planarny npn=60=350=200=40='=300=175=TO-5

2SC4242=NPN=-=-=40W=-=400V=7A=-=-

2SC425=Si planarny npn=60=350=500=20=-=300=175=TO-5

2SC425=Si planarny npn=60=350=200=20=-=300=175=TO-5

2SC427=Si planarny npn=70=350=300=40=(20)=100=175=TO-10

2SC428=Si planarny npn=70=350=300=20=(10)=100=175=TO-18

2SC429=Si planarny epitaksjalny npn=10-56=większe od 250=100=12=12=10=175=U23

2SC42A=Si mesa npn=12-128=większe od 8=50 W=200=-=5A=150=TO-3

2SC43=Si mesa npn=4-185=większe od 8=50 W=100=-=5 A=150=TO-3

2SC430=Si planarny epitaksjalny npn=23-110=większe od 300=100=25=12=10=150=U23

2SC431=Si pnp=10-35=15=400=-=70=100=-=-

2SC431=Si mesa npn=10-30=0,4=200 W=150=100=30A=150=MD18

2SC432=Si pnp=25-60=15=350=-=70=100=-=-

2SC433=Si pnp=25-60=15=400=-=70=100=-=-

2SC433=Si mesa npn=10-30=0,4=200 W=200=140=30 A=150=MD18

2SC434=Si pnp=40-100=15=350=-=70=100=-=-

2SC434=Si mesa npn=większe od 20=0,4=200 W=200=140=30A=150=MD18

2SC434=Si epitaksjalny mesa npn=90=140=180=40=40=100=125=ерох

2SC434A=Si pnp=40-100=15=400=-=70=100=-=-

2SC435=Si pnp=10-35=15=350=-=90=100=-=-

2SC435=Si mesa npn=10-30=0,4=200 W=200=200=30A=150=MD18

2SC436=Si mesa npn=większe od 20=0,4=200 W=300=200=30A=150=MD18

2SC436=Si pnp=10-35=15=400=-=90=100=-=-

2SC437=Si planarny npn=20=210=13W=100=60=2A=200=TO-8

2SC438=Si planarny npn=20=210=13W=75=60=2A=200=TO-8

2SC4381=NPN=-=15MHz=25W=-=150V=2A=-=-

2SC44=Si mesa npn=4-185=większe od 8=50W=50=-=5A=150=TO-3

2SC440=Si planarny npn=50=400=500=25=15=100=200=TO-5

2SC441=Si planarny npn=50=400=500=25=15=100=200=TO-5

2SC442=Si planarny npn=50=400=500=50=20=100=200=TO-5

2SC4429=NPN=-=-=60W=-=1100V=8A=-=-

2SC443=Si planarny npn=20=większe od 70=800=50=(40)=500=200=TO-5

2SC444=Si planarny npn=25=większe od 140=800=60=(40)=500=200=TO-5

2SC445=Si planarny npn=30=większe od 140=800=80=(80)=500=200=TO-5

2SC448=Si planarny npn=większe od 2=210=5W=100=-=2 A=200=MT39

2SC449=Si planarny npn=większe od 2=210=5W=75=-=2A=200=MT39

2SC45=Si mesa npn=większe od 25=160=500=45=20=100=150=TO-3 9

2SC450=Si planarny npn=większe od 2=210=5W=60=-=2A=200=MT39

2SC452=Si planarny npn=większe od 2=210=25 W=100=-=1,2A=200=MT39

2SC453=Si planarny npn=większe od 1,8=210=25 W=90=-=1,2A=200=MT39

2SC454=NPN=-=230MHz=-=-=30V=.1A=-=-

2SC454=Si pnp=25-60=15=350=-=90=100=-=-

2SC454=Si planarny epitaksjalny npn=60-320=230=200=30=30=100=125=ерох

2SC455=-=22-70=230=200=30=30=100=125=ерох

2SC456=Si planarny epitaksjalny npn=12=27=750=50=50=600=175=TO-5

2SC458=Si planarny epitaksjalny npn=60-500=230=200=30=30=100=125=ерох

2SC458=Si pnp=25-60=15=400=-=90=100=-=-

2SC458=NPN=-=230MHz=-=-=30V=.1A=-=-

2SC458K=Si npn=większe od 22=145=6W=-=180=150=-=-

2SC458L=Si planarny epitaksjalny npn=60-320=300=200=40=30=100=125=ерох

2SC458LG=Si planarny epitaksjalny npn=60-500=230=200=30=30=100=125=ерох

2SC458LG1=Si npn=większe od 30=-=17,5=-=250=500=-=-

2SC459=Si planarny epitaksjalny npn=60-200=230=200=30=30=100=125=ерох

2SC46=Si mesa npn=50=180=600=60=(40)=300=150=TO-5

2SC460=Si planarny epitaksjalny npn=35-200=230=200=30=30=100=125=ерох

2SC460=NPN=-=230MHz=-=-=-=-=-=-

2SC460=Si npn=większe od 30=-=17,5=-=300=500=-=-

2SC461=NPN=-=230MHz=-=-=-=-=-=-

2SC461=Si npn=większe od 40=-=17,5=-=350=500=-=-

2SC462=Si planarny npn=30-400=większe od 400=200=40=40=50=200=ТО-72

2SC463=Si planarny npn=30-400=większe od 400=200=40=40=50=200=ТО-72

2SC463H=Si planarny npn=30-150=200=150=35=35=20=175=ТО-72

2SC464=Si planarny epitaksjalny npn=40>20=większe od 600=200=30=19=50=200=ТО-18

2SC466=Si planarny epitaksjalny npn=40>20=większe od 600=200=30=19=50=200=ТО-18

2SC466H=Si planarny epitaksjalny npn=20-200=100=150=30=19=50=175=ТО-72

2SC468H=Si planarny epitaksjalny npn=35-200=większe od 300=200=40=15=200=175=0 6 X 6mm

2SC47=Si mesa npn=50=180=720=40=(25)=300=150=TO-5

2SC470=Si planarny epitaksjalny npn=60=170=570=150=130=100=200=ТО-5

2SC472H=Si planarny epitaksjalny npn=60-200=większe od 100=200=30=20=100=175=Обхбтт

2SC473H=Si planarny epitaksjalny npn=60-200=większe od 100=200=70=50=100=175=06x6тт

2SC4742=NPN=-=-=50W=-=1500V=6A=-=-

2SC474H=Si planarny epitaksjalny npn=25-120=większe od 100=200=70=25=100=175=06х6тт

2SC475=Si planarny epitaksjalny npn=110-700=większe od 50=150=20=15=100=150=U23

2SC476=Si planarny epitaksjalny npn=110-700=większe od 50=150=20=15=100=150=U23

2SC477=Si planarny epitaksjalny npn=40-170=większe od 150=140=50=-=30=175=ТО-18

2SC478=Si planarny epitaksjalny npn=10=100=300=50=(50)=120=175=ТО-18

2SC479H=Si planarny epitaksjalny npn=40-130=-=650=60=40=600=175=ТО-39

2SC479H=Si npn=większe od 20=większe od 60=15W=-=45=6A=-=-

2SC48=Si mesa npn=50=180=600=120=(80)=300=150=TO-5

2SC480H=Si planarny epitaksjalny npn=większe od 10=większe od 250=800=60=30=600=175=ТО-39

2SC481=Si planarny epitaksjalny npn=20-100=100=600=60=(60)=1 A=150=ТО-39

2SC482=Si planarny epitaksjalny npn=-=50=600=40=32=600=175=ТО-39

2SC484=Si mesa npn=30-300=20=800=150=100=1,5 A=150=ТО-39

2SC485=Si mesa npn=50-140=20=120=80=1,5A=150=150=ТО-39

2SC486=Si mesa npn=-=20=800=80=50=1.5A=150=ТО-39

2SC487=Si mesa npn=40-250=20=15W=110=(90)=1,5 A=150=ТО-66

2SC488=Si mesa npn=80=10=16W=140=110=ЗА=150=ТО-66

2SC488H=Si planarny epitaksjalny npn=200=większe od 300=-=-=-=-=175=-

2SC489=Si mesa npn=20-200=-=16W=100=80=ЗА=150=ТО-66

2SC49=Si pnp=większe od 20=większe od 60=15W=-=45=6A=-=-

2SC490=Si mesa npn=70-200=120=16W=60=50=ЗА=150=ТО-66

2SC491=Si mesa npn=30-250=30=15W=50=35=1,5 А=150=ТО-66

2SC492=Si mesa npn=60=20=50W=110=110=5 А=150=то-з

2SC493=Si mesa npn=30-200=10=50 W=80=80=5 А=150=то-з

2SC494=Si mesa npn=80-200=-=50W=50=50=5 А=150=ТО-3

2SC495=Si planarny npn=40-240=większe od 50=550=70=50=800=125=ерох

2SC495=Si npn=40-250=większe od 50=7,5W=-=45=2A=-=-

2SC496=Si planarny npn=120-240=większe od 50=550=40=30=800=125=ерох

2SC496=Si pnp=40-250=większe od 75=7,5=-=45=2A=-=-

2SC497=Si planarny epitaksjalny npn=40-240=większe od 30=600=100=80=800=150=ТО-39

2SC497=Si npn=40-160=większe od 50=7,5W=-=60=2A=-=-

2SC498=Si planarny epitaksjalny npn=120-240=większe od 30=600=80=50=800=150=ТО-39

2SC498=Si pnp=40-160=większe od 75=7,5W=-=60=2A=-=-

2SC499=Si planarny npn3d=30-220=-=300=100=100=20=125=TO-98

2SC49-M=Si npn=większe od 20=większe od 60=15W=-=60=6A=-=-

2SC50=Ge złączowy npn=45=12=100=20=-=200=75=TO-1

2SC500=Si planarny npn3d=33-220=większe od 70=600=120=120=20=150=TO-39

2SC501=Si planarny npn=70=300=750=60=30=200=200=TO-39

2SC502=Si planarny epitaksjalny npn=większe od 15=większe od 150=800=60=60=1 A=150=TO-39

2SC503=Si planarny epitaksjalny npn=30-300=większe od 50=800=60=50=600=175=TO-39

2SC503=Si npn=40-160=większe od 50=7,5W=-=80=2A=-=-

2SC503M=Si pnp=40-160=większe od 75=7,5W=-=80=2A=-=-

2SC504=Si npn=20-70=większe od 0,8=117W=-=120=13A=-=-

2SC504=Si planarny epitaksjalny npn=100-300=większe od 50=800=40=30=600=175=TO-39

2SC505=Si dyfuzyjny npn=30-150=większe od 20=600=300=300=100=175=TO-39

2SC505=Si npn=20-250=1,3=117W=-=45=15A=-=-

2SC506=Si npn=30-240=większe od 10=20W=-=25=1A=-=-

2SC506=Si dyfuzyjny npn=50-150=-=600=200=200=100=175=TO-39

2SC507=Si dufuzyjny npn=50=0,0055=125W=500=220=10A=150=ТО-3

2SC507=Si dyfuzyjny npn=40-240=większe od 100=750=170=120=100=175=TO-39

2SC507=Si npn=30-240=większe od 10=20W=-=30=1A=-=-

2SC508=Si mesa npn=większe od 20=25=20 W=180=180=4A=150=TO-66

2SC508=Si npn=30-240=większe od 10=20W=-=35=1A=-=-

2SC509=Si planarny epitaksjalny npn=70-400=100=600=35=30=500=150=ерох

2SC509=Si npn=większe od 15=większe od 3=20W=-=45=3A=-=-

2SC51=Si mesa npn=50=180=1 W=60=(40)=300=150=RO-56

2SC510=Si pnp=większe od 15=większe od 3=20W=-=45=3A=-=-

2SC510=Si planarny npn=30-150=większe od 20=800=140=100=1,5A=175=TO-39

2SC510M=Si npn=większe od 15=większe od 3=20W=-=60=3A=-=-

2SC511=Si planarny npn=50-150=większe od 20=800=120=80=1,5A=175=TO-39

2SC512=Si planarny npn=-=większe od 20=800=100=60=1,5A=175=TO-39

2SC512=Si pnp=większe od 15=większe od 3=20W=-=60=3A=-=-

2SC512M=Si npn=większe od 15=większe od 3=20W=-=80=3A=-=-

2SC513=Si planarny npn=-=większe od 20=800=70=40=1,5A=175=TO-39

2SC514=Si mesa npn=60=-=4W=300=зоо=100=150=MD25

2SC515=Si pnp=większe od 15=większe od 3=20W=-=80=3A=-=-

2SC515=Si mesa npn=30-150=25=6W=300=зоо=100=150=TO-66

2SC515A=Si npn=większe od 40=większe od 3=30W=-=45=6A=-=-

2SC515A=Si planarny npn=40-170=25=20W=300=300=100=175=TO-66

2SC517=Si planarny epitaksjalny npn=10-140=większe od 150=10W=60=(60)=2A=175=-

2SC517=Si pnp=większe od 40=większe od 3=30W=-=45=6A=-=-

2SC518=Si mesa npn=większe od 20=20=50 W=140=140=5 A=150=TO-3

2SC518A=Si mesa npn=40=40=50W=180=180=7A=150=TO-3

2SC519A=Si npn=większe od 40=większe od 3=30W=-=60=6A=-=-

2SC519A=Si mesa npn=większe od 30=większe od 5=50W=130=110=7A=150=TO-3

2SC519AM=Si pnp=większe od 40=większe od 3=30W=-=60=6A=-=-

2SC52=Si planarny npn=50=350=500=40=-=100=175=TO-5

2SC520A=Si npn=większe od 40=większe od 3=30W=-=80=6A=-=-

2SC520A=Si mesa npn=większe od 30=większe od 5=50 W=100=80=7A=150=TO-3

2SC520AM=Si pnp=większe od 40=większe od 3=30W=-=80=6A=-=-

2SC521A=Si npn=20-70=15k=78W=-=45=15A=-=-

2SC521A=Si mesa npn=większe od 30=większe od 5=50 W=70=50=7A=150=TO-3

2SC522=Si npn=20-70=większe od 15k=117W=-=60=15A=-=-

2SC522=Si planarny npn=30-150=większe od 20=10W=140=100=1,5A=175=-

2SC523=Si planarny npn=50-150=większe od 20=10W=120=80=1,5A=175=-

2SC524=Si npn=20-70=większe od 15k=117W=-=80=15A=-=-

2SC524=Si planarny npn=-=większe od 20=10W=100=60=1.5A=175=-

2SC524M=Si npn=20-70=większe od 15k=117W=-=90=15A=-=-

2SC525=Si planarny npn=-=większe od 20=10W=70=40=1,5 A=175=-

2SC528=Si planarny epitaksjalny npn=60-320=100=200=20=20=150=125=ерох

2SC529=Si planarny npn=60-320=230=100=30=30=100=125=ерох

2SC53=Si planarny npn=50=300=600=25=(25)=100=175=TO-5

2SC530=Si planarny npn=160-320=-=30=30=100=125=125=ерох

2SC531=Si planarny npn=22-45=230=30=30=100=125=125=ерох

2SC532=Si planarny npn=60-120=230=100=3o=30=100=125=ерох

2SC533=Si planarny npn=35-200=230=100=30=30=100=125=ерох

2SC535=Si planarny epitaksjalny npn=35-200=większe od 400=100=30=20=20=125=ерох

2SC535=NPN=-=.7MHz=-=-=-=-=-=-

2SC535=Si npn=większe od 15=większe od 2=40W=-=30=4A=-=-

2SC536=Si planarny npn=80=180=200=40=-=100=125=ерох

2SC536F=NPN=-=180ms=-=-=40V=.1A=-=-

2SC536KNP=Si pnp=większe od 15=większe od 2=40W=-=30=4A=-=-

2SC536NP1=Si npn=większe od 15=większe od 2=40W=-=45=4A=-=-

2SC536SP=Si pnp=większe od 15=większe od 2=40W=-=45=4A=-=-

2SC537=Si planarny npn=80=180=200=20=-=100=125=ерох

2SC538=Si planarny epitaksjalny npn=90-700=80=300=25=25=100=175=ТО-18

2SC538=Si npn=większe od 15=większe od 2=40W=-=60=4A=-=-

2SC538A=Si planarny epitaksjalny npn=90-700=80=300=45=45=100=175=ТО-18

2SC538A=Si pnp=większe od 15=większe od 2=40W=-=60=4A=-=-

2SC538AZ1=Si npn=większe od 15=większe od 2=65W=-=30=6A=-=-

2SC538Z=Si pnp=większe od 15=większe od 2=65W=-=30=6A=-=-

2SC539=Si planarny epitaksjalny npn=90-700=80=зоо=25=25=100=175=ТО-18

2SC539=Si npn=większe od 15=większe od 2=65W=-=45=6A=-=-

2SC539Z*=Si pnp=większe od 15=większe od 2=65W=-=45=6A=-=-

2SC54=Si planarny npn=50=350=300=40=(35)=100=150=TO-18

2SC540=Si planarny epitaksjalny npn=110-700=100=150=30=25=100=150=U23

2SC541=Si planarny epitaksjalny npn=30=400=7W=50=35=1 A=200=ТО-5

2SC541=Si npn=większe od 15=większe od 2=65W=-=60=6A=-=-

2SC542=Si pnp=większe od 15=większe od 2=65W=-=60=6A=-=-

2SC542=Si planarny epitaksjalny npn=30=400=11,6W=65=40=1,5A=200=ТО-60

2SC543=Si npn=większe od 30=większe od 3=60W=-=45=12A=-=-

2SC543=Si planarny epitaksjalny npn=30=300=23 W=65=40=ЗА=200=ТО-60

2SC544=Si planarny npn=80=500=150=40=-=75=125=ерох

2SC545=Si planarny npn=80=500=150=20=-=75=125=ерох

2SC546=Si planarny npn=80=600=зоо=30=-=30=125=ерох

2SC547=Si pnp=większe od 30=większe od 3=60W=-=45=12A=-=-

2SC547=Si planarny epitaksjalny npn=-=170=6 W=65=40=1 A=175=ТО-39

2SC548=Si planarny epitaksjalny npn=-=175=6W=36=18=500=175=ТО-39

2SC549=Si npn=większe od 30=większe od 3=60W=-=60=12A=-=-

2SC55=Si planarny npn=większe od 100=większe od 300=360=60=40=200=175=TO-18

2SC550=Si planarny epitaksjalny npn=-=175=10W=36=18=1,5A=175=ТО-60

2SC551=Si pnp=większe od 30=większe od 3=60W=-=60=12A=-=-

2SC551=Si planarny epitaksjalny npn=-=260=20 W=65=40=2A=175=ТО-60

2SC552=Si planarny epitaksjalny npn=-=175=20 W=36=18=ЗА=175=ТО-60

2SC553=Si npn=większe od 15=większe od 1,5=90W=-=45=10A=-=-

2SC553=Si planarny epitaksjalny npn=-=400=20 W=65=40=ЗА=175=ТО-60

2SC554=Si planarny epitaksjalny npn=10=400=6W=36=18=500=175=ТО-39

2SC555=Si pnp=większe od 15=większe od 1,5=90W=-=45=10A=-=-

2SC555=Si planarny epitaksjalny npn=-=600=42 W=55=30=400=175=ТО-39

2SC556=Si planarny epitaksjalny npn=35-300=600=750=40=20=400=150=ТО-39

2SC558=Si mesa npn=większe od 20=20=50 W=250=250=5A=150=ТО-3

2SC56=Si planarny npn=80=180=200=20=-=25=125=RO-127

2SC560=Si planarny epitaksjalny npn=20-200=400=20 W=65=40=ЗА=175=то-60

2SC560=Si planarny epitaksjalny npn=60=150=800=80=60=800=175=ТО-39

2SC561=Si npn=większe od 15=większe od 1,5=90W=-=60=10A=-=-

2SC561=Si planarny npn=35=200=200=20=-=25=125=RO-127

2SC562=Si pnp=większe od 15=większe od 1,5=90W=-=60=10A=-=-

2SC562=Si planarny npn=większe od 26=większe od 220=130=40=30=25=175=TO-72

2SC562Z=Si npn=30-120=większe od 0,8=36W=-=70=4A=-=-

2SC563=Si planarny epitaksjalny npn=większe od 38=większe od 360=145=40=25=25=175=TO-72

2SC563=Si npn=30-120=większe od 0,8=36W=-=40=4A=-=-

2SC563A=Si npn=20-80=większe od 0,8=36W=-=60=4A=-=-

2SC563A=Si planarny epitaksjalny npn=większe od 38=większe od 360=300=40=40=25=175=TO-72

2SC563AZ=Si pnp=30-120=większe od 0,8=36W=-=70=4A=-=-

2SC563Z=Si pnp=30-120=większe od 0,8=36W=-=40=4A=-=-

2SC564=Si pnp=20-80=większe od 0,8=36W=-=60=4A=-=-

2SC565=Si npn=40-250=125=7W=-=45=3A=-=-

2SC566=Si planarny epitaksjalny npn=większe od 50=większe od 500=800=50=40=300=175=ТО-33

2SC566=Si pnp=40-250=50=7W=-=45=3A=-=-

2SC567=Si planarny epitaksjalny npn=większe od 40=1000=200=30=15=20=175=TO-72

2SC567=Si npn=40-160=125=7W=-=60=3A=-=-

2SC568=Si planarny epitaksjalny npn=80=1300=200=30=15=20=150=TO-72

2SC568=Si pnp=40-160=50=7W=-=60=3A=-=-

2SC568-M=Si npn=40-160=125=7W=-=80=3A=-=-

2SC569=Si planarny epitaksjalny npn=większe od 30=większe od 270=150=40=15=150=150=-

2SC57=Si mesa npn=30=110=2W=75=40=500=175=TO-8

2SC570=Si planarny epitaksjalny npn=większe od 20=większe od 270=300=50=15=200=150=ерох

2SC571=Si planarny epitaksjalny npn=większe od 20=większe od 250=6W=36=18=1,5 A=175=TO-39

2SC572=Si planarny epitaksjalny npn=większe od 30=większe od 250=10W=36=18=ЗА=175=ТО-60

2SC573=Si planarny epitaksjalny npn=większe od 40=większe od 250=20 W=36=18=4A=175=ТО-60

2SC580=Si planarny epitaksjalny npn=80=250=800=60=30=1 A=175=ТО-5

2SC581=Si planarny epitaksjalny npn=większe od 40=większe od 150=140=30=-=30=175=ТО-72

2SC582=Si mesa npn=30-200=-=6,5W=300=-=100=150=ТО-66

2SC583=Si pnp=40-160=50=7W=-=80=3A=-=-

2SC583Z=Si npn=25-150=20=11W=-=300=1A=-=-

2SC585=Si planarny epitaksjalny npn=większe od 30=250=20 W=65=40=ЗА=175=ТО-60

2SC586=Si epitaksjalny mesa npn=33> 14=-=50W=150=-=5A=150=ТО-3

2SC587=Si planarny epitaksjalny npn=300=100=300=45=35=30=175=ТО-18

2SC587A=Si planarny epitaksjalny npn=300=100=300=45=45=30=175=ТО-18

2SC587AN=Si planarny epitaksjalny npn=100-450=większe od 50=300=45=-=30=175=ТО-18

2SC587N=Si planarny epitaksjalny npn=100-450=większe od 50=300=45=-=30=175=ТО-18

2SC588=Si planarny epitaksjalny npn=100=200=600=30=20=100=175=ТО-5

2SC589=Si npn=40-250=większe od 3=25W=-=45=6A=-=-

2SC589N=Si epitaksjalny mesa npn=40=większe od 90=750=165=-=80=175=ТО-5

2SC589N=Si pnp=40-250=większe od 3=25W=-=45=6A=-=-

2SC58A=Si mesa npn=większe od 20=większe od 80=750=135=-=50=175=TO-5

2SC59=Si planarny npn=20-120=150=2,5W=120=60=300=175=TO-5

2SC590=Si planarny epitaksjalny npn=70=160=800=120=70=300=175=ТО-5

2SC590=Si npn=40-250=większe od 3=25W=-=60=6A=-=-

2SC590N=Si pnp=40-250=większe od 3=25W=-=60=6A=-=-

2SC591=Si npn=40-160=większe od 3=25W=-=80=6A=-=-

2SC591=Si planarny epitaksjalny npn=10-40=160=20 W=100=50=1.5A=175=ТО-8

2SC591N=Si pnp=40-160=większe od 3=25W=-=80=6A=-=-

2SC592=Si npn=większe od 40=większe od 3=30W=-=45=4A=-=-

2SC592=Si planarny npn=25-100=180=13W=75=50=2.5A=175=ТО-60

2SC593=Si pnp=większe od 40=większe od 3=30W=-=45=4A=-=-

2SC593-M=Si npn='>25=większe od 3=40W=-=45=5A=-=-

2SC593N=Si pnp=większe od 25=większe od 3=40W=-=45=5A=-=-

2SC593N=Si planarny epitaksjalny npn=100=230=165=50=-=30=175=ТО-72

2SC594=Si npn=większe od 15=większe od 3=65W=-=45=10A=-=-

2SC594=Si planarny epitaksjalny npn=40-240=100=750=60=25=200=175=ТО-39

2SC594N=Si pnp=większe od 15=większe od 3=65W=-=45=10A=-=-

2SC595=Si npn=większe od 20=większe od 3=80W=-=45=15A=-=-

2SC595=Si planarny epitaksjalny npn=80=450=300=30=20=200=150=ТО-18

2SC595N=Si pnp=większe od 20=większe od 3=80W=-=45=15A=-=-

2SC596=Si npn=większe od 10=większe od 3=125W=-=45=40A=-=-

2SC596=Si planarny epitaksjalny npn=50=400=800=60=30=500=175=ТО-33

2SC596N=Si pnp=większe od 10=większe od 3=125W=-=45=40A=-=-

2SC597=Si npn=większe od 15=większe od 15=50W=-=200=6A=-=-

2SC597=Si planarny epitaksjalny npn=większe od 30=400=10W=65=-=1.5A=175=ТО-5

2SC597N=Si pnp=większe od 750=7=36W=-=60=6A=-=-

2SC597N=Si planarny epitaksjalny npn=większe od 30=większe od 300=6W=65=-=1 A=175=ТО-5

2SC598=Si npn=większe od 750=7=36W=-=60=6A=-=-

2SC598=Si planarny epitaksjalny npn=większe od 30=400=10W=65=40=1,5A=175=ТО-60

2SC598N=Si pnp=większe od 750=7=60W=-=60=12A=-=-

2SC598N=Si planarny epitaksjalny npn=większe od 30=większe od 300=10W=65=40=1,5A=175=ТО-60

2SC599=Si planarny npn=40=350=17W=70=40=1,2A=175=МТ59

2SC599=Si npn=większe od 750=7=60W=-=60=12A=-=-

2SC599N=Si pnp=30-150=większe od 10=70W=-=45=7A=-=-

2SC60=Ge złączowy npn=50=8=100=20=-=20=85=TO-1

2SC600=Si npn=15-75=większe od 0,8=75W=-=45=10A=-=-

2SC600N=Si planarny epitaksjalny npn=30=400=20 W=65=40=ЗА=175=то-60

2SC601=Si npn=15-75=większe od 0,8=75W=-=60=10A=-=-

2SC601N=Si planarny epitaksjalny npn=80=większe od 250=300=40=15=100=175=TO-18

2SC601N=Si npn=15-75=większe od 3=75W=-=60=10A=-=-

2SC602=Si planarny epitaksjalny npn=60=800=200=30=20=30=150=TO-72

2SC602=Si npn=15-75=większe od 3=75W=-=45=10A=-=-

2SC602N=Si npn=większe od 10k=75=10W=-=40=3A=-=-

2SC603=Si=większe od 10k=100=10W=-=40=3A=-=-

2SC605=Si pnp=większe od 25=większe od 50=36W=-=25=15A=-=-

2SC605=Si planarny epitaksjalny npn=20-200=większe od 350=150=30=30=20=150=U-23

2SC606=Si planarny epitaksjalny npn=20-200=większe od 400=150=30=30=20=150=U-23

2SC606=Si pnp=większe od 25=większe od 50=36W=-=45=15A=-=-

2SC608T=Si dyfuzyjny npn=większe od 10=27=1 W=75=60=1,5 A=175=TO-39

2SC61=Si mesa npn=50=180=1,2W=30=(20)=300=150=RO-56

2SC611=Si npn=większe od 30=większe od 3=60W=-=45=10A=-=-

2SC611=Si planarny epitaksjalny npn=80=1000=200=20=15=20=150=TO-72

2SC611N=Si pnp=większe od 30=większe od 3=60W=-=45=10A=-=-

2SC611N=Si planarny epitaksjalny npn=40-160=1000=200=20=15=20=150=TO-72

2SC612=Si planarny epitaksjalny npn=80=1300=200=35=15=20=150=TO-72

2SC612=Si npn=większe od 30=większe od 3=60W=-=60=10A=-=-

2SC612N=Si planarny epitaksjalny npn=40-160=większe od 1000=180=35=-=20=175=TO-72

2SC612N=Si pnp=większe od 30=większe od 3=60W=-=60=10A=-=-

2SC613=Si planarny epitaksjalny npn=80=750=360=40=15=200=200=TO-18

2SC614=Si planarny npn=80=200=1 W=80=-=1,5A=175=-

2SC615=Si planarny npn=80=200=1W=30=-=1,5A=175=-

2SC616=Si planarny npn=80=200=2W=80=-=1,5A=175=-

2SC617=Si planarny npn=80=200=2W=30=-=1,5W=175=-

2SC618=Si npn=większe od 30=większe od 3=60W=-=80=10A=-=-

2SC618A=Si pnp=większe od 30=większe od 3=60W=-=80=10A=-=-

2SC619=Si npn=większe od 30=większe od 3=55W=-=45=12A=-=-

2SC62=Si planarny npn=3=większe od 300=360=40=15=50=200=TO-18

2SC620=NPN=-=-=.25W=-=50V=.2A=-=-

2SC620=Si planarny epitaksjalny npn=90=250=250=50=30=200=125=TO-92

2SC620=Si pnp=większe od 30=większe od 3=55W=-=45=12A=-=-

2SC620M=Si npn=większe od 30=większe od 3=55W=-=60=12A=-=-

2SC621A=Si planarny epitaksjalny npn=75=150=150=30=25=100=125=RO-107

2SC622=Si epitaksjalny npn=80=150=150=25=25=100=125=RO-124

2SC623=Si planarny epitaksjalny npn=większe od 20=większe od 180=150=40=15=150=150=-

2SC624=Si planarny epitaksjalny npn=większe od 30=większe od 270=300=40=15=200=150=ерох

2SC627=Si pnp=większe od 30=większe od 3=55W=-=60=i2A=-=-

2SC627F=Si npn=większe od 25=większe od 4=150W=-=60=20A=-=-

2SC628=Si pnp=większe od 25=większe od 4=150W=-=60=20A=-=-

2SC63=Si mesa npn=większe od 15=400=300=25=20=50=200=TO-18

2SC631=Si epitaksjalny mesa npn=350=140=180=25=25=100=125=ерох

2SC631A=Si npn=większe od 25=większe od 4=150W=-=80=20A=-=-

2SC631AS=Si pnp=większe od 25=większe od 4=150W=-=80=20A=-=-

2SC632=Si npn=większe od 25=większe od 1=200W=-=80=20A=-=-

2SC632=Si epitaksjalny mesa npn=350=140=180=40=40=100=125=ерох

2SC632A=Si pnp=większe od 25=większe od 1=200W=-=80=20A=-=-

2SC633=Si epitaksjalny mesa npn=90=140=180=25=25=100=125=ерох

2SC633=NPN=-=140MHz=-=-=25V=.2A=-=-

2SC633=Si npn=większe od 25=większe od 1=200W=-=100=20A=-=-

2SC633A=Si pnp=większe od 25=większe od 1=200W=-=100=20A=-=-

2SC634=Si npn=większe od 1k=80=5W=-=60=1A=-=-

2SC634A=Si npn=większe od 1k=80=5W=-=60=2A=-=-

2SC635=Si planarny epitaksjalny npn=20-200=500=10W=65=40=1,5A=175=ТО-60

2SC635=Si npn=większe od 1k=80=7,5W=-=60=1A=-=-

2SC636=Si npn=większe od 1k=80=10W=-=60=2A=-=-

2SC637=Si planarny epitaksjalny npn=większe od 20=500=10W=40=20=1 A=175=МТ68

2SC637=Si npn=85-375=130=15W=-=20=3A=-=-

2SC638=Si planarny epitaksjalny npn=większe od 20=400=20 W=40=20=2A=175=МТ68

2SC638=Si pnp=85-375=100=15W=-=20=3A=-=-

2SC639=Si planarny epitaksjalny npn=40-200=750=360=40=40=200=175=ТО-18

2SC639=Si npn=większe od 750=7=60W=-=60=10A=-=-

2SC64=Si mesa npn=50=100=600=80=-=50=175=TO-5

2SC641K=Si pnp=większe od 750=7=60W=-=60=10A=-=-

2SC642=Si npn=większe od 750=7=60W=-=80=10A=-=-

2SC642=Si dyfuzyjny npn=30-160=20=50 W=-=(700)=1 A=150=то-з

2SC642A=Si pnp=większe od 750=7=60W=-=80=10A=-=-

2SC643=Si dyfuzyjny mesa npn=większe od 7=2=50W=-=(1100)=2,5 A=150=TO-3

2SC643=NPN=-=-=50W=-=1100V=2.5A=-=-

2SC643=Si npn=większe od 750=7=60W=-=100=10A=-=-

2SC643A=Si mesa npn=większe od 5=większe od 2=50W=1500=(1500)=2,5A=150=TO-3

2SC643A=Si pnp=większe od 750=7=60W=-=100=10A=-=-

2SC644=NPN=-=-=.25W=-=30V=.05A=-=-

2SC644=Si npn=większe od 750=7=60W=-=120=10A=-=-

2SC644=Si planarny epitaksjalny npn=90-700=-=150=30=25=100=125=TO-92

2SC645=Si pnp=większe od 750=7=60W=-=120=10A=-=-

2SC645=Si planarny epitaksjalny npn=40-250=większe od 150=140=30=-=30=175=TO-18

2SC645Z=Si npn=15-200=większe od 1,5=100W=-=40=24A=-=-

2SC646=Si mesa npn=większe od 20=50=25 W=60=60=4A=150=TO-3

2SC647=Si mesa npn=większe od 20=43=50W=80=80=ЗА=150=TO-3

2SC647=Si pnp=15-200=większe od 1,5=100W=-=40=24A=-=-

2SC648H=Si planarny epitaksjalny npn=160-500=-=100=30=25=30=150=TO-1

2SC649=Si planarny epitaksjalny npn=60-200=220=200=30=25=30=175=TO-1

2SC650=Si planarny epitaksjalny npn=100-500=220=200=30=25=30=175=TO-1

2SC651=Si npn=większe od 25=większe od 40=15W=-=20=3A=-=-

2SC651=Si planarny epitaksjalny npn=80=1100=750=45=22=300=150=TO-5

2SC652=Si planarny epitaksjalny npn=większe od 20=większe od 800=750=40=20=300=150=TO-5

2SC652=Si npn=większe od 50=większe od 40=15W=-=20=3A=-=-

2SC652-M=Si pnp=większe od 25=większe od 40=15W=-=20=3A=-=-

2SC653=Si pnp=większe od 50=większe od 40=15W=-=20=3A=-=-

2SC654=Si npn=większe od 25=większe od 4=200W=-=50=30A=-=-

2SC654=Si planarny epitaksjalny npn=większe od 40=większe od 500=800=40=35=300=175=TO-33

2SC655=Si planarny epitaksjalny npn=250=80=75=10=-=10=125=U-38

2SC656=Si planarny epitaksjalny npn=130=550=50=10=-=5=125=U-38

2SC658=Si epitaksjalny npn=60=550=100=25=12=20=150=RO-107

2SC659=Si epitaksjalny npn=60=400=100=25=100=25=12=RO-107

2SC65Y=Si pnp=większe od 25=większe od 4=200W=-=50=30A=-=-

2SC66=Si mesa npn=70=130=600=150=-=50=175=TO-5

2SC660=Si planarny npn=60=600=150=25=12=20=125=RO-107

2SC661=Si planarny npn=60=600=150=25=12=20=125=RO-107

2SC662=Si planarny epitaksjalny npn=40=800=150=25=12=20=175=RO-92

2SC664=Si dufuzyjny npn=większe od 20=0,3=50W=100=50=5 A=150=TO-3

2SC665=Si npn=większe od 25=większe od 4=200W=-=60=30A=-=-

2SC665H=Si pnp=większe od 25=większe od 4=200W=-=60=30A=-=-

2SC665H=Si dyfuzyjny npn=30-130=0,25=50W=130=80=7A=150=TO-3

2SC666=Si dufuzyjny npn=35-200=0,3=50W=150=100=5 A=150=TO-3

2SC668SP=Si npn=większe od 25=większe od 4=200W=-=80=30A=-=-

2SC669=Si pnp=większe od 25=większe od 4=200W=-=80=30A=-=-

2SC669A=Si pnp=63-400=większe od 50=750=-=45=2A=-=-

2SC67=Si pnp=63-400=większe od 50=750=-=60=2A=-=-

2SC67=Si planarny epitaksjalny npn=80=400=360=40=40=200=175=TO-18

2SC674SP=Si pnp=40-250=większe od 50=750=-=80=2A=-=-

2SC679=Si dufuzyjny npn=większe od 40=0,23=30w=300=(300)=2A=175=TO-66

2SC68=Si planarny epitaksjalny npn=100=400=360=40=15=200=175=TO-18

2SC68=Si pnp=40-160=większe od 50=750=-=100=2A=-=-

2SC680=Si dyfuzyjny npn=60-240=-=12,5W=200=120=2A=150=TO-66

2SC680A=Si dyfuzyjny npn=45-180=-=12,5W=200=140=2A=150=to-66

2SC681=Si npn=63-400=większe od 50=750=-=60=2A=-=-

2SC681A=Si npn=40-250=większe od 50=750=-=80=2A=-=-

2SC681ARD=Si npn=40-160=większe od 50=750=-=100=2A=-=-

2SC681AYL=Si pnp=63-400=większe od 50=750=-=45=2A=-=-

2SC681V=Si dyfuzyjny npn=60-240=-=50W=200=100=6 A=150=TO-3

2SC682=Si planarny npn=20-200=większe od 400=180=20=20=20=175=TO-72

2SC685=Si pnp=63,400=większe od 50=750=-=60=2A=-=-

2SC685=Si dufuzyjny npn=30-150=25=4W=300=300=100=150=TO-66

2SC685A=Si dyfuzyjny npn=30-160=25=6,5W=300=300=100=150=TO-66

2SC685H=Si dyfuzyjny npn=30-120=25=4W=300=300=100=150=TO-66

2SC685H*=Si pnp=40-250=większe od 50=750=-=80=2A=-=-

2SC686=Si planarny epitaksjalny npn=90=180=800=150=150=50=175=TO-5

2SC687=Si mesa npn=większe od 14=-=50 W=150=150=5A=150=To-3

2SC687=Si pnp=40-160=większe od 50=750=-=100=2A=-=-

2SC688=Si planarny epitaksjalny npn=30=300=20 W=60=40=1,5 A=175=MT59

2SC689=Si npn=63-400=większe od 50=750=-=45=2A=-=-

2SC689H=Si planarny epitaksjalny npn=35-200=większe od 600=300=40=15=100=175=TO-18

2SC689H=Si npn=63-400=większe od 50=750=-=60=2A=-=-

2SC68-M=Si npn=63-400=większe od 50=750=-=45=2A=-=-

2SC69=Si mesa npn=50=160=800=120=60=300=175=TO-5

2SC69=Si npn=40-250=większe od 50=750=-=80=2A=-=-

2SC690=Si planarny epitaksjalny npn=większe od 10=200=35W=60=40=ЗА=175=MT59

2SC690=Si npn=40-160=większe od 50=750=-=100=2A=-=-

2SC690A=Si pnp=80-300=większe od 75=10W=-=60=2A=-=-

2SC690-M=Si npn=80-300=większe od 75=10W=-=60=2A=-=-

2SC690N=Si npn=80-300=większe od 75=10W=-=80=2A=-=-

2SC691=Si pnp=80-300=większe od 75=10W=-=80=2A=-=-

2SC691=Si planarny epitaksjalny npn=15-100=400=10W=60=40=500=175=MT59

2SC691M=Si npn=80-300=większe od 75=10W=-=100=2A=-=-

2SC692=Si pnp=80-300=większe od 75=10W=-=100=2A=-=-

2SC692=Si planarny epitaksjalny npn=10-80=400=17W=60=40=1 A=175=MT59

2SC693NP=Si npn=30-240=-=20W=-=325=1,5A=-=-

2SC696=Si planarny epitaksjalny npn=30-173=większe od 35=1,2W=100=60=1 A=175=TO-3 9

2SC696=Si npn=25k-150k=-=10W=-=40=2A=-=-

2SC696A=Si npn=15k-150k=-=10W=-=40=2A=-=-

2SC696A=Si planarny epitaksjalny npn=30-173=większe od 35=1,2W=130=80=1 A=175=TO-39

2SC696AZ=Si pnp=20k-150k=-=10W=-=40=2A=-=-

2SC696Z=Si pnp=15k-150k=-=10W=-=40=2A=-=-

2SC697=Si planarny epitaksjalny npn=30-173=większe od 35=10W=100=60=1 A=175=-

2SC697=Si npn=80-300=większe od 75=10W=-=60=2A=-=-

2SC697A=Si planarny epitaksjalny npn=30-173=większe od 35=10W=130=80=1 A=175=-

2SC697A=Si pnp=80-300=większe od 75=10W=-=60=2A=-=-

2SC697AZ=Si npn=80-300=większe od 75=10W=-=80=2A=-=-

2SC697Z=Si pnp=80-300=większe od 75=10W=-=80=2A=-=-

2SC6O0N=Si npn=80-300=większe od 75=10W=-=100=2A=-=-

2SC70=-=20-100=większe od 70=(800)=180=150=20=150=TO-5

2SC700=Si planarny epitaksjalny npn=30=300=5W=60=40=500=175=TO-39

2SC701=Si planarny epitaksjalny npn=15-100=500=5w=40=25=750=175=TO-3 9

2SC702=Si planarny epitaksjalny npn=większe od 15=350=10W=40=25=750=175=MT59

2SC703=Si planarny epitaksjalny npn=15-120=150=40=20=2A=2A'=175=MT59

2SC704=Si planarny epitaksjalny npn=15-120=100=40 W=40=20=4A=175=MT59

2SC707A=Si planarny npn=30-200=większe od 550=150=20=20=20=175=TO-18

2SC707H=Si planarny npn=30-200=większe od 550=150=20=20=20=175=TO-18

2SC708=Si dyfuzyjny npn=35-200=15=-=-=-=-=-=-

2SC708A=Si dyfuzyjny npn=100-200=15=750=90=80=1 A=150=TO-39

2SC708AH=Si pnp=80-300=większe od 75=10W=-=100=2A=-=-

2SC708AH=Si dyfuzyjny npn=80-160=115=100=80=1 A=1 A=175=TO-39

2SC708H=Si dyfuzyjny npn=30-160=115=750=60=50=1 A=175=TO-39

2SC708H=Si npn=większe od 15k=większe od 100=10W=-=100=2A=-=-

2SC709=Si planarny epitaksjalny npn=70=150=200=25=12=100=125=U39

2SC71=Ge złączowy npn=100=10=(150)=18=-=200=85=TO-5

2SC710=NPN=-=200ms=-=-=30V=.03A=-=-

2SC710=Si npn=większe od 15k=większe od 100=10W=-=80=2A=-=-

2SC710=Si planarny epitaksjalny npn=80=150=200=30=25=100=125=U39

2SC711=Si npn=85-375=130=10W=-=20=3A=-=-

2SC711=NPN=-=150ms=-=-=30V=.05A=-=-

2SC711=Si planarny epitaksjalny npn=80=150=200=25=12=100=125=U39

2SC711A=Si pnp=85-375=100=10W=-=20=3A=-=-

2SC712=NPN=-=150MHz=-=-=30V=.5A=-=-

2SC712=Si npn=większe od 85=większe od 3=36W=-=22=7A=-=-

2SC712=Si planarny epitaksjalny npn=80=150=200=25=12=100=125=U39

2SC712A=Si planarny epitaksjalny npn=80=150=200=30=25=100=125=U39

2SC713=Si pnp=większe od 85=większe od 3=36W=-=22=7A=-=-

2SC713=Si planarny epitaksjalny npn=większe od 25=100=200=20=15=200=125=TO-106

2SC713M=Si npn=większe od 85=większe od 3=36W=-=32=7A=-=-

2SC714=Si pnp=większe od 85=większe od 3=36W=-=32=7A=-=-

2SC714=Si planarny epitaksjalny npn=60=250=250=70=40=200=125=TO-92

2SC717=Si planarny epitaksjalny npn=większe od 40=1100=200=30=19=50=125=ерох

2SC718=Si npn=większe od 85=większe od 3=36W=-=45=7A=-=-

2SC719=Si pnp=większe od 85=większe od 3=36W=-=45=7A=-=-

2SC72=Ge złączowy npn=100=14=(150)=18=-=200=85=TO-5

2SC724=Si npn=większe od 40=większe od 3=36W=-=60=7A=-=-

2SC725=Si pnp=większe od 40=większe od 3=36W=-=60=7A=-=-

2SC727=Si npn=większe od 40=3=36W=-=80=7A=-=-

2SC727=Si dufuzyjny npn=90=20=350=100=100=100=175=TO-18

2SC728=Si pnp=większe od 40=3=36W=-=80=7A=-=-

2SC728=Si dufuzyjny npn=90=20=350=200=200=100=175=TO-18

2SC73=Ge złączowy npn=25-90=większe od 6,5=(30)=15=15=5=75=-

2SC730=Si planarny epitaksjalny npn=większe od 10=500=1,2W=40=(40)=400=175=TO-39

2SC730=Si npn=większe od 40=większe od 0,8=30W=-=120=3A=-=-

2SC730=NPN=-=-=1.5W=-=40V=.4A=-=-

2SC731=Si planarny epitaksjalny npn=większe od 20=700=2,5W=40=20=1 A=175=TO-39

2SC731=Si npn=większe od 40=większe od 0,8=30W=-=170=3A=-=-

2SC731Z=Si npn=20-70=większe od 0,8=115W=-=50=15A=-=-

2SC732=Si planarny epitaksjalny npn=200-1200=80=300=35=30=100=125=TO-98

2SC732=Si npn=20-70=większe od 0,8=115W=-=60=15A=-=-

2SC732=NPN=-=-=.3W=-=-=100mA=-=-

2SC732TM=Si pnp=większe od 10k=170=8,5W=-=30=1,5A=-=-

2SC733=Si planarny epitaksjalny npn=70-700=80=300=35=30=100=125=TO-98

2SC733=NPN=-=-=.3W=-=35V=.1A=-=-

2SC733=Si pnp=większe od 10k=170=8,5W=-=45=1,5A=-=-

2SC734=NPN=-=150MHz=.3W=-=70V=.15A=-=-

2SC734=Si npn=większe od 10k=170=8,5W=-=30=1,5A=-=-

2SC734=Si planarny epitaksjalny npn=40-400=150=300=70=50=150=125=TO-98

2SC735=Si npn=większe od 10k=170=8,5W=-=45=1,5A=-=-

2SC735=NPN=-=-=.3W=-=35V=.4A=-=-

2SC735=Si planarny epitaksjalny npn=40-400=300=300=35=30=400=125=TO-98

2SC736=Si planarny epitaksjalny npn=większe od 25=-=50 W=135=60=5A=175=TO-3

2SC737=Si planarny epitaksjalny npn=większe od 10=300=20 W=60=40=1,5A=175=MT-59

2SC737=Si pnp=większe od 25=większe od 50=12,5W=-=25=15A=-=-

2SC737-M=Si pnp=większe od 25=większe od 50=12,5W=-=45=15A=-=-

2SC738=Si planarny epitaksjalny npn=60=440=150=25=12=20=125=TO-92

2SC738=Si pnp=15-40=większe od 5=75W=-=50=10A=-=-

2SC739=Si planarny epitaksjalny npn=60=350=150=25=12=20=125=TO-92

2SC739=Si npn=15-90=większe od 5=75W=-=50=10A=-=-

2SC74=Si mesa npn=30-350=300=(600)=30=-=100=150=TO-5

2SC740=Si planarny epitaksjalny npn=40=900=150=25=12=20=150=RO-107

2SC741=Si planarny epitaksjalny npn=większe od 10=500=800=40=(40)=300=175=TO-39

2SC741=Si npn=większe od 40=większe od 50=10W=-=20=2A=-=-

2SC745=Si pnp=większe od 40=większe od 50=10W=-=20=2A=-=-

2SC746=Si npn=większe od 40=większe od 50=10W=-=30=2A=-=-

2SC75=Ge złączowy npn=9-90=większe od 10=(30)=15=15=5=75=-

2SC752=Si planarny epitaksjalny npn=-=300=100=30=12=100=125=RO-67

2SC752=NPN=-=-=.1W=-=-=.1A=-=-

2SC752=Si pnp=większe od 40=większe od 50=10W=-=30=2A=-=-

2SC752G=Si planarny epitaksjalny npn=40-240=400=200=40=15=200=125=TO-98

2SC756=Si epitaksjalny mesa npn=80=60=10W=130=40=4A=150=TO-5

2SC756-1=Si npn=większe od 40=większe od 50=10W=-=40=2A=-=-

2SC756-2=Si pnp=125-900=130=300=-=45=200=-=-

2SC756-3=Si pnp=większe od 40=większe od 50=10W=-=40=2A=-=-

2SC756-4=Si pnp=125-900=130=300=-=25=200=-=-

2SC756A=Si npn=większe od 25=większe od 50=10W=-=45=2A=-=-

2SC756S-2=Si pnp=większe od 25=większe od 50=10W=-=45=2A=-=-

2SC756S-3=Si npn=większe od 25=większe od 50=10W=-=60=2A=-=-

2SC756S-4=Si pnp=większe od 25=większe od 50=10W=-=60=2A=-=-

2SC76=Ge złączowy npn=9-90=większe od 10=(30)=15=15=5=75=-

2SC761=Si planarny npn=większe od 13=450-950=150=30=20=20=175=TO-18

2SC761=Si npn=większe od 25=większe od 50=10W=-=80=2A=-=-

2SC761Z=Si pnp=większe od 25=większe od 50=10W=-=80=2A=-=-

2SC762=Si npn=większe od 40=100=5W=-=100=1A=-=-

2SC762=Si planarny npn=większe od 13=450-770=150=30=20=20=175=TO-18

2SC762Z=Si npn=większe od 30=większe od 50=10W=-=60=2A=-=-

2SC763=Si pnp=większe od 30=większe od 50=10W=-=60=2A=-=-

2SC764=Si npn=większe od 30=większe od 50=10W=-=80=2A=-=-

2SC765=Si mesa npn=20-180=-=30 W=60=40=4A=150=TO-3

2SC766=Si mesa npn=20-180=-=30W=120=80=4A=150=TO-3

2SC767=Si mesa npn=20-180=-=30W=180=120=2A=150=TO-3

2SC768=Si mesa npn=8-70=-=50W=60=40=10 A=150=TO-3

2SC769=Si mesa npn=8-70=-=50 W=120=80=10A=150=TO-3

2SC77=Ge złączowy npn=9-90=większe od 10=(30)=15=15=5=75=-

2SC770=Si mesa npn=8-70=-=50W=200=100=10A=150=TO-3

2SC771=Si mesa npn=8-70=-=50W=250=120=10A=150=TO-3

2SC773=Si planarny epitaksjalny npn=większe od 20=250=250=50=30=200=125=TO-92

2SC773=Si pnp=większe od 30=większe od 50=10W=-=80=2A=-=-

2SC774=Si npn=większe od 30=większe od 50=10W=-=100=2A=-=-

2SC774=Si planarny npn=większe od 20=200=800=50=-=500=175=TO-39

2SC775=Si planarny npn=5=200=800=60=-=1 A=175=TO-39

2SC776=Si planarny npn=5=200=1W=60=-=1 A=175=TO-39

2SC777=Si planarny npn=5=150=2W=60=-=1 A=175=MD32

2SC778=Si planarny npn=5=150=2,5W=60=-=1 A=175=MD32

2SC779=Si pnp=30-200=10=-=300=250=2A=150=TO-66

2SC779=Si pnp=większe od 30=większe od 50=10W=-=100=2A=-=-

2SC78=Ge złączowy npn=32-65=większe od 15=(30)=15=15=5=75=-

2SC780=Si planarny epitaksjalny npn=60=100=200=70=70=20=125=TO-98

2SC780AG=Si planarny npn=40-240=większe od 50=150=150=150=30=125=TO-98

2SC780AG=Si npn=większe od 25=większe od 3=50W=-=45=8A=-=-

2SC781=Si pnp=większe od 25=większe od 3=50W=-=45=8A=-=-

2SC781=Si planarny epitaksjalny npn=80=350=800=75=40=1 A=175=TO-5

2SC782=NPN=-=-=20W=-=300V=1.5A=-=-

2SC782=Si mesa npn=30-250=10=20 W=300=300=1,5A=150=TO-66

2SC783=Si mesa npn=30-250=10=20 W=200=200=1,5A=150=TO-66

2SC784=NPM=-=500ms=-=-=40V=.02=-=-

2SC784=Si planarny epitaksjalny npn=25-140=większe od 250=100=40=30=20=125=TO-98

2SC784=Si npn=większe od 25=większe od 3=50W=-=60=8A=-=-

2SC785=Si planarny epitaksjalny npn=70-140=większe od 250=100=40=30=20=125=TO-98

2SC785=Si pnp=większe od 25=większe od 3=50W=-=60=8A=-=-

2SC786=Si planarny npn=25=400-100=150=25=20=20=150=TO-72

2SC787=Si npn=większe od 15=większe od 3=50W=-=80=8A=-=-

2SC787=Si planarny npn=20-200=250=200=-=20=20=150=TO-72

2SC788=Si planarny npn=25-240=120=800=250=150=50=150=TO-39

2SC789=Si planarny npn=40-240=-=30W=-=-=4A=150=-

2SC79=Si mesa npn=50=500=300=15=(15)=50=200=TO-18

2SC790=Si pnp=większe od 15=większe od 3=50W=-=80=8A=-=-

2SC791=Si planarny epitaksjalny npn=40-250=20=15W=90=(90)=1.5A=150=TO-66

2SC792=Si planarny epitaksjalny npn=30-250=-=50W=-=300=150=150=TO-3

2SC793=Si mesa npn=30-200=9=60 W=100=80=7A=150=ТО-3

2SC795=Si dufuzyjny npn=70=-=9W=250=200=100=150=MD17

2SC796=Si planarny npn=50=230=1W=40=30=500=175=ТО-5

2SC797=Si planarny npn=30=150=1W=60=35=500=175=ТО-5

2SC798=Si planarny npn=70=90=5W=60=35=1.5A=175=ТО-5

2SC799=Si npn=większe od 30=większe od 3=45W=-=40=5A=-=-

2SC80=Si planarny epitaksjalny npn=55=200=200=30=15=80=175=TO-17

2SC800=Si pnp=większe od 30=większe od 3=45W=-=40=5A=-=-

2SC800=Si planarny epitaksjalny npn=80=większe od 600=100=30=25=10=150=U23

2SC802=Si planarny npn=30=180=1W=60=35=500=175=ТО-5

2SC803=Si planarny npn=20-300=90=5W=60=35=1,5A=175=ТО-5

2SC805A-1H=Si npn=większe od 40=większe od 3=70W=-=40=8A=-=-

2SC805A-21=Si pnp=większe od 40=większe od 3=70W=-=40=8A=-=-

2SC806=Si npn=większe od 25=większe od 3=85W=-=40=15A=-=-

2SC806=Si dufuzyjny npn=30=0,0055=125W=650=-=10A=175=ТО-3

2SC806A=Si pnp=większe od 25=większe od 3=85W=-=40=15A=-=-

2SC807=Si npn=15-75=5=150W=-=110=7A=-=-

2SC807A=Si npn=większe od 60=większe od 3=40W=-=40=4A=-=-

2SC808=Si pnp=większe od 60=większe od 3=40W=-=40=4A=-=-

2SC809=Si npn=większe od 25=większe od 3=30W=-=45=3A=-=-

2SC81=Si mesa npn=10-150=5=125W=50=40=5A=150=MT3

2SC810=Si pnp=większe od 25=większe od 3=30W=-=45=3A=-=-

2SC812=Si npn=większe od 25=większe od 3=30W=-=60=3A=-=-

2SC812F=Si pnp=większe od 25=większe od 3=30W=-=60=3A=-=-

2SC815=Si npn=większe od 15=większe od 3=30W=-=80=3A=-=-

2SC815=NPN=-=200MHz=.25W=-=60V=.2A=-=-

2SC815S=Si pnp=większe od 15=większe od 3=30W=-=80=3A=-=-

2SC816=Si planarny epitaksjalny npn=100=większe od 140=1W=60=30=1 A=175=ТО-5

2SC817=Si planarny epitaksjalny npn=80=120=800=-160=120=500=175=ТО-5

2SC82=Si mesa npn=10-150=5=125 W=100=80=5A=150=MT3

2SC821=Si npn=1>15=większe od 3=30W=-=100=3A=-=-

2SC821=Si planarny epitaksjalny npn=większe od 20=większe od 350=2,5 W=40=20=600=175=ТО-39

2SC821Z=Si pnp=większe od 15=większe od 3=30W=-=100=3A=-=-

2SC822=Si npn=większe od 25=większe od 3=40W=-=45=4A=-=-

2SC822=Si planarny epitaksjalny npn=20=większe od 400=2,5W=40=20=800=175=ТО-39

2SC822Z=Si pnp=większe od 25=większe od 3=40W=-=45=4A=-=-

2SC823=Si planarny epitaksjalny npn=100=większe od 1000=600=30=(19)=60=150=ТО-33

2SC823=Si npn=większe od 25=większe od 3=40W=-=60=4A=-=-

2SC824=Si pnp=większe od 25=większe od 3=40W=-=60=4A=-=-

2SC824=Si planarny epitaksjalny npn=100=większe od 1000=650=50=25=120=175=ТО-33

2SC825=Si npn=większe od 15=większe od 3=40W=-=80=4A=-=-

2SC825=Si dufuzyjny npn=20-250=15=30W=300=300=2A=175=ТО-66

2SC826=Si dufuzyjny npn=80=20=700=100=60=300=175=ТО-5

2SC826=Si pnp=większe od 15=większe od 3=40W=-=80=4A=-=-

2SC827=Si npn=większe od 15=większe od 3=40W=-=100=4A=-=-

2SC827=Si dufuzyjny npn=80=20=700=100=60=500=175=ТО-5

2SC827T=Si pnp=większe od 15=większe od 3=40W=-=100=4A=-=-

2SC828=Si planarny epitaksjalny npn=65-700=80=250=30=25=100=125=ТО-92

2SC828=NPN=-=-=.25W=-=30V=.05A=-=-

2SC828=Si npn=większe od 25=większe od 3=55W=-=45=8A=-=-

2SC828A=Si pnp=większe od 25=większe od 3=55W=-=45=8A=-=-

2SC828A=Si planarny epitaksjalny npn=65-700=80=250=45=45=100=125=ТО-92

2SC828AZ=Si npn=większe od 25=większe od 3=55W=-=60=8A=-=-

2SC828Z=Si pnp=większe od 25=większe od 3=55W=-=60=8A=-=-

2SC829=Si npn=większe od 15=większe od 3=55W=-=80=8A=-=-

2SC829=NPN=-=230MHz=-=-=30V=.03A=-=-

2SC829=Si planarny epitaksjalny npn=40-500=większe od 150=250=30=20=30=125=ТО-92

2SC829Z=Si pnp=większe od 15=większe od 3=55W=-=80=8A=-=-

2SC83=Si mesa npn=10-150=5=125W=150=120=5A=150=MT3

2SC830=Si dyfuzyjny npn=większe od 35=20=25 W=50=50=ЗА=150=ТО-66

2SC830H=Si npn=większe od 15=większe od 3=55W=-=100=8A=-=-

2SC830H=Si dyfuzyjny npn=30-120=20=25 W=100=55=ЗА=150=ТО-66

2SC831=Si planarny epitaksjalny npn=15-200=300=23 W=50=25=4A=175=ТО-60

2SC831=Si pnp=większe od 15=większe od 3=55W=-=100=8A=-=-

2SC833=Si mesa npn=80>40=20=25 W=450=300=2A=150=ТО-66

2SC839=Si npn=większe od 15=większe od 1,5=90W=-=45=10A=-=-

2SC84=Ge złączowy npn=40=10=120=-=-=-=85=TO-1

2SC840=Si mesa npn=większe od 30=50=20 W=100=60=ЗА=150=ТО-66

2SC840=Si pnp=większe od 15=większe od 1,5=90W=-=45=10A=-=-

2SC840A=Si npn=większe od 15=większe od 1,5=90W=-=60=10A=-=-

2SC840A=Si mesa npn=większe od 30=50=20 W=150=100=ЗА=150=ТО-66

2SC841H=Si planarny epitaksjalny npn=200=200=100=-=-=-=175=-

2SC844=Si pnp=większe od 15=większe od 1,5=90W=-=60=10A=-=-

2SC844=Si planarny npn=10-200=800=3,5W=40=17=400=175=TO-5

2SC845=Si npn=większe od 15=większe od 1,5=90W=-=80=10A=-=-

2SC845=Si planarny npn=10-200=800=3,5W=55=30=400=175=TO-5

2SC847=Si pnp=większe od 15=większe od 1,5=90W=-=80=10A=-=-

2SC847=Si planarny npn=160=70=500=30=20=200=175=TO-18

2SC848=Si planarny npn=160=60=500=30=20=200=175=TO-18

2SC848=Si npn=większe od 50=większe od 3=15W=-=22=7A=-=-

2SC849=Si pnp=większe od 50=większe od 3=15W=-=22=7A=-=-

2SC849=Si planarny npn=160=60=500=30=20=300=175=TO-18

2SC85=Ge złączowy npn=30=10=120=-=-=-=85=TO-1

2SC850=Si planarny npn=160=70=500=50=30=500=175=TO-18

2SC850=Si npn=większe od 50=większe od 3=15W=-=32=7A=-=-

2SC852=Si pnp=większe od 50=większe od 3=15W=-=32=7A=-=-

2SC853=Si npn=większe od 40=większe od 3=15W=-=45=7A=-=-

2SC853=NPN=-=-=.4W=-=70V=.2A=-=-

2SC854=Si pnp=większe od 40=większe od 3=15W=-=45=7A=-=-

2SC855=Si npn=większe od 25=większe od 3=15W=-=60=7A=-=-

2SC856=Si dyfuzyjny npn=35-200=większe od 40=300=150=150=50=175=TO-1

2SC857H=Si dyfuzyjny npn=30-120=większe od 60=200=200=150=50=175=TO-1

2SC86=Ge złączowy npn=60=10=120=-=-=-=85=TO-1

2SC861=Si dyfuzyjny npn=30-100=-=50W=450=250=1 A=150=TO-3

2SC862=Si dyfuzyjny npn=-=-=50W=650=250=5A=150=TO-3

2SC863=Si planarny epitaksjalny npn=większe od 30=360-950=200=50=45=25=150=TO-72

2SC864=Si planarny epitaksjalny npn=większe od 30=360-950=200=40=25=25=150=TO-72

2SC867=Si pnp=większe od 25=większe od 3=15W=-=60=7A=-=-

2SC869=Si npn=większe od 15=większe od 3=15W=-=80=7A=-=-

2SC87=Si mesa npn=50=250=600=30=(30)=100=175=TO-5

2SC88=Si mesa npn=50=250=600=120=(120)=100=175=TO-5

2SC881=Si pnp=większe od 15=większe od 3=15W=-=80=7A=-=-

2SC89=Ge złączowy npn=20-100=3=120=25=15=200=85=TO-5

2SC890=Si npn=większe od 25=większe od 3=30W=-=45=5A=-=-

2SC891=Si pnp=większe od 25=większe od 3=30W=-=45=5A=-=-

2SC892=Si npn=większe od 25=większe od 3=30W=-=60=5A=-=-

2SC893=Si pnp=większe od 25=większe od 3=30W=-=60=5A=-=-

2SC893=NPN=-=250ms=-=-=50V=.03A=-=-

2SC895-2=Si pnp=125-900=130=301=-=25=200=-=-

2SC895-3=Si npn=50-600=-=250=-=55=30=-=-

2SC895-4=Si npn=większe od 25=większe od 3=30W=-=80=5A=-=-

2SC895-5=Si pnp=większe od 25=większe od 3=30W=-=80=5A=-=-

2SC896=Si npn=większe od 750=7=62,5W=-=45=12A=-=-

2SC897=Si pnp=większe od 750=7=62,5W=-=45=12A=-=-

2SC897=Si dyfuzyjny npn=25-200=15=60 W=150=90=7A=150=TO-3

2SC898=Si dyfuzyjny npn=100-200=15=80 W=150=100=7A=150=TO-3

2SC898=Si npn=większe od 750=7=62,5W=-=60=12A=-=-

2SC89H=Ge złączowy npn=20-100=większe od 3=120=25=15=400=85=TO-5

2SC90=Ge złączowy npn=20-120=większe od 5=120=25=15=400=85=TO-5

2SC900=NPN=-=100ms=-=-=30V=.03A=-=-

2SC900=Si pnp=większe od 750=7=62,5W=-=60=12A=-=-

2SC901=Si npn=większe od 750=7=62,5W=-=80=12A=-=-

2SC901=Si dufuzyjny npn=większe od 14=-=50W '=200=(200)=5A=150=TO-3

2SC901A=Si dufuzyjny npn=większe od 14=-=50W=250=(250)=5A=150=TO-3

2SC901A=Si pnp=większe od 750=7=62,5W=-=80=12A=-=-

2SC906=Si npn=większe od 750=7=62,5W=-=100=12A=-=-

2SC907AH=Si planarny epitaksjalny npn=60-200=100=200=70=50=100=175=TO-1

2SC907H=Si planarny epitaksjalny npn=60-500=większe od 100=200=40=30=100=175=TO-1

2SC908=Si pnp=większe od 750=7=62,5W=-=100=12A=-=-

2SC90H=Ge złączowy npn=20-120=większe od 5=120=25=15=400=85=TO-5

2SC91=Ge złączowy npn=20-220=większe od 10=120=25=12=400=85=TO-5

2SC911=Si npn=większe od 750=7=62,5W=-=120=12A=-=-

2SC911A=Si pnp=większe od 750=7=62,5W=-=120=12A=-=-

2SC912=Si npn=20-250=większe od 3=75W=-=45=10A=-=-

2SC912M=Si pnp=20-250=większe od 3=75W=-=45=10A=-=-

2SC913=Si npn=większe od 750=większe od 1=40W=-=45=6A=-=-

2SC914=Si npn=większe od 750=większe od 1=40W=-=45=6A=-=-

2SC915=Si pnp=większe od 750=większe od 1=40W=-=45=6A=-=-

2SC917=Si planarny npn=20-100=większe od 300=300=40=40=50=175=TO-1

2SC91Н=Ge złączowy npn=20-200=większe od 10=120=25=12=400=85=TO-5

2SC92=Si planarny epitaksjalny npn=10-100=100=20 W=100=50=2A=175=TO-8

2SC93=Si planarny epitaksjalny npn=większe od 10=190=20W=80=45=2A=175=TO-8

2SC930D=NPN=-=300ms=-=-=15V=.03A=-=-

2SC935=Si dufuzyjny npn=większe od 8=-=50W=300=300=2,5 A=150=TO-3

2SC936=Si dyfuzyjny npn=30-120=-=22 W=1000=500=1 A=125=TO-3

2SC936=NPN=-=-=22W=-=1000V=1A=-=-

2SC937=Si dyfuzyjny npn=-=mniejsze od 1,2=22 W=1200=500=2,5 A=125=TO-3

2SC94=Si planarny epitaksjalny npn=większe od 10=190=25 W=100=50=2A=175=TO-8

2SC941=Si planarny epitaksjalny npn=40-240=większe od 80=200=35=30=20=125=TO-98

2SC945=NPN=-=250ms=-=-=50V=.1A=-=-

2SC947=Si planarny npn=20>10=większe od 400=150=25=-=15=175=TO-18

2SC948=Si planarny npn=24>10=większe od 700=150=25=-=15=175=TO-18

2SC949=Si planarny npn=24>10=większe od 700=150=25=20=15=175=TO-72

2SC95=Si mesa npn=50=większe od 100=800=140=100=100=150=TO-5

2SC959=NPN=-=-=-=-=120V=.7W=-=-

2SC96=Si planarny epitaksjalny npn=-=-=500=15=-=150=-=-

2SC97=Si planarny epitaksjalny npn=60=250=800=60=30=1 A=175=TO-5

2SC979=Si planarny epitaksjalny npn=40-240=400=300=70=50=100=175=TO-18

2SC979A=Si planarny epitaksjalny npn=120-240=większe od 250=300=100=70=100=175=TO-18

2SC98=Si planarny epitaksjalny npn=45=350=300=20=15=100=175=TO-18

2SC980G=Si planarny epitaksjalny npn=40-240=250=(200)=70=50=100=125=2-5 В

2SC982=NPN=-=-=.4W=-=40V=.3A=-=-

2SC982=Si dyfuzyjny npn=8500-85000=większe od 100=200=30=30=200=125=TO-98

2SC983=Si dyfuzyjny npn=40-240=-=600=-=150=50=150=TO-98

2SC984=Si planarny epitaksjalny npn=40-320=100=350=50=50=500=175=ТО-1

2SC984H=Si planarny epitaksjalny npn=40-200=większe od 100=350=100=50=200=175=ТО-1

2SC99=Si planarny epitaksjalny npn=80=350=300=20=15=100=175=TO-18

2SC991=Si planarny epitaksjalny npn=10-135=większe od 150=5W=36=(36)=400=175=ТО-39

2SC992=Si planarny epitaksjalny npn=10-135=większe od 250=5W=36=(36)=600=175=ТО-39

2SC994=Si=40-250=większe od 40=15W=-=80=8A=-=-

2SC995=Si pnp=40-250=większe od 40=15W=-=80=8A=-=-

2SC995=Si planarny npn3d=25-240=większe od 40=600=300=300=150=150=ТО-39

2SC996=Si planarny npn3d=25-240=większe od 40=1,2W=3oo=300=150=150=-

2SC996=Si npn=40-250=większe od 40=15W=-=100=8A=-=-

2SC997=Si planarny epitaksjalny npn=większe od 20=350=(5 W)=40=20=400=175=ТО-39

2SC998=Si pnp=40-250=większe od 40=15W=-=100=8A=-=-

2SC998=NPN=-=-=-=-=40V=.4A=-=-

2SC998=Si planarny npn=większe od 25=350-1000=175=30=30=25=150=ТО-72

2SC999=Si planarny npn=większe od 15=100=10W=50=(50)=1 A=175=MD32

2SCI799=Si npn=większe od 25=większe od 3=65W=-=45=8A=-=-

2SCI805=Si pnp=większe od 25=większe od 3=65W=-=45=8A=-=-

2SCI836=Si npn=większe od 25=większe od 3=65W=-=60=8A=-=-

2SCI915=Si pnp=większe od 25=większe od 3=65W=-=60=8A=-=-

2SCI926=Si npn=większe od 15=większe od 3=65W=-=80=8A=-=-

2SCI934F=Si pnp=większe od 15=większe od 3=65W=-=80=8A=-=-

2SCI966=Si npn=większe od 15=większe od 3=65W=-=100=8A=-=-

2SCU65=Si=większe od 15=większe od 3=65W=-=100=8A=-=-

2SCU99=Si npn=większe od 15=większe od 1,5=90W=-=45=10A=-=-

2SD100=Ge złączowy npn=30-150=1,5=250=32=-=400=85=-

2SD100A=Ge złączowy npn=30-150=1,5=250=45=-=400=85=-

2SD1010=NPN=-=120MHz=.3W=-=50V=.05A=-=-

2SD1012=NPN=-=250MHz=.25W=-=20V=.7A=-=-

2SD102=Si dufuzyjny npn=30-300=1=25 W=110=80=ЗА=150=ТО-66

2SD102=Si pnp=większe od 15=większe od 1,5=90W=-=80=10A=-=-

2SD103=Si dufuzyjny npn=100-200=1=25W=70=50=ЗА=150=ТО-66

2SD103=Si npn=40-250=większe od 3=12,5W=-=45=6A=-=-

2SD104=Ge złączowy npn=60-150=2,8=150=20=-=400=75=ТО-1

2SD1047=NPN=-=-=100W=-=160V=12A=-=-

2SD105=Ge złączowy npn=35-90=2,8=150=20=-=400=75=ТО-1

2SD1062=NPN=-=-=40W=-=60V=12A=-=-

2SD1064=NPN=-=-=80W=-=60V=12A=-=-

2SD1065=NPN=-=-=90W=-=60V=15A=-=-

2SD11=Ge złączowy npn=70=2,5=150=25=20=300=75=ТО-5

2SD110=Si dufuzyjny npn=30-300=2=100W=130=110=10А=150=то-з

2SD110=Si pnp=40-250=większe od 3=12,5W=-=45=6A=-=-

2SD111=Si dufuzyjny npn=100-300=-=100W=100=80=10А=150=ТО-З

2SD1113=NPN=-=-=40W=-=300V=6A=-=-

2SD1114=Si npn=40-250=większe od 3=12,5W=-=60=6A=-=-

2SD1128=NPN=-=-=30W=-=150V=5A=-=-

2SD113=Si pnp=40-250=większe od 3=12,5W=-=60=6A=-=-

2SD113=Si dufuzyjny npn=30-300=1,5=200 W=100=80=30 А=150=то-з

2SD1135=NPN=-=-=40W=-=80V=4A=-=-

2SD1138=NPN=-=-=30W=-=200V=2A=-=-

2SD114=Si npn=40-250=większe od 3=12,5W=-=80=6A=-=-

2SD114=Si dufuzyjny npn=100-300=11,5=200 W=70=50=30А=150=то-з

2SD1145=NPN=-=120MHz=.9W=-=60V=5A=-=-

2SD1148=NPN=-=-=100W=-=140V=10A=-=-

2SD1153=NPN=-=-=.9W=-=80V=1.5A=-=-

2SD1163A=-=-=-=7A=-=NPN=300V=-=40W

2SD1164=NPN=-=-=10W=-=150V=1.5A=-=-

2SD1175=NPN=-=-=100W=-=1500V=5A=-=-

2SD118=Si dufuzyjny npn=30-200=2=100W=130=100=7Ą=150=то-з

2SD1185=NPN=-=-=50W=-=1200V=5A=-=-

2SD1186=NPN=-=-=50W=-=1200V=5A=-=-

2SD1189=NPN=-=100MHz=5W=-=40V=2A=-=-

2SD119=Si dufuzyjny npn=80-200=2=100W=100=80=7А=150=то-з

2SD1192=NPN=-=-=40W=-=70V=10A=-=-

2SD1198=NPN=-=-=.75W=-=30V=1A=-=-

2SD12=Si mesa npn=większe od 25=-=60 W=75=-=2,5A=150=ТО-3

2SD120=Si pnp=40-250=większe od 3=12,5W=-=80=6A=-=-

2SD120=Si dufuzyjny npn=15-100=1,4=1 A=60=40=1,5 А=175=ТО-5

2SD1207=NPN=-=-=1W=-=60V=2A=-=-

2SD120H=Si dufuzyjny npn=15-180=większe od 0,5=1W=60=40=1,5А=175=ТО-5

2SD120H4=Si npn=40-250=większe od 50=8W=-=45=2A=-=-

2SD121=Si dufuzyjny npn=15-100=1,4=1 W=100=55=1,5А=175=ТО-5

2SD121=Si pnp=40-250=większe od 50=8W=-=45=2A=-=-

2SD121AH=Si dufuzyjny npn=15-100=większe od 0,5=1 W=100=55=1,5A=175=ТО-5

2SD121H=Si npn=40-160=większe od 50=8W=-=60=2A=-=-

2SD122=Si dufuzyjny npn=15-100=1,4=1,5W=60=40=ЗА=175=ТО-8

2SD1225=NPN=-=150MHz=1W=-=40V=1A=-=-

2SD122H=Si dufuzyjny npn=15-100=większe od 0,6=1,5W=60=40=ЗА=175=ТО-8

2SD123=Si dufuzyjny npn=15-100=1,4=1,5W=100=55=ЗА=175=ТО-8

2SD123H=Si dufuzyjny npn=15 - 100=-=1,5W=100=55=ЗА=175=ТО-8

2SD124=Si dufuzyjny npn=10-75=1,2=21 W=60=40=8А=175=ТО-3

2SD124=Si pnp=40-160=większe od 50=8W=-=60=2A=-=-

2SD1246=NPN=-=-=.75W=-=30V=2A=-=-

2SD1247=NPN=-=-=1W=-=30V=2.5A=-=-

2SD124A=Si npn=40-160=większe od 50=8W=-=80=2A=-=-

2SD124AH=Si pnp=40-160=większe od 50=8W=-=80=2A=-=-

2SD124AH=Si dufuzyjny npn=20-80=większe od 0,5=60 W=75=50=7А=175=ТО-3

2SD125=Si dufuzyjny npn=10-75=1=60 W=100=55=6А=175=ТО-3

2SD125=Si npn=40-250=125=10W=-=45=3A=-=-

2SD125A=Si dufuzyjny npn=większe od 25=1=60 W=100=-=6А=175=ТО-3

2SD125A=Si pnp=40-250=50=10W=-=45=3A=-=-

2SD125AH=Si dufuzyjny npn=20-80=większe od 0,5=60 W=100=75=7А=175=ТО-3

2SD125AH4=Si npn=40-250=125=10W=-=60=3A=-=-

2SD126=Si pnp=40-250=50=10W=-=60=3A=-=-

2SD126=Si dufuzyjny npn=większe od 25=1=60 W=150=100=7А=175=ТО-3

2SD1264=NPN=-=-=30W=-=200V=2A=-=-

2SD1265=NPN=-=-=30W=-=60V=4A=-=-

2SD1266=NPN=-=-=35W=-=60V=3A=-=-

2SD126H=Si dufuzyjny npn=większe od 20=większe od 0,5=60 W=150=100=7А=175=ТО-3

2SD126H=Si npn=40-250=125=10W=-=80=3A=-=-

2SD127=Ge złączowy npn=82=-=250=23=(20)=500=75=ТО-1

2SD1271=-=-=30MHz=40W=-=130V=7A=-=-

2SD1273=NPN=-=-=40W=-=80V=3A=-=-

2SD1274=NPN=-=-=40W=-=150V=5A=-=-

2SD1275=NPN=-=-=35W=-=60V=2A=-=-

2SD1277=NPN=-=-=35W=-=60V=2A=-=-

2SD1279=NPN=-=-=50W=-=1400V=10A=-=-

2SD127A=Ge złączowy npn=większe od 46=-=250=23=(20)=500=75=ТО-1

2SD128=Ge złączowy npn=82=-=250=32=(30)=500=75=ТО-1

2SD1288=NPN=-=-=70W=-=120V=7A=-=-

2SD1289=NPN=-=-=80W=-=120V=8A=-=-

2SD128A=Ge złączowy npn=większe od 46=-=250=32=(30)=500=75=ТО-1

2SD129=Si pnp=40-250=50=10W=-=80=3A=-=-

2SD129=Si dufuzyjny npn=30-200=1=25 W=80=80=ЗА=150=ТО-66

2SD1292=NPN=-=100MHz=.9W=-=120V=1A=-=-

2SD1297=NPN=-=-=100W=-=150V=25A=-=-

2SD13=Si npn=większe od 750=większe od 1=15W=-=45=7A=-=-

2SD13=Si mesa npn=większe od 30=-=100W=35=-=10A=150=ТО-36

2SD130=Si pnp=większe od 750=większe od 1=15W=-=45=7A=-=-

2SD130=Si dufuzyjny npn=85-200=11=25 W=60=50=ЗА=150=ТО-66

2SD1302=NPN=-=200MHz=.6W=-=25V=.5A=-=-

2SD1308=NPN=-=-=40W=-=150V=8A=-=-

2SD1311=NPN=-=-=40W=-=100V=4A=-=-

2SD132=Si epitaksjalny mesa npn=20-100=-=150W=100=65=20 А=175=-

2SD132=Si npn=większe od 750=większe od 1=15W=-=60=7A=-=-

2SD1330=NPN=-=200MHz=.6W=-=25V=.5A=-=-

2SD134=Ge złączowy npn=15-120=-=30=60=60=5=65=-

2SD1348=NPN=-=150MHz=10W=-=60V=4A=-=-

2SD136=Si dufuzyjny npn=30-250=25=4W=200=200=100=250=MD26

2SD1378=NPN=-=120MHz=10W=-=80V=.7A=-=-

2SD1382=NPN=-=100MHz=10W=-=120V=1A=-=-

2SD1391=NPN=-=-=80W=-=1500V=5A=-=-

2SD1397=NPN=-=-=50W=-=1500V=3.5A=-=-

2SD1398=NPN=-=-=50W=-=1500V=5A=-=-

2SD14=Si mesa npn=większe od 15=-=100W=75=-=10A=150=ТО-36

2SD14=Si pnp=większe od 750=większe od 1=15W=-=60=7A=-=-

2SD1403=NPN=-=-=120W=-=1500V=6A=-=-

2SD1404=NPN=-=-=20W=-=60V=3A=-=-

2SD1404=NPN=-=-=25W=-=300V=7A=-=-

2SD1405=NPN=-=-=25W=-=50V=3A=-=-

2SD1407=NPN=-=-=30W=-=100V=5A=-=-

2SD141=Si planarny epitaksjalny npn=30-240=-=15W=20=12=2А=175=ТО-66

2SD1413=-=-=-=20W=-=60V=3A=-=-

2SD142=Si planarny epitaksjalny npn=30-240=-=15W=40=20=2А=175=ТО-66

2SD1425=NPN=-=-=80W=-=1500V=2.5A=-=-

2SD1426=NPN=-=-=-=-=1500V=3.5A=-=-

2SD1427=NPN=-=-=80W=-=1500V=5A=-=-

2SD1428=NPN=-=-=80W=-=1500V=6A=-=-

2SD143=Si planarny epitaksjalny npn=30-240=-=15W=80=40=1 А=175=ТО-66

2SD1431=NPN=-=-=80W=-=1500V=5A=-=-

2SD1432=NPN=-=-=80W=-=1500V=6A=-=-

2SD1433=NPN=-=-=80W=-=1500V=7A=-=-

2SD1439=NPN=-=-=50W=-=1500V=3A=-=-

2SD144=Si planarny epitaksjalny npn=30-240=-=15W=100=50=1 А=175=ТО-66

2SD1441=NPN=-=-=80W=-=1500V=4A=-=-

2SD1453=NPN=-=-=50W=-=1500V=3A=-=-

2SD1455=NPN=-=-=50W=-=1500V=5A=-=-

2SD1457=NPN=-=-=60W=-=100V=6A=-=-

2SD146=Si npn=większe od 750=większe od 1=15W=-=80=7A=-=-

2SD146=Si dufuzyjny npn=30-150=1,4=20 W=40=35=1 А=175=MD10

2SD146F=Si pnp=większe od 750=większe od 1=15W=-=80=7A=-=-

2SD147=Si npn=większe od 2k=200=9W=-=45=2A=-=-

2SD147=Si dufuzyjny npn=30-150=1,4=20 W=60=50=1 А=175=MD10

2SD147F=Si pnp=większe od 2k=200=9W=-=45=2A=-=-

2SD148=Si npn=większe od 2k=200=9W=-=60=2A=-=-

2SD149=Si pnp=większe od 1=200=9W=-=60=2A=-=-

2SD1497=NPN=-=-=50W=-=1500V=6A=-=-

2SD1497/02=NPN=-=-=50W=-=1500V=6A=-=-

2SD15=Si dufuzyjny npn=10-80=0,025=80 W=60=40=6A=150=ТО-3

2SD15=Si npn=większe od 2k=200=9W=-=80=2A=-=-

2SD150=Si planarny epitaksjalny npn=30-240=większe od 10=15W=50=40=2А=150=ТО-66

2SD1509=NPN=-=B=5000=-=80V=2A=-=-

2SD151=Si epitaksjalny mesa npn=20-100=-=120W=100=60=15A=150=TO-3

2SD152=Si pnp=30-145=-=15W=150=70=1 A=175=MD10

2SD1541=NPN=-=-=50W=-=1500V=3A=-=-

2SD1546=NPN=-=-=50W=-=1500V=6A=-=-

2SD1548=NPN=-=-=50W=-=1500V=10A=-=-

2SD1554=NPN=-=-=40W=-=1500V=3.5A=-=-

2SD1555=NPN=-=-=-=-=1500V=5A=-=-

2SD1556=NPN=-=-=50W=-=1500V=6A=-=-

2SD156=Si dufuzyjny npn=20-250=-=4W=200=200=100=150=TO-66

2SD156=Si pnp=większe od 2k=200=9W=-=80=2A=-=-

2SD1565=NPN=-=-=30W=-=100V=5A=-=-

2SD156F=Si npn=większe od 750=większe od 1=70W=-=45=8A=-=-

2SD157=Si npn=większe od 750=większe od 1=70W=-=45=8A=-=-

2SD157=Si dufuzyjny npn=20-250=-=4W=300=300=100=150=TO-66

2SD1571=NPN=-=-=-=-=800V=3A=-=-

2SD1575=NPN=-=-=40W=-=1500V=2.5A=-=-

2SD1576=NPN=-=-=48W=-=1500V=2.5A=-=-

2SD1577=NPN=-=-=80W=-=1500V=5A=-=-

2SD157F=Si pnp=większe od 750=większe od 1=70W=-=45=8A=-=-

2SD158=Si dufuzyjny npn=20-250=15=30W=200=200=1 A=175=TO-66

2SD158=Si pnp=większe od 750=większe od 1=70W=-=45=8A=-=-

2SD1589=NPN=-=-=20W=-=100V=5A=-=-

2SD158F=Si npn=większe od 750=większe od 1=70W=-=60=8A=-=-

2SD159=Si dufuzyjny npn=20-250=15=30W=300=300=1 A=175=TO-66

2SD159=Si npn=większe od 750=większe od 1=70W=-=60=8A=-=-

2SD159F=Si pnp=większe od 750=większe od 1=70W=-=60=8A=-=-

2SD15I=Si='>750=większe od 1=70W=-=60=8A=-=-

2SD16=Si dufuzyjny npn=10-80=0,025=80 W=100=55=6 A=150=ТО-3

2SD16=Si npn=większe od 750=większe od 1=70W=-=-=8A=-=-

2SD160=Si npn=większe od 750=większe od 1=70W=-=80=8A=-=-

2SD1609=NPN=-=-=-=-=160V=.1A=-=-

2SD1609C=NPN=-=TOR WIZJI=-=-=-=-=-=-

2SD161=Si pnp=większe od 750=większe od 1=70W=-=80=8A=-=-

2SD162=Ge złączowy npn=60=3=65=20=15=30=85=RO-18

2SD163=Si dufuzyjny npn=15-60=2=100W=60=40=10A=150=TO-3

2SD1632=NPN=-=-=80W=-=1500V=4A=-=-

2SD164=Si pnp=większe od 750=większe od 1=70W=-=80=8A=-=-

2SD164=Si dufuzyjny npn=15-60=2=100W=100=55=10A=150=TO-3

2SD1647=NPN=-=-=25W=-=50V=2A=-=-

2SD1649=NPN=-=-=50W=-=1500V=2.5A=-=-

2SD165=Si dufuzyjny npn=15-60=2=100W=150=70=10A=150=TO-3

2SD165=Si npn=większe od 750=większe od 1=70W=-=100=8A=-=-

2SD1650=NPN=-=-=50W=-=1500V=3.5A=-=-

2SD1651=NPN=-=-=60W=-=1500V=5A=-=-

2SD166=Si dufuzyjny npn=15-60=2=100W=200=85=10A=150=TO-3

2SD166=Si pnp=większe od 750=większe od 1=70W=-=100=8A=-=-

2SD1666=NPN=-=-=20W=-=60V=3A=-=-

2SD1669=NPN=-=-=30W=-=60V=12A=-=-

2SD167=Ge złączowy npn=120=-=200=20=20=500=75=RO-16

2SD168=Si npn=15-150=większe od 3=90W=-=45=15A=-=-

2SD1680=NPN=-=-=70W=-=330V=7A=-=-

2SD1683=NPN=-=150MHz=10W=-=60V=4A=-=-

2SD17=Si pnp=15-150=większe od 3=90W=-=45=15A=-=-

2SD170=Ge złączowy npn=150=-=200=25=-=500=85=TO-1

2SD1707=-=-=-=100W=-=130V=20A=-=-

2SD170A=Ge złączowy npn=150=-=200=32=-=500=85=TO-1

2SD1710=NPN=-=-=100W=-=1500V=5A=-=-

2SD171-1=Si npn=15-150=większe od 3=90W=-=50=15A=-=-

2SD171-2=Si pnp=15-150=większe od 3=90W=-=60=15A=-=-

2SD172=Si npn=15-150=większe od 3=90W=-=80=15A=-=-

2SD172=Si dufuzyjny npn=10-60=-=100W=60=40=10A=175=TO-3

2SD173=Si pnp=15-150=większe od 3=90W=-=80=15A=-=-

2SD173=Si dufuzyjny npn=10-60=-=100W=100=60=10A=175=TO-3

2SD1730=NPN=-=-=100W=-=1500V=5A=-=-

2SD1739=NPN=-=-=100W=-=1500V=6A=-=-

2SD174=Si dufuzyjny npn=10-60=1,2=50W=60=40=5A=175=TO-3

2SD174=Si npn=15-150=większe od 3=90W=-=100=15A=-=-

2SD174F=Si pnp=15-150=większe od 3=90W=-=100=15A=-=-

2SD175=Si dufuzyjny npn=10-60=1,2=50 W=100=60=5A=175=TO-3

2SD175=Si npn=40-250=większe od 3=30W=-=45=7A=-=-

2SD1756=NPN=-=-=40W=-=200V=10A=-=-

2SD175F=Si npn=40-250=większe od 3=30W=-=60=7A=-=-

2SD175-M=Si pnp=40-250=większe od 3=30W=-=45=7A=-=-

2SD176=Si dufuzyjny npn=10-50=1,2=100W=90=50=10A=175=TO-3

2SD176=Si pnp=40-250=większe od 3=30W=-=60=7A=-=-

2SD1761=NPN=-=-=35W=-=80V=3A=-=-

2SD1762=NPN=-=70MHz=25W=-=60V=3A=-=-

2SD1765=NPN=-=-=20W=-=100V=2A=-=-

2SD1769=NPN=-=-=50W=-=120V=6A=-=-

2SD177=Si dufuzyjny npn=10-50=0,2=100W=120=70=10A=175=TO-3

2SD177=Si npn=40-250=większe od 3=30W=-=80=7A=-=-

2SD177-M=Si pnp=40-250=większe od 3=30W=-=80=7A=-=-

2SD178=Ge złączowy npn=60-190=-=225=20=-=300=75=TO-1

2SD178A=Ge złączowy npn=60-100=-=225=40=-=300=75=TO-1

2SD178B=Ge złączowy npn=60-190=-=225=60=-=300=75=TO-1

2SD1796=NPN=-=-=25W=-=60V=4A=-=-

2SD18=Si npn=40-250=większe od 3=30W=-=100=7A=-=-

2SD18=Si dufuzyjny npn=10-80=2=80 W=200=85=6A=150=ТО-3

2SD180=Si epitaksjalny mesa npn=większe od 30=większe od 10=50 W=80=60=7,5 A=150=-

2SD180=Si pnp=40-250=większe od 3=30W=-=100=7A=-=-

2SD1802=NPN=-=150ms=15W=-=60V=3A=-=-

2SD181=Si npn=40-250=większe od 3=30W=-=120=7A=-=-

2SD1812=NPN=-=-=.9W=-=160V=1.5A=-=-

2SD181A=Si pnp=40-475=większe od 3=30W=-=120=7A=-=-

2SD182=Si npn=85-475=większe od 3=40W=-=22=8A=-=-

2SD182=Si dufuzyjny npn=15-120=1,5=10W=40=30=1 A=175=TO-8

2SD1825=NPN=-=-=20W=-=70V=4A=-=-

2SD182F=Si pnp=85-475=większe od 3=40W=-=22=8A=-=-

2SD183=Si dufuzyjny npn=15-120=1,5=10W=100=55=1 A=175=TO-8

2SD183=Si npn=85-475=większe od 3=40W=-=32=8A=-=-

2SD183F=Si pnp=85-475=większe od 3=40W=-=32=8A=-=-

2SD184=Si npn=85-475=większe od 3=40W=-=45=8A=-=-

2SD184=Si mesa npn=20-100=1,5=25 W=60=40=1,5 A=175=TO-8

2SD1849=NPN=-=-=120W=-=1500V=7A=-=-

2SD185=Si mesa npn=20-100=1,5=25 W=100=55=1.5A=175=TO-8

2SD185=Si pnp=85-475=większe od 3=40W=-=45=8A=-=-

2SD186=Ge złączowy npn=100=-=200=25=-=150=85=TO-1

2SD186=Si npn=większe od 40=większe od 3=40W=-=60=8A=-=-

2SD1863=NPN=-=100MHz=1W=-=120V=1A=-=-

2SD186-A=Si pnp=większe od 40=większe od 3=40W=-=60=8A=-=-

2SD186-B=Si npn=większe od 40=większe od 3=40W=-=80=8A=-=-

2SD187=Si pnp=większe od 40=większe od 3=40W=-=80=8A=-=-

2SD187=Ge złączowy npn=100=-=200=25=-=150=85=TO-1

2SD1877=NPN=-=-=50W=-=1500V=4A=-=-

2SD1878=NPN=-=-=60W=-=1500V=5A=-=-

2SD188=NPN=-=10MHz=60W=-=100V=7A=-=-

2SD188=Si npn=większe od 40=większe od 3=40W=-=100=8A=-=-

2SD1887=NPN=-=-=-=-=1500V=10A=-=-

2SD188S=Si pnp=większe od 40=większe od 3=40W=-=100=8A=-=-

2SD189=Si mesa npn=większe od 40=12=50W=80=60=5A=150=TO-3

2SD189=Si npn=większe od 40=większe od 3=40W=-=120=8A=-=-

2SD189A=Si pnp=większe od 40=większe od 3=40W=-=120=8A=-=-

2SD189A=Si mesa npn=większe od 40=12=50W=100=100=5A=150=TO-3

2SD19=Ge złączowy npn=31=-=150=25=-=300=75=ТО-5

2SD190=Si dyfuzyjny npn=30-150=25=4W=300=300=100=150=-

2SD191=Ge złączowy npn=22-220=większe od 1=150=30=-=150=75=TO-5

2SD1911=NPN=-=-=50W=-=1500V=5A=-=-

2SD1913=NPN=-=100MHz=20W=-=60V=3A=-=-

2SD192=Ge złączowy npn=40-130=większe od=150=30=-=150=75=TO-5

2SD193=Ge złączowy npn=40-230=większe od 0,2=250=35=-=400=75=TO-5

2SD1933=NPN=-=-=30W=-=80V=4A=-=-

2SD194=Ge złączowy npn=40-150=większe od 0,2=250=32 ,=-=400=75=TO-5

2SD1941=NPN=-=-=50W=-=1500V=6A=-=-

2SD195=Ge złączowy npn=70=większe od 2,5=150=20=(15)=50=75=TO-1

2SD196=Si dufuzyjny npn=10-60=-=125W=100=50=10A=175=TO-36

2SD197=Si dufuzyjny npn=10-50=-=125W=130=70=10A=175=ТО-36

2SD197A=Si dufuzyjny npn=10-50=1,2=150W=130=70=10A=175=ТО-36

2SD198=Si npn=większe od 2k=200=3,6W=-=45=2A=-=-

2SD198Z=Si pnp=większe od 2k=200=3,6W=-=45=2A=-=-

2SD199=Si npn=większe od 2k=200=3,6W=-=60=2A=-=-

2SD199=Si mesa npn=większe od 25=7=25 W=800=(700)=500=150=ТО-3

2SD1991=NPN=-=-=.4W=-=30V=.1A=-=-

2SD20=Ge złączowy npn=50=-=150=25=-=300=75=ТО-5

2SD200=NPN=-=-=10W=-=1500V=2.5A=-=-

2SD200=Si pnp=większe od 2k=200=3,6W=-=60=2A=-=-

2SD200=Si planarny npn=-=mniejsze od 1,5=10W=1500=1500=2,5 A=115=ТО-3

2SD200A=Si npn=większe od 2k=200=3,6W=-=80=2A=-=-

2SD201=Si pnp=większe od 2k=200=3,6W=-=80=2A=-=-

2SD2012=NPN=-=9MHz=25W=-=60V=3A=-=-

2SD202=Si npn=większe od 1k=większe od 10=90W=-=60=15A=-=-

2SD203=Si pnp=większe od 1k=większe od 10=90W=-=60=15A=-=-

2SD2058=NPN=-=-=25W=-=60V=3A=-=3MHz

2SD206=Si npn=większe od 20=większe od 4=90W=-=60=20A=-=-

2SD2061=NPN=-=-=30W=-=80V=3A=-=8MHz

2SD207=Si pnp=większe od 20=większe od 4=90W=-=60=20A=-=-

2SD208=Si npn=większe od 20=większe od 4=90W=-=80=20A=-=-

2SD211=Si pnp=większe od 20=większe od 4=90W=-=80=20A=-=-

2SD212=Si npn=większe od 20=większe od 4=90W=-=100=20A=-=-

2SD2125=NPN=-=-=50W=-=1500V=6A=-=-

2SD213=Si pnp=większe od 20=większe od 4=90W=-=100=20A=-=-

2SD213=NPN=-=-=100W=-=110V=10A=-=-

2SD214=Si pnp=-=1OOk=125W=-=60=20A=-=-

2SD215=Si npn=większe od 1k=70k=125W=-=60=20A=-=-

2SD215F=Si npn=większe od 20=większe od 4=90W=-=60=20A=-=-

2SD216=Si pnp=większe od 20=większe od 4=90W=-=60=20A=-=-

2SD216=Si npn=większe od 20=większe od 4=90W=-=80=20A=-=-

2SD216F=Si pnp=większe od 20=większe od 4=90W=-=80=20A=-=-

2SD217=Si npn=większe od 20=większe od 4=90W=-=100=20A=-=-

2SD218=Si pnp=większe od 20=większe od 4=90W=-=100=20A=-=-

2SD218S=Si npn=15-150=większe od 3=90W=-=45=15A=-=-

2SD219=Si pnp=15-150=większe od 3=90W=-=45=15A=-=-

2SD22=Ge złączowy npn=97=-=150=25=-=300=75=ТО-5

2SD220=Si npn=większe od 750=-=50W=-=45=8A=-=-

2SD221=Si pnp=większe od 750=-=50W=-=45=8A=-=-

2SD226=Si dufuzyjny npn=większe od 40=0,025=25 W=40=40=ЗА=150=ТО-66

2SD226A=Si npn=25-160=30=26W=-=125=5A=-=-

2SD226A=Si dufuzyjny npn=większe od 40=0,025=25 W=60=60=ЗА=150=ТО-66

2SD226B=Si dufuzyjny npn=większe od 40=0,025=25 W=80=80=ЗА=150=ТО-66

2SD226B=Si npn=większe od 1k=większe od 4=85W=-=45=15A=-=-

2SD226Z=Si npn=większe od 1k=większe od 4=85W=-=60=15A=-=-

2SD227=Si npn=większe od 1k=większe od 4=85W=-=80=15A=-=-

2SD23=Ge złączowy npn=150=-=150=25=-=300=75=ТО-5

2SD231=Si npn=większe od 1k=większe od 4=85W=-=100=15A=-=-

2SD231F=Si pnp=większe od 1k=większe od 4=85W=-=45=15A=-=-

2SD232=Si pnp=większe od 1k=większe od 4=85W=-=60=15A=-=-

2SD232F=Si pnp=większe od 1k=większe od 4=85W=-=80=15A=-=-

2SD234=Si pnp=większe od 1k=większe od 4=85W=-=100=15A=-=-

2SD234=NPN=-=-=25W=-=60V=3A=-=-

2SD234=Si dufuzyjny npn=40-240=1=25 W=60=50=ЗА=150=ерох

2SD234G=Si npn=20-150=większe od 3=125W=-=45=20A=-=-

2SD235=Si dufuzyjny npn=120-240=1=25 W=40=35=ЗА=150=ерох

2SD235=Si pnp=20-150=większe od 3=125W=-=45=20A=-=-

2SD235G=Si npn=większe od 750=-=40W=-=45=4A=-=-

2SD236=Si pnp=większe od 750=-=40W=-=45=4A=-=-

2SD237=Si npn=40-250=251=8W=-=45=1,5A=-=-

2SD238=Si pnp=40-250=7=8W=-=45=1,5A=-=-

2SD24=Si mesa npn=60=-=4W=300=(зоо)=100=150=ТО-3

2SD24=Si npn=40-160=250=8W=-=60=1,5A=-=-

2SD246=Si pnp=40-160=-=8W=-=60=1,5A=-=-

2SD249=Si npn=40-160=250=8W=-=80=1,5A=-=-

2SD24Y=Si pnp=40-160=-=8W=-=80=1,5A=-=-

2SD25=Ge złączowy npn=70=1=110=25=(25)=100=85=ТО-1

2SD250=Si npn=większe od 750=-=60W=-=45=6A=-=-

2SD251=Si pnp=większe od 750=-=60W=-=45=6A=-=-

2SD256=Si npn=większe od 750=-=80W=-=45=8A=-=-

2SD257=Si pnp=większe od 750=-=80W=-=45=8A=-=-

2SD258=Si npn=większe od 750=-=150W=-=45=15A=-=-

2SD259=Si pnp=większe od 750=-=150W=-=45=15A=-=-

2SD26=Si planarny npn=5-30=-=50W=40=30=7A=175=ТО-3

2SD261=Si npn=większe od 750=-=80W=-=45=15A=-=-

2SD265=Si pnp=większe od 750=-=80W=-=45=15A=-=-

2SD266=Si npn=20-250=-=117W=-=60=15A=-=-

2SD26A=Si planarny npn=5-30=-=50 W=60=40=7 A=175=ТО-3

2SD26B=Si planarny npn=5-30=-=50W=100=60=7A=175=то-з

2SD26C=Si planarny npn=5-30=-=50W=150=80=7A=175=то-з

2SD271=Si npn=20-250=-=115W=-=60=15A=-=-

2SD272=Si npn=20-250=-=117W=-=140=15A=-=-

2SD273=Si npn=20-70=-=100W=-=120=10A=-=-

2SD274=Si npn=20-250=-=117W=-=40=15A=-=-

2SD28=Si dufuzyjny npn=32-276=-=18W=70=-=ЗА=150=MD17

2SD284=Si pnp=25-100=-=29W=-=55=4A=-=-

2SD287=NPN=-=8MHz=100W=-=200V=10A=-=-

2SD287=Si pnp=20-80=-=25W=-=140=4A=-=-

2SD287A=Si pnp=20-70=-=117W=-=60=15A=-=-

2SD287B=Si pnp=20-70=-=117W=-=60=15A=-=-

2SD287C=Si pnp=20-70=-=117W=-=140=10A=-=-

2SD288=Si npn=25-160=3=34Wł=-=125=10A=-=-

2SD289=Si pnp=40-250=5=50W=-=40=7A=-=-

2SD29=Si dufuzyjny npn=32-276=-=18W=70=-=ЗА=150=MD17

2SD291=Si pnp=40-250=50=50W=-=60=7A=-=-

2SD292=Si pnp=40-250=5=50W=-=80=7A=-=-

2SD293=Si=40-250=50=50W=-=125=7A=-=-

2SD294=Si npn=większe od 1,75=-=40W=-=2,5k=4A=-=-

2SD295=Si npn=większe od 1,95=-=40W=-=1,7k=4A=-=-

2SD296=Si npn=większe od 750=większe od 20=70W=-=45=10A=-=-

2SD297=Si pnp=większe od 750=większe od 20=70W=-=45=10A=-=-

2SD299=Si npn=45-450=100=15W=-=60=10A=-=-

2SD299=Si dufuzyjny npn=większe od 2=mniejsze od 1=16W=1500=1500=5А=115=ТО-3

2SD30=Si npn=45-450=100=15W=-=60=10A=-=-

2SD30=Ge złączowy npn=150=1=300=25=-=200=85=ТО-1

2SD300=Si npn=45-450=100=15W=-=60=10A=-=-

2SD300=Si dufuzyjny npn=3-8=mniejsze od 1=16W=1500=1500=5А=115=ТО-3

2SD301=Si npn=45-450=100=15W=-=80=10A=-=-

2SD301F=Si npn=większe od 2000=350=9W=-=45=2A=-=-

2SD31=Ge złączowy npn=30-63=-=125=25=-=125=75=ТО-1

2SD310=Si npn=większe od 2000=350=9W=-=60=2A=-=-

2SD311=Si npn=większe od 2000=350=9W=-=80=2A=-=-

2SD312=Si pnp=większe od 2000=350=9W=-=45=2A=-=-

2SD312=Si dufuzyjny npn=większe od 25=-=25 W=800=(600)=1 А=150=ТО-3

2SD313=Si pnp=większe od 2000=350=9W=-=60=2A=-=-

2SD313=NPN=-=-=30W=-=60V=3A=-=-

2SD314=Si pnp=większe od 2000=350=9W=-=80=2A=-=-

2SD315=Si npn=większe od 750=większe od 20=60W=-=45=12A=-=-

2SD316=Si npn=większe od 40=większe od 4=12W=-=60=7A=-=-

2SD316-1=Si pnp=większe od 750=większe od 20=60W=-=45=12A=-=-

2SD316-2=Si npn=większe od 40=większe od 4=12W=-=45=7A=-=-

2SD317=Si dufuzyjny npn=większe od 40=0,025=25 W=60=60=ЗА=150=ерох

2SD317=Si npn=większe od 40=większe od 4=12W=-=80=7A=-=-

2SD317A=Si dufuzyjny npn=większe od 40=0,025=25 W=80=80=ЗА=150=ерох

2SD317A=Si pnp=większe od 1000=7=90W=-=60=12A=-=-

2SD318=Si npn=większe od 1000=7=90W=-=60=12A=-=-

2SD318A=Si pnp=większe od 1000=7=117W=-=60=16A=-=-

2SD318A=Si dufuzyjny npn=większe od 40=0,025=25 W=80=80=ЗА=150=ерох

2SD319=Si dufuzyjny npn=40-200=1=100W=110=80=30 А=150=ТО-3

2SD319=Si npn=większe od 1000=7=117W=-=60=16A=-=-

2SD319Z=Si pnp=większe od 1000=7=150W=-=60=20A=-=-

2SD32=Ge złączowy npn=57-140=-=125=25=-=125=75=ТО-1

2SD320=Si npn=większe od 1000=7=150W=-=60=20A=-=-

2SD321=Si npn=20-80=-=75W=-=60=10A=-=-

2SD321=Si dufuzyjny npn=większe od 25=mniejsze od 1=60 W=250=250=15А=150=ТО-3

2SD324=Si npn=20-80=-=75W=-=60=10A=-=-

2SD324=Si dufuzyjny npn=większe od 30=-=10W=300=(300)=150=150=ТО-66

2SD325=Si npn=20-80=-=75W=-=70=10A=-=-

2SD325=NPN=-=8MHz=10W=-=35V=1.5A=-=-

2SD327=Si npn=20-80=-=75W=-=70=10A=-=-

2SD328=Si npn=15-60=-=75W=-=40=16A=-=-

2SD328S=Si npn=15-60=-=75W=-=40=16A=-=-

2SD329=Si npn=większe od 30=większe od 3=60W=-=80=12A=-=-

2SD33=Ge złączowy npn=60=2=150=20=(15)=50=85=ТО-1

2SD330=Si pnp=większe od 30=większe od 3=60W=-=80=12A=-=-

2SD331=Si npn=większe od 1k=większe od 20=125W=-=45=15A=-=-

2SD332=Si pnp=większe od 1k=-=125W=-=45=15A=-=-

2SD334=Si npn=większe od 750=10=100W=-=45=15A=-=-

2SD334=Si dufuzyjny npn=40-260=0,025=75 W=110=80=6А=150=ТО-3

2SD334A=Si pnp=większe od 750=10=100W=-=45=15A=-=-

2SD334A=Si dufuzyjny npn=40-260=0,025=75 W=130=100=6А=150=ТО-3

2SD334Z=Si npn=większe od 750=10=120W=-=45=18A=-=-

2SD338-1=Si pnp=większe od 750=10=120W=-=45=18A=-=-

2SD338-2=Si npn=większe od 20=większe od 4=90W=-=60=12A=-=-

2SD339-1=Si pnp=większe od 15=większe od 1,5=90W=-=45=10A=-=-

2SD339-2=Si npn=większe od 15=większe od 1,5=90W=-=60=10A=-=-

2SD34=Ge złączowy npn=60=2=250=20=(15)=150=85=ТО-7

2SD340-1=Si pnp=większe od 20=większe od 4=90W=-=60=12A=-=-

2SD340-2=Si pnp=większe od 15=większe od 1,5=90W=-=60=10A=-=-

2SD341=Si npn=większe od 20=większe od 4=90W=-=80=12A=-=-

2SD341H=Si pnp=większe od 20=większe od 4=90W=-=80=12A=-=-

2SD348=Si npn=większe od 20=większe od 4=90W=-=100=12A=-=-

2SD350=Si pnp=większe od 20=większe od 4=90W=-=100=12A=-=-

2SD350=Si dufuzyjny npn=3-8=mniejsze od 1=22 W=1500=1700=11 А=115=ТО-3

2SD350=NPN=-=-=22W=-=1500V=5A=-=-

2SD350A=Si npn=20-70=1=115W=-=60=15A=-=-

2SD350A=NPN=-=-=22W=-=1500V=5A=-=-

2SD351=Si npn=40-250=większe od 30=26W=-=60=3A=-=-

2SD352=Si npn=40-160=większe od 30=26W=-=80=3A=-=-

2SD353=Si npn=15-180=większe od 10=87,5W=-=60=6A=-=-

2SD355=Si npn=15-45=większe od 10=87,5W=-=60=6A=-=-

2SD356=Si npn=15-180=większe od 10=87,5W=-=90=6A=-=-

2SD357=Si npn=15-180=większe od 10=87,5W=-=140=6A=-=-

2SD358=NPN=-=-=10W=-=130V=.8A=-=-

2SD358=Si npn=15-180=większe od 10=87,5W=-=180=6A=-=-

2SD359=NPN=-=-=10W=-=40V=2A=-=-

2SD359=Si npn=15-180=większe od 10=87,5W=-=-=6A=-=-

2SD36=Ge złączowy npn=220=-=83=20=-=60=85=RO-18

2SD360=Si npn=15-180=większe od 10=87,5W=-=-=6A=-=-

2SD361=Si npn=15-180=większe od 10=87,5W=-=-=6A=-=-

2SD361=NPN=-=-=10W=-=60V=1.5A=-=-

2SD362=Si npn=15-60=większe od 0,2=220W=-=-=30A=-=-

2SD362=NPN=-=10MHz=40W=-=150V=5A=-=-

2SD363=Si npn=15-60=większe od 0,2=150W=-=-=30A=-=-

2SD364=Si npn=większe od 30=1=115W=-=-=6A=-=-

2SD365=Si npn=większe od 20=większe od 10=60W=-=-=10A=-=-

2SD365A=Si npn=większe od 20=większe od 10=60W=-=-=10A=-=-

2SD366=Si npn=większe od 20=większe od 10=60W=-=-=10A=-=-

2SD366A=Si npn=większe od 20=większe od 10=95W=-=-=17A=-=-

2SD367=Si npn=większe od 20=większe od 10=95W=-=-=17A=-=-

2SD368=Si npn=większe od 20=większe od 10=95W=-=-=17A=-=-

2SD369=Si npn=20-60=większe od 10=175W=-=-=25A=-=-

2SD37=Ge złączowy npn=60=-=150=30=(20)=50=85=ТО-1

2SD371=NPN=-=5MHz=50W=-=100V=6A=-=-

2SD371=Si npn=80-200=większe od 0,8=29W=-=-=4A=-=-

2SD372=Si npn=60-180=większe od 0,8=25W=-=-=4A=-=-

2SD373=Si npn=50-150=większe od 0,8=117W=-=-=15A=-=-

2SD373A=Si npn=50-150=większe od 0,8=117W=-=-=15A=-=-

2SD374=Si npn=40-120=większe od 0,8=150W=-=-=30=-=-

2SD375=Si npn=25-100=większe od 8=25W=-=-=4A=-=-

2SD376=Si npn=25-100=większe od 8=25W=-=-=4A=-=-

2SD376A=Si npn=40-240=3=40W=-=-=44=-=-

2SD377=Si npn=40-240=3=40W=-=-=4A=-=-

2SD379=Si pnp=40-240=3=40W=-=-=4A=-=-

2SD38=Ge złączowy npn=60=2=250=30=(20)=150=85=ТО-7

2SD380=Si pnp=40-240=3=40W=-=-=4A=-=-

2SD380A=Si npn=30-120=70=40W=-=-=15A=-=-

2SD381=Si npn=30-120=70=40W=-=-=15A=-=-

2SD381=NPN=-=60MHz=20W=-=130V=1.5A=-=-

2SD382=NPN=-=60MHz=20W=-=130V=1.5A=-=-

2SD382=Si npn=30-120=70=40W=-=-=15A=-=-

2SD384=Si npn=większe od 5=10=30W=-=-=7A=-=-

2SD385=Si npn=większe od 5=10=30W=-=-=7A=-=-

2SD386=Si npn=większe od 5=10=30W=-=-=7A=-=-

2SD386A=Si npn=większe od 5=10=30W=-=-=7A=-=-

2SD387=Si npn=większe od 5=10=40W=-=-=15A=-=-

2SD387A=Si npn=większe od 5=10=40W=-=-=15A=-=-

2SD388=Si npn=większe od 5=10=40W=-=-=15A=-=-

2SD389=Si npn=większe od 5=10=40W=-=-=15A=-=-

2SD389A=Si npn=48-167=230=145=-=30=30=-=-

2SD390=Si npn=większe od 20=większe od 400=200=-=40=20=-=-

2SD390A=Si npn=większe od 20=700=200=-=12=-=-=-

2SD392=Si npn=większe od 20=600=200=-=12=-=-=-

2SD394=Si npn=większe od 20=550=175=-=50=20=-=-

2SD400=Si npn=większe od 20=500=200=-=40=20=-=-

2SD400F=NPN=-=-=.9W=-=25V=1A=-=-

2SD400MP=Si npn=większe od 27=350=130=-=30=25=-=-

2SD400P1=Si npn=większe od 38=550=260=-=25=25=-=-

2SD400P2=Si npn=większe od 15=675=150=-=20=20=-=-

2SD401=NPN=-=10MHz=20W=-=200V=2A=-=-

2SD401=Si npn=większe od 20=600=150=-=20=20=-=-

2SD401A=Si npn=większe od 10=650=150=-=20=15=-=-

2SD402=Si npn=większe od 10=800=150=-=20=15=-=-

2SD402A=Si npn=67-220=260=145=-=20=30=-=-

2SD405=Si npn=36-125=200=145=-=20=30=-=-

2SD406=Si npn=67-220=260=220=-=20=30=-=-

2SD407=Si npn=36-125=200=220=-=20=30=-=-

2SD408=Si npn=większe od 26=400=250=-=30=25=-=-

2SD409=Si npn=większe od 38=550=250=-=25=25=-=-

2SD41=Si npn=większe od 26=400=500=-=30=25=-=-

2SD410=Si npn=większe od 38=550=500=-=25=25=-=-

2SD411=Si npn=większe od 15=650=150=-=20=20=-=-

2SD412=Si npn=większe od 20=400=175=-=50=20=-=-

2SD413=Si npn=większe od 30=większe od 300=250=-=30=50=-=-

2SD414=NPN=-=-=10W=-=120V=.8A=-=-

2SD414=Si npn=większe od 30=większe od 400=250=-=40=50=-=-

2SD415=NPN=-=-=10W=-=120V=.8A=-=-

2SD415=Si npn=większe od 40=większe od 150=200=-=30=50=-=-

2SD416=Si npn=90-330=większe od 150=200=-=30=50=-=-

2SD417=Si npn=30-90=-=250=-=30=30=-=-

2SD419=Si npn=większe od 60=-=250=-=30=30=-=-

2SD420=Si npn=65-220=430=250=-=40=25=-=-

2SD421=Si npn=35-125=400=250=-=40=25=-=-

2SD422=Si npn=3,0-6,5=700=300=-=30=10=-=-

2SD423=Si npn=3,0-6,5=700=300=-=30=10=-=-

2SD424=Si npn=8-17=450=300=-=25=10=-=-

2SD425=Si npn=8-17=450=300=-=25=10=-=-

2SD425=NPN=-=-=100W=-=140V=12A=-=-

2SD426=Si npn=30-300=250=401=-=-=600=-=-

2SD427=Si pnp=30-300=250=400=-=-=600=-=-

2SD427=NPN=-=5MHz=80W=-=120V=8A=-=-

2SD427S=Si npn=40-350=większe od 150=300=-=30=30=-=-

2SD428=Si npn=65-220=260=300=-=20=30=-=-

2SD428=NPN=-=-=60W=-=100V=7A=-=-

2SD43=Ge złączowy npn=40-110=-=110=25=(25)=50=75=ТО-1

2SD437=Si npn=65-220=260=625=-=20=100=-=-

2SD437W=Si npn=35-125=200=300=-=20=30=-=-

2SD438=Si npn=35-125=200=625=-=20=100=-=-

2SD438=NPN=-=100MHz=.9W=-=100V=.7A=-=-

2SD438MP=Si npn=większe od 4,5=1GHz=300=-=30=10=-=-

2SD439=Si npn=większe od 4,5=1GHz=360=-=30=10=-=-

2SD43A=Ge złączowy npn=40-110=1=110=45=-=150=75=ТО-1

2SD44=Ge złączowy npn=45-100=0,5=80=30=-=50=75=ТО-1

2SD45=Si mesa npn=12-32=-=50W=150=100=5A=150=ТО-3

2SD457=Si npn=większe od 25=100=1W=-=160=200=-=-

2SD458=Si npn=większe od 25=100=1W=-=250=200=-=-

2SD459=Si npn=większe od 25=100=1W=-=300=200=-=-

2SD46=Si mesa npn=24-64=-=50W=150=75=5 A=150=то-з

2SD460=Si npn=większe od 30=600=150=-=40=20=-=-

2SD461=Si npn=większe od 55=1GHz=250=-=40=30=-=-

2SD463=Si pnp=większe od 25=1GHz=150=-=35=20=-=-

2SD464=Si pnp=większe od 25=większe od 700=200=-=35=20=-=-

2SD465=Si pnp=większe od 25=900=200=-=35=20=-=-

2SD466=Si npn=30-120=większe od 400=200=-=20=30=-=-

2SD467=Si npn=70-250=większe od 400=200=-=20=30=-=-

2SD467=NPN=-=280MHz=.5W=-=25V=.7A=-=-

2SD468=Si npn=większe od 30=600=250=-=40=20=-=-

2SD469=Si npn=większe od 6=500=250=-=40=20=-=-

2SD47=Si npn=większe od 30=większe od 30=800=-=220=300=-=-

2SD47=Si mesa npn=48-128=-=50W=100=50=5A=150=ТО-3

2SD470=Si npn=30-150=95=625=-=160=100=-=-

2SD470-B=Si npn=30-150=95=625=-=250=100=-=-

2SD471=Si npn=30-150=95=625=-=300=100=-=-

2SD471=NPN=-=-=.8W=-=30V=1A=-=-

2SD472=Si npn=większe od 29=mniejsze od 580=360=-=30=25=-=-

2SD472H=Si npn=większe od 40=750=360=-=25=40=-=-

2SD473=Si npn=większe od 29=450=300=-=30=25=-=-

2SD473H=Si pnp=większe od 25=600=200=-=35=20=-=-

2SD474=Si pnp=0,8-5,0=-=200=-=15=10=-=-

2SD474K=Si npn=30-300=250=800=-=25=600=-=-

2SD475=Si pnp=30-300=250=800=-=25=600=-=-

2SD475A=Si pnp=25-160=4^0=250=-=30=25=-=-

2SD476=NPN=-=7MHz=40W=-=70V=4A=-=-

2SD476=Si npn=większe od 12=-=300=-=20=10=-=-

2SD476A=Si npn=większe od 20=większe od 80=800=-=180=200=-=-

2SD476AK=Si npn=większe od 20=większe od 80=800=-=200=200=-=-

2SD476K=Si npn=większe od 20=większe od 80=800=-=225=200=-=-

2SD4774=Si npn=6-15=500=250=-=40=25=-=-

2SD478=Si npn=większe od 25=4=250=-=12=30=-=-

2SD48=Si dufuzyjny npn=20-80=1,5=20 W=100=55=ЗА=175=ТО-8

2SD48=Si npn=10=-=360=-=-=10=-=-

2SD48N=Si npn=14=-=360=-=-=1=-=-

2SD49=Si npn=14=-=360=-=-=10=-=-

2SD49=Si dufuzyjny npn=25-100=2=18W=100=60=ЗА=150=MD17

2SD50=Si npn=12=-=360=-=-=11=-=-

2SD50=Si dufuzyjny npn=15-60=1,5=50W=100=55=6A=175=ТО-3

2SD507=Si npn=1,5-3,5=-=360=-=-=10=-=-

2SD508=Si npn=większe od 20=większe od 80=800=-=-=160=-=-

2SD509=Si npn=większe od 25=100=800=-=220=200=-=-

2SD50N=Si npn=30-150=1,6GHz=-=-=15=50=-=-

2SD51=Si mesa npn=30-120=0,01=50W=100=50=5A=150=ТО-3

2SD510=Si npn=25-250=1GHz=250=-=15=50=-=-

2SD512=Si npn=większe od 20=800=120=-=20=20=-=-

2SD513=Si npn=większe od 20=większe od 600=120=-=20=20=-=-

2SD514=Si npn=większe od 15=większe od 400=350=-=30=25=-=-

2SD517=Si npn=większe od 27=większe od 300=350=-=30=25=-=-

2SD518=Si npn=większe od 40=większe od 500=310=-=30=100=-=-

2SD519=Si npn=większe od 40=-=625=-=45=100=-=-

2SD520=Si npn=70-250=większe od 400=350=-=25=100=-=-

2SD521=Si npn=35-120=większe od 400=350=-=25=100=-=-

2SD523=Si npn=większe od 25=90=10W=-=-=500=-=-

2SD524=Si npn=większe od 25=90=10W=-=-=500=-=-

2SD525=Si npn=większe od 25=90=10W=-=-=500=-=-

2SD526=Si npn=większe od 4=większe od 50=625=-=200=500=-=-

2SD528=Si npn=większe od 40=większe od 50=625=-=250=500=-=-

2SD528H=Si npn=większe od 40=większe od 50=625=-=300=500=-=-

2SD529=Si npn=65-350=większe od 80=350=-=30=100=-=-

2SD53=Si dufuzyjny npn=12-48=1,2=100W=90=50=10A=175=ТО-3

2SD530=Si npn=35-125=większe od 80=350=-=30=100=-=-

2SD532=Si pnp=40-250=-=625=-=90=100=-=-

2SD533=Si pnp=30-200=-=625=-=150=100=-=-

2SD535=Si npn=większe od 100=300=220=-=20=50=-=-

2SD536=Si pnp=większe od 100=300=220=-=20=50=-=-

2SD537=Si npn=50-300=większe od 150=220=-=35=500=-=-

2SD538=Si pnp=50-300=większe od 150=220=-=35=500=-=-

2SD538A=Si npn=8=-=500=-=20=10=-=-

2SD539=Si pnp=większe od 30=400=300=-=30=25=-=-

2SD539A=Si npn=większe od 30=70=6W=-=250=300=-=-

2SD53I-2=Si pnp=większe od 30=70=6W=-=250=300=-=-

2SD53I-I=Si npn=większe od 30=70=6W=-=300=300=-=-

2SD54=Si pnp=większe od 30=70=6W=-=300=300=-=-

2SD54=Si dufuzyjny npn=12-48=1,2=150W=100=50=10A=175=то-36

2SD540=Si npn=45=-=6W=-=250=300=-=-

2SD541=Si npn=większe od 40=większe od 60=830=-=300=100=-=-

2SD542=Si pnp=większe od 40=większe od 60=830=-=300=100=-=-

2SD543=Si npn=większe od 50=większe od 60=830=-=250=100=-=-

2SD544-1=Si pnp=większe od 50=większe od 60=830=-=250=100=-=-

2SD544-2=Si npn=większe od 15=większe od 1,5=90W=-=80=10A=-=-

2SD545=Si pnp=60-220=250=300=-=40=25=-=-

2SD545NP=Si pnp=30-125=250=300=-=40=25=-=-

2SD546=Si pnp=większe od 60=325=250=-=40=25=-=-

2SD547=Si pnp=większe od 30=325=250=-=40=25=-=-

2SD548=Si npn=65-220=400=200=-=25=20=-=-

2SD549=Si npn=35-125=400=200=-=25=20=-=-

2SD54N=Si npn=większe od 40=większe od 100=6W=-=160=300=-=-

2SD55=Si dufuzyjny npn=12-48=1=200 W=100=55=20 А=150=ТО-3

2SD55=Si npn=większe od 25=90=6W=-=160=300=-=-

2SD550=Si npn=większe od 25=90=6W=-=250=300=-=-

2SD551=Si npn=większe od 25=90=6W=-=300=310=-=-

2SD551=NPN=-=-=100W=-=150V=12A=-=-

2SD552=Si npn=40-180=większe od 45=10W=-=250=700=-=-

2SD553=Si npn=40-180=większe od 45=10W=-=300=700=-=-

2SD555=Si npn=40-180=większe od 45=10W=-=350=700=-=-

2SD556=Si pnp=40-180=większe od 20=10W=-=-=700=-=-

2SD556=-=-=8MHz=120W=-=120V=15A=-=-

2SD557=Si pnp=40-180=większe od 20=10W=-=-=700=-=-

2SD558=Si pnp=40-180=większe od 20=10W=-=-=700=-=-

2SD55A=Si npn=większe od 40=większe od 100=10W=-=-=2A=-=-

2SD56=Si dufuzyjny npn=15-150=-=30W=220=80=ЗА=150=MD17

2SD56=Si npn=większe od 30=większe od 100=10W=-=-=2A=-=-

2SD560=Si npn=większe od 30=większe od 100=10W=-=-=2A=-=-

2SD560=NPN=-=-=30W=-=100V=5A=-=-

2SD565=Si npn=większe od 50=większe od 60=1,25W=-=-=100=-=-

2SD570=Si pnp=większe od 50=większe od 60=1,25W=-=-=100=-=-

2SD571=NPN=-=110MHz=1W=-=60V=.7A=-=-

2SD571=Si npn=większe od 50=większe od 60=2W=-=-=100=-=-

2SD572=Si pnp=większe od 50=większe od 60=2W=-=-=100=-=-

2SD573=Si pnp=większe od 20=2=170=-=25=50=-=-

2SD574=Si pnp=większe od 25=1,3GHz=170=-=25=50=-=-

2SD574A=Si pnp=większe od 20=2,2GHz=170=-=25=50=-=-

2SD575=Si npn=większe od 10=1,6GHz=140=-=25=30=-=-

2SD575L=Si pnp=większe od 40=większe od 50=625=-=200=500=-=-

2SD576=Si pnp=większe od 40=większe od 50=625=-=250=500=-=-

2SD577=Si pnp=większe od 40=większe od 50=625=-=300=500=-=-

2SD578=Si npn=65-220=260=300=-=20=30=-=-

2SD578A=Si npn=35-125=200=300=-=20=30=-=-

2SD579=Si npn=40=550=500=-=20=20=-=-

2SD580=Si npn=większe od 30=większe od 350=500=-=30=50=-=-

2SD581=Si npn=większe od 30=większe od 400=500=-=30=50=-=-

2SD581A=Si npn=większe od 30=większe od 750=500=-=25=50=-=-

2SD582=Si pnp=40=400=300=-=35=30=-=-

2SD582A=Si pnp=większe od 25=350=300=-=20=25=-=-

2SD583=Si npn=większe od 30=większe od 750=500=-=25=50=-=-

2SD585=Si pnp=70=700=300=-=35=30=-=-

2SD586=Si pnp=większe od 35=800=300=-=35=30=-=-

2SD587=Si pnp=większe od 25=850=200=-=30=20=-=-

2SD588=Si npn=większe od 30=500=625=-=45=50=-=-

2SD590=Si pnp=większe od 30=większe od 90=250=-=45=50=-=-

2SD592=Si pnp=większe od 45=większe od 90=250=-=45=50=-=-

2SD592=Si pnp=większe od 60=większe od 90=250=-=45=50=-=-

2SD592NC=Si pnp=większe od 50=375=150=-=40=25=-=-

2SD593=Si npn=65-220=260=150=-=20=30=-=-

2SD594=Si npn=większe od 20=600=250=-=20=20=-=-

2SD596=NPN=-=170MHz=-=-=30V=.7A=-=-

2SD596=Si pnp=większe od 25=1,1GHz=220=-=35=30=-=-

2SD597=Si pnp=większe od 25=850=220=-=35=30=-=-

2SD599=Si pnp=większe od 20=1,6GHz=220=-=20=30=-=-

2SD5I5=Si npn=65-220=260=250=-=25=30=-=-

2SD5I6=Si npn=65-220=260=250=-=25=30=-=-

2SD5U=Si npn=35-125=200=250=-=25=30=-=-

2SD600=NPN=-=-=8W=-=100V=1A=-=-

2SD600=Si npn=35-125=200=250=-=25=30=-=-

2SD600K=Si npn=większe od 26=400=360=-=30=25=-=-

2SD601=Si npn=38-185=550=360=-=25=25=-=-

2SD602=Si npn=większe od 38=550=150=-=25=25=-=-

2SD603=Si pnp=większe od 60=większe od 600=300=-=25=25=-=-

2SD604=Si pnp=większe od 30=650=300=-=30=25=-=-

2SD605=Si pnp=większe od 30=370=300=-=20=25=-=-

2SD605D=Si npn=większe od 30=70=10W=-=250=300=-=-

2SD606=Si pnp=większe od 30=70=10W=-=250=300=-=-

2SD608=Si npn=większe od 30=70=10W=-=300=300=-=-

2SD61=Ge złączowy npn=37-61=większe od 0,6=120=30=12=100=75=-

2SD610=Si pnp=większe od 30=70=10W=-=300=300=-=-

2SD611A=Si npn=większe od 50=większe od 60=2W=-=250=100=-=-

2SD612=NPN=-=100MHz=10W=-=25V=2A=-=-

2SD612=Si pnp=większe od 50=większe od 60=2W=-=250=100=-=-

2SD612K=Si npn=większe od 40=większe od 50=625=-=300=500=-=-

2SD613=NPN=-=15MHz=40W=-=100V=6A=-=-

2SD613=Si npn=większe od 50=większe od 5=625=-=200=500=-=-

2SD613P=Si npn=większe od 25=90=7W=-=160=200=-=-

2SD614=Si npn=większe od 25=9=7W=-=250=200=-=-

2SD615=Si npn=większe od 25=91=7W=-=300=200=-=-

2SD616=Si pnp=większe od 30=65=150=-=30=25=-=-

2SD619=Si npn=większe od 40=większe od 100=10W=-=150=2A=-=-

2SD62=Ge złączowy npn=37-61=większe od 0,6=120=30=12=100=75=-

2SD620=Si npn=większe od 40=większe od 100=10W=-=200=2A=-=-

2SD621=Si npn=większe od 40=większe od 100=10W=-=250=2A=-=-

2SD622=Si pnp=większe od 25=większe od 700=170=-=35=30=-=-

2SD624=Si pnp=większe od 25=większe od 700=170=-=35=30=-=-

2SD627=Si pnp=większe od 25=większe od 700=170=-=35=30=-=-

2SD628=Si pnp=większe od 25=1,10=170=-=35=30=-=-

2SD628H=Si pnp=większe od 35=651=170=-=35=30=-=-

2SD629=Si pnp=większe od 25=751=170=-=35=30=-=-

2SD629H=Si pnp=większe od 25=750=170=-=35=30=-=-

2SD63=Ge złączowy npn=29-78=większe od 0,6=120*=25=20=100=75=-

2SD630=Si npn=20-150=1GHz=200=-=15=50=-=-

2SD631=Si pnp=większe od 25=większe od 5=625=-=300=500=-=-

2SD632=Si pnp=większe od 30=większe od 5=625=-=200=500=-=-

2SD633=Si pnp=20-120=większe od 200=350=-=25=50=-=-

2SD634=Si pnp=większe od 20=większe od 350=625=-=30=50=-=-

2SD635=Si npn=większe od 30=większe od 60=6,25W=-=250=100=-=-

2SD636=Si pnp=większe od 30=większe od 61=6,25W=-=250=100=-=-

2SD636=NPN=-=-=.4W=-=30V=.1A=-=-

2SD637=Si npn=większe od 30=większe od 61=6,25W=-=300=100=-=-

2SD637=NPN=-=-=.4W=-=60V=.1A=-=-

2SD638=Si pnp=większe od 30=większe od 61=6,25W=-=300=100=-=-

2SD638=NPN=-=-=.6W=-=30V=.5A=-=-

2SD639=Si pnp=większe od 20=większe od 600=625=-=30=50=-=-

2SD64=Ge złączowy npn=58-155=większe od 0,6=120=25=20=100=75=-

2SD640=Si pnp=większe od 20=większe od 600=350=-=20=50=-=-

2SD641=Si npn=40-180=większe od 4=10W=-=250=700=-=-

2SD642=Si npn=40-180=większe od 4=10W=-=300=700=-=-

2SD643=Si npn=40-180=większe od 4=10W=-=350=700=-=-

2SD644=Si pnp=40-180=większe od 20=10W=-=250=700=-=-

2SD645=Si pnp=40-180=większe od 20=10W=-=300=700=-=-

2SD646=Si pnp=40-180=większe od 20=10W=-=350=700=-=-

2SD646A=Si pnp=większe od 15=95=200=-=30=20=-=-

2SD647=Si npn=większe od 20=80=150=-=25=20=-=-

2SD648=Si npn=większe od 20=7=150=-=20=20=-=-

2SD649=Si npn=0,25-0,75=-=300=-=25=10=-=-

2SD65=Ge złączowy npn=29-78=większe od 0,6=120=25=20=100=75=-

2SD650=Si npn=0,25-0,75=-=300=-=25=10=-=-

2SD650H=Si npn=0,25-0,75=-=300=-=25=10=-=-

2SD651=Si npn=0,25-0,5=-=300=-=30=10=-=-

2SD651H=Si npn=0,25-0,5=-=300=-=30=10=-=-

2SD656=Si npn=3,0-5,5=-=300=-=30=10=-=-

2SD657=Si npn=3,0-5,5=-=300=-=30=10=-=-

2SD658=Si npn=0,75-2,5=-=120=-=20=10=-=-

2SD658H=Si npn=5,0-9,0=-=300=-=30=10=-=-

2SD66=Ge złączowy npn=14-39=większe od 0,5=120=25=20=100=75=-.

2SD660=Si npn=5,0-9,0=-=300=-=30=10=-=-

2SD661=Si npn=10-20=-=300=-=30=10=-=-

2SD662=Si npn=10-20=-=300=-=30=10=-=-

2SD663=Si npn=15-25=-=300=-=25=10=-=-

2SD664=Si npn=15-25=-=300=-=25=10=-=-

2SD665=Si pnp=większe od 25=91=1,8W=-=-=300=-=-

2SD666=Si pnp=większe od 25=91=1,8W=-=250=300=-=-

2SD666=NPN=-=140MHz=-=-=120V=.05A=-=-

2SD667=Si pnp=większe od 25=91=1,8W=-=300=300=-=-

2SD667=NPN=-=140MHz=-=-=120V=1A=-=-

2SD667A=Si npn=większe od 25=91=1,8W=-=160=300=-=-

2SD668=Si npn=większe od 25=90=1,8W=-=250=300=-=-

2SD668A=Si npn=większe od 25=90=1,8W=-=-=300=-=-

2SD669=NPN=-=-=1W=-=180V=1.5A=-=-

2SD669=Si npn=większe od 50=większe od 60=1,6W=-=-=100=-=-

2SD669A=Si pnp=większe od 50=większe od 60=1,6W=-=-=100=-=-

2SD66A=Si npn=większe od 50=większe od 60=1,6W=-=-=100=-=-

2SD670=Si pnp=większe od 50=-=1,6W=-=-=100=-=-

2SD670H=Si npn=14=-=150=-=20=50=-=-

2SD671=Si npn=9,0=-=150=-=20=40=-=-

2SD672=Si pnp=większe od 20=większe od 200=350=-=25=50=-=-

2SD673=Si npn=większe od 14=-=150=-=20=-=-=-

2SD673A=Si pnp=większe od 25=850=300=-=35=25=-=-

2SD674=Si npn=większe od 35=1,5GHz=360=-=15=50=-=-

2SD674A=Si pnp=większe od 30=600=300=-=30=25=-=-

2SD675=Si pnp=większe od 25=35=250=-=20=25=-=-

2SD675A=Si pnp=większe od 30=75=350=-=25=20=-=-

2SD676=Si npn=większe od 9=-=200=-=20=10=-=-

2SD676=NPN=-=8MHz=125W=-=160V=12A=-=-

2SD676A=Si npn=14=-=200=-=20=10=-=-

2SD678=Si pnp=większe od 15=950=160=-=30=20=-=-

2SD678A=Si pnp=większe od 25=110=160=-=35=30=-=-

2SD679=Si pnp=większe od 25=5=160=-=35=30=-=-

2SD679A=Si pnp=większe od 25=850=160=-=35=30=-=-

2SD680=Si pnp=większe od 25=850=160=-=35=30=-=-

2SD680A=Si pnp=większe od 20=1,6GHz=160=-=20=10=-=-

2SD681=Si pnp=większe od 20=1,60=160=-=20=50=-=-

2SD681A=Si npn=większe od 20=-=400=-=20=30=-=-

2SD682=Si npn=większe od 40=większe od 60=2W=-=250=500=-=-

2SD682A=Si pnp=większe od 40=większe od 60=2W=-=250=500=-=-

2SD683=Si npn=większe od 40=większe od 61=2W=-=300=500=-=-

2SD683A=Si pnp=większe od 40=większe od 61=2W=-=300=500=-=-

2SD684=Si npn=większe od 40=większe od 61=2W=-=300=100=-=-

2SD684A=Si pnp=większe od 40=większe od 61=2W=-=300=100=-=-

2SD685=Si npn=większe od 50=większe od 60=270=-=250=50=-=-

2SD686=Si pnp=większe od 50=większe od 61=270=-=250=50=-=-

2SD687=Si npn=większe od 30=większe od 50=625=-=200=500=-=-

2SD688=Si pnp=większe od 30=większe od 50=625=-=200=500=-=-

2SD689=Si npn=większe od 1,0=-=250=-=30=10=-=-

2SD69=Si npn=większe od 1,0=-=250=-=30=10=-=-

2SD690=Si npn=większe od 1,0=-=250=-=30=10=-=-

2SD691=Si npn=większe od 1,0=-=250=-=30=10=-=-

2SD692=Si npn=większe od 1,0=-=250=-=30=10=-=-

2SD694=Si npn=większe od 1,0=-=250=-=30=10=-=-

2SD695=Si npn=większe od 1,0=-=250=-=30=10=-=-

2SD696=Si npn=większe od 25=1,20=1W=-=25=300=-=-

2SD696A=Si npn=większe od 30=1,50=1W=-=25=300=-=-

2SD697=Si npn=większe od 25=1,60=1W=-=15=150=-=-

2SD698=Si npn=większe od 25=5=900=-=15=150=-=-

2SD699=Si pnp=większe od 20=5GHz=270=-=12=50=-=-

2SD6I1=Si pnp=większe od 20=5GHz=225=-=12=50=-=-

2SD700=Si npn=większe od 20=40=200=-=15=20=-=-

2SD702=Si npn=większe od 10=4GHz=200=-=15=30=-=-

2SD703=Si npn=większe od 20=większe od 600=200=-=15=-=-=-

2SD704=Si npn=większe od 100=większe od 600=200=-=15=100=-=-

2SD70OD=Si npn=większe od 100=większe od 600=200=-=15=100=-=-

2SD71=Si planarny epitaksjalny npn=40-160=-=15W=100=60=2А=175=ТО-66

2SD712=Si npn=większe od 20=większe od 600=200=-=15=100=-=-

2SD713=Si=większe od 20=4,6GHz=650=-=15=150=-=-

2SD715=Si npn=większe od 25=14GHz=250=-=8=20=-=-

2SD716=Si npn=większe od 25=4GHz=2,25W=-=18=150=-=-

2SD717=NPN=-=10MHz=80W=-=70V=10A=-=-

2SD717=Si npn=10-60=625=7,2W=-=18=1,8A=-=-

2SD718=NPN=-=-=80W=-=120=8A=-=-

2SD718=Si npn=10-80=625=12W=-=18=3,75A=-=-

2SD72=Ge złączowy npn=-=0,75=720=25=(25)=600=85=ТО-1

2SD72=Si npn=większe od 25=5GHz=400=-=15=30=-=-

2SD720=Si npn=120=6,5GHz=450=-=16=35=-=-

2SD723=Si npn=120=6,5GHz=4501=-=16=30=-=-

2SD724=Si npn=100=4GHz=700=-=20=35=-=-

2SD725=Si npn=100=4GHz=700=-=20=35=-=-

2SD725=NPN=-=-=50W=-=1500V=6A=-=-

2SD726=Si pnp=większe od 25=5GHz=350=-=15=30=-=-

2SD727=Si pnp=większe od 25=5GHz=900=-=15=90=-=-

2SD728=npn=200=większe od 40=40=-=-=15=-=-

2SD729=Si npn=większe od 30=większe od 4=500=-=15=40=-=-

2SD729H=Si npn=większe od 30=większe od 4=750=-=15=80=-=-

2SD73=Si epitaksjalny mesa npn=25-80=-=60 W=100=60=7,5 А=175=ТО-3

2SD73=-=-=-=-=-=-=-=-=-

2SD730=Si npn=większe od 30=5GHz=250=-=12=30=-=-

2SD730H=Si npn=większe od 30=6GHz=250=-=12=30=-=-

2SD731=NPN=-=-=80W=-=170V=7A=-=-

2SD731=Si npn=większe od 30=4,3GHz=700=-=20=35=-=-

2SD732=Si npn=większe od 25=4,5GHz=180=-=12=30=-=-

2SD732K=Si npn=60-180=większe od 60=500=-=55=1A=-=-

2SD733=Si npn=większe od 6,0=-=200=-=30=50=-=-

2SD733K=Si npn=1,0-4,0=-=200=-=25=5=-=-

2SD734=Si npn=1,5-4,5=-=200=-=25=5=-=-

2SD734=NPN=-=250MHz=.6W=-=-=.7A=-=-

2SD735=Si npn=większe od 25=65GHz=200=-=12=30=-=-

2SD736=Si npn=większe od 25=-=200=-=12=30=-=-

2SD736A=Si npn=większe od 25=-=200=-=12=30=-=-

2SD738=Si npn=większe od 60=1GHz=5W=-=30=400=-=-

2SD738A=Si npn=50-150=większe od 2,2GHz=2,5W=-=20=400=-=-

2SD74=Si epitaksjalny mesa npn=25-80=-=60W=150=90=7,5 А=175=ТО-3

2SD74=Si npn=80-250=1,4GHz=250=-=30=50=-=-

2SD748=Si pnp=większe od 25=większe od 700=200=-=35=20=-=-

2SD748A=Si npn=większe od 50=większe od 600=400=-=15=50=-=-

2SD75=Ge złączowy npn=40=3=150=25=25=100=85=ТО-1

2SD751=Si npn=większe od 25=5GHz=400=-=15=25=-=-

2SD753=Si npn=większe od 25=2GHz=200=-=10=100=-=-

2SD754=Si npn=większe od 25=2GHz=200=-=10=1M=-=-

2SD755=Si npn=większe od 25=100=1W=-=160=200=-=-

2SD756=Si npn=większe od 25=100=1W=-=250=200=-=-

2SD756A=Si npn=większe od 25=100=1W=-=300=200=-=-

2SD757=Si npn=większe od 25=większe od 1GHz=3,5W=-=25=500=-=-

2SD758=Si npn=większe od 25=większe od 1,2GHz=3,5W=-=25=500=-=-

2SD759=Si npn=większe od 20=większe od 1,2GHz=5W=-=25=1A=-=-

2SD75A=Ge złączowy npn=55=3=150=45=45=100=85=ТО-1

2SD75AH=Ge złączowy npn=45-80=3=150=45=30=100=85=ТО-1

2SD75H=Ge złączowy npn=45-80=3=150=30=30=100=85=ТО-1

2SD760=Si npn=większe od 12=-=300=-=20=100=-=-

2SD761=Si npn=większe od 25=5GHz=180=-=15=25=-=-

2SD762=NPN=-=-=.6W=-=250V=.07A=-=-

2SD762=Si npn=większe od 25=5GHz=180=-=12=35=-=-

2SD763=Si npn=większe od 25=5GHz=200=-=15=35=-=-

2SD764=Si npn=większe od 25=5GHz=200=-=15=35=-=-

2SD765=Si npn=większe od 25=5GHz=200=-=12=50=-=-

2SD77=Ge złączowy npn=85=3,5=150=25=25=100=85=ТО-1

2SD773=NPN=-=110MHz=1W=-=20V=2A=-=-

2SD774=NPN=-=95MHz=1W=-=100V=1A=-=-

2SD776=Si npn=większe od 25=5GHz=200=-=12=50=-=-

2SD777=Si npn=większe od 30=3,5GHz=3,5W=-=25=300=-=-

2SD77A=Ge złączowy npn=70=3,5=150=45=45=100=85=ТО-1

2SD77AH=Ge złączowy npn=60-100=3,5=150=45=30=100=85=ТО-1

2SD77H=Ge złączowy npn=60-110=3,5=150=30=30=100=85=ТО-1

2SD78=Si npn=większe od 30=3,5GHz=1,5W=-=25=300=-=-

2SD780=Si npn=200=większe od 500=5W=-=30=500=-=-

2SD786=NPN=-=-=.25W=-=40V=.3A=-=-

2SD787=PNP=-=-=.9W=-=20V=2A=-=-

2SD787=Si npn=10-200=większe od 500=3,5W=-=20=500=-=-

2SD788=Si pnp=większe od 20=2GHz=225=-=25=50=-=-

2SD789=Si npn=większe od 20=większe od 1,4GHz=225=-=25=50=-=-

2SD78A=Si npn=20-150=1,3GHz=200=-=15=50=-=-

2SD78-M=Si npn=większe od 25=5GHz=500=-=15=150=-=-

2SD79=Si npn=20-150=1,3GHz=200=-=15=50=-=-

2SD790=Si npn=35-125=200=200=-=20=30=-=-

2SD794=NPN=-=60MHz=10W=-=70V=3A=-=-

2SD797=Si npn=35-125=200=200=-=20=30=-=-

2SD798=Si npn=65-225=260=200=-=20=30=-=-

2SD799=Si npn=65-225=260=200=-=20=30=-=-

2SD80=Si npn=większe od 40=większe od 275=200=-=20=25=-=-

2SD80=Si mesa npn=40-150=3=50W=30=20=6A=150=то-з

2SD807=Si npn=większe od 40=większe od 275=200=-=20=25=-=-

2SD809=NPN=-=85MHz=-=-=100V=10W=-=-

2SD81=Si npn=większe od 1,0=-=300=-=30=10=-=-

2SD81=Si mesa npn=10-150=5=125W=50=40=5A=150=мтз

2SD812=Si npn=większe od 1,0=-=300=-=30=10=-=-

2SD818=Si npn=większe od 5=700=8W=-=18=2,25A=-=-

2SD819=Si npn=większe od 5=500=-=-=36=1,5A=-=-

2SD82=Si mesa npn=10-150=5=125W=100=80=5 A=150=мтз

2SD82=Si npn=większe od 8,0=-=200=-=20=20=-=-

2SD820=NPN=-=-=50W=-=1500V=5A=-=-

2SD820=Si npn=większe od 30=3,3GHz=210=-=12=50=-=-

2SD821=Si npn=większe od 30=4,5GHz=210=-=15=50=-=-

2SD822=Si npn=40-300=większe od 150=500=-=30=1A=-=-

2SD822=NPN=-=-=50W=-=1500V=7A=-=-

2SD823=Si npn=100-300=większe od 150=500=-=40=1A=-=-

2SD824=Si npn=40-160=większe od 150=500=-=60=1A=-=-

2SD824A=Si npn=większe od 35=większe od 580=200=-=25=25=-=-

2SD825=Si npn=większe od 25=90=-=-=300=500=-=-

2SD825A=Si pnp=30-110=-=800=-=140=100=-=-

2SD826=Si pnp=40-300=-=800=-=80=100=-=-

2SD83=Si pnp=większe od 30=większe od 40=800=-=60=1A=-=-

2SD83=Si mesa npn=10-150=5=125W=150=120=5A=150=мтз

2SD830=Si pnp=większe od 70=większe od 40=800=-=60=1A=-=-

2SD831=Si pnp=większe od 40=większe od 40=800=-=40=1A=-=-

2SD832=Si pnp=większe od 70=większe od 40=800=-=35=1A=-=-

2SD837=NPN=-=-=40W=-=60V=4A=-=-

2SD84=Si dufuzyjny npn=40-150=3=50 W=200=85=6A=150=то-з

2SD84=Si pnp=40-300=większe od 150=500=-=30=1A=-=-

2SD843=Si pnp=100-300=większe od 150=500=-=40=1A=-=-

2SD844=NPN=-=15MHz=60W=-=50V=7A=-=-

2SD844=Si pnp=40-160=większe od 150=500=-=60=1A=-=-

2SD845=Si npn=6-20=-=300=-=40=25=-=-

2SD846=Si pnp=6-15=-=300=-=25=10=-=-

2SD856=NPN=-=-=35W=-=60V=3A=-=-

2SD863=NPN=-=-=.9W=-=50V=1A=-=-

2SD867=NPN=-=3MHz=100W=-=130V=10A=-=-

2SD867=Si npn=większe od 25=2GHz=500=-=15=300=-=-

2SD868=Si pnp=większe od 25=większe od 25=1W=-=150=1A=-=-

2SD869=NPN=-=-=50W=-=1500V=3.5A=-=-

2SD869=Si npn=większe od 20=większe od 1,2GHz=30=-=5=5=-=-

2SD870=NPN=-=-=50W=-=1500V=5A=-=-

2SD870=Si npn=większe od 20=większe od 1,2GHz=30=-=5=5=-=-

2SD871=NPN=-=-=50W=-=150V=6A=-=-

2SD871=Si npn=większe od 20=większe od 1,2GHz=30=-=5=5=-=-

2SD873=Si pnp=większe od 20=większe od 25=1W=-=100=1A=-=-

2SD877*=Si pnp=większe od 50=70=5W=-=300=500=-=-

2SD878=Si pnp=większe od 50=70=5W=-=250=500=-=-

2SD879=NPN=-=200MHz=.75W=-=30V=3A=-=-

2SD88=Si npn=większe od 1,0=-=200=-=25=5=-=-

2SD880=NPN=-=-=30W=-=60V=3A=-=-

2SD880=Si npn=większe od 30=4,6GHz=200=-=15=50=-=-

2SD88-1=Si npn=większe od 25=110=800=-=160=200=-=-

2SD882=NPN=-=-=10W=-=30V=3A=-=-

2SD88-2=Si npn=większe od 25=110=800=-=250=200=-=-

2SD88-3=Si npn=większe od 25=110=800=-=300=200=-=-

2SD88-A=Si npn=większe od 30=4,5GHz=190=-=15=50=-=-

2SD88-A-14=Si npn=większe od 30=większe od 3,6GHz=210=-=15=30=-=-

2SD88-A-24=Si npn=większe od 40=-=180=-=18=30=-=-

2SD88-A-34=Si npn=większe od 30=większe od 3,6GHz=210=-=15=30=-=-

2SD895=NPN=-=10MHz=60W=-=100V=6A=-=-

2SD898=NPN=-=-=50W=-=1500V=3.5A=-=-

2SD90=Si dufuzyjny npn=większe od 20=5=20 W=30=20=ЗА=-=ТО-9

2SD90=Si npn=większe od 30=4,60=200=-=15=50=-=-

2SD905=NPN=-=-=50W=-=1400V=8A=-=-

2SD91=Si dufuzyjny npn=większe od 20=5=20 W=60=40=ЗА=-=ТО-9

2SD91=Si pnp=większe od 20=5GHz=200=-=15=35=-=-

2SD917=PNP=-=-=70W=-=330V=7A=-=-

2SD92=Si dufuzyjny npn=większe od 20=5=20 W=100=55=ЗА=-=ТО-9

2SD92=Si pnp=większe od 20=501=200=-=15=-=-=-

2SD93=Si dufuzyjny npn=większe od 20=5=20 W=150=70=ЗА=-=ТО-9

2SD93=Si pnp=większe od 20=5GHz=200=-=12=50=-=-

2SD936=Si pnp=większe od 20=5GHz=200=-=12=50=-=-

2SD937=Si pnp=większe od 30=-=275=-=15=50=-=-

2SD938=Si pnp=80=5GHz=275=-=15=50=-=-

2SD939=Si pnp=większe od 30=4,5GHz=625=-=15=150=-=-

2SD94=Si dufuzyjny npn=większe od 20=5=20=200=80=ЗА=-=ТО-9

2SD94=Si npn=większe od 30=większe od 3,6GHz=300=-=15=30=-=-

2SD940=Si npn=3,5-6,5=-=300=-=30=10=-=-

2SD941=Si npn=3,0-6,5=-=300=-=30=10=-=-

2SD942=Si npn=większe od 2,0=-=150=-=30=5=-=-

2SD943=Si npn=większe od 1,0=-=150=-=30=5=-=-

2SD946=NPN=-=-=-=-=30V=1A=-=-

2SD947=NPN=-=150MHz=5W=-=40V=2A=-=-

2SD965=NPN=-=-=.75W=-=40V=5A=-=-

2SD986=NPN=-=-=10W=-=150V=1.5A=-=-

2SDI63=Si npn=większe od 25=1,2GHz=700=-=25=300=-=-

2SDS98=Si npn=większe od 25=1,1GHz=700=-=25=300=-=-

2SJ114=Si npn=większe od 25=1,6GHz=250=-=10=100=-=-

2SJ115=P=-=-=100W=-=160V=8A=-=TO3P

2SJ118=P=-=-=100W=-=140V=8A=-=-

2SJ124=Si npn=10-150=większe od 250=7W=-=18=1,5A=-=-

2SJ12N4=Si npn=10-100=500=7W=-=40=1A=-=-

2SJ15=Si npn=2,0-6,5=-=300=-=25=10=-=-

2SJ154=Si npn=większe od 40=większe od 250=360=-=40=100=-=-

2SJ16=Si npn=większe od 30=większe od 750=240=-=30=-=-=-

2SJ162=P=-=-=100W=-=160V=7A=-=-

2SJ18=P=-=-=63W=-=170V=5A=-=-

2SJ180=Si npn=większe od 20=1,6GHz=130=-=15=50=-=-

2SJ19=Si npn=większe od 25=1,7GHz=190=-=10=100=-=-

2SJ20=Si npn=większe od 30=3GHz=700=-=20=300=-=-

2SJ39=Si npn=większe od 20=większe od 600=250=-=15=50=-=-

2SJ47=Si pnp=większe od 90=większe od 130=500=-=45=500=-=-

2SJ48=Si npn=większe od 90=większe od 50=600=-=40=200=-=-

2SJ49=Si npn=większe od 175=większe od 60=500=-=45=50=-=-

2SJ5=P=-=-=100W=-=160V=7A=-=-

2SJ50=Si npn=większe od 20=większe od 250=800=-=40=1A=-=-

2SJ56=N=-=-=125W=-=200V=8A=-=-

2SJ724=Si npn=większe od 20=większe od 400=175=-=30=-=-=-

2SJ74=P=-=-=-=-=25V=1mA=-=-

2SJ744=Si npn=większe od 20=większe od 400=175=-=30=-=-=-

2SK.23A-54=Si pnp=większe od 50=większe od 100=600=-=60=600=-=-

2SK.434=Si pnp=50-200=większe od 100=600=-=65=600=-=-

2SK.464=Si npn=większe od 20=większe od 400=175=-=30=-=-=-

2SK.79-5=Si npn=40-150=większe od 70=5W=-=60=5A=-=-

2SK103=Si pnp=100-300=większe od 200=400=-=40=600=-=-

2SK104=Si pnp=100-300=większe od 40=600=-=60=50=-=-

2SK105=N=-=-=-=-=50V=.0005=-=-

2SK106=Si pnp=125-280=większe od 40=360=-=80=100=-=-

2SK107A=Si pnp=większe od 85=większe od 100=-=-=55=1A=-=-

2SK109=Si pnp=większe od 40=większe od 100=800=-=55=1A=-=-

2SK1117=N=-=-=100W=-=600V=6A=-=-

2SK1118=N=-=-=100W=-=600V=6A=-=-

2SK1124=Si pnp=większe od 85=większe od 100=800=-=75=1A=-=-

2SK117=N=-=-=-=-=50V=.005=-=-

2SK1184=Si pnp=większe od 40=większe od 100=800=-=75=1A=-=-

2SK120-1=Si npn=20-60=większe od 500=360=-=15=200=-=-

2SK120-2=Si npn=40-120=większe od 500=360=-=15=200=-=-

2SK121-1=Si pnp=większe od 90=większe od 400=360=-=30=100=-=-

2SK121-2=Si npn=większe od 30=większe od 150=350=-=35=1A=-=-

2SK121-3=Si npn=większe od 40=większe od 50=-=-=30=1A=-=-

2SK121-4=Si npn=większe od 60=większe od 150=350=-=20=1A=-=-

2SK121-5=Si npn=30-160=700=2,2W=-=40=400=-=-

2SK121-6=Si npn=30-200=większe od 700=370=-=20=100=-=-

2SK124=Si npn=30-200=większe od 700=370=-=20=100=-=-

2SK125=Si npn=większe od 50=większe od 400=230=-=25=25=-=-

2SK125=N=-=-=-=-=25V=-=-=-

2SK132=Si pnp=większe od 100=większe od 40=360=-=45=50=-=-

2SK133=Si npn=1,6k-8k=-=500=-=60=200=-=-

2SK134=N=-=-=100W=-=140V=7A=-=-

2SK134=Si npn=większe od 4000=-=500=-=60=200=-=-

2SK135=N=-=MOS=100W=-=160V=7A=-=-

2SK135=Si npn=100-300=większe od 70=800=-=30=1A=-=-

2SK146=NPN=-=-=.6W=-=40V=.01A=-=-

2SK1464=Si npn=większe od 100=większe od 70=800=-=40=1A=-=-

2SK1474=Si npn=40-120=większe od 60=800=-=30=1A=-=-

2SK1489=N=-=-=-=-=1000V=12A=-=TO3P

2SK1504=Si npn=większe od 40=większe od 60=800=-=40=1A=-=-

2SK152=N=-=FET=-=-=15V=.0095=-=-

2SK161=NPN=-=-=.2W=-=18V=.01A=-=-

2SK1614=Si npn=50-150=większe od 60=600=-=60=300=-=-

2SK163=NPN=-=-=.4A=-=50V=.03A=-=-

2SK168=N=-=-=-=-=30V=-=-=-

2SK16H4=Si npn=50-200=większe od 50=600=-=60=300=-=-

2SK170=NPN=-=-=.4W=-=40V=-=-=-

2SK1704=Si npn=50-200=większe od 50=600=-=60=300=-=-

2SK175=-=-=MOS=125W=-=180V=8A=-=-

2SK176=N=-=MOS=125W=-=200V=8A=-=-

2SK184=Si npn=większe od 20=większe od 600=200=-=15=50=-=-

2SK1844=Si pnp=30-90=większe od 60=600=-=35=600=-=-

2SK18AA=Si pnp=większe od 30=większe od 100=800=-=60=600=-=-

2SK19=N=-=-=-=-=18V=24mA=-=-

2SK192=N=-=FET=-=-=18V=.003=-=-

2SK1924=Si npn=większe od 40=większe od 60=600=-=60=1A=-=-

2SK193=N=-=-=-=-=15V=-=-=-

2SK194=Si pnp=większe od 160=większe od 40=500=-=60=200=-=-

2SK212E=N=-=FET 10.7MHz=-=-=20V=.6mA=-=-

2SK223=N=-=FET=-=-=80V=-=-=-

2SK234=Si npn=większe od 25=większe od 350=500=-=20=200=-=-

2SK23A-44=Si npn=większe od 30=większe od 50=800=-=60=1A=-=-

2SK23A-64=Si npn=większe od 70=większe od 50=800=-=60=1A=-=-

2SK24=Si npn=większe od 70=większe od 50=800=-=35=1A=-=-

2SK241=N=-=-=-=-=20V=-=-=-

2SK246=N=-=-=-=-=50V=1.2mA=-=-

2SK301=N=-=FET=-=-=55V=-=-=-

2SK303=N=-=-=-=-=30V=.6mA=-=-

2SK30A=N=-=-=-=-=50V=6.5mA=-=-

2SK30A4=Si pnp=większe od 40=większe od 100=500=-=50=600=-=-

2SK33=NPN=-=-=.15W=-=20V=.=-=-

2SK334=Si pnp=większe od 40=większe od 100=800=-=40=600=-=-

2SK344=Si npn=20-125=1GHz=200=-=15=50=-=-

2SK37=Si pnp=80-300=większe od 40=400=-=180=50=-=-

2SK389=N=-=-=-=-=50V=-=-=-

2SK39A4=Si pnp=80-300=większe od 40=700=-=180=50=-=-

2SK404=Si npn=40-120=większe od 30=300=-=45=30=-=-

2SK405=N=-=-=100W=-=160V=8A=-=-

2SK413=N=-=MOS=100W=-=140V=8A=-=-

2SK414=Si npn=40-120=większe od 60=360=-=60=30=-=-

2SK42-1=Si npn=100-300=większe od 30=300=-=45=30=-=-

2SK42-2=Si npn=100-300=większe od 60=360=-=60=30=-=-

2SK43S4=Si npn=40-120=większe od 250=500=-=30=800=-=-

2SK44=Si npn=większe od 250=-=40-120=-=30 Ge 0o=500=-=-

2SK45=Si npn=100-300=większe od 250=500=-=30=800=-=-

2SK47=Si npn=100-300=większe od 300=500=-=30=800=-=-

2SK48=Si npn=40-120=większe od 250=800=-=30=800=-=-

2SK494=Si npn=40-120=większe od 250=800=-=30=800=-=-

2SK504=Si npn=100-300=większe od 250=800=-=30=800=-=-

2SK511=N=-=FET=8W=-=250V=.3A=-=-

2SK513=N=-=MOS 120ns=60W=-=800V=3A=-=-

2SK534=N=-=FET=100W=-=800V=5A=-=-

2SK538=N=-=-=100W=-=900V=3A=-=-

2SK544=Si npn=100-300=większe od 300=800=-=30=800=-=-

2SK544=N=-=FET=-=-=20V=-=-=-

2SK55=N=-=-=-=-=18V=.0014=-=-

2SK554=Si npn=większe od 30=większe od 40=800=-=150=100=-=-

2SK557=N=-=-=100W=-=500V=12A=-=-

2SK564=Si npn=35-400=150=300=-=25=100=-=-

2SK574=Si npn=większe od 30=większe od 60=800=-=35=1A=-=-

2SK58=Si npn=większe od 40=większe od 50=500=-=30=1A=-=-

2SK59=Si npn=większe od 60=większe od 50=800=-=20=1A=-=-

2SK60=Si npn=większe od 20=większe od 400=175=-=30=-=-=-

2SK614=Si npn=większe od 30=większe od 50=500=-=20=1A=-=-

2SK63=Si npn=40-120=większe od 60=800=-=35=1A=-=-

2SK654=Si npn=30-150=większe od 40=800=-=45=1A=-=-

2SK664=Si npn=40-120=większe od 60=800=-=55=1A=-=-

2SK674=Si npn=30-150=większe od 40=1W=-=125=200=-=-

2SK684=Si pnp=większe od 80=większe od 200=700=-=40=600=-=-

2SK684=N=-=V-MOS=100W=-=800V=7A=-=-

2SK68A4=Si npn=większe od 30=większe od 50=1,3W=-=-=200=-=-

2SK694=Si npn=40-150=większe od 250=800=-=28=800=-=-

2SK70=Si npn=40-180=większe od 250=360=-=45=100=-=-

2SK724=Si npn=65-300=większe od 250=360=-=45=100=-=-

2SK727=N=-=FET=125W=-=1000V=5A=-=-

2SK791=N=-=-=100W=-=850V=30A=-=-

2SK79-1=Si npn=30-150=większe od 70=360=-=60=50=-=-

2SK792=N=-=-=100W=-=900V=3A=-=-

2SK79-2=Si npn=80-600=większe od 40=360=-=45=50=-=-

2SK79-3=Si npn=większe od 20=większe od 500=300=-=12=50=-=-

2SK794=N=-=FET=150W=-=900V=5A=-=-

2SK79-4=Si npn=większe od 30=większe od 50=260=-=80=200=-=-

2SK834=Si npn=większe od 150=60=500=-=45=50=-=-

2SK844=Si npn=większe od 20=większe od 400=175=-=30=-=-=-

2SK85=Si npn=większe od 50=250=500=-=45=100=-=-

2SK874=Si npn=większe od 50=50=600=-=60=200=-=-

2SK87H4=Si npn=większe od 20=600=380=-=12=200=-=-

2SK924=Si npn=większe od 40=750=175=-=25=25=-=-

2SK93-1=Si npn=20-125=większe od 1GHz=200=-=15=50=-=-

2SK93-2=Si npn=60-240=60=600=-=45=30=-=-

2SK93-3=Si npn=60-240=60=600=-=45=30=-=-

2SK93-4=Si npn=10-80=825=53W=-=18=8A=-=-

2SK93-5=Si npn=10-80=700=96W=-=18=15A=-=-

2SK93-6=Si npn=-=-=8,85W=-=30=1A=-=-

2SK93-7=Si npn=-=-=17W=-=30=1,9A=-=-

2SK93-8=Si npn=-=-=29,5W=-=30=3,5A=-=-

2SK944=Si npn=-=900=5,5W=-=28=500=-=-

2SK955=N=-=-=125W=-=800V=5A=-=-

2SK97=N=-=FET=-=-=30V=.0009=-=-

2SK974=Si npn=większe od 20=550=88W=-=18=20A=-=-

2SKI174=Si npn=większe od 20=550=100W=-=18=22A=-=-

2SKU34=Si npn=25-80=900=40W=-=30=12A=-=-

2SВ370АН=Ge złączowy pnp=70-200=1,4=600=32=25=500=85=TO-1

2T301=Si dufuzyjny npn=20-60=większe od 30=150=20=20=10=150=-

2T301A=Si dufuzyjny npn=40-120=większe od 30=150=20=20=10=150=-

2T301B=Si dufuzyjny npn=20-60=większe od 30=150=30=30=10=150=-

2T301E=Si dufuzyjny npn=40-120=większe od 60=150=20=20=10=150=-

2W61A=Ge złączowy pnp=45=1=180=40=20=200=85=ТО-5

2Т301Б=Si dufuzyjny npn=10-32=większe od 30=150=30=30=10=150=-

2Т301Г=Si dufuzyjny npn=10-32=większe od 60=150=20=20=10=150=-

2Т301Д=Si dufuzyjny npn=20-60=większe od 60=150=20=20=10=150=-

2ТЗЭ1Ж=Si dufuzyjny npn=większe od 80=większe od 60=150=20=20=10=150=-

3N108=Si npn=25-100=800=60W=-=32=12A=-=-

3N109=Si npn=15-80=315=140W=-=35=20A=-=-

3N110=Si npn=15-80=320=245W=-=35=30A=-=-

3N111=Si npn=20-85=370=160W=-=35=25A=-=-

3N124=Si npn=większe od 10=1,5GHz=8,5W=-=17=1,5A=-=-

3N125=Si npn=większe od 10=1,75GHz=17W=-=17=3A=-=-

3N126=Si npn=większe od 10=1,3GHz=40W=-=17=7,5A=-=-

3N128=Si npn=10-80=2,2GHz=100W=-=17=18A=-=-

3N140=Si npn=10-100=530=76W=-=36=6A=-=-

3N155=Si npn=10-100=630=76W=-=36=9A=-=-

3N155A=Si npn=10-80=650=105W=-=18=22A=-=-

3N156=Si npn=10-80=570=105W=-=36=12A=-=-

3N156A=Si npn=10-80=800=76W=-=18=12A=-=-

3N157=Si npn=większe od 15=2,5GHz=21W=-=27=4A=-=-

3N157A=Si npn=10-100=500=62,5W=-=36=6A=-=-

3N158=Si npn=10-100=500=70W=-=36=6A=-=-

3N158A=Si npn=15-100=250=88W=-=36=12A=-=-

3N160=Si npn=15-50=275=195W=-=53=20A=-=-

3N161=Si npn=większe od 10=570=100W=-=36=12A=-=-

3N163=Si npn=większe od 10=1,4GHz=3W=-=18=2A=-=-

3N164=Si npn=większe od 10=1,4GHz=4W=-=18=2A=-=-

3N169=Si npn=większe od 10=1,4GHz=4,5W=-=18=2A=-=-

3N170=Si npn=większe od 10=1,3GHz=10W=-=18=4A=-=-

3N171=Si npn=większe od 10=1GHz=50W=-=18=10A=-=-

3N174=Si npn=większe od 10=1GHz=50W=-=18=10A=-=-

3N200=N=-=-=-=-=-=-=-=-

3N201=Si npn=-=900=3,5W=-=28=500=-=-

3N202=Si npn=większe od 10=1,2GHz=4W=-=33=800=-=-

3N203=Si npn=większe od 10=1,2GHz=6W=-=33=2A=-=-

3N203A=Si npn=większe od 10=1,2GHz=12,5W=-=33=3A=-=-

3N204=Si npn=większe od 10=1GHz=50W=-=33=6A=-=-

3N205=Si npn=25-80=900=76W=-=33=10A=-=-

3N206=Si npn=większe od 30=większe od 1,2GHz=6,25W=-=27=1A=-=-

3N207=Si npn=większe od 30=większe od 1,2GHz=12,5W=-=27=2A=-=-

3N208=Si npn=większe od 20=większe od 2GHz=21,5W=-=27=4A=-=-

3N209=Si npn=większe od 5=190=5W=-=55=1A=-=-

3N210=Si npn=większe od 10=większe od 250=5W=-=-=500=-=-

3N211=Si npn=większe od 10=większe od 250=5W=-=-=500=-=-

3N212=Si npn=10-220=większe od 250=12W=-=-=7,5A=-=-

3N213=Si npn=większe od 10=większe od 250=12W=-=-=7,5A=-=-

3N74=Si npn=większe od 10=800=18W=-=35=2A=-=-

3N75=Si npn=większe od 10=800=[8W]=-=18=4A=-=-

3N76=Si npn=większe od 10=800=18W=-=18=2A=-=-

3N77=Si npn=10-120=700=5W=-=18=500=-=-

3N78=Si npn=10-120=700=20W=-=18=2A=-=-

3N79=Si npn=10-120=700=50W=-=18=5A=-=-

3NU72=Ge pnp=większe od 10=większe od 0,1=4W=32=32=1,5 А=75=-

3NU73=Ge pnp=większe od 10=większe od 0,15=12,5W=32=32=3,5 А=90=-

3NU74=Ge pnp=50-130=większe od 0,15=50W=50=32=15 A=100=-

3SJ11A=Si npn=10-220=większe od 250=12W=-=33=7,5A=-=-

3SK.37-2=Si npn=większe od 10=większe od 250=12W=-=20=7,5A=-=-

3SK.394=Si npn=większe od 10=większe od 250=10W=-=20=3A=-=-

3SK.47=Si npn=większe od 5=700=17,5W=-=18=3,75A=-=-

3SK14=Si npn=10-100=950=20W=-=18=4A=-=-

3SK20H=Si npn=większe od 5=700=32W=-=18=7,5A=-=-

3SK21HA=Si npn=40-100=850=36W=-=18=8A=-=-

3SK22=Si npn=większe od 5=-=29W=-=18=2,5A=-=-

3SK284=Si npn=10-120=650=70W=-=18=10A=-=-

3SK29=Si npn=10-80=800=73W=-=18=12A=-=-

3SK324=Si npn=większe od 10=550=130W=-=18=20A=-=-

3SK37-0=Si npn=większe od 5=500=17,5W=-=36=2,25A=-=-

3SK37-1=Si npn=10-100=600=20W=-=36=2,5A=-=-

3SK37-3=Si npn=większe od 5=500=32W=-=36=4,5A=-=-

3SK38A=Si npn=10-100=650=36W=-=36=5A=-=-

3SK39Z4=Si npn=10-120=500=70W=-=36=9A=-=-

3SK40=Si npn=10-100=625=70W=-=36=9A=-=-

3SK41=Si npn=10-120=500=-=-=36=12A=-=-

3SK45=Si npn=większe od 10=większe od 250=-=-=33=3A=-=-

3SK48=Si pnp=większe od 30=większe od 1,5GHz=200=-=15=200=-=-

3SK494=Si pnp=większe od 30=większe od 1,5GHz=200=-=15=200=-=-

3SK49Z4=Si pnp=40-120=większe od 100=1W=-=60=1A=-=-

3SK5=Si pnp=100-300=większe od 100=1W=-=60=1A=-=-

3SK53=Si pnp=40-120=większe od 100=1W=-=80=1A=-=-

3SK59=N=-=-=-=-=20V=.003=-=-

3SK594=Si pnp=100-300=większe od 100=1W=-=80=1A=-=-

3SK60=Si npn=40-120=większe od 100=1W=-=60=1A=-=-

3SK684=Si npn=100-300=większe od 100=1W=-=60=1A=-=-

3SK70=Si npn=40-120=większe od 100=1W=-=80=1A=-=-

3SK734=Si npn=100-300=większe od 100=1W=-=80=1A=-=-

3SK74=-=-=MOS=-=-=20V=-=-=-

3SK76=Si npn=większe od 2k=350=800=-=45=2A=-=-

3SK774=Si npn=większe od 2k=350=800=-=60=2A=-=-

3SK784=Si npn=większe od 2k=350=800=-=80=2A=-=-

3SK88=N=-=MOS=-=-=20V=-=-=-

3SK90=Si npn=większe od 1,5k=100=5W=-=100=1,5A=-=-

40250=Si pnp=większe od 2k=1GHz=800=-=60=2A=-=-

40250VI=Si pnp=większe od 2k=1GHz=800=-=45=2A=-=-

40251=Si pnp=większe od 2k=1GHz=800=-=80=2A=-=-

40279=Si npn=40-150=większe od 600=300=-=15=500=-=-

40280=Si npn=większe od 20=większe od 500=360=-=15=500=-=-

40281=Si npn=30-120=większe od 400=360=-=12=500=-=-

40282=Si npn=30-130=większe od 50=10W=-=75=2A=-=-

40290=Si npn=40-250=większe od 50=10W=-=50=2A=-=-

40291=Si pnp=30-40=większe od 50=10W=-=15=2A=-=-

40292=Si pnp=40-250=większe od 50=10W=-=50=2A=-=-

40305=Si npn=większe od 30=450=500=-=40=1A=-=-

40306=Si npn=większe od 25=250=360=-=40=1A=-=-

40307=Si npn=większe od 30=400=800=-=45=1A=-=-

40309=Si npn=większe od 40=400=800=-=30=1A=-=-

40310=Si npn=większe od 25=400=800=-=30=1A=-=-

40311=Si npn=większe od 20=większe od 60=500=-=100=250=-=-

40312=Si npn=większe od 25=większe od 200=360=-=40=1A=-=-

40313=Si npn=większe od 25=większe od 200=360=-=30=1A=-=-

40314=Si npn=większe od 50=100=1W=-=120=2A=-=-

40315=Si npn=większe od 40=100=1W=-=150=2A=-=-

40316=Si pnp=większe od 40=większe od 70=870=-=60=5A=-=-

40317=Si npn=większe od 30=większe od 70=870=-=80=5A=-=-

40318=Si pnp=większe od 30=większe od 70=870=-=80=5A=-=-

40319=Si npn=większe od 30=większe od 80=550=-=120=100=-=-

40320=Si npn=większe od 2000=większe od 250=800=-=45=2A=-=-

40321=Si npn=większe od 2000=większe od 250=800=-=60=2A=-=-

40322=Si npn=większe od 2000=większe od 250=800=-=80=2A=-=-

40323=Si npn=większe od 30=większe od 80=550=-=100=100=-=-

40324=Si npn=100-300=większe od 100=500=-=80=1A=-=-

40325=Si pnp=większe od 2000=1GHz=800=-=45=2A=-=-

40326=Si pnp=większe od 2000=1GHz=800=-=60=2A=-=-

40327=Si pnp=większe od 2000=1GHz=800=-=80=2A=-=-

40328=Si pnp=większe od 30=większe od 50=200=-=100=200=-=-

40340=Si pnp=większe od 30=większe od 50=200=-=100=200=-=-

40341=Si npn=większe od 20=większe od 60=200=-=80=250=-=-

40346=Si npn=większe od 20=większe od 60=200=-=80=250=-=-

40346V2=Si pnp=40-150=większe od 400=200=-=12=200=-=-

40346VI=Si pnp=40-150=większe od 400=200=-=12=200=-=-

40347=Si npn=50-150=większe od 250=200=-=40=200=-=-

40347V1=Si npn=50-150=większe od 250=200=-=40=200=-=-

40347V2=Si npn=100-300=większe od 300=200=-=40=200=-=-

40348=Si npn=100-300=większe od 300=200=-=40=200=-=-

40348V1=Si pnp=większe od 30=większe od 50=500=-=100=100=-=-

40348V2=Si pnp=50-150=większe od 200=200=-=40=200=-=-

40349=Si pnp=50-150=większe od 2O0=200=-=40=200=-=-

40349V1=Si pnp=100-300=większe od 250=200=-=40=200=-=-

40349V2=Si pnp=100-300=większe od 250=200=-=40=200=-=-

40360=Si npn=40-250=80=500=-=200=500=-=-

40361=Si npn=40-250=80=500=-=250=500=-=-

40362=Si npn=40-250=80=500=-=300=500=-=-

40363=Si pnp=35-150=80=500=-=200=500=-=-

40364=Si pnp=35-150=80=500=-=250=500=-=-

40366=Si pnp=35-150=80=500=-=300=500=-=-

40367=Si npn=40-250=80=800=-=200=500=-=-

40368=Si npn=40-250=80=800=-=250=500=-=-

40369=Si npn=40-300=większe od 250=350=-=40=800=-=-

40372=Si pnp=40-300=większe od 200=350=-=40=800=-=-

40373=Si npn=40-300=większe od 250=350=-=35=800=-=-

40374=Si pnp=40-300=większe od 200=350=-=60=800=-=-

40375=Si pnp=40-250=większe od 50=5W=-=40=1A=-=-

40385=Si pnp=40-250=większe od 50=5W=-=60=1A=-=-

40389=Si pnp=40-160=większe od 50=5W=-=80=1A=-=-

40390=Si pnp=40-250=większe od 50=5W=-=40=1A=-=-

40391=Si pnp=40-250=większe od 50=5W=-=60=1A=-=-

40392=Si=40-160=większe od 50=5W=-=80=1A=-=-

40394=Si pnp=40-150=większe od 400=360=-=12=200=-=-

40406=Si npn=40-120=większe od 400=200=-=12=200=-=-

40407=Si npn=40-120=większe od 400=200=-=12=200=-=-

40408=Si npn=40-140=250=360=-=30=500=-=-

40409=Si npn=50-150=większe od 50=800=-=40=3A=-=-

40410=Si npn=większe od 40=większe od 280=150=-=15=150=-=-

40411=Si pnp=większe od 30=większe od 50=250=-=100=100=-=-

40412=Si npn=większe od 20=450=800=-=40=1A=-=-

40412V1=Si npn=60-150=400=800=-=40=1A=-=-

40412V2=Si npn=mniejsze od 252=-=350=-=40=50=-=-

40537=Si npn=mniejsze od 401=-=350=-=40=50=-=-

40538=Si npn=mniejsze od 601=-=350=-=40=50=-=-

40539=Si npn=mniejsze od 501=-=200=-=30=50=-=-

40594=Si pnp=większe od 40=100=1W=-=80=3A=-=-

40595=Si npn=większe od 40=-=1W=-=70=3A=-=-

40608=Si pnp=75-225=większe od 150=300=-=25=200=-=-

40611=Si pnp=75-225=większe od 150=300=-=50=200=-=-

40616=Si pnp=180-540=większe od 150=300=-=25=200=-=-

40618=Si pnp=180-540=większe od 150=300=-=50=200=-=-

40621=Si pnp=40-120=większe od 200=600=-=40=600=-=-

40622=Si pnp=40-120=większe od 200=360=-=40=600=-=-

40624=Si pnp=większe od 30=większe od 800=360=-=12=200=-=-

40627=Si npn=większe od 20=większe od 200=500=-=40=1A=-=-

40629=Si npn=większe od 30=większe od 200=1W=-=50=1A=-=-

40630=Si npn=większe od 20=większe od 200=1W=-=50=1A=-=-

40631=Si npn=większe od 30=większe od 200=1W=-=30=1A=-=-

40632=Si npn=większe od 40=-=250=-=80=30=-=-

40634=Si npn=40-250=większe od 50=790=-=80=1A=-=-

40635=Si pnp=40-400=większe od 50=790=-=80=1A=-=-

40636=Si npn=większe od 30=większe od 250=350=-=25=500=-=-

40814=Si npn=większe od 30=większe od 150=350=-=25=500=-=-

40815=Si npn=większe od 30=80=800=-=80=2A=-=-

40829=Si npn=większe od 30=80=800=-=100=2A=-=-

40830=Si npn=większe od 30=80=800=-=120=2A=-=-

40831=Si npn=większe od 30=80=800=-=150=2A=-=-

40850=Si npn=30-120=większe od 450=600=-=12=1A=-=-

40851=Si npn=30-120=większe od 450=600=-=15=1A=-=-

40852=Si npn=20-60=większe od 400=360=-=15=500=-=-

40853=Si npn=40-120=większe od 500=360=-=15=500=-=-

40854=Si npn=większe od 20=większe od 60=300=-=80=250=-=-

40871=Si npn=30-120=większe od 350=360=-=15=500=-=-

40872=Si npn=25-125=większe od 600=-=-=6=50=-=-

40873=Si npn=30-120=większe od 400=360=-=12=500=-=-

40874=Si pnp=30-120=większe od 4O0=360=-=12=200=-=-

40875=Si npn=30-120=większe od 250=800=-=30=800=-=-

40876=Si npn=60-150=większe od 3O0=800=-=40=1A=-=-

40885=Si npn=większe od 40=większe od 40=500=-=40=1A=-=-

40886=Si pnp=większe od 15=większe od 500=300=-=6=200=-=-

40887=Si pnp=większe od 40=większe od 100=360=-=40=500=-=-

40894=Si npn=30-150=większe od 600=300=-=6=200=-=-

40895=Si npn=40-250=większe od 50=5W=-=40=1A=-=-

40896=Si npn=40-250=większe od 50=5W=-=60=1A=-=-

4NU72=Ge pnp=większe od 10=większe od 0,1=4W=48=48=1,5 А=75=-

4NU73=Ge pnp=większe od 10=większe od 0,15=12,5W=48=48=3,5 А=90=-

4NU74=Ge pnp=20-60=większe od 0,15=50 W=60=48=15 A=100=-

5NU72=Ge pnp=większe od 10=większe od 0,1=4W=60=60=1,5А=75=-

5NU73=Ge pnp=większe od 10=większe od 0,15=12,5W=60=60=35 А=90=~

5NU74=Ge pnp=50-130=większe od 0,15=50W=60=48=15A=100=-

6NU74=Ge pnp=20-60=większe od 0,15=50 W=90=70=15A=100=-

7NU73=Ge pnp=większe od 10=większe od 0,15=12,5W=80=60=3,5A=90=-

7NU74=Ge pnp=50-130=większe od 0,1 5=50 W=90=70=15 A=100=-

8FW16A=Si planarny epitaksjalny npn=większe od 25=1200=1,5W=40=25=150=200=ТО-39

A110=Si planarny npn=620=-=300=20=20=30=175=TO-18

A111=Si epitaksjalny npn=360=-=300=30=20=30=175=TO-18

A115=Si planarny npn=60=-=300=20=20=30=175=TO-18

A1341=Si planarny npn=większe od 50=większe od 40=200=75=-=-=175=TO-18

A1462=Si planarny epitaksjalny npn=większe od 30=200=100=20=9=50=175=2xTO-18

A1480=Si planarny epitaksjalny npn=-=-=300=-=5=-=-=TO-18-

A151=Si planarny epitaksjalny npn=140=150=50=20=20=50=175=ерох

A153=Si planarny epitaksjalny npn=415=150=50=20=20=50=175=ерох

A157=Si planarny epitaksjalny npn=300=250=300=45=45=100=175=TO-18

A158=Si planarny epitaksjalny npn=300=250=300=20=20=100=175=TO-18

A159=Si planarny epitaksjalny npn=500=300=300=20=20=100=175=TO-18

A171=Si planarny pnp=większe od 100=130=300=30=20=100=175=TO-18

A200=Si planarny epitaksjalny npn=-=550=7W=36=18=500=175=TO-39

A201=Si planarny epitaksjalny npn=-=400=11,6W=36=18=1,5A=175=TO-60

A202=Si planarny epitaksjalny npn=-=350=23,2W=36=18=ЗА=175=TO-60

A210=Si planarny epitaksjalny npn=25=1000=700=40=30=200=-=TO-39

A211=Si planarny epitaksjalny npn=25=1000=700=40=30=200=-=TO-39

A301=Si planarny npn=większe od 200=większe od 80=300=40=-=40=175=TO-18

A306=Si planarny npn=większe od 100=większe od 100=360=25=20=-=175=ерох

A307=Si planarny npn=większe od 100=większe od 100=360=25=20=-=175=ерох

A310=Si planarny npn=większe od 20=większe od 80=300=135=-=-=175=TO-5

A311=Si planarny npn=większe od 20=większe od 60=300=80=-=-=175=TO-5

A321=Si planarny npn=230=60=300=30=30=30=-=TO-72

A322=Si planarny npn=400=60=300=30=30=30=-=TO-72

A323=Si planarny npn=300=60=300=30=30=30=-=TO-18

A324=Si planarny npn=400=60=300=30=30=30=-=TO-18

A344=Si planarny epitaksjalny npn=większe od 30=większe od 300=300=20=15=100=175=TO-18

A345=Si planarny epitaksjalny npn=większe od 30=większe od 300=300=20=15=100=175=TO-18

A346=Si planarny epitaksjalny npn=większe od 40=większe od 300=300=20=15=100=175=TO-18

A417=Si planarny epitaksjalny npn=większe od 35=250=145=30=20=30=175=TO-72

A418=Si planarny epitaksjalny npn=większe od 35=200=145=30=20=30=175=TO-72

A419=Si planarny epitaksjalny npn=większe od 35=200=145=30=20=30=175=TO-72

A420=Si planarny epitaksjalny npn=większe od 35=200=145=30=20=30=175=TO-72

A433=Si planarny epitaksjalny npn=16=600=130=25=20=15=175=TO-72

A454=Si planarny npn=44=550=130=30=20=20=175=TO-72

A466=Si planarny npn=60=400=150=40=30=25=175=TO-72

A467=Si planarny npn=większe od 30=235=150=40=30=25=175=TO-72

A472=Si planarny epitaksjalny npn=150=550=230=40=35=25=175=TO-72

A473=Si planarny epitaksjalny npn=większe od 40=550=165=50=35=25=175=TO-72

A480=Si planarny npn=44=675=130=30=20=20=175=TO-72

A482=Si planarny epitaksjalny npn=16=675=130=25=20=15=175=TO-72

A485=Si planarny epitaksjalny npn=150=większe od 1000=200=30=-=25=175=TO-72

A490=Si planarny epitaksjalny npn=200=większe od 1000=200=30=-=25=175=TO-72

A492=Si planarny epitaksjalny npn=większe od 25=większe od 800=200=30=-=25=175=TO-72

A494=Si planarny epitaksjalny npn=115=300=160 '=30=20=30=125=ерох

A495=Si planarny epitaksjalny npn=67=220=160=30=20=30=125=ерох

A509=Si planarny npn=większe od 50=większe od 100=300=20=5=100=200=TO-18

A515=Si planarny epitaksjalny npn=35>20=65=6W=220=-=150=175=TO-39

A522=Si planarny epitaksjalny npn=30-100=80=45 W=60=35=5 A=175=то-з

A523=Si planarny epitaksjalny npn=30-100=80=45W=90=60=5A=175=то-з

A570=Si planarny npn=większe od 50=większe od 100=300=20=5=100=200=ТО-18

A572=Si npn=większe od 35=-=21,5 W=70=45=2A=-=ТО-З

A777=Si planarny npn=15=120=600=85=-=50=-=TO-39

A778=Si planarny npn=15=120=600=145=-=50=-=TO-39

A779=Si planarny npn=25=120=600=200=-=50=-=TO-39

AC1«2=Ge złączowy pnp=większe od 50=większe od 1,3=900=32=24=200=90=1A3

AC105=Ge złączowy pnp=większe od 25=-=400=40=18=1 A=75=TO-1

AC106=Ge złączowy pnp=większe od 10=-=400=40=18=1 A=75=TO-1

AC107=Ge złączowy pnp=większe od 250=2=80=15=15=5=75=TO-1

AC107M=Ge złączowy pnp=60=większe od 2=100=15=15=5=75=TO-5

AC108=Ge złączowy pnp=30-60=1=30=20=10=50=75=TO-1

AC109=Ge złączowy pnp=50-100=1=30=20=10=50=75=TO-1

AC110=Ge złączowy pnp=75-100=-=30=20=10=50=75=TO-1

AC113=Ge złączowy pnp=30-280=-=200=26=16=5C=85=TO-1

AC115=Ge złączowy pnp=większe od 49=-=110=26=16=-=85=TO-1

AC116=Ge złączowy pnp=50-140=-=100=30=18=200=90=TO-1K

AC117=Ge złączowy pnp=większe od 40=-=180=32=18=1 A=90=TO-1K

AC120=Ge złączowy pnp=30-100=1,5=600=20=20=300=75=TO-1

AC121=Ge złączowy pnp=30-60=1,5=900=20=20=300=90=TO-1

AC121=PNP=-=-=.6W=-=20V=.3A=-=-

AC122=Ge złączowy pnp=40-300=-=90=30=18=200=90=18 B3

AC122=PNP=-=-=.225W=-=30V=.2A=-=-

AC122/30=Ge złączowy pnp=40-300=-=90=45=32=200=90=18 B3

AC123=Ge złączowy pnp=48-130=-=100=45=32=200=90=TO-1 K

AC124=Ge złączowy pnp=większe od 65=większe od 1,7=500=32=12=200=90=TO-1

AC124=Ge złączowy pnp=40-170=-=180=45=32=1 A=90=TO-1 K

AC125=Ge złączowy pnp=większe od 50=większe od 1,3=500=32=12=200=90=TO-1

AC125=PNP=-=-=-=-=32V=.2A=-=-

AC125(z)=Ge złączowy pnp=50-100=większe od 0,9=125=32=32=250=75=TO-1

AC125F=Ge złączowy pnp=większe od 50=większe od 1,3=100=32=32=200=75=TO-1

AC125F(z)=Ge złączowy pnp=50-100=większe od 0,9=125=32=32=250=75=TO-1

AC125U(z)=Ge złączowy pnp=125-250=większe od 0,9=125=60=60=250=75=TO-1

AC125W=Ge złączowy pnp=większe od 10=1>0,8=112=100=(100)=400=90=TO-1

AC126=PNP=-=-=.5W=-=32V=.2A=-=-

AC127=Ge złączowy npn=105=większe od 1,5=340=32=12=500=90=TO-1

AC127=NPN=-=-=.34W=-=32V=.5A=-=-

AC127/01=Ge złączowy npn=90=większe od 1,5=750=32=32=500=90=TO-1K

AC128=Ge złączowy pnp=60-175=większe od 1=155=32=32=1 A=90=TO-1

AC128=PNP=-=-=1W=-=32V=1A=-=-

AC128(z)=Ge złączowy pnp=75-150=większe od 1=-=-=-=-=-=-

AC128/01=Ge złączowy pnp=60-175=większe od 1=750=32=32=1 A=90=TO-1K

AC128K=Ge złączowy pnp=60-175=większe od 1=750=-=-=-=-=-

AC128K=Ge złączowy pnp=50-100=większe od 0,8=-=-=-=-=-=-

AC129=Ge złączowy pnp=12-35=-=-=-=-=-=-=-

AC130=Ge złączowy npn=większe od 25=większe od 2=-=-=-=-=-=-

AC131=Ge złączowy pnp=większe od 40=-=-=-=-=-=-=-

AC131=PNP=-=-=.75W=-=30V=1A=-=-

AC132=Ge złączowy pnp=135=większe od 1,3=-=-=-=-=-=-

AC132=PNP=-=-=.5W=-=32V=.2A=-=-

AC132/01=Ge złączowy pnp=135=większe od 1,3=-=-=-=-=-=-

AC134=Ge złączowy pnp=35=0,65=-=-=-=-=-=-

AC135=Ge złączowy pnp=65=-=-=-=-=-=-=-

AC136=Ge złączowy pnp=75=-=-=-=-=-=-=-

AC137=Ge złączowy pnp=170=-=-=-=-=-=-=-

AC138=Ge złączowy pnp=30-60=1,5=-=-=-=-=-=-

AC138H=Ge złączowy pnp=125-250=1,5=-=-=-=-=-=-

AC139=Ge złączowy pnp=40-60=1,5=-=-=-=-=-=-

AC141=Ge złączowy npn=90-160=3=-=-=-=-=-=-

AC141=NPN=-=-=1W=-=32V=1.2A=-=-

AC141B=Ge złączowy npn=30-60=3=-=-=-=-=-=-

AC141H=Ge złączowy npn=-=2=-=-=-=-=-=-

AC141H-K=Ge złączowy npn=-=2=-=-=-=-=-=-

AC141K=Ge złączowy npn=-=2=-=-=-=-=-=-

AC142=Ge złączowy pnp=40-60=1,5=-=-=-=-=-=-

AC142H=Ge złączowy pnp=-=1,5=220=50=40=1,2 A=90=TO-1

AC142K=Ge złączowy pnp=-=1,5=260=32=32=f,2A=90=TO-1K

AC150=Ge złączowy pnp=55-95=-=60=30=18=50=75=18B3

AC151=Ge złączowy pnp=30-60=1,5=900=32=24=200=90=1A3

AC151=PNP=-=-=.9W=-=32V=.2A=-=-

AC151r=Ge złączowy pnp=30-60=1,5=900=32=24=200=90=1A3

AC152=Ge złączowy pnp=75-150=1,5=900=32=24=500=90=1A3

AC153=Ge złączowy pnp=50-100=większe od 1=1 W=32=18=2A=90=TO-1

AC153=PNP=-=-=1W=-=32V=2A=-=-

AC153K=Ge złączowy pnp=50-100=większe od 1=1 W=32=18=2A=90=TO-1K

AC154=Ge złączowy pnp=52-235=większe od 0,5=(200)=26=16=500=85=TO-1

AC155=Ge złączowy pnp=28-70=większe od 0,2=(200)=26=16=50=85=TO-1

AC156=Ge złączowy pnp=55-120=większe od 0,4=(200)=26=16=50=85=TO-1

AC160=Ge złączowy pnp=35-65=większe od 2=30=15=10=10=75=18B3

AC161=Ge złączowy pnp=75-150=większe od 3=150=15=-=100=85=TO-1

AC163=Ge złączowy pnp=większe od 65=większe od 1,7=900=32=24=200=90=1A3

AC164=Ge złączowy pnp=większe od 40=-=40=10=10=30=-=-

AC165=Ge złączowy pnp=większe od 43=większe od 0,3=(200)=32=20=50=85=TO-1

AC167=Ge złączowy pnp=45-250=większe od 0,5=(200)=32=20=500=85=TO-1

AC168=Ge złączowy pnp=52-260=większe od 1=(200)=32=20=500=85=TO-1

AC170K=Ge złączowy npn=50-250=większe od 1=1 W=32=18=2A=90=TO-1K

AC171=Ge złączowy pnp=większe od 80=większe od 1,7=90=32=15=200=90=18B3

AC172=Ge złączowy npn=45-110=większe od 1,5=200=32=12=10=90=TO-1

AC173=Ge złączowy pnp=50-100=1,5=200=32=24=300=90=TO-1 A

AC174=Ge złączowy pnp=40-160=2=600=32=16=600=85=TO-1A

AC175=Ge złączowy npn=większe od 60=-=1,1 W=25=18=1 A=90=TO-1K

AC176=Ge złączowy npn=50-250=większe od 1=1W=32=18=2A=90=TO-1

AC176=NPN=-=-=1W=-=32V=1A=-=-

AC177=Ge złączowy pnp=45-220=większe od 0,5=200=32=20=500=35=TO-1

AC178=Ge złączowy pnp=większe od 60=-=1,1 W=20=15=700=90=TO-1K

AC179=Ge złączowy npn=większe od 60=-=1,1 W=20=15=700=90=T-01K

AC180=Ge złączowy pnp=50-100=większe od 1=650=32=16=1.5A=100=T-01A

AC180D=Ge złączowy pnp=55-80=większe od 1=650=32=16=1,5 A=100=TO-1 A

AC180K=Ge złączowy pnp=-=2,5=2,5W=32=16=1,5A=100=TO-1K

AC180L=Ge złączowy pnp=-=-=2,5W=32=16=1,5 A=100=TO-1L

AC181=Ge złączowy npn=50-100=większe od 2=650=32=16=1,5 A=100=TO-1 A

AC181D=Ge złączowy npn=55-80=większe od 2=650=32=16=1,5 A=100=TO-1 A

AC181K=Ge złączowy npn=-=4,5=2,5W=32=16=1,5 A=100=TO-1K

AC181L=Ge złączowy npn=-=-=2,5W=32=16=1,5A=100=TO-1L

AC182=Ge złączowy pnp=50-100=4=200=32=18=500=-=TO-1 A

AC183=Ge złączowy npn=50-100=większe od 2=250=32=16=150=100=TO-1 A

AC184=Ge złączowy pnp=50-100=2,5=1,25 W=32=16=500=100=TO-1 A

AC184D=Ge złączowy pnp=55-80=2,5=1,25 W=32=16=500=100=TO-1

AC185=Ge złączowy npn=50-100=większe od 2=1,25 W=32=16=500=100=TO-1 A

AC185D=Ge złączowy npn=50-80=większe od 2=1,25 W=32=16=500=100=TO-1A

AC186=Ge złączowy npn=60-400=-=150=30=18=700=90=18B3

AC187=Ge złączowy npn=90-500=większe od 1=1 W=25=15=2A=90=TO-1

AC187=NPN=-=-=1W=-=25V=1A=-=-

AC187/01=Ge złączowy npn=100-500=większe od 1=800=25=15=1 A=90=TO-1K

AC187K=Ge złączowy npn=90-400=większe od 1=1 W=25=15=1 A=90=TO-1 К

AC187K=Si npn=większe od 5=10=85W=-=20=15A=-=-

AC188=Ge złączowy pnp=100-500=większe od 1=1 W=25=15=1 A=90=TO-1

AC188=PNP=-=-=1W=-=25W=1A=-=-

AC188=Si npn=większe od 15=10=85W=-=120=15A=-=-

AC188/01=Ge złączowy pnp=100-500=większe od 1=800=25=15=1 A=90=TO-1 К

AC188-01=Si npn=większe od 7=10=50W=-=120=15A=-=-

AC188K=Ge złączowy pnp=100-500=5=1 W=25=15=2 A=90=TO-1 К

AC191=Ge złączowy pnp=30-60=7=430=32=15=250=90=TO-1

AC192=Ge złączowy pnp=225-500=7=430=32=15=250=90=TO-1

AC193=Ge złączowy pnp=130-240=3=1 W=32=15=1 A=90=TO-1

AC193K=Ge złączowy pnp=200-400=3=1 W=32=15=15=90=TO-1 К

AC194=Ge złączowy npn=130-240=5=1 W=32=15=1 A=90=TO-1

AC194K=Ge złączowy npn=200-400=5=1 W=32=15=1 A=90=TO-1 К

AC230=Ge złączowy pnp=20-40=-=50=10=-=10=60=TO-1

AC240=Ge złączowy pnp=30-50=-=50=10=-=10=60=TO-1

AC241=Ge złączowy pnp=50-80=-=50=10=-=10=60=TO-1

AC242=Ge złączowy pnp=80-150=-=50=10=-=10=60=TO-1

AC250=Ge złączowy pnp=40-120=-=(90)=16=-=50=60=TO-1

AC251=Ge złączowy pnp=45-300=-=(90)=16=-=50=60=TO-1

AC516=Ge złączowy pnp=95=3=150=25=16=100=85=TO-5

AC517=Ge złączowy pnp=45=2=240=30=20=200=85=TO-5

AC518=Ge złączowy pnp=85=3=240=30=20=200=85=TO-5

AC519=Ge złączowy pnp=25-45=większe od 0,8=200=30=20=200=85=TO-5

AC520=Ge złączowy pnp=34-65=-=200=30=20=200=85=TO-5

AC521=Ge złączowy pnp=53-121=większe od 1,6=200=30=20=200=85=TO-5

AC524=Ge złączowy pnp=19-42=większe od 0,8=225=45=30=500=85=TO-5

AC525=Ge złączowy pnp=34-65=-=225=45=30=500=85=TO-5

AC526=Ge złączowy pnp=53-90=większe od 1,3=225=45=30=500=85=TO-5

AC527=Ge złączowy pnp=72-121=większe od 1,5=225=45=30=500=85=TO-5

AC530=Ge złączowy pnp=20-40=0,015=125=24=29=10=75=TO-58

AC540=Ge złączowy pnp=30-70=0,5=150=24=15=50=75=TO-58

AC541=Ge złączowy pnp=50-100=0,75=150=24=15=50=75=TO-58

AC542=Ge złączowy pnp=80-200=-=150=24=15=50=75=TO-58

AC548=Ge złączowy pnp=30-50=-=180=26=26=150=75=TO-58

AC549=Ge złączowy pnp=30-50=-=180=26=26=300=75=TO-58

AC551=Si npn=większe od 15=10=50W=-=120=15A=-=-

AC552=Ge złączowy pnp=50-120=1=220=60=24=200=75=TO-18

AC553=Ge złączowy pnp=50-150=1,5=220=20=15=300=75=TO-18

AC554=Ge złączowy pnp=75-150=1,5=220=24=15=300=75=TO-18

AC555=Ge złączowy pnp=50-250=2=220=32=15=300=75=TO-18

AC556=Ge złączowy pnp=40-200=1,5=230=25=16=1 A=90=TO-58K

AC556K=Ge złączowy pnp=50-90=1,5=350=25=16=1 A=90=TO-1K

AC558=Ge złączowy pnp=-=1,5=1W=25=16=1 A=-=TO-58K

AC570=Ge złączowy pnp=17-40=większe od 0,8=225=70=40=500=85=TO-5

AC571=Ge złączowy pnp=30-62=-=225=70=40=500=85=TO-5

AC572=Ge złączowy pnp=47-84=większe od 1,3=225=70=40=500=85=TO-5

AC573=Ge złączowy pnp=65-110=większe od 1,5=225=70=40=500=85=TO-5

AC577=Ge złączowy pnp=45-110=większe od 1,3=225=70=30=500=85=TO-5

AC598=Ge złączowy pnp=20-60=większe od 1=150=105=60=200=85=TO-5

ACt70=Ge złączowy pnp=większe od 50=większe od 1,2=90=32=15=200=90=18B3

ACY16=Ge złączowy pnp=60>40=-=800=40=30=400=-=TO-1K

ACY17=Ge złączowy pnp=50-150=-=180=70=32=500=90=TO-5

ACY18=Ge złączowy pnp=40-120=-=180=50=30=500=90=TO-5

ACY19=Ge złączowy pnp=80-250=1,3=180=50=30=500=90=TO-5

ACY20=Ge złączowy pnp=50-145=-=180=40=20=500=90=TO-5

ACY21=Ge złączowy pnp=90-250=1,3=180=40=20=500=90=TO-5

ACY22=Ge złączowy pnp=30-300=-=180=20=15=500=90=TO-5

ACY23=Ge dyfuzyjny pnp=50-100=większe od 05=900=32=30=200=90=1A3 -

ACY23=Si npn=większe od 8=6=50W=-=350=15A=-=-

ACY24=Ge złączowy pnp=większe od 25=-=530=70=50=300=85=TO-1K

ACY27=Ge złączowy pnp=20-60=0,5-2=200=40=20=-=75=SO-2

ACY28=Ge złączowy pnp=33-100=0,5-3=200=40=15=-=75=SO-2

ACY29=Ge złączowy pnp=45-150=0,5-3=200=40=15=-=75=SO-2

ACY30=Ge złączowy pnp=31-120=0,7-3=200=40=20=-=75=SO-2

ACY31=Ge złączowy pnp=35-70=0,7-2=200=40=30=-=75=SO-2

ACY32=Ge złączowy pnp=50-100=większe od 0,5=900=32=30=200=90=1A3

ACY32=Si npn=większe od 8=6=50W=-=400=15A=-=-

ACY33=Ge złączowy pnp=50-100=większe od 0,5=1,1 W=32=(32)=1 A=90=1A3

ACY33=Si npn=większe od 40=100=800=-=60=5A=-=-

ACY34=Ge złączowy pnp=20-40=większe od 0,2=200=30=10=-=75=SO-2

ACY35=Ge złączowy pnp=30-75=większe od 0,3=200=30=10=-=75=SO-2

ACY36=Ge złączowy pnp=30-90=większe od 0,35=200=32=16=-=75=SO-2

ACY38=Ge złączowy pnp=75-150=większe od 5=150=15=-=100=85=TO-5

ACY38W=Ge złączowy pnp=80=większe od 5=150=15=-=100=85=TO-5

ACY40=Ge złączowy pnp=10-25=0,8=180=32=18=2A=90=TO-5

ACY41=Ge złączowy pnp=20-80=0,6=180=32=19=2A=90=TO-5

ACY44=Ge złączowy pnp=30-110=1=180=50=30=2A=90=TO-5

ACY50=Ge złączowy pnp=40-150=1=165=32=15=50=75=TO-58

ACY50=Si npn=większe od 30=większe od 15=1W=-=150=2A=-=-

ACY51=Ge złączowy pnp=50-300=1,5=165=32=15=125=75=TO-58

ACY51=Si npn=15-60=8=30W=-=300=6A=-=-

ACY52=Ge złączowy pnp=50-120=1=165=60=24=125=75=TO-58

ACY52=Si npn=15-60=8=30W=-=350=6A=-=-

ACY53=Ge złączowy pnp=50-250=2=550=32=15=300=75=TO-58

ACY55=Si npn=15-60=8=30W=-=375=6A=-=-

ACZ10=Ge złączowy pnp=większe od 25=-=400=70=70=300=75=TO-1

AD103=Ge złączowy pnp=30-75=0,2=22,5W=50=32=15 A=90=TO-3

AD104=Ge złączowy pnp=28-70=0,2=22,5 W=65=45=10A=90=T-3

AD105=Ge złączowy pnp=25-40=-=15W=85=60=8A=90=TO-3

AD1202=Ge złączowy pnp=35=0,2=13,5W=45=45=1,5A=75=TO-3

AD1203=Ge złączowy pnp=35=0,2=13,5W=60=60=1,5A=75=TO-3

AD130=Ge złączowy pnp=20-40=0,35=30W=32=30=ЗА=90=TO-3

AD130=Ge złączowy pnp=30-60=0,3=11 W=40=22=10A=100=TO-8

AD131=Ge złączowy pnp=20-40=0,35=30W=64=45=ЗА=90=TO-3

AD132=Ge złączowy pnp=20-40=0,35=30W=80=60=ЗА=90=TO-3

AD133=Ge złączowy pnp=20-40=0,3=36W=50=3,5=15A=100=TO-41

AD133=PNP=-=-=36W=-=50V=15A=-=-

AD134=Ge złączowy pnp=20-40=0,3=36W=65=45=10A=90=TO-41

AD135=Ge złączowy pnp=12-25=-=30w=80=60=8A=90=OT-41

AD136=Si npn=większe od 4=5=70W=-=500=15A=-=-

AD138=Ge złączowy pnp=większe od 25=-=30W=40=30=8A=90=TO-3

AD138/50=Ge złączowy pnp=większe od 25=-=30W=70=50=8A=90=TO-3

AD140=Ge złączowy pnp=30-100=-=35W=55=40=ЗА=90=TO-3

AD142=Ge złączowy pnp=30-60=0,45=30W=80=50=10A=100=TO-3

AD142=PNP=-=-=30W=-=80V=10A=-=-

AD143=Ge złączowy pnp=30-60=0,45=30W=40=40=10A=100=TO-3

AD143R=Ge złączowy pnp=30-170=-=30W=30=25=10A=100=TO-3

AD145=Ge złączowy pnp=większe od 30=-=30W=30=15=10A=100=TO-3

AD148=Ge złączowy pnp=30-60=0,45=13,5W=32=26=20=100=SOT-9

AD148=32V=-=-=-=-=3.5A=13.5W=-=-

AD149=Ge złączowy pnp=30-60=większe od 0,3=27,5 W=50=30=3,5A=100=TO-3

AD149=PNP=-=-=27W=-=50V=3.5A=-=-

AD150=Ge złączowy pnp=30-60=0,45=27,5 W=32=30=3,5A=100=TO-3

AD152=Ge złączowy pnp=35-150=-=6W=45=23=1 A=90=9A2

AD153=Ge złączowy pnp=30-70=0,5=33W=40=40=3 A=95=TO-3

AD155=Ge złączowy pnp=większe od 35=-=6W=25=15=1 A=90=9A2

AD156=Ge złączowy pnp=50-100=1,5=ĆW=32=15=2A=90=SOT-9

AD157=Ge złączowy pnp=50-250=1,5=6W=32=24=2A=90=SOT-9

AD159=Ge złączowy pnp=większe od 15=0,3=9W=40=25=8A=90=TO-8

AD160=Ge złączowy pnp=większe od 50=0,3=9W=40=30=10 A=90=TO-8

AD161=Ge złączowy npn=50-350=3>1=3W=32=20=ЗА=90=SOT-9

AD161=NPN=-=-=6W=-=32V=1A=-=-

AD161=Si npn=większe od 5=-=70W=-=650=12A=-=-

AD162=Ge złączowy pnp=50-100=większe od 1=3W=32=20=ЗА=90=SOT-9

AD162=Si npn=większe od 200=-=50W=-=320=10A=-=-

AD162=PNP=-=-=6W=-=32V=1A=-=-

AD163=Ge złączowy pnp=12-25=0,35=30W=100=80=ЗА=90=ТО-3

AD165=Ge złączowy npn=większe od 60=-=5,3W=25=20=2A=90=SOT-9

AD165=NPN=-=-=6W=-=25V=1A=-=-

AD166=PNP=-=-=27.5W=-=60V=5A=-=-

AD167=Ge złączowy pnp=100-250=4=27,5 W=75=50=5A=100=ЗВ2

AD262=Ge złączowy pnp=40-100=0,325=10W=35=20=4А=100=SOT9

AD263=Ge złączowy pnp=40-180=0,275=10W=60=40=4А=100=ТО-3

AD301=Ge złączowy pnp=20-150=większe od 0,2=30W=30=15=ЗА=85=ТО-3

AD302=Ge złączowy pnp=20-150=większe od 0,2=45 W=40=30=ЗА=95=ТО-3

AD303=Ge złączowy pnp=20-150=większe od 0,2=45 W=60=40=ЗА=95=ТО-3

AD304=Ge złączowy pnp=20-150=większe od 0,2=45W=80=60=ЗА=95=ТО-3

AD312=Ge złączowy pnp=20-80=większe od 0,25=45W=40=30=6А=95=ТО-3

AD313=Ge złączowy pnp=20-80=większe od 0,25=45W=60=40=6А=95=ТО-3

AD314=Ge złączowy pnp=20-80=większe od 0,25=45 W=80=60=6А=95=ТО-3

AD315=Ge złączowy pnp=20-50=większe od 2=6W=32=20=2,5 А=90=ТО-66

AD325=Ge złączowy pnp=15-80=0,4=45W=100=70=10А=95=ТО-3

AD365=Ge złączowy pnp=20-120=0,1=2W=30=15=1,5А=75=Ei

AD366=Ge złączowy pnp=20-120=większe od 0,1=2W=60=30=1,5А=75=Er

AD412=Ge złączowy pnp=15-200=0,5=6W=24=15=1 А=75=ТО-66

AD412=Si npn=większe od 200=-=50W=-=400=10A=-=-

AD415=Ge złączowy pnp=50-250=większe od 2=6W=32=20=2,5 А=90=ТО-66

AD415=Si npn=większe od 200=-=65W=-=600=16A=-=-

AD430=Ge złączowy pnp=25-50=0,2=5W=16=16=1,4 А=75=ТО-3

AD430/20=Ge złączowy pnp=30=-=5W=30=20=1 А=80=9А2

AD430/40=Ge złączowy pnp=30=-=5W=50=40=1 А=£0=9а1

AD430/65=Ge złączowy pnp=30=-=5W=70=60=1 А=80=9А2

AD431=Si npn=większe od 200=-=65W=-=800=16A=-=-

AD431/20=Ge złączowy pnp=30=-=5W=30=20=1,5 А=85=9А2

AD431/40=Ge złączowy pnp=30=-=5W=50=40=1,5А=85=9А2

AD432=Ge złączowy pnp=16-90=0,2=6W=24=16=1,5 А=75=ТО-3

AD433=Ge złączowy pnp=16-90=0,2=6W=32=32=1,5 А=75=ТО-3

AD434=Ge złączowy pnp=większe od 18=0,2=6W=30=30=ЗА=75=ТО-3

AD436=Ge złączowy pnp=większe od 12=0,2=12W=32=20=3,5 А=75=ТО-3

AD436=Si npn=większe od 2=7,5=10W=-=600=3A=-=-

AD436/20=Ge złączowy pnp=40=-=15W=30=20=ЗА=80=ТО-3

AD436/30=Ge złączowy pnp=40=-=15W=40=30=ЗА=80=ТО-3

AD436/50=Ge złączowy pnp=40=-=15W=60=50=ЗА=80=ТО-3

AD437=Ge złączowy pnp=większe od 15=0,2=6W=45=45=ЗА=75=To-3

AD437/30=Ge złączowy pnp=40=-=15W=40=30=6A=85=TO-3

AD438=Ge złączowy pnp=większe od 18=0,2=10W=40=40=ЗА=75=TO-3

AD438=Si npn=większe od 2=7,5=10W=-=700=3A=-=-

AD439=Ge złączowy pnp=większe od 12=0,2=10W=60=60=ЗА=75=TO-3

AD439=Si npn=większe od 1,8=7,5=10W=-=800=3A=-=-

AD43t=Ge złączowy pnp=większe od 50=0,2=5w=16=16=2А=75=ТО-3

AD450=Ge złączowy pnp=większe od 14=0,2=10W=16=16=5A=75=TO-3

AD451=Ge złączowy pnp=większe od 16=0,2=10W=16=16=5A=75=TO-3

AD452=Ge złączowy pnp=większe od 30=0,2=10W=24=24=5A=75=TO-3

AD453=Ge złączowy pnp=większe od 14=0,2=10W=24=24=5A=75=TO-3

AD454=Ge złączowy pnp=większe od 16=0,2=10W=24=24=5A=75=TO-3

AD455=Ge złączowy pnp=większe od 32=0,2=10W=24=24=5A=75=TO-3

AD456=Ge złączowy pnp=większe od 14=0,2=10W=40=40=5A=75=TO-3

AD457=Si npn=większe od 2,25=7=12,5W=-=600=7,5A=-=-

AD458=Ge złączowy pnp=większe od 11=0,2=10W=60=60=5A=75=TO-3

AD459=Ge złączowy pnp=większe od 21=0,2=10W=60=60=5A=75=TO-3

AD460=Ge złączowy pnp=większe od 13=0,2=10W=16=16=6A=75=TO-3

AD461=Ge złączowy pnp=większe od 17=0,2=10W=16=16=6A=75=TO-3

AD462=Ge złączowy pnp=większe od 25=0,2=10W=16=16=6A=75=TO-3

AD463=Ge złączowy pnp=większe od 13=0,2=10W=24=24=6A=75=TO-3

AD464=Ge złączowy pnp=większe od 17=0,2=10W=24=24=6A=75=TO-3

AD465=Ge złączowy pnp=większe od 25=0,2=10W=24=24=6A=75=TO-3

AD465=Si npn=większe od 2,25=7=12,5W=-=600=7,5A=-=-

AD466=Ge złączowy pnp=większe od 13=0,2=10W=40=40=6A=75=TO-3

AD467=Ge złączowy pnp=większe od 22=0,2=10W=40=40=6A=75=TO-3

AD467=Si npn=25-80=8=14W=-=600=2A=-=-

AD468=Ge złączowy pnp=większe od 11,5=0,2=10W=60=60=6A=75=TO-3

AD469=Ge złączowy pnp=większe od 18=0,2=10W=60=60=6A=75=TO-3

AD469=Si npn=15-80=8=30W=-=250=6A=-=-

AD541=Si npn=15-60=8=30W=-=250=7A=-=-

AD542=Si npn=15-60=8=30W=-=250=7A=-=-

AD542/II=Ge złączowy pnp=większe od 10=0,2=45W=60=40=8 А=70=~TO-68

AD545=Si npn=większe od 4=5=70W=-=400=15A=-=-

AD545/II=Ge złączowy pnp=większe od 10=0,2=45 W=40=30=12A=70=~TO-68

AD545/III=Ge złączowy pnp=większe od 10=0,2=45 W=60=40=12A=70=~TO-68

ADP670=Ge pnp=30-200=100=10=30=15=1,5=75=TO-3

ADP671=Ge pnp=30-200=100=10=20=10=1,5=75=TO-3

ADP672=Ge pnp=30-200=100=10=60=20=1,5=75=TO-3

ADt69=Ge złączowy pnp=35-160=-=6W=45=26=1 Л=90=9А2

ADU4=Ge złączowy pnp=większe od 60=-=ĆW=25=20=2A=90=SOT-9

ADY18=Ge złączowy pnp=większe od 10=0,1=45W=60=15=15 A=75=- -

ADY20=Si npn=większe od 2,25=7=12,5W=-=700=7,5A=-=-

ADY22=Ge złączowy pnp=większe od 15=0,25=24 W=30=15=10 A=85=TO-3

ADY23=Ge złączowy pnp=większe od 20=0,25=24W=80=40=10A=85=TO-3

ADY24=Ge złączowy pnp=większe od 50=0,25=24 W=80=40=10A=85=TO-3

ADY25=Ge złączowy pnp=większe od 20=0,25=24 W=100=60=7,5 A=85=TO-3

ADY26=Ge złączowy pnp=większe od 15=-=100W=80=60=25 A=90=TO-36

ADY27=Ge złączowy pnp=30-60=0,45=27,5 W=30=32=3,5 A=100=TO-3

ADY28=Ge złączowy pnp=30-70=0,5=33W=80=80=ĆA=95=TO-3

ADZ11=Ge złączowy pnp=większe od 25=większe od 0,08=45 W=50=40=15 A=90=TO-36

ADZ12=Ge złączowy pnp=większe od 25=większe od 0,1=45 W=80=60=15 A=90=TO-36

AF101=Ge złączowy pnp=50=większe od 3,5=(30)=20=12=-=75=TO-1

AF102=Ge złączowy pnp=większe od 20=180=(50)=25=-=10=75=7A4

AF105=Ge złączowy pnp=większe od 50=większe od 12=30=25=12=-=75=TO-1

AF105=Ge złączowy pnp=60=większe od 12=30=25=12=-=75=TO-1

AF106=Ge mesa pnp=większe od 20=220=60=25=18=10=90=18A4

AF106=PNP=-=220MHz=-=-=25V=-=-=-

AF106=Si npn=większe od 2,5=7=12,5W=-=700=7,5A=-=-

AF107=Ge mesa pnp=większe od 12=większe od 200=(500)=30=15=70=90=~TO-5

AF108=Ge mesa pnp=większe od 25=większe od 200=(500)=30=15=70=90=~TO-5

AF109=Ge mesa pnp=większe od 20=280=60=25=18=12=90=18A4

AF109R=Ge mesa pnp=większe od 20=260=60=20=15=10=90=18A4

AF109R=Si npn=większe od 2,25=7=12,5W=-=M0=6A=-=-

AF109R=PNP=-=260MHz=-=-=20V=-=-=-

AF111=Ge złączowy pnp=-=większe od 20=65=20=15=10=75=TO-1

AF112=Ge złączowy pnp=-=większe od 25=65=20=15=10=75=TO-1

AF113=Ge złączowy pnp=-=większe od 30=65=20=15=10=75=TO-1

AF114=Ge dyfuzyjny pnp=150=75=50=20=20=10=75=7A4

AF115=Ge dyfuzyjny pnp=150=75=50=20=20=10=75=7A4

AF116=Ge dyfuzyjny pnp=150=75=50=20=20=10=75=7A4

AF117=Ge dyfuzyjny pnp=110=75=50=20=20=10=75=7A4

AF118=Ge dyfuzyjny pnp=większe od 35=większe od 125=375=70=20=30=75=7A4

AF121=Ge dyfuzyjny pnp=większe od 33=270=135=25=25=10=75=1834

AF121=PNP=-=270MHz=-=-=25V=10mA=-=-

AF121S=Ge dyfuzyjny pnp=większe od 33=270=150=32=32=10=90=18B4

AF122=Ge dyfuzyjny pnp=większe od 60=275=30=20=-=10=75=~TO-1

AF124=Ge dyfuzyjny pnp=większe od 40=75=60=32=15=10=75=18A4

AF125=Ge dyfuzyjny pnp=większe od 40=75=60=32=15=10=75=18A4

AF125=PNP=-=7MHz=-=-=32V=10mA=-=-

AF126=Ge dyfuzyjny pnp=większe od 40=75=60=32=15=10=75=18A4

AF126=PNP=-=75MHz=-=-=32=10mA=-=-

AF127=Ge dyfuzyjny pnp=większe od 40=75=60=32=15=10=75=18A4

AF127=PNP=-=75MHz=-=-=32V=10mA=-=-

AF128=Ge złączowy pnp=25-65=6>3,2=12=9=6=10=60=-

AF129=Ge złączowy pnp=większe od 20=większe od 120=30=20=20=10=75=TO-18

AF130=Ge złączowy pnp=większe od 40=większe od 120=30=20=20=10=75=TO-18

AF131=Ge złączowy pnp=większe od 40=większe od 80=30=20=20=10=75=TO-18

AF132=Ge złączowy pnp=większe od 40=większe od 70=30=20=20=10=75=TO-18

AF133=Ge złączowy pnp=większe od 20=większe od 80=30=20=20=10=75=TO-18

AF134=Ge dyfuzyjny pnp=110=55=60=25=18=-=75=18B4

AF135=Ge dyfuzyjny pnp=100=50=60=25=18=-=75=18B4

AF136=Ge dyfuzyjny pnp=80=40=60=25=18=~=75=18B4

AF136T=Ge dyfuzyjny pnp=większe od 20=45=55=20=-=10=75=TO-1

AF137=Ge dyfuzyjny pnp=60=35=60=25=18=-=75=18B4

AF137T=Ge dyfuzyjny pnp=większe od 20=35=55=20=-=10=75=TO-1

AF138=Ge dyfuzyjny pnp=większe od 60=40=60=25=18=-=75=18B4

AF139=Ge mesa pnp=większe od 10=550=60=20=15=10=90=18A4

AF139=Si npn=większe od 2,25=7=12,5W=-=800=6A=-=-

AF139=PNP=-=500MHz=-=-=20V=10mA=-=-

AF143=Ge dyfuzyjny pnp=85=130=80=30=-=10=70=TO-7

AF144=Ge dyfuzyjny pnp=65=130=80=30=-=10=70=TO-7

AF146=Ge dyfuzyjny pnp=100=-=80=30=-=10=70=TO-7

AF148=Ge dyfuzyjny pnp=100=-=80=24=-=10=70=TO-7

AF149=Ge dyfuzyjny pnp=225=-=80=24=-=10=70=TO-7

AF150=Ge dyfuzyjny pnp=70=-=80=24=-=10=70=TO-7

AF16=Ge dyfuzyjny pnp=80=-=80=24=-=10=70=TO-44

AF164=Ge dyfuzyjny pnp=100=150=80=30=-=10=70=TO-44

AF165=Ge dyfuzyjny pnp=35=130=80=30=-=10=70=TO-44

AF166=Ge dyfuzyjny pnp=130=80=85=20=-=10=90=TO-44

AF168=Ge dyfuzyjny pnp=100=-=80=30=-=10=70=TO-44

AF170=Ge dyfuzyjny pnp=130=60=85=20=20=10=90=TO-44

AF171=Ge dyfuzyjny pnp=225=-=80=24=-=10=70=TO-44

AF172=Ge dyfuzyjny pnp=70=-=85=20=-=10=90=TO-44

AF178=Ge dyfuzyjny pnp=większe od 20=180=110=25=25=10=75=TO-12

AF179=Ge dyfuzyjny pnp=większe od 30=-=140=25=25=10=75=TO-12

AF180=Ge dyfuzyjny pnp=większe od 20=-=156=25=25=25=75=TO-12

AF181=Ge dyfuzyjny pnp=większe od 25=większe od 100=156=30=30=20=75=5C4

AF185=Ge dyfuzyjny pnp=większe od 40=80=120=32=32=30=90=TO-5

AF186=Ge dyfuzyjny pnp=większe od 20=-=90=25=25=15=75=TO-12

AF186G=Ge dyfuzyjny pnp=większe od 20=-=90=25=25=15=75=TO-12

AF186W=Ge dyfuzyjny pnp=większe od 20=-=90=25=25=15=75=TO-12

AF187=Ge złączowy pnp=25-60=7=150=18=15=100=85=TO-1

AF188=Ge złączowy pnp=25-60=13=150=18=15=100=85=TO-1

AF189=Ge złączowy pnp=50-150=7=150=18=15=100=85=TO-1

AF190=Ge złączowy pnp=50-150=13=150=18=15=100=85=TO-1

AF192=Ge złączowy pnp=-=2=150=20=-=100=-=TO-18

AF193=Ge dyfuzyjny pnp=35-200=40=100=20=-=10=100=TO-1

AF194=Ge dyfuzyjny pnp=większe od 60=100=80=20=-=10=85=TO-44

AF195=Ge dyfuzyjny pnp=większe od 60=85=80=20=-=10=85=TO-44

AF196=Ge dyfuzyjny pnp=120=większe od 65=80=20=-=10=85=TO-44

AF197=Ge dyfuzyjny pnp=większe od 35=większe od 60=80=20=-=10=85=TO-44

AF198=Ge dyfuzyjny pnp=większe od 60=-=80=20=-=10=85=TO-44

AF200=Ge mesa pnp=większe od 30=-=225=25=25=10=90=18B4

AF200U=Ge mesa pnp=większe od 30=-=60=25=-=10=90=TO-72

AF200U=Si npn=większe od 10=60=75W=-=60=10A=-=-

AF201=Ge mesa pnp=większe od 30=-=225=25=25=10=90=18B4

AF201U=Ge mesa pnp=większe od 20=-=60=25=-=10=90=TO-72

AF201U=Si npn=większe od 10=60=115W=-=60=20A=-=-

AF202=Ge mesa pnp=większe od 20=-=225=25=25=30=90=18B4

AF202L=Ge mesa pnp=większe od 25=-=225=32=32=30=90=18B4

AF202S=Ge mesa pnp=większe od 20=-=225=32=32=30=90=18B4

AF238=Ge złączowy pnp=-=7=200=15=10=200=85=TO-5

AF239=Ge złączowy pnp=10=8=200=15=10=200=85=TO-5

AF239=Ge mesa pnp=większe od 10=700=60=20=15=10=90=18A4

AF239=PNP=-=700MHz=-=-=20V=-=-=-

AF239=Si npn=większe od 5=7,5=100W=-=450=10A=-=-

AF239S=Ge mesa pnp=większe od 10=780=60=20=15=10=90=18A4

AF239S=Si npn=większe od 5=7,5=100W=-=525=10A=-=-

AF240=Ge mesa pnp=większe od 10=500=60=20=15=10=90=18A4

AF240=Ge złączowy pnp=-=11=200=15=10=200=85=TO-5

AF240=PNP=-=500MHz=-=-=-=-=-=-

AF240=Si npn=większe od 5=7,5=125W=-=450=16A=-=-

AF241=Ge złączowy pnp=-=12=200=15=10=200=85=TO-5

AF251=Ge pnp=30=750=90=20=15=10=90=Ku

AF252=Ge pnp=większe od 10=650=90=20=15=10=90=Ku

AF253=Ge pnp=większe od 10=550=90=20=15=10=90=Ku

AF256=Ge pnp=większe od 10=170=90=25=19=10=90=Ku

AF260=Ge złączowy pnp=25-150=większe od 3=75=15=15=10=-=TO-18

AF260=Ge złączowy pnp=25-150=3-6=100=15=9=5=75=TO-1

AF261=Ge złączowy pnp=50-300=3-15=100=15=9=5=-=TO-1

AF261=Ge złączowy pnp=45-250=większe od 7=75=15=15=10=75=TO-18

AF264=Ge pnp=większe od 10=większe od 170=90=25=18=10=90=-

AF265=Ge złączowy pnp=20-80=większe od 2=85=18=18=100=75=TO-1

AF266=Ge złączowy pnp=50-150=większe od 4,5=125=18=18=100=75=TO-18

AF267=Ge pnp=większe od 10=780=60=20=15=10=90=SOT-37

AF269=Ge pnp=większe od 10=650=60=20=15=10=90=SOT-37

AF271=Ge dyfuzyjny pnp=większe od 20=większe od 20=150=20=20=10=75=TO-18

AF272=Ge dyfuzyjny pnp=większe od 20=większe od 35=150=20=20=10=75=TO-18

AF273=Ge dyfuzyjny pnp=20-150=większe od 35=150=20=20=10=75=TO-18

AF279=Ge mesa pnp=większe od 10=780=60=20=15=10=90=TO-50

AF279=Si npn=większe od 5=7,5=125W=-=525=16A=-=-

AF279=PNP=-=-=-=-=20V=.01mA=-=-

AF279S=Si npn=większe od 2,25=7=12,5W=-=700=7,5A=-=-

AF280=Ge dyfuzyjny pnp=25-250=40=60=25=20=10=-=TO-18

AF280=Ge mesa pnp=większe od 10=550=60=20=15=10=90=TO-50

AF280=Si npn=większe od 1,5=-=9W=-=800=2A=-=-

AF280=PNP=-=55MHz=-=-=-=-=-=-

AF280S=Si npn=większe od 1,5=-=9W=-=800=2A=-=-

AF282=Ge dyfuzyjny pnp=40-150=80=60=25=20=10=-=TO-18

AF284=Ge dyfuzyjny pnp=25-150=80=60=20=20=10=-=TO-18

AF289=Si npn=większe od 2,25=7=12,5W=-=700=7,5A=-=-

AF290=Si npn=większe od 50=7,5=100W=-=525=12A=-=-

AF295=Ge złączowy pnp=20-150=5,5=150=30=15=-=-=TO-5

AF296=Ge złączowy pnp=30-150=8=150=30=20=-=-=TO-5

AF297=Ge złączowy pnp=40-150=12=150=30=15=-=-=TO-5

AF298=Ge złączowy pnp=20-100=większe od 7=150=30=15=200=85=TO-5

AF299=Ge złączowy pnp=20-100=9,4=150=30=20=200=85=TO-5

AF306=Ge pnp=10-30=220=60=25=18=15=90=10A3

AF306=PNP=-=500MHz=-=-=-=-=-=-

AF306=Si npn=większe od 50=7,5=100W=-=450=12A=-=-

AF339=Si npn=większe od 50=7,5=125W=-=525=16A=-=-

AF367=Ge pnp=12=800=60=20=15=15=90=SOT-54

AF367=PNP=-=800MHz=-=-=-=-=-=-

AF367=Si npn=większe od 50=7,5=125W=-=450=16A=-=-

AF369=Ge pnp=10,5=550=60=20=15=10=90=SOT-37

AF369=Si npn=większe od 3,5=6=45W=-=375=8A=-=-

AF379=Ge pnp=większe od 25=1250=100=202=13=20=90=TO-50

AF379=PNP=-=1250=-=-=-=-=-=-

AF379=Ge pnp=5=1250=100=20=13=20=90=SOT-37

AF379=Si npn=większe od 3,5=6=45W=-=400=8A=-=-

AF426=Ge pnp=30-300=40=50=20=20=10=75=TO-18

AF427=Ge pnp=30-300=40=50=20=20=10=75=TO-18

AF428=Ge pnp=30-300=40=50=20=20=10=75=TO-18

AF429=Ge pnp=30-300=30=50=20=20=15=75=TO-18

AF430=Ge pnp=20-300=30=50=15=15=10=75=TO-18

AFY10=Ge mesa pnp=60>10=większe od 250=112=30=25=10=90=18A4

AFY10=Ge mesa pnp=60=250=560=30=15=70=90=TO-39

AFY11=Ge mesa pnp=większe od 25=350=560=30=15=70=90 ,=TO-39

AFY12=Ge mesa pnp=25-120=230=112=25=18=10=90=18A4

AFY13=Ge mesa pnp=40-250=większe od 30=60=25=18=50=85=18B4

AFY14=Ge złączowy pnp=większe od 12=większe od 20=200=40=20=250=85=TO-5

AFY15=Ge złączowy pnp=30-65=większe od 6=100=22=18=50=85=1883

AFY18=Ge masa epitaksjalny pnp=40-120=600=560=30=15=100=90=TO-39

AFY19=Ge mesa pnp=większe od 33=większe od 225=800=32=32=150=90=TO-39

AFY29=Ge złączowy pnp=większe od 40=większe od 20=60=25=18=50=85=18B4

AFY34=Ge mesa pnp=większe od 10=3500=-=40=-=20=90=-

AFY37=Ge mesa pnp=większe od 10=600=112=32=32=20=90=18A4

AFY39=Ge mesa pnp=większe od 20=500=225=32=32=30=90=18B4

AFY40=Ge mesa pnp=większe od 10=550=140=32=20=20=90=TO-72

AFY40R=Ge mesa pnp=większe od 10=550=140=20=15=10=90=TO-1

AFY41=Ge mesa pnp=90=650=60=30=25=10=90=TO-72

AFY42=Ge mesa pnp=większe od 10=650=112=30=25=10=90=TO-72

AFY60=Ge złączowy pnp=25-150=większe od 3=75=15=9=10=-=TO-18

AFY61=Ge złączowy pnp=45-250=-=75=15=9=10=-=TO-18

AFY71=Ge dyfuzyjny pnp=20-300=30=55=18=-=10=-=TO-18

AFY77=Ge dyfuzyjny pnp=20-300=35=55=18=-=10=-=TO-18

AFZ10=Ge złączowy pnp=-=większe od 20=150=40=30=250=75=TO-1

AFZ11=Ge dyfuzyjny pnp=większe od 10=większe od 70=50=20=10=10=75=TO-18

AFZ12=Ge dyfuzyjny pnp=większe od 20=większe od 135=50=20=10=10=75=TO-18

AL101=Ge dyfuzyjny pnp=50-150=większe od 5=50W=60=40=10 A=100=TO-3

AL102=PNP=-=-=30W=-=130V=6A=-=-

AL112=Ge dyfuzyjny pnp=20-200=3=10W=130=60=6 A=100=SOT-9

AL112=PNP=-=-=10W=-=130V=6A=-=-

AL113=Ge dyfuzyjny pnp=20-200=3=10W=100=40=6A=100=SOT-9

Al52=Si planarny epitaksjalny npn=240=150=50=20=20=50=175=ерох

ALZ10=Ge złączowy pnp=większe od 40=większe od 20=150=50=30=250=75=spec

ASX13=Ge złączowy pnp=75-180=większe od 10=150=18=(15)=250=90=TO-5

ASY11=Si npn=większe od 3,5=6=50W=-=400=8A=-=-

ASY12=Ge złączowy pnp=większe od 20=15=330=-=32=600=75=-

ASY13=Ge złączowy pnp=większe od 20=15=330=-=60=600=75=-

ASY14=Ge złączowy pnp=20-40=1,5=75=80=40=250=75=-

ASY24=Ge dyfuzyjny pnp=większe od 40=większe od 12=100=50=25=250=85=18B3

ASY24B=Ge dyfuzyjny pnp=większe od 20=większe od 12=100=35=20=250=85=18B3

ASY25=Si npn=większe od 3,5=6=50W=-=375=8A=-=-

ASY26=Ge złączowy pnp=30-80=większe od 4=150=30=15=300=85=TO-5

ASY26=Si npn=większe od 3,5=20=60W=-=400=8A=-=-

ASY26-RT=Si npn=większe od 1k=80=600=-=60=2A=-=-

ASY27=Ge złączowy pnp=50-150=większe od 6=150=25=15=300=85=TO-5

ASY27=Si npn=większe od 4=-=70W=-=800=12A=-=-

ASY27-RT=Si npn=40=6=70W=-=375=8A=-=-

ASY28=Ge złączowy npn=30-80=większe od 1=138=30=15=200=100=TO-5

ASY28=Si npn=większe od 10=większe od 10=60W=-=400=15A=-=-

ASY28-RT=Si npn=większe od 3=-=75W=-=700=16A=-=-

ASY29=Ge złączowy npn=50-150=większe od 6=138=25=15=200=100=TO-5M

ASY29=Si npn=większe od 7,7=większe od 10=60W=-=400=15A=-=-

ASY29-RT=Si npn=większe od 40=100=5W=-=100=1A=-=-

ASY30=Ge złączowy pnp=większe od 20=większe od 12=120=25=12=250=85=TO-1K

ASY31=Ge złączowy pnp=30-80=większe od 4=125=25=20=100=75=TO-1

ASY32=Ge złączowy pnp=50-150=większe od 6=125=25=20=100=75=TO-1

ASY33=Ge pnp=20-200=2=150=30=10=200=-=TO-5

ASY34=Ge pnp=20-220=2=150=15=10=200=-=TO-5

ASY35=Ge pnp=30-300=3=150=30=10=200=-=TO-5

ASY36=Ge pnp=40-300=5=150=30=10=200=-=TO-5

ASY37=Ge pnp=60-250=10=150=30=10=200=-=TO-5

ASY48=Ge złączowy pnp=30-60=1,2=900=64=45=300=90=1A3

ASY49=Ge złączowy pnp=większe od 10=większe od 0,5=150=60=20=-=75=SO-2

ASY50=Ge złączowy pnp=15-80=większe od 0,5=200=20=10=-=75=SO-2

ASY51=Ge złączowy pnp=większe od 25=0,5-4=150=60=40=-=75=SO-2

ASY52=Ge złączowy pnp=większe od 30=większe od 0,5=150=100=20=-=75=SO-2

ASY53=Ge złączowy npn=15-80=większe od 0,5=100=20=10=250=75=SO-2

ASY54=Ge złączowy pnp=20-100=większe od 3=200=30=10=-=75=SO-2

ASY55=Ge złączowy pnp=większe od 5=większe od 8=200=20=5=-=75=SO-2

ASY56=Ge złączowy pnp=-=większe od 2=200=16=10=-=75=SO-2

ASY57=Ge złączowy pnp=25-100=większe od 3,7=200=16=10=-=75=SO-2

ASY58=Ge złączowy pnp=30-135=większe od 7=200=16=10=-=75=SO-2

ASY59=Ge złączowy pnp=50-185=większe od 12=200=16=10=-=75=SO-2

ASY5O=Ge złączowy pnp=25-125=większe od 8=200=20=6=-=75=SO-2

ASY61=Ge złączowy npn=20-100=większe od 3=100=30=12=250=75=SO-2

ASY62=Ge złączowy npn=50-150=większe od 4,5=100=20=15=250=75=SO-2

ASY63=Ge złączowy pnp=35-120=-=200=26=25=-=75=SO-2

ASY64=Ge złączowy pnp=18-100=większe od 1=200=30=20=-=75=SO-2

ASY66=Ge złączowy pnp=15-95=większe od 3=200=20=12=-=75=SO-2

ASY70=Ge złączowy pnp=30-60=1,5=900=32=30=300=90=1A3

ASY71=Ge złączowy pnp=30-125=większe od 0,5=150=100=35=-=75=SO-2

ASY72=Ge złączowy npn=60=większe od 4,5=100=20=6=250=75=SO-2

ASY73=Ge złączowy npn=większe od 20=większe od 4=140=30=15=400=75=TO-5

ASY73=Si npn=większe od 6,25=większe od 10=60W=-=-=15A=-=-

ASY73-RT=Si npn=1>10=większe od 10=60W=-=330=5A=-=-

ASY74=Ge złączowy npn=większe od 35=większe od 6=140=30=15=400=75=TO-5

ASY74=Si npn=większe od 7,7=większe od 10=60W=-=330=15A=-=-

ASY74-RT=Si npn=15-45=10=86W=-=400=10A=-=-

ASY75=Ge złączowy npn=większe od 50=większe od 10=140=30=15=400=75=TO-5

ASY75=Si npn=większe od 6,25=większe od 10=60W=-=330=15A=-=-

ASY75-RT=Si npn=większe od 10=większe od 10=90W=-=400=15A=-=-

ASY76=Ge złączowy pnp=25-130=większe od 0,3=500=40=40=500=85=TO-5

ASY76=Si npn=większe od 5=większe od 10=60W=-=400=15A=-=-

ASY76-RT=Si npn=większe od 7,7=większe od 10=90W=-=400=15A=-=-

ASY77=Ge złączowy pnp=25-130=większe od 0,3=500=60=60=500=85=TO-5

ASY77=Si npn=większe od 5=większe od 10=60W=-=400=15A=-=-

ASY77-RT=Si npn=większe od 7,5=większe od 10=60W=-=150=15A=-=-

ASY78T=Ge złączowy pnp=30-150=większe od 25=125=40=40=400=75=18B4

ASY80=Ge złączowy pnp=60-165=większe od 0,7=500=40=40=500=85=TO-5

ASY80=Si npn=30=6=70W=-=375=8A=-=-

ASY80-RT=Si npn=30=6=70W=-=400=8A=-=-

ASY81=Ge złączowy pnp=30-100=2=150=60=35=500=85=TO-5

ASY82=Ge złączowy pnp=130=1,5=200=26=16=500=75=TO-1

ASY83=Ge złączowy pnp=320=2,5=200=26=16=500=75=TO-1

ASY84=Ge złączowy pnp=130=1,5=200=40=20=500=75=TO-1

ASY85=Ge złączowy pnp=320=2,5=200=40=20=500=75=TO-1

ASY90=Ge złączowy pnp=30-150=5=185=40=40=250=90=TO-1

ASY91=Ge złączowy pnp=30-150=większe od 5=185=25=25=250=90=TO-1

ASZ10=Ge złączowy pnp=większe od 20=większe od 12=150=50=30=250=75=TO-1

ASZ1015=Ge złączowy pnp=15-30=0,25=22,5W=80=60=6A=90=Т-3

ASZ1016=Ge złączowy pnp=35-80=0,25=22,5W=60=48=6A=90=ТО-3

ASZ1016=Si npn=większe od 10=większe od 10=90W=-=330=15A=-=-

ASZ1017=Ge złączowy pnp=20-45=0,25=22,5W=60=48=6 A=90=ТО-3

ASZ1017=Si npn=większe od 5=większe od 10=90W=-=400=15A=-=-

ASZ1018=Ge złączowy pnp=20-65=0,25=22,5 W=80=60=6A=90=ТО-3

ASZ1018=Si npn=większe od 7,7=większe od 10=90W=-=330=15A=-=-

ASZ1018=Si npn=większe od 5=większe od 10=90W=-=400=15A=-=-

ASZ11=Ge złączowy pnp=większe od 23=większe od 3=-=20=20=200=75=TO-1

ASZ12=Ge złączowy pnp=większe od 30=większe od 5,5=-=20=20=200=75=TO-1

ASZ15=Ge złączowy pnp=15-30=0,2=30W=100=60=8A=90=TO-3

ASZ15=Si npn=większe od 15=6=100W=-=400=15A=-=-

ASZ15=PNP=-=-=30W=-=100V=8A=-=-

ASZ16=Ge złączowy pnp=35-80=0,25=30W=60=32=8A=90=TO-3

ASZ16=Si npn=większe od 100=-=60W=-=400=15A=-=-

ASZ17=Ge złączowy pnp=20-45=0,22=30W=60=32=8A=90=ТО-3

ASZ17=Si npn=większe od 100=-=60W=-=330=15A=-=-

ASZ18=Ge złączowy pnp=20-65=0,22=30W=100=32=8A=90=ТО-3

ASZ18=Si npn=większe od 5=-=100W=-=400=10A=-=-

ASZ18=PNP=-=-=30W=-=100V=8A=-=-

ASZ20=Ge dyfuzyjny pnp=większe od 45=większe od 40=60=40=40=25=75=ТО-7

ASZ21=Ge dyfuzyjny pnp=większe od 11,5=większe od 300=60=20=15=30=85=ТО-18

ASZ23=Ge dyfuzyjny pnp=-=-=50=24=-=100=75=ТО-7

ASZ30=Ge złączowy pnp=-=większe od 12=30=50=30=250=-=ТО-1

ASZI015=Si npn=większe od 5=-=100W=-=450=10A=-=-

AT128=Ge złączowy pnp=-=0,7=300=32=32=1 A=75=ТО-1

AT200=Ge dyfuzyjny pnp=-=-=5W=320=60=10A=85=ТО-3

AT201=Ge dyfuzyjny pnp=-=-=10W=200=60=ЗА=85=ТО-3

AT202=Ge dyfuzyjny pnp=-=-=3W=100=60=ЗА=85=ТО-3

AT207=Ge dyfuzyjny pnp=większe od 40=3=9W=60=20=10A=100=ТО-8

AT208=Ge dyfuzyjny pnp=50-110=0,45=30W=100=55=10A=100=ТО-3

AT209=Ge złączowy pnp=30-60=7=180=-=-=250=-=-

AT210=Ge złączowy pnp=240-500=7=180=-=23=250=-=-

AT216=Ge dyfuzyjny pnp .=15-80=2=5W=320=320=10A=90=ТО-3

AT249=Si npn=100-200=175=300=25=25=1 А=175=ТО-18

AT249A=Si npn=125-300=175=300=45=45=1 А=175=ТО-18

AT270=Ge złączowy pnp=25-90=większe od 5=185=40=40=250=90=ТО-1

AT275=Ge złączowy pnp=25-90=większe od 5=185=25=25=250=90=ТО-1

AT311=Si planarny npn=większe od 40=230=200=45=30=30=175=ТО-1

AT312=Si planarny npn=większe od 100=230=200=45=30=30=175=ТО-1

AT313=Si planarny npn=większe od 20=230=200=35=20=20=175=ТО-1

AT314=Si planarny npn=większe od 40=230=200=35=20=30=175=то-1

AT315=Si planarny npn=większe od 40=230=200=35=20=30=175=ТО-1

AT316=Si planarny npn=większe od 100=230=200=35=20=30=174=то-1

AT318=Si planarny npn=większe od 40=230=250=45=30=30=125=ММ12а

AT319=Si planarny npn=40-160=230=250=45=30=30=125=MM12a

AT321=Si planarny npn=100-400=230=250=45=30=30=125=MM12a

AT322=Si planarny npn=większe od 40=230=250=35=20=30=125=MM12a

AT323=Si planarny npn=40-160=230=250=35=20=30=125=MM12a

AT324=Si planarny npn=100-400=230=250=35=20=30=125=MM12a

AT325=Si planarny npn=20-180=230=300=35=20=30=125=MM12a

AT326=Si planarny epitaksjalny npn=60-300=220=250=30=25=30=125=MM12a

AT327=Si planarny epitaksjalny npn=200-1000=220=250=30=25=30=125=MM12a

AT328=Si planarny epitaksjalny npn=200-1000=220=250=30=25=30=125=MM12a

AT329=Si planarny npn=60-300=100=500=20=20=250=125=MM12a

AT3fO=Si planarny npn=większe od 40=230=200=45=30=30=175=ТО-1

AT74=Ge pnp=90=1,5=200=20=20=300=75=ТО-1

AT745=Ge pnp=50=1,5=200=40=35=300=75=ТО-1

AU101=Ge dyfuzyjny pnp=większe od 14=większe od 0,4=10W=120=120=10A=90=TO-3

AU102=Ge dyfuzyjny pnp=większe od 8=większe od 0,4=10W=40=40=10A=90=TO-3

AU103=Ge dyfuzyjny pnp=-=15=10W=155=155=10A=90=TO-3

AU104=Ge dyfuzyjny pnp=większe od 15=15=15W=185=185=12A=90=TO-3

AU107=Ge dyfuzyjny pnp=35-120=2=30W=200=200=10A=90=TO-3

AU108=Ge dyfuzyjny pnp=35-200=2=30W=100=100=10A=90=TO-3

AUY19=Ge złączowy pnp=30-60=0,35=30 W=64=45=ЗА=90=ТО-3

AUY20=Ge złączowy pnp=50-100=0,35=30W=80=60=ЗА=90=ТО-3

AUY21=Ge złączowy pnp=50-100=0,3=36W=65=42=10 А=100=ЗСЗ

AUY38=Ge złączowy pnp=50-110=4=30W=130=70=10А=100=ТО-3

B0648=SDap=większe od 750=7=62,5 W=80(2)=80=8 A(3 A)=150=TO-220

B5V28=Si planarny npn=większe od 30=-=300=100=(100)=100=125=ерох

B5V59=Si planarny epitaksjalny npn=30-140=większe od 250=360=60=30=-=200=TO-18

B817=NPN=-=-=-=-=50V=.5A=-=-

BC100=Si mesa npn=40=większe od 5=590=350=300=150=175=5C3

BC101=Si planarny epitaksjalny pnp=większe od 60=150=-=25=25=-=-=-

BC101=Si planarny npn=25-100=30-80=300=40=30=40=175=TO-18

BC107=Si planarny epitaksjalny npn=125-260=250=300=[50]=45=100=175=TO-18

BC107=Si npn=większe od 5=-=250W=-=450=60A=-=-

BC107=NPN=-=-=.3W=-=50V=.2A=-=TO18

BC1073=Ge złączowy pnp=20-60=1,5=(60 W)=40=40)=10A=75=TO-3

BC107F=Si npn=większe od 5=-=100W=-=400=10A=-=-

BC108=NPN=-=300MHz=.3W=-=30V=.1A=-=-

BC108=NPN=-=300MHz=.3W=-=30V=.1A=-=-

BC108=Si npn=większe od 5=-=100W=-=450=10A=-=-

BC108F=Si npn=większe od 10=większe od 8=250W=-=60=90A=-=-

BC109=Si npn=większe od 10=większe od 8=250W=-=80=70A=-=-

BC109=NPN=-=-=,3W=-=30V=,2A=-=-

BC109P=Si npn=większe od 10=większe od 8=250W=-=125=60A=-=-

BC110=Si npn=większe od 10=większe od 8=250W=-=200=50A=-=-

BC111=Si planarny npn=większe od 60=większe od 50=100=20=-=50=125=TO5

BC112=Si planarny epitaksjalny npn=większe od 100=150=50=20=20=50=125=ерох

BC113=Si planarny npn=200-1000=większe od 40=200=30=25=-=125=ерох

BC113=Si npn=większe od 10=większe od 8=250W=-=250=50A=-=-

BC114=Si planarny npn=200-100=większe od 60=200=30=25=-=125=ерох

BC114=Si npn=większe od 8=większe od 8=250W=-=325=40A=-=-

BC115=Si planarny npn=100-400=80=300=40=30=200=125=ерох

BC115=Si npn=większe od 8=większe od 8=250W=-=400=30A=-=-

BC116=Si npn=większe od 8=większe od 8=250W=-=500=20A=-=-

BC116A=Si planarny epitaksjalny pnp=80-240=większe od 200=300=45=40=-=125=ерох

BC116A=Si npn=większe od 5=-=100W=-=400=10A=-=-

BC117=Si planarny npn=mniejsze od 25=mniejsze od 40=300=120=120=-=125=ерох

BC118=Si planarny npn=40-160=mniejsze od 200=200=45=45=~=125=ерох

BC119=Si npn=większe od 5=-=100W=-=450=10A=-=-

BC119=NPN=-=-=.8W=-=60V=1A=-=-

BC121=Si npn=większe od 5=-=125W=-=400=20A=-=-

BC122=Si npn=większe od 5=-=125W=-=450=20A=-=-

BC123=Si npn=większe od 5=-=150W=-=400=30A=-=-

BC125=Si npn=większe od 5=-=150W=-=450=30A=-=-

BC125A=Si npn=10-80=20=100W=-=350=10A=-=-

BC125B=Si npn=15-40=20=125W=-=400=10A=-=-

BC126=Si planarny epitaksjalny pnp=30-120=200=! 300=35=30=600=125=ерох

BC126=Si npn=10-80=20=100W=-=350=10A=-=-

BC126A=Si npn=15-40=20=125W=-=400=10A=-=-

BC127=Si planarny npn=mniejsze od 60=mniejsze od 30=75=25=20=-=125=ерох

BC128=Si planarny npn=mniejsze od 150=mniejsze od 30=100=25=20=-=125=ерох

BC129=Si planarny epitaksjalny npn=125-260=250=135=50=45=100=125=TO-18

BC130=Si planarny epitaksjalny npn=125-260=250=135=30=20=100=125=ТО-18

BC131=Si planarny epitaksjalny npn=240-500=300=135=30=20=100=125=ТО-18

BC132=Si npn=15-40=20=125W=-=450=10A=-=-

BC134=Si planarny npn=mniejsze od 400=mniejsze od 200=200=45=45=-=125=ерох

BC139=Si npn=większe od 5=-=125W=-=400=10A=-=-

BC140=NPN=-=-=.75W=-=40V=1A=-=TO-5

BC140=Si npn=większe od 8=-=125W=-=400=15A=-=-

BC141=Si npn=większe od 8=-=125W=-=400=15A=-=-

BC141=NPN=-=-=.75W=-=60V=1A=-=TO5

BC142=Si npn=większe od 8=-=125W=-=450=15A=-=-

BC142=NPN=-=-=.8W=-=80V=1A=-=-

BC143=Si npn=większe od 10=większe od 8=150W=-=60=40A=-=-

BC143=NPN=-=-=.7W=-=60V=1A=-=-

BC146=NPN=-=-=-=-=20V=50mA=-=-

BC146=Si npn=większe od 10=większe od 8=150W=-=80=30A=-=-

BC147=Si npn=większe od 6=-=175W=-=400=30A=-=-

BC148=Si npn=większe od 7=-=175W=-=400=30A=-=-

BC149=Si npn=większe od 7=-=175-W=-=450=30A=-=-

BC149=-=-=-=.3W=-=25V=.1A=-=-

BC153=Si npn=większe od 100=-=90W=-=200=15A=-=-

BC154=Si npn=większe od 100=-=90W=-=200=15A=-=-

BC155=Si planarny epitaksjalny npn=85-220=większe od 50=50=5=5=-=125=ерох

BC156=Si planarny epitaksjalny npn=470-900=większe od 50=50=5=5=-=125=ерох

BC157=Si planarny epitaksjalny pnp=50-100=130=300=45=50=100=150=SOT-25

BC157=Si npn=większe od 200=-=80W=-=600=16A=-=-

BC158=Si planarny epitaksjalny pnp=-=130=300=25=30=100=150=SOT-25

BC158=Si npn=większe od 200=-=80W=-=800=16A=-=-

BC158=PNP=-=-=.3W=-=25V=.1A=-=-

BC159=Si planarny epitaksjalny pnp=240-500=130=300=20=25=50=150=SOT-25

BC159=Si npn=50=-=50W=-=400=3A=-=-

BC160=Si planarny epitaksjalny pnp=40-100=większe od 50=750=40=40=1 А=175=ТО-39

BC160=PNP=-=-=.75W=-=40V=1A=-=TO5

BC160=Si npn=50=-=50W=-=450=3A=-=-

BC161=Si planarny epitaksjalny pnp=-=większe od 50=750=60=60=1 А=175=ТО-39

BC161=PNP=-=B40-250=.75W=-=60V=1A=-=TO5

BC161=Si npn=większe od 5=-=125W=-=400=20A=-=-

BC167=Si planarny epitaksjalny npn=125-260=większe od 150=220=-=45[50]=100=150=ТО-92

BC167=Si npn=większe od 20=większe od 30=62,5W=-=120=7A=-=-

BC168=Si planarny epitaksjalny npn=125-260=większe od 150=220=-=20[30]=100=150=ТО-92

BC168=Si npn=większe od 20=większe od 30=62,5W=-=200=7A=-=-

BC169=Si planarny epitaksjalny npn=240-500=większe od 150=220=-=20[30]=50=150=ТО-92

BC169=Si npn=większe od 10=większe od 8=150W=-=125=30A=-=-

BC170=Si planarny epitaksjalny npn=35-100=100=200=20=20=100=125=ТО-92

BC170=Si npn=większe od 5=-=125W=-=450=20A=-=-

BC171=Si planarny epitaksjalny npn=125-260=większe od 150=200=45=45=100=125=ТО-92

BC171=Si npn=większe od 10=większe od 8=150W=-=125=30A=-=-

BC171=NPN=-=-=-=-=-=-=-=-

BC171=NPN=-=B125-500=-=-=45V=.1A=-=TO92

BC172=Si planarny epitaksjalny npn=125-260=większe od 150=200=20=20=100=125=ТО-92

BC172=NPN=-=-=.3W=-=25V=.1A=-=TO92

BC172=Si npn=większe od 10=większe od 8=150W=-=200=25A=-=-

BC173=Si planarny epitaksjalny npn=240-500=większe od 150=200=20=20=100=125=ТО-92

BC173=NPN=-=-=-=-=-=-=-=-

BC173=Si npn=większe od 10=większe od 8=150W=-=160=25A=-=-

BC174=Si planarny epitaksjalny npn=240-500=200=300=70=64=100=125=ТО-92

BC174=NPN=-=B125-500=.3W=-=64V=100mA=-=TO92

BC174=Si npn=większe od 10=-=150W=-=250=25A=-=-

BC177=Si planarny epitaksjalny pnp=50-100=130=300=45=45[50]=100=175=ТО-18

BC177=Si npn=większe od 8=większe od 8=150W=-=325=20A=-=-

BC177=50V=-=130MHZ=.3W=-=PNP=.1A=-=-

BC177P=Si npn=większe od 8=-=150W=-=400=15A=-=-

BC178=Si planarny epitaksjalny pnp=240-500=130=300=20=25[30]=100=175=ТО-18

BC178=PNP=-=-=.3W=-=30V=.2A=-=TO18

BC178=Si npn=większe od 8=-=150W=-=500=10A=-=-

BC178P=Si npn=większe od 15=-=100W=-=200=5A=-=-

BC179=Si planarny epitaksjalny pnp=240-500=130=300=20=20[25]=50=175=ТО-18

BC179=Si npn=większe od 20=większe od 2,5=150W=-=150=30A=-=-

BC179=PNP=-=-=.3W=-=30V=.2A=-=-

BC179P=Si npn=większe od 7=większe od 3=120W=-=200=12A=-=-

BC180=Si planarny epitaksjalny npn=220=180=360=45=45=500=175=ТО-98

BC181=Si npn=większe od 10=większe od 8=350W=-=125=60A=-=-

BC181A=Si npn=20-60=większe od 50=140W=-=125=40A=-=-

BC182=Si planarny epitaksjalny npn=125-260=większe od 150=300=60=50=200=150=ерох

BC182=Si npn=większe od 10=większe od 8=350W=-=200=50A=-=-

BC182F=Si npn=większe od 10=większe od 8=350W=-=250=50A=-=-

BC182K=Si planarny epitaksjalny npn=100-480=większe od 150=300=60=50=-=125=TO-106

BC182K=Si npn=większe od 8=-=350W=-=325=40A=-=-

BC182L=Si planarny epitaksjalny npn=-=-=-=-=-=-=-=-

BC182L=Si npn=większe od 8=-=350W=-=400=30A=-=-

BC183=Si planarny epitaksjalny npn=125-260=większe od 150=300=45=30=100=-=ерох

BC183=Si npn=większe od 8=-=350W=-=500=20=-=-

BC183K=Si planarny epitaksjalny npn=100-850=większe od 150=300=45=30=-=125=TO-106

BC183K=Si npn=większe od 150=-=90W=-=400=15A=-=-

BC183L=Si planarny epitaksjalny npn=450-900=-=-=-=-=-=-=ерох

BC183L=Si npn=40-150=większe od 70=20W=-=60=5A=-=-

BC183P=Si npn=większe od 20=-=35W=-=400=15A=-=-

BC184=Si planarny epitaksjalny npn=240-500=większe od 150=300=45=30=100=-=ерох

BC184=Si npn=większe od 8=-=400W=-=400=60A=-=-

BC184K=Si planarny epitaksjalny npn=większe od 250=większe od 150=300=45=30=-=125=ТО-106

BC184K=Si npn=większe od 8=-=120W=-=90=40A=-=-

BC184L=Si planarny epitaksjalny npn=450-900=-=-=-=-=-=-=ерох

BC184L=Si npn=większe od 8=-=120W=-=125=28A=-=-

BC184P'=Si npn=większe od 8=-=120W=-=200=20A=-=-

BC186=Si planarny epitaksjalny pnp=35-175=większe od 50=300=40=25=100=175=ТО-18

BC186=Si npn=większe od 8=-=120W=-=160=25A=-=-

BC187=Si planarny epitaksjalny pnp=65-325=większe od 50=300=30=25=100=175=ТО-18

BC187=Si npn=większe od 8=-=120W=-=250=15A=-=-

BC190=Si planarny epitaksjalny npn=125-260=-=зоо=-=64=100=175=ТО-18

BC190=NPN=-=250MHz=.3W=-=64V=.1A=-=TO18

BC190=Si npn=większe od 8=-=120W=-=325=12A=-=-

BC192=Si planarny epitaksjalny pnp=60-180=większe od 100=200=25=25=500=125=ТО-92

BC194=Si planarny epitaksjalny npn=40-250=większe od 250=100=40=25=800=125=ТОМ-13

BC197=Si planarny epitaksjalny npn=125-260=300=50=50=45=100=125=ТОМ-13

BC198=Si planarny epitaksjalny npn=125-260=300=50=30=20=100=125=ТОМ-13

BC199=Si planarny epitaksjalny npn=240-500=300=50=30=20=100=125=том-13

BC200=Si npn=większe od 8=-=120W=-=400=10A=-=-

BC200=Si planarny epitaksjalny pnp=100-400=100=50=20(0,7)=20=50(500)=125=SOT-42

BC201=Si planarny epitaksjalny pnp=40-100=100=260=5=5=75=150=U-32

BC201=Si npn=większe od 8=-=120W=-=500=7A=-=-

BC202=Si planarny epitaksjalny pnp=160-400=100=260=30=20=75=150=U-32

BC202=Si npn=większe od 5=-=65W=-=400=5A=-=-

BC203=Si planarny epitaksjalny pnp=50-260=100=260=45=30=75=150=U-32

BC203=Si npn=większe od 5=-=175W=-=400=30A=-=-

BC204=Si planarny epitaksjalny pnp=50-100=130=300=50=45=100=125=RO-110

BC204=Si npn=większe od 5=-=82W=-=400=12A=-=-

BC205=Si planarny epitaksjalny pnp=240-500=130=300=30=25=100=125=RO-110

BC205=Si npn=większe od 5=-=82W=-=450=12A=-=-

BC206=Si planarny epitaksjalny pnp=240-500=130=300=25=20=100=125=RO-110

BC206=Si npn=większe od 5=-=95W=-=400=16A=-=-

BC207=Si planarny epitaksjalny npn=125-260=większe od 150=300=50=45=100=125=RO-110

BC207=Si npn=większe od 5=-=95W=-=450=16A=-=-

BC208=Si planarny epitaksjalny npn=125-260=większe od 150=300=30=20=100=125=RO-110

BC208=Si npn=większe od 10=-=10W=-=90=3,5A=-=-

BC209=Si planarny epitaksjalny npn=240- 500=większe od 150=300=30=20=100=125=RO-110

BC209=Si npn=większe od 10=-=10W=-=125=3,5A=-=-

BC210=Si planarny epitaksjalny npn=20-120=większe od 100=450=50=25=700=175=TO-18

BC210A=Si planarny epitaksjalny npn=20-120=większe od 100=800=50=25=700=175=TO-5

BC211=Si planarny epitaksjalny npn=większe od 50=40=800=80=40=1 A=175=TO-5

BC211=NPN=-=300MHz=.8W=-=80V=1A=-=-

BC211=Si npn=większe od 10=-=10W=-=200=3,5A=-=-

BC211A=Si=-=większe od 8=10W=-=160=3,5A=-=-

BC211A=NPN=-=300MHz=.8W=-=100V=1A=-=-

BC212=Si planarny epitaksjalny pnp=100-300=200=300=60=50=200=150=ерох

BC212=Si npn=większe od 10=większe od 8=10W=-=250=3,5A=-=-

BC212=PNP=-=-=.3W=-=50V=.2A=-=-

BC212F=Si npn=większe od 10=większe od 8=10W=-=325=3A=-=-

BC212K=Si planarny epitaksjalny pnp=większe od 60=większe od 200=300=60=50=-=125=TO-106

BC212K=Si npn=większe od 10=większe od 8=10W=-=400=2A=-=-

BC212L=Si planarny epitaksjalny pnp=200-400=200=300=60=50=200=125=TO-92

BC212L=Si npn=większe od 10=większe od 8=10W=-=500=1,5A=-=-

BC213=Si planarny epitaksjalny pnp=80-400=200=300=45=30=200=125=ерох

BC213=PNP=-=-=.3W=-=30V=.2A=-=-

BC213=Si npn=20-60 >=8 7=0W=9=0 1=2A=-=-

BC213K=Si planarny epitaksjalny pnp=większe od 80=większe od 200=300=45=305=-=125=TO-106

BC213K=Si npn=20-60=większe od 8=70W=-=125=10A=-=-

BC213L=Si planarny epitaksjalny pnp=80-400=200=300=45=30=200=125=TO-92

BC213L=Si npn=20-60=większe od 8=70W=-=200=9A=-=-

BC213P=Si npn=20-60=większe od 8=70W=-=250=8A=-=-

BC214=Si planarny epitaksjalny pnp=140-400=200=300=45=30=200=125=ерох

BC214=Si npn=20-60=większe od 8=70W=-=325=6A=-=-

BC214F=Si npn=20-60=większe od 8=70W=-=400=5A=-=-

BC214K=Si planarny epitaksjalny pnp=140-400=większe od 200=300=45=30=-=125=TO-106

BC214K=Si npn=20-60=większe od 8=70W=-=500=4A=-=-

BC214L=Si planarny epitaksjalny pnp=140-400=200=300=45=30=200=125=TO-92

BC214L=Si pnp=10-150=większe od 20=35W=-=150=5A=-=-

BC215=Si planarny epitaksjalny pnp=40-120=większe od 150=400=50=30=600=200=TO-18

BC218=Si planarny pnp=większe od 50=większe od 200=300=30=30=-=200=TO-18

BC218A=Si planarny pnp=większe od 50=większe od 200=300=45=45=-=200=TO-18

BC219S=Si planarny epitaksjalny npn=większe od 100=większe od 40=800=60=30=1 A=200=TO-39

BC21A=Si planarny pnp=30-120=większe od 200=300=40=30=600=175=TO-18

BC220=Si planarny epitaksjalny npn=większe od 100=20=200=30=25=50=125=~TO-18

BC221=Si planarny epitaksjalny pnp=125=100=300=30=30=500=125=TO-105

BC222=Si planarny epitaksjalny npn=130=100=300=30=30=500=125=TO-105

BC223=Si planarny epitaksjalny npn=100-300=-=360=50=30=400=150=TO-92

BC223=Si npn=10-150=większe od 10=35W=-=150=5A=-=-

BC224=Si planarny epitaksjalny pnp=150-800=-=200=30=30=30=150=TO-92

BC224=Si npn=50-120=-=40W=-=80=5A=-=-

BC225=Si planarny epitaksjalny npn=większe od 90=70=200=40=40=100=125=ерох

BC225=Si planarny epitaksjalny npn .=większe od 30=większe od 40=300=-=30.=1 A=200=TO-39

BC225=Si pnp=50-120=-=40W=-=80=5A=-=-

BC226=Si planarny epitaksjalny pnp=80-450=większe od 200=300=30=20=600=175=TO-18

BC226A=Si planarny epitaksjalny pnp=80-450=większe od 200=300=40=30=600=175=TO-1S

BC231=Si planarny epitaksjalny pnp=100-450=-=625=40=30=400=150=TO-92

BC231M=Si npn=30=6=100W=-=400=15A=-=-

BC232=Si planarny epitaksjalny npn=100-450=-=625=40=30=400=150=TO-92

BC232=Si npn=30=6=100W=-=450=15A=-=-

BC232M=Si npn=30=6=60W=-=400=8A=-=-

BC234=Si planarny npn=90-180=większe od 200=300=30=30=100=200=TO-18

BC234A=Si planarny npn=90-180=większe od 200=300=45=45=100=200=TO-18

BC235=Si planarny npn=150-400=większe od 200=300=30=30=100=175=TO-18

BC235A=Si planarny npn=150-400=większe od 200=300=45=45=100=175=TO-18

BC236=Si planarny epitaksjalny npn=-=60=300=120=-=50=-=RO-110

BC237=Si planarny epitaksjalny npn=125-260=300=300=50[50]=45=100=150=ерох

BC237=Si npn=30=6=60W=-=450=8A=-=-

BC237=Si npn=50=20=40W=-=400=3A=-=-

BC237=NPN=-=-=.3W=-=50V=.2A=-=-

BC237F=Si npn=50=20=40W=-=450=3A=-=-

BC238=Si planarny epitaksjalny npn=240-500=300=300=30[30]=20=100=150=ерох

BC238=Si npn=50=20=20W=-=450=1A=-=-

BC238=NPN=-=-=.3W=-=30V=.2A=-=-

BC238=Si npn=50=20=20W=-=400=1A=-=-

BC238P=Si npn=10-70=20=60W=-=350=8A=-=-

BC239=Si planarny epitaksjalny npn=470-900=300=300=30(30]=20=50=150=ерох

BC239=Si npn=20-300=większe od 15=85W=-=120=15A=-=-

BC239=Si npn=większe od 20=50=50W=-=200=15A=-=-

BC239P=Si npn=20-300=większe od 15=85W=-=180=15A=-=-

BC23I=Si npn=20-300=większe od 15=85W=-=230=15A=-=-

BC250=Si planarny npn=35-470=120=300=10=10=100=175=TO-18

BC250=Si planarny epitaksjalny pnp=35-100=180=200=20=20=100=125=TO-92

BC250=Si npn=20-300=większe od 15=85W=-=230=15A=-=-

BC251=Si planarny epitaksjalny pnp=125-260=200=200=45=45=100=125=TO-92

BC251=Si planarny npn=25-70=120=300=18=18=100=175=TO-18

BC251=Si npn=20-200=większe od 15=85W=-=250=15A=-=-

BC251=PNP=-=B125-900=300mW=-=45V=100mA=-=TO92

BC251A=Si planarny npn=35-70=120=300=25=25=100=175=TO-18

BC252=Si planarny epitaksjalny pnp=125-260=200=200=20=20=100=125=TO-92

BC252=Si planarny npn=55-110=120=300=18=18=100=175=TO-18

BC252=-=-=B125-900=.03W=-=25V=.1A=-=TO92

BC252=Si npn=15-75=większe od 5=125W=-=200=8A=-=-

BC252A=Si planarny npn=55-110=120=300=25=25=100=175=TO-18

BC253=Si planarny epitaksjalny pnp=125-260=200=200=20=20=100=125=TO-92

BC253=Si planarny npn=90-180=120=300=18=18=100=175=TO-18

BC253=Si npn=15-75=większe od 5=125W=-=250=8A=-=-

BC253A=Si planarny npn=90-180=120=300=25=25=1oo=175=TO-18

BC254=Si planarny npn=150-300=120=300=18=18=100=175=TO-18

BC254=Si planarny npn=50-600=-=250=100=55=30=150=TO-98

BC254=Si npn=większe od 40=90=7W=-=120=10A=-=-

BC254A=Si planarny npn=150-300=120=300=25=25=100=175=TO-18

BC255=Si planarny npn=235-470=120=300=18=18=100=175=TO-18

BC255=Si planarny npn=50-600=-=625=100=55=30=150=TO-98

BC255=Si npn=większe od 40=90=7W=-=170=10A=-=-

BC255A=Si planarny npn=235-470=120=300=25=25=100=175=TO-18

BC256=Si planarny epitaksjalny npn=125-260=200=200=64=64=100=125=TO-92

BC256=Si npn=większe od 40=większe od 50=7W=-=200=2A=-=-

BC256=PNP=-=B125-500=.3W=-=64V=.1A=-=TO92

BC257=Si planarny epitaksjalny pnp=75-150=130=300=45=45[50]=100=150=TO-92

BC257=Si npn=większe od 20=13=95W=-=250=17A=-=-

BC258=Si planarny epitaksjalny pnp=75-150=130=300=25=25[30]=100=150=TO-92

BC258=Si npn=40-250=większe od 50=7W=-=60=5A=-=-

BC259=Si planarny epitaksjalny pnp=125-260=130=300=20=20 [25]=50=150=TO-92

BC259=Si npn=większe od 15=6=100W=-=400=15A=-=-

BC260=Si planarny epitaksjalny pnp=35-100=180=300=20=20=100=175=TO-18

BC260=Si npn=większe od 15=6=100W=-=325=15A=-=-

BC261=Si planarny epitaksjalny pnp=125-260=200=300=45=45=100=175=TO-18

BC261=-=-=B125-900=.3W=-=45V=.1A=-=TO18

BC261=Si npn=większe od 15=6=100W=-=200=15A=-=-

BC262=Si planarny epitaksjalny pnp=-=200=300=20=20=100=175=TO-18

BC262=PNP=-=B125-900=.3W=-=25V=.1A=-=TO18

BC262=Si npn=większe od 15=6=75W=-=400=15A=-=-

BC263=Si planarny epitaksjalny pnp=-=200=300=20=20=100=175=TO-18

BC263=Si npn=większe od 15=6=75W=-=325=15A=-=-

BC264=N=-=-=300mW=-=30V=12mA=-=-

BC264=Si npn=większe od 15=6=75W=-=200=15A=-=-

BC264L=Si npn=większe od 1,5=-=40W=-=2,2k=2A=-=-

BC266=Si planarny epitaksjalny pnp=125-260=200=300=64=64=100=175=TO-18

BC266=PNP=-=B125-500=.3W=-=64V=.1A=-=TO18

BC266=Si npn=większe od 40=60=20W=-=60=5A=-=-

BC267=Si planarny epitaksjalny npn=-=175=300=45=45=1 A=175=TO-18

BC268=Si planarny epitaksjalny npn=-=175=300=25=25=1 A=175=TO-18

BC269=PNP=-=-=.3W=-=25V=.1A=-=TO18

BC270=Si planarny epitaksjalny npn=40-150=150=300=25=25=-=175=TO-18

BC271=Si planarny epitaksjalny npn=100-200=175=300=25=25=-=175=TO-18

BC272=Si planarny epitaksjalny npn=125-300=175=300=45=45=-=175=TO-18

BC274=Si planarny epitaksjalny pnp=50-100=130=300=50=45=100=125=ерох

BC275=Si planarny epitaksjalny pnp=240-500=130=300=30=25=100=125=ерох

BC276=Si planarny epitaksjalny pnp=240-500=130=300=25=20=100=125=ерох

BC277=Si planarny epitaksjalny npn=125-260=większe od 150=300=45=45=100=125=ерох

BC278=Si planarny epitaksjalny npn=125-260=-=300=20=20=100=125=ерох

BC279=Si planarny epitaksjalny npn=240-500=150=300=20=20=100=125=ерох

BC286=Si planarny epitaksjalny npn=20-180=100=800=70=60=1 A=200=ТО-5

BC286=Si npn=większe od 40=60=24W=-=60=7,5A=-=-

BC287=Si planarny epitaksjalny pnp=20-200=200=800=60=60=1 A=200=TO-5

BC287=Si npn=większe od 40=60=30W=-=60=10A=-=-

BC289=Si planarny npn=100-600=-=360=45=40=100=200=18A3

BC290=Si planarny npn=200-1000=-=360=45=40=100=200=18A3

BC292=Si epitaksjalny pnp=100-300=-=360=45=45=200=200=18A3

BC293=Si epitaksjalny pnp=30-200=80=7W=80=60=5A=200=TO-39

BC295=Si planarny npn=większe od 60=większe od 60=200=30=30=50=125=ерох

BC297=Si planarny epitaksjalny npn=75-150=150=375=50=45=1 A=175=TO-18

BC297=Si npn=większe od 50=większe od 45=62,5W=-=100=15A=-=-

BC298=Si planarny epitaksjalny npn=75-150=150=375=30=25=1 A=175=TO-18

BC298.=Si npn=większe od 30=większe od 45=62,5W=-=150=15A=-=-

BC2C9=Si planarny epitaksjalny npn=240-500=175=300=25=25=1 A=175=TO-18

BC300=Si planarny epitaksjalny npn=90-80=120=850=120=80=500=175=TO-39

BC300=Si npn=większe od 30=większe od 45=62,5W=-=150=15A=-=-

BC300=NPN=-=-=.85W=-=120V=.5A=-=-

BC301=Si planarny epitaksjalny npn=-=120=850=90=60=500=175=TO-39

BC301=Si pnp=większe od 40=60=20W=-=60=5A=-=-

BC301=NPN=-=-=.85W=-=90V=1A=-=-

BC302=Si planarny epitaksjalny npn=-=120=850=60=45=500=175=TO-39

BC302=Si pnp=większe od 40=60=24W=-=60=7,5A=-=-

BC302=NPN=-=120MHz=.85W=-=60V=.5A=-=-

BC303=Si planarny epitaksjalny pnp=40-80=75=850=85=60=500=175=TO-39

BC303=PNP=-=-=.85W=-=85V=1A=-=-

BC303=Si pnp=większe od 40=60=30W=-=60=10A=-=-

BC304=Si npn=30-300=większe od 15=2,5=-=325=1A1=-=-

BC304=PNP=-=-=.5W=-=45V=.5A=-=-

BC307=Si npn=30-90=większe od 2,5=-=-=300=10A=-=-

BC307=Si npn=30-90=większe od 2,5=100W=-=200=10A=-=-

BC307F=Si npn=20-80=większe od 2,5=125W=-=400=10A=-=-

BC308=PNP=-=-=.3W=-=25V=.1A=-=-

BC308=Si npn=15-35=większe od 2,5=125W=-=400=10A=-=-

BC308=Si npn=30-90=większe od 2,5=125W=-=400=10A=-=-

BC308P=Si npn=25-100=większe od 2=200W=-=90=30A=-=-

BC309=Si pnp=większe od 750=-=90W=-=60=8A=-=-

BC309=Si pnp=większe od 750=-=90W=-=80=8A=-=-

BC309P=Si npn=większe od 750=-=90W=-=60=8A=-=-

BC313=Si npn=większe od 750=-=90W=-=80=8A=-=-

BC313=PNP=-=200MHz=.8W=-=60V=1A=-=-

BC313A=Si pnp=większe od 1000=większe od 1=150W=-=60=10A=-=-

BC315=Si planarny epitaksjalny pnp=100-350=większe od 200=300=45=35=100=150=ерох

BC315=Si pnp=większe od 1000=większe od 1=150W=-=80=10A=-=-

BC317=Si pnp=20-70=większe od 4=150W=-=60=15A=-=-

BC318=Si pnp=20-70=większe od 2,2=150W=-=60=15A=-=-

BC319=Si npn=większe od 1000=większe od 1=150W=-=60=10A=-=-

BC320=Si npn=większe od 1000=większe od 1=150W=-=80=10A=-=-

BC321=Si npn=większe od 25=-=125W=-=250=5A=-=-

BC322=Si npn=większe od 30=-=125W=-=325=5A=-=-

BC323=Si npn=większe od 50=-=100W=-=300=7A=-=-

BC325=Si npn=większe od 50=-=100W=-=350=7A=-=-

BC326=Si pnp=większe od 1000=-=150W=-=60=16A=-=-

BC327=Si pnp=większe od 1000=-=150W=-=80=16A=-=-

BC327=PNP=-=-=.625W=-=50V=.8A=-=-

BC327F=Si pnp=większe od 1000=-=150W=-=100=16A=-=-

BC328=Si npn=większe od 1000=-=150W=-=60=16A=-=-

BC328=Si npn=większe od 1000=-=150W=-=80=16A=-=-

BC328=PNP=-=-=.625W=-=30V=.8A=-=-

BC328P=Si npn=większe od 1000=-=150W=-=100=16A=-=-

BC329=Si pnp=25-100=większe od 2=200W=-=90=30A=-=-

BC32T=Si pnp=większe od 25=większe od 40=5W=-=200=1A=-=-

BC330=Si pnp=większe od 25=większe od 40=5W=-=300=1A=-=-

BC331=Si pnp=większe od 25=większe od 30=5W=-=400=1A=-=-

BC332=Si pnp=25-180=większe od 30=60W=-=60=7A=-=-

BC333=Si pnp=25-180=większe od 30=60W=-=80=7A=-=-

BC334=Si npn=20-100=większe od 30=150W=-=100=30A=-=-

BC335=Si npn=25-100=większe od 30=140W=-=300=8A=-=-

BC336=Si npn=25-100=większe od 30=N0W=-=400=8A=-=-

BC337=-=-=PEP=.625W=-=50V=.8A=-=-

BC337=Si pnp=25-180=większe od 30=10W=-=60=5A=-=-

BC337P=Si pnp=25-180=większe od 30=10W=-=80=5A=-=-

BC338=NPN=-=PEP=.625W=-=30V=.8A=-=-

BC338=Si npn=50-600=większe od 10=175W=-=400=30A=-=-

BC338=Si npn=50-600=większe od 10=175W=-=350=30A=-=-

BC338P=Si npn=40-500=większe od 10=150W=-=350=20A=-=-

BC33T=Si npn=40-500=większe od 10=150W=-=400=20A=-=-

BC340=Si npn=50-600=większe od 10=175W=-=350=30A=-=-

BC340=NPN=-=TO5=.8A=-=40V=.5A=-=TO5

BC341=Si npn=50-600=większe od 10=175W=-=400=30A=-=-

BC341=NPN=-=B40-160=.8W=-=60V=.5A=-=TO5

BC342=Si npn=40-500=większe od 10=150W=-=350=20A=-=-

BC343=Si npn=40-500=większe od 10=150W=-=400=20A=-=-

BC344=Si npn=30-300=większe od 10=175W=-=450=30A=-=-

BC345=Si npn=30-300=większe od 10=175W=-=500=30A=-=-

BC347=Si pnp=większe od 1k=większe od 4=200W=-=60=30A=-=-

BC348=Si npn=większe od 5=-=175W=-=450=30A=-=-

BC349=Si npn=większe od 1k=większe od 4=200W=-=60=30A=-=-

BC350=Si pnp=większe od 1k=większe od 4=200W=-=90=30A=-=-

BC351=P=110-220=125=300=30=30=100=135=ТО-92

BC351=Si npn=większe od 1k=większe od 4=200W=-=90=30A=-=-

BC352=Si pnp=większe od 1k=większe od 4=200W=-=120=30A=-=-

BC354=Si npn=większe od 1k=większe od 4=200W=-=120=30A=-=-

BC355=Si npn=1k-18k=-=300W=-=60=100A=-=-

BC357=Si pnp=1k-18k=-=300W=-=60=100A=-=-

BC358=Si npn=1k-18k=-=300W=-=90=100A=-=-

BC358=Si planarny epitaksjalny npn=85-375=100=625=(0,7)=20=1 A (500)=150=SOT-42

BC360=Si pnp=1k-18k=-=300W=-=90=100A=-=-

BC360=PNP=-=B40-250=.8W=-=40V=.5A=-=TO5

BC361=Si npn=1k-18k=-=300W=-=120=100A=-=-

BC361=PNP=-=BC313=.8W=-=60V=.5A=-=TO5

BC362=Si pnp=1k-18k=-=300W=-=120=100A=-=-

BC363=Si npn=7=-=75W=-=750=2,5A=-=-

BC364=Si npn=10=4=100W=-=750=5A=-=-

BC365=npn=większe od 80=150=1 W=50=45=2A=135=,,152"

BC365=Si npn=17=-=100W=-=750=8A=-=-

BC366=Si npn=6-30=-=175W=-=400=30A=-=-

BC367=Si npn=8-20=-=150W=-=350=20A=-=-

BC368=NPN=-=-=.8W=-=20V=1A=-=-

BC368=Si npn=8-20=-=150W=-=400=20A=-=-

BC369=PNP=-=-=.8=-=20V=1A=-=-

BC369=Si planarny epitaksjalny pnp=85-375=200=a00=(0,7)=20=1 A (500)=150=SOT54

BC369=Si npn=8-40=-=175W=-=200=30A=-=-

BC372=Si npn=8-40=-=175W=-=250=30A=-=-

BC373=Si npn=10-60=-=175W=-=350=30A=-=-

BC376=PNP=-=150MHz=.625W=-=25V=1A=-=-

BC377=Si npn=10-60=-=175W=-=400=30A=-=-

BC378=Si npn=10-60=-=175W=-=450=30A=-=-

BC381=Si planarny epitaksjalny pnp=większe od 60=-=625=40=25=200=150=ерох

BC382=Si planarny epitaksjalny npn=240-90=większe od 150=300=50=45=100=150=ерох

BC382=Si npn=10-60=-=175W=-=500=30A=-=-

BC383=Si npn=większe od 5=-=250W=-=400=60A=-=-

BC384=Si planarny epitaksjalny npn=240-900=większe od 150=300=45=30=100=150=ерох

BC384=Si npn=15-100=-=300W=-=60=70A=-=-

BC385=Si planarny epitaksjalny npn=125-500=większe od 150=300=45=45=100=150=ерох

BC386=Si planarny epitaksjalny npn=125-900=większe od 150=300=30=20=100=150=ерох

BC393=Si planarny epitaksjalny npn=240-900=większe od 150=300 ,=45=30=100=150=ерох

BC393=Si pnp=15-100=-=300W=-=60=70A=-=-

BC393=PNP=-=-=.04W=-=180V=.01A=-=-

BC394=Si planarny npn=większe od 30=2=400=120=120=-=200=ТО-18

BC394=Si npn=15-100=-=300W=-=80=70A=-=-

BC395=Si planarny epitaksjalny npn=większe od 40=większe od 60=300=80=70=500=125=ерох

BC396=Si planarny epitaksjalny pnp=większe od 35=-=300=80=70=500=125=ерох

BC400=Si planarny pnp=większe od 100=-=200=90=80=50=125=ерох

BC404=Si planarny epitaksjalny pnp=160=-=360=30=80=150=-=ТО-92

BC405=Si planarny epitaksjalny pnp=195=-=360=60=-=150=-=ТО-92

BC407=Si planarny epitaksjalny npn=140=300=-=45=-=-=•125=ТО-106

BC407=Si pnp=15-100=-=300W=-=80=70A=-=-

BC408=Si planarny epitaksjalny npn=290=300=-=20=-=-=125=ТО-106

BC408=Si npn=25-150=-=200W=-=140=15A=-=-

BC409=Si planarny epitaksjalny npn=400=300=-=20=-=-=125,=ТО-106

BC409=Si pnp=25-150=-=200W=-=140=15A=-=-

BC413=Si planarny epitaksjalny npn=240-500=250=300=45=30=100=150=ТО-92

BC413=NPN=-=250V=.3W=-=45V=.1A=-=-

BC413=Si npn=25-150=-=250W=-=140=20A=-=-

BC413=Si pnp=25-150=-=250W=-=140=20A=-=-

BC413P=Si npn=20-100=-=200W=-=250=15A=-=-

BC414=Si planarny epitaksjalny npn=240-500=250=300=50=45=100=150=ТО-92

BC414=Si pnp=20-100=-=200W=-=250=15A=-=-

BC414=Si npn=20-70=-=180W=-=120=15A=-=-

BC414F=Si pnp=20-70=-=180W=-=120=15A=-=-

BC415=Si planarny epitaksjalny pnp=125-260=200=300=45=35=100=150=ТО-92

BC415=PNP=-=-=.3W=-=45V=.1A=-=-

BC415=Si npn=15-60=-=250W=-=200=30A=-=-

BC415F=Si npn=większe od 40=-=30W=-=40=3A=-=-

BC416=Si planarny epitaksjalny pnp=125-260=200=300=50=45=100=150=ТО-92

BC416=Si npn=większe od 25=-=40W=-=40=5A=-=-

BC416=Si pnp=większe od 40=-=30W=-=40=3A=-=-

BC416P=Si pnp=większe od 25=-=40W=-=40=5A=-=-

BC417=Si epitaksjalny pnp=75-260=150=250=50=50=100=125=ТО-106

BC418=Si epitaksjalny pnp=125-260=150=250=30=25=100 200=125=ТО-106

BC419=Si epitaksjalny pnp=125-260=150=250=25=20=100 200=125=TO-106

BC420=Si planarny epitaksjalny pnp=160=-=400=150=150=50=-=TO-18

BC429=Si planarny npn=50-250=-=8W=45=45=1 A=-=SOT-32

BC429=Si pnp=większe od 15=1=65W=-=40=10A=-=-

BC429A=Si planarny npn=50-160=-=8W=60=60=1 A=-=SOT-32

BC429A=Si npn=większe od 30=2=80W=-=250=10A=-=-

BC430=Si planarny pnp=50-250=-=8W=45=45=1 A=-=SOT-32

BC430=Si npn=większe od 30=2=80W=-=250=10A=-=-

BC430A=Si planarny pnp=50-160=-=8W=60=60=1 A=-=SOT-32

BC430A=Si npn=większe od 30=-=80W=-=300=10A=-=-

BC431=Si npn=63-240=100=625=-=60=500=-=TO-92

BC431=NPN=-=-=.5W=-=70V=.8A=-=-

BC431=Si npn=większe od 30=większe od 2=80W=-=300=10A=-=-

BC432=Si pnp=63-240=100=625=-=60=500=-=TO-92

BC432=Si npn=większe od 30=większe od 2=80W=-=350=10A=-=-

BC437=Si npn=większe od 30=-=80W=-=350=10A=-=-

BC438=Si pnp=25-100=-=65W=-=50=5A=-=-

BC439=Si pnp=25-100=-=65W=-=50=5A=-=-

BC440=Si planarny epitaksjalny npn=40-70=większe od 50=1 W=50=40=2A=200=TO-39

BC441=Si planarny epitaksjalny npn=115-250=większe od 50=1 W=75=60=2A=200=TO-39

BC441=NPN=-=-=1W=-=75V=2A=-=-

BC449=NPN=-=-=.625=-=100V=.3A=-=-

BC449=Si npn=45-180=większe od 65=15W=-=25=10A=-=-

BC450=PNP=-=-=.625=-=100V=.3W=-=-

BC450=Si pnp=45-180=większe od 65=15W=-=25=10A=-=-

BC451=Si npn=25-100=-=65W=-=50=5A=-=-

BC452=Si npn=25-100=-=65W=-=50=5A=-=-

BC453=Si npn=40-200=większe od 50=15W=-=40=8A=-=-

BC454=Si npn=40-150=większe od 50=15W=-=40=8A=-=-

BC455=Si npn=większe od 25=większe od 50=15W=-=40=8A=-=-

BC456=Si npn=40-200=większe od 50=15W=-=60=8A=-=-

BC460=Si planarny epitaksjalny pnp=40-70=większe od 50=1 W=50=40=2A=200=T-39

BC460=PNP=-=50MHz=1W=-=50V=2A=-=-

BC460=Si npn=40-150=większe od 50=15W=-=60=8A=-=-

BC461=Si planarny epitaksjalny pnp=115-250=większe od 50=1 W=75=60=2A=200=TO-39

BC461=Si npn=większe od 25=większe od 50=15W=-=60=8A=-=-

BC461=PNP=-=-=1W=-=75V=2A=-=-

BC462=Si pnp=40-200=większe od 50=15W=-=40=8A=-=-

BC463=Si pnp=40-150=większe od 50=15W=-=40=8A=-=-

BC464=Si pnp=większe od 25=większe od 50=15W=-=40=8A=-=-

BC465=Si pnp=40-200=większe od 50=15W=-=60=8A=-=-

BC467=Si pnp=40-150=większe od 50=15W=-=60=8A=-=-

BC468=Si pnp=większe od 25=większe od 50=15W=-=60=8A=-=-

BC469=Si npn=40-200=większe od 40=15W=-=80=8A=-=-

BC477=Si planarny epitaksjalny pnp=50-220=150=360=-=80=150=200=TO-18

BC477=Si npn=40-120=większe od 40=15W=-=80=8A=-=-

BC478=Si planarny epitaksjalny pnp=110-450=150=360=-=40=150=200=TO-18

BC478=Si npn=większe od 25=większe od 40=15W=-=80=8A=-=-

BC479=Si planarny epitaksjalny pnp=200-450=150=360=-=40=150=200=TO-18

BC479=Si npn=40-120=większe od 40=15W=-=100=8A=-=-

BC485=Si npn=większe od 25=większe od 40=15W=-=100=8A=-=-

BC485=NPN=-=200MHz=.625W=-=45V=1A=-=-

BC486=Si pnp=40-200=większe od 40=15W=-=80=8A=-=-

BC487=Si pnp=40-120=większe od 40=15W=-=80=8A=-=-

BC488=Si pnp=większe od 25=większe od 40=15W=-=80=8A=-=-

BC489=Si pnp=40-120=większe od 40=15W=-=100=8A=-=-

BC490=Si pnp=większe od 25=większe od 40=15W=-=100=8A=-=-

BC490A=PNP=-=-=.6W=-=80V=1A=-=-

BC498A=NPN=-=200MHz=.625W=-=80V=1A=-=-

BC507=Si planarny epitaksjalny npn=230=200=360=70=45=200=125=TO-92

BC508=Si planarny epitaksjalny npn=350=200=360=60=35=200=125=TO-92

BC509=Si planarny epitaksjalny npn=350=200=360=60=35=200=125=TO-92

BC512=Si planarny pnp=60-300=-=300=50=45=200=150=ерох

BC512=Si npn=30-240=-=20W=-=300=500=-=-

BC513=Si planarny pnp=80-400=-=300=30=25=200=150=ерох

BC513=Si npn=30-240=-=30W=-=300=500=-=-

BC514=Si planarny pnp=140-400=-=300=30=20=200=150=ерох

BC514=Si npn=25-200=większe od 15=20W=-=150=500=-=-

BC516=Si planarny pnp=większe od 30 000=-=625=40=30=400=150=ерох

BC516=Si npn=25-200=większe od 13=30W=-=150=500=-=-

BC517=Si planarny npn=większe od 30 000=-=625=40=30=400=150=ерох

BC517=Si npn=30-300=większe od 15=20W=-=200=500=-=-

BC517=NPN=-=-=.625W=-=40V=.4A=-=-

BC517=PNP=-=-=.625W=-=40V=.4A=-=-

BC520=Si npn=30-300=-=30W=-=200=500=-=-

BC521=Si pnp=30-240=-=20W=-=300=500=-=-

BC522=Si pnp=większe od 25=-=25W=-=30=7A=-=-

BC523=Si pnp=większe od 25=-=40W=-=30=7A=-=-

BC526=Si pnp=większe od 40=-=40W=-=40=8A=-=-

BC527=Si planarny epitaksjalny npn=100-240=większe od 150=300=45=45=50=150=TO-18

BC527=Si pnp=większe od 40=-=60W=-=40=8A=-=-

BC527=NPN=-=-=-=-=-=-=-=TO18

BC528=Si planarny epitaksjalny npn=400-900=-=300=20=20=50=150=TO-18

BC528=NPN=-=-=-=-=-=-=-=TO18

BC528=Si npn=większe od 25=-=25W=-=30=7A=-=-

BC530=Si npn=większe od 25=-=40W=-=30=7A=-=-

BC531=Si npn=większe od 40=-=40W=-=40=8A=-=-

BC532=Si npn=większe od 40=-=60W=-=40=8A=-=-

BC533=Si pnp=większe od 750=-=40W=-=60=4A=-=-

BC534=Si pnp=większe od 750=-=40W=-=60=4A=-=-

BC535=Si pnp=większe od 750=-=40W=-=80=4A=-=-

BC537=Si pnp=większe od 750=-=40W=-=80=4A=-=-

BC538=Si pnp=większe od 20=-=20W=-=40=1M=-=-

BC546=Si pnp=większe od 20=-=20W=-=80=1,5A=-=-

BC546=Si pnp=większe od 20=-=20W=-=60=1,5A=-=-

BC546=NPN=-=-=.5W=-=80V=.2A=-=-

BC546=Si planarny epitaksjalny npn=110-450=300=500=80(0,25)=65=100(10)=150=SOT-54

BC546P=Si npn=większe od 20=-=20W=-=40=1,5A=-=-

BC547=Si planarny epitaksjalny npn=110-450=300=500=50(0,25)=A5=100(10)=150=SOT-54

BC547=NPN=-=-=.5W=-=50V=.2A=-=-

BC547=Si npn=większe od 20=-=20W=-=60=1,5A=-=-

BC547P=Si npn=większe od 20=-=20W=-=80=1,5A=-=-

BC548=Si planarny epitaksjalny npn=125-260=300=500=-=30=100=150=TO-92

BC548=Si npn=większe od 750=-=40W=-=60=4A=-=-

BC548=NPN=-=-=.5W=-=30V=.2A=-=-

BC548=Si npn=większe od 750=-=40W=-=60=4A=-=-

BC548P=Si npn=większe od 750=-=40W=-=80=4A=-=-

BC549=Si pnp=większe od 750=większe od 1=70W=-=60=5A'=-=-

BC549=Si npn=większe od 750=-=40W=-=80=4A=-=-

BC549=NPN=-=-=.5W=-=30V=.2A=-=-

BC549=Si planarny epitaksjalny npn=240-500=300=500=-=30=100=150=TO-92

BC549P=Si pnp=większe od 750=większe od 1=70W=-=60=5A=-=-

BC54T=Si pnp=większe od 750=większe od 1=70W=-=80=5A=-=-

BC550=Si npn=większe od 750=większe od 1=70W=-=60=5A=-=-

BC550=Si planarny epitaksjalny npn=240-500=300=500=-=45=100=150=TO-92

BC550=Si pnp=większe od 750=większe od 1=70W=-=80=5A=-=-

BC550C=NPN=-=-=.5W=-=50V=.2A=-=-

BC550P=Si npn=większe od 750=większe od 1=70W=-=60=5A=-=-

BC554=Si planarny epitaksjalny pnp=125-260=150=500=-=65=100=150=TO-92

BC556=Si npn=większe od 750=większe od 1=70W=-=80=5A=-=-

BC556=PNP=-=-=.5W=-=60V=.2A=-=-

BC556=Si npn=większe od 750=większe od 1=70W=-=80=5A=-=-

BC556P=Si pnp=20-100=większe od 3=90W=-=40=15A=-=-

BC557=Si planarny epitaksjalny pnp=125-260=150=500=-=45=100=150=TO-92

BC557=Si pnp=20-100=większe od 3=90W=-=60=15A=-=-

BC557=PNP=-=-=.5W=-=50V=.2A=-=-

BC557=PNP=-=180ms=-=-=50V=.1A=-=-

BC557P=Si npn=20-100=większe od 3=90W=-=40=15A=-=-

BC558=PNP=-=-=.5W=-=50V=.2A=-=-

BC558=Si npn=25-200=10=30W=-=350=500=-=-

BC558=Si npn=20-100=większe od 3=90W=-=60=15A=-=-

BC558=Si planarny epitaksjalny pnp=125-260=150=500=-=30=100=150=TO-92

BC558F=Si npn=25-200=10=30W=-=350=500=-=-

BC559=Si planarny epitaksjalny pnp=125-260=150=500=-=30=100=150=TO-92

BC559=Si npn=50-250=10=30W=-=350=500=-=-

BC559=Si npn=50-250=10=30W=-=350=500=-=-

BC559=PNP=-=-=.5W=-=30V=.2A=-=-

BC559F=Si npn=25-100=-=90W=-=60=10A=-=-

BC55T=Si npn=25-100=-=90W=-=60=10A=-=-

BC560=Si pnp=25-100=-=90W=-=60=10A=-=-

BC560=PNP=-=150MHz=.5W=-=50V=.1A=-=-

BC560=Si npn=25-100=-=75W=-=60=10A=-=-

BC560=Si planarny epitaksjalny pnp=125-260=150=500=-=45=100=150=TO-92

BC560P=Si pnp=25-100=-=90W=-=60=10A=-=-

BC582=Si planarny npn=100-480=-=300=50=45=200=150=ерох

BC582=Si pnp=25-100=-=75W=-=60=10A=-=-

BC583=Si planarny npn=100-850=-=300=30=20=200=150=ерох

BC583=Si pnp=20-70=większe od 2=90W=-=60=10A=-=-

BC584=Si planarny npn=większe od 250=-=300=30=20=200=150=ерох

BC584=Si pnp=20-70=większe od 2=90W=-=60=10A=-=-

BC585=Si pnp=20-70=większe od 2=75W=-=60=10A=-=-

BC586=Si npn=20-70=większe od 2=90W=-=60=10A=-=-

BC612=Si npn=20-70=większe od 2=90W=-=60=10A=-=-

BC612L=Si npn=20-70=większe od 2=75W=-=60=10A=-=-

BC617=Si npn=większe od 1k=większe od 20=15W=-=40=6A=-=-

BC618=NPN=-=-=.625W=-=80V=1A=-=-

BC618=Si npn=większe od 1k=większe od 20=15W=-=60=6A=-=-

BC635=Si npn=większe od 1k=większe od 20=15W=-=80=6A=-=-

BC635=Si planarny epitaksjalny npn=40-280=50=1 W=-=45=1 A=150=TO-92

BC636=Si planarny epitaksjalny npn=40-250=50=1 W=-=45=1 A=150=TO-92

BC636=Si pnp=większe od 1k=większe od 20=15W=-=40=6A=-=-

BC636=PNP=-=-=.8W=-=45V=1A=-=-

BC637=Si pnp=większe od 1k=większe od 20=15W=-=60=6A=-=-

BC637=Si planarny epitaksjalny npn=40-160=50=1 W=-=60=1 A=150=TO-92

BC638=Si pnp=większe od 1k=większe od 20=15W=-=80=6A=-=-

BC638=Si planarny epitaksjalny npn=40-160=50=1 W=-=60=1 A=150=TO-92

BC638=PNP=-=-=.8W=-=60V=1A=-=-

BC639=Si planarny epitaksjalny npn=40-160=50=1 W=-=60=1 A=150=TO-92

BC639=Si npn=40-160=większe od 15=15W=-=350=300=-=-

BC639=NPN=-=-=.8W=-=80V=1A=-=-

BC640=PNP=-=-=.8W=-=80V=1A=-=-

BC640=Si planarny epitaksjalny npn=40-160=50=1 W=-=60=1 A=150=TO-92

BC640=Si npn=40-160=większe od 15=15W=-=250=300=-=-

BC650=Si pnp=większe od 1000=większe od 4=75W=-=60=16A=-=-

BC651=Si pnp=większe od 1000=większe od 4=75W=-=80=16A=-=-

BC682=Si pnp=większe od 1000=większe od 4=75W=-=100=16A=-=-

BC682L=Si npn=większe od 1000=większe od 4=75W=-=60=16A=-=-

BC714=Si npn=większe od 1000=większe od 4=75W=-=80=16A=-=-

BC714L=Si npn=większe od 1000=większe od 4=75W=-=100=16A=-=-

BC727=Si npn=5-25=większe od 5=11,5W=-=300=3A=-=-

BC728=Si npn=5-25=większe od 5=5W=-=400=3A=-=-

BC737=Si npn=10-60=większe od 4=75W=-=300=8A=-=-

BC738=Si npn=10-60=większe od 4=75W=-=400=8A=-=-

BC807=PNP=-=100MHz=-=-=50V=.5A=-=-

BC808=PNP=-=SMD=-=-=30V=.5A=-=-

BC818=NPN=-=200MHz=-=-=30V=.5A=-=-

BC846=NPN=-=-=-=-=80V=.8A=-=-

BC847=NPN=-=300MHz=-=-=50V=.1A=-=-

BC848=NPN=-=-=.2W=-=30V=.1A=-=-

BC849=NPN=-=300MHz SMD=-=-=30V=.1A=-=-

BC850=NPN=-=-=-=-=50V=.1A=-=-

BC857=PNP=-=-=.2W=-=45V=.1A=-=-

BC858=PNP=-=-=-=-=30V=.1A=-=-

BC859=PNP=-=150MHz=-=-=30V=.1A=-=-

BC860=PNP=-=-=-=-=50V=.1A=-=-

BC868=NPN=-=60MHz=-=-=25V=1A=-=-

BC875=Si npn=6-30=większe od 4=80W=-=300=16A=-=-

BC875=NPN=-=200MHz=.8W=-=60V=1A=-=-

BC876=PNP=-=-=.8W=-=60V=1A=-=-

BC876=Si npn=6-30=większe od 4=80W=-=400=16A=-=-

BC877=Si npn=6-30=większe od 4=100W=-=300=24A=-=-

BC877=NPN=-=-=.8A=-=80V=1A=-=-

BC878=Si npn=6-30=większe od 4=100W=-=400=24A=-=-

BC879=Si npn=większe od 40=większe od 30=50W=-=120=16A=-=-

BC879=-=-=-=.8W=-=100V=1A=-=-

BC880=PNP=-=-=.8W=-=100V=1A=-=-

BC880=Si pnp=większe od 40=większe od 30=50W=-=120=16A=-=-

BCt75=Si planarny epitaksjalny npn=większe od 540=180=560=35=35=500=175=-

BCV26=Si npn=większe od 40=większe od 30=50W=-=150=16A=-=-

BCV27=Si pnp=większe od 40=większe od 30=50W=-=150=16A=-=-

BCV46=Si pnp=30-400=większe od 4=350=-=24=150=-=-

BCV47=Si pnp=30-400=większe od 4=350=-=35=150=-=-

BCW10=Si planarny npn=50-300=większe od 150=300=25=25=500=125=ерох

BCW11=Si planarny pnp=50-300=większe od 150=300=25=25=500=125=ерох

BCW12=Si planarny npn=50-300=większe od 150=300=35=35=500=125=ерох

BCW13=Si planarny pnp=50-300=większe od 150=300=35=35=500=125=ерох

BCW14=Si planarny npn=100-300=większe od 150=300=35=35=500=125=ерох

BCW15=Si planarny pnp=100-300=większe od 150=300=45=35=500=125=ерох

BCW17=Si planarny pnp=50-300=większe od 150=300=45=45=500=125=ерох

BCW18=Si planarny npn=50-300=większe od 150=300=70=70=500=125=ерох

BCW19=Si planarny pnp=50-300=większe od 150=300=70=70=500=125=ерох

BCW20=Si planarny npn=60-400=większe od 30=250=30=30=500=125=ерох

BCW21=Si planarny pnp=60-400=większe od 30=300=30=30=500=125=ерох

BCW22=Si planarny npn=większe od 60=większe od 30=250=45=45=500=125=ерох

BCW23=Si planarny pnp=większe od 60=większe od 30=250=45=45=500=125=ерох

BCW23=Si npn=większe od 20=większe od 200=350=-=25=200=-=-

BCW28=Si planarny epitaksjalny pnp=40-170=-=625=100=100=100=150=ерох

BCW29=Si planarny epitaksjalny pnp=120-260=150=2C0=30=20=100=125=SOT-23

BCW29R=Si planarny epitaksjalny pnp=120-260=150=110=30=20=100=125=SOT-23

BCW29R=Si npn=20-60=większe od 200=350=-=25=200=-=-

BCW30=Si planarny epitaksjalny pnp=215-500=150=200=30=20=100=125=SOT-23

BCW30=Si npn=30-120=większe od 300=350=-=15=200=-=-

BCW30R=Si planarny epitaksjalny pnp=215-500=150=j 110=30=20=100=125=SOT-23

BCW30R=Si npn=40-120=większe od 2O0=350=-=25=200=-=-

BCW31=Si planarny epitaksjalny npn=110-220=300=! 200=30=20=100=125=SOT-23

BCW31=Si npn=większe od 25=większe od 350=350=-=40=200=-=-

BCW31R=Si planarny epitaksjalny npn=110-220=300=110=30=20=100=125=SOT-23

BCW31R=Si npn=większe od 20=większe od 300=350=-=20=200=-=-

BCW32=Si planarny epitaksjalny npn=100-480=-=225=60=50=200=-=ерох

BCW32=Si planarny epitaksjalny npn=200-450=300=200 30=20=10=0 12=5 SO=T-23

BCW32=Si npn=większe od 20=większe od 6O0=350=-=15=50=-=-

BCW32R=Si planarny epitaksjalny npn=200-450=300=110=30=20=100=125=SOT-32

BCW32R=Si npn=większe od 60=większe od 3=625=-=45=100=-=-

BCW33=Si planarny epitaksjalny npn=420-800=300=200=30=20=100=125=SOT-23

BCW33=Si npn=większe od 150=większe od 45=625=-=60=100=-=-

BCW33R=Si planarny epitaksjalny npn=420-800=300=110=30=20=100=125=SOT-23

BCW33R=Si npn=większe od 60=większe od 30=625=-=45=100=-=-

BCW46=Si planarny epitaksjalny npn=125-500=300=200=80=60=100=150=SOT-33

BCW47=Si planarny epitaksjalny npn=125-500=300=200=50=45=100=150=SOT-33

BCW48=Si planarny epitaksjalny npn=125-900=300=200=30=20=100=150=SOT-33

BCW49=Si planarny epitaksjalny npn=240-900=300=200=30=20=100=150=SOT-33

BCW52=Si planarny epitaksjalny pnp=150-350=-=300=50=30=200=-=ерох

BCW56=Si planarny epitaksjalny pnp=110-220=130=200=80=60=100=150=SOT-33

BCW57=Si planarny epitaksjalny pnp=110-475=130=200=50=45=100=150=SOT-33

BCW58=Si planarny epitaksjalny pnp=110-475=130=200=30=20=100=150=SOT-33

BCW59=Si planarny epitaksjalny pnp=110-475=130=200=30=20=100=150=SOT-33

BCW60=Si planarny npn=120-220=większe od 125=150=-=32=100=150=SOT-33

BCW60=Si npn=większe od 150=większe od 45=625=-=60=100=-=-

BCW60A=Si epitaksjalny pnp=120-630=250=150=-=32=200=150=SOT-23

BCW60R=Si npn=100-300=większe od 250=625=-=30=600=-=-

BCW61=Si planarny pnp=380-630=130=150=-=32=100=150=SOT-33

BCW61=Si npn=100-300=większe od 300=625=-=40=600=-=-

BCW61B=Si epitaksjalny pnp=120-630=180=150=-=32=200=150=SOT-23

BCW61R=Si npn=40-120=większe od 500=350=-=15=500=-=-

BCW62=Si planarny epitaksjalny pnp=60-300=-=225=60=50=200=-=ерох

BCW62=Si npn=większe od 150=100=350=-=60=50=-=-

BCW63=Si planarny epitaksjalny pnp=80-400=-=225=45=30=200=-=ерох

BCW63=Si pnp=100-300=większe od 250=625=-=40=600=-=-

BCW64=Si planarny epitaksjalny pnp=140-400=-=225=45=30=200=-=ерох

BCW64=Si pnp=100-300=większe od 250=625=-=60=600=-=-

BCW65=Si epitaksjalny pnp=120-630=większe od 100=350=-=32=800=150=SOT-23

BCW65=Si npn=większe od 75=-=500=-=25=500=-=-

BCW65D=Si epitaksjalny pnp=63-400=100=350=-=45=800=150=SOT-23

BCW65E=Si epitaksjalny pnp=120-630=100=350=-=32=800=150=SOT-23

BCW65R=Si npn=większe od 180=-=500=-=25=500=-=-

BCW66=Si epitaksjalny pnp=120-630=większe od 100=350=-=45=800=150=SOT-23

BCW66=Si npn=większe od 75=-=500=-=50=500=-=-

BCW66E=Si epitaksjalny pnp=120-630=100=350=-=45=800=150=SOT-23

BCW66R=Si npn=większe od 180=-=500=-=50=500=-=-

BCW67=Si epitaksjalny pnp=63-400=większe od 100=350=-=32=800=150=SOT-23

BCW67=Si npn=20-200=większe od 6O0=350=-=12=50=-=-

BCW67D=Si epitaksjalny pnp=63-400=100=350=-=32=800=150=SOT-23

BCW67R=Si npn=większe od 40=większe od 6=350=-=40=500=-=-

BCW68=Si epitaksjalny pnp=64-400=większe od 100=350=-=45=800=150=SOT-23

BCW68=Si npn=większe od 40=większe od 60=350=-=40="500=-=-

BCW68R=Si npn=większe od 100=większe od 60=350=-=80=500=-=-

BCW69=Si pnp=większe od 30=większe od 100=350=-=25=500=-=-

BCW69R=Si planarny epitaksjalny pnp=120-260=150=200=50=45=100=125=SOT-23

BCW69R=Si pnp=większe od 100=większe od 100=350=-=25=500=-=-

BCW7=Si epitaksjalny pnp=63-400=większe od 100=4,5W=-=32=800=200=TO-39

BCW70=Si planarny epitaksjalny pnp=215-500=200=150=100=45=100=125=SOT-23

BCW70=Si pnp=30-120=większe od 500=350=-=6=80=-=-

BCW70R=Si planarny epitaksjalny pnp=215-500=200=150=100=45=100=125=SOR-23

BCW70R=Si pnp=30-120=większe od 5O0=350=-=12=80=-=-

BCW71=Si planarny epitaksjalny npn=110-220=300=150=100=45=100=125=SOT-23

BCW71=Si npn=30-120=większe od 350=350=-=15=500=-=-

BCW71R=Si npn=40-160=większe od 200=350=-=45=30=-=-

BCW72=Si planarny epitaksjalny npn=200-450=300=150=100=45=100=125=SOT-23

BCW72=Si npn=100-400=większe od 200=350=-=45=30=-=-

BCW72R=Si planarny epitaksjalny npn=200-450=300=150=100=45=100=125=SOT-23

BCW72R=Si pnp=60-300=większe od 100=350=-=25=200=-=-

BCW73=Si epitaksjalny pnp=100-630=większe od 100=450=-=32=800=200=TO-18

BCW73=Si pnp=30-150=większe od 100=350=-=30=200=-=-

BCW74=Si epitaksjalny pnp=100-630=większe od 100=450=-=45=800=200=TO-18

BCW74=Si npn=100-300=większe od 100=350=-=30=600=-=-

BCW75=Si epitaksjalny pnp=63-400=większe od 100=450=-=32=800=200=TO-18

BCW75=Si npn=50-150=większe od 100=350=-=30=600=-=-

BCW76=Si epitaksjalny pnp=63-400=większe od 100=450=-=45=800=200=TO-18

BCW76=Si npn=30-600=większe od 100=350=-=20=600=-=-

BCW77=Si epitaksjalny pnp=100-630=większe od 100=4,5W=-=32=800=200=TO-39

BCW77=Si npn=100-400=-=350=-=30=30=-=-

BCW78=Si epitaksjalny pnp=100-630=większe od 100=4,5W=-=45=800=200=TO-39

BCW78=Si npn=45-660=-=350=-=30=30=-=-

BCW79=Si npn=45-165=-=350=-=30=30=-=-

BCW7JR=Si planarny epitaksjalny npn=110-220=300=150=100=45=100=125=SOT-23

BCW80=Si epitaksjalny pnp=63-400=większe od 100=4,5W=-=45=800=200=TO-39

BCW80=Si npn=90-330=-=350=-=30=30=-=-

BCW82=Si npn=180-660=-=350=-=30=30=-=-

BCW83=Si planarny epitaksjalny npn=100-850=-=225'=45=30=200=-=ерох

BCW83=Si pnp=większe od 50=-=200=-=40=100=-=-

BCW84=Si planarny epitaksjalny npn=240-500=-=225=45=30=200=-=ерох

BCW84=Si pnp=100-300=-=200=-=60=100=-=-

BCW85=Si planarny epitaksjalny pnp=80-300=większe od 200=300=90=60=200=150=ерох

BCW85=Si pnp=250-700=-=200=-=40=100=-=-

BCW86=Si planarny epitaksjalny pnp=150-400=większe od 200=300=70=50=200=150=ерох

BCW86=Si pnp=250-700=-=200=-=60=100=-=-

BCW87=Si epitaksjalny pnp=250-500=125=167=-=45=100=200=-

BCW90=Si planarny epitaksjalny npn=100-400=120=600=-=50=-=125=ерох

BCW90=Si pnp=większe od 15=większe od 500=350=-=6=80=-=-

BCW90K=Si pnp=większe od 15=większe od 700=350=-=12=80=-=-

BCW91=Si planarny epitaksjalny npn=100-300=120=600=-=70=-=125=ерох

BCW91=Si npn=100-500=120=350=-=25=100=-=-

BCW91K=Si npn=większe od 25=większe od 700=350=-=22=100=-=-

BCW92=Si npn=50-100=większe od 250=350=-=30=100=-=-

BCW92K=Si npn=90-180=większe od 250=350=-=30=100=-=-

BCW93=Si planarny epitaksjalny pnp=100-300=120=600=-=70=-=125=ерох

BCW93=Si npn=150-300=większe od 350=350=-=25=100=-=-

BCW93K=Si npn=250-500=390=350=-=25=100=-=-

BCW94=Si planarny epitaksjalny npn=100-400=120=540=-=50=-=125=ерох

BCW94=Si pnp=50-=200=350=-=40=100=-=-

BCW94K=Si pnp=90-180=200=350=-=40=100=-=-

BCW95=Si planarny epitaksjalny npn=100-300=120=540=-=70=-=125=ерох

BCW95=Si pnp=150-300=340=350=-=40=100=-=-

BCW95K=Si pnp=250-500=340=350=-=25=-=-=-

BCW96=Si planarny epitaksjalny pnp=100-300=120=540=-=50=-=125=ерох

BCW96=Si npn=200-400=390=350=-=25=100=-=-

BCW96K=Si npn=300-600=390=350=-=25=100=-=-

BCW97=Si planarny epitaksjalny pnp=100-300=120=540=-=70=-=125=ерох

BCW97=Si pnp=200-400=340=350=-=25=100=-=-

BCW97K=Si pnp=300-600=340=350=-=25=100=-=-

BCWC9=Si epitaksjalny pnp=120-260=150=200=50=45=100=125=SOT-23

BCX17=Si npn=40-120=390=350=-=40=600=-=-

BCX17R=Si npn=90-270=390=350=-=40=600=-=-

BCX18=Si npn=większe od 30=390=350=-=30=600=-=-

BCX18R=Si pnp=40-120=260=350=-=40=600=-=-

BCX19=Si pnp=90-270=260=350=-=40=600=-=-

BCX19R=Si pnp=większe od 30=260=350=-=30=600=-=-

BCX20=Si npn=większe od 20=większe od 500=350=-=20=50=-=-

BCX20R=Si npn=większe od 25=większe od 350=350=-=30=50=-=-

BCX21=Si npn=większe od 25=-=350=-=20=100=-=-

BCX22=Si npn=większe od 25=większe od 700=350=-=20=100=-=-

BCX23=Si npn=większe od 25=większe od 750=350=-=25=50=-=-

BCX24=Si npn=większe od 20=-=625=-=45=100=-=-

BCX25=Si npn=większe od 20=-=625=-=45=100=-=-

BCX26=Si npn=większe od 20=większe od 600=350=-=25=50=-=-

BCX27=Si npn=większe od 20=większe od 600=350=-=25=50=-=-

BCX28=Si npn=większe od 25=większe od 650=350=-=25=50=-=-

BCX29=Si npn=50-200=większe od 60=625=-=25=600=-=-

BCX30=Si npn=50-200=większe od 60=625=-=20=600=-=-

BCX38=Si pnp=50-200=większe od 60=625=-=25=600=-=-

BCX39=Si pnp=50-200=większe od 60=625=-=20=600=-=-

BCX41=Si npn=większe od 30=-=625=-=60=500=-=-

BCX41R=Si npn=większe od 40=większe od 100=350=-=25=100=-=-

BCX42=Si npn=250-700=większe od 200=350=-=40=200=-=-

BCX42R=Si npn=100-300=większe od 150=350=-=60=200=-=-

BCX45=Si npn=100-300=większe od 150=350=-=80=200=-=-

BCX46=Si pnp=100-300=większe od 150=350=-=60=200=-=-

BCX47=Si pnp=100-300=większe od 150=350=-=80=200=-=-

BCX48=Si npn=większe od 50=większe od 100=625=-=60=500=-=-

BCX49=Si npn=większe od 50=większe od 100=625=-=80=500=-=-

BCX51=Si npn=100-600=większe od 30=350=-=50=501=-=-

BCX52=Si npn=40-400=większe od 50=300=-=40=100=-=-

BCX53=Si npn=większe od 20k=większe od 125=625=-=20=500=-=-

BCX54=Si npn=większe od 10k=większe od 125=625=-=30=500=-=-

BCX56=Si npn=większe od 20k=większe od 125=625=-=30=500=-=-

BCX58=Si npn=200-600=większe od 80=350=-=40=100=-=-

BCX58=Si npn=200-600=większe od 100=350=-=40=100=-=-

BCX59=Si npn=500-1500=większe od 100=625=-=45=200=-=-

BCX59=Si npn=40-400=większe od 125=350=-=40=100=-=-

BCX5S=Si npn=większe od 5k=większe od 100=625=-=80=2A=-=-

BCX68=Si npn=większe od 5k=większe od 100=625=-=100=2A=-=-

BCX69=Si npn=większe od 40=większe od 50=625=-=300=500=-=-

BCX70=Si npn=50-200=większe od 50=625=-=200=500=-=-

BCX70R=Si pnp=większe od 50=większe od 100=625=-=60=500=-=-

BCX71=Si pnp=większe od 50=większe od 100=625=-=80=500=-=-

BCX71R=Si pnp=większe od 2k=większe od 125=625=-=20=500=-=-

BCX73=Si pnp=większe od 10k=większe od 125=625=-=30=500=-=-

BCX74=Si pnp=większe od 20k=większe od 125=625=-=30=500=-=-

BCX75=Si pnp=większe od 50000=większe od 100=625=-=30=300=-=-

BCX76=Si pnp=większe od 75000=większe od 100=625=-=30=300=-=-

BCX78=Si pnp=40-400=większe od 125=350=-=40=100=-=-

BCX78=Si pnp=większe od 25=większe od 50=625=-=300=500=-=-

BCX79=Si pnp=30-150=większe od 50=625=-=200=500=-=-

BCX79=Si npn=większe od 25=większe od 40=625=-=200=100=-=-

BCX94=Si npn=większe od 25=większe od 40=350=-=140=50=-=-

BCXSO=Si npn=większe od 25=większe od 40=350=-=100=50=-=-

BCY10=Si złączowy pnp=-=1,5=415=32=32=250=150=TO-1

BCY11=Si złączowy pnp=-=1,5=415=60=60=250=150=TO-1

BCY12=Si złączowy pnp=większe od 10=2=415=32=32=250=150=TO-1

BCY13=Si złączowy pnp=większe od 10=0,4=450=-=60=200=150=RO-23

BCY14=Si złączowy npn=większe od 10=0,4=450=-=100=200=150=RO-23

BCY16=Si złączowy npn=większe od 10=0,4=450=-=100=300=150=RO-23

BCY17=Si złączowy pnp=20-50=1,2=175=30=30=50=150=TO-5

BCY19=Si złączowy pnp=20-50=0,8=175=50=50=50=150=TO-5

BCY20=Si złączowy pnp=10-25=0,5=300=100=100=50=150=TO-5

BCY21=Si złączowy pnp=10-25=0,5=(1250)=50=50=50=150=TO-5

BCY22=Si złączowy pnp=10-25=10,5=(1250)=75=75=50=150=TO-5

BCY23=Si złączowy pnp=20-50=1,5=(500)=30=10=50=150=TO-5

BCY24=Si złączowy pnp=10-25=1=(500)=30=10=50=150=TO-5

BCY25=Si złączowy pnp=40-100=2,5=(500)=30=10=50=150=TO-5

BCY26=Si złączowy pnp=10-25=0,6=(1250)=30=30=50=150=TO-5

BCY27=Si złączowy pnp=15-60=-=(750)=30=25=50=150=TO-5

BCY28=Si złączowy pnp=25-80=1,5=(750)=30=25=50=150=TO-5

BCY29=Si złączowy pnp=10-40=0,5=(750)=60=60=50=150=TO-5

BCY30=Si złączowy pnp=15-35=większe od 0,25=250=64=50=50=150=TO-5

BCY30A=Si npn=większe od 2000=większe od 100=625=-=25=300=-=-

BCY31=Si złączowy pnp=25-60=większe od 0,25=250=64=50=50=150=TO-5

BCY31A=Si npn=większe od 80=większe od 100=350=-=25=500=-=-

BCY32=Si złączowy pnp=35-80=większe od 0,25=250=64=50=50=150=TO-5

BCY32A=Si npn=większe od 50=większe od 100=350=-=25=50=-=-

BCY33=Si złączowy pnp=15-35=większe od 0,4=250=32=25=50=150=TO-5

BCY33A=Si pnp=większe od 25=większe od 40=625=-=200=100=-=-

BCY34=Si złączowy pnp=25-60=większe od 0,6=250=32=25=50=150=TO-5

BCY34A=Si pnp=większe od 25=większe od 40=350=-=140=50=-=-

BCY38=Si złączowy pnp=15-45=większe od 0,45=500=32=32=250=150=TO-5

BCY39=Si złączowy pnp=15-100=większe od 0,45=500=64=64=250=150=TO-5

BCY40=Si złączowy pnp=30-160=większe od 0,85=500=32=32=250=150=TO-5

BCY42=Si planarny epitaksjalny npn=45-90=większe od 100=(300)=40=25=100=175=TO-18

BCY43=Si planarny epitaksjalny npn=75-1 50=większe od 100=(300)=40=20=100=175=TO-18

BCY49=Si złączowy pnp=większe od 25=-=250=15=15=20=150=TO-5

BCY50=Si planarny npn=60 -300=-=300=10=5=100=175=TO-18

BCY51=Si planarny npn=60-300=-=300=30=20=100=175=TO-18

BCY51r=Si planarny npn=60-300=-=300=30=20=100=175=RO-18

BCY54=Si złączowy pnp=20-120=większe od 0,45=•500=50=50=250=150=TO-5

BCY55=Si planarny npn=100-300=większe od 50=2x300=45=45=2x30=175=TO-18

BCY56=Si planarny epitaksjalny npn=100-450=250=300=45=45=100=175=TO-18

BCY56=Si pnp=większe od 25=większe od 40=350=-=100=50=-=-

BCY57=Si planarny epitaksjalny npn=200-800=350=300=25=20=100=175=TO-18

BCY57=Si pnp=większe od 2000=większe od 100=625=-=25=300=-=-

BCY58=Si planarny epitaksjalny npn=120-220=większe od 150=1 W=32=32=200=200=TO-18

BCY58=Si pnp=większe od 80=większe od 100=350=-=25=500=-=-

BCY58=-=-=-=.39W=-=32V=.2A=-=-

BCY58F=Si pnp=większe od 50=większe od 100=350=-=25=50=-=-

BCY59=Si planarny epitaksjalny npn=350-700=większe od 150=1 W=45=45=200=200=TO-18

BCY59=Si npn=20-200=większe od 375=350=-=20=30=-=-

BCY59=-=-=-=.39W=-=45V=.2A=-=-

BCY59F=Si npn=30-120=większe od 80=350=-=80=100=-=-

BCY65=Si planarny epitaksjalny npn=większe od 90=większe od 150=1 W=60=60=100=200=TO-18

BCY65=Si npn=30-150=większe od 80=350=-=80=100=-=-

BCY65E=Si npn=większe od 20=większe od 400=350=-=30=30=-=-

BCY65EP=Si npn=większe od 20=większe od 500=350=-=30=30=-=-

BCY66=Si planarny epitaksjalny npn=120-1000=większe od 125=1 W=45=45=50=200=TO-18

BCY66=Si npn=większe od 60=większe od 650=350=-=25=-=-=-

BCY67=Si npn=większe od 60=większe od 650=350=-=25=-=-=-

BCY69=Si planarny epitaksjalny npn=750=150=(300)=20=20=100=175=TO-18

BCY70=Si planarny epitaksjalny pnp=większe od 45=większe od 250=350=50=40=200=200=TO-18

BCY70=Si npn=25-250=większe od 800=625=-=15=-=-=-

BCY70=PNP=-=-=.35W=-=50V=.2A=-=-

BCY71=Si planarny epitaksjalny pnp=100-600=większe od 200=350=45=45=200=200=TO-18

BCY71=PNP=-=-=.35W=-=45V=.2A=-=-

BCY71=Si npn=większe od 45=większe od 300=350=-=25=-=-=-

BCY71A=Si npn=większe od 25=większe od 400=625=-=30=100=-=-

BCY72=Si planarny epitaksjalny pnp=40=większe od 200=350=25=25=200=200=TO-18

BCY72=Si npn=większe od 30=większe od 400=625=-=30=100=-=-

BCY72=PNP=-=-=.35W=-=30V=.2A=-=-

BCY77=Si npn=20-200=większe od 300=350=-=20=50=-=-

BCY77=Si epitaksjalny pnp=120-630=180=1 W=-=60=100=200=TO-18

BCY77F=Si npn=20-200=większe od 300=350=-=20=50=-=-

BCY78=Si planarny epitaksjalny pnp=120-220=200=770=32=32=200=200=TO-18

BCY78=PNP=-=-=.35A=-=32=.1A=-=-

BCY78=Si npn=27-200=większe od 300=310=-=30=-=-=-

BCY78F=Si npn=większe od 20=950=300=-=30=-=-=-

BCY79=Si planarny epitaksjalny pnp=120-220=200=770=45=45=200=200=TO-18

BCY79=PNP=-=180MHz=.35W=-=45V=.2A=-=-

BCY79=Si npn=większe od 15=większe od 500=625=-=45=100=-=-

BCY79F=Si npn=większe od 25=większe od 300=350=-=40=50=-=-

BCY85=Si planarny epitaksjalny npn=100-300=większe od 200=300=100=60=200=150=ерох

BCY85=Si pnp=30-120=większe od 80=350=-=80=100=-=-

BCY86=Si planarny epitaksjalny npn=250-450=większe od 200=300=80=50=200=150=ерох

BCY86=Si pnp=30-150=większe od 80=350=-=80=100=-=-

BCY87=Si planarny epitaksjalny npn=100-450=większe od 10=2x150=45=40=2x30=175=TO-71

BCY87=Si pnp=większe od 60=większe od 600=350=-=20=-=-=-

BCY88=Si planarny epitaksjalny npn=100-450=większe od 10=2x150=45=40=2x30=175=TO-71

BCY88=Si pnp=większe od 20=większe od 600=350=-=30=-=-=-

BCY89=Si planarny epitaksjalny npn=50-450=większe od 10=2x150=45=40=2x30=175=TO-71

BCY89=Si pnp=większe od 20=większe od 350=350=-=30=-=-=-

BCY90=Si planarny epitaksjalny pnp=10-35=15=-=40=40=50=150=TO-18

BCY90=Si npn=50-300=większe od 60=625=-=120=150=-=-

BCY90B=Si planarny epitaksjalny pnp=10-35=15=-=40=40=50=150=TO-5

BCY90B=Si pnp=40-250=większe od 60=625=-=100=600=-=-

BCY91=Si planarny epitaksjalny pnp=25-60=15=-=40=40=50=150=TO-18

BCY91=Si npn=15-150=większe od 3=30W=-=40=3A=-=-

BCY91B=Si planarny epitaksjalny pnp=25-60=15=-=40=40=50=150=TO-5

BCY91B=Si pnp=15-150=większe od 3=30W=-=40=3A=-=-

BCY92=Si planarny epitaksjalny pnp=40-100=15=-=40=40=50=150=TO-18

BCY92=Si npn=10,,50=większe od 3=40W=-=40=5A=-=-

BCY92B=Si planarny epitaksjalny pnp=40-100=15=-=40=40=50=150=TO-5

BCY92B=Si pnp=10-50=większe od 3=40W=-=40=5A=-=-

BCY93=Si planarny epitaksjalny pnp=10-35=15=-=70=70=50=150=TO-18

BCY93=Si npn=15-150=większe od 3=65W=-=40=10A=-=-

BCY93B=Si planarny epitaksjalny pnp=10-35=15=-=70=70=50=150=TO-5

BCY93B=Si pnp=15-150=większe od 3=65W=-=40=10A=-=-

BCY94=Si planarny epitaksjalny pnp=25-60=15=-=70=70=50=150=TO-18

BCY94=Si npn=większe od 1k=większe od 20=65W=-=60=8A=-=-

BCY94B=Si planarny epitaksjalny pnp=25-60=15=-=70=70=50=150=TO-5

BCY94B=Si npn=większe od 1k=większe od 20=65W=-=80=8A=-=-

BCY95=Si planarny epitaksjalny pnp=40-100=15=-=70=70=50=150=TO-18

BCY95=Si npn=większe od 1k=większe od 20=65W=-=100=8A=-=-

BCY95B=Si planarny epitaksjalny pnp=40-100=15=-=70=70=50=150=TO-5

BCY95B=Si pnp=większe od 1k=większe od 20=65W=-=60=8A=-=-

BCY96=Si planarny epitaksjalny pnp=10-35=15=-=90=90=50=150=TO-18

BCY96=Si pnp=większe od 1k=większe od 20=65W=-=80=8A=-=-

BCY96B=Si planarny epitaksjalny pnp=10-35=15=-=90=90=50=150=TO-5

BCY96B=Si pnp=większe od 1k=większe od 20=65W=-=100=8A=-=-

BCY97=Si planarny epitaksjalny pnp=25-60=15=-=90=90=50=150=TO-18

BCY97=Si npn=30-90=4=125W=-=200=10A=-=-

BCY97B=Si planarny epitaksjalny pnp=25-60=15=-=90=90=50=150=TO-5

BCY97B=Si npn=30-90=2,5=125W=-=300=10A=-=-

BCYW=Si planarny epitaksjalny pnp=180-630=180=770=45=45=50=200=TO-18

BCZ10=Si złączowy pnp=15-60=0,3-3,5=300=25=25=50=150=TO-1

BCZ11=Si złączowy pnp=25-60=większe od 1=300=30=25=50=150=TO-1

BCZ13=Si złączowy pnp=15-40=większe od 0,5=85=20=20=10=150=RO-19

BCZ14=Si złączowy pnp=30-90=większe od 0,5=85=20=20=10=150=RO-19

BD080=Si epitaksjalny pnp=większe od 750=większe od 1=40 W=80=80=4A=150=SOT-32

BD106=Si planarny epitaksjalny npn=50-150=100=11,5W=36=36=2,5 A=175=9A2

BD106=NPN=-=-=11.5W=-=36V=2.5A=-=SOT9

BD107=Si planarny epitaksjalny npn=50-150=100=11,5W=64=64=2,5 A=175=9A2

BD107=NPN=-=B50-300=11.5W=-=64V=2.5A=-=SOT9

BD109=Si planarny epitaksjalny npn=30-90=większe od 30=18,5W=60=40=ЗА=175=SOT-9

BD109=NPN=-=-=15W=-=60V=3A=-=TO66

BD11=NPN=-=-=10W=-=60V=10A=-=-

BD111=Si planarny epitaksjalny npn=większe od 45=100=15W=60=60=10A=150=TO-3

BD112=Si planarny epitaksjalny npn=130=-=15W=60=60=-=-=TO-3

BD112=NPN=-=-=15W=-=80V=10A=-=-

BD113=Si planarny epitaksjalny npn=większe od 40=100=15W=60=60=10A=150=TO-3

BD113=NPN=-=-=15W=-=60V=10A=-=-

BD115=Si planarny npn=większe od 20=80=11,5W=245=-=150=180=ТО-39

BD115=Si npn=30-90=4=125W=-=400=10A=-=-

BD115=NPN=-=-=.8W=-=245V=.15A=-=-

BD116=Si planarny epitaksjalny npn=60=46=15W=80=60=ЗА=150=ТО-3

BD116=NPN=-=-=15W=-=80V=3A=-=-

BD118=Si planarny epitaksjalny npn=większe od 30=30=20 W=80=60=-=-=ТО-3

BD118=NPN=-=-=15W=-=80V=3A=-=-

BD119=Si planarny epitaksjalny npn=120=-=6W=300=300=400=150=ТО-66

BD119=NPN=-=-=6W=-=300V=.4A=-=-

BD11A=NPN=-=-=25W=-=-=-=-=-

BD120=Si planarny npn=170=30=7,5W=150=150=-=150=ТО-66

BD120=NPN=-=-=7.5W=-=150V=.15A=-=-

BD121=Si planarny epitaksjalny npn=większe od 30=80=45 W=60=35=5 A=175=ТО-3

BD123=Si planarny epitaksjalny npn=większe od 30=80=45 W=90=60=5 A=175=ТО-3

BD123=NPN=-=-=45W=-=90V=5A=-=-

BD124=Si planarny epitaksjalny npn=większe od 25=120=15W=70=45=2 A=175=9А2

BD124=NPN=-=-=15W=-=70V=2A=-=-

BD127=Si mesa npn=-=większe od 10=16,5W=350=250=500=175=SOT-32

BD127=Si npn=15-35=4=125W=-=400=10A=-=-

BD127=NPN=-=-=17,5W=-=300V=,5A=-=-

BD128=Si mesa npn=większe od 30=większe od 10=16,5W=400=300=500=175=SOT-32

BD128=NPN=-=-=17.5W=-=350V=.5A=-=-

BD128=Si pnp=większe od 1k=-=90W=-=60=15A=-=-

BD129=Si mesa npn=większe od 30=większe od 10=16,5W=350=350=500=175=SOT-32

BD129=Si pnp=większe od 1k=-=90W=-=80=15A=-=-

BD129=NPN=-=-=17.5W=-=400V=.5A=-=-

BD130=Si dufuzyjny npn=20-70=0,8=11,5W=100=60=15 A=200=ТО-3

BD130=NPN=-=-=117W=-=55V=15A=-=-

BD131=Si planarny epitaksjalny npn=większe od 40=większe od 60=11 W=70=45=ЗА=150=SOT-32

BD131=NPN=-=-=15W=-=70V=3A=-=-

BD131=Si npn=większe od 1k=-=90W=-=60=15A=-=-

BD131x2=Si planarny epitaksjalny npn=40-280=większe od 60=15W=70=45=ЗА=125=SOT-32

BD132=Si planarny epitaksjalny pnp=40-280=większe od 60=11 W=45=45=ЗА=150=SOT-32

BD132=PNP=-=-=15W=-=45V=3A=-=-

BD132=Si npn=większe od 1k=-=90W=-=80=15A=-=-

BD132x2=Si planarny epitaksjalny npn=40-280=większe od 60=15W=45=45=3 А=125=SOT-32

BD133=Si planarny epitaksjalny npn=większe od 20=większe od 60=11 W=60=60=ЗА=125=ТО-126

BD133=Si npn=25-100=większe od 0,8=36W=-=55=4A=-=-

BD133=NPN=-=-=15W=-=90V=3A=-=-

BD134=PNP=-=-=-=-=-=-=-=-

BD135=Si planarny epitaksjalny npn=40-250=75=6,5W=45=45=500=125=SOT-32

BD135=NPN=-=-=12.5W=-=45V=1.5A=-=-

BD135=Si npn=20-70=większe od 0,8=75W=-=60=15A=-=-

BD136=PNP=-=-=12.5W=-=45V=1.5A=-=-

BD136=Si npn=20-150=większe od 0,2=36W=-=140=3A=-=-

BD137=Si planarny epitaksjalny npn=40-160=75=6,5W=60=60=500=125=SOT-32

BD137=NPN=-=-=12.5W=-=60V=1.5A=-=-

BD137=Si npn=15-60=większe od 7=150W=-=140=20A=-=-

BD138=PNP=-=-=12.5W=-=60V=1.5A=-=-

BD138=Si npn=20-150=większe od 0,2=36W=-=120=3A=-=-

BD139=Si planarny epitaksjalny npn=40-160=75=8W=80=80=1 А=125=SOT-32

BD139=NPN=-=-=12.5W=-=80V=1.5A=-=-

BD139=Si pnp=1K-20K=większe od 20=65W=-=40=15A=-=-

BD140=Si planarny epitaksjalny npn=40-160=75=8W=80=80=1 А=125=SOT-32

BD140=Si pnp=1K-20K=większe od 20=70W=-=40=15A=-=-

BD140=PNP=-=-=12.5W=-=80V=1.5A=-=-

BD141=Si npn=25-150=większe od 2=200W=-=140=20A=-=-

BD141=NPN=-=-=117W=-=140V=8A=-=-

BD142=Si dufuzyjny npn=15-60=1,3=117W=50=40=15А=200=ТО-3

BD142=Si npn=większe od 100=większe od 10=150W=-=350=15A=-=-

BD142=NPN=-=-=117W=-=50V=15A=-=-

BD142T=Si dufuzyjny npn=120-250=1,3=117W=70=50=15 А=200=ТО-3

BD144=Si dufuzyjny npn=większe od 20=12=8W=400=(400)=250=135=ТО-3

BD144=NPN=-=-=8W=-=400V=.25A=-=-

BD145=Si planarny epitaksjalny npn=większe od 45=100=15W=150=60=5 А=175=ТО-3

BD145=NPN=-=-=15W=-=60V=10A=-=-

BD148=Si dufuzyjny npn=40-100=1=31 W=60=40=4А=200=SOT-9

BD148=NPN=-=-=31W=-=60V=4A=-=-

BD149=Si dufuzyjny npn=40-100=1=31 W=80=60=4А=200=SOT-9

BD150=Si planarny epitaksjalny npn=100=-=1 W=220=200=500=-=ТО-39

BD150A=NPN=-=-=1W=-=200V=.5A=-=-

BD150B=NPN=-=-=-=-=250V=-=-=-

BD150C=NPN=-=-=-=-=300V=-=-=-

BD154=NPN=-=-=20W=-=50V=1A=-=-

BD155=NPN=-=-=20W=-=70V=1A=-=-

BD156=PNP=-=-=20W=-=70V=1A=-=-

BD157=Si dufuzyjny npn=30-240=-=20 W=275=250=500=150=SOT-32

BD157=Si npn=większe od 15=-=175W=-=300=15A=-=-

BD157=NPN=-=-=20W=-=250V=.5A=-=-

BD158=NPN=-=-=20W=-=300V=.5A=-=-

BD158=Si pnp=25-150=większe od 2=200W=-=150=20A=-=-

BD159=Si dufuzyjny npn=30-240=-=20 W=375=350=500=150=SOT-32

BD159=NPN=-=-=21.5W=-=300V=.5A=-=-

BD159=NPN=-=-=20W=-=350V=.5A=-=-

BD159=Si npn=15-75=większe od 3=30W=-=40=3A=-=-

BD160=Si planarny npn=-=-=10W=250=-=5A=125=ТО-3

BD160=NPN=-=-=25W=-=250V=5A=-=-

BD161=NPN=-=-=19W=-=90V=4A=-=-

BD162=Si dufuzyjny npn=40-180=1,75=19W=40=20=4A=200=SOT-9

BD162=NPN=-=-=19W=-=40V=4A=-=-

BD163=Si dufuzyjny npn=40-180=1,75=19W=60=40=4A=200=SOT-9

BD163=NPN=-=-=19W=-=60V=4A=-=-

BD165=Si npn=większe od 15=większe od 6=20 W=45=45=1,5 A=150=ерох

BD165=NPN=-=-=20W=-=45V=1.5A=-=-

BD165=Si pnp=15-75=większe od 3=30W=-=40=3A=-=-

BD166=Si pnp=większe od 15=większe od 6=20 W=45=45=1,5A=150=ерох

BD166=Si npn=10-50=większe od 3=40W=-=40=5A=-=-

BD166=PNP=-=-=20W=-=45V=1.5A=-=-

BD167=Si npn=większe od 15=większe od 6=20 W=60=60=1,5A=150=ерох

BD167=Si pnp=10-50=większe od 3=40W=-=40=5A=-=-

BD167=NPN=-=-=20W=-=60V=1.5A=-=-

BD168=Si npn=20-100=większe od 3=80W=-=40=15A=-=-

BD169=Si npn=większe od 15=większe od 6=20 W=80=80=1,5A=150=ерох

BD169=Si pnp=20-100=większe od 3=80W=-=40=15A=-=-

BD169=NPN=-=-=20W=-=80V=1.5A=-=-

BD170=Si pnp=większe od 15=większe od 6=20 W=80=80=1,5A=150=ерох

BD170=Si npn=10-50=większe od 3=125W=-=40=40A=-=-

BD170=PNP=-=-=20W=-=80V=1.5A=-=-

BD171=Si npn=większe od 40=-=20 W=-=90=.500=-=SOT-32

BD171=NPN=-=-=20W=-=100V=.5A=-=-

BD172=NPN=-=-=20W=-=130V=.5A=-=-

BD173=Si npn=większe od 40=-=20 W=-=160=500=-=SOT-32

BD173=NPN=-=-=20W=-=170V=.5A=-=-

BD175=Si npn=większe od 15=większe od 3=30W=45=45=ЗА=150=ерох

BD175=NPN=-=-=30W=-=45V=3A=-=-

BD175=Si pnp=10-50=większe od 3=125W=-=40=40A=-=-

BD176=Si pnp=większe od 15=większe od з=30W=45=45=ЗА=150=ерох

BD176=Si npn=15-75=większe od 3=65W=-=40=10A=-=-

BD176=PNP=-=-=30W=-=45V=3A=-=-

BD177=Si npn=większe od 15=większe od 3=30w=60=60=ЗА=150=ерох

BD177=Si pnp=15-75=większe od 3=65W=-=40=10A=-=-

BD177=NPN=-=-=30W=-=60V=3A=-=-

BD178=Si pnp=większe od 15=większe od з=30W=60=60=ЗА=150=ерох

BD178=Si npn=30-150=większe od 10=40W=-=250=2A=-=-

BD178=PNP=-=-=30W=-=60V=3A=-=-

BD179=Si npn=większe od 15=większe od з=30W=80=80=ЗА=150=ерох

BD179=Si npn=30-150=większe od 10=40W=-=300=2A=-=-

BD179=NPN=-=-=30W=-=80V=3A=-=-

BD180=Si pnp=większe od 15=większe od 3=30W=80=80=ЗА=1*50=ерох

BD180=PNP=-=2MHz=40W=-=70V=4A=-=-

BD180=Si npn=30-150=większe od 10=40W=-=350=2A=-=-

BD181=Si dufuzyjny npn=20-70=większe od 0,015=78 W=55=45=10А=200=ТО-3

BD181=Si npn=30-150=większe od 10=40W=-=400=2A=-=-

BD182=Si dufuzyjny npn=20-70=większe od 0,015=117W=70=60=15А=200=ТО-3

BD182=Si npn=30-150=większe od 2,5=100W=-=250=5A=-=-

BD182=NPN=-=-=117W=-=70V=15A=-=-

BD183=Si dufuzyjny npn=20-70=większe od 0,015=117W=85=80=15А=200=ТО-3

BD183=Si npn=30-150=większe od 2,5=100W=-=300=5A=-=-

BD183=NPN=-=-=117W=-=85V=15A=-=TO3

BD184=Si npn=20-70=-=117W=95=90=15А=200=ТО-3

BD184=NPN=-=-=117W=-=95V=15A=-=-

BD184=Si npn=30,,150=większe od 2,5=100W=-=350=5A=-=-

BD185=Si npn=większe od 15=większe od 2=40 W=40=30=4А=150=ерох

BD185=NPN=-=-=40W=-=40V=4A=-=-

BD185=NPN=-=-=36W=-=22V=4A=-=-

BD185=Si npn=30-150=większe od 2,5=100W=-=400=5A=-=-

BD185=NPN=-=-=30W=-=35V=4A=-=-

BD185=NPN=-=-=36W=-=32V=4A=-=-

BD186=Si pnp=większe od 15=większe od 2=40 W=40=30=4А=150=ерох

BD186=PNP=-=-=40W=-=40V=4A=-=-

BD1'86=Si npn=20-80=4=125W=-=400=10A=-=-

BD187=Si npn=większe od 15=większe od 2=40 W=55=45=4А=150=ерох

BD187=NPN=-=-=40W=-=55V=4A=-=-

BD187=Si npn=15-100=większe od 3=15W=-=40=500=-=-

BD188=Si pnp=większe od 15=większe od 2=40 W=55=45=4А=150=ерох

BD188=PNP=-=-=40W=-=55V=4A=-=-

BD188=Si pnp=15-100=większe od 3=15W=-=40=500=-=-

BD189=Si npn=większe od 15=większe od 2=40 W=70=60=4А=150=ерох

BD189=NPN=-=-=40W=-=70V=4A=-=-

BD189=Si npn=30-240=większe od 15=20W=-=300=500=-=-

BD189=NPN=-=-=40W=-=70V=4A=-=-

BD190=Si pnp=większe od 15=większe od 2=40 W=70=60=4А=150=ерох

BD190=Si npn=30-240=większe od 15=20W=-=350=500=-=-

BD191=Si dufuzyjny npn=20-50=większe od 0,8=37,5W=100=(70)=15А=175=SOT-9

BD191=NPN=-=-=37,5W=-=100V=15A=-=-

BD192=Si dufuzyjny npn=35-73=-=37,5W=50=40=15 А=175=SOT-9

BD192=NPN=-=-=37,5W=-=50V=15A=-=-

BD193=Si epitaksjalny pnp=większe od 15=większe od 2=65W=-=45=6А=-=С90

BD193=Si dufuzyjny npn=120-250=-=37,5 W=140=120=8А=175=SOT-9

BD193=NPN=-=-=37,5W=-=140V=8A=-=-

BD195=Si epitaksjalny npn=większe od 15=większe od 2=65 W=-=30=6 А=-=С90

BD195=NPN=-=-=65W=-=40V=6A=-=-

BD195=NPN=-=-=30W=-=35V=4A=-=-

BD195=Si npn=20-150=5=80W=-=40=15A=-=-

BD196=Si epitaksjalny pnp=większe od 15=większe od 2=65 W=-=30=6А=-=С90

BD196=Si pnp=20-150=5=80W=-=40=15A=-=-

BD197=Si epitaksjalny npn=większe od 15=większe od 2=65 W=-=45=6А=-=С90

BD197=Si npn=30-250=większe od 10=65W=-=200=5A=-=-

BD197=PNP=-=-=65W=-=40V=6A=-=-

BD197=NPN=-=-=65W=-=55V=6A=-=-

BD198=Si npn=1k-20k=-=80W=-=60=15A=-=-

BD198=PNP=-=-=65W=-=55V=6A=-=-

BD199=Si epitaksjalny npn=większe od 15=większe od 2=65 W=-=60=6А=-=С90

BD199=Si npn=1k-20k=-=80W=-=80=15A=-=-

BD199=NPN=-=-=65W=-=70V=6A=-=-

BD200=Si epitaksjalny pnp=większe od 15=większe od 2=65 W=-=60=6А=-=С90

BD200=Si npn=1k-20k=-=80W=-=100=15A=-=-

BD200=PNP=-=-=65W=-=70V=6A=-=-

BD201=Si epitaksjalny npn=większe od 30=większe od 3=55 W=40=45=8А=150=ТОР-66

BD201=Si pnp=1k-20k=-=80W=-=60=15A=-=-

BD201=NPN=-=-=55W=-=60V=8A=-=-

BD202=Si epitaksjalny pnp=większe od 30=większe od 3=55W=60=45=8 А=150=ТОР-66

BD202=Si pnp=1k-20k=-=80W=-=80=15A=-=-

BD202=PNP=-=-=55W=-=60V=8A=-=-

BD203=Si epitaksjalny npn=większe od 30=większe od 3=55W=60=60=8A=150=TOP-66

BD203=NPN=-=-=55W=-=60V=8A=-=-

BD204=Si epitaksjalny pnp=większe od 30=większe od 3=55W=60=60=8A=150=TOP-66

BD204=PNP=-=-=55W=-=60V=8A=-=-

BD205=Si epitaksjalny npn=większe od 15=większe od 1,5=90 W=-=45=10A=-=C90

BD205=NPN=-=-=90W=-=55V=10A=-=-

BD206=Si epitaksjalny pnp=większe od 15=większe od 1,5=90 W=-=45=10 A=-=C90

BD206=PNP=-=-=90W=-=55V=10A=-=-

BD207=Si epitaksjalny npn=większe od 15=większe od 1,5=90 W=-=60=10A=-=C90

BD207=NPN=-=-=-=-=70V=-=-=-

BD208=Si epitaksjalny pnp=większe od 15=większe od 1,5=90W=-=60=10A=-=C90

BD208=PNP=-=-=90W=-=70V=10A=-=-

BD209=Si planarny epitaksjalny npn=większe od 50=większe od 80=21 W=35=28=5A=150=SOT-32

BD210=Si planarny epitaksjalny pnp=większe od 50=większe od 80=21 W=35=28=5 A=150=SOT-32

BD213/45=Si epitaksjalny npn=większe od 25=większe od 3=90 W=45=45=15 A=150=TOP-3

BD213/45=NPN=-=-=90W=-=45V=15A=-=-

BD213/60=Si epitaksjalny npn=większe od 25=większe od 3=90 W=60=60=15A=150=TOP-3

BD213/60=NPN=-=-=90W=-=60V=15A=-=-

BD213/80=Si epitaksjalny npn=większe od 15=większe od 3=90 W=80=80=15 A=150=TOP-3

BD213/80=NPN=-=-=90W=-=80V=15A=-=-

BD214/45=Si epitaksjalny pnp=większe od 25=większe od 3=90 W=45=45=15 A=150=TOP-3

BD214/45=PNP=-=-=90W=-=45V=15A=-=-

BD214/60=Si epitaksjalny pnp=większe od 25=większe od 3=90 W=60=60=15A=150=TOP-3

BD214/60=PNP=-=-=90W=-=60V=15A=-=-

BD214/80=Si epitaksjalny pnp=większe od 15=większe od 3=90 W=80=80=15A=150=TOP-3

BD214/80=PNP=-=-=90W=-=80V=15A=-=-

BD215=Si mesa npn=większe od 40=10=21,5W=400=300=500=175=SOT-9

BD215=NPN=-=-=21.5W=-=300V=.5A=-=-

BD216=Si mesa npn=40-150=większe od 10=21,5 W=300=200=1 A=175 ,=SOT-9

BD216=NPN=-=-=21.5W=-=300V=1A=-=-

BD220=NPN=-=-=36W=-=80V=4A=-=-

BD221=NPN=-=-=36W=-=60V=4A=-=-

BD222=NPN=-=-=36W=-=80V=4A=-=-

BD223=PNP=-=-=36W=-=80V=4A=-=-

BD224=Si planarny epitaksjalny npn=40-250=125=10W=45=45=1,5 A=125=SOT-32

BD224=PNP=-=-=36W=-=60V=4A=-=-

BD225=PNP=-=-=36W=-=80V=4A=-=-

BD226=NPN=-=125MHz=12.5W=-=45V=1.5A=-=-

BD227=Si planarny epitaksjalny pnp=40-250=50=10W=45=45=1,5A=125=SOT-32

BD227=PNP=-=-=12.5W=-=45V=1.5A=-=-

BD228=Si planarny epitaksjalny npn=40-160=125=10W=60=60=1,5A=125=SOT-32

BD228=NPN=-=125MHz=12.5W=-=60V=1.5A=-=-

BD229=Si planarny epitaksjalny pnp=40-160=50=10W=60=60=1,5 A=125=SOT-32

BD229=PNP=-=-=12.5W=-=60V=1.5A=-=-

BD230=Si planarny epitaksjalny npn=40-160=125=10W=100=80=1,5 A=125=SOT-32

BD230=NPN=-=-=12.5W=-=100V=1.5A=-=-

BD231=Si planarny epitaksjalny pnp=40-160=50=10W=100=80=1,5 A=125=SOT-32

BD231=PNP=-=-=12.5W=-=100V=1.5A=-=-

BD232=Si dufuzyjny npn=25-175=15=7W=500=250=250=125=SOT-32

BD232=NPN=-=-=7W=-=300V=.25A=-=-

BD233=Si epitaksjalny npn=40-100=większe od 3=25 W=45=45=2A=150=SOT-32

BD233=NPN=-=-=25W=-=45V=2A=-=-

BD234=Si epitaksjalny pnp=100-250=większe od 3=25 W=45=45=2A=150=SOT-32

BD234=PNP=-=-=25W=-=45V=2A=-=-

BD235=Si epitaksjalny npn=40-100=większe od 3=25 W=60=60=2A=150=SOT-32

BD235=NPN=-=-=25W=-=60V=2A=-=-

BD236=PNP=-=-=25W=-=60V=2A=-=-

BD237=Si epitaksjalny npn=40-100=większe od 3=25 W=100=80=2A=150=SOT-32

BD237=NPN=-=-=25W=-=100V=2A=-=-

BD238=PNP=-=-=25W=-=100V=2A=-=-

BD239=Si dufuzyjny npn=większe od 40=-=30W=-=45=2A=-=TO-66P

BD239=NPN=-=-=30W=-=45V=2A=-=-

BD239=NPN=-=-=30W=-=80V=2A=-=100V

BD239=NPN=-=-=30W=-=45V=2A=-=-

BD239A=Si dufuzyjny npn=większe od 40=-=30W=-=60=2A=-=TO-66P

BD239A=NPN=-=-=30W=-=60V=2A=-=-

BD239B=Si dufuzyjny npn=większe od 15=-=30W=-=80=2A=-=TO-66P

BD239B=NPN=-=-=-=-=80V=-=-=-

BD239C=Si dufuzyjny npn=większe od 15=-=30W=-=100=2A=-=TO-66P

BD240=Si dufuzyjny npn=większe od 40=-=30W=-=45=2A=-=TO-66P

BD240=PNP=-=-=30W=-=45V=2A=-=-

BD240A=Si dufuzyjny npn=większe od 40=-=30W=-=60=2 A=-=TO-66P

BD240A=PNP=-=-=-=-=60V=-=-=-

BD240B=Si dufuzyjny npn=większe od 15=-=30W=-=80=2A=-=TO-66P

BD240B=PNP=-=-=-=-=80V=-=-=-

BD240C=Si dufuzyjny npn=większe od 15=-=30W=-=100=2A=-=TO-66P

BD240C=PNP=-=-=-=-=100V=-=-=-

BD241=Si dufuzyjny npn=większe od 25=-=40 W=-=45=ЗА=-=TO-66P

BD241=NPN=-=-=40W=-=45V=3A=-=-

BD241A=Si dufuzyjny npn=większe od 25=-=40W=-=60=ЗА=-=ТО-66Р

BD241A=NPN=-=-=30W=-=60V=2A=-=-

BD241A=NPN=-=-=-=-=60V=-=-=-

BD241B=Si dufuzyjny npn=większe od 10=-=40 W=-=80=ЗА=-=ТО-66Р

BD241B=NPN=-=-=-=-=80V=-=-=-

BD241C=Si dufuzyjny npn=większe od 10=-=40W=-=100=ЗА=-=TO-Ć6P

BD241C=NPN=-=-=-=-=100V=-=-=-

BD242=Si dufuzyjny npn=większe od 25=-=40 W=-=45=ЗА=-=ТО-66Р

BD242=PNP=-=-=30W=-=45V=2A=-=-

BD242=PNP=-=-=40W=-=45V=3A=-=-

BD242A=Si dufuzyjny npn=większe od 25=-=40 W=-=60=ЗА=-=ТО-66Р

BD242A=PNP=-=-=-=-=60V=-=-=-

BD242B=Si dufuzyjny npn=większe od 10=-=40 W=-=80=ЗА=-=ТО-66Р

BD242B=PNP=-=-=-=-=80V=-=-=-

BD242C=Si dufuzyjny npn=większe od 10=-=40 W=-=100=ЗА=-=ТО-66Р

BD242C=PNP=-=-=-=-=100V=-=-=-

BD243=Si dufuzyjny npn=większe od 30=-=65W=-=45=6А=-=ТО-66Р

BD243=NPN=-=-=60W=-=45V=6A=-=-

BD243=NPN=-=-=65W=-=45V=6A=-=-

BD243A=Si dufuzyjny npn=większe od 30=-=65 W=-=60=6А=-=ТО-66Р

BD243A=NPN=-=-=-=-=60V=-=-=-

BD243A=NPN=-=-=-=-=60V=-=-=-

BD243B=Si dufuzyjny npn=większe od 15=-=65 W=-=80=6А=-=ТО-66Р

BD243B=NPN=-=-=31W=-=80V=4A=-=-

BD243B=NPN=-=-=-=-=80V=-=-=-

BD243C=Si dufuzyjny npn=większe od 15=-=65 W=-=100=6А=-=ТО-66Р

BD243C=NPN=-=-=-=-=100V=-=-=-

BD244=Si dufuzyjny npn=większe od 30=-=65 W=-=45=6 А=-=ТО-66Р

BD244=PNP=-=-=65W=-=45V=6A=-=-

BD244A=Si dufuzyjny npn=większe od 30=-=65 W=-=60=6А=-=ТО-66Р

BD244A=PNP=-=-=-=-=60V=-=-=-

BD244B=Si dufuzyjny npn=większe od 15=-=65W=-=80=6А=-=ТО-66Р

BD244B=PNP=-=-=-=-=80V=-=-=-

BD244B=PNP=-=-=-=-=80V=-=-=-

BD244C=Si dufuzyjny npn=większe od 15=-=65W=-=100=6А=-=ТО-66Р

BD244C=PNP=-=-=-=-=100V=-=-=-

BD245=Si dufuzyjny npn=40=-=80 W=-=45=10А=-=ТО-ЗР

BD245=NPN=-=-=80W=-=45V=10A=-=-

BD245=NPN=-=-=80W=-=100V=10A=-=-

BD245A=Si dufuzyjny npn=większe od 40=-=80 W=-=60=10 А=-=ТО-ЗР

BD245A=NPN=-=-=-=-=60V=-=-=-

BD245B=Si dufuzyjny npn=większe od 20=-=80 W=-=80=10А=-=ТО-ЗР

BD245B=NPN=-=-=-=-=80V=-=-=-

BD245C=Si dufuzyjny npn=większe od 20=-=80 W=-=100=10А=-=ТО-ЗР

BD246=Si dufuzyjny npn=większe od 40=-=80 W=-=45=10А=-=ТО-ЗР

BD246=PNP=-=-=80W=-=45V=10A=-=-

BD246=PNP=-=-=-=-=100V=-=-=-

BD246A=Si dufuzyjny npn=większe od 40=-=80 W=-=60=10А=-=ТО-ЗР

BD246A=PNP=-=-=-=-=60V=-=-=-

BD246B=Si dufuzyjny npn=większe od 20=-=80W=-=80=10А=-=ТО-ЗР

BD246B=PNP=-=-=-=-=80V=-=-=-

BD246C=Si dufuzyjny npn=większe od 20=-=80 W=-=100=10А=-=ТО-ЗР

BD249=Si dufuzyjny npn=większe od 25=-=125W=-=45=25 А=-=ТО-ЗР

BD249=NPN=-=-=125W=-=45V=25A=-=-

BD249=NPN=-=-=125W=-=60V=25A=-=TO3

BD249A=Si dufuzyjny npn=większe od 25=-=125W=-=60=25 А=-=ТО-ЗР

BD249B=Si dufuzyjny npn=większe od 10=-=125W=-=80=25 А=-=ТО-ЗР

BD249B=NPN=-=-=-=-=80V=-=-=-

BD249C=Si dufuzyjny npn=większe od 10=-=125W=-=100=25 А=-=ТО-ЗР

BD249C=NPN=-=-=-=-=100V=-=-=-

BD250=Si dufuzyjny npn=większe od 25=-=125W=-=45=25 А=-=ТО-ЗР

BD250=PNP=-=-=125W=-=100V=25A=-=-

BD250=PNP=-=-=125W=-=45V=25A=-=-

BD250A=Si dufuzyjny npn=większe od 25=-=125W=-=60=25 А=-=ТО-ЗР

BD250A=PNP=-=-=-=-=60V=-=-=-

BD250B=Si dufuzyjny npn=większe od 10=-=125W=-=80=25 А=-=ТО-ЗР

BD250B=PNP=-=-=-=-=80V=-=-=-

BD250C=Si dufuzyjny npn=większe od 10=-=125W=-=100=25 А=-=ТО-ЗР

BD251=40V=-=-=-=-=3A=20W=-=-

BD253A=NPN=-=-=-=-=500V=-=-=-

BD253C=NPN=-=-=-=-=900V=-=-=-

BD257/100=NPN=-=-=-=-=100V=-=-=-

BD257/45=NPN=-=-=125W=-=45V=25A=-=-

BD257/60=NPN=-=-=-=-=-=-=-=-

BD257/80=NPN=-=-=-=-=80V=-=-=-

BD258=PNP=-=-=125W=-=45V=25A=-=-

BD258/100=PNP=-=-=-=-=100V=-=-=-

BD258/60=PNP=-=-=-=-=60V=-=-=-

BD260=NPN=-=-=30W=-=200V=2A=-=-

BD261=NPN=-=-=30W=-=300V=5A=-=-

BD262=Si dufuzyjny npn=większe od 750=2,5=36W=60=60=4А=150=SOT-32

BD262=PNP=-=-=36W=-=60V=4A=-=-

BD262A=Si dufuzyjny pnp=większe od 750=2,5=36W=80=80=4А=150=SOT-32

BD262A=PNP=-=-=-=-=80V=-=-=-

BD262B=PNP=-=-=-=-=100V=-=-=-

BD262L=PNP=-=-=-=-=45V=-=-=-

BD263=Si dufuzyjny npn=większe od 750=2,5=36W=80=60=4А=150=SOT-32

BD263=NPN=-=-=36W=-=60V=4A=-=-

BD263A=Si dufuzyjny pnp=większe od 750=2,5=36W=100=80=4А=150=SOT-32

BD263A=NPN=-=-=-=-=80V=-=-=-

BD263B=NPN=-=-=-=-=100V=-=-=-

BD263L=NPN=-=-=-=-=45V=-=-=-

BD264=Si dufuzyjny npn=większe od 1000=2,5=40W=60=60=4А=150=ТОР-66

BD264=PNP=-=-=40W=-=60V=4A=-=-

BD264A=Si dufuzyjny npn=większe od 1000=2,5=40W=80=80=4А=150=ТОР-66

BD264A=PNP=-=-=-=-=80V=-=-=-

BD264B=PNP=-=-=-=-=100V=-=-=-

BD264L=PNP=-=-=-=-=45V=-=-=-

BD265=Si dufuzyjny npn=większe od 1000=2,5=40W=80=60=4А=150=ТОР-66

BD265=NPN=-=-=-=-=45V=-=-=-

BD265=NPN=-=-=40W=-=60V=4A=-=-

BD265A=Si dufuzyjny npn=większe od 1000=2,5=40 W=100=80=4А=150=ТОР-66

BD265A=NPN=-=-=-=-=80V=-=-=-

BD265B=NPN=-=-=-=-=100V=-=-=-

BD266=PNP=-=-=60W=-=60V=8A=-=-

BD266A=PNP=-=-=-=-=60V=-=-=-

BD266B=PNP=-=-=-=-=100V=-=-=-

BD266L=PNP=-=-=-=-=45=-=-=-

BD267=Si dufuzyjny npn=większe od 750=2,5=55W=80=60=8A=150=TOP-66

BD267=NPN=-=-=-=-=-=-=-=-

BD267=NPN=-=-=60W=-=60V=8A=-=-

BD267A=Si dufuzyjny npn=większe od 750=2,5=55 W=100=80=8A=150=top-66

BD267A=NPN=-=-=-=-=80V=-=-=-

BD267B=NPN=-=-=-=-=100V=-=-=-

BD267L=NPN=-=-=-=-=45V=-=-=-

BD268=PNP=-=-=75W=-=60V=10A=-=-

BD268A=PNP=-=-=-=-=80V=-=-=-

BD269=NPN=-=-=75W=-=60V=10A=-=-

BD269A=NPN=-=-=-=-=80V=-=-=-

BD271=Si epitaksjalny npn=większe od 40=2=36W=55=45=4A=150=TOP-66

BD271=NPN=-=-=36W=-=55V=4A=-=-

BD272=Si epitaksjalny pnp=większe od 40=2=36 W=55=45=4A=150=TOP-66

BD272=PNP=-=-=36W=-=55V=4A=-=-

BD273=Si epitaksjalny npn=większe od 40=2=36W=80=60=4A=150=TOP-66

BD273=NPN=-=-=36W=-=80V=4A=-=-

BD274=Si epitaksjalny pnp=większe od 40=2=36W=80=60=4A=150=TOP-66

BD274=PNP=-=-=36W=-=80V=4A=-=-

BD275=Si epitaksjalny npn=większe od 40=większe od 2=36W=100=80=4A=150=TOP-66

BD275=NPN=-=-=36W=-=100V=4A=-=-

BD276=Si epitaksjalny pnp=większe od 40=większe od 2=36W=100=80=4A=150=TOP-66

BD276=PNP=-=-=36W=-=100V=4A=-=-

BD277=PNP=-=-=70W=-=45V=7A=-=-

BD278=NPN=-=-=75W=-=55V=10A=-=-

BD279=NPN=-=-=10W=-=40V=2A=-=-

BD280=PNP=-=-=10W=-=40V=2A=-=-

BD281=NPN=-=-=36W=-=22V=4A=-=-

BD282=PNP=-=-=36W=-=22V=4A=-=-

BD283=NPN=-=-=36W=-=32V=4A=-=-

BD284=PNP=-=-=36W=-=32V=4A=-=-

BD285=NPN=-=-=36W=-=45V=4A=-=-

BD286=PNP=-=-=36W=-=45V=4A=-=-

BD287=PNP=-=-=36W=-=30V=12A=-=-

BD288=PNP=-=-=36W=-=45=12A=-=-

BD291=Si npn=większe od 30=3=60 W=(1)45=45=6 A(3 A)=150=SOT-82

BD291=NPN=-=-=60W=-=45V=6A=-=-

BD292=Si pnp=większe od 30=3=60 W=45(1)=45=6 A(3 A)=150=SOT-82

BD292=PNP=-=-=60W=-=45V=6A=-=-

BD293=Si npn=większe od 30=3=60 W=60(1)=60=6 A(3 A)=150=SOT-82

BD293=NPN=-=-=60W=-=60V=6A=-=-

BD294=PNP=-=-=60W=-=60V=6A=-=-

BD294=Si pnp=większe od 30=3=60 W=60(1)=60=6 A(3 A)=150=SOT-82

BD295=NPN=-=-=60W=-=80V=6A=-=-

BD296=PNP=-=-=-=-=80V=60W=-=-

BD301=Si pnp=20-100=-=6W=-=200=7,5A=-=-

BD301=NPN=-=-=55W=-=60V=8A=-=-

BD302=PNP=-=-=55W=-=60V=6A=-=-

BD302=Si npn=30-150=większe od 40=60W=-=200=10A=-=-

BD303=NPN=-=-=55W=-=60V=8A=-=-

BD303=Si npn=30-150=większe od 40=60W=-=200=10A=-=-

BD304=PNP=-=-=55W=-=60V=8A=-=-

BD304=Si pnp=20-100=większe od 40=60W=-=200=12A=-=-

BD306=Si planarny npn=50-150=100=10W=36=36=2,5 A=125=SOT-32

BD306=NPN=-=-=10W=-=36V=2,5A=-=-

BD307=Si planarny npn=50-150=100=10W=64=64=2,5 A=125=SOT-32

BD311=NPN=-=-=150W=-=60V=10A=-=-

BD311=Si pnp=20-100=większe od 40=60W=-=200=12A=-=-

BD312=Si npn=25-125=większe od 20=67W=-=300=10A=-=-

BD312=PNP=-=-=150W=-=60V=10A=-=-

BD313=NPN=-=-=150W=-=80V=10A=-=-

BD313=Si npn=25-125=większe od 20=20W=-=-=10A=-=-

BD314=Si npn=20-120=większe od 50=150W=-=300=25A=-=-

BD314=PNP=-=-=150W=-=80V=10A=-=-

BD315=Si npn=20-120=większe od 50=150W=-=400=25A=-=-

BD315=NPN=-=-=200W=-=80V=16A=-=-

BD316=Si npn=20-120=większe od 50=150W=-=300=25A=-=-

BD316=PNP=-=-=200W=-=80V=16A=-=-

BD317=Si npn=20-120=większe od 50=150W=-=400=25A=-=-

BD318=PNP=-=-=200W=-=100V=16A=-=-

BD318=Si npn=20-100=większe od 10=100W=-=210=15A=-=-

BD320=NPN=-=-=5W=-=80V=1A=-=-

BD320=Si npn=20-100=większe od 10=100W=-=300=15A=-=-

BD321=NPN=-=-=5W=-=80V=2A=-=-

BD321=Si npn=20-100=większe od 10=100W=-=400=15A=-=-

BD322=NPN=-=-=7.5W=-=80V=1A=-=-

BD322=Si npn=20-100=większe od 10=125W=20=0 25=A=-=-

BD323=NPN=-=-=-=-=-=-=-=-

BD323=Si npn=20-100=większe od 10=125W=-=300=25A=-=-

BD328=Si npn=20-100=większe od 10=125W=-=4X=25A=-=-

BD328=NPN=-=-=-=-=80V=2A=-=-

BD329=Si npn=40-200=większe od 150=4W=-=45=5A=-=-

BD329=NPN=-=130MHz=15W=-=32=3A=-=-

BD329=Si planarny epitaksjalny npn=85-375=130=15W=(0,5)=20=3 A(2 A)=150=SOT-82

BD330=PNP=-=-=15W=-=32V=3A=-=-

BD330=Si npn=40-200=większe od 150=40W=-=45=20A=-=-

BD331=NPN=-=-=60W=-=60V=6A=-=-

BD331=SDan=większe od 750=7=60 W=60(2)=60=6 A(3 A)=150=SOT-82

BD331=Si npn=40-200=większe od 120=40W=-=65=20A=-=-

BD332=PNP=-=-=60W=-=60V=6A=-=-

BD332=Si pnp=25-100=większe od 1=150W=-=100=10A=-=-

BD332=SDap=większe od 750=7=60 W=60(2)=60=6 A(3 A)=150=SOT-82

BD333=Si pnp=20-80=większe od 1=150W=-=120=10A=-=-

BD333=NPN=-=-=60W=-=80V=6A=-=-

BD333=SDan=większe od 750=7=60 W=80(2)=80=6 A(3 A)=150=SOT-82

BD334=PNP=-=-=60W=-=80V=6A=-=-

BD334=SDap=większe od 750=7=60 W=80(2)=80=6 A(3 A)=150=SOT-82

BD334=Si pnp=15-60=większe od 1=150W=-=140=10A=-=-

BD335=NPN=-=-=60W=-=100V=6A=-=-

BD335=Si npn=-=7=60W=-=-=3A=-=-

BD335=SDan=większe od 750=7=60 W=100(2)=100=6 A(3 A)=150=SOT-82

BD336=PNP=-=-=60W=-=100V=6A=-=-

BD336=Si npn=-=7=60W=-=700=3A=-=-

BD336=SDap=większe od 750=7=60 W=100(2)=100=6 A(3 A)=150=SOT-82

BD337=NPN=-=-=60W=-=120V=6A=-=-

BD337=Si npn=-=7=60W=-=600=5A=-=-

BD338=Si npn=-=7=60W=-=-=5A=-=-

BD338=PNP=-=-=60W=-=120V=6A=-=-

BD342=Si npn=30-150=większe od 2,5=100W=-=300=3A=-=-

BD342=NPN=-=-=100W=-=40V=12A=-=-

BD343=Si npn=30-150=większe od 2,5=ioow=-=350=3A=-=-

BD343=PNP=-=-=100W=-=40V=12A=-=-

BD361=NPN=-=-=15W=-=32V=3A=-=-

BD361=Si npn=30-150=większe od 2,5=100W=-=400=3A=-=-

BD361A=Si npn=10-100=-=ioow=-=250=10A=-=-

BD362=PNP=-=-=15W=-=32V=3A=-=-

BD362=Si npn=10-100=-=100W=-=300=10A=-=-

BD362A=Si npn=10-100=-=ioow=-=350=10A=-=-

BD363=NPN=-=-=75W=-=60V=6A=-=-

BD364=NPN=-=-=200W=-=50V=25A=-=-

BD364=Si npn=10-100=-=100W=-=400=10A=-=-

BD365=PNP=-=-=200W=-=50V=25A=-=-

BD365=Si npn=większe od 20=-=100W=-=300=15A=-=-

BD366=NPN=-=-=200W=-=60V=25A=-=-

BD366=Si npn=większe od 20=-=100W=-=400=15A=-=-

BD367=PNP=-=-=200W=-=60V=25A=-=-

BD367=Si npn=7-35=większe od 2=150W=-=350=15A=-=-

BD368=NPN=-=-=200W=-=80V=25A=-=-

BD368=Si npn=7-35=większe od 20=150W=-=-=15A=-=-

BD369=PNP=-=-=200W=-=80V=25A=-=-

BD369=Si npn=30-250=-=100W=-=200=5A=-=-

BD370A=PNP=-=-=2,5W=-=45V=1,5A=-=-

BD370A=Si npn=1k-20k=-=100W=-=60=15A=-=-

BD370B=PNP=-=-=-=-=60V=-=-=-

BD370B=Si npn=1k-20k=-=100W=-=80=15A=-=-

BD370C=PNP=-=-=-=-=80V=-=-=-

BD370C=Si npn=1k-20k=-=100W=-=100=15A=-=-

BD370D=PNP=-=-=-=-=100V=-=-=-

BD370D=Si pnp=1k-20k=-=100W=-=60=15A=-=-

BD371=NPN=-=-=-=-=80V=-=-=-

BD371A=NPN=-=-=2,5W=-=45V=1,5A=-=-

BD371A=Si pnp=1k-20k=-=100W=-=80=15A=-=-

BD371B=NPN=-=-=2,5W=-=60V=1,5A=-=-

BD371B=Si pnp=1k-20k=-=ioow=-=100=15A=-=-

BD371C=Si npn=większe od 1k=-=65W=-=60='8A=-=-

BD371D=NPN=-=-=-=-=100V=-=-=-

BD371D=Si npn=większe od 1k=-=65W=-=80=8A=-=-

BD372=PNP=-=-=-=-=-=-=-=-

BD372A=Si npn=większe od 1k=-=65W=-=100=8A=-=-

BD372B=Si pnp=większe od 1k=-=65W=-=60=8A=-=-

BD372C=Si pnp=większe od 1k=-=65W=-=80=8A=-=-

BD372D=Si pnp=większe od 1k=-=65W=-=100=8A=-=-

BD373=NPN=-=-=-=-=-=-=-=-

BD373A=Si npn=większe od 500=-=175W=-=60=15A=-=-

BD373B=Si npn=większe od 500=-=175W=-=80=15A=-=-

BD373C=Si npn=większe od 500=-=175W=-=100=15A=-=-

BD373D=Si pnp=większe od 500=-=185W=-=60=15A=-=-

BD375=PNP=-=-=25W=-=50V=2A=-=-

BD375=NPN=-=-=25W=-=50V=2A=-=SOT32

BD377=NPN=-=-=25W=-=75V=2A=-=-

BD378=PNP=-=-=25W=-=75V=2A=-=-

BD379=NPN=-=-=25W=-=100V=2A=-=-

BD380=PNP=-=-=25W=-=100V=2A=-=-

BD385=NPN=-=-=10W=-=60V=1A=-=-

BD385=Si pnp=większe od 500=-=175W=-=80=15A=-=-

BD386=Si pnp=większe od 500=-=175W=-=-=15A=-=-

BD386=PNP=-=-=10W=-=60V=1A=-=-

BD387=Si npn=większe od 200=-=80W=-=-=15A=-=-

BD387=NPN=-=-=10W=-=80V=1A=-=-

BD388=Si npn=większe od 200=-=80W=-=-=15A=-=-

BD388=PNP=-=-=10W=-=80V=1A=-=-

BD389=NPN=-=-=10W=-=100V=1A=-=-

BD389=Si npn=większe od 200=-=80W=-=-=15A=-=-

BD390=PNP=-=-=10W=-=100V=1A=-=-

BD390=Si npn=500-10k=większe od 10=150W=-=-=30A=-=-

BD400=Si npn=większe od 40=-=8,5 W=170=100=1 A=-=SOT-32

BD400=NPN=-=-=20W=-=170V=1A=-=-

BD401=NPN=-=-=50W=-=60V=10A=-=-

BD402=PNP=-=-=50W=-=60V=10A=-=-

BD403=NPN=-=-=50W=-=60V=10A=-=-

BD404=PNP=-=-=50W=-=60V=10A=-=-

BD410=Si npn=30-240=-=15W=500=325=1 A=-=SOT-32 -

BD410=NPN=-=-=20W=-=500V=1A=-=-

BD410=Si npn=500-10k=większe od 10=150W=-=-=30A=-=-

BD411=NPN=-=-=2W=-=50V=2A=-=-

BD411=Si npn=500-10k=większe od 10=150W=-=-=30A=-=-

BD412=NPN=-=-=2W=-=50V=2A=-=-

BD412=Si npn=40-800=większe od 10=150W=-=-=10A=-=-

BD413=PNP=-=-=2W=-=50V=2A=-=-

BD413=Si npn=40-800=większe od 10=150W=-=-=10A=-=-

BD414=PNP=-=-=2W=-=50V=2A=-=-

BD414=Si npn=40-800=większe od 10=150W=-=-=10A=-=-

BD415=NPN=-=-=2W=-=60V=1A=-=-

BD415=Si pnp=20-70=większe od 0,8=100W=-=-=15A=-=-

BD416=PNP=-=-=2W=-=60V=1A=-=-

BD416=Si npn=20-70=większe od 0,8=100W=-=-=15A=-=-

BD417=NPN=-=-=2W=-=80V=1A=-=-

BD417=Si npn=125-500=350=300=-=50=100=-=-

BD418=PNP=-=-=2W=-=80V=1A=-=-

BD418=Si npn=125-900=350=300=-=30=100=-=-

BD419=NPN=-=-=2W=-=100V=1A=-=-

BD419=Si npn=240-900=350=300=-=30=100=-=-

BD420=PNP=-=-=2W=-=100V=1A=-=-

BD420=Si pnp=większe od 60=większe od 200=500=-=50=200=-=-

BD421=Si pnp=większe od 80=większe od 200=500=-=30=200=-=-

BD422=Si pnp=większe od 140=większe od 200=500=-=30=200=-=-

BD424=NPN=-=-=2,5W=-=160V=.8A=-=-

BD429=NPN=-=-=10W=-=32V=3A=-=-

BD429=Si npn=125-500=większe od 150=350=-=45=200=-=-

BD430=PNP=-=-=10W=-=32V=3A=-=-

BD430=Si npn=125-900=większe od 150=350=-=30=210=-=-

BD433=Si epitaksjalny npn=85-475=większe od 3=36W=20=20=4A=150=SOT-32

BD433=NPN=-=-=36W=-=22V=4A=-=-

BD433=Si npn=240-900=większe od 150=350=-=30=200=-=-

BD434=Si epitaksjalny pnp=85-475=większe od 3=36W=22=22=4A=150=SOR-32

BD434=PNP=-=-=36W=-=22V=4A=-=-

BD434=Si npn=50-300=większe od 150=300=-=25=500=-=-

BD435=Si epitaksjalny npn=85-475=większe od 3=36W=32=32=4A=150=SOT-32

BD435=NPN=-=-=15W=-=32V=3A=-=-

BD435=NPN=-=-=36W=-=32V=4A=-=-

BD435=Si npn=50-300=większe od 150=300=-=35=500=-=-

BD436=Si epitaksjalny pnp=85-475=większe od 3=36W=32=32=4A=150=SOT-32

BD436=PNP=-=-=36W=-=32V=4A=-=-

BD436=Si npn=100-300=większe od 150=300=-=35=500=-=-

BD437=Si epitaksjalny npn=85-475=większe od 3=36W=45=45=4A=150=SOT-32

BD437=Si npn=50-300=większe od 150=300=-=45=500=-=-

BD437=NPN=-=-=36W=-=45V=4A=-=-

BD438=Si epitaksjalny pnp=85-475=większe od 3=36W=45=45=4A=150=SOT-32

BD438=PNP=-=-=36W=-=45V=4A=-=-

BD438=Si npn=50-300=większe od 150=300=-=70=500=-=-

BD439=Si npn=większe od 40=większe od 3=36W=-=60=4A=-=SOT-32

BD439=NPN=-=-=36W=-=60V=4A=-=-

BD439=Si npn=większe od 20=większe od 200=300=-=12=500=-=-

BD440=Si pnp=większe od 40=większe od 3=36W=-=60=4A=-=SOT-32

BD440=PNP=-=-=36W=-=60V=4A=-=-

BD440=Si npn=50-200=większe od 200=300=-=15=500=-=-

BD441=NPN=-=-=36W=-=80V=4A=-=-

BD441=Si npn=większe od 40=większe od 400=300=-=12=500=-=-

BD442=Si pnp=większe od 40=większe od 3=36W=-=80=4A=-=SOT-32

BD442=PNP=-=-=36W=-=80V=4A=-=-

BD442=Si npn=40-120=większe od 500=300=-=15=500=-=-

BD443=NPN=-=-=30W=-=120V=3A=-=-

BD443=Si npn=40-120=większe od 500=300=-=15=500=-=-

BD443A=NPN=-=-=-=-=170V=-=-=-

BD443A=Si npn=większe od 20=większe od 600=300=-=15=500=-=-

BD450=NPN=-=-=115W=-=80V=15A=-=-

BD450=Si npn=większe od 20=większe od 600=300=-=15=500=-=-

BD451=NPN=-=-=115W=-=95V=15A=-=-

BD451=Si npn=większe od 20=większe od 600=300=-=15=500=-=-

BD461=Si dufuzyjny npn=80-320=-=30W=35=30=4A=-=SOT-32

BD461=NPN=-=-=30W=-=35V=4A=-=-

BD462=Si dufuzyjny pnp=80-320=-=30W=35=30=4A=-=SOT-32

BD462=PNP=-=-=30W=-=35V=4A=-=-

BD463=Si dufuzyjny npn=80-320=-=30W=-=35=4A=-=SOT-32

BD463=NPN=-=-=30W=-=35V=4A=-=-

BD464=Si dufuzyjny pnp=80-320=-=30w=-=35=4A=-=SOT-32

BD464=PNP=-=-=30W=-=35V=4A=-=-

BD466=Si dufuzyjny pnp=większe od 2000=-=8,5W=45=45=1,2 A=-=SOT-32

BD466=PNP=-=-=-=-=45V=-=-=-

BD466A=Si npn=większe od 100=większe od 600=300=-=15=500=-=-

BD466A=PNP=-=-=8,5W=-=30V=1A=-=-

BD466B=Si npn=25-150=większe od 1,3GHz=200=-=15=50=-=-

BD466B=PNP=-=-=-=-=45V=-=-=-

BD466B=PNP=-=-=-=-=45V=-=-=-

BD477=Si dufuzyjny npn=większe od 200О=-=8,5 W=45=45=1,2 A=-=SOT-32

BD477A=Si npn=20-150=większe od 1GHz=200=-=12=50=-=-

BD477A=NPN=-=-=8.5W=-=30V=1A=-=-

BD477B=NPN=-=-=-=-=45V=-=-=-

BD477B=Si npn=100-250=większe od 1GHz=200=-=12=50=-=-

BD487=PNP=-=-=12,5W=-=45V=12A=-=-

BD487=Si npn=-=800=500=-=30=400=-=-

BD488=Si npn=100-630=200=750=-=45=1A=-=-

BD488=PNP=-=-=12,5W=-=30V=12A=-=-

BD500=PNP=-=-=75W=-=60V=10A=-=-

BD500=Si npn=100-630=200=750=-=25=1A=-=-

BD501=Si npn=większe od 30=większe od 80=300=-=100=100=-=-

BD501=NPN=-=-=75W=-=60V=10A=-=-

BD505=NPN=-=-=10W=-=30V=2A=-=-

BD505=Si npn=większe od 30=większe od 80=300=-=120=100=-=-

BD506=Si npn=większe od 25=większe od 200=500=-=40=1A=-=-

BD506=PNP=-=-=10W=-=30V=2A=-=-

BD507=NPN=-=250MHz=10W=-=40V=2A=-=-

BD507=Si npn=240-900=większe od 150=350=-=45=200=-=-

BD508=PNP=-=-=10W=-=40V=2A=-=-

BD508=Si npn=240-900=większe od 150=351=-=30=200=-=-

BD509=NPN=-=-=10W=-=50V=2A=-=-

BD509=Si npn=240-900=większe od 150=350=-=30=200=-=-

BD510=PNP=-=-=10W=-=50V=2A=-=-

BD510=Si npn=100-300=większe od 150=1W=-=45=2A=-=-

BD512=P=-=-=10W=-=60V=1,5A=-=-

BD515=NPN=-=-=10W=-=45V=2A=-=-

BD515=Si npn=50-150=większe od 150=1W=-=60=2A=-=-

BD516=Si npn=40-150=większe od 150=1W=-=60=2A=-=-

BD517=NPN=-=-=10W=-=60V=2A=-=-

BD517=NPN=-=-=2,5W=-=60V=1,5A=-=-

BD517=NPN=-=-=10W=-=50V=2A=-=-

BD518=Si npn=40-200=większe od 150=1W=-=100=2A=-=-

BD518=PNP=-=-=10W=-=60V=2A=-=-

BD519=NPN=-=-=10W=-=80V=2A=-=-

BD519=NPN=-=-=-=-=80V=-=-=-

BD519=Si pnp=50-300=większe od 150=300=-=25=500=-=-

BD51T=Si pnp=50-300=większe od 150=300=-=35=500=-=-

BD520=PNP=-=-=10W=-=80V=2A=-=-

BD520=Si pnp=100-300=większe od 150=300=-=35=500=-=-

BD522=N=-=-=10W=-=60V=1,5A=-=-

BD524=Si pnp=50-300=większe od 150=300=-=45=500=-=-

BD524=NPN=-=-=5W=-=160V=.8A=-=-

BD524=Si=50-300=większe od 150=300=-=70=500=-=-

BD525=Si pnp=40-150=większe od 400=300=-=12=200=-=-

BD526=PNP=-=-=10W=-=60V=2A=-=-

BD526=Si pnp=100-630=200=750=-=45=1A=-=-

BD527=NPN=-=-=10W=-=80V=2A=-=-

BD527=NPN=-=-=10W=-=60V=2A=-=-

BD527=Si pnp=100-630=200=750=-=45=1A=-=-

BD528=Si pnp=większe od 30=większe od 80=300=-=100=100=-=-

BD528=PNP=-=-=10W=-=80V=2A=-=-

BD529=NPN=-=-=2W=-=100V=1A=-=-

BD529=Si pnp=większe od 30=większe od 80=300=-=120=100=-=-

BD529=NPN=-=-=10W=-=100V=2A=-=-

BD530=Si pnp=100-300=większe od 150=1W=-=45=1A=-=-

BD530=PNP=-=-=10W=-=100V=2A=-=-

BD533=NPN=-=-=50W=-=45V=4A=-=-

BD533=Si pnp=50-150=większe od 150=1W=-=60=1A=-=-

BD534=Si pnp=40-150=większe od 150=1W=-=60=2A=-=-

BD534=PNP=-=-=50W=-=45V=4A=-=-

BD535=Si pnp=40-200=większe od 150=1W=-=100=2A=-=-

BD536=Si npn=30-90=-=1W=-=60=-=-=-

BD537=Si npn=30-90=-=1W=-=60=500=-=-

BD538=Si npn=30-90=-=1W=-=60=-=-=-

BD539=Si npn=30-90=-=1W=-=100=-=-=-

BD540=Si npn=30-90=-=1W=-=100=500=-=-

BD543=Si npn=30-90=-=1W=-=100=-=-=-

BD544=Si npn=20-60=większe od 40=600=-=60=1A=-=-

BD545=Si npn=20-60=większe od 40=800=-=35=1A=-=-

BD546=Si npn=20-60=większe od 40=600=-=60=1A=-=-

BD550=Si npn=40-120=większe od 50=600=-=60=1A=-=-

BD561=Si npn=40-120=większe od 50=800=-=35=1A=-=-

BD562=Si npn=40-120=większe od 100=600=-=60=1A=-=-

BD575=Si npn=20-60=większe od 40=800=-=60=1A=-=-

BD575=NPN=-=-=40W=-=45V=3A=-=-

BD576=Si npn=40-120=większe od 50=600=-=120=1A=-=-

BD577=Si npn=40-120=większe od 50=800=-=120=1A=-=-

BD578=Si npn=40-120=większe od 60=870=-=80=1A=-=-

BD579=Si npn=większe od 20=400=300=-=15=200=-=-

BD580=Si npn=30-120=większe od 600=300=-=6=-=-=-

BD580=Si npn=30-120=większe od 300=360=-=15=-=-=-

BD581=Si npn=10-50=większe od 70=500=-=35=100=-=-

BD582=Si npn=10-50=większe od 70=500=-=40=100=-=-

BD585=Si epitaksjalny npn=większe od 25=większe od 3=40 W=45=45=4A=150=TOP-66

BD585=Si npn=20-60=większe od 40=400=-=60=1A=-=-

BD586=Si epitaksjalny pnp=większe od 25=większe od 3=40 W=45=45=4A=150=TOP-66

BD586=Si npn=40-120=większe od 50=400=-=60=1A=-=-

BD587=Si epitaksjalny npn=większe od 25=większe od 3=40 W=60=60=4A=150=TOP-66

BD587=NPN=-=-=-=-=60V=-=-=-

BD587=Si npn=40-120=większe od 60=500=-=32=1A=-=-

BD588=Si epitaksjalny pnp=większe od 25=większe od 3=40 W=60=60=4A=150=TOP-66

BD588=Si npn=20-60=większe od 40=400=-=120=1A=-=-

BD589=Si epitaksjalny npn=większe od 15=większe od 3=40 W=80=80=4A=150=TOP-66

BD589=Si npn=20-60=większe od 40=500=-=60=1A=-=-

BD590=Si epitaksjalny pnp=większe od 15=większe od 3=40 W=80=80=4 A=150=TOP-66

BD590=Si npn=40-120=większe od 50=400=-=120=1A=-=-

BD591=Si npn=40-120=większe od 50=500=-=s0=1A=-=-

BD592=Si pnp=20-45=większe od 50=400=-=35=500=-=-

BD595=Si epitaksjalny npn=większe od 750=większe od 1=70 W=-=45=5A=-=TOP-66

BD595=Si epitaksjalny npn=większe od 25=większe od 3=55W=45=45=8A=150=TOP-66

BD595=Si pnp=20-45=większe od 50=500=-=35=500=-=-

BD596=Si epitaksjalny pnp=większe od 25=większe od 3=55W=45=45=8A=150=TOP-66

BD596=Si pnp=30-90=większe od 60=400=-=35=500=-=-

BD597=Si epitaksjalny npn=większe od 25=większe od 3=55W=60=60=8A=150=TOP-66

BD597=Si pnp=30-90=większe od 60=500=-=35=500=-=-

BD598=Si pnp=większe od 750=większe od 1=70 W=-=60=5A=-=TOP-66

BD598=Si epitaksjalny pnp=większe od 25=większe od 3=55W=60=60=8A=150=TOP-66

BD598=Si pnp=15-45=większe od 140=300=-=20=50=-=-

BD599=Si epitaksjalny npn=większe od 15=większe od 3=55W=80=80=8A=150=TOP-66

BD599=Si pnp=30-120=większe od 140=300=-=20=50=-=-

BD600=Si epitaksjalny pnp=większe od 15=większe od 3=55W=80=80=8A=150=TOP-66

BD600=Si npn=20-60=większe od 40=500=-=60=1A=-=-

BD601=Si npn=40-120=większe od 50=500=-=60=1A=-=-

BD602=Si npn=15-60=większe od 30=500=-=60=50=-=-

BD605=Si npn=30-100=większe od 60=500=-=60=50=-=-

BD606=Si npn=30-100=większe od 60=500=-=60=50=-=-

BD607=NPN=-=-=50W=-=60V=10A=-=-

BD607=Si npn=60-200=większe od 100=500=-=60=50=-=-

BD608=Si npn=60-200=większe od 100=500=-=60=100=-=-

BD609=Si npn=60-200=większe od 100=500=-=60=100=-=-

BD610=Si npn=15-50=większe od 30=500=-=80=50=-=-

BD611=Si npn=15-50=większe od 30=500=-=80=50=-=-

BD612=Si npn=30-100=większe od 60=500=-=80=50=-=-

BD613=Si npn=30-100=większe od 60=500=-=80=50=-=-

BD614=Si npn=60-200=większe od 100=500=-=80=50=-=-

BD615=Si npn=60-200=większe od 100=500=-=80=50=-=-

BD616=PNP=-=-=10W=-=45V=2A=-=-

BD616=Si npn=20-60=większe od 400=300=-=12=200=-=-

BD617=Si npn=20-60=większe od 500=360=-=15=200=-=-

BD618=Si npn=40-120=większe od 400=300=-=12=200=-=-

BD619=Si npn=40-120=większe od 500=360=-=15=200=-=-

BD620=Si npn=40-120=400=300=-=15=200=-=-

BD633=Si npn=większe od 25=większe od 350=300=-=401=200=-=-

BD634=Si npn=większe od 25=większe od 500=360=-=40=200=-=-

BD635=Si npn=większe od 20=większe od 300=300=-=251=200=-=-

BD636=Si npn=20-60=większe od 200=300=-=15=50=-=-

BD637=Si npn=40-120=większe od 200=300=-=15=50=-=-

BD638=Si npn=20-60=większe od 280=300=-=12=200=-=-

BD643=Si npn=40-120=większe od 280=300=-=12=200=-=-

BD643=SDan=większe od 750=-=62,5 W=45(2)=45=8 A;3 A)=150=TO-220

BD644=Si pnp=20-120=większe od 100=360=-=18=-=-=-

BD644=SDap=większe od 7Ь0=-=62,6 W=45(2)=45=8 A(3 A)=150=TO-220

BD645=Si pnp=40-120=większe od 400=360=-=18=2=-=-

BD645=SDap=większe od 750=7=62,5 W=60(2)=60=8 A(3 A)=150=TO-220

BD646=SDap=większe od 750=7=62,5 W=60(2)=60=8 A(3 A)=150=TO-220

BD646=Si npn=40-120=większe od 50=500=-=60=-=-=-

BD647=Si npn=100-300=większe od 60=500=-=60=-=-=-

BD647=SDan=większe od 750=7=62,5W=80(2)=80=8 A(3 A)=150=TO-220

BD648=Si npn=większe od 75=większe od 60=500=-=60=-=-=-

BD649=Si npn=większe od 35=większe od 50=500=-=60=-=-=-

BD649=SDan=większe od 750=7=62,5W=100(2)=100=8 A(3 A)=150=TO-220

BD650=Si npn=większe od 15=większe od 40=500=-=60=-=-=-

BD650=SDap=większe od 750=7=62,5 W=100(2)=100=8 A(3 A)=150=TO-220

BD651=Si npn=30-120=większe od 300=360=-=15=500=-=-

BD651=NPN=-=-=-=-=-=-=-=-

BD652=Si npn=50-200=większe od 250=360=-=50=-=-=-

BD663=Si npn=50-250=większe od 500=360=-=50=-=-=-

BD664=Si npn=50-200=większe od 300=360=-=25=50=-=-

BD675=Si epitaksjalny npn=większe od 750=większe od 1=40 W=45=45=4 A=150=SOT-32

BD675=NPN=-=-=-=-=45V=-=-=-

BD675=Si npn=20-200=większe od 500=2X=-=15=-=-=-

BD675A=Si npn=20-200=większe od 600=200=-=15=-=-=-

BD676=Si epitaksjalny pnp=większe od 750=większe od 1=40W=45=45=4A=150=SOT-32

BD676=Si npn=większe od 20=większe od 600=200=-=15=50=-=-

BD676A=Si npn=40-120=większe od 30=500=-=45=30=-=-

BD677=Si epitaksjalny npn=większe od 750=większe od 1=4ÓW=60=60=4A=150=SOT-32

BD677=Si npn=40-120=większe od 45=500=-=60=30=-=-

BD677A=Si npn=100-300=większe od 30=500=-=45=30=-=-

BD678=Si epitaksjalny pnp=większe od 750=większe od 1=40 W=60=60=4A=150=SOT-32

BD678=Si npn=100-300=większe od 45=500=-=60=30=-=-

BD678A=Ge pnp=większe od 20=większe od 300=150=-=7=100=-=-

BD679=Si epitaksjalny npn=większe od 750=większe od 1=40 W=80=80=4A=150=SOT-32

BD679=npn=większe od 20=większe od 300=150=-=7=100=-=-

BD679A=Ge pnp=większe od 20=większe od 300=150=-=7=100=-=-

BD680A=Si pnp=większe od 20=większe od 300=150=-=7=100=-=-

BD681=SDan=większe od 750=7=40 W=100(2,5)=100=4A (1,5 A)=150=TO-126

BD681=Ge pnp=większe od 40=większe od 300=150=-=7=100=-=-

BD682=npn=większe od 40=większe od 300=150=-=7=100=-=-

BD683=Ge pnp=większe od 40=większe od 300=150=-=7=100=-=-

BD684=Ge pnp=większe od 40=większe od 300=150=-=7=100=-=-

BD695=Ge pnp=większe od 17=większe od 250=150=-=15=200=-=-

BD695=Ge pnp=większe od 40=większe od 300=150=-=7=100=-=-

BD696=Si pnp=większe od 750=większe od 1=70 W=-=45=5 A=-=TOP-66

BD696=Ge pnp=większe od 17=większe od 250=150=-=12=200=-=-

BD696A=Ge pnp=większe od 17=większe od 250=150=-=12=200=-=-

BD697=Ge pnp=większe od 17=większe od 250=150=-=7=200=-=-

BD697A=Ge pnp=większe od 40=większe od 250=150=-=15=200=-=-

BD698=Ge pnp=większe od 40=większe od 250=150=-=12=200=-=-

BD698A=Si pnp=większe od 40=większe od 250=150=-=12=200=-=-

BD699=Si pnp=większe od 40=większe od 250=150=-=7=200=-=-

BD699A=Si npn=20-120=większe od 300=300=-=10=220=-=-

BD700=Si pnp=większe od 750=większe od 1=70 W=-=80=5A=-=TOP-66

BD700=Si npn=20-120=większe od 300=300=-=10=220=-=-

BD700A=Si pnp=35-140=większe od 100=350=-=15=-=-=-

BD701=Si npn=większe od 750=większe od 1=70 W=-=100=5A=-=TOP-66

BD701=Si pnp=35-140=większe od 100=360=-=15=1=-=-

BD702=Si pnp=większe od 750=większe od 1=70 W=-=100=5 A=-=TOP-66

BD702=Si pnp=większe od 35=większe od 100=360=-=12=200=-=-

BD705=Si npn=większe od 4000=4,5=500=-=40=300=-=-

BD708=Si npn=większe od 10=0,5=150W=-=30=7,5A=-=-

BD709=Si npn=większe od 10=0,2=150W=-=30=7,5A=-=-

BD712=Ge pnp=20-60=0,22=20W=-=30=3A=-=-

BD733=Ge pnp=20-60=0,22=20W=-=40=3A=-=-

BD734=Ge pnp=20-60=0,22=20W=-=50=3A=-=-

BD735=Ge pnp=20-60=0,22=20W=-=60=3A=-=-

BD736=Ge pnp=20-60=0,25=20W=-=30=3,5A=-=-

BD737=Ge pnp=20-60=0,25=20W=-=40=3,5A=-=-

BD738=Ge pnp=20-60=0,25=20W=-=50=3,5A=-=-

BD743=Ge pnp=20-60=0,25=20W=-=60=3,5A=-=-

BD744=Ge pnp=większe od 40=większe od 10=75W=-=100=20A=-=-

BD745=Si npn=12-36=50=40W=-=80=8A=-=-

BD746=Si npn=12-36=50=40W=-=120=8A=-=-

BD775=Si npn=30-90=50=40W=-=80=8A=-=-

BD776=Si npn=30-90=50=40W=-=120=8A=-=-

BD777=Si npn=20-80=4=5W=-=200=200=-=-

BD778=Si npn=20-80=4=5W=-=180=200=-=-

BD779=Si npn=20-80=4=5W=-=125=200=-=-

BD780=Si npn=20-80=większe od 3=600=-=100=200=-=-

BD785=Ge pnp=20-60=1,5=85W=-=40=10A=-=-

BD786=Si pnp=20-45=większe od 50=600=-=35=600=-=-

BD787=Si pnp=20-45=większe od 50=600=-=40=600=-=-

BD788=Si pnp=30-90=większe od 60=600=-=35=600=-=-

BD789=Si pnp=30-90=większe od 60=600=-=40=600=-=-

BD790=Si pnp=25-75=większe od 60=600=-=45=600=-=-

BD791=Ge pnp=50-100=większe od 0,5=60W=-=40=10A=-=-

BD792=Ge pnp=75-150=większe od 0,5=60W=-=40=10A=-=-

BD795=Ge pnp=100-200=większe od 0,5=60W=-=40=10A=-=-

BD796=Ge pnp=60-150=większe od 0,15=90W=-=20=20A=-=-

BD797=Ge pnp=60-150=większe od 0,15=90W=-=20=20A=-=-

BD798=Si npn=9-20=-=150=-=45=25=-=-

BD799=Si npn=18-40=-=150=-=45=25=-=-

BD800=Si npn=18-90=-=150=-=45=25=-=-

BD801=Si npn=36-90=-=150=-=45=25=-=-

BD802=Si npn=76-333=-=150=-=45=25=-=-

BD805=Si npn=750=60=60=-=-=50=-=-

BD806=Si npn=750=50=50=-=-=80=-=-

BD807=Si npn=750=40=40=-=-=120=-=-

BD808=Si npn=100-300=większe od 50=600=-=60=1A=-=-

BD809=Si npn=20-60=1,5=5W=-=40=1,5A=-=-

BD810=Si npn=20-60=1,5=5W=-=55=1,5A=-=-

BD813=Si npn=35-100=1,5=5W=-=40=1,5A=-=-

BD814=Si npn=35-100=1,5=5W=-=55=1,5A=-=-

BD815=Si npn=20-60=1,25=25W=-=40=3A=-=-

BD816=Si npn=20-60=1,25=25W=-=55=3A=-=-

BD817=Si npn=35-100=1,25=25W=-=40=3A=-=-

BD818=Si npn=35-100=1,25=25W=-=55=3A=-=-

BD825=Si npn=15-45=1=75W=-=40=6A=-=-

BD826=Si npn=15-45=1,5=75W=-=55=6A1=-=-

BD827=Si npn=25-75=1,5=75W=-=40=6A=-=-

BD828=Si npn=25-75=1,5=75W=-=55=6A=-=-

BD829=Ge pnp=20-40=większe od 2k=106W=-=20=10A=-=-

BD830=Ge pnp=20-40=większe od 2k=106W=-=30=10A=-=-

BD839=Ge pnp=20-40=większe od 2k=106W=-=40=10A=-=-

BD840=Ge pnp=20-40=większe od 2k=106W=-=50=10A=-=-

BD841=Ge pnp=20-40=większe od 2k=106W=-=60=10A=-=-

BD842=Ge pnp=35-70=większe od 2k=106W=-=20=10A=-=-

BD843=Ge pnp=35-70=większe od 2k=106W=-=30=10A=-=-

BD844=Ge pnp=35-70=większe od 2k=106W=-=40=10A=-=-

BD861=Ge pnp=35-70=większe od 2k=106W=-=50=10A=-=-

BD862=Ge pnp=35-70=większe od 2k=106W=-=60=10A=-=-

BD863=Ge pnp=50-100=większe od 1k=106W=-=20=10A=-=-

BD864=Ge pnp=50-100=większe od 1k=106W=-=30=10A=-=-

BD865=Ge pnp=50-100=większe od 1k=106W=-=40=10A=-=-

BD866=Ge pnp=50-100=większe od 1k=106W=-=50=10A=-=-

BD875=Ge pnp=50-100=większe od 1k=106W=-=60=10A=-=-

BD876=Ge pnp=75-150=większe od 1k=106W=-=20=10A=-=-

BD877=Ge pnp=75-150=większe od 1k=106W=-=30=10A=-=-

BD878=Ge pnp=75-150=większe od 1k=106W=-=40=10A=-=-

BD879=Ge pnp=75-150=większe od 1k=106W=-=50=10A=-=-

BD880=Ge pnp=75-150=większe od 1k=106W=-=60=10A=-=-

BD895=Ge pnp=10-30=większe od 2k=106W=-=20=20A=-=-

BD895A=Ge pnp=10-30=większe od 2k=106W=-=30=20A=-=-

BD896=Ge pnp=10-30=większe od 2k=106W=-=40=20A=-=-

BD896A=Ge pnp=10-30=większe od 2k=106W=-=50=20A=-=-

BD897=Ge pnp=30-60=większe od 1k=106W=-=20=20A=-=-

BD897A=Ge pnp=30-60=większe od 1k=106W=-=30=20A=-=-

BD898=Ge pnp=30-60=większe od 1k=106W=-=40=20A=-=-

BD898A=Ge pnp=30-60=większe od 1k=106W=-=50=20A=-=-

BD899=Ge pnp=50-100=większe od 1k=106W=-=20=20A=-=-

BD899A=Ge pnp=50-100=większe od 1k=106W=-=30=20A=-=-

BD900=Ge pnp=50-100=większe od 1k=106W=-=40=20A=-=-

BD900=PNP=-=-=-=-=-=-=-=-

BD900A=Ge pnp=50-100=większe od 1k=106W=-=50=20A=-=-

BD901=Si npn=20-50=większe od 30=600=-=60=50=-=-

BD902=Si npn=40-100=większe od 60=600=-=60=50=-=-

BD905=Si npn=80-200=większe od 60=600=-=60=50=-=-

BD906=Si npn=20-50=większe od 30=600=-=80=50=-=-

BD907=Si npn=40-100=większe od 60=600=-=80=50=-=-

BD908=Si npn=80-200=większe od 60=600=-=80=50=-=-

BD909=Si npn=40-120=większe od 60=800=-=75=1A=-=-

BD910=Si npn=40-120=większe od 60=800=-=75=1A=-=-

BD911=Ge pnp=35-140=-=106W=-=30=25A=-=-

BD912=Ge pnp=35-140=-=106W=-=60=25A=-=-

BD933=Ge pnp=35-140=-=106W=-=80=25A=-=-

BD934=Si npn=100-300=większe od 70=800=-=75=1A=-=-

BD935=Si npn=100-300=większe od 70=800=-=75=1A=-=-

BD936=Ge pnp=30-75=większe od 15k=28W=-=25=3A=-=-

BD937=Ge pnp=30-75=większe od 15k=28W=-=40=3A=-=-

BD938=Si pnp=30-75=większe od 15k=28W=-=55=3A=-=-

BD939=Ge pnp=30-75=większe od 15k=28W=-=65=3A=-=-

BD940=Ge pnp=60-150=większe od 15k=28W=-=25=3A=-=-

BD941=Ge pnp=60-150=większe od 15k=28W=-=40=3A=-=-

BD942=Si pnp=60-150=większe od 15k=28W=-=55=3A=-=-

BD943=npn=60-150=większe od 15k=28W=-=65=3A=-=-

BD944=Si=większe od 10=0,5=250W=-=50=30A=-=-

BD945=Si npn=większe od 10=0,5=250W=-=100=30A=-=-

BD946=Si npn=większe od 10=0,5=250W=-=150=30A=-=-

BD947=Si npn=większe od 10=0,5=250W=-=200=30A=-=-

BD948=Si npn=większe od 10=0,5=250W=-=250=30A=-=-

BD949=Si npn=większe od 10=0,5=250W=-=300=30A=-=-

BD950=Si npn=większe od 10=0,5=250W=-=50=30A=-=-

BD951=Si npn=większe od 10=0,5=250W=-=100=30A=-=-

BD952=Si npn=większe od 10=0,5=250W=-=150=30A=-=-

BD953=Si npn=większe od 10=0,5=250W=-=200=30A=-=-

BD954=Si npn=większe od 10=0,5=250W=-=250=30A=-=-

BD955=Si npn=większe od 10=0,5=250W=-=50=30A=-=-

BD956=Si npn=większe od 10=0,5=250W=-=100=30A=-=-

BD975=Si npn=większe od 10=0,5=250W=-=150=30A=-=-

BD976=Si npn=większe od 10=0,5=250W=-=200=30A=-=-

BD977=Si npn=większe od 10=0,5=250W=-=50=30A=-=-

BD978=Si npn=większe od 10=0,5=250W=-=100=30A=-=-

BD979=Si npn=większe od 10=0,5=250W=-=150=30A=-=-

BD980=Si npn=większe od 10=0,5=250W=-=200=30A=-=-

BDP620=Si pnp=20-70=większe od 0,8=(117)W=100=60=15=175=CE20

BDP621=Si pnp=50-150=większe od 0,8=(117)W=100=60=15=175=CE20

BDT62=Si npn=40-120=większe od 50=800=-=60=-=-=-

BDT63=Si npn=100-300=większe od 60=800=-=60=-=-=-

BDT91=Si npn=40-120=większe od 50=800=-=80=500=-=-

BDT92=Si npn=40-120=większe od 50=800=-=80=500=-=-

BDT93=Si npn=10-30=większe od 50=125W=-=50=10A=-=-

BDT94=Si npn=większe od 8=większe od 50=125W=-=50=10A=-=-

BDT95=Si npn=20-60=większe od 50=125W=-=50=10A=-=-

BDT96=Si npn=10-30=większe od 50=125W=-=50=10A=-=-

BDV64=Si npn=większe od 8=większe od 50=125W=-=50=10A=-=-

BDV65=Si npn=20-60=większe od 50=125W=-=50=10A=-=-

BDV91=Ge pnp=30-170=większe od 20=50W=-=40=20A=-=-

BDV92=Ge pnp=30-170=większe od 20=50W=-=50=20A=-=-

BDV93=Ge pnp=34-65=-=225=-=601=500=-=-

BDV94=Ge pnp=53-90=większe od 1,3=225=-=601=500=-=-

BDV95=Ge pnp=72-121=większe od 1,5=225=-=60=500=-=-

BDV96=Si npn=10-50=większe od 18=150W=-=60=20A=-=-

BDW21=Si npn=10-50=większe od 18=150W=-=80=20A=-=-

BDW22=Si npn=150-450=większe od 60=600=-=20=1A=-=-

BDW23=Si npn=150-450=większe od 60=600=-=30=1A=-=-

BDW24=Si npn=150-450=większe od 60=600=-=40=1A=-=-

BDW25=Si npn=250-500=większe od 60=600=-=20=1A=-=-

BDW39=Si npn=250-500=większe od 60=600=-=30=1A=-=-

BDW40=Si npn=250-500=większe od 60=600=-=40=1A=-=-

BDW41=Si npn=15-150=większe od 40=600=-=20=1A=-=-

BDW42=c. npn=50-100=większe od 3k=170W=-=30=15A=-=-

BDW44=Ge pnp=50-100=większe od 3k=170W=-=40=15A=-=-

BDW45=Ge pnp=50-100=większe od 3k=170W=-=50=15A=-=-

BDW46=Si npn=większe od 20=-=600=-=100=1A=-=-

BDW47=Si npn=większe od 25=-=250=-=100=-=-=-

BDW51=Si npn=większe od 25=-=600=-=100=-=-=-

BDW52=Si pnp=15-60=większe od 40=600=-=20=600=-=-

BDW53=Si npn=15-50=25k=150W=-=50=10A=-=-

BDW54=Si npn=15-50=25k=150W=-=65=10A=-=-

BDW55=Si npn=50-200=-=1W=-=60=1A=-=-

BDW56=Ge pnp=20-50=większe od 0,5=200=-=105=200=-=-

BDW57=Ge pnp=20-50=większe od 0,5=200=-=105=200=-=-

BDW58=Ge pnp=40-100=większe od 0,75=200=-=105=200=-=-

BDW59=Ge pnp=40-100=większe od 0,75=200=-=105=200=-=-

BDW60=Si npn=100-300=większe od 50=800=-=75=500=-=-

BDW63=Si npn=50-150=większe od 60=600=-=60=500=-=-

BDW64=Si npn=50-150=większe od 60=600=-=60=500=-=-

BDW73=Si npn=50-150=większe od 60=600=-=60=500=-=-

BDW740=Ge pnp=10-60=większe od 2k=40W=-=10=3A=-=-

BDW830=Ge pnp=20-60=większe od 5k=90W=-=15=5A=-=-

BDW84=Ge pnp=20-200=większe od 2k=40W=-=10=3A=-=-

BDW93=Ge pnp=50-140=większe od 1k=90W=-=15=5A=-=-

BDW94=Ge pnp=10-200=większe od 2k=35W=-=15=3A=-=-

BDX10=Si dufuzyjny npn=20-50=1,3=117W=100=80=15 A=100=TO-3

BDX10=Ge pnp=20-60=większe od 5k=90W=-=2C=5A=-=-

BDX10C=Ge pnp=20-200=większe od 2k=35W=-=15=3A=-=-

BDX11=Si dufuzyjny npn=20-70=-=117W=160=140=10 A=200=TO-3

BDX11=Ge pnp=50-140=większe od 1k=90W=-=20=5A=-=-

BDX12=Si dufuzyjny npn=20-70=-=100W=140=120=5 A=200=TO-3

BDX12=Ge pnp=10-200=większe od 2k=35W=-=25=3A=-=-

BDX13=Si dufuzyjny npn=20-50=1,3=117W=50=40=15 A=200=TO-3

BDX13=Ge pnp=20-60=większe od 5k=90W=-=40=5A=-=-

BDX14=Si dufuzyjny pnp=25-100=większe od 0,8=29 W=90=55=4A=200=TO-66

BDX14=Ge pnp=20-200=większe od 2k=35W=-=25=3A=-=-

BDX16=Si dufuzyjny pnp=20-80=większe od 0,8=25 W=160=140=ЗА=200=TO-66

BDX16=Ge pnp=50-140=większe od 1k=90W=-=40=5A=-=-

BDX18=Si dufuzyjny pnp=20-70=większe od 0,8=117W=100=60=15A=200=TO-3

BDX18=Ge pnp=20-40=większe od 5k=170W=-=65=15A=-=-

BDX18N=Ge pnp=20-40=większe od 5k=170W=-=55=15A=-=-

BDX20=Ge pnp=20-40=większe od 5k=170W=-=45=15A=-=-

BDX22=Si dufuzyjny npn=20-50=-=117W=160=140=10A=175=SOT-9

BDX23=Si dufuzyjny npn=20-50=-=117W=-=95=15 A=200=TO-3

BDX24=Si dufuzyjny npn=20-50=-=29 W=50=40=4A=200=TO-66

BDX25=Ge pnp=20-40=większe od 5k=170W=-=25=15A=-=-

BDX27=Si epitaksjalny pnp=40-250=50=34 W=40=40=5=200=~TO-3

BDX27=Ge pnp=35-70=większe od 5k=170W=-=65=15A=-=-

BDX28=Si epitaksjalny pnp=-=50=34 W=60=60=5=200=~TO-3

BDX28=Ge pnp=35-70=większe od 5k=170W=-=55=15A=-=-

BDX29=—=40-160=50=34W=80=80=5=200=~ТО-3

BDX29=Ge pnp=35-70=większe od 5k=170W=-=45=15A=-=-

BDX30=Si epitaksjalny pnp=-=50=34 W=125=125=5=200=~ТО-3

BDX30=Ge pnp=35-70=większe od 5k=170W=-=25=15A=-=-

BDX31=Si npn=40-120=większe od 120=1W=-=65=1A=-=-

BDX32=Si npn=40-120=większe od 120=1W=-=65=1A=-=-

BDX33=Si npn=40-120=większe od 120=1W=-=65=1A=-=-

BDX34=Si npn=większe od 10=0,5=250W=-=50=30A=-=-

BDX35=Si npn=większe od 10=0,5=250W=-=100=30A=-=-

BDX35=Si npn=większe od 10=0,5=250W=-=150=30A=-=-

BDX36=Si npn=większe od 10=0,5=250W=-=200=30A=-=-

BDX37=Si planarny epitaksjalny npn=większe od 45=100=15 W=120(0,9)=80=5 A(5 A)=150=TO-126

BDX37=Si npn=większe od 10=0,5=250W=-=250=30A=-=-

BDX40=Si dufuzyjny npn=20-50=większe od 0,8=150W=100=60=20 A=200=ТО-3

BDX41=Si dufuzyjny npn=120-250=większe od 0,8=150W=50=40=30A=200=ТО-3

BDX42=SDan=większe od 2000=350=9W=60(1,3)=45=1 A (0,5 A)=150=TO-126

BDX42=Si npn=większe od 10=0,5=250W=-=300=30A=-=-

BDX43=SDan=większe od 2000=350=9W 80=(1,3) 60=1=A(0,5) 15=0= TO-126

BDX43=Si npn=większe od 10=0,5=250W=-=350=30A=-=-

BDX44=SDan=większe od 2000=350=9W=100(1,3)=80=1 A(0,5)=150=TO-126

BDX44=Si npn=większe od 10=0,5=250W=-=50=30A=-=-

BDX45=Si npn=większe od 10=0,5=250W=-=100=30A=-=-

BDX45=SDap=większe od 2000=1000=9W=69(1,3)=45=1 A(0,5)=150=TO-126

BDX46=SDap=większe od 2000=1000=9W=80(1,3)=60=1 A(0,5)=150=TO-126

BDX46=Si npn=większe od 10=0,5=250W=-=150=30A=-=-

BDX47=Si npn=większe od 10=0,5=250W=-=200=30A=-=-

BDX47=SDap=większe od 2000=1000=9W=100(1,3)=80=1 A(0,5)=150=TO-126

BDX51=Si dufuzyjny npn=15-60=0,04=120W=140=120=10A=200=то-з

BDX53=Si npn=większe od 10=0,5=250W=-=250=30A=-=-

BDX54=Si npn=większe od 10=0,5=250W=-=300=30A=-=-

BDX55=Si npn=większe od 10=0,5=250W=-=350=30A=-=-

BDX56=Si npn=większe od 10=0,5=250W=-=50=30A=-=-

BDX57=Si npn=większe od 10=0,5=250W=-=100=30A=-=-

BDX5O=Si dufuzyjny npn=20-50=0,04=150W=160=140=16A=200=ТО-3

BDX62=Si dufuzyjny pnp=większe od 1000=2,5=90W=60=60=8A=200=ТО-3

BDX62=Si npn=większe od 10=0,5=250W=-=150=30A=-=-

BDX62A=Si dufuzyjny pnp=większe od 1000=2,5=90 W=80=80=8A=200=ТО-3

BDX63=Si dufuzyjny npn=większe od 1000=2,5=90 W=80=60=8A=200=ТО-3

BDX63=Si npn=większe od 10=0,5=250W=-=200=30A=-=-

BDX64=Si dufuzyjny pnp=większe od 1000=2,5=117W=60=60=12A=200=ТО-3

BDX64=Si npn=większe od 10=0,5=250W=-=250=30A=-=-

BDX64A=Si dufuzyjny pnp=większe od 1000=2,5=117W=80=80=12A=200=ТО-3

BDX65=Si dufuzyjny npn=większe od 1000=2,5=117W=80=60=12A=200=ТО-3

BDX65=Si npn=większe od 10=0,5=250W=-=300=30A=-=-

BDX65A=Si dufuzyjny npn=większe od 1000=2,5=117W=100=80=12A=200=ТО-3

BDX66=SDap=większe od 1000=7=150W=60(2)=60=16A (10 A)=200=TO-3

BDX66=Si npn=większe od 10=0,5=250W=-=350=30A=-=-

BDX66A=SDap=większe od 1000=7=150W=80(2)=80=16 A (10 A)=200=TO-3

BDX66B=SDap=większe od 1000=7=150W=100(2)=100=16A (10 A)=200=то-з

BDX67=SDan=większe od 1000=7=150W=80(2)=60=16A (10 A)=200=TO-3

BDX67=Si npn=większe od 10=0,5=250W=-=50=30A=-=-

BDX67B=SDan=większe od 1000=7=150W=120(2)=100=16A (10 A)=200=TO-3

BDX70=Si dufuzyjny npn=20-80=0,8-2,8=75 W=70=60=12A=150=Т-220АА

BDX70=Si npn=większe od 10=0,5=250W=-=100=30A=-=-

BDX71=Si dufuzyjny npn=20-80=0,8-2,8=75 W=70=60=12A=150=ТО-220АВ

BDX71=Si npn=większe od 10=0,5=250W=-=150=30A=-=-

BDX72=Si dufuzyjny npn=20-80=0,8-2,8=75 W=80=70=12A=150=Т-О220АА

BDX72=Si npn=większe od 10=0,5=250W=-=200=30A=-=-

BDX73=Si dufuzyjny npn=20-80=0,8-2,8=75 W=80=70=12A=150=ТО-220АВ

BDX73=Si=większe od 10=0,5=250W=-=250=30A=-=-

BDX74=Si dufuzyjny npn=15-60=0,8-2,8=75 W=45=40=16A=150=ТО-220АА

BDX74=Si npn=większe od 10=0,5=250W=-=300=30A=-=-

BDX75=Si npn=większe od 10=0,5=250W=-=350=30A=-=-

BDX77=Si epitaksjalny npn=większe od 30=większe od 3=55W=80=80=8A=150=ТО-3

BDX77=Si npn=większe od 30=3=60 W=80(1)=80=8 A(3A)=150=TO-220

BDX77=Ge pnp=30-60=większe od 12k=70W=-=20=3A=-=-

BDX78=Si epitaksjalny pnp=większe od 30=większe od 3=55W=80=80=8A=150=ТО-3

BDX78=Si pnp=większe od 30=3=60 W=80(1)=80=8 A(3A=150=TO-220

BDX78=Ge pnp=30-60=większe od 12k=70W=-=30=3A=-=-

BDX83=Ge pnp=30-60=większe od 12k=70W=-=45=3A=-=-

BDX84=Ge pnp=30-60=większe od 12k=70W=-=60=3A=-=-

BDX85=Ge pnp=30-60=większe od 12k=70W=-=65=3A=-=-

BDX86=Ge pnp=50-100=większe od 12k=70W=-=20=3A=-=-

BDX87=Ge pnp=50-100=większe od 12k=70W=-=30=3A=-=-

BDX88=Ge pnp=50-100=większe od 12k=70W=-=45=3A=-=-

BDX91=Ge pnp=50-100=większe od 12k=70W=-=60=3A=-=-

BDX92=Ge pnp=50-100=większe od 12k=70W=-=65=3A=-=-

BDX93=Ge pnp=100-300=większe od 3=12W=-=50=5A=-=-

BDX94=Ge pnp=większe od 60=większe od 2=12W=-=40=5A=-=-

BDX95=Si npn=20-60=większe od 10=30W=-=80=2A=-=-

BDX96=Si npn=40-120=większe od 10=30W=-=80=2A=-=-

BDY10=Si dufuzyjny npn=10-50=1,5=130W=50=50=2A=175=ТО-3

BDY11=Si dufuzyjny npn=10-50=1,5=130W=100=100=2A=175=ТО-3

BDY12=Si planarny epitaksjalny npn=30-90=większe od 30=26 W=60=[60]=ЗА=175=SOT-9

BDY13=Si planarny epitaksjalny npn=100-250=większe od 30=26 W=80=[80]=ЗА=175=SOT-9

BDY15=Si planarny epitaksjalny npn=50-150=100=11,5W=36=36=2,5 A=175=9A2

BDY16=Si planarny epitaksjalny npn=50-150=100=115W=64=64=2,5 A=175=9A2

BDY17=Si dufuzyjny npn=większe od 10=1=115W=80=60=10A=200=TO-3

BDY18=Si dufuzyjny npn=większe od 10=1=115W=120=70=10A=200=TO-3

BDY19=Si dufuzyjny npn=większe od 10=1=115W=150=80=10A=200=TO-3

BDY20=Ge pnp=50-100=większe od 2k=170W=-=30=30A=-=-

BDY21=Ge pnp=50-100=większe od 2k=170W=-=45=30A=-=-

BDY22=Ge pnp=50-100=większe od 2k=170W=-=60=30A=-=-

BDY23=Si dufuzyjny npn=-=większe od 10=87,5 W=60=60=6A=200=TO-3

BDY23=Ge pnp=50-100=większe od 2k=170W=-=75=30A=-=-

BDY23A=Ge pnp=80-160=większe od 2k=170W=-=30=30A=-=-

BDY24=Si dufuzyjny npn=15-180=większe od 10=87,5 W=100=90=6A=200=TO-3

BDY24=Ge pnp=80-160=większe od 2k=170W=-=45=30A=-=-

BDY25=Si dufuzyjny npn=15-45=większe od 10=87,5 W=200=140=6A=200=TO-3

BDY25=Ge pnp=80-160=większe od 2k=170W=-=60=30A=-=-

BDY26=Si dufuzyjny npn=30-90=większe od 10=87,5 W=300=180=6A=200=TO-3

BDY26=Ge pnp=80-160=większe od 2k=170W=-=75=30A=-=-

BDY27=Si dufuzyjny npn=75-180=większe od 10=87,5 W=400=200=6A=200=TO-3

BDY27=Si npn=100-300=większe od 50=800=-=40=JA=-=-

BDY27=Si npn=100-300=większe od 50=800=-=40=1A=-=-

BDY28=Si dufuzyjny npn=-=większe od 10=87,5 W=500=250=6A=200=TO-3

BDY28=Si npn=100-300=większe od 50=800=-=40=1A=-=-

BDY29=Si npn=40-120=większe od 50=800=-=50=1A=-=-

BDY34=Si planarny epitaksjalny npn=30-300=większe od 80=21 W=45=40=ЗА=150=SOT-32

BDY37=Si npn=40-120=większe od 50=800=-=50=1A=-=-

BDY38=Si dufuzyjny npn=większe od 30=1=115W=50=40=6A=200=TO-3

BDY38=Si npn=40-120=większe od 50=800=-=50=1A=-=-

BDY42=Si npn=20-60=większe od 50=800=-=40=1A=-=-

BDY43=Si npn=20-60=większe od 50=800=-=40=1A=-=-

BDY43=Si npn=większe od 20=12=60 W=-=300=5 A=150=TO-3

BDY44=Si npn=20-60=większe od 50=800=-=40=1A=-=-

BDY44=Si npn=większe od 20=12=60 W=-=350=5A=150=TO-3

BDY44=Si npn=większe od 20=13=95 W=-=250=15A=150=TO-3

BDY45=Si npn=większe od 20=13=95 W=-=250=15 A=150=TO-3

BDY45=Si npn=większe od 20=większe od 50=600=-=25=1A=-=-

BDY46=Si npn=większe od 20=większe od 50=600=-=25=1A=-=-

BDY47=Si npn=większe od 20=większe od 50=600=-=25=1A=-=-

BDY47=Si npn=większe od 20=13=95 W=-=250=15A=150=TO-3

BDY53=Si dufuzyjny npn=20-60=większe od 20=60 W=100=60=12A=200=TO-3

BDY54=Si dufuzyjny npn=20-60=większe od 20=60 W=100=120=12A=200=TO-3

BDY55=Si dufuzyjny npn=20-70=większe od 10=115W=100=60=15A=200=TO-3

BDY56=Si dufuzyjny npn=20-70=większe od 10=115W=150=120=15A=200=TO-3

BDY57=Si dufuzyjny npn=20-60=większe od 10=175W=120=80=25 A=200=TO-3

BDY58=Si dufuzyjny npn=20-60=większe od 10=175W=160=125=25 A=200=TO-3

BDY58=Si npn=większe od 20=większe od 200=300=-=12=200=-=-

BDY60=Si planarny epitaksjalny npn=większe od 45=100=15W=60=60=5A=175=TO-3

BDY61=Si planarny epitaksjalny npn=większe od 45=100=15W=60=60=5A=175=TO-3

BDY62=Si planarny epitaksjalny npn=większe od 35=100=15W=30=30=5A=175=TO-3

BDY71=Si dufuzyjny npn=80-200=większe od 0,8=29 W=90=55=4A=200=TO-66

BDY71=Si npn=40-120=większe od 200=300=-=12=200=-=-

BDY72=Si dufuzyjny npn=60-180=większe od 0,8=25 W=150=120=ЗА=200=TO-66

BDY72=Si npn=20-60=większe od 250=800=-=30=800=-=-

BDY73=Si dufuzyjny npn=50-150=większe od 0,8=117W=100=60=15 A=200=TO-3

BDY73=npn=40-120=większe od 250=800=-=30=800=-=-

BDY74=Si dufuzyjny npn=50-150=większe od 0,8=117W=150=120=10A=200=TO-3

BDY74=npn=40-120=większe od 250=800=-=40=800=-=-

BDY76=Si dufuzyjny npn=40-120=większe od 0,8=150W=100=60=20 A=200=TO-3

BDY76=Si npn=40-120=większe od 250=800=-=40=800=-=-

BDY77=Si dufuzyjny npn=40-120=większe od 0,8=150W=150=120=16A=200=TO-3

BDY78=Si dufuzyjny npn=25-100=większe od 8=25 W=90=55=4A=200=TO-66

BDY78=Si npn=40-120=większe od 250=800=-=30=800=-=-

BDY79=Si dufuzyjny npn=25-100=większe od 8=25 W=150=120=4A=200=TO-66

BDY79=Si npn=100-300=większe od 250=800=-=30=800=-=-

BDY80=npn=100-300=większe od 300=800=-=40=800=-=-

BDY81=Si npn=100-300=większe od 300=800=-=40=800=-=-

BDY82=Si npn=100-300=większe od 250=800=-=30=800=-=-

BDY83=Si npn=20-60=większe od 250=500=-=30=800=-=-

BDY87=Si dufuzyjny npn=większe od 2000=1,5=35W=20=20=8A=200=SOT-9

BDY88=Si dufuzyjny npn=większe od 2000=1,5=35W=40=40=8A=200=SOT-9

BDY89=Si dufuzyjny npn=większe od 2000=1,5=35W=60=60=8A=200=SOT-9

BDY90=Si planarny npn=30-120=większe od 45=40 W=120=100=10A=175=TO-3

BDY90=npn=40-120=większe od 250=500=-=30=800=-=-

BDY91=Si planarny npn=30-120=większe od 45=40 W=100=80=10A=175=TO-3

BDY91=npn=40-120=większe od 250=500=-=40=800=-=-

BDY92=Si planarny npn=-=większe od 45=40 W=80=60=10A=175=TO-3

BDY92=npn=100-300=większe od 250=500=-=30=800=-=-

BDY93=Si planarny npn=15-60=12=30w=750=j 350=4A=150=TO-3

BDY93=Si npn=100-300=większe od 300=500=-=40=800=-=-

BDY93/01=Si npn=50-200=większe od 50=600=-=60=500=-=-

BDY94=Si planarny npn=25-80=12=30W=600=300=4A=150=TO-3

BDY94=Si npn=50-200=większe od 50=600=-=60=500=-=-

BDY94/01=Si npn=40-120=większe od 250=800=-=40=500=-=-

BDY95=Si planarny npn=25-80=12=30W=450=250=2,5 A=150=TO-3

BDY96=Si planarny npn=15-60=10=40 W=750=350=10 A=150=TO-3

BDY96=NPN=-=-=-=-=700V=-=-=-

BDY96=Si npn=większe od 100=0,5=150W=-=50=10A=-=-

BDY96/01=Si npn=większe od 100=0,5=150W=-=100=10A=-=-

BDY97=Si planarny npn=25-80=10=40 W=600=300=10A=150=TO-3

BDY97=Si npn=większe od 100=0,5=150W=-=150=10A=-=-

BDY97/01=Si npn=większe od 100=0,5=150W=-=200=10A=-=-

BDY98=Si planarny npn=25-80=10=40 W=400=250=10A=150=TO-3

BDY98=NPN=-=-=100W=-=350V=4A=-=-

bf(U4=Si npn=większe od 400=0,5=150W=-=50=10A=-=-

BF108=Si planarny npn=50>15=większe od 70=800=135=135=-=-=TO-5

BF109=Si mesa npn=większe od 20=większe od 80=600=135=135=50=175=TO-5

BF110=S2dn=większe od 30=150=2,5W=160=160=40=200=TO-39

BF111=Si planarny npn=większe od 20=120=3W=200=200=80=175=TO-39

BF115=Si planarny epitaksjalny npn=45-165=230=145=50=30=30=175=TO-72

BF115=Si npn=większe od 400=0,5=150W=-=100=10A=-=-

BF117=Si planarny epitaksjalny npn=większe od 25=80=680=140=140=100=175=TO-39

BF118=Si planarny epitaksjalny npn=większe od 25=110=800=250=240=100=175=TO-39

BF119=Si planarny epitaksjalny npn=większe od 25=110=800=160=160=100=175=TO-39

BF120=Si planarny epitaksjalny npn=większe od 20=-=300=-=220=50=175=TO-18

BF121=Si planarny epitaksjalny npn=większe od 30=350=330=40=30=25=125=ерох

BF123=Si planarny epitaksjalny npn=większe od 35=550=330=40=30=25=125=ерох

BF136=Si planarny epitaksjalny npn=większe od 20=120=875=190=190=50=200=TO-39

BF137=Si planarny epitaksjalny npn=większe od 25=95=5 W=160=160=100=175=TO-39

BF140=Si planarny npn=większe od 15=większe od 40=800=135=135=50=200=TO-5

BF140A=Si planarny npn=większe od 15=większe od 40=800=-=150=30=200=TO-5

BF140D=Si planarny npn=większe od 15=większe od 35=800=150=150=50=200=TO-5

BF152=Si planarny epitaksjalny npn=większe od 20=większe od 600=200=30=12=-=125=TO-18e

BF153=Si planarny epitaksjalny npn=większe od 20=większe od 300=200=30=12=-=125=TO-18e

BF154=Si planarny npn=większe od 25=większe od 200=300=30=20=-=125=TO-5e

BF155=Si planarny npn=większe od 20=-=175=40=40=20=175=TO-72

BF155=Si npn=większe od 400=0,5=150W=-=150=10A=-=-

BF156=Si planarny npn=większe od 30=większe od 30=800=120=120=-=200=TO-5

BF157B=Si planarny npn=większe od 30=większe od 50=800=175=175=-=200=TO-5

BF158=Si npn=większe od 400=0,5=150W=-=200=10A=-=-

BF159=Si planarny epitaksjalny npn=większe od 20=większe od 600=200=40=20=-=125=TO-18e

BF160=Si npn=15-60=większe od 51=600=-=20=500=-=-

BF161=Si npn=40-125=większe od 100=600=-=20=500=-=-

BF162=Si dufuzyjny npn=większe od 30=większe od 400=200=40=40=-=125=TO-18e

BF163=Si dufuzyjny npn=większe od 30=większe od 400=200=40=40=-=125=TO-18e

BF165=Si dufuzyjny npn=większe od 20=większe od 200=300=30=15=-=125=TO-5e

BF166=Si dufuzyjny npn=większe od 20=większe od 400=175=40=40=-=175=TO-72

BF166=Si npn=40-120=większe od 250=360=-=15=225=-=-

BF167=Si planarny epitaksjalny npn=większe od 26=350=130=40=30=25=175=TO-72

BF167=Si npn=40-120=większe od 50=800=-=80=1A=-=-

BF169=Si epitaksjalny npn=większe od 200=większe od 200=300=50=30=50=175=TO-18

BF173=Si npn=40-120=większe od 50=800=-=80=1A=-=-

BF174=Si planarny npn=większe od 30=większe od 40=800=150=150=-=200=TO-5

BF175=Si planarny npn=70=550=175=40=40=-=175=TO-18

BF176=Si planarny epitaksjalny npn=większe od 20=300-700=200=40=40=-=125=TO-5

BF177=Si planarny npn=większe od 20=120=600=100=60=50=200=TO-5

BF178=Si planarny npn=większe od 20=120=1,7W=160=115=50=200=TO-5

BF179A=Si planarny npn=większe od 20=120=1,7 W=160=160=50=175=TO-5

BF179B=Si planarny npn=większe od 20=120=1,7 W=220=220=50=175=TO-5

BF179C=Si planarny npn=większe od 20=120=1,7W=250=250=50=175=TO-5

BF180=Si planarny npn=większe od 13=większe od 675=150=30=20=20=175=TO-72

BF180=Si npn=większe od 20=większe od 250=300=-=7=100=-=-

BF181=Si planarny npn=większe od 13=większe od 600=150=30=20=20=175=TO-72

BF181=Si npn=większe od 40=większe od 250=300=-=7=100=-=-

BF182=Si planarny npn=większe od 10=650=150=25=20=15=175=TO-72

BF182=Si pnp=większe od 20=większe od 250=150=-=7=1001=-=-

BF183=Si planarny epitaksjalny npn=-=600=200=50=50=50=-=TO-72

BF183=Si planarny npn=większe od 10=800=150=25=20=15=175=TO-72

BF183=Si pnp=większe od 40=większe od 250=150=-=7=100=-=-

BF184=Si planarny epitaksjalny npn=75-750=300=145=30=20=30=175=TO-72

BF184=Si npn=50-200=większe od 100=1W=-=45=1A=-=-

BF185=Si planarny epitaksjalny npn=34-140=220=145=30=20=30=175=TO-72

BF185=Si npn=50-200=większe od 100=1W=-=45=1A=-=-

BF187=Si planarny epitaksjalny npn=-=500=160=40=-=25=-=TO-72

BF189=Si planarny epitaksjalny npn=65-330=300=140=50=30=25=175=TO-72

BF194=Si planarny epitaksjalny npn=115=260=220=30=20=30=125=SOT-25

BF194=Ge pnp=35-140=-=106W=-=30=25A=-=-

BF194B=Si planarny epitaksjalny npn=większe od 10=300=160=30=20=30=125=SOT-25

BF195=Si planarny epitaksjalny npn=67=220=220=30=20=30=125=SOT-25

BF195=Si pnp=35-140=-=106W=-=60=25A=-=-

BF195C=Si planarny epitaksjalny npn=większe od 67=220=160=30=20=30=125=SOT-25

BF195D=Si planarny epitaksjalny npn=większe od 35=220=160=30=20=30=125=SOT-25

BF196=Si planarny npn=większe od 25=400=250=40=30=25=125=SOT-25

BF196=Ge pnp=35-140=-=106W=-=80=25A=-=-

BF197=Si planarny npn=większe od 38=550=250=40=25=25=125=SOT-25

BF197=Ge pnp=20-60=-=70W=-=30=10A=-=-

BF198=Si planarny epitaksjalny npn=większe od 25=400=500=40=30=25=50=TO-92

BF198=Ge pnp=20-60=-=70W=-=50=10A=-=-

BF199=Si planarny epitaksjalny npn=większe od 38=550=500=40=25=25=50=TO-72

BF199=Si pnp=20-60=-=70W=-=70=10A=-=-

BF200=Si planarny npn=większe od 15=650=150=30=20=20=175=TO-72

BF200=Si pnp=50-120=-=70W=-=30=10A=-=-

BF202=Si planarny epitaksjalny npn=większe od 40=większe od 550=130=30=20=20=175=18A4

BF203=Si planarny epitaksjalny npn=większe od 20=900=130=30=20=20=175=18A4

BF206=Si planarny epitaksjalny npn=większe od 20=500=150=30=20=20=175=TO-72

BF207=Si planarny npn=większe od 25=większe od 250=150=40=30=25=175=TO-72R

BF208=Si planarny npn=większe od 40=większe od 350=200=40=25=25=175=.TO-72R

BF209=Si planarny npn=większe od 15=500=150=30=20=20=175=TO-72

BF212=Si planarny npn=większe od 15=700=150=30=20=20=175=TO-72

BF213=Si planarny npn=większe od 20=600=150=30=20=20=175=TO-72

BF214=Si planarny epitaksjalny npn=90-330=250=165=30=30=30=175=TO-72R

BF215=Si planarny epitaksjalny npn=40-165=większe od 150=165=30=30=30=175=TO-72R

BF217=Si planarny epitaksjalny npn=250=260=200=40=-=20=175=TO-98

BF218=Si planarny epitaksjalny npn=75=260=200=40=-=20=175=TO-98

BF219=Si planarny epitaksjalny npn=350=260=200=40=-=20=175=TO-98

BF220=Si planarny epitaksjalny npn=500=260=200=40=-=20=175=TO-98

BF221=Si planarny epitaksjalny npn=20=135=300=30=-=-=-=TO-18

BF222=Si planarny epitaksjalny npn=354-70=135=300=30=-=-=-=TO-18

BF222=Si planarny epitaksjalny npn=większe od 20=800=175=40=40=-=175=TO-72

BF222=Ge pnp=50-120=-=70W=-=50=10A=-=-

BF223=Si planarny epitaksjalny npn=60=135=300=30=-=-=-=TO-18

BF223=Si planarny epitaksjalny npn=większe od 40=850=350=35=25=40=140=SOT-25

BF224=Si planarny epitaksjalny npn=większe od 30=850=250=45=30=50=-=ерох

BF224=Si pnp=50-120=-=70W=-=70=10A=-=-

BF225=Si planarny epitaksjalny npn=większe od 30=większe od 400=250=50=40=50=-=ерох

BF225=Si npn=40-120=większe od 60=800=-=35=1A=-=-

BF226=Si planarny epitaksjalny npn=344-165=większe od 100=160=30=30=30=175=TO-72

BF227=Si planarny epitaksjalny npn=100=600=50=40=25=25=125=TOM-23

BF228=Si planarny npn=większe od 30=większe od 50=50=100=80=50=125=TOM-23

BF229=Si planarny epitaksjalny npn=115=260=50=30=20=30=125=TOM-23

BF230=Si planarny epitaksjalny npn=67=200=50=30=20=30=125=TOM-23

BF231=Si planarny npn=większe od 30=600=150=30=30=-=175=TO-72R

BF231=Si planarny npn=większe od 20=większe od 400=200=-=12=-=-=TO-72

BF232=Si planarny epitaksjalny npn=większe od 30=600=270=-=48=30=175=TO-72

BF232=Si planarny npn=większe od 20=większe od 600=200=-=12=-=-=TO-72

BF233=Si planarny npn=większe od 20=większe od 600=200=-=12=-=-=TO-72

BF233=Si planarny epitaksjalny npn=404-70=250=300=30=30=30=125=RO-110

BF233=Si planarny epitaksjalny npn=40-70=250=300=30=30=30=125=Х65

BF233=Si npn=40-120=większe od 6=800=-=35=1A=-=-

BF234=Si planarny npn=-=większe od 300=200=-=13=-=-=TO-18

BF234=Si planarny epitaksjalny npn=90-330=większe od 150=300=30=30=30=125=RO-110

BF234=Si pnp=75-200=większe od 6=600=-=35=500=-=-

BF235=Si planarny epitaksjalny npn=404-165=większe od 150=300=30=30=30=125=RO-110

BF236=Si planarny epitaksjalny npn=-=250=300=30=30=-=125=RO-110

BF237=Si planarny epitaksjalny npn=większe od 30=-=250=45=30=30=125=ерох

BF237=Si npn=większe od 50=większe od 100=800=-=20=500=-=-

BF238=Si planarny epitaksjalny npn=większe od 60=-=250=45=30=30=125=ерох

BF238=Si npn=większe od 50=większe od 100=800=-=20=500=-=-

BF240=Si planarny epitaksjalny npn=674-220=430=250=40=40=25=150=TO-92

BF240=Si planarny epitaksjalny npn=większe od 35=135=300=15=15=100=175=TO-18

BF240=Si npn=większe od 50=większe od 100=500=-=20=500=-=-

BF241=Si planarny epitaksjalny npn=60-120=90-250=300=30=30=100=175=TO-18

BF241=Si planarny epitaksjalny npn=604-120=135=250=40=40=25=150=TO-92

BF241=Si pnp=-=1=150=-=15=100=-=-

BF242=Si planarny epitaksjalny npn=100-200=90-250=300=30=30=100=175=TO-18

BF242A=Si planarny epitaksjalny npn=100-200=90-250=300=60=60=100=175=TO-18

BF243=Si planarny epitaksjalny pnp=większe od 30=większe od 80=200=35=32=50=125=SOT-30

BF243=Si planarny epitaksjalny npn=150-300=90-250=300=30=30=100=175=TO-18

BF244=Si planarny npn=250-600=90-250=300=30=30=100=175=TO-18

BF2444=Si pnp=-=1=150=-=15=-=-=-

BF245=Si pnp=-=1=150=-=35=100=-=-

BF246=Si pnp=-=1=150=-=35=100=-=-

BF247a=Si npn=100-300=większe od 5=400=-=40=1A=-=-

BF248=Si npn=40-120=większe od 50=400=-=50=1A=-=-

BF249=Si npn=20-60=większe od 50=400=-=40=1A=-=-

BF250=Si planarny epitaksjalny npn=większe od 20=500=150=30=20=20=125=Х65

BF253=Si npn=20-60=większe od 50=400=-=25=1A=-=-

BF254=Si planarny epitaksjalny npn=115=260=220=30=20=30=125=TO-92

BF254=Si npn=40-120=większe od 50=400=-=80=1A=-=-

BF254=Si npn=40-120=większe od 5=400=-=80=1A=-=-

BF255=Si planarny epitaksjalny npn=większe od 22=większe od 400=175=40=40=20=175=SOT-30

BF255=Si planarny epitaksjalny npn=67=200=220=30=20=30=125=TO-92

BF255=Si npn=20-60=większe od 400=360=-=15=500=-=-

BF255=Si npn=40-120=większe od 500=360=-=15=500=-=-

BF2564=Si npn=40-120=większe od 500=360=-=15=500=-=-

BF256L=Si npn=20-120=większe od 100=600=-=40=500=-=-

BF257=Si npn=40=25=160=160=100=175=-=TO-39

BF257=Si planarny epitaksjalny npn=większe od 25=90=5W=160=160=100=175=TO-5

BF257=Si npn=20-120=większe od 100=600=-=40=500=-=-

BF258=Si planarny epitaksjalny npn=większe od 25=90=5W=250=250=100=175=TO-5

BF258=Si npn=40=25=250=250=100=175=-=TO-39

BF258=Si npn=20-60=2=85W=-=60=2A=-=-

BF259=Si npn=30=25=300=300=100=175=-=TO-39

BF259=Si npn=20-60=-=85W=-=60=2A=-=-

BF260=Si planarny npn=70=800=150=45=30=50=175=TO-72

BF261=Si planarny npn=większe od 20=550=175=50=50=20=175=TO-72

BF261=Si planarny npn=większe od 30=730=150=40=30=50=175=TO-72

BF262=Si planarny npn=większe od 13=650=120=30=20=20=125=-—

BF263=Si planarny npn=większe od 13=525-725=120=30=20=20=125=-

BF264=Si planarny npn=większe od 15=większe od 400=120=30=20=20=125=-

BF265=Si planarny npn=70=większe od 400=175=-=40=-=175=TO-72

BF267=Si planarny npn=większe od 24=350=130=40=30=25=175=TO-72 R

BF270=Si planarny npn=większe od 30=600=150=30=25=-=175=TO-72 R

BF270=Si pnp=większe od 1,0=-=500=-=201=10=-=-

BF271=Si planarny epitaksjalny npn=większe od 30=900=250=30=30=-=175=TO-72 R

BF271=Si pnp=2,2-5,0=-=500=-=20=10=-=-

BF272=Si npn=40-120=większe od 30=300=-=45=30=-=-

BF272A=Si npn=100-300=większe od 30=300=-=45=30=-=-

BF272S=Si npn=40-120=większe od 60=450=-=751=500=-=-

BF273=Si planarny npn=większe od 38=550=260=40=25=25=125=Х65

BF273=Si planarny epitaksjalny npn=większe od 38=550=260=40=25=25=175=TO-72 R

BF273=Si planarny npn=większe od 35=większe od 400=200=25=25=50=125=ерох

BF273=Si npn=100-300=większe od 70=450=-=75=500=-=-

BF274=Si planarny npn=większe od 70=większe od 400=200=25=25=50=125=ерох

BF274=Si pnp=20-45=większe od 50=450=-=35=300=-=-

BF275=Si planarny npn=70=500=175=40=40=-=175=TO-72

BF277=Si planarny npn=większe od 26=350=130=40=30=25=125=Х65

BF279=Si planarny epitaksjalny npn=większe od 15=500=150=30=20=20=125=Х65

BF281=Si planarny epitaksjalny npn=większe od 15=700=150=30=20=20=125=Х65

BF282=Si planarny epitaksjalny npn=większe od 20=600=150=30=20=20=125=Х65

BF284=Si planarny epitaksjalny npn=90-330=250=165=30=30=30=125=Х65

BF285=Si planarny epitaksjalny npn=40-165=większe od 150=165=30=30=30=125=Х65

BF287=Si planarny npn=większe od 40=800=220=40=40=20=200=TO-72R

BF287=Si pnp=30-90=większe od 60=450=-=35=300=-=-

BF288=Si planarny npn=większe od 65=500=220=40=40=20=200=TO-72R

BF288=Si npn=20-60=większe od 40=450=-=40=300=-=-

BF290=Si planarny npn=większe od 25=większe od 40=800=120=120=-=200=TO-5

BF290=Si planarny npn=większe od 50=większe od 700=220=40=40=20=200=TO-72R

BF291A=Si planarny npn=większe od 25=większe od 40=800=160=160=-=200=TO-5

BF2920=Si npn=40-120=większe od 40=450=-=40=300=-=-

BF292A=Si planarny npn=większe od 30=większe od 30=800=150=150=300=200=TO-5

BF292B=Si planarny npn=większe od 30=większe od 30=800=190=190=300=200=TO-5

BF297=Si planarny epitaksjalny npn=30-150=95=625=160=160=100=150=TO-92

BF297=Si npn=60-200=większe od 50=1W=-=90=1A=-=-

BF298=Si planarny epitaksjalny npn=30-150=95=625=250=250=100=150=TO-92

BF298=Si npn=60-200=większe od 50=1W=-=90=1A=-=-

BF299=Si planarny epitaksjalny npn=30-150=95=625=300=300=100=150=TO-92

BF299=Si pnp=20-60=większe od 140=300=-=20=100=-=-

BF302=Si planarny npn=35-125=650=150=40=30=50=175=TO-72

BF303=Si planarny npn=110-220=500=150=40=30=50=175=TO-72

BF304=Si planarny npn=35-120=500=150=40=30=50=175=TO-72

BF305=Si planarny epitaksjalny npn=większe od 20=100=600=185=150=100=200=TO-39

BF310=Si pnp=40-120=większe od 140=300=-=20=100=-=-

BF311=Si npn=50-250=większe od 50=600=-=30=500=-=-

BF314=Si planarny npn=większe od 28=450=300=30=30=25=150=TO-92

BF314=Si pnp=10-200=większe od 500=75=-=10=20=-=-

BF316=Si planarny pnp=większe od 30=550=150=40=35=15=175=TO-72

BF316A=Si pnp=8-200=większe od 400=75=-=10=20=-=-

BF3204=Si npn=większe od 50=większe od 20=300=-=30=100=-=-

BF322=Si npn=większe od 50=większe od 20=300=-=45=100=-=-

BF323=Si npn=40-120=większe od 80=500=-=45=1A=-=-

BF324=Si planarny epitaksjalny pnp=45=350=250=30=30=25=150=SOT-30

BF324=Si npn=100-300=większe od 90=500=-=45=1A=-=-

BF327=Si npn=40-120=większe od 80=500=-=110=500=-=-

BF329=Si planarny npn=70=730=250=40=30=50=125=SOT-25

BF333=Si planarny epitaksjalny npn=35-117=400=250=30=20=30=125=SOT-25

BF334=Si planarny epitaksjalny npn=65-220=430=250=40=30=25=125=SOT-25

BF335=Si planarny epitaksjalny npn=35-125=370=250=40=30=25=125=SOT-25

BF336=Si planarny npn=większe od 20=większe od 80=3000=135=180=100=200=TO-39

BF336=Si npn=100-300=większe od 90=500=-=80=500=-=-

BF337=Si planarny npn=większe od 20=większe od 80=3000=250=200=100=200=TO-39

BF337=Si npn=większe od 15=większe od 70=500=-=75=500=-=-

BF338=Si planarny npn=większe od 20=większe od 80=3W=300=225=100=200=ТО-39

BF338=Si npn=większe od 35=większe od 80=500=-=75=500=-=-

BF340=Si planarny epitaksjalny pnp=45-150=większe od 80=250=35=32=50=125=ерох

BF341=Si planarny epitaksjalny pnp=60-150=większe od 80=250=35=32=50=125=ерох

BF342=Si planarny epitaksjalny pnp=większe od 30=większe od 80=250=35=32=50=125=ерох

BF345=Si planarny epitaksjalny npn=40-115=500=150=30=20=50=175=ТО-18

BF348=Si npn=większe od 75=większe od 90=500=-=75=500=-=-

BF349=Si npn=100-300=większe od 90=800=-=80=500=-=-

BF350=Si npn=150-600=większe od 60=600=-=30=50=-=-

BF351=Si npn=150-600=większe od 60=600=-=50=50=-=-

BF352=Si npn=większe od 20=większe od 100=400=-=60=50=-=-

BF353=Si npn=większe od 35=większe od 120=4X>=-=60=50=-=-

BF354=Si npn=większe od 70=większe od 140=400=-=60=50=-=-

BF355=Si npn=większe od 100=większe od 160=400=-=60=50=-=-

BF356=Si planarny epitaksjalny npn=większe od 38=1000=175=40=25=25=175=TO-72

BF356=Si npn=większe od 20=większe od 100=500=-=60=50=-=-

BF357=Si npn=większe od 35=większe od 120=500=-=60=50=-=-

BF357S=Si npn=większe od 70=większe od 140=500=-=60=50=-=-

BF359=Si planarny epitaksjalny pnp=50=850=140=-=35=-=-=-

BF360=Si planarny epitaksjalny pnp=50=750=140=-=35=-=-=-

BF362=Si planarny epitaksjalny npn=większe od 20=800=120=30=20=20=125=ТО-50

BF362=Si npn=większe od 100=większe od 160=500=-=60=50=-=-

BF363=Si planarny epitaksjalny npn=większe od 20=600-820=120=30=20=20=125=ТО-50

BF363=Si npn=większe od 20=większe od 250=600=-=20=1A=-=-

BF366=Si npn=większe od 40=większe od 250=600=-=20=1A=-=-

BF367=Si npn=30-350=większe od 50=600=-=40=500=-=-

BF371=Si npn=50-200=większe od 50=600=-=40=500=-=-

BF372=Si planarny pnp=większe od 25=większe od 450=150=40=35=20=175=ТО-72

BF373=Si npn=40-120=większe od 300=360=-=15=-=-=-

BF374=Si npn=większe od 175=większe od 60=360=-=60=50=-=-

BF375=Si planarny epitaksjalny npn=20-125=1300=300=30=15=25=150=ТО-92

BF375=Si npn=większe od 250=większe od 60=360=-=60=50=-=-

BF377=Si planarny epitaksjalny npn=20-125=1300=300=30=15=25=150=ТО-92

BF379=Si planarny epitaksjalny pnp=80=520=250=40=25=25=150=ТО-92

BF380=Si npn=większe od 150=większe od 15=360=-=60=50=-=-

BF382=Ge pnp=20-40=większe od 5k=170W=-=70=15A=-=-

BF384=Si planarny epitaksjalny npn=75-750=800=250=30=20=30=150=ерох

BF385=Si planarny epitaksjalny npn=34-140=800=250=30=20=30=150=ерох

BF38F=Ge pnp=35-70=większe od 5k=170W=-=60=15A=-=-

BF390=Si planarny epitaksjalny pnp=30-200=-=625=150=150=100=150=ТО-92

BF391=NPN=-=20MHz=0.9W=-=160V=1A=-=-

BF391=Si pnp=25-50=większe od 5k=170W=-=80=15A=-=-

BF392=npn=25-50=większe od 5k=170W=-=100=15A=-=-

BF393=Si pnp=1,0-2,0=-=500=-=20=10=-=-

BF394=Si pnp=1,5-3,0=-=500=-=20=10=-=-

BF395=Si pnp=2,0-4,0=-=500=-=20=10=-=-

BF397=Si planarny epitaksjalny pnp=40-250=-=625=90=90=100=150=ТО-92

BF397=Si pnp=1,0-2,2=-=500=-=-=10=-=-

BF398=Si npn=50-150=większe od 350=360=-=20=-=-=-

BF3H=Si planarny epitaksjalny npn=większe od 40=750=350=35=25=40=140=SOT-30

BF403=Si npn=większe od 40=większe od 45=360=-=80=200=-=-

BF404=Si npn=150-500=większe od 45=360=-=65=200=-=-

BF405=Si npn=240-750=większe od 45=360=-=50=200=-=-

BF406=Si npn=15-50=30=400=-=60=100=-=-

BF4104=Si npn=30-100=60=400=-=60=100=-=-

BF412=Si npn=większe od 30=120=300=-=130=50=-=ТО-92

BF414=Si npn=60-200=100=400=-=60=100=-=-

BF415=Si npn=15-50=30=400=-=80=50=-=-

BF416=Si npn=30-100=60=400=-=80=50=-=-

BF417=Si npn=60-200=100=400=-=80=50=-=-

BF418=Si npn=większe od 18=większe od 50=400=-=60=100=-=-

BF419=Si npn=większe od 36=większe od 50=400=-=60=100=-=-

BF420=Si npn=większe od 76=większe od 50=400=-=60=100=-=-

BF421=Si npn=40-120=większe od 70=400=-=45=30=-=-

BF422=Si planarny epitaksjalny npn=większe od 50=60=830=250(20)=250=20A(25)=150=TO-18

BF422=Si npn=100-300=większe od 70=400=-=45=30=-=-

BF423=Ge pnp=20-50=-=85W=-=80=10A=-=-

BF423=Si planarny epitaksjalny pnp=większe od 50=60=830=250(20)=250=20A(25)=150=TO-18

BF440=Si planarny epitaksjalny pnp=większe od 60=250=300=40=40=25=125=ТО-92

BF440=Ge pnp=20-50=-=85W=-=120=10A=-=-

BF441=Ge pnp=20-50=-=85W=-=160=10A=-=-

BF44J=Si planarny epitaksjalny pnp=większe od 30=250=300=40=40=25=125=ТО-92

BF450=Si planarny epitaksjalny pnp=większe od 60=325=250=40=40=25=150=ТО-92

BF450=Si npn=50-150=większe od 250=800=-=30=800=-=-

BF451=Si planarny epitaksjalny pnp=większe od 30=325=250=40=40=25=125=ТО-92

BF451=Si npn=100-300=większe od 250=800=-=30=800=-=-

BF454=Si planarny epitaksjalny pnp=większe od 30=400=250=40=30=25=150=ТО-92

BF454=Si npn=50-150=większe od 250=500=-=30=800=-=-

BF455=Si npn=100-300=większe od 250=500=-=30=800=-=-

BF456=Si planarny epitaksjalny npn=większe od 40=-=7 W=160=160=100=150=SOT-32

BF456=Si npn=120-360=większe od 45=300=-=45=30=-=-

BF457=Si planarny epitaksjalny npn=większe od 25=80=6W=200=160=100=150=SOT-32

BF457=Si pnp=większe od 40=większe od 50=400=-=60=50=-=-

BF458=Si planarny epitaksjalny npn=większe od 25=80=6 W=250=250=100=150=SOT-32

BF458=Si pnp=większe od 70=większe od 70=400=-=60=50=-=-

BF459=Si planarny epitaksjalny npn=większe od 25=80=6W=300=300=100=150=SOT-32

BF459=Si pnp=większe od 115=większe od 90=400=-=60=50=-=-

BF460=Si pnp=większe od 160=większe od 110=400=-=60=50=-=-

BF461=Si npn=50-150=większe od 40=1W=-=80=1A=-=-

BF462=Si pnp=15-50=większe od 30=400=-=60=50=-=-

BF463=Si pnp=30-120=większe od 40=400=-=60=50=-=-

BF464=Si pnp=60-240=większe od 60=400=-=60=50=-=-

BF465=Si pnp=15-60=większe od 30=400=-=80=50=-=-

BF466=Si pnp=30-120=większe od 40=400=-=80=50=-=-

BF467=Si pnp=30-120=większe od 40=400=-=100=50=-=-

BF468=Si pnp=60-240=większe od 60=400=-=80=50=-=-

BF469=Si pnp=60-240=większe od 60=400=-=100=50=-=-

BF470=Si pnp=większe od 18=większe od 20=400=-=60=50=-=-

BF471=Si pnp=większe od 36=większe od 40=400=-=60=50=-=-

BF472=Si pnp=większe od 76=większe od 60=400=-=60=50=-=-

BF479=Si pnp=większe od 60=większe od 30=400=-=45=30=-=-

BF479S=Si pnp=większe od 150=większe od 30=400=-=45=30=-=-

BF479T=Si pnp=większe od 0,11=-=300=-=30=50=-=-

BF480=Si pnp=większe od 0,33=-=300=-=30=50=-=-

BF491=Si pnp=większe od 1,0=-=300=-=30=50=-=-

BF492=Si pnp=większe od 2,5=-=300=-=30=50=-=-

BF493=Si npn=20-200=większe od 500=300=-=15=-=-=-

BF494=Si epitaksjalny pnp=33=260=300=30=20=30=150=SOT-54

BF494=Si npn=20-200=większe od 600=300=-=15=50=-=-

BF495=Si npn=większe od 8=200=8,8W=-=60=1,5A=-=-

BF495=Si epitaksjalny pnp=34=200=300=30=20=30=150=SOT-54

BF496=Si npn=50-300=większe od 35=600=-=45=30=-=-

BF497=Si planarny epitaksjalny npn=większe od 40=1000=200=40=25=50=125=ерох

BF502=Si npn=50-300=większe od 35=600=-=45=30=-=-

BF503=Si npn=50-300=większe od 35=600=-=45=30=-=-

BF505=Si npn=100-300=większe od 35=600=-=45=30=-=-

BF506=Si npn=100-300=większe od 35=600=-=45=30=-=-

BF506A=Si npn=100-300=większe od 35=600=-=45=30=-=-

BF507=Si npn=50-200=większe od 60=600=-=60=500=-=-

BF509=Si npn=50-200=większe od 60=600=-=60=500=-=-

BF509S=Si npn=40-120=większe od 20=4W=-=60=5A=-=-

BF510=Si mesa npn=większe od 20=100=150=30=30=50=150=ТО-18

BF511=Si mesa npn=większe od 20=100=150=50=50=50=150=ТО-18

BF516=Si planarny pnp=większe od 25=większe od 450=150=40=35=20=175=TO-72

BF516=Si npn=40-120=większe od 20=4W=-=80=5A=-=-

BF519=Si planarny epitaksjalny npn=większe od 20=większe od 150=(300)=70=50=50=150=TO-18

BF520=Si planarny epitaksjalny npn=20-300=większe od 150=(300)=50=30=50=150=TO-18

BF521=Si planarny epitaksjalny npn=większe od 20=większe od 150=(300)=30=15=50=150=TO-18

BF523=Si planarny epitaksjalny npn=większe od 30=-=625=50=45=50=125=ерох

BF523=Si npn=90-360=66=300=-=30=50=-=-

BF540=Si planarny epitaksjalny pnp=większe od 60=-=250=50=45=50=125=ерох

BF540=Si npn=większe od 60=większe od 42=300=-=30=50=-=-

BF541=Si planarny epitaksjalny pnp=większe od 45=-=250=50=45=50=125=ерох

BF541=Si npn=większe od 30=większe od 42=300=-=-=50=-=-

BF542=Si planarny epitaksjalny pnp=większe od 25=-=250=50=45=50=125=ерох

BF542=Si pnp=30-130=większe od 100=360=-=-=500=-=-

BF550=Si pnp=30-130=większe od 100=360=-=-=500=-=-

BF554=Si npn=większe od 40=większe od 500=360=-=-=500=-=-

BF559=Si planarny epitaksjalny pnp=50=850=140=-=35=50=-=-

BF560=Si planarny epitaksjalny pnp=50=850=140=-=35=50=-=-

BF562=Si npn=30-90=-=200=-=18=100=-=-

BF568=Si npn=75-225=-=200=-=18=100=-=-

BF569=Si npn=30-90=200=360=-=18=200=-=-

BF579=Si npn=30-90=2O0=360=-=18=200=-=-

BF594=Si planarny epitaksjalny npn=65-220=-=250=35=25=30=-=ерох

BF594=Si npn=75-225=-=200=-=18=25=-=-

BF594=Si npn=30-90=-=200=-=18=25=-=-

BF595=Si planarny epitaksjalny npn=35-125=-=250=35=25=30=-=ерох

BF595=Si npn=30-120=większe od 80=600=-=60=40=-=-

BF595=Si npn=30-120=większe od 80=600=-=60=40=-=-

BF596=Si npn=50-250=większe od 100=600=-=45=40=-=-

BF597=Si npn=2k-10k=większe od 100=500=-=-=40=-=-

BF599=Si npn=7k-501c=większe od 100=500=-=-=40=-=-

BF606=Si npn=2k-10k=większe od 100=500=-=-=30=-=-

BF606A=Si npn=30-90=większe od 15=1W=-=-=500=-=-

BF606B=Si npn=75-150=większe od 15=1W=-=-=500=-=-

BF615=Si npn=większe od 20=większe od 6O0=300=-=-=50=-=-

BF616=Si npn=większe od 10=0,5=200W=-=50=20A=-=-

BF617=Si npn=większe od 10=0,5=200W=-=100=20A=-=-

BF618=Si npn=większe od 10=0,5=200W=-=150=20A=-=-

BF622=Si npn=większe od 10=0,5=200W=-=200=20A=-=-

BF623=Si npn=większe od 10=0,5=200W=-=250=20A=-=-

BF642=Si npn=większe od 10=0,5=200W=-=300=20A=-=-

BF643=Si npn=większe od 10=0,5=200W=-=50=20A=-=-

BF657=Si npn=większe od 10=0,5=200W=-=100=20A=-=-

BF658=Si npn=większe od 10=0,5=200W=-=150=20A=-=-

BF659=Si npn=większe od 10=0,5=200W=-=200=20A=-=-

BF660=Si npn=większe od 10=0,5=200W=-=250=20A=-=-

BF666=Si npn=większe od 10=0,5=200W=-=300=20A=-=-

BF667=Si npn=większe od 10=0,5=200W=-=50=20A=-=-

BF668=Si npn=większe od 10=0,5=200W=-=100=20A=-=-

BF679=Si npn=większe od 10=0,5=200W=-=150=20A=-=-

BF679M=Si npn=większe od 10=0,5=200W=-=200=20A=-=-

BF679S=Si npn=większe od 10=0,5=200W=-=250=20A=-=-

BF679T=Si npn=większe od 10=0,5=200W=-=300=20A=-=-

BF680=Si npn=większe od 10=0,5=200W=-=50=30A=-=-

BF680A=Si npn=większe od 10=0,5=200W=-=100=30A=-=-

BF680H=Si npn=większe od 10=0,5=200W=-=150=30A=-=-

BF689=Si npn=większe od 10=0,5=200W=-=200=30A=-=-

BF692=Si npn=większe od 10=0,5=200W=-=250=30A=-=-

BF693=Si npn=większe od 10=0,5=200W=-=300=30A=-=-

BF706=Si npn=większe od 10=0,5=200W=-=50=30A=-=-

BF709=Si npn=większe od 10=0,5=200W=-=100=30A=-=-

BF715=Si npn=większe od 10=0,5=200W=-=150=30A=-=-

BF716=Si npn=większe od 10=0,5=200W=-=200=30A=-=-

BF717=Si npn=większe od 10=0,5=200W=-=250=30A=-=-

BF718=Si npn=większe od 10=0,5=200W=-=300=30A=-=-

BF739=Si npn=większe od 10=0,5=200W=-=50=30A=-=-

BF740=Si npn=większe od 10=0,5=200W=-=100=30A=-=-

BF747=Si planarny epitaksjalny pnp=25-120=600=200=20=16=100=150=ТО-92

BF757=Si npn=większe od 10=0,5=200W=-=150=30A=-=-

BF758=Si npn=większe od 10=0,5=200W=-=200=30A=-=-

BF759=Si npn=większe od 10=0,5=200W=-=250=30A=-=-

BF760=Si npn=większe od 10=0,5=200W=-=300=30A=-=-

BF761=Si npn=-=0,5=200W=-=50=30A=-=-

BF762=Si npn=większe od 10=0,5=200W=-=100=30A=-=-

BF767=Si npn=większe od 10=0,5=200W=-=150=30A=-=-

BF779=Si npn=większe od 10=0,5=200W=-=-=30A=-=-

BF780=Si npn=większe od 10=0,5=200W=-=250=30A=-=-

BF800=Si npn=większe od 10=0,5=200W=-=300=30A=-=-

BF801=Si npn=2k-20k=większe od 10=500=-=40=200=-=-

BF802=Si npn=20-50=większe od 250=800=-=35=800=-=-

BF803=Si npn=40-120=większe od 250=800=-=35=800=-=-

BF804=Si npn=100-300=większe od 250=800=-=35=800=-=-

BF805=Si npn=100-300=większe od 250=800=-=35=800=-=-

BF806=Si npn=20-60=większe od 250=500=-=35=800=-=-

BF808=Si npn=40-120=większe od 250=500=-=35=800=-=-

BF810=Si npn=100-300=większe od 250=500=-=35=800=-=-

BF811=Si pnp=30-90=większe od 120=800=-=35=800=-=-

BF815=Si pnp=30-90=większe od 120=800=-=35=800=-=-

BF816=Si pnp=75-225=większe od 120=800=-=35=800=-=-

BF817=Si pnp=75-225=większe od 120=800=-=35=800=-=-

BF818=Si pnp=20-120=większe od 60=500=-=20=30=-=-

BF847=Si pnp=20-120=większe od 60=500=-=20=30=-=-

BF848=Si pnp=20-120=większe od 60=500=-=20=30=-=-

BF849=Si pnp=40-120=większe od 60=500=-=20=30=-=-

BF857=Si pnp=40-120=większe od 60=500=-=20=30=-=-

BF858=Si pnp=40-120=większe od 60=500=-=20=30=-=-

BF859=Si pnp=30-90=większe od 120=500=-=35=800=-=-

BF869=Si pnp=75-225=większe od 120=500=-=35=800=-=-

BF870=Si pnp=większe od 0,06=-=300=-=130=50=-=-

BF871=Si pnp=większe od 0,18=-=300=-=30=50=-=-

BF872=Si pnp=większe od 0,54=-=300=-=30=50=-=-

BF900=Si pnp=większe od 1,4=-=300=-=130=50=-=-

BF905=Si npn=30-120=większe od 250=360=-=30=800=-=-

BF906=Si npn=30-120=większe od 250=800=-=30=800=-=-

BF910=Si npn=40-140=większe od 250=360=-=20=800=-=-

BF914=Si npn=40-140=większe od 250=800=-=20=800=-=-

BF921S=Si npn=100-300=większe od 30=850=-=80=3A=-=-

BF926=Si npn=40-120=większe od 30=850=-=80=3A=-=-

BF936=Si npn=40-120=większe od 30=850=-=80=3A=-=-

BF939=Si npn=20-60=większe od 30=850=-=80=3A=-=-

BF960=Si npn=większe od 40=większe od 30=850=-=40=3A=-=-

BF967=Si npn=100-300=większe od 30=850=-=40=3A=-=-

BF968=Si npn=40-120=większe od 30=850=-=40=3A=-=-

BF969=Si npn=20-60=większe od 30=850=-=40=3A=-=-

BF969S=Si npn=30-150=większe od 1GHz=200=-=15=401=-=-

BF96I=Si pnp=50-150=większe od 60=300=-=20=100=-=-

BF970=Si pnp=25-150=większe od 45=300=-=20=100=-=-

BF979=Si npn=30-200=większe od 150=800=-=25=1A=-=-

BF979S=Si npn=20-200=większe od 150=800=-=25=1A=-=-

BF981=Si npn=20-200=większe od 600=200=-=13=50=-=-

BFF592=Si planarny epitaksjalny npn=większe od 25=5000=180=20=15=25=150=-

BFJ17=Si planarny epitaksjalny npn=-=większe od 250=800=60=40=1 A=200=ТО-5

BFJ18=Si planarny epitaksjalny npn=większe od 25=większe od 400=175=30=30=-=200=ТО-72

BFJ19=Si planarny npn=większe od 22=większe od 400=175=30=30=-=200=ТО-72

BFJ22=Si planarny pnp=-=większe od 700=175=-=35=-=-=ТО-72

BFJ23=Si planarny pnp=-=większe od 700=175=-=35=-=-=ТО-72

BFJ45=Si planarny epitaksjalny npn=40-120=większe od 60=800=80=35=1 A=200=ТО-5

BFJ46=Si planarny epitaksjalny npn=100-300=większe od 75=800=80=35=1 A=200=ТО-5

BFJ47=Si planarny epitaksjalny npn=100-300=większe od 75=800=120=80=1 A=200=ТО-5

BFJ48=Si planarny epitaksjalny npn=40-120=większe od 75=800=120=80=1 A=200=ТО-5

BFJ50=Si planarny epitaksjalny npn=40-120=większe od 120=800=120=64=1 A=200=ТО-5

BFJ51=Si planarny pnp=większe od 40=większe od 60=800=-=35=-=-=ТО-5

BFJ52=Si planarny pnp=większe od 100=większe od 75=800=-=35=-=-=ТО-5

BFJ53=Si planarny pnp=większe od 100=większe od 120=800=-=64=-=-=ТО-5

BFJ54=Si planarny pnp=większe od 40=większe od 120=800=-=64=-=-=ТО-5

BFJ57=Si planarny npn=30-150=większe od 40=800=125=125=-=200=ТО-5

BFJ64=Si planarny epitaksjalny pnp=większe od 80=większe od 200=700=40=40=-=200=ТО-5

BFJ70=Si planarny epitaksjalny npn=większe od 35=większe od 550=175=40=25=25=175=ТО-72

BFJ74=Si planarny epitaksjalny npn=większe od 40=większe od 250=300=60=45=-=-=ТО-18

BFJ75=Si planarny epitaksjalny npn=większe od 65=większe od 250=300=60=45=-=-=ТО-18

BFJ78=Si planarny epitaksjalny npn=większe od 20=większe od 600=200=30=15=50=200=-

BFJ92=Si planarny epitaksjalny npn=40-120=większe od 30=300=50=45=100=175=ТО-18

BFJ93=Si planarny epitaksjalny npn=100-300=większe od 30=300=50=45=100=175=ТО-18

BFJ93=Si planarny npn=większe od 30=większe od 40=800=150=150=100=200=ТО-5

BFN16=Si npn=20-60=większe od 10=20W=-=80=2A=-=-

BFN17=Si npn=40-120=większe od 10=20W=-=80=2A=-=-

BFN18=Si npn=40-120=większe od 50=800=-=40=1A=-=-

BFN19=Si npn=7,5-75=większe od 140=15W=-=40=2A=-=-

BFN20=Si npn=większe od 5=200=17,5W=-=60=2,5A=-=-

BFN22=Si npn=20-60=większe od 30=30W=-=60=5A=-=-

BFN23=Si npn=40-120=większe od 50=30W=-=60=5A=-=-

BFN2I=Si npn=20-60=większe od 30=30W=-=-=5A=-=-

BFP167=Si npn=25=250=150=40=30=25=175=ТО-72

BFP173=Si npn=40=350=230=40=25=25=175=ТО-72

BFP177=Si npn=75=55=100=60=50=175=-=TO-39

BFP178=Si npn=75=55=160=115=50=175=-=TO-39

BFP179A=Si npn=75=55=160=115=50=175=-=TO-39

BFP179B=Si npn=75=55=220=115=50=175=-=TO-39

BFP179C=Si npn=75=55=250=115=50=175=-=TO-39

BFP22=Si npn=40-120=większe od 50=30W=-=-=5A=-=-

BFP23=Si npn=30-90=większe od 30=5W=-=-=5A=-=-

BFP519=Si npn=150=25=70=50=50=150=-=TO-18

BFP520=Si npn=150=25=50=30=50=150=-=TO-18

BFP521=Si npn=150=25=30=15=50=150=-=TO-18

BFP619=Si npn=150=25=70=50=50=125=-=TO-92

BFP620=Si npn=150=25=50=30=50=125=-=TO-92

BFP621=Si npn=150=25=30=15=50=125=-=TO-92

BFP719=Si npn=250=25=-=15=100=120=-=CN-44

BFP720=Si npn=250=25=-=15=100=120=-=CN-44

BFP721=Si npn=250=25=-=30=100=120=-=CN-44

BFP722=Si npn=250=25=-=25=100=120=-=CN-44

BFQ!1=Si npn=50-150=większe od 30=5W=-=-=5A=-=-

BFQ10=Si npn=30-90=większe od 30=30W=-=-=5A=-=-

BFQ12=Si npn=50-150=większe od 30=30W=-=-=5A=-=-

BFQ13=Si pnp=40-150=większe od 400=360=-=-=200=-=-

BFQ15=Si pnp=40-120=większe od 800=360=-=-=200=-=-

BFQ16=Si npn=40-120=większe od 120=500=-=-=1A=-=-

BFQ17=Si npn=60-200=większe od 120=500=-=-=1A=-=-

BFQ18=Si npn=50-200=większe od 100=500=-=-=1A=-=-

BFQ18A=Si npn=125-625=większe od 60=300=-=30=50=-=-

BFQ19=Si npn=125-625=większe od 60=300=-=30=50=-=-

BFQ23=Si pnp=40-120=większe od 200=600=-=-=600=-=-

BFQ24=Si pnp=40-120=większe od 200=600=-=-=600=-=-

BFQ28=Si pnp=40-120=większe od 200=600=-=-=600=-=-

BFQ29=Si pnp=40-120=większe od 200=600=-=-=600=-=-

BFQ31=Si pnp=100-300=większe od 200=600=-=-=600=-=-

BFQ31A=Si pnp=100-300=większe od 200=600=-=-=600=-=-

BFQ31AR=Si pnp=100-300=większe od 200=600=-=-=600=-=-

BFQ31R=Si pnp=100-300=większe od 200=600=-=-=600=-=-

BFQ32=Si pnp=40-120=większe od 200=400=-=-=600=-=-

BFQ33=Si pnp=40-120=większe od 200=400=-=-=600=-=-

BFQ34=Si pnp=100-300=większe od 200=400=-=-=600=-=-

BFQ42=Si pnp=100-300=większe od 200=400=-=-=600=-=-

BFQ43=Si npn=60-240=większe od 60=600=-=45=30=-=-

BFQ56=Si npn=150-600=większe od 60=600=-=45=30=-=-

BFQ57=Si npn=60-240=większe od 60=600=-=45=30=-=-

BFQ58=Si npn=60-240=większe od 60=600=-=45=30=-=-

BFQ59=Si npn=150-600=większe od 60=600=-=45=30=-=-

BFQ60=Si npn=150-600=większe od 60=600=-=45=30=-=-

BFQ61=Si npn=60-240=większe od 60=600=-=45=30=-=-

BFQ62=Si npn=150-600=większe od 60=600=-=45=30=-=-

BFQ85=Si npn=60-240=większe od 60=600=-=60=30=-=-

BFQ88=Si npn=60-240=większe od 60=600=-=60=30=-=-

BFQ88A=Si npn=150-600=większe od 60=600=-=60=30=-=-

BFQI4=Si npn=150-600=większe od 60=600=-=60=30=-=-

BFR10=Si planarny epitaksjalny npn=większe od 250=25=75=40=-=200=-=TO-39

BFR11=Si planarny epitaksjalny npn=większe od 250=25=75=40=-=200=-=TO-18

BFR12=Si npn=większe od 480=45=-=30=300=150=-=TO-18

BFR14=Si epitaksjalny pnp=3400=-=-=12=30=150=-=TO-113

BFR14A=Si epitaksjalny pnp=5000=-=20=12=30=175=-=TO-113

BFR14A=Si npn=90-180=200=360=-=25=100=-=-

BFR14B=Si npn=150-300=200=360=-=25=100=-=-

BFR14C=Si npn=235-470=200=360=-=25=100=-=-

BFR15=Si epitaksjalny pnp=3300=-=-=12=30=150=-=TO-72

BFR15A=Si npn=35-470=200=360=-=18=100=-=-

BFR16=Si planarny npn=większe od 70=25=60=60=50=200=-=TO-18

BFR17=Si planarny npn=większe od 70=25=60=60=50=200=-=TO-18

BFR18=Si planarny epitaksjalny npn=większe od 60=25=85=55=-=200=-=TO-18

BFR18=Si pnp=30-130=większe od 100=800=-=25=500=-=-

BFR19=Si planarny epitaksjalny npn=większe od 60=25=75=35=-=200=-=TO-5

BFR20=Si planarny epitaksjalny npn=większe od 60=25=75=35=-=200=-=TO-5

BFR21=Si planarny epitaksjalny npn=większe od 50=25=120=70=-=200=-=TO-5

BFR22=Si planarny epitaksjalny npn=-=25=120=65=1 A=200=-=-

BFR23=Si planarny epitaksjalny pnp=40-140=większe od 60=1 W=90=65=1 A=200=TO-39

BFR24=Si planarny epitaksjalny pnp=50-250=większe od 60=7W=60=40=1 A=200=TO-39

BFR25=Si planarny epitaksjalny npn=większe od 50=większe od 50=375=120=120=-=175=TO-18

BFR28=Si epitaksjalny pnp=większe od 30=500=200=30=20=50=200=-

BFR29=Si pnp=większe od 80=większe od 10=400=-=10=100=-=-

BFR30=Si pnp=większe od 100=większe od 10=400=-=10=100=-=-

BFR31=Si pnp=większe od 40=większe od 15=400=-=20=100=-=-

BFR34=Si epitaksjalny pnp=większe od 25=3300=200=-=12=30=125=TO-50

BFR34A=Si epitaksjalny pnp=większe od 25=4200=200=-=12=30=125=TO-50

BFR34A=Si pnp=większe od 70=większe od 15=400=-=20=100=-=-

BFR35=Si epitaksjalny pnp=większe od 25=3300=200=-=12=30=125=SOT-23

BFR35A=Si pnp=większe od 30=większe od 5=400=-=35=100=-=-

BFR35A=Si epitaksjalny pnp=większe od 25=4500=200=-=12=30=125=TO-50

BFR35AR=Si pnp=większe od 50=większe od 5=400=-=35=100=-=-

BFR36=Si planarny epitaksjalny npn=-=większe od 1000=800=40=30=200=200=TO-39

BFR36=Si npn=6-60=większe od 100=25W=-=60=-=-=-

BFR36A=Si npn=2,5-100=większe od 100=25W=-=40=-=-=-

BFR37=Si planarny epitaksjalny npn=-=większe od 800=250=30=30=50=200=TO-72

BFR37=Si npn=5-100=większe od 100=500=-=60=700=-=-

BFR38=Si planarny epitaksjalny pnp=-=większe od 700=200=40=35=20=200=TO-72

BFR38=Si npn=5-100=większe od 100=700=-=60=700=-=-

BFR44=Si npn=20-150=większe od 2O0=800=-=60=250=-=-

BFR49=Si planarny epitaksjalny pnp=70-450=-=100=50=45=150=125=ерох

BFR49=Si npn=20-150=większe od 200=800=-=60=250=-=-

BFR49=Si epitaksjalny pnp=10-16=5000=300=20=15=25=150=-

BFR53=Si epitaksjalny pnp=10,5-20=2000=180=18=10=50=150=SOT-23

BFR53=Si npn=20-150=większe od 200=500=-=60=250=-=-

BFR53R=Si npn=40-120=większe od 250=600=-=20=600=-=-

BFR57=Si npn=40-120=większe od 250=600=-=-=600=-=-

BFR58=Si npn=100-300=większe od 250=600=-=20=600=-=-

BFR59=Si npn=100-300=większe od 250=600=-=-=600=-=-

BFR63=Si planarny epitaksjalny npn=większe od 25=200=3,5W=40=25=200=150=SOT-18

BFR63=Si npn=60-240=większe od 60=300=-=45=30=-=-

BFR64=Si planarny epitaksjalny npn=-=800=3,5W=40=25=200=150=SOT-48

BFR64=Si npn=150-600=większe od 60=300=-=45=30=-=-

BFR65=Si npn=60-240=większe od 60=300=-=45=30=-=-

BFR67=Si planarny epitaksjalny npn=110-220=większe od 100=100=50=45=150=125=ерох

BFR68=Si planarny epitaksjalny npn=110-800=większe od 100=100=30=20=150=125=ерох

BFR70=Si planarny epitaksjalny pnp=200-450=-=100=30=25=150=125=ерох

BFR71=Si planarny epitaksjalny npn=40-120=większe od 60=120=85=55=200=125=ерох

BFR72=Si planarny epitaksjalny npn=100-300=większe od 60=120=85=55=200=125=ерох

BFR73=Si planarny epitaksjalny pnp=40-120=większe od 80=120=60=60=200=125=ерох

BFR74=Si planarny epitaksjalny pnp=100-300=większe od 80=120=60=60=200=125=ерох

BFR75=Si planarny epitaksjalny npn=70-250=większe od 400=100=25=25=-=125=ерох

BFR76=Si planarny epitaksjalny pnp=70-250=większe od 300=100=20=20=-=125=ерох

BFR84=Si npn=150-600=większe od 60=300=-=45=30=-=-

BFR90=Si planarny epitaksjalny npn=25-150=5000=180=20=15=25=150=SOT-37

BFR90=Si npn=60-240=większe od 60=300=-=45=30=-=-

BFR91=Si planarny epitaksjalny npn=25-150=5000=180=20=15=35=150=SOT-37

BFR91=Si npn=150-600=większe od 60=300=-=45=30=-=-

BFR92=Si npn=60-240=większe od 60=300=-=60=30=-=-

BFR92R=Si npn=150-600=większe od 60=300=-=60=30=-=-

BFR93=Si planarny epitaksjalny npn=-=5000=180=18=10=35=150=-

BFR93=Si npn=50-150=większe od 60=300=-=60=500=-=-

BFR93R=Si npn=50-200=większe od 50=300=-=60=500=-=-

BFR94=Si epitaksjalny pnp=13=3500=3,5W=30=25=150=200=SOT-48/3

BFR94=Si npn=50-200=większe od 50=300=-=60=500=-=-

BFR95=Si npn=20-60=60=1W=-=-=3A=-=-

BFR96=Si npn=20-60=60=1W=-=-=3A=-=-

BFR96=Si epitaksjalny pnp=15=5000=500=20=15=75=175=SOT-37/4

BFR97=Si npn=40-120=60=1W=-=-=3A=-=-

BFR98=Si npn=40-120=60=1W=-=-=3A=-=-

BFR99=Si planarny epitaksjalny pnp=większe od 25=większe od 1400=225=30=25=50=200=ТО-72

BFR99=Si npn=25-75=większe od 30=1W=-=-=1,5A=-=-

BFR99A=Si npn=25-75=większe od 30=1W=-=-=1,5A=-=-

BFS10=Si planarny epitaksjalny npn=większe od 10=większe od 500=5 W=-=55=-=200=TO-39

BFS12=Si planarny epitaksjalny pnp=40-150=większe od 150=800=40=40=-=200=TO-39

BFS13E.F,G=Si planarny epitaksjalny npn=większe od 100=90=60=40=40=-=125=ерох

BFS14E,F,G=Si planarny epitaksjalny pnp=większe od 40=40=60=40=40=-=125=ерсх

BFS15E,F,G=Si planarny npn=większe od 55=400=60=40=30=-=125=ерох

BFS17=Si npn=60-120=większe od 30=1W=-=-=1,5A=-=-

BFS17R=Si planarny epitaksjalny npn=20-150=1000=110=25=15=25=125=ерох

BFS17R=Si npn=60-120=większe od 30=1W=-=-=1,5A=-=-

BFS18=Si npn=25-75=większe od 30=2W=-=-=1,5A=-=-

BFS18R=Si planarny epitaksjalny npn=35-125=200=110=30=20=30=125=ерох

BFS18R=Si npn=25-75=większe od 30=2W=-=-=1,5A=-=-

BFS19=Si npn=60-120=większe od 30=2W=-=-=1,5A=-=-

BFS19R=Si planarny epitaksjalny npn=65-225=260=110=30=20=30=125=ерох

BFS19R=Si npn=60-120=większe od 30=2W=-=-=1,5A=-=-

BFS20=Si planarny epitaksjalny npn=większe od 40=większe od 250=110=30=20=25=125=ерох

BFS20=Si npn=30-120=większe od 350=360=-=-=500=-=-

BFS20R=Si planarny epitaksjalny npn=większe od 40=większe od 275=110=30=20=25=125=ерох

BFS20R=Si npn=25-125=większe od 600=300=-=-=50=-=-

BFS21=Si npn=30-120=większe od 400=360=-=-=500=-=-

BFS21A=Si pnp=30-120=większe od 400=360=-=-=200=-=-

BFS22A=Si planarny epitaksjalny npn=większe od 4=175=8W=36=18=750=200=ТО-39

BFS22A=Si npn=30-120=większe od 350=360=-=-=500=-=-

BFS23=Si planarny epitaksjalny npn=większe od 5=500=8W=65=36=500=200=ТО-39

BFS23A=Si planarny epitaksjalny npn=większe od 4W=175=8W=65=36=500=200=ТО-39

BFS23A=Si npn=30-120=większe od 350=360=-=-=500=-=-

BFS26E,F,G=Si planarny epitaksjalny pnp=większe od 50=550=60=20=20=-=125=ерох

BFS27E,F,G=Si planarny epitaksjalny npn=większe od 50=400=60=20=20=-=125=ерох

BFS28=Si npn=30-120=większe od 250=800=-=-=1A=-=-

BFS36=Si planarny epitaksjalny npn=większe od 20=większe od 1000=3W=50=30=300=150=-

BFS36=Si planarny npn=100-300=większe od 30=350=45=45=500=175=ерох

BFS36A=Si planarny npn=100-400=większe od 30=350=30=30=500=175=ерох

BFS37=Si planarny pnp=100-300=większe od 30=350=45=45=500=175=ерох

BFS37A=Si planarny pnp=100-400=większe od 30=350=30=30=500=175=ерох

BFS38=Si planarny npn=100-300=większe od 150=350=45=45=500=175=ерох

BFS38A=Si planarny npn=50-300=większe od 150=350=25=25=500=175=ерох

BFS39=Si planarny npn=40-120=większe od 150=350=60=45=500=175=ерох

BFS40=Si planarny pnp=100-300=większe od 150=350=45=45=500=175=ерох

BFS40A=Si planarny pnp=50-300=większe od 150=350=25=25=500=175=ерох

BFS41=Si planarny pnp=40-120=większe od 150=350=45=45=500=175=ерох

BFS42=Si planarny npn=40-120=większe od 60=350=60=30=1 A=175=ерох

BFS43=Si planarny npn=60-200=większe od 60=350=60=60=1 A=175=ерох

BFS44=Si planarny pnp=40-120=większe od 60=350=60=30=1 A=175=ерох

BFS45=Si planarny pnp=60-200=większe od 60=350=60=60=1 A=175=ерох

BFS46=Si planarny npn=większe od 20=większe od 600=350=30=15=500=175=ерох

BFS46A=Si planarny npn=większe od 20=większe od 600=350=30=15=500=175=ерох

BFS50=Si planarny epitaksjalny npn=większe od 10=większe od 600=2,75 W=36=18=400=200=ТО-39

BFS51=Si planarny epitaksjalny npn=większe od 15=większe od 400=5W=40=20=750=200=ТО-39

BFS55=Si planarny epitaksjalny npn=większe od 30=2600=325=-=12=50=175=TO-72

BFS55=Si npn=100-300=większe od 100=800=-=-=1A=-=-

BFS55A=Si npn=większe od 80=większe od 100=800=-=-=1A=-=-

BFS55A=Si epitaksjalny pnp=większe od 30=4500=325=-=15=50=1/5=TO-72

BFS59=Si planarny npn=40-300=większe od 150=500=60=30=1 A=175=ерох

BFS59=Si npn=40-120=większe od 80=800=-=-=1A=-=-

BFS60=Si planarny npn=100-300=większe od 150=500=60=40=1 A=175=ерох

BFS60=Si npn=większe od 30=większe od 80=800=-=-=1A=-=-

BFS61=Si planarny npn=40-160=większe od 150=500=80=60=1 A=175=ерох

BFS62=Si pnp=20-60=większe od 60=25W=-=-=3A=-=-

BFS69=Si planarny epitaksjalny pnp=większe od 100=większe od 50=100=30=25=100=125=ерох

BFS6F=Si pnp=20-60=większe od 60=25W=-=-=3A=-=-

BFS85=Si planarny epitaksjalny npn=20-125=większe od 1000=350=25=12=25=175=-

BFS88=Si planarny npn=20-125=większe od 1300=350=30=15=25=175=-

BFS89=Si planarny epitaksjalny npn=większe od 25=90=5W=300=300=150=175=TO-39

BFS89=Si pnp=20-60=większe od 60=25W=-=-=3A=-=-

BFS90=Si planarny epitaksjalny pnp=większe od 30=-=800=140=140=100=200=ТО-39

BFS90=Si pnp=50-180=większe od 60=25W=-=-=3A=-=-

BFS91=Si planarny epitaksjalny pnp=większe od 40=-=800=80=80=100=200=ТО-39

BFS91=Si pnp=50-180=większe od 60=25W=-=-=3A=-=-

BFS92=Si planarny epitaksjalny pnp=większe od 30=65=5W=100=60=1 A=200=ТО-39

BFS92=Si pnp=50-180=większe od 60=25W=-=-=3A=-=-

BFS93=Si planarny epitaksjalny pnp=większe od 70=65=5W=100=60=1 A=200=ТО-39

BFS93=Si npn=większe od 30=większe od 50=360=-=70=500=-=-

BFS94=Si planarny epitaksjalny pnp=większe od 40=65=5W=80=40=1 A=200=ТО-39

BFS94=Si npn=większe od 60=większe od 50=360=-=60=500=-=-

BFS95=Si planarny epitaksjalny pnp=większe od 70=65=5W=40=35=1 A=200=ТО-39

BFS95=Si pnp=większe od 20=większe od 50=360=-=35=500=-=-

BFS96-=Si pnp=większe od 40=większe od 50=360=-=30=500=-=-

BFS97=Si npn=100-300=większe od 30=350=-=45=30=-=-

BFS98'=Si npn=100-300=większe od 30=350=-=45=30=-=-

BFS99=Si planarny epitaksjalny npn=większe od 20=-=300=120=90=-=175=ТО-18

BFSH=Si planarny npn=40-170=800=150=45=30=50=175=TO-72

BFT104=Si npn=100-300=większe od 30=350=-=45=30=-=-

BFT11=Si npn=50-200=większe od 30=350=-=45=30=-=-

BFT12=Si planarny epitaksjalny npn=większe od 25=2000=700=25=15=150=150=ТО-50

BFT12=Si npn=50-200=większe od 30=350=-=45=30=-=-

BFt14=Si planarny npn=większe od 30=większe od 80=590=160=145=50=175=TO-5

BFT19=Si npn=50-200=większe od 30=350=-=45=30=-=-

BFT24=Si pnp=30-120=większe od 60=350=-=20=100=-=-

BFT24=Si epitaksjalny pnp=-=2300=30=8=5=2,5 A=150=SOT-37/4

BFT25=Si pnp=350=1=100=-=1=20=-=-

BFT25=Si epitaksjalny pnp=18=2300=30=8=5=2,5 A=150=SOT-23

BFT25R=Si pnp=350=1=100=-=-=20=-=-

BFT28=Si npn=350=10=200=-=-=15=-=-

BFT44=Si pnp=większe od 50=60=5W=300(5)=300=500(500)=200=TO-39

BFT45=Si epitaksjalny pnp=większe od 30=4500=250=-=15=50=150=TO-50

BFT45=Si pnp=większe od 50=60=5W=250(3)=250=500(500)=200=TO-39

BFT66=Si epitaksjalny pnp=większe od 30=4000=260=20=15=30=150=TO-72

BFT67=Si epitaksjalny pnp=większe od 30=4000=260=20=15=30=150=TO-72

BFW16=Si planarny epitaksjalny npn=większe od 25=1200=1,5W=40=25=150=200=ТО-39

BFW20=Si planarny pnp=100-450=większe od 40=360=60=60=-=200=ТО-18

BFW22=Si planarny pnp=250-600=większe od 50=360=45=45=-=200=ТО-18

BFW29=Si planarny epitaksjalny npn=większe od 70=80=600=50=30=400=175=ТО-5

BFW30=Si planarny epitaksjalny npn=większe od 25=1600=250=20=10=50=200=ТО-72

BFW37=Si planarny epitaksjalny npn=60=100=600=130=(130)=200=175=ТО-5

BFW46=Si planarny epitaksjalny npn=10-150=większe od 250=7W=36=18=500=200=TO-39

BFW57=Si planarny epitaksjalny npn=większe od 45=80-180=300=80=60=500=125=SOT-25

BFW58=Si planarny epitaksjalny npn=większe od 35=80-180=300=80=60=500=125=SOT-25

BFW59=Si epitaksjalny npn=większe od 45=80-180=300=40=35=500=125=SOT-25

BFW63=Si planarny npn=większe od 25=większe od 400=150=40=30=-=175=TO-72

BFW68=Si planarny npn=większe od 40=większe od 250=360=50=40=-=200=TO-18

BFW69=Si planarny epitaksjalny npn=10-100=większe od 400=7W=65=40=1 A=200=TO-39

BFW71=Si planarny epitaksjalny npn=100-300=większe od 250=500=60=60=-=200=TO-18

BFW73A=Si planarny epitaksjalny npn=20-120=większe od 950=300=30=30=250=175=TO-46A

BFW74=Si planarny epitaksjalny npn=20-120=większe od 950=300=30=30=250=175=TO-46

BFW75=Si planarny epitaksjalny npn=20-120=większe od 3000=300=30=30=250=175=-

BFW76=Si planarny epitaksjalny npn=20-100=większe od 1000=300=30=30=80=175=TO-46

BFW76A=Si planarny epitaksjalny npn=40-150=większe od 1300=300=30=30=80=175=TO-46

BFW77=Si planarny epitaksjalny npn=20-100=większe od 1000=250=30=30=80=175=TO-72

BFW77A=Si planarny epitaksjalny npn=40-150=większe od 1300=250=30=30=80=175=TO-72

BFW78=Si planarny epitaksjalny npn=40-150=większe od 1300=150=30=30=80=175=LID

BFW79=Si planarny epitaksjalny npn=40-150=większe od 1300=1,5W=30=30=80=175=-

BFW87=Si planarny epitaksjalny pnp=80-320=większe od 100=300=60=60=500=125=ерох

BFW89=Si planarny epitaksjalny pnp=80-320=większe od 100=300=40=40=500=125=ерох

BFW98=Si planarny epitaksjalny npn=większe od 10=1300=1,75 W=36=18=400=200=strip

BFW99S=Si epitaksjalny pnp=większe od 25=3000=200=-=12=20=200=TO-72

BFWE8=Si planarny epitaksjalny pnp=40-130=większe od 100=300=60=60=500=125=ерох

BFWM=Si planarny npn=większe od 30=większe od 450=150=40=30=-=175=TO-72

BFX10=Si planarny epitaksjalny pnp=większe od 25=зооо=200=-=12=20=200=18А4

BFX13=Si planarny epitaksjalny pnp=50-250=większe od 150=300=20=15=100=175=ТО-18

BFX14=Si planarny npn=50=530=800=25=15=300=175=ТО-5

BFX15=Si planarny npn=większe od 60=większe od 50=500=80=(60)=-=200=ТО-5

BFX17=Si planarny epitaksjalny npn=-=większe od 250=800=60=40=1 A=200=ТО-5

BFX18=Si planarny npn=większe od 25=większe od 400=175=30=30=-=200=TO-72

BFX20=Si planarny npn=większe od 20=większe od 400=175=30=30=-=200=TO-72

BFX21=Si planarny npn=większe od 20=większe od 400=175=30=30=-=200=TO-72

BFX29=Si planarny pnp=50-200=większe od 100=500=60=60=600=200=TO-5

BFX31=Si planarny epitaksjalny npn=większe od 25=większe od 400=175=30=30=-=200=TO-18

BFX32=Si planarny epitaksjalny npn=większe od 30=850=300=35=25=30=140=ерох

BFX33=Si planarny epitaksjalny npn=-=większe od 480=2,85 W=55=30=400=200=TO-5

BFX33=NPN=-=400ms=1W=-=55V=.4A=-=-

BFX34=Si planarny epitaksjalny npn=40-150=większe od 70=5W=120=60=5 A=200=TO-5

BFX35=Si planarny epitaksjalny pnp=większe od 200=większe od 200=400=40=40=-=175=TO-18

BFX36=Si planarny epitaksjalny pnp=100-300=większe od 40=400=60=60=-=200=TO-5

BFX37=Si planarny epitaksjalny pnp=70-300=większe od 40=360=60=60=50=200=TO-18

BFX38=Si planarny epitaksjalny pnp=większe od 85=większe od 100=800=55=55=1 A=200=TO-5

BFX39=Si planarny epitaksjalny pnp=większe od 40=większe od 100=800=55=55=1 A=200=TO-5

BFX39=Si pnp=12-36=większe od 1=75W=-=60=3A=-=-

BFX40=Si planarny epitaksjalny pnp=większe od 85=większe od 100=800=75=75=1 A=200=TO-5

BFX40=Si pnp=12-36=większe od 1=75W=-=80=3A=-=-

BFX41=Si planarny epitaksjalny pnp=większe od 40=większe od 100=800=75=75=1 A=200=TO-5

BFX41=Si pnp=12-36=większe od 1=75W=-=100=3A=-=-

BFX42=Si planarny epitaksjalny npn=90-300=większe od 1000=300=15=10=-=200=TO-46

BFX43=Si pnp=10-30=większe od 1=75W=-=4M=5A=-=-

BFX44=Si planarny epitaksjalny npn=40-120=większe od 500=360=40=15=125=200=TO-18

BFX44=Si pnp=10-30=większe od 1=75W=-=60=5A=-=-

BFX45=Si planarny epitaksjalny npn=100-400=większe od 175=125=30=20=100=125=ерох

BFX47=Si planarny epitaksjalny npn=-=większe od 1000=200=30=24=20=200=TO-72

BFX48=Si planarny epitaksjalny pnp=większe od 90=większe od 400=360=30=30=100=200=TO-18

BFX48=Si pnp=10-30=większe od 1=75W=-=80=5A=-=-

BFX49=Si planarny epitaksjalny npn=większe od 10=1200=1 W=65=36=200=200=strip

BFX50=Si planarny epitaksjalny npn=większe od 30=większe od 60=500=80=35=1 A=175=TO-18

BFX50=Si pnp=10,,30=większe od 1=75W=-=100=5A=-=-

BFX51=Si pnp=10-30=większe od 1=75W=-=40=5A=-=-

BFX52=Si planarny epitaksjalny npn=większe od 60=większe od 50=500=40=20=1 A=175=TO-18

BFX52=Si pnp=10-30=większe od 1=75W=-=60=5A=-=-

BFX53=Si planarny epitaksjalny npn=15-125=większe od 1300=300=20=12=25.=150=ерох

BFX55=Si planarny epitaksjalny npn=30-160=większe od 500=2,2W=60=40=400=175=TO-39

BFX55=Si pnp=10-30=większe od 1=75W=-=80=5A=-=-

BFX59=Si planarny epitaksjalny npn=30-200=większe od 600=370=30=20=100=175=TO-72

BFX59=Si pnp=10-30=większe od 1=75W=-=100=5A=-=-

BFX59F=Si planarny epitaksjalny npn=30-200=większe od 600=370=30=20=100=175=TO-72

BFX60=Si planarny epitaksjalny npn=większe od 50=większe od 400=370=40=25=25=175=TO-72

BFX60=Si pnp=20-60=większe od 1=8,7W=-=40=3A=-=-

BFX61=Si planarny npn=15-40=180=6W=80=80=-=175=TO-5

BFX62=Si planarny npn=większe od 20=675=130=30=20=12=175=TO-72

BFX65=Si planarny epitaksjalny pnp=170=-=360=45=45=50=200=TO-18

BFX65=Si pnp=20-60=większe od 1=8,7W=-=60=3A=-=-

BFX66=Si planarny npn=większe od 1600=-=500=100=60=-=200=TO-18

BFX66=Si pnp=20-60=większe od 1=8,7W=-=80=3A=-=-

BFX67=Si planarny npn=7000-70000=-=500=60=60=500=200=TO-18

BFX67=Si pnp=30-120=większe od 400=360=-=20=200=-=-

BFX68=Si planarny npn=100-300=większe od 70=700=75=50=-=200=TO-5

BFX68=Si npn=30-120=większe od 300=360=-=15=500=-=-

BFX68A=Si planarny npn=większe od 100=większe od 70=800=80=40=-=200=TO-5

BFX68A=Si npn=50-150=większe od 350=360=-=15=500=-=-

BFX69=Si planarny npn=40-120=większe od 60=800=75=50=-=200=TO-5

BFX69=Si npn=większe od 5=200=17,5W=-=60=2,5A=-=-

BFX69A=Si planarny npn=większe od 40=większe od 60=800=80=40=-=200=TO-5

BFX69A=Si npn=18-55=większe od 1=117W=-=60=7,5A=-=-

BFX69F=Si npn=18-55=większe od 1=117W=-=100=7,5A=-=-

BFX70=Si planarny npn=50-150=większe od 80=500=100=60=500=200=TO-5

BFX70=Si npn=18-55=większe od 1=117W=-=160=7,5A=-=-

BFX71=Si planarny npn=50-200=większe od 50=500=100=60=500=200=TO-5

BFX71=Si npn=20-70=większe od 1=117W=-=55=15A=-=-

BFX72=Si planarny npn=50-200=większe od 50=500=100=60=500=200=TO-5

BFX72=Si npn=17-60=większe od 1=150W=-=90=15A=-=-

BFX73=Si planarny epitaksjalny npn=większe od 20=większe od 600=200=30=15=50=200=TO-18

BFX73=Si npn=12-36=większe od 1=200W=-=75=20A=-=-

BFX74=Si planarny pnp=30-90=większe od 60=600=50=50=-=200=TO-5

BFX74=Si npn=9-25=większe od 1=150W=-=80=15A=-=-

BFX74A=Si planarny pnp=większe od 30=większe od 100=800=60=60=-=200=TO-5

BFX74A=Si npn=9-25=większe od 1=150W=-=80=15A=-=-

BFX77=Si planarny epitaksjalny npn=50=300=200=50=30=-=175=TO-72

BFX79=Si npn=9-25=większe od 1=150W=-=160=15A=-=-

BFX80=Si planarny npn+p=większe od 150=większe od 40=400=60=60=-=200=TO-5

BFX80=Si pnp=50-150=większe od 175=1W=-=40=1A=-=-

BFX81=Si planarny npn+p=większe od 40=większe od 350=380=25=20=-=200=TO-5

BFX81=Si pnp=50-150=większe od 175=1W=-=40=1A=-=-

BFX84=Si planarny epitaksjalny npn=większe od 20=większe od 50=800=100=60=1 A=200=TO-5

BFX84=Si pnp=30-90=większe od 150=1W=-=50=1A=-=-

BFX85=Si planarny epitaksjalny npn=większe od 50=większe od 50=800=100=60=1 A=200=TO-5

BFX85=Si pnp=30-90=większe od 150=1W=-=50=1A=-=-

BFX86=Si planarny epitaksjalny npn=większe od 50=większe od 50=800=40=35=1 A=200=TO-5

BFX87=Si planarny epitaksjalny pnp=większe od 40=większe od 100=600=50=50=600=200=TO-5

BFX87=Si npn=większe od 400=większe od 60=350=-=3=50=-=-

BFX88=Si planarny epitaksjalny pnp=większe od 40=większe od 100=600=40=40=600=200=TO-5

BFX88=Si pnp=50-150=większe od 250=360=-=12=200=-=-

BFX89=Si planarny epitaksjalny npn=20-125=1100=200=30=15=25=200=TO-72

BFX89=Si pnp=100-300=większe od 300=360=-=12=200=-=-

BFX8ć=Si pnp=50-150=większe od 250=360=-=40=200=-=-

BFX90=Si planarny epitaksjalny pnp=80-300=większe od 40=400=30=15=25=200=TO-18

BFX90=Si pnp=50-150=większe od 250=360=-=60=200=-=-

BFX91=Si planarny epitaksjalny pnp=80-300=większe od 40=700=180=180=-=200=TO-39

BFX91=Si pnp=100-300=większe od 300=360=-=40=200=-=-

BFX92=Si planarny npn=większe od 60=większe od 30=300=50=45=30=175=TO-18

BFX92=Si pnp=100-300=większe od 300=360=-=60=200=-=-

BFX92A=Si planarny npn=40-120=większe od 60=360=60=60=50=200=TO-18

BFX92A=Si npn=30-90=większe od 200=1W=-=30=1A=-=-

BFX93=Si planarny npn=większe od 150=większe od 30=300=50=45=30=175=TO-18

BFX93=Si npn=30-90=większe od 200=1W=-=30=1A=-=-

BFX93A=Si planarny npn=100-500=większe od 60=360=60=60=50=200=TO-18

BFX93A=Si npn=25-75=większe od 175=1W=-=40=1A=-=-

BFX94=Si planarny epitaksjalny npn=40-120=większe od 250=500=60=30=800=175=TO-18

BFX94=Si npn=25-75=większe od 175=1W=-=40=1A=-=-

BFX94A=Si npn=40-150=większe od 300=300=-=15=500=-=-

BFX95=Si planarny epitaksjalny npn=100-300=większe od 250=500=60=30=800=175=TO-18

BFX95=Si npn=większe od 40=większe od 150=1W=-=80=1,5A=-=-

BFX95A=Si npn=20-55=większe od 20=83W=-=90=25A=-=-

BFX96=Si planarny epitaksjalny npn=40-120=większe od 250=800=60=30=800=175=TO-39

BFX96=Si npn=20-80=większe od 20=83W=-=60=25A=-=-

BFX96A=Si npn=20-55=większe od 20=125W=-=90=25A=-=-

BFX97=Si planarny epitaksjalny npn=100-300=większe od 250=800=60=30=800=175=TO-39

BFX97=Si npn=20-80=większe od 20=125W=-=60=25A=-=-

BFX97A=Si pnp=większe od 0,1=-=350=-=25=10=-=-

BFX98=Si planarny npn=większe od 30=większe od 40=800=150=150=100=200=TO-5

BFX98=Si pnp=większe od 0,15=-=350=-=25=10=-=-

BFX99=Si planarny npn=50-150=60-160=500=100=60=500=200=TO-5

BFXl9=Si planarny npn=większe od 20=większe od 400=175=30=30=-=200=TO-72

BFY10=Si mesa npn=25-50=większe od 60=300=45=45=50=175=TO-5

BFY11=Si mesa npn=40-125=większe od 60=300=45=45=50=175=TO-5

BFY12=Si mesa npn=20-40=większe od 100=550=40=40=100=175=TO-5

BFY14=Si mesa npn=większe od 12=większe od 80=550=110=110=30=175=TO5

BFY15=Si planarny npn=8-40=większe od 50=600=40=20=500=150=TO-5

BFY16=Si planarny npn=16-78=większe od 100=600=40=20=500=150=TO-5

BFY17=Si planarny npn=26-90=większe od 200=2,5W=40=25=100=175=TO-5

BFY18=Si planarny npn=26-90=większe od 200=1 W=40=25=100=175=TO-18

BFY19=Si planarny npn=większe od 50=większe od 300=1W=30=20=100=175=TO-18

BFY20=Si planarny npn=większe od 10=245=600=40=15=100=175=TO-5

BFY21=Si planarny npn=64=większe od 200=700=40=-=200=-=-

BFY22=Si planarny epitaksjalny npn=30-90=20=50=5=5=50=125=ерох

BFY23=Si planarny epitaksjalny npn=70-220=20=50=5=5=50=125=ерох

BFY23a=Si planarny epitaksjalny npn=większe od 200=20=50=5=5=50=125=ерох

BFY24=Si planarny epitaksjalny npn=45-130=20=50=5=5=50=125=ерох

BFY26=Si planarny npn=26-90=większe od 200=1 W=60=40=100=175=TO-18

BFY27=Si planarny npn=40-160=większe od 250=320=70=50=-=200=TO-18

BFY28=Si planarny npn=większe od 50=wię